Říjen 2016

Povídka: Proč na sebe lidi křičí

31. října 2016 v 22:08 | www.osud.cz |  Citáty a Moudra


Jednou se Učitel zeptal svých žáků:
- Proč když se lidé hádají, křičí?
- Protože v tu chvíli ztratí klid, řekl jeden.
- No ale proč křičet, když ten druhý je hned vedle tebe? - zeptal se Učitel. - Copak se s ním nedá mluvit potichu? Proč křičet, i když jsi rozzlobený?

Žáci navrhovali různá vysvětlení, ale ani s jedním z nich nebyl Učitel spokojen. Nakonec jim vysvětlil:
- Když jsou lidé jeden s druhým nespokojeni a hádají se, jejich srdce se od sebe vzdalují. Aby tuto vzdálenost překlenuli a jeden druhého slyšel, musejí křičet. Čím více se zlobí, tím hlasitěji křičí.
-A co se děje, když se lidé zamilují? Nekřičí, naopak mluví potichu. Protože jejich srdce jsou si blízko a vzdálenost mezi nimi je nicotná.

A když se pak milují ještě silněji, co se stane? - pokračoval Učitel. - Už nemluví, jen si šeptají a jsou si ve své lásce ještě blíže. Nakonec už nepotřebují ani šeptat. Pouze se jeden na druhého dívají a rozumějí všemu i beze slov. Tak to bývá, když jsou spolu dva milující se lidé.

Proto když se hádáte, nedovolte svým srdcím, aby se jedno druhému vzdalovalo a nevyslovujte slova, která vzdálenost mezi vámi ještě zvětšují. Mohl by nastat den, kdy vzdálenost už bude tak veliká, že nenajdete cestu zpátky…

Kryon - Marshmallow Messages – Říjen 2016

31. října 2016 v 8:54 | Lee Carroll |  Channeling


KRYON MMM 24. 10. 2016 - ZPŮSOB, JAKÝM DUCH FUNGUJE

Existuje axiom pravdy - my tomu říkáme "pravidla způsobu, jakým Duch funguje". Nedáváme vám odpovědi na žádné otázky ohledně vědy či způsobu fungování věcí, pokud už je nějaký člověk neobjevil. Bylo by to jinak nevhodné pro koncept svobodné volby. Lidstvo samo musí nalézt svou cestu ke zvyšování svého vlastního vědomí a proto je Duch někdy tak těžko uchopitelný. Když sedíte na channelovaném setkání a kladete otázky ohledně volné energie, biologie či jiných věcí, které dosud nebyly objeveny, Kryon a Duch mohou na tyto otázky odpovědět jen neúplně, v náznacích. To protože všechny tyto věci náleží lidstvu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Informace o delfínech - 2013, Mexiko"

KRYON MMM 17. 10. 2016 - BUDETE TO VĚDĚT LÉPE

Před lety jsme vám dali jiné proroctví. V nové energii nebude nikdo schopen "sedět na plotě" (pozn. překl.: nerozhodnutý, kterou stranu si vybere). Nebude žádná vláda, která by mohla sedět a jen to sledovat, protože budou všechny zapojeny. Budou muset učinit rozhodnutí, zda budou bojovat proti temnotě nebo ne. A pokud proti ní nebudou bojovat, pak budou zranitelní a vystavení temné armádě. Tuto informaci jsme vám dávali před lety. Všechny vlády na této planetě budou nakonec zapojeny do eliminace temné armády. Takže až temná armáda zabuší na včelí úl, ti, kteří seděli na plotě, budou strženi dolů a uvidí světlo a temnotu a budou muset učinit rozhodnutí. Temná armáda svými vlastními činy zasévá svou vlastní zkázu. Nerozumí světli. Rozumí jediné věci: strachu. To představuje velmi starou energii. Přemýšlí takto: "Když lidi přiměješ, aby se báli, pak vyhraješ jakoukoli bitvu." To je vědomí staré energie a je na tom kus pravdy, pokud jste oběť. Pokud jste vysílačem světla, pak se vás nedotkne. Budete to vědět lépe.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Šest "Dysfunkčnost temnoty"

KRYON MMM 10. 10. 2016 - NENÍ TO DIVNÉ

Staré duše, vy jste ti, kdo začínají mít tyto sny, tyto nové reality. Jakmile vaše DNA začne zvyšovat svou účinnost a vy dáte svolení k vyššímu vědomí, může to začít. Nebude se to dít jen dětem. Nemůže to být jen u nich, protože vy jste v tuto chvíli ti s největšími zkušenostmi. Děti se tam nakonec dostanou, protože i ony mají staré duše, ale vy máte moudrost, abyste tomu nyní rozuměli. Jak se tyto věci začnou dít vám, coby dospělým, bez ohledu na váš věk, staré duše, budete mít tendence to potlačit. Možná to budete zpochybňovat a půjdete k někomu, kdo vás vyslechne, a povíte mu: "Stala se mi divná věc." Ani se neopovažujte to říct! Není to divné! Je to normální!!! To jediné, co je divné, je člověk, který žil s těmito obrovskými potenciály po celé věky a nikdy je nevyužil! To je divné!
Pokud dokážete přeměnit čas, a jsou zde tací, kteří vědí naprosto přesně, o čem mluvím, pak chci, abyste se k tomu přihlásili. Pokud toto posloucháte a prožili jste to, čemu říkám multidimenzionální zážitek, pak nechci, abyste někomu říkali, že to bylo divné. Chci, abyste se postavili a prohlásili, že se posouváte z této 3D krabice a začínáte si uvědomovat, že máte prožitky, které jste si zasloužili! Posun je tady a stará duše začíná cítit nové nástroje!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonova channelingu "Být napojeni - 2. část"

KRYON MMM 04 10. 2016 - DUCHOVNÍ LOGIKA

Chci, abyste začali používat duchovní logiku - něco, co bude časem více zřejmé. Plejáďané jsou rodiče vaší oseté duchovnosti. Jednoduché. Většina Země tomu nevěří. Váš akceptovaný příběh stvoření a jeho načasování jsou stejné, ale přesto nemohou zahrnovat E. T., má-li v něj uvěřit většina. Samotná vaše představa mimozemšťanů vždy zahrnuje ty, kteří přišli, aby vás dobili či poškodili. To je vaše předpojatost a je to odraz vašeho vlastního lidského vědomí a vaší krátké historie. Děláte to vy a proto očekáváte, že totéž budou dělat i jiné formy.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova channelingu "Základní fraktál"

KRYON MMM 31. 10. 2016 - NÁDHERNÉ

Proč nezačnete proces pravidelného mluvení s vašimi buňkami? Mluvte zároveň i se svým vyšším já, téměř jako by ty dvě věci byli jednou. Mluvte s innate: "Já vím, že tam jsi!" Krása toho je v tom, že innate není oddělená od lidského vědomí. Je s ním sladěná. Je to multidimenzionální část toho, co už máte. Innate jste vy starající se o sebe nejlepším možným způsobem, i když s ní nemůžete nebo neumíte mluvit. S pomocí intuice najděte způsob, jak se dozvědět víc o tom, co se ve vás děje.
Dospějete k bodu, drazí, kdy rozprava s innate bude druhou přirozeností. To vše probíhá skrze vaši intuitivní část a vy to můžete udělat v každém okamžiku každého dne. Tehdy získáte mír. Tehdy se začnete zamilovávat do sebe. Je to krásné, možné a proveditelné. Jak kráčíte po planetě, rostliny to budou vědět - zvířata to budou vědět. Ti všichni jsou s tím spojení. Je to nádherné.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Tři části"

Horoskop na období 31. 10. - 6. 11. 2016

30. října 2016 v 18:44 | Petra Nel |  Horoskop


Odevzdání se a přijímání

V tomto týdnu se budu odvolávat na horoskop z předešlého týdne, protože ten nejzásadnější aspekt Slunce v trigonu s Neptunem působí i v tomto týdnu. A doznívají další aspekty z minulého týdne. K tomu končí turbulentní aspekt mezi Uranem a Marsem a od 4. 11. přichází trochu zklidnění.

Vzhledem k tomu, že v neděli nastalo novoluní, a měsíc přibývá, tak tato doba přeje přílivu energie, rozhodnosti a počátkům. Energie, kterou je možno pro pochopení nazvat "shůry dáno" (viz horoskop z minulého týdne), není o rozpouštění a odpouštění, ale o odevzdání se a přijímání. Jeden základní zákon je věřit na zázraky! Pod zákon je pak umět zázrak přijmout. Umíte přijímat? Kolikrát máte pocit: "To mě se nemůže stát! To si nezasloužím." Představte si, že se k vám snese Světlo - Bytost a oznámí vám: "Tvé zranění vyléčím! Tvá duše se stane čistou. Dám Ti prožít velkou lásku. Nech mě vstoupit do sebe a vše vykonám." Co se ve vás děje? Vnímejte své reakce. Jste opravdu připraveni to přijmout? Buďte k sobě upřímní a pojmenujte si své pocity, co to ve vás vyvolá. Tak poznáte, jestli jste skutečně otevření a umíte přijímat. A co když by za vámi přišel člověk a nabídnul vám své bohatství, dary a lásku. Co se ve vás bude dít?

Viděla jsem u lidí kolik zázraků se jim v životě stalo, ale neuměli je přijmout a tím zázrak "zmizel", nemohl vstoupit do hmoty a změnit je, jejich život. Chtěli stále žít to samé, i když si na svůj život stále stěžovali. Buďte k sobě upřímní. Ten, kdo chce něco změnit, hledá způsoby, ten, kdo jen předstírá změnu, hledá výmluvy.
Možné je naprosto všechno. Otázkou je, jestli to všechno umíme přijmout. Máme nekonečno mnoho možností a naše "svobodná vůle" se rozhoduje. Nebo spíše vaše srdce se rozhoduje, protože vaše realita ukazuje na vaši pravdu srdce! Jak se rozhodlo vaše srdce, i když vy tvrdíte a stěžujete si, že v životě není něco v pořádku či něco se vám nedostává. Kdyby to byla skutečná pravda srdce, stane se to vaší realitou.

A srdce se rozhoduje na základě minulých zkušeností. Někdy se může překvapivě stát, že když nabídnete své dary a chcete druhého obdarovat, jeho srdce ještě více zatvrdne, více se uzavře. Odmítá. V tomto srdci zkušenostmi zemřela důvěra, dobrota, laskavost a láska. Nevěří, že druzí lidé takoví dokážou být. Neberte si to osobně. Nezůstávejte u takového člověka, jděte tam, kde je srdce otevřené a vaše dary mohou obohatit a znásobit se.
Když vaše srdce věří na zázraky a přijme je do svého srdce, vás život je naplněný a blažený. Můžete dávat a obdarovávat, ale přijímat může jen láskyplné a čisté srdce.

Dávejte si pozor na myšlenky, protože mysl je v této době silná a myšlenky se vám mohou zhmotňovat. Právě mysl vám může zabránit přijímat dary. Mysl je hodnocení, analyzování, Matrix. Merkur - mysl vytváří konjunkci s Černou lunou (3. - 6. 11.), to přináší osudovou dobu v rozhodování a podléhání svým nejnižším programům. Tato konjunkce je ve Štíru, což znamená, že je zde sklon k manipulaci a k touze mít vše pod kontrolou. Objeví se strach, podezíravost, vypočítavost, nedorozumění, nepochopení v komunikaci, žvanivost a pomluvy. Buďte opatrní na svá slova, můžete říci něco, čeho pak můžete litovat. Zároveň to ukazuje, jak se necháte ovlivnit slovem druhých.

Slovem můžete léčit, ale také ublížit. Záleží, jak využijete energie této konjunkce. Můžete se dostanete za mysl, za Matrix a dojdete k zásadnímu poznání. Poznáte svůj program, nástroje, formy a učení, která vám pomohou pochopit princip života, vývoje, a zároveň vám pomohou dostat se za tyto formy a projekce. Stanete se vidoucími.
Nebo se necháte ovládat myslí, nedokážete se odevzdat a nic přijmout. Vidíte jen velmi malý fokus, mysl je velmi omezená. Objevuje se sklon k pesimismu, podezírání a hledání problémů tam, kde nejsou. Záměrně je aktivováno mnoho negativních myšlenek, které mají ovládat mysl lidí, aby jim bylo zabráněno se odevzdat a přijmout "shůry dané požehnání". Mysl je velmi rozkmitána a objeví se bolesti hlavy, můžete cítit, že jste zahlceni myšlenkami. Snaží se vás udržet ve vaší omezenosti programu. Využijte možnosti poručit své mysli, nahlas se oslovte jménem a řekněte:
" …. a dost! Já tady rozhoduji! To, co je mé, ať u mne zůstane! To, co mi nepatří, ať odejde. Já, jdu cestou světla a lásky." Dělejte to opakovaně. A pokud budete mít možnost, tak udělejte kotrmelec.

Venuše, která se dostává do harmonického aspektu s Uranem (2. - 7. 11.) předznamenává možnost prožít novou kvalitu lásky, nové hodnoty a nová zažehnutí vášně. Ale jen tehdy, pokud vaše srdce a láska je silnější než mysl. V této době se ukáže, jestli vám vládne srdce nebo mysl. Mysl je vypočítavá a analyzuje, aby to bylo nejlepší jen pro vás. Srdce je spojeno s vírou, že láska hory přenáší a nenechá se omezit okolnostmi. Když vaše srdce pocítí lásku a nadšení, Nebe se spojí a podpoří vás, otevře se cesta. Vy nemusíte nic vymýšlet. Když máte nějaký sen a milujete ho, jste nadšení, tak jemnohmotné síly spojí cesty, které vás k tomu dovedou. Vesmír podporuje vyzařování lásky!
Přeji bohatý a naplněný týden. S láskou Petra Nel

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Vyvolávač deště – příběh k zamyšlení

30. října 2016 v 3:51 | http://www.pronaladu.cz/ |  Duchovní růst


No… u nás je to takhle - chlapec se zavrtěl v křesle, jak hledal pohodlnější polohu.
- Můj otec má ještě druhou rodinu. Mám tam sestřičku, jsou jí čtyři, jestli se nepletu. Máma se tváří, jako že o tom neví. Ale ta druhá žena pořád čeká, že táta odejde k ní - podle všeho jí to slíbil. Někdy mu asi dá nůž na krk: buď anebo. On pak zmizí z domova a jede k ní ji přemlouvat. Někdy dokonce i v noci. V rodině tomu říkáme "MU - mimořádná událost na pracovišti". Ale že by odešel natrvalo, to on ne, aspoň já si myslím, že jí prostě jen dál bude motat hlavu.
Můj mladší bratr má mozkovou obrnu, kdysi u vás s mámou byli, ale vy si to asi nepamatujete. Hlavu má bráška v pořádku, je ve druhé třídě a i s počítačem už to dobře dává. Ale nohy a ruce - nic moc.

Akorát že máma si pořád myslí, že někde musí být lék nebo snad něco jinýho, co by ho úplně vyléčilo. Vozí ho na koni, protože pro tyhle postižený děti se to má za to nej nej, a šetří peníze, aby ho odvezla do Holandska do delfinária.
Jenže Patrik se koní bojí a navíc z nich padá. A o těch delfínech mi rovnou řekl - to bude můj konec, jednoduše se utopím.Taky ho máma odvezla někam na Šumavu k nějaký léčitelce nebo čarodějce, aby ho zbavila uřknutí.
Kromě toho má babička rakovinu a celou dobu už se léčí… někdy v nemocnici, jindy zase zkouší nějaký lidový léky…
- A ty sám? - zeptala jsem se.......................................

Sorry kámo

29. října 2016 v 7:41 | Dan Piraro / bizarrocomics. com |  Humor

Příběh o tom, jak se dá život prožít nadarmo

28. října 2016 v 8:05 | zdroj: http://www.pronaladu.cz |  Ostatní


Čas letí strašně rychle… Člověk se ani neohlédne a stáří je za dveřmi. Stále nás něco zaměstnává, věčně někam spěcháme a ani si neuvědomujeme, jak daleko jsme se ocitli od toho, o čem jsme dříve snili.
Tento příběh Johna Garrisona, šestačtyřicetiletého bankéře z Austrálie, nadělal nemalý rozruch na anglojazyčných stránkách internetu. Garrison vypráví, jak zbytečně utratil svůj život a změnil se v člověka cizího i sobě samému.
Přečtěte si jeho text, vždycky je čas věci napravit.

Můj život uplynul naprázdno. Je mi 46 a mám pro vás jedinou radu. Nejvíc se bude hodit těm, kdo zrovna stojí na křižovatce své životní cesty.
Většina lidí prožije svůj život naprosto zbytečně a úplně jinak, než jak by si byli přáli.
Jmenuju se John. Musím se zbavit tlaku na prsou. Vypovídat se. Jsem šestačtyřicetiletý bankéř, který prožil život zcela opačný tomu, jaký si prožít přál. Všechny mé sny, veškeré mé touhy, to všechno je pryč. Pracuju od 9 do sedmi večer, šest dní v týdnu. Celých posledních 26 let svého života. Zvolil jsem si tu nejbezpečnější ze všech možných životních cest. Nakonec tato cesta změnila mě samotného.

Dneska jsem zjistil, že mě moje žena posledních deset let podváděla. Můj syn ke mně nic necítí. Pohřeb svého otce jsem pro nic a za nic propásl. Bez důvodu. Nejsem ani zamilovaný, ani necestuju po světě, abych pomáhal lidem bez domova.
To všechno určitě není to, o čem jsem snil, když jsem byl sebevědomý mladík kolem dvacítky. Kdyby mě ten mladík, kterým jsem býval před dvaceti, pětadvaceti lety, viděl dneska, jednu by mi vrazil. Sám, vlastníma rukama, jsem zadusil všechny své sny........................................

Láska

27. října 2016 v 8:58 | KURT TEPPERWEIN |  Vztahy


Miluješ skutečně všechno, co je kolem tebe ? Proč potom hubuješ na nedostatek lásky na světě ?
Julia Robeno

Láska

Většina lidí věří, že láska je věcí náhody, něco, co se přihodí, když má člověk zrovna štěstí. Má-li smůlu, nestane se nic nebo láska nebude opětována. V každém případě má na to člověk jen malý vliv nebo vůbec žádný. Neví, že láska je umění, které tkví v každém z nás a které si přeje být znovu rozvíjené.

Mnozí se také zajímají jen o tu část lásky, kterou sami dostanou. Chtějí být především milováni a už méně se starají o to, jaká je jejich schopnost milovat. Když se už snaží, je to proto, že chtějí být ještě víc lásky hodni. Jedni se za tímto účelem krášlí, líčí se, cvičí, aby dobře vypadali, oblékají se podle poslední módy a svůdně se voní. Jiní zase usilují o úspěch, dávají velké dary, dál se vzdělávají a studují různé duchovní techniky, aby byli víc a ještě silněji milováni. A když potom naleznou někoho, o němž věří, že ho milují, většinou nemilují skutečně, ale jen něco. K lásce mají určitý důvod. Partner je buď mimořádně hezký, úspěšný či svůdný, nebo má dokonce všechno, kvůli čemu ho tak milují. Kdyby tu tento důvod nebyl, nemilovali by ho. Svou lásku totiž spojili s určitou podmínkou.

Co tedy vlastně milují ? Určitě ne člověka samotného, ale pouze jeho vlastnosti nebo to, co jim poskytuje. Jistotu, pocit bezpečí, uspokojení, pocit, že jsou milováni, uznání a mnoho dalšího, co by se ještě dalo vypočítat, ale co s opravdovou láskou nemá nic společného. Jsou to všechno pouze různé podoby závislosti. Pokud máme jeden jediný důvod, proč svůj protějšek milujeme, potom ho opravdu nemilujeme.

Mnozí hledají lásku, ale ani nevědí, co to je, jak vypadá a podle čeho ji lze poznat. Především však nevědí, jak sami milovat. Ta dvě kouzelná slůvka "Miluji tě" lidé vyslovují celkem často, ale zpravidla tím míní spíš "Potřebuji tě" nebo "Neopouštěj mě". Což jasně svědčí o tom, že skutečnou lásku ještě nepoznali.

Mnozí jen proto hledají lásku v partnerském vztahu, protože nejsou schopní mít rádi sami sebe. Pokud ale nedokážu mít rád sám sebe, jen stěží budu schopný milovat někoho jiného, nebo lépe řečeno - jiného člověka můžu milovat jen tak dalece, jak miluji sám sebe. Láska k sobě je mírou naší schopnosti milovat ostatní. Bez sebelásky neexistuje láska k bližnímu. Z čehož vyplývá, že můžeme být šťastní i tehdy, když jsme sami.

Nepotřebujeme jiné lidi k tomu, abychom se cítili být milováni, protože se sami máme rádi. A jsme tak vysvobozeni ze závislosti. Pokud někoho potřebujeme, nejsme doopravdy svobodní. Jakmile jsme se vyprostili ze strachu zůstat sami, jsme také schopní dát svému partnerovi víc svobody. Teprve pak je možná skutečná láska, neboť lásku nelze věznit ani pevně držet. Pokud se o to pokusíme, umírá - a v mnoha vztazích také už dávno zemřela. Jediné, co zbývá, je zvyk.

( úryvek z knihy Kurt Tepperwein - Za to můžeš Ty )


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 23.10. - 30.10. 2016

25. října 2016 v 22:42 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
systémy, které fungovaly na této planetě, se mění. Ti, kdo je vytvořili, nemají jinou volbu, než provést změny, které budou reflektovat nejvyšší dobro všech.Energie, které teď zaplavují planetu, nedovolí nic jiného, než toto. Když k těm změnám dochází, buďte v klidu - udržujte rovnováhu a vyváženost - udržujte své světlo. Je to ta nejvíce vzrušující jízda, když vzestup Země, vaší planety, pokračuje na své neodvratné cestě. Vy jste ti, na koho se my, říše vzestoupených mistrů a říše andělů, spoléháme. Vy jste světly, pochodněmi, body léčení na vaší planetě, s nimiž se spojujeme, abychom přes vás přinesli vedení, léčení, osvícení, aktivaci a ladění.

My, kteří jsme známí jako vzestoupení mistři z vyšších realit, jsme ti, kdo kdysi kráčeli po cestě, po níž jdete dneska vy. Samozřejmě, to všechno jsme dělali před zrozením internetu. Teď tato úžasná univerzální informační síť dělá to, co přes ni od nás přichází, snadněji dostupným. Je to ten nejúžasnější nástroj! Mnozí z vás, když sledujete programy ve vašich zpravodajských médiích, jste prohlédli vytvořené iluze. Je mnoho těch, kteří iluze okamžitě prohlédnou a odpojí se od nich a to je velmi pozitivní vývoj díky celosvětové síti.

Přes internet proudí informace, které jsou pravdivé; i ty, které jsou klamavé.Je na vás, pracovnících světla, abyste se obrátili dovnitř, do jádra vaší bytosti, kde se můžete přesvědčit, abyste si byli jisti, že to, co čtete nebo slyšíte, má nejvyšší vibrace a je pravdivé.Touto dálnicí proudí mnoho lží. Žádáme vás, abyste byli vědomí a vnitřně prověřovali, abyste se ujistili, že se nenecháte ošálit žádnými klamy, které na tomto celosvětovém webu bují. Když nastane příležitost, pracujte společně jako jeden. Pracujte v malých či větších skupinách, abyste přinesli osobní léčení, abyste přinesli čištění, které si vyžaduje pomoc, aby se vše uvolnilo v aurických polích těch, kdo tuto aktivitu potřebují.

V mnoha lidech běží různé vnitřní programy, které jsou pevně zabudovány do DNA. To si vyžaduje pomoc, skupinovou pomoc a soustředění skupiny, aby se tito lidé osvobodili od těch starých energií. Vězte, že tomu slouží dokonce i energie, kterými je teď prodchnuta atmosféra kolem Země. Pokud je někdo schopen zajít do ticha svého pravého bytí, do svého vnitřního jádra, může se na ty kosmické energie naladit, aby mu přinesly rovnováhu a léčení tam, kde je to vyžadováno.

Já, Hilarion, zdůrazňuji, že si budu považovat všechny žádosti o léčení od těch, kdo mne o tuto službu požádají. Je velmi důležité, aby se naši světlonoši osvobodili od starého matrixu. Je velmi důležité, abychom se pro příští dny na sebe naladili. Vy, z fyzických úrovní života a my, z vyšších říší víme, že pracujeme společně. Udělejte si z toho vědomý záměr vašeho každodenního života, abychom zůstali propojeni jako jeden, abychom byli všichni na stejné cestě. Vězte, že vy všichni jste vnitřně informováni, ve spaní, o tom, co v této době potřebujete vědět. Tam jsou vám předány pravdivé informace, pravda, božská pravda.

V této době mnohé věci nemohou být zveřejněny na celosvětovém webu, proto je důležité, abyste si stanovili záměr, že budete vždy v aktuálním obraze ohledně všech záležitostí vnitřní úrovně, o plánech a instrukcích, které budou vydány. Je mnoho těch, kteří se zrovna chystají probudit. Je to velmi pozitivní potenciál, který se v této chvíli odvíjí, a my vás žádáme, abyste pokračovali ve svých úkolech. Víte, jak to dělat; jste na to experti a mistři. Mnozí z vás se cítí unaveni a přetíženi našimi neustálými žádostmi, abyste udržovali světlo. Cítíte, že byste se chtěli pohnout dál do vzestupu, ale my vám říkáme, milovaní, že úkolem, který jste si zvolili, je pokračovat v udržování světla tak, aby právě v této době bylo na planetě více stability!

Jak sami víte, je toho mnoho, co vypadá chaoticky, mnoho, co je děsivé, mnoho, co je neuvěřitelné, mnoho, co je vypovídající ve svém přínosu, takže je důležité, abyste pokračovali. Spoléháme na vás, pozemští členové týmu. My uděláme, co je v našich silách, abychom vás v této době podpořili. Vždy budeme reagovat na vaše volání o pomoc a vysvětlení. Je pro nás důležité, abychom vám řekli, že prostřednictvím planetární světelné rodiny, říše vzestoupených mistrů, se uskutečňují všechny implementace a změny. Bratři a sestry z hvězdných národů si jsou toho vědomi, že se musí zeptat u planetární světelné rodiny, než se nějaká akce či pomoc uskuteční.

Neexistují žádné mimozemské bytosti, které by mohly cokoliv udělat, aniž by se nejdříve nezeptali nás.Říše vzestoupených mistrů je zodpovědná za všechny příchody a odchody, které se na planetě dějí.Nejsou za to zodpovědné žádné mimozemské bytosti.Pracují s námi a naším prostřednictvím. Proto je tak důležité, aby se každý z vás naladil na říši vzestoupených mistrů, na vědomí vzestoupených mistrů. Je to velmi, velmi důležité.
Vězte, že vás velmi milujeme, podporujeme a dáváme vám vše, co potřebujete, abyste pokračovali v udržování a podporování stability na Zemi.

Do příštího týdne...

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

AA Michael - Tančení s Ohněm Diamantové Hvězdy - Brány 10/10 a 11/11 a Nový začátek

25. října 2016 v 22:39 | Celia Fen |  Channeling


Žijete v intenzivních a mocných dobách, Milovaní. V této době aktivují Diamantové Světlo a Diamantové kódy vaši Země ohnivou a výbušnou formou Diamantového Světla, kterou můžeme nazvat Ohněm Diamantové Hvězdy. Co je to Oheň Diamantové Hvězdy?

Je to látka vaší Vesmírné Bytosti, vaší Duše a energie Tvořivosti. Můžete ji také nazývat "Ohněm Duše", neboť právě energie mocného elektrického ohně aktivuje Vesmírné Přání tančit ve světle ve Tvůrčích Procesech. Mohli bychom ji nazývat "Andělským Ohněm", a právě tam Duše bere na vědomí a ocení svou Andělskou esenci a přijímá Oheň Andělské Hvězdy do svého Fyzického Ztělesnění.

Je to Světlo a Oheň, které září a planou ve Vesmírném Srdci čistým bílým světlem. A je to také Světlo a Oheň, který hoří ve vašich srdcích a ve vašich duších, když vstupujete do Nové Reality.
Milovaní, mnozí z vás cítí, jak Oheň Diamantové Hvězdy tančí po Meridiánech vašeho Světelného Těla a vaším Fyzickým Tělem po vašem Nervovém Systému a hluboko do Buněčné matice. Tady tančí s vaší DNA a aktivuje nové formy a nové vzorce.

Je opravdu doba, kdy Andělská Tvůrčí Inteligence posílá Diamantový Oheň, aby vypálil to, co je staré a vytvořil to, co musí přijít. Je čas, abyste si byli Ohně Diamantové Hvězdy vědomi, neboť plyne do vašeho těla a je vstřebáván do vašeho Světelného/Fyzického Těla. Je čas vzdát se Magii a Tanci, a jak povstává Nové, jednoduše nechat Andělskou Tvůrčí Moc, aby sama sebe vytvořila a projevila.......................

Kryon - Plánování duší

25. října 2016 v 22:35 | Lee Carroll |  Channeling


Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada, 18. října 2015
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Vím, kdo jste, opakoval jsem to už mnohokrát. Channelingy nejsou odtržené od reality. Někteří z vás se diví, co se to děje tady na pódiu, kde jsem se již mnohokrát ocitl se svým partnerem. A přesto se stále ještě najdou tací, kteří se ptají: Co se to tady skutečně děje? Moji drazí, to, co tady vidíte, je velmi staré. Je to způsob, jakým Duch hovoří s lidstvem. A prastaří to již znali a měli k tomu ceremonie, jako například v Lemurii. Byla to doba intuitivního vyučování, kdy někteří lidé odložili určitou část svého vědomí stranou a umožnili vstup Tvořivému zdroji. Ve všech duchovních spisech je popsán tento způsob, jakým Duch hovoří k lidem. Dělo se to často. To, co dnes označujete za "slovo Boží", bylo zapsáno muži a ženami pod vlivem channelingu. Popřemýšlejte o tom: Kdo je to - kdo je ten, kdo napsal ty nejhlubší a nejvýznamnější posvátné knihy ve všech civilizacích na planetě? Kdo? Vy jste to dělali… vy jste to byli. Ne nějaké bytosti, které sestoupily dolů s perem a papírem - ne, vy jste to byli. To, co tady dnes vidíte, co se odehrává na židli na pódiu, se dělo i dřív. Tímto způsobem zapsalo mnoho proroků, apoštolů a učedníků nádherné informace od Boha, přičemž láska, pokyny, oslavy a zmocnění plynuly do jejich pera přímo z Tvořivého zdroje. A tady to probíhá stejně.

Galaktický plán duše
Dnes večer bych chtěl promluvit o něčem, co velmi dobře souzní se současnou dobou. Je načase o tom mluvit. Jsou to různé věci a jedna vyplývá z druhé. Moji drazí, existuje plán pro tuto galaxii a právě teď jste uprostřed tohoto plánu.Jste (teď) jedinou planetou se svobodnou volbou. To znamená, že jste jedinou z miliard planet v této galaxii, kterou obývají lidé s určitým druhem duše… s duší, která byla oseta vědomím světla a temnoty a má možnost se rozhodnout, kam bude dál směřovat, zda k vyšším nebo nižším vibracím. Odehrává se to bez vlivu Boha, ale na základě vaší svobodné vůle. Může pak nastat to, že člověk sedí v této místnosti a přesto nevěří, že toto je skutečné. Máte svobodnou volbu. Tato planeta byla za tímto účelem uspořádána. Vaše historie stvoření je historií Plejáďanů, kteří se stali osvícenou planetou a měli Tvořivý zdroj ve své DNA, o kterou se posléze podělili s vámi, abyste tím získali volbu, zda chcete kráčet vpřed nebo ne.To je galaktický plán duše.............


Horoskop 24. - 30. 10. 2016

24. října 2016 v 22:10 | Petra Nel |  Horoskop


Shůry dáno

Tento týden se objevuje několik zásadních aspektů, které symbolizují bohatost možností a velkého požehnání.
Slunce ve Štíru v konjunkci s Merkurem ukazuje na silné působení mysli, hledání nových forem zpracovávání informací, komunikace a nových možností správně předávat informace. Štír vede ke schopnosti vidět hluboko do sebe či druhých. Potřeba odhalovat vše, co je skryté, neviditelné a dostat se ke kořenu podstaty. Uvidíme to, co jsme doposud nemohli vidět. Je snadné se dostat až na dno své duše.

Konjunkce Slunce a Merkura ve Štíru se dostává do harmonického aspektu (trigon) s Neptunem 26. 10. - 6. 11.
Slunce - vědomí Já a mysl jsou spojeny s vyšším vědomím. Dostáváme se k mystické, požehnané době, když si dovolíte, se otevřít. Doba silného působení božského vědomí, aby mohlo vstoupit, zesílit v člověku, v jeho srdci a mysli. Vyšší vědomí ve vás, chce prostoupit vaši duši. Každý z nás má své vyšší vědomí uvnitř sebe, které se snaží k němu promlouvat. Abychom ho slyšeli, je zapotřebí zklidnit mysl. Toto naše vyšší vědomí je spojeno "on-line" s božským vědomím. V této době je pro člověka více zřetelné ho ucítit, vnímat. Vhodná doba pro meditace, léčení, terapie, duchovní a umělecké činnosti. Stáváme se citlivější a vnímavější k jemným energiím, intuici a vnitřnímu hlasu.

Působení tohoto aspektu je o zázracích, požehnání, odpuštění a oddání se. Zázraky se dějí tomu, kdo na ně věří. Objeví se zásahy shůry, aby bylo umožněno naplnit to, co je ve vyšším záměru člověka. Někdy je v rozporu, co chce mysl a co duše. Duše je spojena s pamětí svých zkušeností ze všech reinkarnací. Pokud neprošla očistou od traumat, může být v rozporu s vyšším vědomím, které je "nezatížené". Je to čisté Světlo - Láska. Proto důvěřujte a odevzdejte se toku života. Mohou se dít opravdu zvláštní události. Můžete se cítit zvláštně, neuchopitelně, kdy si nebudete vědomi svého ohraničení. Vše budete prožívat intenzivněji a hlouběji. Často se dostanete do pocitu dojetí, což je známka
propojenosti se svou nejhlubší podstatou.

Mars opustil Pluta a dostal se do dynamického aspektu s Uranem 24. 10. - 3. 11. Fyzická síla, vůle a ego prochází velkými zvraty. Velké vnitřní napětí se může objevit skrze vztek či lítost. Musí nastat změna v hmotném světě, v těle, v egu. Záměrně píši, MUSÍ. Není jiné cesty. Uran jde přímočaře, pravdivě i za cenu, že nastane naprostý chaos či kolaps. Ví, že nelze jinak. Čím více bude člověk otevřený ke změnám, k opuštění zajetých kolejí a bude hledat nové možnosti a cesty, tak projde cestou sice hekticky, ale volně a svobodně. Bude mu a je napomáháno. Pokud se člověk brání změnám, nechce a není ochoten něco v sobě změnit, cesta bude turbulentní, vypjatá a náročná.
V této době se objeví dopravní kolaps, více nehod, úrazů a technických závad.

Venuše se přibližuje k Saturnu a vytváří konjunkci 25. 10. - 2. 11. Hodnoty, láska, city, radost se dostává do větší zralosti a moudrosti, po době určitých nejasností, zklamání a iluzí. Jsou prověřovány naše hodnoty, stabilita a hojnost. Je potřeba ke vztahům přistupovat s moudrostí a trpělivostí. Jak zralé jsou vaše city a hodnoty? Máte pocit bezpečí a naplnění? Máte pocit, že jsou vaše potřeby naplněny? A jaké jsou vaše potřeby? Jsme vedeni k nalézání skutečných hodnot.

Novoluní nastává 30. 10. po 19 hodině. S novoluním je spojen Merkur - mysl, a to vše v harmonickém aspektu s Neptunem. To zesiluje působení propojení božského vědomí, aby mohlo skrze vaše vyšší vědomí prostoupit duši a očistit zápisy z minulosti. Rozpustit dluhy, bolesti, strachy, zranění a vše, co je připraveno k odpuštění, propuštění. Duše a mysl má být "vykoupána" v čistotě, v božském Světle.

Novoluní nastává na sabiánském symbolu: "Klidná jezerní hladina zalitá svitem Měsíce." Klíčová myšlenka: Pokorně se otevřít vyšší inspiraci.
"Na úrovni milostného vztahu jde o to, že se ega dvou lidí odevzdají inspiraci transcendentních citů, které jsou v podstatě neosobní. Láska se projevuje skrze milence, protože pravá Láska je kosmický, nediferencovaný princip či aktivní síla, která se prostě sama soustřeďuje v "duších" lidských bytostí, jež odrážejí její světlo. Totéž platí o mystické lásce k Bohu, Univerzu. Člověk těžce zápasí a riskuje, aby dosáhl velkých věcí; přichází však chvíle, kdy jediné, na čem záleží, je zklidnit duši, aby se v ní mohlo zrcadlit nadzemské světlo. Říká se nám, že v pozadí veškerého úsilí leží potřeba klidu a míru, potřeba připravit se na přijetí "osvícení shůry." Klíčovým slovem je KLID." Citace: Astrologická mandala - Dane Rudhyar

Novoluní je počátek, které otevírá a aktivuje téma do následujícího novoluní 29. 11. Tento proces bude proto probíhat po celou dobu, kdy úplňkem 14. 11. se téma zviditelní, naplní, vyjasní.
Jakým způsobem se toto působení projeví lidem v životě? Každému dle jeho připravenosti a zralosti jeho vědomí. Můžeme pociťovat přesah, že se něco děje, ale je to neviditelné, neuchopitelné. Člověk se jen tomu má s důvěrou odevzdat. Respektovat své pocity, city, upřímně a pravdivě je pojmenovat jak sobě, tak i druhým. Zároveň může být "vypnuta" vaše vůle, aby mohlo být konáno shůry. Pokud budete dělat z vašeho pohledu omyly, je to ve skutečnosti uskutečnění, jak věci mají být.

Objeví se léčivé sny, které vynesou z nevědomí to, co již může být uvolněno. Stačí jen ráno říci, děkuji. Spirituální a terapeutická práce má hluboké osvobozující dopady. Setkávají se spřízněné duše.
Nelze slovy popsat to, co se projeví. To lze jen prožít.

Přeji vám prožité zázraky. S láskou Petra Nel

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Včera chytrý, dnes moudrý

24. října 2016 v 22:10 | Sri Chinmoy |  Citáty a Moudra

Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý. Proto měním sám sebe.


Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 24. do 30.10. 2016

24. října 2016 v 6:34 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 24. do 30.října. Protože se toho ve světě tolik děje a energie je tak intenzivní, a samozřejmě také proto, že je říjen, kdy je hranice mezi světy velmi tenká a vy hodně cítíte, rozhodla jsem se pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Nad kartami se pomodlím, a pak vytáhnu tři karty pro začátek, střed a konec týdne.

Pro pondělí a úterý je tady karta Věnujte pozornost svým snům. Toto je další znamení toho, že vaše psychické schopnosti a intuice jsou nyní obzvláště silné. Jste velmi naladěni na poselství, která k vám přicházejí - i prostřednictvím snů. Často je to ve snech, které máte, když si zdřímnete. Snáze si je pamatujete. Přesto, i když si je nepamatujete, zůstávají ve vašem podvědomí. Sny, které k vám přicházejí, nebo zážitky, které prožíváte během snění, to vše zůstává uloženo ve vašem podvědomí a pomáhá vám to, i když si to přímo nepamatujete. Tato karta také znamená, že máte věnovat pozornost nejen svým snům během spánku, ale také při denním snění, a rovněž vaší intuici, fyzickým pocitům, opakujícím se myšlenkám a nápadům, jakémukoli vedení k tomu, abyste se vydali tím či oním směrem. I když se vám to může zdát divné, poslechněte to.

Podívejme se na střed týdne. Máte tady velmi posilující kartu s názvem Vy jste vytvořili tuto situaci, a tak máte moc ji změnit. To je velmi povzbudivé, protože vám to říká, že ať už čímkoli procházíte, a nebo ať se cokoli děje ve světě, tak jako Boží děti, Bohem stvořené k jeho obrazu, máte moc tvořit a zhmotňovat. Toto je situace, kdy jako byste sjeli ze správné cesty a vydali se špatným směrem, a máte možnost se vrátit zpátky a vydat se tím správným směrem Boží vůle mír, lásky, zdraví, hojnosti a všeho, co potřebujete.

Ve středu týdne tedy budete brát věci do svých rukou. Opravdu to souvisí s první částí týdne, kdy budete dostávat intuitivní vedení a poselství, a protože budete znát pravdu o své situaci, budete moci učinit rozhodnutí - a samozřejmě se také modlit za vedení. Modlete se ke Svatému Duchu: "Co mám udělat dál?" A bez ohledu na vaši víru nebo náboženství, na to, kdo jste, co jste kdy udělali, tato modlitba ke Svatému Duchu velmi dobře funguje - ruku v ruce s archandělem Michaelem, který rovněž nenáleží k žádnému náboženství.

A na víkend máme kartu, která to dokonale doplňuje: Modlitba napomůže této situaci. Říkají, že nejen, že můžete danou situaci změnit, pokud se vám nelíbí a nebo již naplnila svůj účel, ale také si máte nechat pomoci - tím, že požádáte o pomoc. Nejste žádná oběť světa. Žádná vaše část není zablokovaná. To jen ego nám namlouvá, že jsme oběti a že na vině jsou všichni ostatní, že druzí nad námi mají moc - to jsou hrozné myšlenky, a ty nechceme posilovat! Chceme se chopit svého života a stejně tak utvářet i svět v souladu s Boží vůlí míru a lásky.

30.října bude novoluní, a to ve velmi psychickém znamení Štíra, bude to tedy velmi silný čas, kdy budete hodně vnímat své fyzické pocity a také můžete být hodně emočně citliví, obzvlášť pokud odhalíte nějakou pravdu, kterou jste si nechtěli přiznat, že něco třeba nefunguje, nebo že nějaký vztah, o kterém jste si něco mysleli, je ve skutečnosti úplně jiný, můžete tedy získat pocity zrady nebo zmatení, popř. nejistoty. Vězte však, že to všechno je součástí cesty. Nejste v tom sami - my všichni tím procházíme. A čím více se modlíme a dovolujeme si nechat si pomoct, tím více máme síly a tím snáze dokážeme všechny tyto změny vykonat. Sama jsem toho živým důkazem a stejně tak tisíce lidí na naší planetě. Dovolte mi poslat vám modlitbu:

Bože, děkuji Ti, že pomáháš každému, kdo sleduje tento výklad, uvědomit si svou Bohem danou sílu a to, že my sami jsme Bůh a Bůh je námi. Neexistuje žádné oddělení. A všechna ta síla, odvaha, velikost, tvořivost, podpora, hojnost, zdraví, léčení a láska, to všechno je v nás právě teď. Není nic, co by nás drželo zpátky. Všechno v rozumové i citové oblasti máte k dispozici, abyste se zavázali k tomu, žít život, který si pro vás Bůh přeje - bezpečný, smysluplný a naplňující život, ve kterém nejen dáváte, ale i přijímáte. Přijměte tedy tuto modlitbu a ať pro vás otevře nádherné nové dveře.

V tomto týdnu můžete emocionálnější než obvykle, a tak si pamatujte, že vaše pocity jsou vaši přátelé - ukazují vám pravdu.

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili, posílám vám mnoho lásky a andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/v8DVM16XDG8
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Nepomeňte na Lásku

22. října 2016 v 4:31 | Facebook/ Lásky plný deník |  Pro pohlazení dušičky


kolem 8:30 přišel asi osmdesátiletý pán nechat si vytáhnout stehy z palce na ruce. Bylo vidět, že strašně spěchá. Hlasem chvějícím se rozrušením oznamoval, že v 9 má tady vedle něco moc důležitého. Soucitně jsem pokýval hlavu a vyzval ho, ať se posadí. Věděl jsem, že všichni kolegové tam někoho mají a nikdo se mu nebude věnovat dřív než za hodinu. Když jsem ale viděl, s jakým žalem sleduje hodinovou ručičku, něco se ve mě zlomilo a i když jsem vlastně měl už být pryč, řekl jsem mu, že se ho ještě ujmu.

Palec jsem prohlédl, viděl jsem, že se ranka už dobře zhojila a stačí opravdu jen vytáhnout stehy.
Jak jsem se tím jeho palcem zabýval, dali jsme se postupně do řeči. Nedalo mi to a zeptal jsem se:
Máte asi nějakou schůzku, co, že tak spěcháte?

Nene, to ne. Spěchám tady vedle na oddělení, musím nakrmit manželku. Je nemocná, víte.
Zeptal jsem se, co s ní je. Muž mi řekl, že jí diagnostiovali Alzheimera. Mezi tím už jsem stehy vytahal, ránu dezinfikoval, hotovo. Pohlédl jsem na hodiny a ptal se, jestli bude jeho paní nervózní, když se dnes trochu opozdí.
K mému úžasu řekl, že ho žena bohužel už pět let nepoznává.

Ona ani netuší, proč za ní chodím, pokýval smutně hlavou.
Úplně omráčený jsem se ho ptal:
A to za ní celou tu dobu každé ráno chodíte? I když ona ani neví, kdo jste?

Usmál se a otcovsky mě poplácal po rameni:
Ona neví, kdo jsem, ale já vím, kdo je ona.

Málem jsem se neubránil slzám. Když odešel, cítil jsem mrazení v zádech. A říkal jsem si:
Tohle je přesně ta láska, o které jsem snil celý život…

Podpis krví

21. října 2016 v 8:13 | Neprakta - Švandrlík |  Humor

Michael Werner, farmaceut, který vůbec nejí

21. října 2016 v 8:06 | www.justamazingrecipes.com / http://www.energiezivota.com |  Zdraví

Jasmuheen přivedla Wernera k breathariánství. foto: Youtube

Doktor chemie jménem Michael Werner je generálním ředitelem farmaceutického výzkumného institutu ve Švýcarsku. Tento člověk tvrdí, že nepozřel žádnou pevnou potravu od 1. ledna 2001. V říjnu roku 2004 byl podroben desetidennímu pozorovacímu vyšetření na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve Švýcarsku, a stejně jako Jani nevykazoval žádné významné nebo nebezpečné fyziologické změny. Výsledky této studie však stále čekají na své zveřejnění.

Dean Radin přichází s rozumným vysvětlením toho, proč tyto výsledky možná nebudou nikdy zveřejněny a proč se tomuto fenoménu nevěnuje více pozornosti:

Asi nejzvláštnějším aspektem breathariánských vyšetření je konfrontační povaha tohoto fenoménu a zatím takřka naprostý nezájem vědecké komunity. Pokud je možné žít bez jídla, mělo by být snadné to demonstrovat a v případě potvrzení by vědecké a společenské dopady byly nesmírné. Faktem zůstává, že stejně jako u mnoha jiných pozorovaných fenoménů, které věda neumí vysvětlit, považuje většina vědců podobné věci za směšné a krajně nepravděpodobné, a proto jejich zkoumání ani nechtějí věnovat svůj čas. Již předem je zavrhnou, místo aby k nim přistupovali s vědeckou neutralitou a zaujetím.

Dalším důvodem tohoto mlčení může být jednoduše strach. Vědci spoléhají na financování od různých skupin a vědí, že pokud bude téma příliš kontroverzní, bude financování takového výzkumu zamítnuto. Stejně dobře vědí, jaké kritice by museli čelit ze strany vědecké komunity hlavního proudu, kdyby se rozhodli publikovat studii na ezoterické téma.
Werner se naučil breathariánství od australské duchovní učitelky jménem Jasmuheen, která nyní vyučuje přechod k životu bez jídla. Jasmuheen se také účastnila studie, začala však vykazovat známky stresu, vysokého krevního tlaku a dehydratace už po 48 hodinách.

Většině z nás je určitě jasné, že nejde o něco, co bychom mohli jednoduše ihned vyzkoušet. Může to být velmi nebezpečné a existuje několik zpráv o úmrtích v důsledku zkoušení těchto praktik. Zřejmě je to složitější, než jen přestat jíst a pít.

Věda půstu

Věda nyní dokazuje, jak prospěšné je zdržet se příjmu potravy. Mark Mattson, šéf Laboratory of Neuroscience na National Institute of Aging a profesor neurověd na Johns Hopkins University, měl skvělou přednášku na konferenci TED na téma půstu. Jak se ukázalo, postění vytváří nové kmenové buňky, opravuje DNA, bojuje s rakovinou, parkinsonovou i alzheimerovou chorobou a mnoha dalšími nemocemi.
Důležité je také poukázat na to, že veškeré modely kalorické restrikce ve studiích na zvířatech vykázaly významné zdravotní přínosy a zlepšení včetně prodloužení života.

Více o vědě půstu se dozvíte v přednášce TED talk Dr. Mattsona a v detailnějším článku pod tímto odkazem.

překlad: ScoreV

Úhel pohledu

20. října 2016 v 3:23 | *síla myšlení |  Citáty a Moudra


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 16.10. - 22.10. 2016

19. října 2016 v 13:20 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
mnozí z vás pociťujete dopady změny. Uvnitř sebe víte, že jste se změnili. Uvnitř sebe víte, že se stalo něco velkého a to je úžasná příležitost k oslavě! Když tu změnu přijímáte, zažíváte chvilky, kdy se vám chce velmi spát, a my vás žádáme, abyste poslechli pokyny svého těla a odpočívali, protože je to důležité, abyste se mohli přizpůsobit dávkám obdržených energií a přijali je. Když se vzbudíte a zjistíte, že máte křehkou páteř, znamená to, že jste dostali velkou dávku energií, které aktivují vlákna vaší DNA, a když se to stane, je to další signál, abyste byli na sebe hodní a dovolili si odpočívat, regenerovat a přizpůsobit se.

Ponořte se do sebe a vyhledávejte klid, velmi to pomáhá. Když to děláte, velmi se doporučuje pít víc vody. Važte si sami sebe, vždy se k sobě chovejte, jak byste chtěli, aby se k vám choval vás nejlepší přítel. Zasloužíte si takové úsilí a takovou úctu. Mnozí z vás nalézají energii k tomu, aby se soustředili na dokončení projektů, které uvízly, a dlouho se nedařilo je dokončit. Teď vidíte, že se to děje rekordní rychlostí. Když se to děje, vězte, milovaní, že to, co děláte, je správně načasované, aby se to dostalo do světa. Přijímejte s klidem vše, co se kolem vás děje. Vězte, že bez ohledu na to, co se kolem vás odehrává, jste vždy milování, podporováni a ochraňováni. Vždy jste obklopeni ochrannými anděly.

Po planetě se pohybují velmi turbulentní energie.Jsou to energie kolektivního vědomí, chaosu, strachu, utrpení, starosti - energie těch, kdo prohráli, těch, co zažili náhlou změnu počasí, které jim vzalo vše, co jim bylo drahé. V zemích sužovaných válkou je mnoho lidí, kteří se stále modlí za to, aby do jejich života a do jejich země přišel mír. Do toho přichází víření výronu kosmické energie a tak jste vy, pracovníci světla, žádáni, abyste, jako vždy, udržovali své světlo, udržovali svůj klid v bouři. Vězte, že vaše umístění na planetě je předurčeno osudem, takže jste v oblasti, kde je zapotřebí, abyste byli, aby vaše světlo přineslo do těch míst stabilitu.

Každý z vás je jako klíček - bod, na který se můžeme podívat, aktivovat ho a propojit s ostatními, aby se na planetě a v ní vytvořila stabilita. Tak vidíte, milovaní, sloužíte vyššímu záměru, než jste si kdy mohli představit. Vy jste našimi strategickým místy, jste našimi majáky v temnotách, které se prodírají atmosférou. Vězte, že ty temné a děsivé energie jsou po staletí čištěny, odstraňovány omračujícím a zvýšeným tempem a to je nakonec dobré pro každého. Tak vězte, že toto je přechodná situace, že je to zapotřebí, aby se ty energie vynořily na povrch, aby mohly být přeměněny na velké světlo, které bude použito pro nejvyšší dobro všech.

Jsme tak vděční, že se to děje a je to kvůli vám, milovaní. Když se z vyšší perspektivy díváme na vaše aurická pole, vidíme, že se vaše světlo stalo krystalické, že barvy, které vás obklopují, jsou jasné a čisté. Když tak jasně záříte, mnozí jste hodně barevní, duhově barevní, a to Zemi opravdu pomáhá v jejím všeobecném obrázku, protože my, z vyšších dimenzí, můžeme přijít a zacílit to světlo a upravit barvu paprsků, které jsou zapotřebí, aby přinesly do jistých oblastí světa urychlené a klidnější změny. Jsme velmi vděční, že na planetě jste.

V každém člověku se odehrává hodně léčení. Spojuje se mnoho věcí, sjednocuje se mnoho aspektů vaší bytosti a to ve vás vytváří větší mír. Když máte v sobě mír a požádáte o pomoc, pomůže to celý proces zvýraznit. Každého z vás obklopuje mnoho andělů a léčebných týmů, pomáhají vám ve všech oblastech vašeho života: fyzicky, mentálně, emocionálně, spirituálně a ano, finančně. Věci se lepší - vězte to a nikdy neztrácejte naději.

Žádáme vás, pracovníky světla, abyste posílali růžový paprsek Boží lásky do zemské mřížky, do zemského jádra, aby energie Boží lásky pronikla přes povrch planety, aby pronikla do krystalického, diamantového jádra Země, což umožní, aby torus - rotační plocha, obklopující Zemi, ten paprsek lásky distribuovala. Vše je dobré, láska prýští. Když se to, co vychází ze Země za pomoci vašeho úsilí, spojí s vesmírnými paprsky lásky, bude to pro ty, co se zrovna probouzejí, mnohem snadnější, budou zažívat mnohem víc klidu. Mír se rozhostí na mnoha místech světa a bude růst a šířit se, dokud nebude na této planetě mír! Děje se to, udržujte tuto vizi!

Do příštího týdne...

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Kde je Bůh?

19. října 2016 v 13:18 | Lee Carroll |  Channeling


Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Vancouver, Kanada, 6. září 2015

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Tohle je okamžik, kdy můj partner ustupuje stranou… a on to právě teď dělá. Někteří posluchači mají stále ještě problém pochopit tento proces, který se odehrává v mžiku. Dříve, ve staré energii, se člověk musel na channeling připravit prostřednictvím určitých procesů a procedur a tato propojení vyžadovala určitý čas. Dnes je to jinak. Tady v této místnosti jsou léčitelé, kteří vědí, o čem mluvím, protože dříve, ve staré energii, jste něco dělali a dnes to děláte jinak. Dříve jste možná prováděli určitou energetickou přípravu, než jste ošetřili nějakého člověka, ať už jste se ho dotýkali nebo ne. Dnes je to jiné, vše se posunulo a změnilo. Ve staré energii jste se pravděpodobně museli chránit, zatímco dnes v nové energii pracujete s lidmi s láskou. Vyžádáte si dovolení a propojujete se s nimi způsobem, jakým jste to dříve nikdy nedělali. O tom bych rád pohovořil.

Lineární lidské vztahy
Rád bych promluvil opět o jednom nepochopení, totiž tom, kde se nachází Bůh. Existuje lidská předpojatost, která si představuje vztah jako lineární, oddělený a singulární. Když s někým mluvíte, v tichosti vám naslouchá; pak jste naopak tiše vy a druhý odpovídá. Je to tak lineární, jak to jen může být. Ale je to váš život a je to společensky korektní, že nemluvíte najednou, ale jeden naslouchá, zatímco druhý mluví. Mohla by být konverzace ještě víc lidská a smysluplná? A co s tímto paradigmatem děláte? Obracíte se na Ducha, vy mluvíte a Duch naslouchá. Pak jste zticha a doufáte, že něco uslyšíte, i když nic nepřichází. A to ještě není všechno - na základě učení vaší společnosti a vaší kultury vám bylo řečeno, kde je Bůh a kde jste vy: vy jste dole a Bůh je nahoře. Nyní máte dvě krabice a jedna krabice musí mluvit k té druhé. A existují dvě reality: ta jedna je silná v tvoření a ta druhá je malá jako vy. Nyní se ptáte, zda vám Bůh vůbec naslouchá. Během staletí jste zkoušeli používat nejrůznější způsoby a pozice, aby vás Bůh slyšel. Pak přišla pravidla, že musíte dělat to nebo ono. A protože vás Bůh nikdy neslyšel, museli jste promluvit s někým, kdo byl s Bohem schopen hovořit. Tak jste za ním šli, aby s Bohem promluvil. "Krabice Boha" byla jeho krabicí.
To vše jen kvůli rozpitvávání na individuální části. Já vám však říkám: To není Bůh, to není Duch, to není Tvořivý zdroj, ale je to představa lidí o Bohu.................................