Listopad 2016

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 27.11. - 3.12. 2016

30. listopadu 2016 v 7:44 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
přicházím na křídlech lásky. Mnozí z vás jsou unaveni zažíváním silných energií polarity, které v těchto časech bouřily. Nebylo snadné zůstat nad věcí, abyste mohli stále udržovat světlo, které jste na tento svět přinesli, abyste udržovali na planetě stabilitu. Každá vaše snaha je ve vyšších královstvích světla velmi oceňována. Vy jste ti, na koho se v tomto čase spoléháme, že budete pevně udržovat Světlo.

Mnozí pracovníci světla jsou odklánění od toho, co si předsevzali dělat. Je povinností každého, aby pamatoval na vyšší perspektivu důvodu, proč sem přišel.Mnozí z vás se odvracejí od říše Vzestoupených mistrů a snaží se nalézat odpovědi jiným způsobem a to je, samozřejmě, rozhodnutí učiněné na základě svobodné vůle. Jako vždy, jsme připraveni pracovat s každým z vás. Někteří jste na to zapomněli a tak vám to jemně připomínáme, že nejste nikdy sami, že jsme vždy s vámi.

Pracujeme společně - společně jsme zašli až tak daleko; prosím, teď to nevzdávejte!Pokračujte v práci se světlem, pokračujte v tom, BÝT světlem, udržovat světlo.Je to velmi, velmi důležité. Neexistují snadné odpovědi na otázky, které se vám objevily. Je jenom přijetí a hledání lepší cesty, cesty, o které jste možná předtím neuvažovali. Buďte jako řeka, která přijde k hoře či k útesu, bez odporu jenom obteče překážku, a brzy znovu naleznete svou cestu.

V příštích dnech se toho opět mnoho rozvine. Odehraje se mnoho změn ve vědomí lidstva a v systémech, které fungovaly po velmi dlouhou dobu. Vše je v procesu transformace, vše se mění. Bude odstraněno mnoho systémů a procedur, z potřeby pracovat novými způsoby, které vzniknou a které budou pro každého na planetě rozhodně lepší.

V této chvíli je vše nestabilní a je těžké znát cestu vpřed a je tady zvýšený pocit obav a strachu ohledně toho, co se v blízké budoucnosti objeví.Tyto obavy a tento strach je pociťován na vyšších úrovních bytí a ti z nás, kdo s vámi pracovali, mají velké starosti. Komplikuje to věci, pokud se jedná o spolupráci, jak tomu bylo dříve. Pokud bude tento vliv přetrvávat, budeme více méně nuceni uzavřít tyto vyšší říše, závoje, jež se ztenčovaly, možná budeme nuceni je uzavřít před energiemi, které teď na planetě bují.

Bude to přechodné opatření, ale znamená to, že lidé na planetě nebudou mít výhodu našeho poradenství.Budeme to muset udělat, jestli budou pokračovat energie nenávisti, oddělenosti, vysmívání, cynismu, rasismu, hlasité dožadování se spravedlnosti a pocity hněvu. Vzájemné partnerství, které jsme rozvinuli společnou prací, bude muset být odloženo kvůli hustotě, jaká se vytvořila. Lidstvo je na křižovatce a každý člověk na planetě si musí vybrat: strach nebo lásku - tak se dá nejjednodušeji ta volba vyjádřit.

Radíme vám, aby každý z vás šel po své jedinečné cestě; dělejte, co se vám osvědčilo, ve smyslu: dělejte, co je pro vás nejlepší. Položili jste základy a chce to, abyste pokračovali ve všem, co jste si ověřili, že vám jde nejlíp. Kráčejte svou vlastní cestou, kráčejte svým vlastním tempem. Buďte sami se sebou a s jinými v míru. Umožněte, aby se to, co se odvíjí na světové scéně, odvíjelo svým přirozeným způsobem; nezůstávejte zabředlí v těch energiích.

Věříme, že toto poselství ve vás probudí potřebu zůstat soustředěni, potřebu pokračovat na cestě, kterou jste si již vytvořili a kterou kráčíte. Ano, přichází k vám změna, změna přichází k veškerému lidstvu a k Zemi. Všude, kam se podíváte, je změna, ale ve vás, kdo jste se propracovávali k vašemu mistrovství života, je stále tady: podstatná esence vaší bytosti je stále zde. Pokud to dovolíte, bude se rozvíjet a rozšiřovat.

Protože je to ta vaše součást, která se nikdy nezmění a je to vaše součást, která - když bude přidána do kolektivního vědomí, pomůže v této době udržet stabilitu energií. Vše se rozvíjí, mění a obnovuje. Neznamená to nezbytně, že se nejedná o nejvyšší výsledek. Jednoduše to znamená, že je čas s tím plout. Nástroje máte, máte zkušenost, máte znalosti - jenom si to připomeňte.
Jsme vždy s vámi, nikdy nejste sami. Na to nezapomínejte.
Do příštího týdne...


* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Kryon - Další krok

30. listopadu 2016 v 7:44 | Lee Carroll |  Channeling


Následující channeling byl přijat 28. 06. 2014 v Syracuse, New York

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner a já toto děláme už téměř 20 let. Už si zvykl na tu energii. Procvičoval, co zde vidíte. Říkáme, že ustupuje stranou, ale už nemusí "jít" až tak daleko. Přichází okamžik, kdy je lidská bytost schopná splynout sama se sebou - s tou částí, kterou studujete a která je pro mnohé tak záhadná. Není to funkce mozku, to už jsme vám řekli mnohokrát. Intuice je multidimenzionální kvantová energie buněčné struktury. Vy tomu říkáte intuice, ale je to víc. Spolupracuje zároveň s "počítačem" - s lidským mozkem - s celou lidskou bytostí. A to se teď učíte.

Milník (2012), který jste překročili a který byl předpovězen starodávnými kulturami po celé planetě - nejen Mayi, ale kulturami skutečně celé planety - vypovídal právě o tomto. Co je další stádium? Co následuje? Kam směřujete? Čím se liší tato "nová energie" od nové energie před 25 lety? To je dnešní téma. Ta energie není jen "nová" - zcela mění paradigma lidstva.

Chci vám říci - a říkám to znovu a znovu a znovu a znovu… - že to není poprvé, co toto vidíme. Viděli jsme to už mnohokrát na jiných planetách. Nejste první civilizace, která tím prochází. To sotva. A říkám vám to, protože to, co vidíme, jsme čekali. Dorazil jsem v roce 1989 vašeho času, dva roky po Harmonické Konvergenci 1987, která doslova vyslala prohlášení, rezoluci, že zůstanete. Nebyl bych tu, drazí, kdybychom neviděli potenciál, který se dnes odehrává. Není to jen další "New Age událost". Je to oslava! A ta přichází s veškerou zátěží změny, kterou jste očekávali. Právě když už jste si mysleli, že se Země uklidňuje, zapnete zprávy a je to ještě horší. A právě proto jsem vám v roce 2012 říkal, že to tak bude........................................

Kryon - Vroucně milovat sám sebe

30. listopadu 2016 v 7:41 | Barbara Bessen |  Channeling


Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2016
Milí přátelé,
podzimní semináře, které pořádám, mi jasně naznačují, jak je důležité, abychom milovali sami sebe a přijímali se takoví, jací jsme. O víkendovém semináři v Mnichově mluvil Rafael o léčení a jeho různých fasetách a zdůraznil jeden důležitý bod: "Přijímejte sami sebe takové, jací jste. Léčení může nastat jen tehdy, když přijímáte "teď", pak může dojít k uzdravení". Znamená to tedy přijmout i nemoc, mentální nebo emocionální otisky a nebojovat proti nim, ale akceptovat je, že existují, věnovat jim respekt a lásku. I různým bolístkám a urputně se držícím mentálním životním nastavením. Teprve až je dokážete přijmout s láskou a vyrovnat se s nimi, pak může začít léčení. Zkuste se nad tím zamyslet, jak nám doporučují naši duchovní přátelé. Stejně tak je třeba přijmout i symptomy závažných onemocnění jako je rakovina, aby se dalo nahlédnout, proč vznikla a co chce člověku sdělit. Podle Rafaela je to první krok k uzdravení. S touto moudrostí hluboce rezonuji. Přeji vám hodně radosti při čtení následujícího Kryonova poselství.
Srdečně
Barbara Bessen

Buďte co nejsrdečněji pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Můj pozdrav zní poněkud staromódně, že? Jsem jedním z těch, kdo tu už hodně dlouho pobývají, starají se o Zemi a její obyvatele a poskytují jim sílu, lásku a doprovod. Mám mnoho jmen, jimiž jsem oslovován, identifikován a zařazován. Jméno Kryon jsem přijal po Harmonické konvergenci, protože bylo vhodné pro tuto dobu. Ladilo vibračně, výrazem i kvalitou. Toto jméno pořád platí, na svých vibracích nic neztratilo. Ve fyzické realitě však poněkud utrpělo kvůli zařazování a hodnocení několika lidí. Objevili se i tací, kteří se pokoušeli mé jméno poškodit, popisovali jej jako podvodné, falešné. Inu, to se tak někdy se jmény stává. Pokud se někdo objevuje před lidmi už třicet let se stále stejným pozdravem, někteří lidé to vnímají jako pocit propojenosti, zatímco v jiných to vzbuzuje pocit nudy a potřeby něčeho nového. Je to, jak to je. Síla, kterou s sebou přináším, nijak neoslabila. Jsem takový, jaký jsem. Jsem ten, který jsem, a zůstanu tu, dokud se Zemi nepodaří vzestup, cesta do zářivějších úrovní. Ať už budu mít jakékoli jméno ….................

Horoskop na období 28. 11. - 4. 12. 2016

29. listopadu 2016 v 6:59 | Petra Nel |  Horoskop


Šlápnutí do prázdna

Nastal adventní čas, čas rozjímání a úklidu. Což se nám projevuje skrze vánoční úklidy svých domovů, protože domov symbolizuje naši duši. Adventní čas je především o úklidu ve své duši, ve svých pocitech, smíření se se svou minulostí, událostmi, které se během roku staly. Zklidnění mysli a otevření se více blízkosti s druhými. Máme proto potřebu v domově něco změnit, když se změní něco v naší duši, aby to bylo souladu s ní.
V tomto týdnu nastává novoluní, které nás ovlivní až do 28. 12. Novoluní nastává 29. 11. po 13. hodině ve Střelci v dynamickém aspektu na Neptuna a karmické uzly.

Sabiánský symbol: V hlubinách země se formují nové prvky.
Klíčová myšlenka: Alchymický oheň, který čistí i transformuje samu substanci vnitřního života člověka.
V nejhlubších vrstvách psyché pracují síly, které bez povšimnutí egem se mohou rozvíjet. Dostatečně se rozvinou a silným emočním prožitkem se vynesou na povrch do vědomí člověka. Přinese to nové reakce na život.
Procházíme procesem proměny, která je impulsem naší podstaty přirozenosti, na níž je schopna udělat další krok. Tento symbol zaměřuje pozornost k vnitřním změnám, které procházejí skrze prožitky. Prožitek je proces obohacování svého vědomí. Dokud si určité věci neprožijeme, tak je nepochopíme. Tyto své vnitřní změny a prožitky si máme nyní uvědomovat. Můžeme říci, že tento symbol ukazuje na "Nošení psychického plodu - tedy těhotenství."

Vzhledem k dalším aspektům spojeným s novoluním je potřeba rozpustit své iluze a objeví se dostatek situací, kdy nám bude zviditelněn náš omyl, nepravda, klam a iluze. Můžeme projít procesem rozčarování a hlubokého zklamání ze sebe, druhými, situacemi. Je potřeba snést do praktického života lidské přirozenosti, na zem vědomí božské jiskry, božského impulsu Já. Prožíváním, praktikováním se vše ukotvuje v zemské úrovni. Potom se mohou zhmotňovat zázraky, hojnost a štěstí. Je možné nalézt správnou cestu. Zkušenost, kterou máme udělat, je jako šlápnutí do prázdna. Jít a věřit, že jsem na správné cestě. Jít stále po cestě jen vpřed, i když nevíme, co nás tam čeká.

Díky působení Neptuna v dynamickém aspektu se objeví určité zamlžení. Celému procesu nebudeme rozumět, můžeme se dostávat do pocitu "omámení", nesoustředěnosti a určité rozpuštěnosti. Proces pracuje nenápadně, neviditelně, přesto tělo bude velmi unavené. Je to jako když se procházíte a plavete v moři. Následně přijde velká únava. Jsme extrémně citliví.

Abyste šli vstříc celému procesu a rozpoznali co je pravda, je potřeba se často obracet do svého nitra, být v tichu a naslouchat své intuici. Meditace jsou v této době silné, budou se objevovat vnuknutí, nové vize a možnost spojení se svým vyšším vědomím. Ve společnosti se objeví hodně skandálů, projevení klamu a lží. Pozor na podvodníky a zloděje. Zesílené působení má alkohol, drogy a léky. Lépe řečeno, jste tak extrémně citliví, že vše více působí.
Úplňkem 14. 12. bude vyneseno a zviditelněno téma novoluní. Co se v nás zrodilo?

Stále působí Mars ve Vodnáři v harmonickém aspekt s Jupiterem ve Vahách (19. 11. - 12. 12.). Ukazuje na příliv energie, nadšení, požehnání a početí. Objeví se plodná spolupráce, vztahy a nové obchodní smlouvy.
Jupiter ve Vahách se pomalu dostává do opozice s Uranem v Beranu (do 3. 2017), což zviditelňuje přehnanou lásku ke svobodě a nezávislosti. Jupiter ve Vahách touží po spolupráci a vztazích, Uran v Beranu chce být sám za sebe. Vytváří se zde duševní napětí a rozpor, který vede k vybrání si jen jedné varianty, ale pak vždy nastane nespokojenost. Opozice může být rozporem nebo i obohacením, pokud jsem ochoten se nechat obohatit. Uran v Beranu má být sám sebou, má být jedinečná osobnost. Jak umí být sám sebou, si ve skutečnosti může prožít až v kontaktu s druhými. Jupiter ve Vahách se učí respektovat a hledat harmonii ve vyváženosti odlišného názoru.

Ne vždy vše, co vypadá jako harmonické, je plodné a přínosné. Mít na vše stejný názor nemusí být skutečná harmonie. Uran přináší do vztahů potřebný vývoj, nedovolí vztahy na základech závislosti a podřízenosti. Hledá se rovnocennost, respektování a vzájemné obohacování se. Proto vztahy, kterou jsou stagnující a bez vzájemného obohacování, se budou otřásat v základech. Buď projdou změnou nebo se rozpadnou. Tento aspekt ukazuje na vývoj, ať se nám to líbí či ne. Otevírají se nové úrovně poznání, vědomí a moudrosti, které nám na počátku mohou způsobit zmatek a chaos, než se dostatečně nové poznání usadí.

Také ovlivňuje diplomacii, politiku, právo, soudnictví, spravedlnost, cestování, náboženství.
Pomůže nám Jupiter v harmonii se Saturnem (do 2. 17), který přináší růst, vývoj a je schopen rozpoznat, co má v sobě zralost, moudrost a pevný základ. Ponecháme si jen to skutečné. Díky tomu si postavíme nové základy své svobody, pravdy a víry.
Požehnaný týden, Petra Nel

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Co říká Moudrost a co Láska

28. listopadu 2016 v 8:40 | www.jedno.duchost.cz |  Citáty a Moudra

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 28.11. do 4.12. 2016

28. listopadu 2016 v 7:26 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 28.listopadu do 4.prosince. Nemůžu uvěřit tomu, že už máme prosinec a schyluje se nám ke konci tohoto roku! Budu samozřejmě dělat i roční výklad na další rok - již jsem měla nějaké vhledy o dalším roce a mohu říci, že bude opravdu zajímavý! A s naším přispěním bude moci být ještě lepší!
Dnes bych chtěla pracovat s Vykládací i kartami archanděla Michaela, se kterými pracuji nejraději, kdykoli jsou ve světě intenzivní energie nebo stres. Archanděl Michael nám pomáhá na věci dohlížet a cítit se opravdu v bezpečí. Nedávno mi řekl něco, co bych ráda řekla i vám: "Na konci svého života se ohlédneš zpátky a uvidíš, že ani jednou jsi neměla důvod se o cokoli strachovat." Skutečně, dělání si starostí je TAKOVÁ ztráta času - a co je horší: my na základě svých starostí a strachu VYTVÁŘÍME to, čeho jsme se báli, protože jsme tak mocní tvůrci. Trochu se na to tedy ještě podíváme a uděláme něco pro to, abyste se uzdravili ze svého návyku dělání si starostí, protože vám může zničit život, a je spousta důležitých věcí, které jste sem přišli udělat, než abyste marnili svůj čas na strach.

Míchám tyto karty s modlitbou k Bohu, aby nám skrze ně ukázal, co podle něj máme vědět pro následující týden a co můžeme udělat my sami pro dobro své, svých blízkých i našeho světa.

Tento týden začínáme novoluním, které je z historického hlediska časem přijímání a zhmotňování, a tak je více než příhodné, že nám pro začátek týdne vyšla karta s názvem V této situaci vám pomůže modlitba. Hlavně je to skvělý dodatek k tématu starostí, protože kdykoli si děláte starosti, modlitba vám pomůže. Ať už si je děláte o cokoli, řekněte: "Na, Bože, dávám Ti to. Prosím, pomoz mi s tím." a okamžitě pocítíte tu úlevu a uvolnění. Boží nekonečná moudrost je zajedno s tou vaší, a to znamená, že jakmile do své situace vpustíte Boha, začnete vidět i mnoho dalších nových možností, zatímco když jste polapeni svým strachem, vidíte všechno jen velmi omezeně a z celé situace vidíte jen malý zlomeček. Modlitba vám umožňuje uvažovat i za hranice a připustit řešení , která by vás nenapadla.

Udělejme to ted hned. Pomyslete na všechno, co vám dělá starosti, ať už se to týká vás, vašich blízkých, světa nebo budoucnosti, a modleme se:
Drahý Bože, prosím, pomoz mi s tím.
I když tomu třeba ani moc nevěříte, už vyslovení těch slov vám pomáhá. Andělé mi řekli, že i když třeba pouze opakujete slovo "Bůh, Bůh, Bůh...", má to na vás zklidňující účinek a situaci to pomůže.
Takže tento týden se nezapomínejte modlit, kdykoli budete mít nějaké starosti.

Kartou pro střed týdne je Věř a důvěřuj. To opravdu nevymyslíte. Andělé vám tímto dávají na vědomí, že po vás chtějí, abyste více věřili Bohu. Bůh je jediná skutečná síla, která existuje. Takže pokud se potýkáte osobně s nějakým člověkem nebo situací, nebo vás třeba rozčiluje nějaká společenská či globální záležitost, andělé vás varují před tím, abyste k tomu ještě přidávali energii svými negativními soudy. Kdykoli něco nebo někoho soudíte a říkáte, jak je ten člověk zlý nebo jak je vláda hrozná, přihazujete polínka do ohně. Musíme si dávat pozor na to, co vytváříme svou energií. Mějte tedy důvěru v Boha a v to, že on tyto lidi a situace dokáže pozvednout. Už teď vidím mnoho pozitivních změn a zvratů, které nastanou díky našim modlitbám. A to jak globálně, tak i u vás osobně.
Opravdu nezáleží na tom, že nevíte, JAK PŘESNĚ se co stane, JAK se vaše modlitby projeví. I když vy to nevidíte, Bůh to vidí.

Na konec týdne tady máme kartu Travte více času venku. To pro nás nyní znamená především vytvořit si odstup od svých problémů. Jít ven na procházku vám také pomůže provětrat si hlavu, přijmout nové nápady, odstranit některé bloky, očistit se od starých energií, snáze slyšet Boha a poznat, co můžete udělat dál. Pokud bydlíte ve městě, běžte alespoň do parku nebo si udělejte výlet někam úplně jinam, kde je příroda. Pokud nemůžete ven do přírody, vneste si přírodu domů. Pozvěte si tam zvířátko, vezměte si tam rostliny, pracujte s krystaly - vneste si přírodu k sobě. Příroda je dar pro nás všechny a tak jako my chráníme ji, ona chrání nás.

Když se tedy celkově podíváme na tento týden, je to celé o tom, že si máte uvědomit svou moc měnit věci k lepšímu, místo abyste se nad nimi rozčilovali a stěžovali si na to, jaké jsou. Jste opravdu schopni učinit velký rozdíl skrze své modlitby! Někteří řeknou: "Hm, ale to je tak všechno, co pro to můžu udělat." Přátelé, to je HODNĚ! Když se snažíte do věcí zasahovat jen na základě své lidské mysli, nemusí se to vždy shodovat s vyšším plánem a vy tak můžete danou záležitost ještě zablokovat nebo zpozdit. Ale když se modlíte, je to vlastně to nejlepší, co pro danou věc můžete udělat. Tento týden si tedy nezapomínejte volat na pomoc Boha prostřednictvím svých modliteb a přemýšlejte, než se do něčeho vrhnete.

Pojďme se společně pomodlit:
"Drahý Bože, dej nám prosím potřebnou odvahu, motivaci a sílu k tomu, abychom se svých problémů dokázali pustit a přenechat je Tobě. Abychom věděli, že nemusíme být na nic sami a že jsi s námi a dáváš nám potřebné vedení a podporu. Pomoz nám prosím být součástí Tvých naplněných modliteb a zůstat plni důvěry, víry, naděje a optimismu. Tak se staň."

I mé modlitby jsou s vámi a vidím nás všechny, jak se navzájem držíme spojeni za ruce, a to jak mezi sebou, tak i s našimi anděly. Dostali jsme je od Boha jako dar, a tak je neváhejme volat na pomoc.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooha!


Zdroj: http://youtu.be/oBPTre_emPA
Překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Eckhart Tolle: Nesnažte se být duchovní člověk

26. listopadu 2016 v 9:14 | Eckhart Tolle |  Duchovní růst


Vím, že byste raději byli dobrými lidmi a měli stále jen dobré myšlenky, ale to se neděje. Můžu vás ujistit, že se to nestane nikomu, že by někdo měl jen dobré myšlenky. Protože lidská mysl je lidská mysl. Má polarity dobrého a špatného, vysokého a nízkého.
Nesnažte se tedy zařídit na této úrovni své perfektní "já", neexistuje. Dovolte svým nedokonalostem, svým myšlenkám být. Když s nimi bojujete, budou jen silnější.

Lidé, kteří mají největší problém s myšlenkami jsou ti tzv. duchovní lidé. Vidí sami sebe, nebo jsou ostatními viděni jako duchovní osoby, musejí žít své role.
Musejí žít role duchovních lidí. Sami sobě si nedokáží přiznat, že mají špatné myšlenky, takže je potlačují a z toho mohou mít špatné emoce jako je hněv a odpor. Často říkají:
"Ne, já nemám špatné emoce, já jsem pozitivní člověk."
Vše, co by vás mělo ohledně myšlenek zajímat je vaše povědomí o nich. Dovolte jim projít.
Pak už nad vámi nemají takovou moc, protože v každé myšlence, která vám projde hlavou už nehledáte své já. Není to to, kdo jste. Jsou to jen myšlenky. Jestli vám 2 hodiny hlavou procházely špatné myšlenky, tak to z vás nedělá negativního člověka, znamená to jen, že tzv. špatné myšlenky procházely vaší hlavou a vy je pozorujete.
Jakmile je necháte být, vzniká kolem nich hlubší prostor. Myšlenky jsou jako mraky plující po obloze, nemusíte se každou z nich nechat táhnout. Nechte je jít.

( https://www.seberizeni.cz )

Úsměv za svítání v táboře malomocných

25. listopadu 2016 v 15:52 | Bruno Ferrero |  Pro pohlazení dušičky


Raoul Follereau pracoval v táboře malomocných na ostrově v Pacifiku a podal o tamějších poměrech velice burcující svědectví. Bylo to něco nepředstavitelného. Hrozné rány, strašlivě znetvoření lidé, vlastně už jen chodící mrtvoly, všude beznaděj, zlost, zuřivost. A přece si uprostřed tohoto zmrzačeného světa uchoval jeden nemocný stařec překvapivě zářivé a usmívající se oči. Prožíval stejné tělesné utrpení jako jeho nešťastní spoluobyvatelé. Bylo však vidět, že si zachoval chuť do života, nepodlehl beznaději a jednal s ostatními jemně.

Follereau byl zvědavý, kde tento starý muž v takovém pekle, jakým byl tábor malomocných, bere sílu do života. Rozhodl se, že jeho tajemství vypátrá. Nenápadně ho sledoval a zjistil, že každé ráno za svítání se stařeček došoural až k ohradě, která uzavírala tábor ze všech stran, a zůstal stát vždycky na stejném místě.

Posadil se tam a čekal.

Nečekal na východ slunce. Nečekal, až se objeví nad Pacifikem jeho záře. Čekal na chvíli, kdy na druhé straně ohrady vyšla žena, stařičká jako on, s tváří pokrytou spoustou vrásek, s očima plnýma vlídnosti. Žena nepromluvila. Poslala jen tiché a nenápadné poselství - úsměv. Ale ten muž se při jejím úsměvu rozzářil a odpověděl jí svým úsměvem. Rozhovor beze slov trval jen pár chvil. Pak se stařík znovu zvedl a pomalu se dal na cestu k barákům. Každé ráno. Zvláštní způsob každodenního rozhovoru. Malomocný, naplněný a posílený tímto úsměvem, mohl snášet další den a vydržet až do nového setkání s úsměvem na tváři té ženy.

Když se ho Follereau zeptal, malomocný mu všechno vysvětlil:

"To je moje žena!" A po chvilce ticha dodal: "Dříve, než jsem přišel sem, ona se o mne tajně starala, jak uměla nejlépe. Jedna zdravotnice jí dala mast. Každý den mi potírala mastí tvář, zachránila malou část, která jen tak tak stačila k tomu, aby mě tam mohla políbit... Ale stejně to všechno nebylo k ničemu. Nakonec mě přece odvezli sem. Ale moje žena mě následovala. Když ji každý den znovu spatřím, uvědomuji si, že právě ona mi dává jistotu, že dosud žiju. A pro ni ještě žiju rád."

( Bruno Ferrero, Příběhy pro potěchu duše )

VYZKOUŠEJTE PĚT TISÍC LET STAROU TECHNIKU OČISTY VAŠICH STŘEV

25. listopadu 2016 v 15:40 | www.farmazdravi.cz |  Zdraví
Existuje bod mezi pupkem a stydkou kostí, kterému se říká "mořská energie". Předpokládá se, že stisknutím tohoto bodu, aktivujete proces hojení zdravotních problémů, způsobených trávením a oslabenou imunitou.
V čínské medicíně se tomuto silnému akupresurnímu bodu říká "sakrální čakra".
Pokud je stimulována akupunkturními jehlami nebo prsty, způsobí tok energie.


Po stisknutí tohoto bodu či čakry, můžete posílit váš imunitní systém, trávící systém i reprodukční orgány. Zmizí vaše nadýmání žaludku a menstruační bolesti. Zbavíte se plynů a průjmu (syndrom dráždivého tračníku).
V rámci praxe se řiďte obrázkem. Důležité je použít prst a správně stisknout a zhluboka dýchat. Jen tak se opatříte energií, která začne dále proudit do vašeho těla. Tisknout bod můžete vestoje i vleže.


Co je zajímavé, je, že tento bod vám může rovněž pomoci v intimních chvílích s vaším partnerem,
anebo osobám trpícím závislostí, neboť umožňuje nabytí opětovné emoční stability.

Život na Zemi ...

24. listopadu 2016 v 8:58 | www.jedno.duchost.cz |  Humor

Nechť je ticho tvým posledním slovem

24. listopadu 2016 v 8:54 | Mooji |  Citáty a Moudra

Vědět, že nevíš a nerozumíš je opravdovým věděním - věděním pokorného srdce.
Když sestoupíš do svého srdce, staneš se lidskou bytostí, která přestane zatěžovat tento svět.
Protože všichni obtěžují svět svými myšlenkami, soudy, projekcemi.
Ty jsi přestal, vyšel jsi z kola, nevíš nic.
Skutečné poznání tě zanechá bez veškerých vědomostí a přesto v harmonii se vším.
Nechť je ticho tvým posledním slovem.

Jak dlouho to bude trvat?

23. listopadu 2016 v 12:51 | Původní zenové příběhy |  Citáty a Moudra

Mladý muž vyhledal zenového mistra:
"Mistře, jak dlouho to bude trvat, než dosáhnu vysvobození?"
"Možná deset let," odpověděl mistr.
"A když vynaložím velkou námahu, jak dlouho to potom bude trvat?"ptal se žák.
"V tom případě to může trvat dvacet let," řekl mistr.
"Já se opravdu budu snažit být na sebe tvrdý.
Chci dospět k cíli co nejrychleji," ujišťoval muž.
"Pak," opáčil mistr, "to může trvat i čtyřicet let."

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 20.11. - 27.11. 2016

23. listopadu 2016 v 12:30 | Marlene Swetlishoff |  Channeling


Milovaní,
lidstvo se vyrovnává s tím, že mnoho lidí nemůže vstřebat šok z velkých změn, které se jim ději před očima. Se zájmem sledujeme, jak se lidé vyburcovali k akci. Nicméně, většina lidí v jejich zemi učinila volbu a to je ta změna, která je teď uváděna do života. V tomto případě ti, kdo protestují a zakládají hnutí, tak činí, aniž by vzali v úvahu, že to byla většina lidí v jejich zemi, kdo hlasoval pro kandidáta,který je teď v důsledku voleb povinen nést velkou odpovědnost v nejvyšším úřadě v službě lidu své země.

Je to v určitém smyslu popření všeho, o co jejich národ stojí, ale toto je doba změn, doba probuzení a někdy se probuzení odehrává hrubým a drsným způsobem a to se teď právě děje. V mezidobí zaplavují vesmírné energie atmosféru Země a každého, kdo na Zemi je. Ty energie velmi výrazně zesilují, a tak vše, co se děje, obsahuje v sobě prvek divokých a nestabilních možností. A tak, milovaní, kteří jste na tuto dobu trénovali a připravovali jste se na ni, jste teď v pozici, že můžete vytvářet stabilitu, která je tak velmi potřebná, aby se rozhostila na povrchu planety.

Mnozí z vás čím dále častěji zažíváte chvilky mimořádného štěstí, radosti a vnitřní blaženosti a to je výborné! Je to výborný způsob, jak vyzařovat své světlo, protože to je frekvence nového Zlatého věku. Ti, kdo dokážou ty energie udržovat a podporovat, a zahrnují je do svých každodenních životů, jsou ti, kdo se zarovnávají s možností a jistotou příchodu Zlatého věku. Ti z vás, kdo toto zažíváte, také zažíváte tvořivé nápady a tvořivé možnosti. Každý den je neplněn nekonečnou inspirací.

Vy jste průkopníci toho, jaká bude budoucnost lidstva, když bude každý na planetě mít zajištěny základní potřeby. Najednou budou mít tito lidé možnost zkoumat svůj vnitřní svět a ten proces se jim bude zdát vzrušující a nanejvýš osvobozující. Ve vašem světě je každý člověk na rozdílné vývojové úrovni chápání a to bude pokračovat ještě několik let.Vyžaduje si to láskyplnou trpělivost od každého, kdo si je vědom, že může přispět k tomu, aby udržoval mírumilovný, klidný stav v době, když se budou projevovat turbulence, zapříčiněné přílivy energie.

My, z vyšších úrovní, jsme velmi rozradostněni, když vidíme, jak velký vliv to má, zrovna teď, když na tom opravdu záleží, jaký vliv to má, když vy udržujete své světlo a za světlem si stojíte. Jsme na každého z vás tak pyšní! Jak pracujeme společně, děláme nádherný a pozitivní posun pro nejvyšší dobro všech. Vaše planeta bude pokračovat ve svém znovuzrození, mnoho oblastí na světě se změní. Nebudou to totální, drastické změny všude, ale v určitých oblastech světa budou i nadále probíhat změny; masy země se ponoří do oceánu a jinde se masy země zvednou.

Ohledně těch událostí neexistuje přesný časový plán, dojde k nim, až k nim dojde. Teď se všechny změny, které se dějí, odehrávají jakoby, jak je to vnímáno, "normálním" způsobem. Na rozdíl od událostí z posledních týdnů, tyto změny pokračují takovým způsobem, který není nijak zpochybňován ani vůči němu není kladen odpor. Buďte stále dobře naladěni, i nadále si pěstujte povznášející pocity radosti, štěstí a blaženosti. To je velmi blahodárné pro každého v oblasti vaší působnosti a vlivu, i v zájmu pravděpodobností a možností celé planety.

Ve vnější atmosféře vaší planety je vesmír přeplněn pozorujícími galaktickými návštěvníky, kteří se zatajeným dechem čekají, aby byli svědky, až si lidstvo kolektivně vzpomene na svůj vyšší účel existence a na důvod, proč v této době přišlo na Zemi. V tom okamžiku kolektivního rozpomenutí se se strana navždy překlopí ke Světlu a to sledujeme a na to čekáme. Jsme plni očekávání, radostného očekávání, že se to stane.
Do příštího týdne...

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 21. do 27.11. 2016

23. listopadu 2016 v 0:07 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 21. do 27.listopadu. Dnes bych chtěla pracovat s Andělskými kartami. Jsou to mé úplně první karty. Byla jsem k jejich vytvoření přivedena skrze lucidní sen - takový, který vám přijde více než skutečný a pamatujete si ho ještě roky poté. A tak jsem je vytvořila, ale nakladatel je odmítl, protože v té době žádné takové karty nebyly. Ale já měla ty vize nadále, a tak jsem vytrvala, a opět slyšela ne - celkem čtyřikrát! Pokud však dostáváte opakovaně nějaké vedení, následujte ho a nenechte se žádnými Ne odradit. Někdy Ne znamená, že svou cestu musíte pozměnit, ale pokud dostáváte pořád dokola ta znamení, vytrvejte. Já také vytrvala - po čtyřech pokusech řekl nakladatel "Tak dobře", vydal asi 500 výtisků těsně před Vánocemi - a byly vyprodány během prvních minut. Dnes se prodávají ve 38 jazycích po celém světě.

Karty nejprve zamíchám s modlitbou k Bohu, aby nám řekl, co potřebujeme vědět pro tento týden.
Pro pondělí a úterý nám vyšly dvě karty. První z nich je Archanděl Michael, který nám říká, že jsme v bezpečí a chránění a že budeme mít hodně odvahy a síly. Je to poselství pro ty z vás, jak mi říkají, kdo mají problémy v rodině, že máte vycházet z pozice síly. Ne z agrese, ne ze strachu, ale síly. Budete tedy schopni hovořit se členy vaší rodiny asertivně. Také říkají, že budete mít sílu truchlit - někteří z nás v tomto období ztratili někoho blízkého. Upozorňují na to, že se vám dostává vedení k různým změnám - např. stravování, apod., což s tím vším jde ruku v ruce.

Druhá karta je Nová láska, která pro nás v tomto období znamená především zamilovat se opět do svého života, znovu najít smysl pro štěstí a radost. Amorci na kartě mohou samozřejmě znamenat také to, že vás potká nová romantická láska. Všimla jsem si, že listopad se vždy třpytí krásou romance. Může se také romantika a vášeň vrátit do vašeho současného vztahu. Dělat jeden pro druhého hezké věci je jedním z krásných způsobů, jak svou lásku udržet naživu.
Pro středu a čtvrtek tady máme kartu Božské vedení a andělé říkají, že to souvisí s vašimi zesnulými blízkými, kteří odešli do Nebes. Obrázek je zde mnohem důležitější než slova - říkají vám, že žádní lidé by neměli vést váš život, ať už na Zemi nebo na Nebesích. Ale že tato hvězda, toto světlo, je o tom, že vám vaši zesnulí milovaní budou posílat znamení. A že pro nás všechny to znamená, abychom se nechali vést vděčností, soustřeďovali se na všechna požehnání, kterých se nám dostává.

Karta pro konec týdne je Znamení. To nevymyslíte. Opět, pokud se vám bude dostávat nějakých znamení, může to být od někoho zesnulého, kdo vás prosí, abyste mu odpustili, co udělal nebo neudělal; vidím hodně těch, kdo vás zneužívali nebo byli daleko, když jste je potřebovali, tak se vám nyní snaží dát tu lásku, kterou potřebujete, ve formě znamení a vedení. Můžete vídat různé květiny, záblesky světla, motýlky, vážky, ptáky, nebo slyšet písně v rádiu. Spoustou cest se vám těchto znamení může dostávat.

Je to tedy nádherný týden pospolitosti, síly, hezkých věcí, za které můžete být vděční, a shromažďování lásky. Je to týden, kdy máte přijímat, mí drazí.

Posílám vám spoustu lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/TPtD1MqTPf4
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Citáty pro ty, kterým došly síly

22. listopadu 2016 v 7:34 | zdroj: http://www.pronaladu.cz |  Citáty a Moudra


Přečtěte si je, až bude venku zamračeno a bude vám těžko na duši. Oscar Wilde, Winston Churchill, Deepak Chopra a jiní moudří lidé připomínají, že vždycky všechno záleží na nás.
Často nemáme dost odvahy. Velmi často nemáme dost času. Všední drobnosti a rutina nás zasypávají jako písek a někdy pod jejich tíhou nedokážeme narovnat záda a zvednout hlavu. Někdy máme pocit, že nemáme právo podniknout něco velkého, nevěříme sami sobě a bojíme se nezdaru. Přitom se zdá, že aby se člověk znovu zvedl a šel dál, stačí docela málo. Jenomže někdy už právě ono "docela málo" nemáme z čeho vykřesat… a přesto: někdy stačí pár moudrých slov, abychom pochopili, že jít dál dokážeme.

***
«Úspěchu se dosahuje postupem od jednoho neúspěchu k druhému, aniž byste ztratili nadšení».
«Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele».
Winston Churchill
***
«Hlídejte si slova. Slova, která používáme, vytvářejí realitu, v níž žijeme».
Michael Hyatt
***
«Nesmíte připustit, aby to, co se vám jedenkrát přihodilo, se stalo drahocennou rodinnou relikvií, kterou jen občas ukážete lidem a pak ji zase opatrně v sametovém pouzdře vložíte do náprsní kapsy, kde je uschována v blízkosti vašeho srdce».
Augusten Burroughs
***
«Lidé jsou jako velká okna. Ve slunečních paprscích září, ale když se snese tma, je jejich krásu vidět pouze je-li světlo i tam uvnitř».
Elisabeth Kübler-Rossová ......................................

Horoskop na období 21. 11. - 27. 11. 2016

22. listopadu 2016 v 7:26 | Petra Nel |  Horoskop


Hledající a nalézající

Slunce 21. 11. krátce před půlnocí vstoupí do znamení Střelce, které přinese více naděje, lehkosti a humoru. Znamení Střelce je o hojnosti a pestrobarevnosti života. Je tolik možností, jakými cestami se vydat, co vše je možné prožít a zažít, že člověk neví, co dříve. Podstata pochopení Střelce je jít do hloubky skrze prožitek, tím nalézt pravdu a jedno-duchost. Mistrovství Střelce je schopnost umět se rozhodnout a vědět, o co mi jde, nalézt svou cestu a tím i cíl. Umět se na něj zaměřit a v hlubokém soustředění se mu odevzdat. Lukostřelec se musí zaměřit na terč a trefit jeho střed, to lze jen pokud vaše soustředění je tak hluboké, že vás nerozptylují okolní situace, ruch a rozvibrování života. Pak svůj cíl zasáhnete. Proto nás během slunečního znamení ve Střelci čekají rozhodnutí, hledání cesty, rozlišování v různých možnostech a v rozmanitostech nabízejících se cest.

Hledající bude stále zkoušet nové a nové a objevovat stále další možnosti, které musí prozkoumat. Díky velkému množství rozmanitých možností je zde nebezpečí, že hledající zůstane v povrchnosti a stále čekající ještě na něco dalšího. Navždy zůstane jen hledajícím. Zatímco, když si hledající vybere jednu možnost, tu, která ho zajímavá, oslovuje, obohacuje, a rozhodne se pro ni, skrze prožitek a poznání se stane nalézajícím. Prožije cestu, kterou si zvolil a navždy pozná, jestli zvolená cesta byla správná či ne. Získá bohatství poznání.

Vzhledem k tomu, že Merkur je také ve Střelci a vytváří konjunkci se Saturnem, tak jsme vedeni k hloubavému přemýšlení, ke zralosti a poznání hluboké pravdy v sobě. Naše myšlenky, názory, mentální vzorce, postoje procházejí hlubokým procesem přes strážce prahu Saturna, který nepustí svého žáka dál, pokud nepochopil učební lekci. Ano, procházíme zkouškou, jestli jsme dostatečně pravdiví, zralí a moudří, abychom mohli jít dál. Často to sebou nese potřebu překročit nějaké své omezení, strach, pochybnost, ale tím že ji dokážeme překročit, získáváme sílu a propuštění do dalšího "ročníku".

Pokud se vám objeví v mysli strachy, obavy, pochybnosti, pesimismus, pracujte s nimi, mluvte s nimi a ptejte se, co vás učí. Nenechte se paralyzovat a pasivně přijímat omezení, které jste si stejně vytvořili někdy v minulosti vy sami. A jen vy sami je můžete překročit.

Konjunkce Merkura a Saturna vede k nalezení moudrého pochopení, zodpovědnosti a prohloubení. Pravidla, řád a systematičnost je velkým darem této konjunkce. Je podpořeno nalézání nových struk, systémů, forem a systematičnosti. Je potřeba dělat krok za krokem, nic nepředbíhat. Může se zdát, že jednotlivé kroky jsou pomalé, ale je to proto, aby struktura základu byla pevná, stabilní a dlouhodobá. V tomto týdnu, k čemu se rozhodnete či co vytvoříte, má pevný a dlouhodobý základ, o který se budete moci dlouhodobě opřít. Díky tomuto zmoudření se následně objeví nové řešení, které přichází skrze předešlé pochopení. Nemohlo přijít dříve. Buďte proto otevření a vnímaví k následujícím krokům (Merkur v trigonu s Uranem 24. - 29.11.).

Je důležité jednat. Mars ve Vodnáři v harmonickém aspekt s Jupiterem ve Vahách (19. 11. -12. 12.) ukazuje na příliv energie, nadšení, požehnání a početí. Objeví se plodná spolupráce, vztahy a nové obchodní smlouvy.

S aspektem zmoudření souvisí i proces transformace v oblasti hodnot a citů. Venuše v konjunkci s Plutem (21. -29. 11.), může přinést intenzivní vášně, touhy, žárlivosti, mocenské hry přes city, problémy finanční. V citech a hodnotách procházíme procesem usmrcení bolestných prožitků z minulosti, aby se jako Fénix mohly znovuzrodit nové city a hodnoty. Buď zůstaneme nebo podlehneme bolestné hře - mít vše pod kontrolou a tím být nesvobodnými, nebo projdeme skrze bolestné zranění, podvedení, odmítnutí, opuštění, ponížení, viny a znovu se zrodíme v lásce a v srdci.

Venuše se týká hodnot, citů, lásky, peněz, harmonie, krásy, umění, smyslů, pocitu naplnění. Tím, že je Venuše v Kozorohu jde o zralost a zodpovědnost. Zbavení se strachu z projevení citů, které by mohly být odmítnuty nebo zrazeny.

Léčivý trigon Chirona s Černou lunou působí poslední týden. Je velkou pomocí pro lidi, kteří jsou otevření a jsou schopni sebereflexe, protože mohou uchopit svou vnitřní sílu k vyléčení své bolestné minulosti. Chiron je náš vnitřní léčitel, duchovní učitel, podpora přistoupení k bolestným zkušenostem z minulosti, které za sebou vláčíme a stále je máme za zády a nedovolují nám se plně oddat přítomnosti a zažít "zasvěcení." Chiron čeká s otevřenou náručí, jen je potřeba dát uznání svým zkušenostem v minulosti, uznat své bolesti, poděkovat a odpustit. Můžete požádat svého Chirona, ať jste vedeni a léčeni skrze sny nebo ať potkáte člověka, který vás procesem léčení provede. Je čas opustit minulost.

Slunce se dostává do kvadratury s karmickými body a Neptunem od 26. 11. - 4. 12. Podpora k propojení Nebe ze Zemí. Tak, aby Světlo, Láska, Božské vědomí mohlo sestoupit do hmoty skrze skutky. A byly rozpuštěny iluze a klamy, projevila se jasnost a pravdivost. Významné bude novoluní 29. 11., ale o tom až příští týden.

Přeji vám spokojený týden, Petra Nel


Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Kdo jsem Já, kdo jsi Ty?

21. listopadu 2016 v 8:25 | www.jedno.duchost.cz |  Citáty a Moudra

Abraham Hicks – Vnitřní soulad & ostatní lidé

20. listopadu 2016 v 7:49 | Esther a Jerrry Hicks |  Channeling


Chceme, abyste si uvědomil něco důležitého. Řekněme, že jste si vzal k srdci to, o čem jsme tady mluvili. A tak jste se zaměřoval na dobře pociťované emoce. Jak říkáte, bezpodmínečně. Myslíte to ale vážně. Pociťujete oceňování a lásku a je snadné tyto emoce cítit. Nechováte je jen ke své partnerce, ale k různým jiným věcem a lidem. Trvale tyto emoce cítíte. Daří se vám být bez odporu, protože chcete být. Ráno po probuzení si uvědomujete, že během spánku váš odpor ustal. A pak se obecně zaměřujete na to, z čeho máte dobrý pocit. Ten pocit si chvíli udržíte.

A zákon přitažlivosti posléze reaguje na vaši čistou vibraci. A jak na ni zákon přitažlivosti reaguje, stane se podrobnější, ale zůstane stále čistá. Tím chceme říct, že když se rozhodnete cítit se dobře, ale uvědomíte si, že se dobře necítíte, pak přemýšlíte o těch obou pocitech. Hned zpočátku jste do svého bodu přitažlivosti vnesl trochu odporu. "Chci se cítit dobře, ale… …ale tak dobře se necítím." Jak uvedete do pohybu tyto dva body přitažlivosti, jeden z nich pochází ze Zdroje, a ten druhý z vašich přesvědčení.

A tak zákon přitažlivosti způsobí, že se do těch obou vibrací vnese více detailů. Odpor tak stále sílí. Uvědomíte si, co chcete, ale pak si všimnete nepřítomnosti toho, co chcete. Všímáte si toho, co se vám na vaší partnerce líbí i nelíbí. Máte teda mezeru mezi tím, kým jste, co chcete a na co myslíte. A to vede k odporu. Čím více na něco opakovaně myslíte, a nejste si vědomi, co vám to do života přitahuje, čemuž říkáme tvoření mimoděk, kdy jen reagujete na okolnosti. Někdo vás pochválí a cítíte se dobře. Pokud vámi někdo pohrduje, cítíte se špatně. Máte pak aktivované tyto dvě vibrace, a máte pocit, že nad nimi nemáte kontrolu, protože spád vás unáší pryč..........................

DESATERO LÉKAŘE JANA HNÍZDILA

19. listopadu 2016 v 20:48 | zdroj: https://www.facebook.com/laskakmoudrosti/ |  Zdraví


DESATERO LÉKAŘE JANA HNÍZDILA:

1. Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.
2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit.
3. Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí. Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.
4. Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi sebe i ostatní.
5. Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud nastane kolaps, budete připravení.
6. Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.
7. Chraňte životní prostředí jako sami sebe.
8. Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější.
9. Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je, kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje.
10. Sportujte pro radost. Nehoňte se. Stejně se nedohoníte.

15 «odposlechnutých» vyprávění, která si prostě nemůžeme nechat pro sebe

18. listopadu 2016 v 15:57 | zdroj: http://www.pronaladu.cz |  Pro pohlazení dušičky


Považujeme si lásky, smyslu pro humor, dobrých skutků a vůbec všeho, co lidem přináší dobrou náladu a štěstí. Myslíme si, že o takových věcech se má mluvit a že se mají šířit dál. Proto se s vámi chceme podělit o patnáct malých historek ze života, které jsme porůznu zaslechli nebo četli.
 • Pokládám se za tu nejšťastnější dceru na světě. Moji rodiče se ustavičně dopouštějí nějakých žertíků, vzájemně adresovaných šoufků a různých veselých vymyšlenin. Možná ne každý by je chápal stejně, ale oni se baví královsky. Pro ilustraci: maminka v noci vstane, jde se napít. Táta bleskem vyskočí, nastraží jí do postele horu knih nebo časopisů, navrch posadí našeho macka a všechno to pečlivě a nenápadně přehodí pokrývkou. Samozřejmě zalehne, jako že nic. Maminka se vrací, odhazuje deku, kocour vyletí, hromada se rozsype po celé posteli. Máti "děsně zuřivě" ječí: "Já tě zabiju, ty starej pardále!" a hází po otci polštáře. On jí je vrací. Vyvádějí tak asi pět minut, načež celí udýchaní a rozesmátí opět ulehnou a spí. Mamince bylo pětapadesát, tátovi táhne šedesátka. Říká se, že rozum přichází s věkem. Ale není snad tohle ten nejrozumnější způsob obrany proti věku?
 • Mluvila jsem se svým šestiletým synem o ročních obdobích:
  -Podle čeho poznáš podzim, Ondro?
  -No, odlítaj ptáci, padá listí a musej se měnit pneumatiky za zimní.
  -A podle čeho poznáš zimu?
  -Padá sníh, ale pneumatiky se měnit nemusej.
  Cítím už jisté pneu podráždění, ale ptám se dál:
  -A jaro?
  -To se zase ptáci vracejí, na stromech jsou zelené lístečky… A MUSEJ SE ZAS VYMĚNIT PNEUMATIKY.
  Prostě z něj roste chlap!
 • Všechno o mém kocourovi. Koupala jsem se. Blaženě jsem si ležela v teplé vodě. Kocour, jak je v takovém případě jeho zvykem, podřimoval v umyvadle. Voda chladla, natahovala jsem se, abych si připustila horkou. Musela jsem uklouznout a uhodit se, zkrátka jsem ztratila vědomí. Probralo mě, jak mě někdo jemně, ale intenzivně fackuje. Otevřu oči, vidím, že pusu mám už skoro pod vodou. Kocour sedí na kraji vany, mňouká jako šílený a pacičkama mě fackuje o stošest, aby mě probral...................................