Srpen 2016

Život nám není ničím zavázán. 10 citátů Mooji

31. srpna 2016 v 19:41 | http://www.pronaladu.cz |  Citáty a Moudra


Anthonyho Paula Moo-Youngа znají milióny lidí na celém světě pod jménem Mooji. Byl žákem Sri Harilala Poonji, mistra advaity (učení, které říká, že všechno kolem nás i v nás je jediným Vědomím). Mooji hovoří o obyčejných věcech a mluví o nich tak, že to v lidech budí dojem, že jeho myšlenky jsou jim zcela vlastní a přirozené. Uváděných deset citátů vás přiměje k zamyšlení nad svým životem, cíli a duší.

1. Budeš-li naslouchat svému srdci, půjdeš správným směrem, aniž by ses vůbec zamýšlel nad tím, je-li správný, nebo ne.

2. Život ti není ničím zavázán, ničím povinen. Pokud to pochopíš, budeš mu vděčen za vše. Čím sis zasloužil třicet let plných čerstvého vzduchu bohatého na kyslík? Čím sis zasloužil své srdce, které bije, i když spíš? Cos udělal, aby sis cokoli zasloužil? Kdo vůbec jsi? Když se nad všemi těmi věcmi hluboce zamyslíš, přestaneš se trápit a začneš si života vážit ve všech jeho projevech.

3. Každá myšlenka je silná pouze natolik, nakolik silná je pozornost, kterou jí věnuješ. Ať se děje cokoli, je to prostě jenom to, čemu věnuješ pozornost.

4. Vztah není něco, co bychom měli uchovat za každou cenu, vztah si musíme vychutnávat. Příliš velká snaha plodí napětí. Jste-li prázdní, jste-li zbaveni potřeby vztahů, nepotřebujete ničí chválu, nepotřebujete dokonce ani ničí lásku. Jestliže se dokážete osvobodit od usilování o vztahy, budou všichni toužit být vám po boku.

5. Nikdo nechce, abys byl svobodný, dokonce ani ti, kdo tě milují. Protože když se člověk osvobodí, je nepředvídatelný.

6. Velké osobnosti neexistují. Alexandr Makedonský je pouhý mýtus. Kde je dnes jeho velikost? Nepotkal jsem nikoho, kdo by vzpomínku na Alexandra Makedonského nosil v srdci. Zato však žil kdysi na oslíku cestující člověk, na kterého se nedá zapomenout ani po tisíciletích. Je třeba si ujasnit, čím se ti dva liší.

7. Pokud tě nějaká myšlenka nezaujme, nemá nad tebou žádnou moc. Ani zbavovat se jí nemusíš. Prostě neexistuje.

8. Svět není takový, jak si ho představuješ. Přesto však se ti jeví právě takový, za jaký ho pokládáš. Taková je síla víry.

9. Najdi klid, k jehož udržení nepotřebuješ žádné cvičení. Klid získaný díky nějakému cvičení se zhroutí hned při první životní zátěži.

10. Neměj o sebe strach. Vesmíru jsi příliš drahý na to, aby tě jen tak nechal padnout.


AA Michael - OTEVŘENÝ DOPIS VZESTUPUJÍCÍM DUŠÍM, HVĚZDNÝM SEMÍNKŮM

31. srpna 2016 v 8:04 | Ronna Herman |  Channeling


AA Michael prostřednictvím Ronny srpen 2016

Milovaní: Jak se učíte vstupovat do vesmírných záznamů vyšších říší, začínáte rozšiřovat své vědomí vesmírného rodu, vesmírných předků. Proces znovusjednocení probíhá dobře, a proto mnozí Služebníci Světla nyní usilují o to, aby znovu získali zpět mnohé tváře své Andělskosti. Součástí našeho poslání je pomoci vám vzpomenout si na vaše Andělské dědictví, a také vám pomoci chápat, že ještě nikdy neuskutečněný proces lidstva je v současné době ve svém prostředku.

Mnozí z vás, Hvězdná Semínka Ukazovatelů Cesty přišli do tohoto života s více aktivovanými vibračními frekvencemi Paprsků (uvnitř Boží Buňky Diamantového Jádra), než mají ti, kteří stále fungují říších Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Proto jste v posledních letech zažívali více "rozpuku Vědomé Boží pozornosti". Když budete porovnávat poznámky o svých raných zkušenostech s ostatními, kteří jsou na Cestě, zjistíte, že během svého života máte podobné zkušenosti. Nyní jste si vědomi toho, že mnohé zázraky, inspirované myšlenky a prospěšné náhody nejsou pro průměrného člověka, který stále ještě je a funguje v pokroucených říších struktur víry kolektivního vědomí, běžné.......................

KRYON - BÝT NAPOJENI – První část

31. srpna 2016 v 7:56 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat v Portlandu v Maine 9. dubna 2016
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Portlandu, Maine.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
To, co vám chci prezentovat dnes, je možné špatně pochopit. Je to pokročilá informace a je to informace, která může způsobit zmatek, proto požádám svého partnera, aby postupoval pomalu a používal příklady, které mu předám. Právě teď se na této židli děje něco krásného a říká se tomu napojení. Channeling je na této planetě tak kontroverzní, protože mnoho lidí obrátí oči v sloup a řekne, že je to nemožné, okultní nebo jen hrozně divné. Navíc mnozí říkají, že to není v pořádku. Proto se dá říci, že je lidstvo duchovně proti channelingu zaujaté.

Pravdou je, že můj partner je skutečně napojen na tvořivý zdroj. Je v pořádku být napojen skrze modlitbu a meditaci (dle lidí), ale channeling často překračuje hranice (dle lidí). Nicméně je to realita a můj partner pro toto poselství ustupuje stranou. Doslova bere své vědomí a nechává ho splynout s mým a dovoluje mi tak využít pro toto poselství vše, co je v něm. Ale není plně zde.

Před dlouhou dobou řekl, že by nedovolil převzetí a já mu sdělil, že v této nové energii neexistuje žádné převzetí. Při channelingu je to jakési partnerství, určitý druh promísení. Je to převzetí, když máte nádhernou, intuitivní mysl? Upadnete do podivného transu, když máte dobré duchovní vedení? Ne. Věci týkající se lidské schopnosti cítit vedení Ducha se v uplynulých desetiletích změnily.

Před 30 až 40 lety trans-channeleři opravdu během channelingu zestárli, protože používali "převzetí". Někteří z nich vyhořeli, protože to, co dělali, nebylo žádná smísení; byla to práce, udržování stavu chůze mezi dvěma světy. Tehdy to bylo převzetí a dnes už tomu tak není.
Pracovníci světla, léčitelé a čtenáři (energií) to vědí. Když přijdou na místo, kde dostávají intuitivní proud, který jim říká, kde se dotknout nějaké osoby, aby ji nejlépe vyléčili nebo co říci člověku, kterému poskytují čtení; nebloumají kolem ani nepřecházejí do podivných pozic, které by je odvedly "mimo tělo". Zůstávají ve svém středu, stávají se mírumilovnými a napojenými. Intuitivní léčitelé vědí, co říci, když vnímají vzorování Merkaby, a potom přichází okamžik ticha a někdy krásné očistné dýchání, aby se napojili....................

Petra Nel Horoskop na období 29. 8. - 4. 9. 2016: Horoskop na období 29. 8. - 4. 9. 2016

30. srpna 2016 v 19:32 | Petra Nel |  Horoskop


V tomto týdnu pokračují aspekty z minulého týdne a budou se zintenzivňovat. Slunce se dostává do kvadratury s konjunkcí se Saturnem a Marsem. Čímž se více zviditelní význam konjunkce. Trpělivost, zodpovědnost a zralost bude v tomto týdnu prozkoušena. "Tak jak umíš, dozrál jsi?" Mars se začíná pomalu od Saturna vzdalovat, a to symbolizuje, že se věci dostávají pomalu do pohybu. Dá se to připodobnit, jako když se vlak rozjíždí ze stanice. Tento týden jsou velmi aktivní strachy. Snadno se může propadnout strachu, obavám a nejistotě. Ano, nic není jisté. Slunce se dostává do opozice s Neptunem, a tím je vytvářena T-kvadratura.

Slunce v opozici s Neptunem (do 6. 9.) přináší nejasnosti, nekonkrétnost a zmatenost. Slunce je ve znamení Panny a má v sobě manažerské schopnosti. Schopnost řídit, plánovat, organizovat, ale v opozici s Neptunem tyto vlastnosti nejsou k dispozici. Neptun zamlžuje jasný rozumový úsudek a dává do přednosti emocionální prožívání. Objevuje se větší citlivost, která je až přecitlivělostí a labilitou se sklonem k pasivitě, smutkům a depresím. Je dobré si uvědomit, že se ve mně hlásí niterná složka, která podléhá jen citu. Když budete naslouchat svému nitru, respektovat svou intuici a dle ní se řídit, zjistíte, že vše do sebe zapadá a vy se nemusíte o nic bát. Necháte se prostě jen vést. K tomu ale potřebujete schopnost důvěry a víry. Je třeba opustit potřebu mít věci pod kontrolou a všemu rozumět, protože v tomto týdnu nebudete rozumět ničemu. Budou se dít tak zvláštní věci, tak nepochopitelné, až mystické. Pokud nebudete důvěřovat, budete se snažit vše řídit a rozumět tomu, tak jak moc to nepůjde, tak se budete dostávat do silných emočních reakcí a snadno propadnete strachu a nejistotě. Budete dělat chyby, omyly, budete zapomínat, ztrácet. Opusťte svoje představy, očekávání, jak a co by mělo být. Vše bude jinak...................

Byl jeden člověk, který nechtěl nic dělat

29. srpna 2016 v 19:47 | Sv. Jan Bosco |  Citáty a MoudraByl jeden člověk, který nechtěl nic dělat, aby si neublížil na zdraví. "Mudrc" mu jednoho dne ukázal dva klíče: jeden krásný, lesklý a druhý černý, rezatý, a řekl: "Tento lesklý užívám každý den, ten druhý mám uschovaný. Tak je to i s našimi silami: rez je ničí, ale služba jim dává lesk a sílu." I vy se snažte, aby váš život byl naplněn něčím krásným pro Stvořitele.
Jan Bosco

Jan Bosco se narodil 16.8. 1815 v Becchi v Itálii, v chudé rodině. V devíti letech měl sen o výchově mladých lidí, který nasměroval celý jeho další život. Panna Maria mu v něm sdělila: "Ne bitím, ale vlídností a láskou máš získat tyto své přátele." V Turíně, kde studoval na kněze, se seznámil s vězeňským prostředím a spoustou sirotků. Začal tyto chlapce shromažďovat, hrál si s nimi a učil je katechismus. Tak postupně vznikl jeho osobní výchovný styl tzv. "preventivní systém". Spočívá ve třech základních pilířích - laskavosti, rozumnosti a náboženství.

Prioritu však získává laskavost, protože láska je viděna jako nezbytná podmínka účinné výchovy a jako poznávací znak vychovatelů. S každým mladým člověkem jedná jako s přítelem a tak je odrazem lásky Boha Otce.

Don Bosco svěřil pokračování svého díla třem větvím salesiánské rodiny: "Salesiánům Dona Bosca", "sestrám Salesiánkám" a "Salesiánům spolupracovníkům". Jan Bosco zemřel 31.1. 1888. V té době jeho oratoř čítala již několik stovek chlapců a jeho pohřbu se zúčastnilo 40 000 lidí. V roce 1934 byl potom papežem Piem XI. svatořečen.

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 29.8. do 4.9. 2016

29. srpna 2016 v 7:41 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 29.srpna do 4.září. V tomto týdnu, konkrétně 30.srpna, nám začíná období zvané retrográdní fáze Merkuru. Jako křesťanka jsem byla vychovávána k tomu, abych se nezabývala astrologií, protože má "nízkou energii" a podobně, ale zjistila jsem, že kdykoli byla retrográdní fáze Merkuru, tak se skutečně dělo hodně věcí a že toto období může hodně posloužit v náš prospěch. Merkur je planeta spojená s komunikací, v této době hlavně s elektronickou a cestovní. Tato fáze trvající od 30.srpna do 22.září je obdobím, kdy je třeba být opravdu důslední v tom, jak věci vyjadřujeme a vyslovujeme - komunikovat přesně.

Když to neděláme, mohou nastat nedorozumění. Rovněž je to čas, kdy budeme revidovat, přehodnocovat, přeorganizovávat apod. již spuštěné projekty, a kdy je dobré hodně odpočívat. Můžete se v tomto období cítit více unavení a potřebovat pobyt v ústraní. Opět, ničeho se nebojte, nevkládejte do toho energii strachu, pouze na to myslete a počítejte s tím. Zjistíte, že retrográdní fáze Merkuru, která nastává čtyřikrát ročně, vám ve skutečnosti pomůže překonat odkládání a hnout se kupředu na vaší cestě.

Kromě toho, že nám začíná v úterý retrográdní fáze Merkuru, nastává také ve středu novoluní. To je z historického hlediska časem zhmotňování a přijímání. Naproti tomu úplněk je časem propouštění starého.

Protože toto období souvisí s komunikací, chtěla bych dnes pracovat s andělem komunikace, archandělem Gabrielem. Pomáhá nám s jakoukoli formou komunikace. Já ho vždy volám, když píšu. Vždy nám rád pomůže dokončit to, co jsme začali, stihnout svou práci ve vymezeném čase, zůstat věrní sobě samým a nezpochybňovat své myšlenky a pocity. Miluji archanděla Gabriela! Je schopen být s námi všemi zároveň, stejně jako všichni ostatní archandělé. Nejsou omezeni časem ani prostorem. Nemají těla ani ego, stejně jako Bůh jsou pouze čistou energií a láskou. Nikdy se nemohou unavit, ani si na nic nestěžují, protože jsou zajedno s Bohem.

Tak jako každý týden se nad kartami pomodlím a požádám Boha, aby nám poslal poselství skrze tyto karty. Jedna pro začátek, druhá pro střed a třetí pro konec týdne. Na víkend nám dokonce vyšly dvě karty!


Pro pondělí a úterý, začátek retrográdní fáze Merkuru, nám vyšla karta Tvořivé vyjádření! Je na ní krásný obrázek dvou dětí, které si hrají. Připomíná nám, že celý tento svět je jedno hrané divadlo. Vím, že něco takového vyšlo minulý týden, že máme ve světě každý svou roli, kterou hrajeme. Tato karta ale hlavně vypovídá o tom, že skrze vaše činy se projevuje Boží kreativita. Andělé říkají, že v těchto prvních dvou dnech tohoto týdne to znamená, že se máte ponořit do tvořivé činnosti a nechat se jí pohltit. Je to čas, kdy vaše myšlenky a pocity budou vaší múzou, která bude základem pro vaše tvořivé projekty. Nezpochybňujte se tedy, ani nesuďte to, co cítíte. Využijte to jako inspiraci pro své psaní, pro své blogy, články nebo knihy, své obrazy, scénáře, písně nebo šití... Také poukazují na význam této karty ohledně zábavy.

Můžete se cítit unavení kvůli všem těm planetárním vlivům a také kvůli dění ve světě - může se objevit mnoho nových zpráv - a vy můžete pocítit potřebu se stáhnout do ústraní. Andělé říkají, že se máte stáhnout na místo, které potěší vaše vnitřní dítě. A kde se můžete také pobavit, budete-li se k tomu cítit vedeni. Ne každý může mít náladu se bavit, ale když ano, je velmi terapeutické. Tento týden tedy začínáme na lehčí notu. V těchto dnech může vyplout na povrch spousta vašich pocitů z dětství. Buďte si toho tedy vědomi, budete-li se cítit hodně emocionální, zda to není něco z vašeho dětství nebo rané dospělosti, co potřebuje vyléčit a co je současnou situací pouze připomenuto. Všechno jsou to pouze příležitosti k růstu.

Podívejme se na kartu pro středu a čtvrtek. Zákon přitažlivosti. Toto je velmi mocná karta a ještě mocnější je pak i poselství karty předchozí, která vypovídá o tvořivém vyjádření vašeho vnitřního dítěte. Gabriel je znám tím, že zvěstoval Panně Marii narození Ježíše. Je to anděl nejvíce spojovaný s dětmi a s vnitřními dětmi, ale také s početím dítěte doslova a nebo nějakého projektu. Dohromady tyto dvě karty ukazují, že když budete v tvořivém duchu, když se nebudete soudit a necháte to všechno vyjít ven, jste zároveň svým pravým, ryzím já, a Zákon přitažlivosti vám v tomto týdnu díky tomu otevře nějaké dveře! To nám říká, že se vám naskytnou nějaké příležitosti. Nebo, ještě lépe, příležitosti, jejichž dveře jste dříve zkoušeli, ale byly zavřené, se vám nyní otevřou.


Dejme toto všechno dohromady společně se dvěma kartami pro konec týdne. Ach, wow! To nevymyslíte! Mám úplně husí kůži! První karta je Zasloužení si. A ta je o tom, že víte, že je pro vás bezpečné přijímat, mí drazí, a že jste stejně jako všichni ostatní milovanými Božími dětmi. Zasloužíte si přijímat! A pamatujte také, že kdykoli se věnujete nějakému tvoření, ať už je to nový vynález, který pomůže světu, nebo nějaká služba, či cokoli jiného, tvořivost nemusí být jen malování obrazů, ale třeba i tvořivé nápady v podnikání. A když přijímáte, pomáháte ostatním. Ať už potřebujete cokoli - řekněme, že potřebujete založit nový podnik, který bude lidem nebo zvířatům hodně pomáhat, a potřebujete k tomu peníze.

Dostanete grant nebo půjdete na crowd-fundingovou stránku a peníze přijmete. Vůbec to není o tom, že VY něco dostáváte, ale že jste prostředníkem, skrze kterého ty peníze pak poslouží všem prostřednictvím vaší služby nebo produktu. Tato karta vám připomíná, že si zasloužíte přijímat, protože díky tomu pak můžete pomáhat druhým a dávat. Je důležité na to takto pohlížet, jinak si budete blokovat dobro, které k vám nebude moci proudit. A to zvláště tento týden, protože se vám bude dostávat velkých příležitostí!

A pak je tady druhá karta: Úspěch.

Když to tedy dáme všechno dohromady, je z toho celý příběh. Samozřejmě, Gabriel je andělem poselství a příběhů. Máme tady vaše vnitřní dítě, které se chce tvořivě projevit. To se vám podaří za pomoci Zákona přitažlivosti. Přitáhnete si stejně vysokou energii, jakou budete cítit, když se projevujete a vyjadřujete. Zasloužíte si přijímat - a pak je tu úspěch! Dokonce je to tu i napsané: "Gratulujeme, dokázali jste to!" Máme před sebou opravdu krásný týden, ale je důležité, abyste přitom byli sami k sobě upřímní. Pokud se snažíte předstírat, že jste někdo jiný, než opravdu jste, nebude to fungovat, protože Zákon přitažlivosti vám pak bude přitahovat padělky a nepravé výsledky, které navíc nebudou trvalé.

Pamatujte si v průběhu září, že si nemáte brát osobně to, co druzí mohou říkat. Lidé vám mohou špatně porozumět a stejně tak i vy můžete špatně pochopit je. Můžete si myslet, že vás kritizují nebo že vám říkají ošklivé věci, a přitom je to jen proto, že se nevyjadřujeme jasně.

V tomto týdnu se bude dít hodně věcí, ale všechno je to dobré! A je to všechno ve váš prospěch! Využijte tedy tohoto týdne a i když budete třeba odpočívat, mějte po ruce papír a tužku a zapisujte si nápady, které budete dostávat v tomto období vysoce kreativní inspirace! Může to být i nápad, který zachrání svět! Tak se nebojte na nic pracovat!

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooha!

zdroj: https://youtu.be/2S_K_6C9HoY
překlad: Magda Techetová


A když Ježíš vyhnal kupce z chrámu

27. srpna 2016 v 13:28 | Miroslav Kemel |  Humor

To, co nás dráždí a štve, o nás hodně vypovídá

26. srpna 2016 v 20:09 | I. Ryžková - http://www.pronaladu.cz |  Duchovní růst


Mé dnešní setkání se studenty začalo rozhodným prohlášením jednoho z nich: - Nesouhlasím s tím, co jste včera zmínila!
Tázavě zvedám obočí.
- Včera jste se zmínila o tom, že když mě na někom něco štve nebo dráždí, znamená to, že všechno to, co mě štve, je taky ve mně…

Vybavuji si naši včerejší rozmluvu po skončení přednášky. Bavili jsme se o tom, co komu vadí, o zástupných tématech, lidech-zrcadlech a podobně. Když už jsem vyslechla dost jejich různých "štve mě", "leze mi na nervy" a "nemůžu vystát", komentovala jsem to vysvětlením - totiž CO za takovou emocí je. Jak je vidět, u tohoto mladíka jsem ťala do živého.
- No ano, fakticky jsem to řekla - potvrzuji.
- Já s tím ale nesouhlasím!

- To jistě můžete. Já tu nejsem proto, abyste se mnou souhlasili, abych vás o něčem přesvědčovala. Dělím se o informace. Nepřu se. Odpovídám na dotazy. Chápete?
- No, dobře. Tak se tedy ptám. Štvě mě na druhých něco, co sám nikdy nedělám a nikdy jsem to nedělal. Prostě to ve mně není, ani být nemůže. Přesto mě to u těch, co to dělají, děsně štve. - Co na to ta vaše teorie?

- Především: teorii je bezmála sto let a zdaleka není moje - upřesnila jsem. - A abychom se v tom vyznali a mohli pochopit, co z vás se zrcadlí ve zdroji vašeho podráždění, museli bychom jít trochu hlouběji…
- Můžete mi vylíčit tu konkrétní situaci? Protože zatím to moc nedává smysl: Já sám to nedělám, oni to dělají… Můžete uvést třeba příklad.
- Můžu. Jasně, že můžu. Já jsem nekuřák. Nikdy jsem nekouřil. A když vidím holky, který kouří, strašně mě to naštve!

- Dráždí vás pohled na kouřící dívky - shrnuji.
- Jo, strašně mě to naštve, když je vidím, jak si zapalujou a vyfukujou kouř. Jsem úplně běsnej!
- A co konkrétně vás na tom tak strašně štve?
- Co… štve mě, že ony kouří. A jak to může bejt mým zrcadlem, když já sám jsem nekuřák? Co mi to může napovídat o mě, když já sám nekouřím? Nevím, kam hlouběji byste tady chtěla jít…
- Počkejte. Co konkrétně vám tak vadí na pohledu na kouřící děvčata? Jste schopen to říct?
- Třeba ti vadí ten smrad tabáku, ne? Nebo žlutý prsty - napovídali mu ochotně jeho kolegové, kteří naši debatu sledovali s ušima napjatýma.

- Ne… to mi tolik nevadí, zvolnil teď své odpovědi. - To není to, aspoň ne to hlavní. Jak jsou cítit a jak vypadají, to je až za druhý.
- A co je tedy za prvé? - chtěla jsem to trochu urychlit.
- No… ze všeho nejvíc mě štve, že jednou budou matkama, budou těhotný - a kouřej! Přitom všude člověk slyší, že to je škodlivý.

- No - snad ony budou rodit, ne? Ony budou mít děti. Myslíte snad, že o tomhle nevědí? Vědí. Ale rozhodly se kouřit. Co na tom vám má co vadit? - pokračovala jsem v poněkud cynickém napovídání směru pátrání po pravé příčině jeho hněvu.
- Jak se můžou rozhodnout kouřit, když vědí, jaký můžou bejt následky?! - bylo vidět, že se ho to opravdu dotýká a emoce má až u stropu - Jak se můžou tak nezodpovědně chovat k vlastnímu zdraví a zdraví eventuálních dětí?!

No, vida, už hoří. Teď máme tu pravou příčinu k hovoru.
- Takže… Vás tak strašně štve jejich…
- Nezodpovědnost! Přesně! To nezodpovědný a navíc vědomě nezodpovědný jednání, to je to, co mě tak štve!
S malým úsměvem kladu otázku: «A vy sám jste snad vcelku nedávno neslyšel… nesetkal jste se s obviněním z té…nez…?"

Nenechal mě domluvit. Díval se na mě a na tváři mu narůstal úměv. Pak mávnul rukou:
- Nojo… nojo, máte pravdu! Jsem tupej. Vždyť já sám si poslední tejdny nadávám právě pro nezodpovědnost. Možná to neříkám zrovna tím slovem, ale nic jinýho to není. Vzal jsem si ke škole ještě práci, myslel jsem, že to zvládnu. Jenže je to zkrátka moc. Takže mi nadávaj rodiče, leccos jsem vyslechl tady ve škole a v tý práci už maj taky připomínky.

- A ty dívky s cigaretou vám připomínají, nad čím byste se měl zamyslet. Vlastně vám ty kuřačky dost pomohly, ne?.
- Mě by to fakt samotnýho nenapadlo… - divil se - holky s cigárama a moje hloupost… nezodpovědnost.
- Zrcadlo.
- Zrcadlo- opakoval.
- O člověku se hodně dozvíte právě přes to, co ho "strašně štve" a co mu "děsně vadí".
- To je jasný, no.
- Všude kolem je spousta zrcadel, která nám napovídají.

- Hm.
- Některá nás najdou docela sama! Pokaždé, když říkáte "štve mě", "vadí mi", "leze mi krkem", mluvíte o svých zrcadlech. Kdo chce, měl by se nad tím zamyslet. Zapátrat někdy nad tím, co je pravou příčinou jeho hněvu.
- Ano, ano, jít hlouběji - napodobil mě bez ostychu odpůrce dívčího kouření. Zdálo se však, že proti Jungovu zrcadlu už nic nemá.


I. Ryžková

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 21.8. - 28.8. 2016

25. srpna 2016 v 13:27 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
právě teď se vyrovnáváte s dalším frekvenčním posunem. Děje se to právě teď. Z vašich systémů musí být toho ještě mnoho odstraněno. Musíte si uvědomit, drazí, že se jedná o mnoho vrstev, které jsou tak řečeno zapouzdřeny. To si vyžaduje pomalé, bezpečné a jemné čištění, abyste mohli fungovat, aniž byste podlehli chaotickým energiím, které zaplavují tento svět, anebo to alespoň tak vypadá. Je toho hodně, co v příštích měsících přijde, a co způsobí mysli a srdci každého člověka na planetě šok, když se bude snažit vstřebat vše, čeho se mu dostane a co se mu bude zrcadlit ve vnějším světě.

Bude to doba, když se budou všichni lidé na světě cítit rozbiti na kousky a neschopni zacházet se všemi změnami, které se dějí, ale nakonec se vše novým způsobem poskládá dohromady v novém začátku, který bude skutečně respektovat každou duši na planetě. Každý z vás byl na tyto časy připravován, každý z vás má trénink, znalosti a schopnosti, aby byl užitečný, především při udržování stability. Je záhodno si uvědomit, že takovéto jednání je v této době žádoucí - abyste drželi hlavu zpříma a snažili se vidět vyšší perspektivu všeho, co se děje a udržovali stabilitu, udržovali Světlo.

Nejvyšší hodnota, jakou můžete v nadcházejících časech lidstvu nabídnout, je bezpodmínečná láska a přijetí. Mnoho lidí bude mít pocit, že ztrácejí kontrolu, rozum, vše na čem jim záleží. Když k těm událostem dojde, jste to vy, kdo bude hrát významnou roli. Mnozí lidé v západním světě, kteří si užívali míru a hojnosti, a žili radostný a pestrý život, budou zažívat pocit, že se jejich život kymácí, jakoby byl vystavěn na plovoucím písku. Bude třeba, abyste se spojili a použili své energie na vytvoření potřebné stability. Jak jsme již řekli dříve, nakonec bude všechno dobré. Vše, co se bude dít, bude dobré.

Nové způsoby bytí, nové způsoby řešení potřeb lidí v každém národě budou prováděny novým způsobem, který bude pro občany blahodárný. Ti, kdo žili v mimořádném luxusu zjistí, že se potácí a neví, co mají dělat. Během posunu frekvencí je těžké zůstat propojeným s vyššími dimenzemi; je to přechodná situace a bude vyřešena, když budou výboje energie víc stabilizované. V mezidobí se budou rekordní rychlostí objevovat všechny skryté skutečnosti, které byly před lidmi na celém světe tajeny. To způsobí, že lidé budou ohromeni a budou se divit, jak je možné, že to nevěděli. Bude obtížné pokoušet se vstřebat vše, co se bude dít. Nervy budou na pochodu, protože se lidé budou cítit přetíženi a neschopni se s věcmi vyrovnat.

Život na planetě bude mít surrealistický nádech. Nakonec bude vše srovnáno do božského řádu a bude to lepší než předtím. Žádáme pracovníky světla na celém světě, aby poctivě udržovali v sobě světlo, pro nejvyšší dobro všech. Dochází k vyrovnávání a bude to pokračovat, dokud nebudou všechny struktury světa obnoveny, zrestaurovány a dokud nebudou fungovat líp, aby braly v potaz potřeby všech občanů planety. Po chaosu přijde dobro. Ty kořeny budou pevně zasazeny. Vytvoření nových struktur si bude vyžadovat spojené úsilí mnoha lidí, ale vyplatí se to.

Milovaní pracovníci světla, vy jste nadějí světa, vy jste ti, kdo jsou sami zodpovědní - v nové formě vlády, kde všichni lidé přijímají zodpovědnost za všechny své myšlenky, slova a skutky a za vše, co víří v jejich vědomí. Protože to je Božská cesta - být plně zodpovědný za sebe, za svou bytost, za svou sféru vlivu ve svém okolí.Jak si to bude uvědomovat stále víc lidí, na planetě se skutečně rozhostí mír. Vše začne fungovat ve velké harmonii. Dny před námi jsou naplněny nadějí, pamatujte na to. Buďte v pořádku, protože vše je v pořádku.
Do příštího týdne...


* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2016

25. srpna 2016 v 13:23 | Lee Carroll |  Channeling

05. 07. 2016 - ZMĚNA!

Ach, tvrdohlavé lidské bytosti, zvykněte si na změnu! Věci se mění a možná ne směrem, jaký jste plánovaly? Jaký z toho máte pocit? Ach, singulární lidské bytosti, dokážete pochopit, že umožnit změnu znamená dospět? Dokážete přemýšlet mimo jednu krabici? Dokážete zde sedět a říci: "Toto nebo něco lepšího. Umožňuji růst, dovoluji v sobě změnu vědomí, která by pak mohla změnit můj život způsoby, na které jsem nikdy ani nepomyslel." Jak moc se toho bojíte? Strach se musí změnit. Není to o tom, kam to směřuje, je to jen o tom samotném slově - změna! Dovolte sami sobě přijmout změny beze strachu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ -z Kryonova channelingu "Pět konceptů nového člověka"11. 07. 2016 - SMĚŠNÁ FIKCE

Nedávno jsem učinil prohlášení, že věci se nikdy nevrátík normálu, protože normálse posunul. Co myslíte, že si říkali vědci v oblasti medicíny, když jim byl představen koncept bakterií? Jen si to představte - neviditelní malí tvorečkové, kteří vás mohou zabít! Jak podivné, jak ezoterické! Jak legrační! Smáli se tomu a nazvali to "směšnou fikcí". Pak, s objevem mikroskopu, to bylo prokázáno - a dnes je to běžná znalost. No, chci vám říct, že zde existují neviditelné věci coby součást laskavého systému, který je zde, aby vytvořil pomoc a podporu. Ale koncept jejich aktivace je otázkou vědomí víry. A znovu bude tato pro někoho "směšná fikce" prokázána tím, co přijde...............

Mistr Kuthumi - Záměry pro vzestup, část 1. - Zlatá stezka k božství

25. srpna 2016 v 13:17 | Natalie Glasson |  Channeling

Poselství Mistra Kuthumi přijala Natalie Glasson - 15/07/16

Vše, co děláte, myslíte si, cítíte, prožíváte, ztělesňujete, dáváte a přijímáte, je součástí vaší Zlaté stezky k božství. Jste požehnaná bytost, tak jako každá duše na Zemi i vnitřních rovinách. Jste požehnaní, protožejste zrození na Zemi, abyste tvořili sami (za sebe) a zakoušeli Zlatou stezku k božství. Vaše duše už pro vás vše připravila; vaším posláním je objevit svou Zlatou stezku a své Zlaté bytí, odplavit iluze, abyste poznali, že už na Zemi kráčíte po požehnané stezce, která pokračuje a rozšiřuje se do vnitřních rovina i za jejich hranice. Toto nemá zaktivovat či posílit vaše ego; toto má sloužit k pokornému rozpoznání esence pravdy, která nadále žije ve vašem bytí.

Vaše Zlatá stezka k božství je sladěna s vaší vnitřní esencí pravdy, což znamená, že nikdy nemůžete jít špatným směrem; vždy jdete přímou cestou ke Stvořiteli.
Vnitřní esence pravdy ve vašem bytí energetizuje a podněcuje vaši Zlatou stezku k božství; proto když rozpoznáte svou vnitřní pravdu, máte pocit, že jste na Zemi vedeni směrem, který byste si sami pro sebe možná nepředstavovali a přesto vás hluboce naplňuje. Každý člověk na Zemi si nyní uvědomuje svou Zlatou stezku k božství díky rostoucí citlivosti ke své vnitřní podstatě. Vaše Zlatá stezka, i když byla vytvořena vaší duší a skupinou duší, je neustále obnovována vaší vnitřní esencí pravdy, což znamená, že jste vždy v plném souladu se Stvořitelem, svým posláním na Zemi i svým vnitřním poznáváním. Nic není mimo své místo, vše harmonicky spolutvoří; je jednoduše třeba, abyste toto poznali a když to uděláte, tak si uvědomíte svůj proces vzestupu, který je ve skutečnosti sebeuvědoměním či uvědoměním si Stvořitele.............

Partnerství - Tolerance a Poctivost

23. srpna 2016 v 12:43 | KURT TEPPERWEIN |  Vztahy


Tolerance
Mnoho problémů ve vztazích má svůj počátek v přesvědčení, že náš partner dělá něco špatně, že v něčem není dost dobrý nebo má takové postoje a způsoby chování, které podle nás škodí harmonickému spolužití. S tímto zaměřením kritizujeme svůj protějšek a snažíme se ho změnit. Nedaří-li se to, dříve nebo později dojde k rozchodu.
Tolerance bývá často špatně chápaná. Nejedná se o to, že se nám partner jeví ve všech směrech úžasný nebo že ho snad bezmezně obdivujeme. Být tolerantní znamená pouze přijetí skutečnosti, že druhý je takový, jaký je, bez ohledu, jestli je silný nebo slabý. Naopak někoho netolerovat znamená chtít ho změnit. Jinými slovy - ten druhý by neměl být takový, jaký je. Protože ale takový je a my ho nemůžeme přijmout, znamená to, pokud bychom to důsledně domysleli až do konce, že by tedy vůbec neměl být.

Tolerance znamená, že partnera přijímáme takového, jaký je, a uznáváme, že je dokonalý dokonce i takový, jaký je. Proto se ani nesnažíme něco ho učit nebo ho jinak měnit. Jakmile si uvědomíme, že nás určitý člověk přitahuje kvůli tomu, že spolu s ním máme růst, potom snadno poznáme, že je jen odrazem našeho vlastního bytí, a tudíž v určité chvíli i náš ideální partner.

Podle zacházení s partnerem se dá poznat, jak daleko se člověk dostal na cestě k sebepřijetí. Dokáže-li sám sebe akceptovat takového, jaký je, potom se už ani nepokouší svého partnera měnit. Tolerance se nedá "dělat", ta vychází ze sebelásky. Jen v té míře, v jaké mám rád sám sebe, jsem tolerantní vůči svým bližním.

Poctivost
Téma poctivost, či chcete-li čestnost, je v naší společnosti zvlášť obtížné. Nikdo o ní nemluví rád, protože se přitom zpravidla sám cítí poněkud stísněně. Kdo o sobě může prohlásit, že je neomezeně čestný ? A přesto nečestné jednání nemá dobrou pověst. Přitom neexistuje společný jmenovatel, který by určoval, jak se má zacházet s poctivostí. Naprostá upřímnost se často hodnotí jako nesmyslná, respektive netaktní, nebo dokonce bezohledná. Ve všech oblastech života je takzvaná lež z nouze, jak svou neupřímnost pěkně označujeme, téměř na denním pořádku. A v obchodním životě se pomalu už vůbec nepovažuje za nečestný prostředek, ale spíš za taktiku, jejíž posouzení je přímo úměrné úspěchu. Náš politický a hospodářský systém by v této formě vůbec nemohl existovat, kdyby důsledně trval na čestnosti a poctivosti.

Obecně vzato se pojem poctivost, vlastně spíš upřímnost, vztahuje pouze na slovní projev člověka. Jen nepravdivý výrok, lež, se pokládá za nepoctivost. Jednání, které v podstatě vůbec neodpovídá tomu, jak se člověk momentálně cítí, se jen zřídkakdy uvádí do souvislosti s neupřímností. Směje se, ačkoliv je možná smutný. Potlačuje vztek a agresi, protože takové chování není hodno dospělých, zralých lidí. Přijme pozvání někam či k někomu, ačkoliv se mu tam ani trochu nechce, a píše k narozeninám blahopřání, která mu už dlouho lezou krkem. Toto všechno také patří do kapitoly čestnost, poctivost a upřímnost.

Být poctivý znamená nejen říkat pravdu, ale být ve všem hodnověrný, projevit a vyslovit jen to, co tu skutečně je. Spatnou náladu pak není třeba zakrývat úsměvem a rovněž i vztek a hněv se dá otevřeně ukázat.
Předpokladem pro čestné chování je proto poznání a vnímání toho, co právě je. Mnoha lidem to vůbec nepřipadá snadné. Po celá léta nechtěli vidět svoji nejistotu, svůj vztek či smutek a vždy je zastírali, takže není divu, že už je ani pořádně nevnímají. Je daleko jednodušší omlouvat a bránit své počínání, než poctivě pátrat po jeho skutečné příčině. Nejlepší obrana je útok, říká se v jednom lidovém úsloví, a mnozí podle toho dávají přednost spíš útoku, než aby si něco přiznali.

Poctivost je otázkou odvahy připustit něco, co vlastně ani nechceme, a z případných následků možná máme dokonce i obavy. S každou nepoctivostí dáváme najevo, že se něčeho bojíme, a svůj strach před tím něčím tak zároveň živíme. Jistěže najdeme mnoho rozumných a zřejmých důvodů, kterými před sebou své chování ospravedlníme. Mezi nejoblíbenější patří argument "ohledy", neboť bezohlednost vůči našemu bližnímu opravdu nemůže být tou správnou cestou. Není přece možné vyslovit některé věci, které by se těch druhých mohly dotknout, jen proto, že se nám právě chce.

V konečném výsledku to však nic nemění na skutečnosti, že vlastním důvodem pro naši nepoctivost je strach. Často je to strach z odmítnutí, obava, že nás druzí nebudou mít rádi. V podstatě lze všechny tyto úzkosti shrnout v jedno jediné - je to strach před naší možnou neschopností poradit si s jakoukoliv situací.
To je důvod proč pro nás čestnost znamená tak velkou výzvu. Pokud chceme být čestní, musíme se přece postavit kdejaké obavě, a to vyžaduje velkou odvahu.

Je to však jediná cesta jak být doopravdy šťastní. Svých úzkostí se můžeme pustit jen tehdy, když se s nimi dokážeme střetnout. Jen tak poznáme, že nejsou zapotřebí, protože se nám ve skutečnosti nemůže nic stát. Poctivost je k tomu tím správným klíčem. Naším nejtoužebnějším přáním je, abychom byli milovaní takoví, jací opravdu jsme. Nechceme se ani přetvařovat nebo dělat něco, co vůbec neodpovídá naší povaze a našemu založení. Jenže jak můžeme očekávat od jiných, že nás budou akceptovat se vším, čím jsme, když toho sami nejsme schopní ? Jak mají přijmout naše pravdivé "já", když ho vůbec nevyjádříme, když jim ho ani neukážeme ? Přejeme si mít kolem sebe lidi, kteří nás motivují a vybízejí, abychom byli sami sebou, s ujištěním, že nás i potom budou milovat. Jenže to dokážou opět jen v případě, pokud už sami tento krok udělali a přijímají se takoví, jací jsou. A tak mnozí jen čekají a čekají, až první krok udělá ten druhý.

V partnerství se tento přístup dá pozorovat opakovaně. Takže udělejte vy tento první krok, stůjte sami při sobě, podporujte svého partnera a motivujte ho k poctivému přístupu ve všem. Poctivost je základem důvěry a důvěra je základem skutečně pevného partnerství. Důvěra připravuje půdu, abychom se mohli předvést ve všech svých stránkách. Dodává nám pocit, po němž tolik toužíme - můžu být takový, jaký jsem, a budu milovaný, jaký jsem.
To je náš vytoužený pocit bezpečí, tady si můžeme odpočinout, uvolnit se a znovu natankovat energii. Proto je poctivost tak důležitá. Kde žádná není, nemůže být ani důvěra. V tomto případě chybí základna a naše touha po bezpečí zůstává nenaplněná. Tady se nedá "tankovat", spíš naopak. Takovéto partnerství nám ubírá sílu.
Partnerství nám nabízí optimální půdu - být vždy a všude poctiví a hodnověrní. Vzájemná láska vydrží mnohé výzvy, před nimiž bychom jinak utekli.

Každá krize či každý konflikt jsou vyzváním k poctivosti. Každé ano nám samotným nás přivádí opět o jeden krůček blíž k naší touze. Tak jako ve svém nitru chováme touhu po klidu a šťastném bytí, neseme v sobě i cestu k jejímu dosažení. Jenže jestliže nepřijmeme, co v nás tkví, a nevyjádříme to odpovídajícím způsobem, jak potom máme dosáhnout kýženého cíle ? Náš potenciál se rozepne sám od sebe jen tehdy, když dáme příslušný prostor vlastnímu rozvoji. Nelze tu dělat nic než říci ano tomu, co tady je. Neboť - pravda vás od všeho osvobozuje.


( úryvek z knihy Kurt Tepperwein - ZA TO MŮŽEŠ TY ! )

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 22. do 28.8. 2016

22. srpna 2016 v 7:03 | Doreen Virtue


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 22. do 28.srpna. Dnes bych chtěla pracovat s kartami, které jsme už nějakou dobu nepoužili, a to karty Poslové světla. Tento týden nám začíná velmi zajímavým andělským číslem: 8-22. Jak jsem zmínila už dříve, osmička je číslo nekonečna nebo také nekonečné hojnosti, a to ve všech formách. Znamená to cítit dostatek peněz, lásky, nápadů, času, přátel nebo čehokoli jiného, co si přejeme zhmotnit. A číslo dvě znamená "Udržte si víru". Dvě dvojky jsou zdvojeným poselstvím o udržení si víry, takže věřte, že vaše přání se plní, že vaše modlitby jsou zodpovídány, že vaše vizualizace funguje, a nevzdávejte se, nikdy!

Stejně tak i nedělní datum je silné: 8-28. Věřte v hojnost, protože vaše myšlenky se zhmotňují! Na vás je, abyste následovali vedení, kterého se vám dostává. Pokud vás povedou k uskutečnění nápadu, který jste dostali, pak TO je odpovědí na vaše modlitby. Když vedení nenásledujete, pak vám připadá, že vás Bůh ignoruje, a to je nemožné, protože všechny modlitby jsou vždy vyslyšeny.

Tak jako každý týden se nad kartami nejprve pomodlím a požádám Boha, aby nám skrze ně seslal poselství o tom, co nás čeká a co můžeme udělat pro to, abychom v tomto týdnu přinesli co největší požehnání sami sobě, svým milovaným a celému světu.

Pro pondělí a úterý tady máme kartu, která se mi moc líbí. Je to karta anděla jménem Zanna. Ta říká, že váš domov je bezpečný. Tato karta někdy vychází, když se ve světě dějí věci, které ve vás vyvolávají napětí a strach, aby vám řekla, že je na vás dohlíženo a že vaše modlitby fungují. Také říkají, že někteří z vás mají strach o své dítě, které je nyní na cestách, a že je na toto dítě dohlíženo, a to i Ježíšem. Stejně tak se to týká bezpečí vašeho vnitřního domova, vašeho těla a jeho léčení. Možná máte nějaká zranění a zajímá vás, jak se budou léčit. Vyléčí se tak rychle, že to ohromí i doktory! Udržte si víru! Na začátku týdne se máme cítit v bezpečí a zajištění.

Ve středu týdne je tady karta Indriel. Ta znamená, že jste přišli na tento svět jako poslové světla. To znamená jako ti, kdo sem přišli doslova vyzařovat Boží světlo, být portálem Nebes, která vámi procházejí na Zem. Tato karta říká, že jste na správné cestě a plníte své poslání.

Na konec týdne je tady karta Yvonne, která vypovídá o vašem zvláštním vztahu ke zvířatům. Je to další karta vypovídající o vašem životním poslání. Nejen o tom, že přinášíte světlo světu, ale také zvířatům. Ukazují mi některé z vás, kdo jste rozhořčení tím, jak se se zvířaty zachází, vidíte to třeba na Facebooku, a nevíte, co s tím, nevíte, jak si udržet otevřené srdce a soucit. Někteří z vás se cítí být vedeni k veganské stravě a přemýšlí, zda je to pro ně dobré. Toto je znamení pro vás. Já sama jsem veganka už dvacet let a cítím se skvěle! Věřím také, že je to tajemství mládí. Pokud potřebujete, poraďte se s nutričním poradcem. Když jste vegani, potřebujete užívat doplněk vitaminu B12. Nakonec k této kartě říkají, že je to poselství pro ty, kterým zesnul jejich mazlíček, že je doprovází jako jejich anděl. Jsou v bezpečí a šťastní. A vůbec se neciťte špatně kvůli tomu, že vám schází, nikdo vás za to neobviňuje. Nadechněte se.... a vydechněte.

Víte, jste tady proto, abyste ve světě vykonali velkou, pozitivní změnu. A víte, kdy tak činíte? Vždy, když myslíte na něco šťastného. Vždy, když myslíte na něco šťastného, přispíváte tomuto světu. Nemyslete si, že musíte udělat něco obrovského a dramatického, abyste svět změnili. Svět můžete měnit i mnoha nenápadnými způsoby. Třeba tím, že budete na lidi hodní, i třeba na úplně neznámé lidi. Tím, že pomůžete někomu, kdo pomoc potřebuje. Nebo že někomu složíte kompliment. I takové maličkosti jsou součástí vašeho životního poslání. V tomto týdnu máte konat své poslání skrze vlastní radost. A říkají k tomu, že to začíná vaším pocitem bezpečí. Ráda bych se tedy za vás pomodlila:

Bože, Svatý Duchu, Ježíši, a naši strážní andělé, prosíme vás, abyste pomohli každému na této planetě propustit své strachy a opravdu věřit ve vaši vševědoucnost, ochranu a sílu. Pomozte každému na této planetě vědět, že je zcela bezpečné cítit se v bezpečí a pod ochranou. A že strach nikomu nijak nepomáhá mít věci pod kontrolou. Nejlepší způsob, jak být v bezpečí, je cítit se v bezpečí. Drahý Bože, pomoz každému, kdo sleduje tento výklad, propustit svou úzkost.

Nejste v tom sami. Máme tady celý léčivý kruh lidí.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!zdroj: https://youtu.be/ZDZWqEeUiWE
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz

Mediální masáž

19. srpna 2016 v 8:42 | Miroslav Kemel |  Humor

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 14.8. - 21.8. 2016

18. srpna 2016 v 7:31 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
věřte, že všechny změny, které se dějí, se SKUTEČNĚ dějí. Tyto změny nejdříve začínají na éterických úrovních a prosakují dolů do materiální roviny bytí. Vyšší úrovně jsou aktivní a proces se dal do pohybu a bude pokračovat, dokud nedojde k vzestupu. Na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. Chápeme, že toto je něco, co mnozí z vás mohou jenom těžko přijmout, když se vezme v potaz, jak vypadá váš běžný život na Zemi. Žádáme vás, abyste se dívali mimo toto zdání,protože jsou to iluze; iluze, které se věčně opakovaly po tisíciletí a nyní se ty iluze bortí, rozpadají se, a to, co se jeví, že je na svém místě, je skutečný stav bytí, skutečný stav věcí na planetě a ve vyšších říších.

Lidstvo není bezbranné; lidstvo se musí probudit do reality, která ho obklopuje. Lidstvo se musí upamatovat na svou sílu a moc. Musí si vzpomenout, že souhlasilo s touto zkušeností předtím, než přišlo na Zemi v této inkarnaci. To vy jste ti, kdo má sílu, znalosti, moudrost, pochopení a zkušenost, abyste překonali tyto iluze a když to uděláte, osvobodíte mnoho dalších lidí kolem vás, dokud nenastane bod zlomu pro každého na této planetě. Příliš mnoho lidí na této Zemi věří všemu, co jim je řečeno v běžném mainstreamovém zpravodajství a je to vaše snaha, udržování vašeho světla a energie, co způsobí otevření toho, co je zapotřebí, aby se probudili a uvědomili si vyšší reality, které existují, aby se posunuli za konspirační teorie, za vše, co se je snaží rozptýlit a zmást.

Jak jsme již mnohokrát řekli ve svých poselstvích: největší pravdou je, že láska je odpovědí na všechno, co trápí tento svět. Láska: lidé potřebují lásku, lidí potřebují zažívat soucit a empatii od druhých lidí, lidé potřebují vědět, že jsou milováni. Vše, co jsme řekli předtím, jsou zprávy z vyšších úrovní, z nejvyšších úrovní světla a vibrací a tam všechno začíná - na éterických úrovních. Proto říkáme, že vše je dobré a vše je dokonalé. Boží plán nic neopomene, vše je bráno v potaz a ty duše, které na Zemi velmi trpěly, také věděly, co je čeká, ale přesto si zvolily, že sem přijdou. Neznamená to, že bychom s nimi neměli soucit anebo že nedokážeme milovat. Jednoduše to znamená, že Boží plán pokračuje, že Boží plán běží a funguje.

Co všechno by napáchala poselství plná chvály mezi těmi, kteří sem přišli, aby udržovali světlo, aby udržovali vyšší energie? Vše, co by se stalo, je, že by se všichni ponořili do bahna temnoty. Kvůli tomu sem pracovníci světla nepřišli. Ano, budou tací, kteří budou reagovat na naše zprávy tak, jako bychom neměli dostatek soucitu a empatie. To jsou lidé, kteří vidí jenom vnější zdání, jejich srdce lze snadno ovlivnit vším tím chaosem a utrpením, které je obklopují. Ti se musí naučit rozumět tomu, že všechno, co se děje, se děje jak má, aby to způsobilo velkou změnu, velké probuzení, k němuž teď dochází.

Po mnoho let jsme se snažili přinášet lidem na tomto světě pravdu z vyšších úrovní a zdá se, že mnozí jsou unaveni tím, čemu říkají "záplava lásky a světla". A my se ptáme: "Co by těm lidem udělalo, kdyby mysleli pozitivně? Co by jim to udělalo, kdyby rozprostřeli své vědomí po celé planetě? Jistě nechtějí, aby bylo veškeré lidstvo ztraceno v temnotě, která je neodmyslitelně spjata s chaosem, který je teď obklopuje?" To stejné se stalo v době Atlantidy, protože lidé chtěli věřit iluzím, a tomu, že nemohou přes ty iluze, přes to zdání prohlédnut, a nenaslouchali těm, kdo jim chtěli moudře poradit a tak se stalo, že se Atlantida potopila na dno oceánu.

Vy, pracovníci světla, jste přišli, abyste zajistili, že se to nestane znovu! To, co vnímáte jako chaos, je probíhající proces vzestupu. Na této planetě dochází v každé oblasti života ke změnám. Změna je příkazem dne, každého dne, dokud ve vědomí každého člověka nedojde k permanentní změně! Ke všem obyvatelům Země promlouváme na vlnách lásky, protože je to ta největší síla! Láska JE odpovědí, milovaní. Musíte milovat nade vše, musíte stále milovat ty, kdo by vykročili proti vám. Vždy BUĎTE láskou, BUĎTE vzorem, BUĎTE příkladem lásky v akci!Toto nám přišla před dvěma tisíci lety ukázat bytost zvaná Kristus. Abychom se dověděli, že toto je Cesta, že toto je příklad, který si musíme vzít, abychom dosáhli dalece sahajících změn během této mimořádné příležitosti, která teď je teď před lidstvem a před Zemí. Země vzestoupí v každém případě; je to lidstvo, které musí posunout své vědomí na vyšší úroveň, aby využilo příležitosti, která je dána v tomto cyklu věků, který je teď před vámi. Znovu říkám, je topříležitost, která je před lidstvem a není to konec světa, pouze konec světa, jak jste ho znali. To, co se mění, jsou překonaná paradigmata, která již nefungují, která nefungovala již po mnoho století. Změny jsou pozitivní, na to musíte vy, pracovníci světla, pamatovat.

A tak já - někdo z vyšších sfér, se vám stále snažím radit, abyste zůstali klidní, v pohodě, abyste nesl svůj poklid jako svou vibraci, aby to přineslo Zemi větší stabilitu. To bychom měli radit všem našim pracovníkům světla, kteří jsou na zemi, na povrchu této planety a kteří se snaží pomáhat, jak nejlépe mohou. Milovaní, udržujte pevně své světlo, vždy udržujte světlo, bez ohledu na to, zda se budou ostatní snažit činit vás zodpovědnými za to, že jste poslem těchto pravd. Buďte vždy čestní ke Stvořiteli Všeho Co Je, protože to vám dává sílu pokračovat. A tak to je!


* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - DOMNĚNKY 2

18. srpna 2016 v 7:29 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Edmontonu, Kanada, 6. února 2016

Zdravím vás, drazí,
já jsem Kryon z magnetické služby. Zdá se to podivné, že ten přechod (k channelingu) je tak rychlý, že? Můj partner (Lee) dnes učil koncepty, které jsou podivné. Podivnosti toho, co je opravdové a co ne, jsou divné pouze ve 3D. A v této linearitě, ve které žijete, je proto učení o tom, jak se z 3D dostat a posunout se do větší krabice. Takové, ze které vidíte to, čemu nerozumíte, a přesto se ohledně toho cítíte dobře. Drazí, nemusíte znát detaily, abyste se radovali ze života. Nemusíte znát podrobnosti, aby vás Duch táhl a tlačil do těch oblastí, které jsou pro vás nejlepší a krásné, nemusíte znát podivnosti hodin a kdy a proč. Nepotřebujete logické myšlení, abyste se radovali a účastnili se toho, co pro vás Bůh má. Ale mnozí z vás přistupují k těmto záležitostem obráceně. Abyste dostali odpovědi, chcete vědět proč, kdy, jak. Není zajímavé, že když jste v tísni, tak vám na tom nezáleží? (Pousmání.) Napravte to teď: "Nepotřebuji vědět."

Ale když jste na konferenci a jsou vám předkládány nové věci, což může pošimrat váš intelekt, věci analyzujete před tím, než je přijmete. To je součástí změn, o kterých mluvíme. Až vám tyto věci budou předloženy příště, nebo když je jen s přáteli probíráte, rád bych, abyste emočně a srdcem rozlišovali, jestli je to pravdivé. Začnete s důvěrou a později přijdete na to, proč tomu tak je. Pokud máte napřed přijít na nějakou věc, nemusíte jí porozumět nikdy - vše je to součástí domněnek. Vytvoříte si domněnku, že to, co právě teď slyšíte (při channelingu) od Ducha je pravdivé, a ono tomu tak je. Ale ne všichni z vás si to myslí. Dokonce i v této bystré skupině pracovníků světla jsou tací, kteří říkají: "(Lee) je částečně ve 3D a částečně mimo 3D, není to skutečně Kryon, kdo hovoří, je to částečně Lee, možná částečně doprovod, možná je v tom částečně jeho vyšší já, všechno smíchané dohromady předává poselství." A když je poselství skončeno, vy jste se celou dobu jen snažili přijít na to, kdo mluví. A nikdy jste to celé nevyslechli. Nikdy jste to celé nevyslechli. Před chvílí k vám mluvil muž a teď už nemluví. Co si o tom myslíte? Jaká je vaše realita, když dojde na důvěru k tomuto druhu věcí? A ještě jednou na váš ochranný kryt zatlačím - když nebudete věřit tomu, co je pravdivé, co přichází, nebudete věřit ničemu............................

Plášť ve větru

17. srpna 2016 v 9:24 | Původní zenové příběhy |  Citáty a Moudra


Na břehu moře žili tři staří zenoví mniši, kteří pokročili tak daleko ve svém duchovním
vývoji, že se kolem nich děly zázračné věci. Když ráno ukončili meditaci a šli se vykoupat
do moře, pověsili své meditační pláště prostě do větru. A pláště zůstaly vlát ve větru,
dokud se mniši nevrátili a neoblékli si je. Jednoho dne, když se ti tři právě koupali,
viděli, jak se najednou do vody vrhl mořský orel, a když se opět vznesl do vzduchu,
držel v zobáku mrskající se rybu. Jeden mnich řekl: "Zlý pták!" Tu jeho plášť spadl do
písku. Druhý mnich řekl: "Nebohá ryba!" Tu i jeho plášť padl k zemi. Třetí mnich se díval
za ptákem, jak odlétá s mrskající se rybou v zobáku, je stále menší a menší,
až zcela mizí za obzorem. Mlčel - a jeho plášť zůstal viset ve větru.

Neobvyklé schopnosti – nástrahy duchovní cesty

17. srpna 2016 v 9:17 | Barbora Müllerová |  Duchovní růst


Mnoho lidí, kteří kráčejí po duchovní cestě, po cestě seberozvoje, je fascinováno možnostmi v sobě objevit a rozvíjet neobvyklé schopnosti. Velké pozornosti se dostává astrálnímu cestování a vůbec poznávání a napojování se do jiných dimenzí, různými možnostmi práce s energií, komunikace se světelnými bytostmi apod.
Toto, řekla bych až opojení neobvyklými dovednostmi, je však podle mého názoru dost často cestou, která vůbec nezaručuje nějaký zásadnější vnitřní posun lidí, kteří se takovýmto možnostem otevírají.

Tyto schopnosti totiž neznamenají a nezaručí, že dotyčný, který jimi disponuje, je schopen vědomě zlepšit svůj život. Často roste duchovní ego takovýchto lidí a oni si to mnohdy ani neuvědomují.
Ono cílem seberozvoje či chcete-li duchovní cesty je schopnost být tady a teď, být plně ponořeni v přítomném okamžiku, v dimenzi, ve které právě žijeme. Je to tak prosté, že to mnoho lidí přehlédne jako nezajímavé a přitom o to tu jde..........

Co jsem se naučila v budhistickém klášteře

16. srpna 2016 v 13:30 | Lenka Liška |  Ostatní

…že ke štěstí stačí jen málo
Těsně po svých třicátých narozeninách jsem odjela do Thajska. Sama. Nebyla to jen obyčejná dovolená. Chtěla jsem zjistit, kdo opravdu jsem. Abych se nakonec vrátila s uvědoměním, že kdo, není až tak důležité, jako to, že jsem. Velký podíl na tom měl i můj pobyt v buddhistickém klášteře Wat Tam Wua Forest Monastery, kde jsem strávila tři dny. Tahle, zdálo by se kratičká návštěva, ale odstartovala změny, které mi dochází asi až doteď.

Wat Tam Wua Forest monastery je klášter u lesů asi 65km od malého městečka Pai v Thajsku. Je otevřen pro každého bez rozdílu vyznání, národnosti. Můžete tam zdarma pobýt tři dny nebo klidně půl roku. Celý klášter funguje díky darům lidí, kteří tam jezdí. Je to jen na vás. Meditační techniku Vipasána vás budou učit buddhističtí mniši v čele s mistrem, mnichem Luang Ta Sayud, který je nejveselejším a nejšťastnějším člověkem, kterého jsem kdy potkala. V jeho blízkosti se prostě musíte pořád smát. Klášter buduje už 10 let.

Ke štěstí potřebujete opravdu málo
Rozvrh, který se v klášteře dodržuje vypadá zpočátku trochu děsivě. Povoleno je jen bílé oblečení, vstává se v pět ráno, kdy je první meditace. V 7 se nabízí jídlo mnichům, pak snídaně, další meditace, oběd v 11, další meditace, úklid kláštera a nakonec spánek na ne příliš pohodlných postelích. Ovšem už po první hodině na tomhle kouzelném místě cítíte, že to vše má svůj smysl a člověk ke štěstí potřebuje opravdu jen málo..........................

Odposlechnuto o ženách ...

14. srpna 2016 v 19:02 | http://www.pronaladu.cz |  Humor


Ženy… V něčem tak odlišné, v něčem tak navzájem podobné. Vynalézavé a obratné, legrační i zářivé, udivující a divící se. Všechny mají světu co o sobě říci. Nabízíme vám výběr pravdivých malých historek o mužích, vaření, oblékání, potomcích a o ženském životě vůbec, tak, jak je vyprávěly samy ženy.

- Bloumala jsem po velkém obchodě s konfekcí. Byla tam spousta mladých maminek s dětmi, které samozřejmě pofňukávaly a chtěly domů. Málokteré matce se podařilo dítě utišit. Ale jedna to zvládla bravurně. Chodila s dítětem mezi regály, brala do ruky, co se jí zalíbilo, a dítěti bezradně říkala: "Ale kde je východ? Nemůžu ho najít!"

- Máme v práci paní, která při každém setkání s kolegyní ženského rodu říká: "Ty jsi tak zhubla!". Pokaždé. Úplně každé ženě. Samozřejmě ji všechny zbožňují.

- Když jsem s někým venku a chci, aby nás spolu někdo vyfotil, vždycky si vyberu dívku na hooodně vysokých podpatcích. Protože ta mi nedokáže s mobilem utéct.

- Měřím jen 156 centimetrů. Když chodím po obchodech, často se stává, že nedosáhnu na horní regály. Obvykle se najde nějaký pozorný nakupující, ale tentokrát si mě všiml prodavač, posadil si mě na ramena a pravil: "Vezmi si všechno, co chceš". Měla jsem chuť pohupovat nohama a sedět tak navěky…

- Přišla jsem pozdě do práce. Vysvětlovala jsem: "Mám tři kočky a hrozně nenažraného psa. Nemůžu z domu, dokud se kočky nenajedí, protože pes by to těm chudinkám všechno sežral". Šéfka je kočkomilka. Soucitným tónem mě poslala k mému stolu.

- Když cítím, že mě zavaluje deprese, uvařím si obrovský hrnec heřmánkového čaje, jdu na stránky pro holky a celý večer pařím na simulátoru vaření. Depka mě opouští jedním rázem.

- Přátelé opěvují moje vaření. Manžel se mi nedávno přiznal, že kulinářský talent byl jedním z důvodů, pro které si mě vzal. Přitom já jsem akorát v mládí pochopila, že každé jídlo na smetaně, které vrazím do trouby, je zálohou úspěchu.

- Když náhodou u nějakého mladého ctitele loupu brambory, snažím se o co nejtenčí slupku. Úplně tenoulinkou. Kdyby to náhodou viděla jeho máti, aby si řekla, že jsem dobrá hospodyně. Doma klidně oloupu půl brambory.

- Dnes jsem se konečně dokopala jít do fitka. Přemlouvala jsem se fakt dlouho. Jednou jsem někam jela, jindy jsem byla nemocná, pak zas líná… Nakonec jsem si tedy koupila dres, pořádné tenisky, zkrátka jsem se na tu událost morálně chystala. Jenomže fitko už tam nebylo. Přestěhovali se.