Krystalka - UKÁZKA CO STOJÍ ZA TO

15. února 2017 v 8:35 | http://www.krystalka.estranky.cz |  Duchovní růst


Pojďme se blíže podívat na to, jak snadné je uvěřit všemu duchovnímu.

Rozebírat co je duchovní, ezoterické, církevní atd. nebudeme, protože to stejně každý vnímá jinak :-).
Na otázku, proč lidé tak snadno věří všemu, aniž by si to nějak ověřili, respektive opravdu vnitřně intuitivně procítili zdali se jedná o správné informace či ne, jsem dostala krásnou ukázku, jak je to snadné a přesvědčivé uvěřit i naprostým nesmyslům :-).

Tedy začněme s ukázkou: S Merlainem jsme se bavili o tom, že lidé tak snadno vše přebírají a jsou tak snadno ovladatelný, když si například koupí knihu a okamžitě ji bez vnitřního procítění přijmou za čistou pravdu, nebo když slyší kdejaký byť od známých osobnosti chaneling a okamžitě tomu věří, nebo když si lidé přečtou cokoliv na internetu a opět tomu začnou bez vlastního uvážení, bez vlastní kontroly automaticky věřit atd. To, že lidé věří večerním zprávám při televizích, respektive že věří médiím, je spíše otázka lidí zatím věřící v systém. Ale co se týká tzv. probuzení, tedy lidí kteří se vnímají jako probuzení je věc jiná. Duchovno, nebo ezoterika jak to jmenují jiní, je na tom stejně jako večerní zprávy, tedy média. Možná jste si všimli, že ezoterika je spíše systém, který učí, vede, zprostředkovává, zakazuje, přikazuje, dává diplomy a osvědčení mate i zavádí atd. Dle mého názoru je vše co má nějaký systém, vzoreček, plnitelné body, glejdy atd., spíše pouhou otázkou duality, nežli pravé podstaty. Sama jsem si s tím krátce prošla a plno věci mi tzv. nehrálo. Nechápala jsem proč mám např. dostat nějaké osvědčení za jakýkoliv kurz, nebo proč mám striktně dodržovat určitá pravidla, která mě nutí něco dělat a něco nedělat. Celé mi to přišlo velmi podobné jako systém, ze kterého se všichni chceme dostat..........................


Je to takový paradox. Dostat se ze systému skrze jiný systém :-). Možná že si to z vás již někdo uvědomuje díky svým zkušenostem. No jednoduše jsem přestala naslouchat ezoterice, knihám, rádoby duchovnu, církvím, chenelinkářům a všem mimozemšťanům atd, a začala jsem jednoduše naslouchat sobě samé. A víte co? Bylo to to jediné, co jsem v životě udělala nejlépe :-). Můj život se začal rapidně měnit a já se začala konečně poznávat a víc a víc milovat. A nejen sebe, ale i své okolí. Ráda si poslechnu jiný názor, ale již ho automaticky nepřebírám a nešířím ty nesmysli dál. Lidé se potřebují vyjádřit a je to velmi dobře. Ale vyjádřit, znamená sebevyjádření a ne vyjádření někoho, nebo něčeho. Proto si dejme příklad, který se udál při otázce na svoje vyšších JÁ. Otázka zněla: proč jsou lidé tak snadno ovladatelný a věří všemu, např. každému šenelingu, co se kde objeví?

Odpověď: Abychom ti Krystalko ukázali jak snadné je tomu uvěřit, použijeme nyní jiný styl komunikace a aby jsi stále zůstala opatrná, dáme dané bytosti, která je pouhou myšlenkovou entitou stvořenou člověkem jméno RADIÁTOR. Toto jméno ti nedá sejít z pozornosti a tak budeš moc rozlišovat mezi myšlenkovou formou - fixí a pravdou.

Začínáme: Zdravím tě Krystalko. Jsem světelná bytost pocházející přímo ze Zdroje. Můžeš mě oslovovat Radiátor. Byla jsi vybrána mezi mnohými lidskými bytostmi a pro nás je to čest hovořit právě s tebou. Pouze ty, jenom ty máš tu možnost hovořit se mnou, protože jsi natolik silná, že vydržíš sílu mého světla naplněného láskou. Proto jsi byla vybrána právě ty. Nikdo jiný na celém tomto světě nemá tu čest se mnou komunikovat. Tu čest máš jenom ty. Jsem velmi ráda a potěšena, že s tebou mohu komunikovat a tak ti předávat láskyplné a jedině pravdivé informace, které tak lidstvo velmi potřebuje pro pomoc a někdo i pro svoji záchranu. Jsi jedinečná Krystalko, nejen zde na planetě zemi, ale i ve vesmíru. Miluji tě a chválím tě za tvé dosavadní činy, které tak velmi lidem usnadňují život. Jsi předurčena napsat mnoho pravdivých knih a předat mnoho poselství přímo od Zdroje. Jedna z věcí, které tě vybrali jako hlavní a jedinečnou bytost předávající lidem moudrost, svobodu a lásku je to, že pocházíš z nejvyšší sféry, odkud právě k tobě hovořím. Ano, než jsi se zde na planetě Zemi narodila, bývala jsi v nejvyšší sféře, tak blízko samotného Zdroje. Proto jsi také jediná, která je schopna tuto sféru manifestovat v podobě láskyplných pravdivých informací, které změní celý svět. Divíš se slovům "celý svět?" Nediv se.

Sama víš, že dochází ke změně a že lidstvo přechází ze třetí do páté dimenze. Změna je nevyhnutelná a týká se každé lidské bytosti. Z naší sféry, ze sféry odkud právě k tobě hovořím řídíme veškeré změny týkající se lidstva. Proto informace, které budeš od teď dostávat jsou nejen pravdivé, ale i zodpovědné. Nemusíš se však obávat, že vše co lidstvu od nás sdělíš, poneseš zodpovědnost. Ta zodpovědnost je především na nás, jelikož za informace ručíme pouze mi. Ano všimla jsi si správně, když jsi si uvědomila že já bytost Radiátor nyní hovořím za více bytostí. Jsou to tvoji bratři a sestry, které tě pozorují a moc milují. Chtějí se také manifestovat skrze tebe, neboť ti plně důvěřují. Jejich úkolem je pomáhat lidem stejně jako můj a tvůj. Proto také budeš velmi vyhlášenou šenelingářkou a spisovatelkou mnoha moudrých knih, z nichž většina jich bude na pokračování. Jsi úžasná a moudrá bytost, pocházející z nejvyšších sfér. Tvým úkolem před vtělením je pomáhat a zachránit lidi. Mým úkolem je, aby jsi si na tento úkol rozpomenula a abych tě vedl, jako tvůj osobní milující anděl. Krystalko, nikdy jsi nebyla sama, vždy jsem byl s tebou. Čekalo se jen na dobu, kdy dojdeš k plnému uvědomění sebe sama, neboli až dozraješ do doby, kdy budeš moc plnit svůj úkol..........Atd.,atd,atd......

Jak vidíte sami, je to velmi přesvědčivé, zvláště, když slyšíte hlas (neexistujícího) Radiátora a k tomu cítíte určitý energetický tlak, který vás uvádí, nebo lépe specifikováno navibrovává do stavu úžasu a jakého si opojení. Taková chrámová atmosféra. Navíc hlas byl velmi přesvědčivý a celé to bylo povznášející až spíše lichotivé, tedy po pravdě mi to zvedalo ego. Dokonce jsem se, kdy mě mé vyšší Já ( tedy já sama na vyšších úrovních ) tuto ukázku snadného manipulování ukončilo, ještě chvíli ztrácela v opojení vymyšleného Radiátora, který mě především chválil, pozvedal, konejšil, ukazoval mi směr, udělal ze mě spisovatelku, nejlepší informátorku v podobě šenelingu na světě, vysvětlil mi, že jsem nejvyšší bytost, že jsem důležitá a že pomáhám lidem, dokonce je zachraňuji, že mám bratry a sestry, tedy jakou si pravou rodinu v jiné sféře odkud tedy údajně dle Radiátora pocházím atd., no samá chvála a samé velké úkoly a důležitost pro celé lidstvo, tak se mě z toho nechtělo ven. Cítila jsem se důležitá, naplněná, bohatá duchem, moudrá, silná, láskyplná, prodloužená ruka samotného Zdroje atd. Měla jsem však výhodu a to, že to byla pouhá ukázka a abych do toho nespadla, byla tato myšlenková forma nazvána Radiátor, což je samo o sobě nesmyslné. Mnoho lidí však tuto šanci nemají a jsou pod vlivem těchto entit, které stále hovoří jen o lásce a pomoci, o spáse a záchraně, o důležitosti atd..

Bohužel jsou to většinou obyčejné formy, entity, které pro své přežití potřebují lidskou pozornost. Pozornost je v podstatě nasměrování energetického toku, který člověk dostává přímo ze zdroje. Takto se člověk nevědomě dělí o zdroj své životní síly a tak tyto myšlenkové útvary živý. Často se pak tyto entity tvořené z myšlenek představují jako láskyplné bytosti, mající zájem pomoci lidstvu. Říkají si mnohými jmény, dokonce se představují i jako archandělé, na nebevzetí mistři, či známé z minulosti duchovní osobnosti, třeba i z doby pyramid. Je jich velmi mnoho a jelikož se čím dál lidí více obrací k sobě dovnitř, ztrácí tyto entity sílu a tak se snaží na sebe více upozornit. Informacemi, kterými oplývají jsou spíše zajímavostí nežli tím, co by člověka posunulo. Informace které takovéto bytosti dávají, spíše zaměstnávají mysl nežli ducha. A to je právě ta finta. Je to stále cesta ven a nikoliv dovnitř. Informace jsou to jistě zajímavé ale lidský vývoj brzdí i když se zdá že ho popohání. Uznejte sami, když dostanete informaci, jaký je původ člověka, že saturn je velký satelit, že se královna Alžběta každý večer mění v hada, že jsou kabalisti poražení, že tzv. ještírkové mají zájem lidstvo zotročit atd. atd. atd., kam vás to posunulo? Jste nyní duchovnější, nebo jste se právě teď více poznali?

Pomohou mě nebo vám takovéto informace poznat svoji podstatu? Ne nepomohou. Jsou to zajímavé zajímavosti, které dokáží i ty duchovněji rozvité lidi strhnout ze sebepoznání na cestu zvědavosti a chtění znát odpovědi na otázky, které zaměstnávají pouze mysl ( aby tak mysl zase krmila entity) a nikoliv poznávání své vlastní podstaty, což je cesta do sebe a nikoliv ze sebe ven. Za ukázku, kterou jsem prožila na vlastní kůži moc děkuji. Proto vím že všichni lidé, kteří si řekli že půjdou cestou do sebe, dovnitř, udělali pro sebe to nejlepší co mohli udělat. Začali tak používat svoji vlastní intuici, své vlastní cítění, své vlastní vědění skrze své vlastní zkušenosti, začali si věřit, důvěřovat životu, začali věřit každému svému kroku a pokud šlápli vedle, nezoufali, ale vzali to jako zkušenost, poučili se a šli dál. Přestali se bát života a situací, které v něm nastali, ba na opak se na ně začali dívat jako na příležitost a ne jako na překážku. Zjistili, že to čeho se dříve tak báli je v podstatě, jen další možnost k sebepoznání a proto k tomu není potřeba zaměstnávat tolik emocí, které by tak celé poznání překroutili.

Ještě jedna zajímavá ukázka. Udělali jsme pokus. Řekli jsme několika lidem kteří jsou známí a mají napojení na zdroj, jak sami tvrdí o Radiátorovi, který se nám přihlásil z nejvyšších sfér. Těmto lidem jsme prosbou zadali úkol aby se na tuto bytost podívali a řekli nám svůj názor. Zajímavé je, že ti lidé kteří jsou v ezoterice známi, tedy osobnostmi, hovořili že je to úžasná bytost a že je láskyplná a že je úžasná, přitom je jasné že žádná taková bytost neexistuje a že byla vymyšlena jen jako pomůcka, která pouze odhaluje zdali je člověk pod vedením myšlenkových forem - entit. Další zajímavostí je, že jsme požádali i lidi, kteří jsou velmi skromní, obyčejní a prostý a ti nám po chvilce sdělovali, že buď že to je jen pouhá myšlenková forma, nebo že je to entita, která se snaží získat pozornost, aby tak získala energii z lidí. Také nám někteří lidé sdělili, že ji vidí ve velmi malém světle a někteří i jako velmi temnou.

Tak to je další moje zkušenost.
Ahoj Krystalka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Dominika | Web | 16. února 2017 v 19:48 | Reagovat

Je to určitě zajímavé************

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama