Září 2016

Přijela babička

30. září 2016 v 2:45 | N. Fakes |  Humor

Fenomén slov

30. září 2016 v 2:42 | Taťjana a Vitalij Tichoplavovi |  Záhady kolem nás


Podrobné pokusy, které objasňovaly vzájemný vztah mezi rostlinami, mezi florou a faunou a mezi rostlinstvem a člověkem, se uskutečnily v Moskvě. Zvláště zajímavý byl experiment, který proběhl pod vedením akademika P. P. Garjajeva a při němž byla použita semena rostliny arabidopsis. Vědci sestrojili generátor, jenž zesiloval emocionální nádech běžných slov, s jehož pomocí pak každou frázi, kterou badatel vyslovil, vnímala semena arabidopsis jako kletbu. Konečné výsledky pokusu předčily veškerá očekávání: efekt nadávek, které byly namířeny proti nešťastnému zástupci rostlinné říše, se rovnal ozáření o síle čtyřicet tisíc rentgenů (R), přičemž došlo k přerušení spojení DNA či k rozpadu chromozómů. Většina semen zahynula a zbývající kusy byly geneticky modifikovány. Zarážející je i skutečnost, že podstata netkvěla ani tak v síle zvuku (kletby mohly být vysloveny tichým hlasem a dokonce šeptem) jako spíše ve významu daných výpovědí.

Experimenty, které uskutečnil akademik Garjajev, potvrdily, že kletba, jež směřuje na jakýkoliv živý organizmus, poškozuje jeho genetický kód a odsuzuje jej k zániku. Vlídná a laskavá slova mohou naopak zlepšit stav jedince, umějí dokonce vyléčit i vaši nemoc či potíže blízkých. Současná věda objasňuje tento fenomén slov a myšlenek následujícím způsobem. Každé naše slovo, sebemenší myšlenka zkresluje fyzikální vakuum, které nás obklopuje, a ovlivňuje také torzní pole, která v něm vznikají a představují soubor pravotočivých a levotočivých vírů. Prostřednictvím experimentů bylo prokázáno, že pravotočivá pole působí na vše živé pozitivně, zatímco levotočivá můžeme globálně označit za škodlivá. Laskavá a milá slova kolem nás vytvářejí pravotočivá torzní pole, naopak zlé myšlenky a nadávky nás obklopují poli levotočivými.

Mějte to prosím na paměti vždy, když se bavíte se členy rodiny, s kolegy v práci či s vašimi přáteli! Garjajevovy pokusy mimo jiné prokázaly, že myšlenka obsažená ve slovech může mít ohromný ničivý, ale také zcelující efekt. Navíc díky experimentům vyšlo najevo, že rostliny jsou živé organizmy se svými "pocity, strachy a chutí do života".


( úryvek z knihy Taťjana a Vitalij Tichoplavovi - Neomezené možnosti člověka )

Marie Magdaléna - Dva hluboké strachy

28. září 2016 v 15:15 | Pamela Kribbe |  Channeling


Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Já jsem Marie Magdaléna. Poklekám před vámi s obdivem a respektem pro to, co na Zemi děláte. Odkrýváte nové cesty vědomí a děláte to, zatímco ještě stále nesete uvnitř sebe břemena minulosti. Právě tak se objevuje i stará bolest a úzkost, neboť nové cesty uvědomění vstupují do vašeho vědomí, do vašeho těla a do vašich emocí.
V současném tvoření nových cest vědomí, hojíte starou bolest. Zdá se, že se tak mělo stát v minulosti - byli jste na Zemi již mnohokrát - tehdy však nebylo možné vytvořit nové cesty. Stále příliš vědomí bylo lapeno ve starých institucích moci a autority a lidé byli uvězněni ve strachu o přežití - v úzkosti na fyzické rovině - nebo ve strachu, že budou sociálně vyloučeni.

Tyto strachy v lidech leží velmi hluboko. Když nevíte, kdo jste, když jste ponořeni ve strukturách nevědomí, které jsou udržované společností, pak věříte, že jste svým tělem a strach o přežití se vás dotýká v nejhlubším jádru: smrt znamená být zničen. Vyvstávají pak velmi hluboká nutkání bránit se a to může, pokud je to nezbytné, vést ke zničení druhé osoby, abyste zajistili svoje přežití. Je to základní primitivní strach. Pak je tu taktéž strach, že budete vyloučeni sociálně, že už nebudete patřit do skupiny. Tento strach je v lidech také velmi hluboký.

Pokud si nejste vědomí své duše, svého božského jádra, pak se domníváte: a) že jste svým tělem a za b) že jste sociálně formovanou osobností v těle. Osobnost, která je formována prostřednictvím sociálních vlivů z minulosti, byla a je vytvářena strachem. Chcete patřit do skupiny a chcete být druhými přijímáni. V každé osobě je bezmocná část, která chce být podporována, potvrzena a přijata. Je to část vás, která chce někam patřit a tato část je v každé osobě stále velmi silná.........................

Necpi se, kam tě nezvou!

28. září 2016 v 8:14 | zdroj: http://www.pronaladu.cz |  Citáty a Moudra


12 pravidel jógy, které vám pomohou čelit manipulativním snahám.

Každou jógovou pozici, i když se při ní tělo ocitne v sebenepřirozenější poloze, máme provádět s mírnou zvídavostí a dá se říci i s potěšením, rozhodně však ne s úsilím. Snad proto má většina adeptů jógy vcelku prostý pohled na život. Je těžké manipulovat někým, kdo vytrvale cvičí jógu. Jeho tělo i vědomí jsou v harmonii.
Každý ovšem netouží věnovat čas józe. Nemusíme se učit jejím pozicím, ale co rozhodně za učení stojí, jsou právě některé pohledy a názory na život. Jógový guru Ar Santema je zformuloval do dvanácti pravidel. Budou pro vás skvělou pomůckou při obraně proti manipulativnímu chování.

1. Dělejte to, co potřebujete vy

Pokaždé, když v něčí řeči zazní slova "je třeba", je dobré položit si otázku: "A komu je to třeba?" Manipulátoři rádi mlčí o tom, že to, čeho se domáhají jako čehosi "potřebného", je třeba v prvé řadě jim. Jestliže kupříkladu totálně očistíme rodičovskou větu "Je třeba, aby sis našel práci" od každé manipulace, bude znít takhle: "Potřebuju, abys mi přestal viset na krku a začal něco dělat". Dokud ovšem nebude jejich mladý ppotomek sám potřebovat jít do práce, bude se mu na rodičovském krku viset vcelku pohodlně.

2. Neslibujte. Když slib dáte, splňte ho

Existuje staré přísloví: "Než dáš slovo, tak se tuž. Když dáš slovo, tak mu služ". Určitě si vybavíte, kolikrát jste pod tlakem někoho jiného dali nějaký neuvážený slib. Manipulátor vás vždycky bude schválně postrkovat právě k takovým nepromyšleným slibům, aby pak mohl parazitovat na vašem pocitu viny. Zkrátka a jednoduše: neslibujte. A když už slib dáte, splňte ho. Příště si dvakrát rozmyslíte, než na sebe vezmete nějaký závazek.........................

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.9. - 2.10. 2016

28. září 2016 v 8:01 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
nad obyvateli Země vane vítr změny. Opravdu začíná docházet k radikálním změnám dosavadních struktur starého paradigmatu. Všude jsou známky úpadku a rozpadu a lidé ty příznaky rozpadu starých systémů paradigmat cítí. Je to doba, kdy každé lidské srdce musí intenzivně zkoumat sama sebe. Když se lidé noří do svých srdcí, pokládají si důležité otázky. Chtějí znát smysl svého života, proč jsou zde na Zemi a co musí vědět, aby našli pevný základ a ukotvení. Pro ty, co se probouzejí, je to těžká doba a ze strany těch, co jsou probuzeni a vědí, o co se jedná, je zapotřebí mimořádné laskavosti a trpělivosti.

Již dříve jsme mnohokrát řekli, že jak budou do zemské atmosféry přicházet z vesmíru čím dál vyšší úrovně světla, staré způsoby dělání věcí, které nemají tu nejvyšší integritu, již nebudou podporovány. To se teď děje a vy si toho musíte být vědomi - pokud se tak ještě nestalo, abyste mohli uvnitř sebe udržovat rovnováhu a klid. Abyste odolali tlaku starých energií, které teď všude převažují, vyžaduje si to rozhodné soustředění a úsilí. Když k něčemu takovému dojde a vy tu snahu projevíte, pomůže to zmírnit dopad na kolektivní vědomí lidstva. Když bude zřejmé, že si systém vašich čtyřech těl (fyzického, mentálního, emočního a duchovního) žádá výživu, poskytněte mu ji.

Vaše duše si vybrala tento závěrečný cyklus, aby mohla zažít miliardy náhledů, zvuků, chutí, pocitů a vjemů příchodu této monumentální éry na Zemi a k jejím obyvatelům. Staré a nové se ještě promíchává, ale to se rychle mění, když to staré rychle mizí do zaprášeného království mýtů a když za podpory vaší každodenní práce se upevňují nová paradigmata. Když spolutvoříte svět tím, že pevně udržujete svou vyšší vizi toho, jak by mohl vypadat, začíná se to objevovat a zakořeňovat. Prožívejte očekávání a vzrušení těchto časů, konečně dochází k posunu! Váš svět se stává lepším místem, jak jste si vždy představovali a vy čím dál častěji uvidíte, jak k tomu dochází.

Skryté říše dávají ve zvýšené míře o sobě vědět, což zaznamenalo mnoho lidí ve všech oblastech života a v různých prostředích. Je to pravda; je to nová a osvícená realita, která byla vašim očím skryta a vidět to a slyšet mohli jenom vyvolení. Ty bytosti teď byly pověřeny, aby se o svou přítomnost podělily s lidstvem a jejich zvýšená přítomnost přináší do nové reality známky radosti, užasnutí a zázraků. Země je v plné slávě obnovována do své původní nádhery a vy, milovaní, jste toho aktivní součástí!! Vychutnávejte si ten obnovený kontakt s těmi krásnými bytostmi a zkoušejte jim naslouchat a komunikovat s nimi.

Vše, o čem jste snili, o co jste se snažili, aby přišlo v této době na tuto planetu, všechny snahy, vyvinuté na udržování světla, vyšší vize a integrity na vás čekají, aby vás poctili tím, že se budou plně a zázračně manifestovat v této realitě. Konečně přijde MÍR; věřte tomu celým svým srdcem a dovolte tomu, aby se to rozvinulo v božském načasování. Kvůli roli, kterou hrajete, vás velmi milujeme a hluboce si vás vážíme.
Do příštího týdne...

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - DOKONČENÍ REKALIBRACE

28. září 2016 v 7:59 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat v Greensboro, Severní Karolína, USA, 3. dubna 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Chci dnes konečně oslovit tuto skupinu, i ty, kteří naslouchají (záznamu - i ty, kteří čtou), s tématem, o kterém jsme psali, hovořili, ale ne dost do hloubky. Když precese bodu rovnodennosti byla uprostřed (svého 36tiletého období - pozn. překl.), říkáte tomu 21. 12. 2012, věci se začaly měnit. Ta změna byla největší pro ty, kteří byli zapojeni do ezoterické práce a zejména pro staré duše. Tou změnou je, že jsme hovořili o tom, co se může změnit, a že se to začalo běžně dít na celé planetě. Pro ty podobně smýšlející, pro ty, kteří věřili, že přichází vyšší vědomí, pro léčitele na celém světě, pro ty, kteří říkali, že jsou intuitivní, i pro ty, kteří jsou prostě pracovníky světla a nenapsali žádné knihy či by dělali cokoli jiného - u těch to proběhlo nejdříve. Byli prvními na řadě k tomu, čemu říkáme rekalibrace. Víte, nikdy jsme o tom skutečně takto jako dnes nemluvili. Řekli jsme vám, že rok 2013 bude složitý, je to řečeno obecně, ne pro všechny to byl rok složitý, ale pro mnohé ano. Řekli jsme vám, že je to počáteční rok rekalibrace, že někteří se zapojí později, někteří hned. Ale nikdy jsme opravdu nevyjmenovali některé z věcí, které můžete pociťovat.

Růst je složitý, změny paradigmat jsou někdy téměř nemožné. A všechny ty věci se začaly dít. Samotná planeta se začala měnit. Předali jsme vám poselství o rozdílu v rovnováze temnoty a světla, řekli jsme vám, že se mění magnetické síly, řekli jsme vám dokonce o nových částech vesmíru, do kterých jste vstupovali, a že budou mít dopad na heliosféru vašeho Slunce a ty budou mít přímý dopad na vaši magnetickou mřížku. To všechno jsme vám řekli, abyste si byli vědomi, že přijdou nové začátky. A na mnohé z vás to mělo zajímavý dopad....................

Horoskop na období 26. 9. - 3. 10. 2016

27. září 2016 v 9:19 | Petra Nel |  Horoskop

Požehnání

Stálé trvá konjunkce Slunce a Jupitera z minulého týdne. V tomto týdny se k této konjunkci přidá Luna, 1. 10. nastane novoluní. Děje se tak proto, aby vliv expanze, vývoje mohl vstoupit do emocí, duše, nevědomí a buňky. Tato energie bude pracovat s vaším nevědomím, se zápisy duše, které budou osvobozovány a uvolněny. V prvopočátku to může přinést zaplavení "negativními" pocity. Jen je nechte projít, stačí je přijmout. Ano, i tohle v sobě mám, děkuji. A důvěřujte své vnitřní moudrosti, že dostanete impulz, co s tím a jestli je to vůbec potřeba řešit. Mars, který symbolizuje konání, čin, se přesouvá do dalšího znamení. Ještě před novoluním proto můžete ucítit změnu energie.

Mars 27. 9. vstupuje do znamení Kozoroha a zůstane zde do 10. 11. 2016. Mars jako symbolika mužské energie, bojovníka, impulzu, ega, vede k rozhodnutí, k akci, činu, projevení vůle, síly. Také symbolizuje boj, vztek, hněv, sexualitu. Mars v Kozorohu se projeví zemitě, zrale a zodpovědně. Jednásystematicky, cílevědomě, odpovědně, eticky, seriózně, ctižádostivě, konzervativně, svědomitě a prakticky. Je motivován důvěrou, poctivostí, úspěchem a uznáním.

Rozzlobí se účelově a s pocitem viny. Jsou tady velké nároky, jak na sebe, tak i na druhé. Je zde nebezpečí ke konání bez citu, se sklonem k přísnosti a tvrdosti. Hlavním zájmem je zodpovědně naplnit povinnost. Mars v Kozorohu přinese více pocitu stability a uzemnění.

Mars v dynamickém spojení se Sluncem a Jupiterem je velkým impulzem, třeskem, silná energie, která se odráží na našich tělech. Bolesti hlavy, teploty, horečky, záněty, úrazy a nespavost. Energie je tak silná, že můžeme cítit tlaky na temeni, uprostřed čela, ve třetí - solární čakře nebo v první čakře. Tento aspekt bychom mohli nazvat početím, sice trochu neplánované, ale osudem dané. Zároveň se objevuje sklon k agresivitě, kterou uvolňujeme napětí. Kde jsou nižší energie, tam to vede k boji, násilí a útokům. Když překročíme ego, nemusíme bojovat a někoho ohrožovat, ani být ohrožován a bránit se. Je potřeba rozvíjet spolupráci, komunikaci a harmonii.

Novoluní nastává krátce po půlnoci 1. 10. na sabiánském symbolu: "Staří Mistři" vystaveni ve zvláštním oddělení galerie. Klíčová myšlenka: V čase zmateného hledání nových hodnot v chaotické společnosti je potřeba se vrátit k pramenům. Je potřeba se navrátit k čistému Zdroji. K jednoduché pravdě, k přirozenosti.

Toto je téma na následující období do dalšího novoluní.

Do 30. 10. můžeme využít harmonického aspektu Pluta v Kozorohu a Merkura v Panně. Síla myšlenky, schopnost zhmotnění, síla Ducha v mysli. Myšlenka je počátek tvoření a projevené tvoření je slovo: "Na počátku bylo slovo." Mohou se proto ve vaší mysli rodit nové nápady, vize, nové vědomí, pokud je mysl otevřená.

Venuše, planeta hodnot a lásky, je ve znamení Štíra. City jsou prožívány hluboce a intenzivně. Venuše v harmonickém aspektu na Neptuna (26. 9. - 5. 10.) ukazuje, že dochází k propojení lásky pozemské s bezpodmínečnou láskou "Nebeskou". Přichází velký příliv lásky "Božské Matky". Lépe řečeno - my se jí otevřeme, protože ona tady stále je. Snadněji otevřeme své srdce lásce. To napomůže harmonizovat vztahy, upevňovat, prohlubovat a vytvářet nové vztahy. Zároveň se objeví pocity naplnění, hojnosti a moudrých, lásky plných hodnot. Odpuštění, láskyplné přijetí a milosrdenství v sobě můžeme prožít a následně projevit.

Požehnaný týden, s láskou Petra Nel

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Tři hořké pravdy o lásce

26. září 2016 v 19:16 | zdroj: http://www.pronaladu.cz |  VztahyV roce 1967 napsal John Lennon píseň «Všechno, co potřebuješ, je láska». Přitom bil obě své manželky, opustil jedno ze svých dětí, zahrnul antisemitskými a homofobními nadávkami svého židovského manažera, který byl gay, a jednou se celý den zcela nahý povaloval před davem lidí.

O pětatřicet let později napsal Trent Reznor z kapely Nine Inch Nails píseň «(Jen) Láska nestačí (Love is not enough)». Přesto, že Reznor proslul šokujícími vystoupeními a groteskními a zneklidňujícími klipy, dokázal se zbavit závislosti na drogách i alkoholu, oženil se s jedinou ženou, s níž měl dvě děti, načež přerušil svou studiovou i koncertní činnost. Zůstal doma, aby byl dobrým manželem a otcem.

Jeden z těchto mužů se vyznačuje čistým, realistickým chápáním lásky. Ten druhý ne. Jeden z nich lásku idealizuje a spatřuje v ní řešení všech problémů. Ten druhý ne. Jeden z nich velmi pravděpodobně trpěl narcisimem. Ten druhý ne.

V naší kultuře idealizuje lásku velmi mnoho lidí. Vidíme v ní jakýsi zázračný všelék na všechny životní trable. Filmy i příběhy v knihách ji zobrazují jako cíl veškerého života, jako definitivní zbavení se bolestného zápasu. A protože lásku idealizujeme, přeceňujeme ji. V důsledku zaplatíme svými vztahy.

Jestliže budeme stejně jako Lennon věřit, že "všechno, co potřebujeme, je láska", budeme mít sklon k ignorování základních hodnot: úcty, pokory a povinností vůči lidem, kteří se ocitli v naší péči. Jestliže láska konec konců řeší úplně všechno, proč bych se měl unavovat jinými, tolik složitými záležitostmi?

Pokud však stejně jako Reznor věříme, že "jen láska nestačí", chápeme zároveň, že zdravý vztah vyžaduje víc, než jenom čisté emoce nebo hlubokou vášeň. Chápeme, že jsou věci, které jsou pro náš život a vztah důležitější, než pouhá zamilovanost. A že úspěšnost našeho vztahu závisí na hlubších a mnohem důležitějších hodnotách..............

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 26.9. do 2.10. 2016

26. září 2016 v 1:48 | Doreen Virtu |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 26.září do 2.října. Toto je opravdu roztočený týden. Zrovna jsme vypluli z retrográdní fáze Merkuru a teď se nám mění roční období. Navíc v pondělí, 26.září, spousta lidí ročně oslavuje přítomnost andělů a archandělů ve svém životě. Byla jsem tedy vedena k tomu, abych dnes pracovala se třemi archandělskými sadami karet - archanděla Gabriela, Michaela a Rafaela. Z každé sady vyberu jednu kartu a budou tedy tři, pro začátek, střed a konec týdne. Budeme mít také novoluní, což je z historického hlediska čas pro zhmotňování, kdy se odstraní bloky, plní se přání a kdy přijímáme. Je to tedy energeticky velmi silný týden.

Gabriel, archanděl poslů, začíná týden velmi důležitou zprávou Autenticita. Tato karta vypovídá o bytí sami sebou, o tom být pravdiví a důvěřovat, že vaše pocity a sny jsou dostatečné. Nemusíte je překrucovat tak, aby byly společensky přijatelné, nebo si je v hlavě upravovat tak, aby byly prodejné nebo více praktické.Je to o tom věřit svému pravému, skutečnému já, které bylo Bohem už stvořeno jako dokonalé, že má veškerou sílu i vědění potřebné k této situaci.
Pojďme se tedy společně pomodlit:

Drahý Bože, víme, že jsi stvořil každého z nás pro určitý účel a že jsi nám k jeho naplnění dal veškeré dary. Žádáme Tě, abys nám pomohl sebe samé jako takové přijmout, abychom se milovali stejně, jako nás miluješ Ty. Abychom mohli žít a zářit.


Na počátku - zejména na počátku - tohoto týdne opravdu přijímejte, kým jste. A uvědomte si, že se nemáte za co omlouvat, pokud někomu nějaká vaše část připadá divná, jiná, nedostatečná nebo nehodna přijetí. Může se to stát, jste-li ve styku s lidmi, kteří kráčí po jiné cestě než vy, ale to neznamená, že je s vámi něco špatně. A pokud vás někdo sráží, není to osoba, kterou byste si v životě měli držet. Je však rozdíl mezi tím, když vás někdo skutečně ponižuje a verbálně zneužívá, a když se vám pouze snaží pomoci si uvědomit, že si nějakým způsobem ubližujete. Modlete se tedy za rozeznání těchto případů a pobývejte s lidmi, kteří vás podporují pro vaše nejvyšší dobro.

Pro střed týdne jsem vytáhla kartu archanděla Michaela, která byla slepená ještě s jednou, a tak tomuto poselství věřím. První z nich je Běžte beze strachu dál. Doplňuje první kartu v tom smyslu, že máte být sami sebou a zejména se držet svých snů. I když se vám zdají příliš velké nebo nedosažitelné, nebo nevíte, JAK to uskutečnit. Běžte si za tím a nebojte se! Archanděl Michael vás podporuje!

A pak tady máme skvělou kartu, která na to dokonale navazuje: Jste střeženi a chráněni. Jste v bezpečí, zatímco procházíte oblastí, kterou před vámi nikdo neprozkoumal. Bůh, Ježíš, archanděl Michael i vaši strážní andělé vás chrání, vedou a podporují vás všemi prostředky. Pokud potřebujete na své cestě nějaké finance, například měníte zaměstnání - to mi teď vychází velmi silně - pak je klíčem následování svého vnitřního vedení. Podpoří vás! Nenechají vás upadnout! Pokud vás Bůh vybral pro určitý úkol - a to víte, když se vám vrací opakovaně nějaké vedení - pak také Bůh zajistí, aby se naplnil! Není to o tom, že by vás Bůh hodil do vody a "plav", to ne. Všechno, co potřebujete, je vám dáno. Alespoň pokud následujete své vedení. Můžete se toho bát, ale děsivé to opravdu není, protože je o vás postaráno.

Nyní se dostáváme k archandělu Rafaelovi a jeho kartě pro konec týdne: Detoxikace. Ta souvisí hlavně s odpouštěním. Samozřejmě, fyzická detoxikace těla vám pomůže pozvednout vaši energii, sebevědomí a také udržet jasnou mysl. Sama vím, jak je důležité udržet svůj jídelníček co nejčistější, abych byla schopná slyšet hlasy Boha, Ježíše a andělů velmi jasně. Když to poruším, okamžitě to pocítím, stejně jako i ostatní lidé, kteří jsou citliví na chemikálie. A i vy se stáváte citlivější. Je to tedy poselství o fyzické detoxikaci.

Stejně tak je to však i poselství o detoxikaci energetické. Pátek, den novoluní, je časem přijímání, ale zároveň i propouštění toho, co by mohlo stát v cestě příchodu toho, co si přejete. Hluboko uvnitř už víte, zda je třeba nechat něco jít. Protože vnímáte hlasy Boha a svých andělů a opakovaně dostává vedení ke změně stravy, ke změně okruhu lidí, s nimiž se stýkáte, hudby, kterou posloucháte, atd. Věnujte těmto poselstvím pozornost, protože jsou skutečná. Je to opravdu cesta tam, kam se chcete dostat. Dokonce i tehdy, když vám to, co máte opustit, připadá zábavné, a bojíte se, že se bez toho budete nudit nebo budete napjatí, říkám vám jako někdo, kdo je střízlivý už mnoho, mnoho let, že nadšení z vnitřního míru je mnohem více naplňující než cokoli, co by nám mohla dát jakákoli látka.

Jaký silný týden pro vás! Ukazují mi vizi vás, jak ze sebe odloupáváte vrsty toho, co nejste. Ukazují mi, jak projevujete svou skutečnou lásku a světlo. Jak se stáváte sami sebou - skoro jako Pinocchio - skutečnými kluky a skutečnými dívkami. Bůh nás stvořil v naší ryzí podobě a my se musíme zbavit všech odpadků, které jsme na sebe nabrali, zahodit všechny strachy, pochybnosti, nedostatečnou sebedůvěru i chemické látky, které vám brání být sami sebou.

Drahý Bože, pomoz prosím každému, kdo sleduje tento výklad, aby měl Tvou sílu, a pošli nám prosím více lásky a světla. Děkujeme i vám, andělé, obzvláště archandělovi Michaelovi, za to, že nás chráníte, že chráníte náš svět a povznášíte nás nad negativitu. A prosíme, ukažte nám, jak můžeme my sami být součástí tohoto požehnání velkého míru na Zemi.
Bude to úžasné a moc vám děkuji za to, že jste se ke mně dnes připojili. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/Zg3zpPQk_xU
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Je načase ...

24. září 2016 v 20:07 | Kryon |  Duchovní pohlednice

Marketing

23. září 2016 v 7:33 | Clay Bennett / bizarrocomics. com |  Humor

Abraham Hicks – Tři věci, které prospějí zdraví vašeho těla

22. září 2016 v 7:50 | Esther a Jerrry Hicks |  Zdraví


Host: Mám dvě rychlé otázky. Na první jsem se včera zapomněl zeptat. Chtěl jsem vědět, jestli konzervanty v jídle a alkoholu nás odpoutávají od naší spirituality?

Abraham: Ne. Jediné, co vás odpoutává od spirituality, je udržovat se ve vibraci, která to neumožňuje. Rozhodně máte sílu na to ovládnout vibraci mrkve.

Host: Dobře. Muž proti mrkvi. To je jasné. Mohli byste také trochu více vysvětlit, jaký vzorec spánku je pro nás ideální? Existuje nejlepší rytmus spánku?

Abraham: Ano.

Host: Jaký to je?

Abraham: Nejprve bychom vám rádi vysvětlili přínos spánku. Nespočívá v odpočívání, protože odpočíváte i tady, jak sedíte na židlích. Přínos spánku je ten, že své vědomí stáhnete z této fyzické sféry. Jak tak uděláte, stáhnete i tak jakýkoliv odpor. Bez odpor se vaše tělo může sladit se svou vyšší vibrací. Spánek je více o sladění vibrací než čímkoliv jiném. Je tedy logické, že člověk, který je napojenější na nefyzický proud energie, by potřeboval nebo chtěl méně spánku. Někdy ale dochází ke zdánlivému opaku............................

AA MICHAEL - „AVATAŘI * VZESTOUPENÍ MISTŘI * VELKÉ BYTOSTI SVĚTLA“

22. září 2016 v 7:28 | Ronna Hermann |  Channeling


AA Michael prostřednictvím Ronny, září 2016
Milovaní mistři,i když to z vašeho úhlu pohledu možná není vidět, v celém vašem Podvesmíru se dějí zázraky. Nyní jsou si mnozí z vás vědomi toho, že vaše galaxie, a zvláště pak vaše malá planeta, jsou ohniskem těchto zásadních událostí. Než byla vaše planeta stvořena, bylo určeno, že bude Bodem Nula neboli střediskem zaměření nového tvořivého úsilí - a proto na Zemi bude Zlomky své Esence posílat Andělská Říše, Spolutvořící Bohové, Velké Světelné Bytosti a Hvězdná Semínka z celého Vševesmíru, a tím tam budou přinášet své Světlo, svou moudrost a svou touhu pomáhat naplnění Velkého Plánu Stvořitele.

Do určitého stupně se vědomí celého lidstva a Duše Země natahuje dovnitř a nahoru, aby se spojilo s naším Bohem Otcem/Matkou, a naopak Nejvyšší Stvořitel otvírá cestu z jádra Své Bytosti celým MultiVesmírem - Velkými Centrálními Slunci, MultiDimenzemi a mnoha říšemi Stvoření, aby vstřebal a začlenil a sklidil krásu a majestátnost toho, co bylo námi všemi ukuto ve jménu našeho Všemocného Stvořitele (s všemocnou plodivou silou). Ti z vás, kteří pevně kráčí po Cestě rozšířené duchovní vědomé pozornosti, zjišťují, že žijete v jedinečných a bezprecedentních časech.
Velké Bytosti Světla, které nikdy předtím neopustily svůj domov ve Velkém Centrálním Slunci svého Vesmíru, souhlasily s tím, že tak učiní, a rozdrobily se na Zlomky, na menší Jiskry Božího Světla, aby přinesly na planetu Zemi své záření, svou lásku a svou moudrost. Milovaný Ježíš/Jeshua, Velký Kumara, Budhové, Lord Melchizedek, Ráma a Krišna, a zářivé a mocné Andělské Království, abychom jmenovali alespoň některé, přišli z dalekých Vesmírů, vytvořených dlouho před tím, než se z tohoto mladého Vesmíru stala bytost. My z andělské říše máme svůj původ v dávné tmavé, nejasné minulosti VšeVesmíru, stejně jako mnozí ze vzestoupených Mistrů a Avatarů, kteří jsou vám známí, a ujišťujeme vás, že mnozí z vás, kteří jsou na pokročilé Cestě Vzestupu byli také zrozeni do individuálního vědomí v jiných Vesmírech..........................

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.9. - 25.9. 2016

21. září 2016 v 8:20 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
je čas dokončit a zkompletovat projekty a podívat se na nové obzory. Život se vždy posouvá vpřed, vytváří nové a to pomáhá těm, kdo měli pocit, že se nehýbou z místa. Někdy se ten pocit objevuje, když není žádoucí, aby se ten dotyčný posunul vpřed, neboť je třeba, aby se mohlo rozvinout a odehrát něco vnitřního. Je to, jak to má být - na této cestě zvané život a evoluce ducha. Když se soustředíte na svůj vlastní růst a dosažení svého vyššího potenciálu, musíte se znovu napojit na svůj slib, který jste dali, abyste se posunuli novými směry a byli vším, čím být můžete. Když je člověk v procesu transformace, může být povolán k tomu, aby pracoval na těch svých oblastech, které je třeba víc vyjádřit a rozvinout.

Tato činnost přináší obnovu ducha, když se skládanka života skládá do nového začátku, což vytváří nové a živoucí spojení s tím, co je pro vás důležité. Pokud si najdete čas pro zklidnění, ticho a ponoření se do sebe, může se nádavkem objevit vedení od božského já. Když to budete dělat, vždy to s sebou přinese pocit obnovy síly a bude vám ukázán směr, který bude jasně vidět. Vaše tělo, mysl a duch se dostanou do zarovnání a to vám přinese regeneraci a výraznější manifestaci nových směrů, kterými byste se měli vydat. To na oplátku vede k posunu vpřed, spolu s obnoveným pocitem uvědomění si svých povinností a cílů.

S novou úrovní pravdy, k níž jste získali přístup, si můžete dovolit proniknout do všech oblastí svého života. Větší vnitřní uvědomění a nový smysl pro to, kterým směrem se vydat, vás bude inspirovat k tomu, abyste se dále rozvíjeli a dosáhli za svá předchozí omezení, do světla nekonečných možností. Je to neutuchající proces růstu, když se dostáváte přes překážky, které jste kdysi považovali za nepřekonatelné, a když se posouváte do nových oblastí rozšíření a vyjádření! Když se opět spoléháte na své vrozené intuitivní schopnosti, roste vaše vnitřní sebedůvěra a tento obnovený pocit uvědomění si sebe sama vám ve vašem každodenním životě pomůže získat vhled a lepší vnímání lidi a situací kolem vás.

Když jste prošli touto iniciací, světlo ve vás zesílilo.Vědomě jste se rozhodli a uvědomili své sliby a doba zkoušek skončila. Vaše duše se raduje a ta radost proniká všemi aspekty vaší reality a spouští vnitřní léčení. Je čas těšit se ze života a často se smát! Překročili jste důležitý mezník a před vámi jsou nekonečné možnosti. Zkoumejte a rozšiřujte své možnosti a užívejte si naplno života. Pamatujte, že vy jste pány situací, které potkáváte - tím, že si volíte, co posílíte a přijmete.

Vězte, že to, co potřebujete, je k vám vždy přitahováno a to, co je k vám přitahováno, potřebujete pro svůj další růst a výuku, abyste to mohli sdílet s ostatními a tak se rozvíjet. Tyto nové vnitřní aspekty, které jsou vyjadřovány, přinášejí novou frekvenční úroveň, s níž je třeba pracovat. Je na vás, abyste byli zodpovědní za činy a směry, kterými se rozhodnete vydat, protože život vám vrátí to, co do něj vložíte. Každý okamžik vašeho života je lekcí, kterou je třeba rozpoznat a na nějaké úrovni se ji naučit. Váš život je neustálým cyklem, pohybujícím se nahoru a dolů, protože je to zapotřebí k získání většího uvědomění a k rozvoji a růstu vaší duše.
Do příštího týdne...


* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Kryonovy Marshmallow Messages – srpen 2016

21. září 2016 v 8:16 | Lee Carroll |  Channeling


01. 08. 2016 - TO JE TEN ROZDÍL!

Hlas Ducha je pro veškeré lidstvo a ne jen pro několik vyvolených. Nicméně těch několik vyvolených, které tvoří staré duše, to lépe pochopí a budou schopni rozlišit a lépe pochopit, o čem ta zpráva je. Až se hluk, zmatení a hučení temnoty začne stávat rovnocennější světlu, mnozí poprvé uslyší Ducha. Nebudou vědět, že je to Duch - místo toho to pro ně bude "pocit, co je pro nás lepší" a nová intuice. Pro masy těch, kteří netouží být v této místnosti, je to všechno nový začátek, nové uvědomění. Nevědí, co to slyší nebo cítí. Vědí jen to, že chtějí změnu a nový pocit toho, "co je správné". Staré duše na této planetě jasněji poznají, co toto poselství znamená a začnou díky tomu přijímat zprávy a vedení. To je ten rozdíl! Ale veškeré lidstvo si na určité úrovni uvědomí změnu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ - z Kryonova channelingu "Naslouchání hlasu Ducha"

08. 08. 2016 - LIDSKÉ NASTAVENÍ

Mřížkový systém Země je specifický ve svém účelu. Je jemně vyladěný a existuje z jediného důvodu - kvůli lidskému nastavení. I když si můžete myslet, že je to geologický atribut fyziky planety, je to víc než to. Je to dodací motor DNA! To dělá mřížkový systém. Hovoří s lidstvem, člověk po člověku, a je součástí toho, kdo osobně jste. Pomáhá vás oddělit i sjednotit. Dává vám nastavení, výzvy, řešení a lásku. To je to, k čemu někteří z vás cítí vztah, i když přemýšlí o Bohu!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonova channelingu "Mřížka a DNA"

15. 08. 2016 - LÉČITELÉ POMÁHAJÍ

Nyní je zde něco, co je důležité, ale co zní divně - léčitelé ve skutečnosti neléčí. Dávají tělu svolení k tomu, aby mělo dočasně vyrovnané atributy. Vy, kteří provádíte energetickou práci, víte přesně, co říkám. Léčitelé neléčí. Léčitelé pomáhají rovnováze. Je to člověk na lůžku, kdo odvádí tu práci. Věděli jste to? Lidské tělo se samo přirozeně vyrovná. A všichni ti pomocníci a substance používané pro léčení lidské bytosti jsou o POMOCI SEBEROVNOVÁZE. Protože biologie je zázračná. Hledá rovnováhu. Byla k tomu vytvořena.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Šest "Partnerství s Bohem"

23. 08. 2016 - ZMĚNA JE TĚŽKÁ

Změna je těžká. Změna je těžká, protože plodí [vytváří] další věci, které jsou také těžké. Změníte jednu věc a další věci kolem vás se také změní. Intuitivně to víte a tak to u vás vyvolává odpor. Tento odpor je naprosto normální a běžný a nakonec se přes tento nepříjemný pocit přenesete. Zajímavá věc, o které vám chceme povědět a možná vás i přesvědčit, je tato: změny, které učiníte dnes, nevytvoří jen více změn, ale také více laskavosti. Bůh, Tvořivý Zdroj, vás tolik miluje, že vidí, co děláte a odpovídá na to laskavostí synchronicity.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Být napojeni - část II" - (právě zveřejňováno)

29. 08. 2016 - OSTATNÍ TOMU ŘÍKAJÍ ŠTĚSTÍ

Soucitný čin vychází ze soucitného srdce, ať se děje cokoli. Je to pozice síly a moudrosti. Někteří z vás potřebují slyšet toto: být soucitný není slabost. Mistři, kteří kráčeli po této planetě, vyzařovali soucit! Vysílali ho! Ti samí, které možná uctíváte, ztělesňovali soucit. Nejsou slabí, drazí. Takže ať už vám bylo o laskavém, soucitném člověku řečeno cokoli, budete muset změnit své vnímání. Rovnováha je síla. Soucit je síla. Vyrovnaná lidská bytost zřídkakdy onemocní, věděli jste to? Vyrovnaná lidská bytost bude mít to, čemu říkáte synchronicita. Ostatní tomu říkají štěstí. Synchronicita znamená být na správném místě ve správnou dobu, kde se budou odehrávat dokonalé věci, protože jsou výsledkem soucitného činu. Soucit je ve skutečnosti energie, která odsouvá stranou představu štěstí či náhody. Vy řídíte svou realitu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Pět konceptů pro nového člověka"

Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - KRYON V BUDAPEŠTI - Den druhý ( část 1. )

21. září 2016 v 8:10 | Lee Carroll |  Channeling


Úvodní miniposelství

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Lidská bytost je daleko velkolepější, než jste kdy pomysleli. Přeji si navázat na mého partnera - hovořil o vyvíjející se lidské bytosti. Mluvil o něčem, co se děje ve vědomí takové lidské bytosti, jejím mozku. Ještě jste si však nedali dohromady, co se děje z biologického hlediska. Řekli jsme vám, že uvnitř vaší DNA je plán posvátnosti. "Kryone, je možné vést rozhovor s vlastním tělem?" Samozřejmě! Děláte to celou dobu. Kdykoli praktikujete kineziologii, kterou někteří nazývají svalovým testem, ptáte se těla na to, co nevíte. Pokud to děláte velmi aktivně, uvědomíte si, že existuje část těla, která je "chytřejší" než vy. Co kdybyste si mohli pohovořit s tou posvátnou částí (těla)? Co kdybyste se jí mohli zeptat: "Co se právě teď děje?" Řeknu vám to - je to v DNA! Kdybyste do toho mohli promítnout určitý pocit (postoj), bylo by to "vzrušení". Celé tělo je připraveno na další posun! A drazí, drahé staré duše, je pro to důvod. Protože vaše Akášické záznamy jsou hlubší, než si myslíte. Co si opravdu myslíte, že v nich je? Můžete říct: "Všechny moje předchozí životy, Kryone!" To je správně. Co dál? A vy byste řekli: "To je opravdu vše, co tam je." (pousmání Kryona) Opravdu? A co třeba, když zrovna nejste na Zemi? Můžete mít planetární Akášu? Myslíte si, že DNA může nést tak mnoho informací? A co třeba galaktická Akáša? Co když je někde uvnitř vás vzpomínka na každý život, jakéhokoli druhu, který jste kdy žili? A co planety, o nichž jsme vám říkali, že se "probudily" před vámi? Přesně jako se to nyní děje zde. Jestli je to pravda, je to opravdu hodně informací, které musíte roztřídit, že?

Rád bych položil otázku těm, co "čtou" minulé životy (regresní terapeuti). Jaké jsou to životy, které mohou lidskou bytost "postrčit", a lidé si z nich pamatují všechny reakce? A tito regresní terapeuti by řekli: "Jsou to ty, v nichž bylo nejvíce emocí nebo dramatu." Možná jste se utopili před 18ti životy, a nyní si to znovu přinášíte jako strach. A co to vzít obráceně? Co třeba něco velmi hlubokého a vzrušujícího? Víte, co je zajímavé? Jak se ženy cítí ohledně plození vlastních dětí. Myslíte si, že je to jenom chemie, která vás vede k tomu mít dítě. (Kryon se směje?) Nebo by to mohlo být něco více? Co třeba neuvěřitelná radost?! Každá matka, která dala život, to zná! Bolestivé? Ano! Ale na tohle nemyslíte, když je čas mít další! Je to radost! Co když to přichází z Akáši? Neuvěřitelný soucit, radost a láska dítěte. Není nic, co by se tomu podobalo. Drazí, není to chemie! Je to Akáša! Proč jsou ženy, které jednoduše nechtějí mít děti? Nemají vůbec žádné pocity, které by je vedly k tomu, aby měly dítě. Protože, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, Akáša říká: "Tentokrát ne." Není to chemická záležitost....................


Kryon - KRYON V BUDAPEŠTI - Den druhý ( část 2. )

21. září 2016 v 8:09 | Lee Carroll |  Channeling
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Rád bych vám dal odlišný pohled na to, co se zde děje. Když prozkoumáte to, co si myslíte, že se zde děje, je to lineární. Tři channelingy, tři entity. A pokud je to tak, váš pohled nemůže být víc nesprávný. Rád bych hovořil o druhé straně závoje. Odtud tyto hlasy, instrukce a vědomí přichází. Nejsou ode mě oddělení. Já nejsem oddělený od nich. Na druhé straně závoje pro vás není žádná jednotlivost či linearita, jakou byste si mohli představit. Všechno tohle je pro vás těžké si představit. Když jste na druhé straně závoje, je to jako "polévka" energií, kde je vše jistým způsobem spojeno dohromady. Kdybyste to mohli prozkoumat na kvantové úrovni, viděli byste všechno propojené se vším. Tohle není poselství tří entit. Můžete říci: "Kryone, ale zní to tak, protože tu jsou tři hlasy, a možná i tři sady instrukcí."Vše to bylo předáno skrze tři lidské bytosti z jednoho zdroje.Slyšíte "skupinu", která představuje Tvořivý Zdroj. A ten je i uvnitř VÁS.

"Kryone, řekni nám více o druhé straně závoje." Tato žádost přichází od někoho zde, právě teď. Užíváte si ty informace, které se dozvídáte, že? Protože část vás si je pamatuje. Pamatujete si je všechny. Ale neumíte je opravdu specifikovat či pojmenovat. "Existuje na druhé straně závoje hudba?" Co si myslíte? Co si opravdu myslíte? Slyšíte "Maestra" (myslí tím Roberta Coxona, který během poselství hraje na klávesy, a kterému se i kvůli "channelování" hudby říká Maestro). On to slyší a hraje to. Některá jeho hudba vás bere na to místo a vy to víte. Říkáte si: "Co je na té hudbě zvláštního, co mě ztišuje, připomíná mi lásku?" Na druhé straně závoje je hudba, která zní neustále. Je to jako "předivo" vesmíru. Už jsem vám o tom dříve říkal. Můj partner ustupuje stranou a jeho určitá část to slyší. Říká mi o tom. Říká: "Co je to? Tohle si pamatuji. Co je to?" Je to hudba, kterou vždy slyšíte, když nejste zde (na Zemi). Až na to, že nástroji jsou světlo a fyzika. Není slyšitelná ušima. Je to druh hudby s vibrací, která s vámi vlastně spolupracuje. Vaše duše tuto hudbu zná.......................


Tvůj partner je dar

20. září 2016 v 9:05 | zdroj: https://www.seberizeni.c |  Vztahy


Tvůj partner je sám o sobě dar. Ten největší, jaký ti jenom může dát. Dobrovolně si k tobě lehá do postele a dobrovolně se vedle tebe probouzí. Dobrovolně s tebou sdílí tvůj stesk a tvé porážky, snáší tvé nálady, tvé starosti a tvůj vztek a večer se k tobě vrací. Tráví s tebou svůj čas. Mohl by také odejít a už se nikdy nevrátit. Ale on je tady s tebou.

Účastní se tvého života. Důvěřuje ti, dokonce natolik, že se může ukázat i jako slabý a zranitelný. Obdarovává tě nejen svou vášní, ale také svou intimitou. Jedině tobě, nikomu jinému se tak neukazuje… v bezmezném odevzdání. Dobrovolně je loajální, věrný, buduje s tebou společnou budoucnost a poskytuje ti pocit domova.
Daruje se ti! Někdy se dokonce plně odevzdává do tvých rukou a dělá tvůj život svým.
Neměli bychom v žádném bodě svého vztahu udělat chybu a myslet si, že všechno toto je normální, že je to něco všedního, nebo naopak, že nám partner něco dluží a je nám povinován vděčností.
Být vlastnictvím nějaké osoby způsobuje pocit nesvobody. Život už neproudí, všechno nabízené, dokonce i dar intimity je potom už jen povinnost způsobující tíseň.

Kdo chce svůj život trávit tímto způsobem a zdržovat se v takových energiích, ten už vnitřně dávno ze vztahu odešel.
Co potom následuje, jsou inscenovaná dramata, abychom se cítili zdánlivě morálně čistí. Pravda je dokonce taková, že čím intenzivněji partnera nutíme, aby s námi zůstal, tím spíše odejde. Nesvoboda si hledá svobodu a je jedno, jak šikovně se ji snažíme uchlácholit. Čím intenzivněji u sebe partnera držíme, tím silněji se bude chtít osvobodit.
Proč pak děláme něco tak bláznivého ? Protože se ve skutečnosti ještě stále cítíme méněcenní. Protože nevěříme, že jsme hodni lásky. Nevěříme, že by u nás někdo prostě jen tak mohl zůstat, nevěříme, že si to zasloužíme. Raději vyvíjíme tlak................................

Horoskop na období 19. 9. - 25. 9. 2016

19. září 2016 v 7:48 | Petra Nel |  Horoskop


Oboustranné obohacení

Slunce prochází posledními stupni Panny v kvadratuře s Marsem, což může přinést napětí, netrpělivost a agresivitu. Retrográdní Merkur vytváří v mysli neklid, kdy se nemůžete zbavit stále stejných myšlenek. V pondělí a v úterý nám pomůže praktická Luna v Býku. Věnujte pozornost praktickým záležitostem a přemýšlení o tom, co by mělo být. Jak to udělat, odložte. Jak se v realitě vše naplní, je už stejně rozhodnuto. Energie Luny v Býku podporuje trvalost, pevnost, uzemnění a blahobyt. Ve čtvrtek 22. 9. projdeme změnou energie a vše se vykrystalizuje. Slunce se přibližuje k Jupiteru, k planetě štěstí a naděje.

Podzimní rovnodennost nastává 22. 9., Slunce vstupuje do znamení Vah. Přicházíme do období přípravy na zimu, kdy se naše pozornost více obrací na společnost, vztahy a dohody. Slunce ve Vahách přináší potřebu harmonie, spravedlnosti a rovnováhy. Ve Vahách je velká citlivost na jakékoliv vychýlení do závislosti či odmítání. Hned vám bude zviditelněna druhá strana, aby byla zachována harmonie. Tím, že Slunce vstoupí do Vah, zesílí se působení konjunkce s Jupiterem - planetou vývoje, expanze a štěstí. Oduševnělost, naděje, optimismus a vyřešení toho, co dlouho stálo. Je to v každém případě o pohybu vpřed. Jupiter vždy "požaduje" vývoj, zmoudření a prohloubení. A pokud se tak neděje, začnou lítat "hromy a blesky." Konjunkce Slunce a Jupitera bude působit do 4. 10., kdy bude příznivě ovlivněn vývoj. Je to čas Bohem - Universem požehnaný. Pozor na ego. Kvadratura s Marsem ukazuje, že můžeme svou netrpělivostí a sobectvím spadnout do nespokojenosti a nevděčnosti. Opatrně proto na ego, které by to chtělo řídit a získat něco pro sebe.

Vždy pamatujte, aby vše bylo vedeno v zájmu obou stran. Oboustranné vítězství. Pokud myslíte jen na sebe nebo se chcete zavděčit a myslíte naopak jen na druhého, vytváříte neharmonii, plýtváte energií. "Co je dobré pro nás oba?", má úplně jinou energii než: "Co je dobré pro mě? Co je dobré pro něho?" Když se budete dívat z pozice My, nepoškodíte sebe ani druhého. A to je poselství Slunce ve Vahách - spojené nádoby.

Merkur v Panně 23. 9. přestane být retrográdní. Může se tak lépe využít harmonický aspekt s Plutem, který poukazuje na sílu myšlenky a schopnosti zhmotňovat své plány. Především se zklidní a uvolní mysl.

Nyní sem přichází velká energetická podpora. Popíši vám ji přes obraz.

Představte si vysokou zeď, abyste mohli jít dál, tak ji potřebujete přelézt, potřebujete se dostat ZA zeď. Sami to ale nedokážete. V tom přijde jiný člověk. "Náhodou". Víme ale, že náhody neexistují. Kdo vám toho člověka poslal? Vyšší záměr. Teď máte druhého, který vám pomůže přelézt zeď. Vezme vás na svá ramena, ze zdola vás tlačí nahoru a vy se dostáváte na zeď, kde se posadíte. Co uděláte teď? Můžete se zabývat jen svým zájmem, přeskočit a jít, dosáhnout svého. Druhý zůstal na druhé straně zdi. Vědomě či nevědomě ve vás zůstane pocit nezodpovězené otázky a pocit dluhu. "Co ten druhý, šel stejnou cestou jako já, potřeboval také přelézt?" Nebo můžete, když sedíte nahoře na zdi, projevit zájem, stejně jako on projevil zájem o vás. Jinak by vám přece nepomohl přelézt zeď.

"Chce ten druhý také na druhou stranu? Má stejnou cestu jako já"? Musíte projevit zájem, abyste to zjistili. A pokud ano, podat mu ruku a pomoci mu nahoru na zeď. Seskočíte na druhou stranu zdi a tam se rozhodnete, jestli je vaše cesta společná.

Když se vám v životě objeví nějaká překážka, vždy se objeví někdo druhý, kdo vám pomůže překážku překonat. Nikdy na ní nejste sami. Zároveň se i jemu dostává příležitosti naučit se službě druhému. I on je na své cestě a učí se překonat vlastní překážku - umět druhého podpořit. Obohacujete se vzájemně.

Stejně tak to funguje v jemnohmotném úrovni. Přijde velká energetická podpora, která vám pomáhá překročit vaše omezení - zeď. Poté je potřeba v sobě upevnit svou víru, propojení s vyšším vedením a vzít podporující energii s sebou. Když ji necháte "před zdí", bude vám chybět, nebudete mít sílu naplnit novou cestu a museli byste se pro ni vrátit.

Potřebujeme si uvědomit, že tok energie je vždy obousměrný.

Čím více lidí toto pochopí a dokáže uskutečnit do 4. 10, tím se nám podaří vytvořit novou formu, otevře se nová cesta. Překročením zdi oběti a vítěze (Ega), překročíme BOJ. A vytvoříme SPOLUPRÁCI.

Požehnaný týden Petra Nel


Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Jak se okamžitě zbavit stresu

19. září 2016 v 7:48 | Mgr. Jiří Hamerský / http://www.celostnimedicina.cz |  Zdraví


Mnoho sportovních trenérů, herců, psychologů i duchovních mistrů vám řekne, že v životě je nejdůležitější jedna věc: UVOLNĚNOST. Nepřítomnost napětí. Zatímco dlouhodobý stres vyvolává různé psychosomatické potíže a může vyústit až v těžká onemocnění, uvolněnost je pro náš organismus optimálním stavem. Jak se tedy stresu teď hned zbavit?
Odborně se metodám zbavení se stresu říká copingové strategie. Patří mezi ně fyzické cvičení nebo relaxačnía meditační techniky. V některých případech mohou pomoci i potravinové doplňky. Ale obsahem tohoto článku je ještě něco úplně jiného.

Vadim Zéland: "Musíte odhodit důležitost!"

Když bychom šli k samotným kořenům, tak co je prvotním důvodem stresu?

V následující formulaci V. Zélanda (2006: 15) je řečeno vše: "V napjatém stavu se nacházíte pouze kvůli tomu, že něčemu, co se vás dotýká, přikládáte nadměrný význam."

A to je ten klíč: "Abyste se stresu zbavili, musíte bezpodmínečně procitnout a odhodit důležitost," píše Zéland. Odhodit důležitost rovná se okamžitě se zbavit stresu.

Například ve vztazích funguje zajímavý paradox: Ten, kdo nepotřebuje přízeň druhého pohlaví (= pro koho to není nepřiměřeně důležité), většinou si nemůže na nezájem o svou osobu stěžovat. A naopak. Kdo je v oblasti vztahů v křeči, někdy naopak druhé od sebe přímo odpuzuje. Uvolněnost je vždy přitažlivá, kdežto s lidmi, kteří jsou v napětí, se tak dobře necítíme.

Nebo jiný příklad: Přemotivovaný sportovec na Olympijských hrách si tak moc přeje medaili, že v rozhodující okamžik selže. Stres ho ochromí. Proto náš slavný trenér Ivan Hlinka kdysi hokejistům před důležitými zápasy říkával geniální, byť velmi "lidově" vyjádřenou radu: "Hlavně se z toho nepo….." Snižoval tím u svých svěřenců vědomí důležitosti.

Přestaňte lpět na výsledku, uvolněte se v proudu

Je velmi prospěšné, jakýmkoliv způsobem přestat lpět na výsledku - že něco musí nějak dopadnout. Že je to důležité. Důležitost je stejně vždy jen projevem ega. Mír a vnitřní klid v srdci má naopak ten, kdo je schopen ve všem vidět boží vůli, kdo nevzdoruje a doslova se uvolní v proudu.

Na závěr ještě jednou shrnuto slovy Zélanda, jak se okamžitě zbavit stresu: "V jakékoliv složité situaci vystačíte s tím, že si na problém důležitosti vzpomenete a vědomě snížíte její význam."

Literatura: Zéland, V. (2006): Ovlivňování reality, III. díl. Bratislava: Eugenika.