Březen 2017

AA Michael - Březnová rovnodennost 2017 - Nový začátek a "prázdný prostor"

29. března 2017 v 7:46 | Celie Fenn |  Channeling


Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Takže, milovaní, blížíte se k první rovnodennosti roku 2017. Na Severu to bude silná jarní rovnodennost a na Jihu podzimní rovnodennost. Vlna diamantového světla, která je v době rovnodennosti uvolňována, je významným okamžikem, který se chystá přinést na Zemi ještě víc osvícení a záře. Ale v tu samou dobu je zde pocit prázdnoty, pocit že se nic nehýbe kupředu, což se pak u mnoha z vás mění na frustraci, hněv a bezmoc.
Samozřejmě, má to svůj důvod. Jak se pohybujete do tohoto nového cyklu času a změny, dochází k okamžikům vysoké aktivity a posunu a pak jsou zde chvilky, kdy je vám dán prostor k nadechnutí a rozjímání o tom, odkud jste přišli a kam se chcete dostat v tvoření vaší reality.
Takže zrovna teď jste v "udržovacím módu", kdy máte příležitost těsněji se naladit na to, co si přejete vytvořit, když se připravujete na tsunami zářivého diamantového světla. To bude omývat planetu v červenci a srpnu letošního roku a bude kulminovat zatměním slunce koncem srpna (úplné zatmění Slunce 21. srpna 2017 se bude odehrávat výhradně nad územím Spojených států - pozn. překl.).

Prázdný prostor a jeho význam při vaší transformaci
Toto "prázdné místo" je ve světelném jazyce pohybu planet zastoupeno retrográdním pohybem Venuše a Jupitera.
Venuše je světelnou energií lásky, krásy, peněz a vztahů, a než se posunete kupředu, je vám dán čas, abyste přemýšleli a rozjímali právě o těchto tématech. Venuše se vrací (iluzorně z pohledu ze Země - pozn. překl.) z Býka, prvního domu, zpátky do Ryb, dvanáctého domu a opisuje zpátky oblouk, kterým je tak zadržován Nový začátek, aby vám umožnil vyrovnat se se sebou samými a mohli jste se ujistit, že jste plně sladěni s vašimi sny a přáními a tvořením vaší Nové reality.......................


Kryon - Odpojit vagóny s nákladem

29. března 2017 v 7:42 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Sydney, Austrálii, 13. října 2016
Toto poselství je posledním poselstvím ze série tří poselství s nimiž vytváří určitý celek. A i proto Kryon v jeho závěru doporučuje všem tato poselství si znovu přečíst a vše si tak lépe spojit v celek, který předává potřebnou informaci. O která poselství šlo? Jsou to poselství nedávno námi zveřejněná: "Vyšší pravda - Nová dualita" a pak "Léčení Akášických zranění".

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner opět ustupuje stranou, aby sem mohla proudit čistá energie z druhé strany závoje. Není to to, co očekáváte. Očekáváte poselství ve vaší řeči, které pochopíte nebo třeba ne, které si později rozeberete nebo dokonce přepíšete. To, co sem však skutečně proudí, je něco fenomenálního. Vaše svolení k tomuto procesu umožňuje proudění obrovského množství něčeho, co považujete za energii. Slovo "energie" je ošemetné, protože pro mnoho lidí může mít odlišný význam. Skutečně to není energie - je to pravda, láska, soucit, vděčnost, díky… je toho tolik. Je to rodina. Tohle je skutečně nové a vzácné. Představte si, že tohle všechno k vám právě teď proudí skrz závoj. A člověk je vyzýván, aby viděl to, co dokáže, aby rozpoznával a vnímal, ať je to cokoli, i když je to třeba něco zvláštního.......................


Horoskop na období 28. 3. - 2. 4. 2017

28. března 2017 v 7:59 | Petra Nel |  Horoskop

Síla vůle

V tomto týdnu doznívá konjunkce Slunce a Venuše, v trigonu na Černou lunu. Důležité jsou hodnoty a rozhodnutí a jejich zviditelnění v realitě. Silně zasáhne energie změny, chaosu a nesoustředěnosti. Člověk je nucen se rychle rozhodnout na základě změn zvenčí. Je potřeba být pružný a připravený na vše, protože v okamžiku může být vše jinak. Merkur se dostává do harmonického aspektu se Saturnem 28. 3. - 2. 4. Zmíněný chaos proto vede ku prospěchu, a především k větší stabilitě a pochopení. Můžete získat nový pohled na starou situaci. Můžete v té situaci dojít k porozumění.

28. 3. nastává novoluní v Beranu, které přinese silné impulsy nutnosti rozhodování, konání, rychlosti a prosazení. Novoluní nastává na sabiánském symbolu: "Velký dámský klobouk se stuhami, které povlávají ve východním větru. " Klíčová myšlenka: Ochrana a duchovní vedení při vývoji vědomí.
Ten, kdo je vnímavý k duchovním silám, je veden a je pod ochrannou. Přesto je důležitá samostatnost a schopnost být si vědom sám sebe, sebeuvědomění. Během nového cyklu měsíce, procházíme vývojem vědomí sebe sama, proto budeme postaveni do situací, kde se budeme muset rozhodovat a zviditelňovat své Já, svou individualitu. Opatrně na sobectví, sebestřednost, tvrdohlavost a soupeření, to je známkou skrývání malého sebevědomí. Ten, kdo trpí komplexy, se buď musí předvádět a dokazovat nebo se skrývá a bojí se projevit.

Mars se dostává do harmonického aspektu s Plutem 30. 3. - 13. 4. kdy toto postavení symbolizuje velkou sílu vůle. Odhodlání je velké a schopnost zhmotňovat je citelné. Bude nás obklopovat tak silná a mocná energie, že když se správně uchopí, pohne se vše, co stagnovalo. Pokud se podlehne egu, můžete bezohledně jít si za svým hlava nehlava bez ohledu na druhé.

Retrográdní Venuše se o víkendu již pomalu dostává do kvadratury se Saturnem, což přinese tlak ke zralosti, zodpovědnosti a moudrosti v lásce, v hodnotách, v harmonii (1. 4. - 30. 4.). Venuše se ještě 3. 4. - 27. 4. přesune zpět do znamení Ryb. Proces navrácení se od sebeuvědomění do hloubky svého niterného prožívání lásky, vztahů, hodnot, harmonií, zacházení s penězi, bude procházet léčením. Uvědomění si vztahu k sám sobě, ke své schopnosti milovat a být milován, jaké máte hodnoty, protože podle toho žijete a konáte. Tím, že se Venuše vrátí do Ryb, můžete nové poznání a sebeuvědomění nechat projít tou nejhlubší energií zvěrokruhu. Nechat rozpustit hluboké vnitřní rány spojené právě s Venuší. Kvadratura se Saturnem přinese ochlazení vztahů, vynesení nedorozumění a slabých míst.
Merkur 31. 3. vstupuje do znamení Býka, což přinese větší rozvahu a praktičnost. Mysl se dostane do větší stability a schopnosti vše promyslet. Být schopný rozeznat, co je života schopné a čemu již není rozumné se věnovat.

Poklidný týden, Petra Nel
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Návrat k znalostiam duše

27. března 2017 v 20:03 | Arkadij Petrov |  Ostatní

Návrat k znalostiam duše. Rozhovor s profesorom Dr. Arkadijom Petrovom

Niekto by povedal zázrak a ja vravím: zázraky neexistujú, sú len veci, na ktoré sme sa ešte nerozpamätali. Aspoň veľká väčšina z nás. Sledovať tých, čo sú už vyššie, dáva aj nám krídla. Jedným z nich je profesor Arkadij Naumovič Petrov.

Dr. Arkadij Naumovič Petrov je vedec, jasnovidec, liečiteľ - má doktorát z filozofie a bol riaditeľom najvýznamnejšieho vydavateľského domu v Rusku "Hudlit".
Ako zaprisahaný ateista sa dostal v roku 1996 do nemocnice s ťažkým ochorením obličiek. Čakala ho operácia, pri ktorej mu mali odobrať jednu obličku. Posledné dni pred operáciou mu nedávali veľa nádeje. Zväčša počúval pochmúrne predpovede lekárov na svoj stav a ešte černejšie prognózy do budúcnosti.

V noci pred operáciou sa zrazu stal zázrak. Zrazu sa v duchu preniesol do dávnych, dávnych čias a na vnútornej obrazovke sa mu premietali jeho životy, jeho významné činy a rozpomínal sa na vedomosti, ktoré už raz získal. Súčasne dostával úlohy, ktoré stoja pred ním. Všetko mu bolo neskôr umožnené zaznamenať. Tak vznikla kniha Strom života.
Všetky deje a súvislosti z minulosti boli veľmi presné, informácie o stvorení sveta boli detailné. Dostával návody ako sa udržiavala večná mladosť, ako sa tvorila nesmrteľnosť, akým jednoduchým spôsobom sa vytvárali nové orgány a liečili staré problémy. Defilovali pred ním obrazy vzniku sveta cez posvätnú geometriu, vlnenie, rytmus. Všetko bolo prestúpené impulzom života a bolo veľmi presne matematicky definované. "áno", potvrdzuje A.Petrov "rytmus života je veľmi presne daný naším Stvoriteľom , pochádza z poľa nekonečného vývoja vesmíru." ...................

Následky

27. března 2017 v 8:07 | Ramiro Calle |  Citáty a Moudra


Toho roku byly deště v kraji obzvláště vydatné. Jednou prudký déšť odnesl chatrč jistého rolníka, avšak když vodní záplava ustala, zanechala po sobě na zemi cenný šperk. Ten dobrý muž šperk prodal a za peníze, které utržil, si postavil nový dům. Zbytek peněz dal místnímu sirotkovi. Povodeň zničila i jinou vesnici. Tam si zase jeden rolník zachránil život tím, že se vyškrábal na kmen stromu, jenž plul po hladině vod, které se rozlily do okolí. Jiný tonoucí ho strachy bez sebe prosil, aby mu pomohl na kmen vylézt a zachránil ho. Rolník ho však nechal být a ještě si pro sebe mumlal:
"To by to dopadlo! Jestli se sem vyškrábe ještě někdo, kmen se zaručeně převrátí a já se utopím."
Roky plynuly a v království vypukla válka. Oba rolníci byli povoláni do zbraně. Onen dobrák byl s vážným zraněním převezen do nemocnice. Lékař, který ho
pečlivě a zručně ošetřil, byl ten sirotek, jemuž kdysi šlechetný rolník pomohl. Lékař poznal svého dobrodince a věnoval mu všechen svůj um a čas. Skutečně se mu podařilo zachránit těžce raněnému život a nakonec se z nich stali nerozluční přátelé.
Sobecký rolník sloužil v oddílu, jehož kapitánem byl muž, kterému kdysi odepřel pomoc. Kapitán poslal rolníka do první linie a ten po několika dnech bojů nalezl smrt v zákopech.

Po každém činu přijdou následky, a to dříve či později. Štědrost vzbuzuje štědrost a sobeckost zase jen sobeckost. Je na každém jedinci, aby kultivoval čtyři vlastnosti, které na lidskou mysl působí jako balzám - lásku, pokoru, radost ze štěstí druhých a duševní vyrovnanost.

Ramiro Calle: Himalájské příběhy

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 27.3. do 2.4. 2017

26. března 2017 v 20:16 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 27. března do 2.dubna. Je neuvěřitelné, jak rychle to ubíhá! Pro tento týden bych chtěla pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Miluji jeho energii! Je samozřejmě Božím stvořením, není omezen časem ani prostorem, takže může být s námi všemi zároveň a všem nám pomáhat mít více odvahy, sebedůvěry, Boží síly a také ochrany - jak energetické, tak i duševní a fyzické.
Nad kartami se nejprve pomodlím a zamíchám je. Pak vyberu tři karty pro začátek, střed a konec týdne. Někteří lidé se bojí, že archanděla Michaela unaví svými žádostmi. To je nesmysl, Michael je čistá energie a energie se nemůže nijak unavit, nemá žádné fyzické tělo, které by mohlo cítit únavu.

Pro pondělí a úterý je tu karta s názvem Připusťte si pravdu a jednejte podle ní. Tato karta vychází, když před sebou popíráte potřebu nějaké změny, protože vám připadá nepohodlná nebo z ní máte strach. První, co vás napadne, je vaše pravda. Už víte, co byste potřebovali změnit nebo co byste chtěli dělat. Ale vaše ego vám namlouvá, že to není možné, protože jednoduše miluje, když nás může odrazovat a plnit pochybnostmi. Je to jeho nejoblíbenější zábava. Když jde pak o váš sen, máte o něm pochybnosti. My všichni jsme si tím prošli - je normální o sobě nejprve pochybovat. Ale jsou dva způsoby, jak se s pochybnostmi vypořádat - buď si zjistit více informací, více se vzdělat v dané oblasti, upevnit si své dovednosti, spojit své síly s někým, kdo se v daném tématu vyzná lépe než vy v současnosti, nebo třeba crowd-fundingové stránky, pokud jde o peníze... Jde zkrátka o to, odlupovat jednotlivé vrstvy pochybností jednu po druhé. A ten druhý způsob je, že necháte pochybnosti, aby vás dobyly, a svých snů se vzdáte. To je nešťastné. Mně se to stalo kdysi, když jsem skrze sen dostala vedení k napsání knihy. Velmi jsem se nadchla a knihu napsala, ale když jsem ji poslala vydavateli, okamžitě řekl Ne. V první chvíli jsem nechala pochybnosti, aby mě dostaly, pomyslela jsem si, že ta kniha asi prostě neměla vyjít, a rukopis jsem odložila. Ale později jsem to překonala a mé knihy dnes vychází bez problémů. Můžete se tím nechat inspirovat i pro své vlastní případy a situace.

Podívejme se na kartu pro střed týdne, neboť karty vždy společně vyprávějí příběh. Líbí se mi, jak se navzájem vždycky doplňují. Ctěte své pocity a důvěřujte jim. Jaký máte opravdu pocit? Nemluvíme teď o pochybnostech, protože to nejsou vaše pocity - to jsou pocity ega, je to negativita a nízká energie. Pokaždé, když chcete udělat něco, co může pomoci světu, negativita se zděsí a snaží se odstranit z cesty všechny z nás, kdo jsou léčitelé, učitelé, pomocníci, kteří se modlí za svět a chtějí mu pomáhat... Negativita na nás pracuje a snaží se nás odvádět od našich pravých pocitů. Tato karta vypovídá o pocitech vašeho pravého Já.

Jaké máte tedy OPRAVDU pocity z dané změny, z daného nápadu či projektu? Jaký máte pocit při představě, že už je to hotové, že už máte danou změnu za sebou? Jaký máte pocit při představě, že tím učiníte svět lepším, nebo že tím pomůžete sami sobě a svým blízkým? Jaký je to pocit? Ctěte tyto pocity a důvěřujte jim, protože je to vedení od Boha pro vaši budoucnost!

A třetí karta to dokonale doplňuje - Rozhodněte se být šťastní hned teď! Toto je skvělá cesta, jak k sobě přitáhnout vše, co potřebujete. Mně se to velmi osvědčilo, kdykoli jsem potřebovala nějakou hmotnou věc nebo peníze na něco. Cokoli, co potřebujete pro své zdraví, štěstí a život, můžete získat, když místo toho, abyste začali panikařit, že to nemáte, začnete být předem vděční za to, že to dostanete: "Drahý Bože, děkuji Ti, že všechny mé potřeby jsou naplněny nyní i vždycky. Děkuji Ti, že mi dáváš všechno, co potřebuji, včetně sebedůvěry, vědomí, že pracuješ skrze mě, tak abych mohl/a svými činy pomáhat světu - a to je i mé vlastní štěstí."

Archanděl Michael mě naučil tuto lekci už před několika lety, když jsem hodně cestovala a byla z toho velmi neštastná. Cítila jsem, že kdybych nemusela cestovat, byla bych mnohem šťastnější. Ale Michael mě tehdy naučil být šťastná bez ohledu na to, jaké jsou mé současné podmínky v životě.

Naše ego nám vždycky namlouvá, že šťastní budeme, AŽ se něco stane. Odkládá tak naše štěstí donekonečna a nikdy ho tak neprožíváme. "Až bude světový mír, až budou všichni mí blízcí šťastní, až budu mít dost peněz, až se přestěhuji, až budu vdaná/ženatý, až dokončím tohle a tamto, PAK budu šťastný/á." Ano, samozřejmě, že všechny tyto věci mohou naše pocity štěstí ovlivnit, to je pravda. Ale nejsou KLÍČEM ke štěstí. Klíčem ke štěstí je ROZHODNUTÍ být šťastní v přítomném okamžiku. Moc se mi líbí modlitba na kartě: "Drahý Bože, děkuji Ti, že otevíráš mé srdce štěstí, radosti a požehnání. Jsem nyní ochotný/á vidět veškeré dobro, které se v mém životě nachází."

Pro tento týden celkově to vypadá, že se začnete více podílet na utváření své vlastní cesty. A k tomu je třeba být v kontaktu se svými pocity. Když vycházejí takovéto karty, bývá to znamení, že v daném období budete velmi citliví a emocionální. Ale to je dobře! Poznáte tak přesně, co cítíte! Udělejte však určitá opatření, ať jste energeticky chráněni, a rozhodněte se cítit se šťastně bez ohledu na podmínky.
Bůh vám žehnej, posílám vám andělská požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/fOjymc6Vvlw
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Letní čas

24. března 2017 v 8:05 Humor


Milovaný, vzpomeň si ...

23. března 2017 v 4:31 | Mooji |  Citáty a Moudra

Milovaný, vzpomeň si
milovat bez lpění
dávat bez požadování
přijímat bez vlastnění
vnímat bez představ
být svědkem bez posuzování
soustředit se bez napětí
pracovat bez stresu
odpočívat bez lenosti
hrát si bez soupeření
užívat si bez dychtění
uvažovat a nepředstavovat si
sloužit a nedávat to najevo
vzdávat se bez váhání
zpochybňovat bez ovládání
meditovat bez identity
opravovat bez obviňování
zdolávat bez pýchy
přemáhat bez zotročování
smát se bez cynismu
plakat bez lítosti
konfrontovat bez nenávisti
vést bez nadřazenosti
vstupovat bez sebedůležitosti
odcházet bez smutku
žít bez arogance
existovat bez sebeobrazu
být jedním s Bohem
probudit se do Skutečnosti

Mooji

Keanu Reeves: Každý den je třeba žít tak, jako by byl poslední

22. března 2017 v 22:52 | http://www.pronaladu.cz/ |  Citáty a Moudra


Vidíte ty lidi tam za mnou? Spěchají do práce a ničeho si nevšímají. Někdy jsme tak ponořeni do svých každodenních povinností, že se zapomínáme radovat z toho, jak je život krásný. Jsme jako zombie.
Zvedněte oči a sundejte si sluchátka z uší.
Řekněte někomu "ahoj".
Obejměte někoho, kdo vypadá, že má nějakou bolest. Někomu pomozte.
Každý den je třeba žít tak, jako by byl poslední.
Před pár lety jsem trpěl depresí. Nikomu jsem o tom neříkal. Musel jsem najít svůj vlastní způsob, jak s ní bojovat. Ten, kdo mi bránil ve štěstí jsem byl JÁ SÁM.
Každý den je drahocenný a měli bychom s ním podle toho zacházet.
Nemáme žádnou jistotu, že zítřek opravdu přijde, tak pojďme žít hned dnes!

Keanu Reeves

FRAGMENT REPORTU NA ÚNOR 2017 - ŽÍT V PARADOXU

22. března 2017 v 8:52 | Solara |  Channeling


Únor je cítit mnohem více jako měsíc poskytující zrození. Je zde taková intenzita, ale žádná možnost volby zastavit to, co děláme. Přesně jako když jsme vprostřed rození dítěte, nemůžeme najednou předstírat, že si užíváme běžný den a rozhodnout se, že půjdeme do kina. Musíme celou svou bytost vložit do okamžiku TADY a TEĎ. Přestože všechno je velmi intenzivní a soustředěné, najdeme tu také pocit vzpružení a velkého nadšení z blížícího se zrození, což nám dává vzpruhu.
V tomto roce se dějí mnohé věci, které jsme si dříve ani nedokázali představit. Minulý rok jsem psala, že svěrák je již na svém místě a utahuje sevření. Nyní se svěrák stává SKUTEČNĚ těsný. Musíme brzy něco udělat, abychom znovu požadovali svou svobodu, nebo nám bude odebrána. Musíme být proaktivní a nečekat než něco uděláme na to, až se věci zhorší.

Jeden ze způsobů, jak jsme vtahováni zpátky do duality, je prostřednictvím šíření falešných zpráv. Když se rozšíří falešné zprávy, začnou žít svým vlastním životem, jako kámen, který se valí dolů s hory a nabaluje na sebe vrstvy prachu a sutě, až dokud se z něj nestane balvan. Někteří lidé, místo aby si ověřovali správnost těchto příběhů, vrhají se do emocionálních reakcí typu: "Ale ne!", "To je strašné!", "Jak to mohli udělat!", a ono se vlastně nic nestalo.....................

Kryon - Rozšířená, zvětšená pravda – Nová dualita

22. března 2017 v 8:49 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Brisbane 9. října 2016

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jak jsem řekl již mnohokrát, vím, kde se teď nacházím. A není podstatné, zda se někdo se mnou setkává již poněkolikáté nebo poprvé. Existuje zde ovšem výchozí "lidská" myšlenka, podle které to takhle nemůže být. Je to hlas, který jste slyšeli doteď. "Je to jen muž na židli. Jak by tu mohlo být ještě něco víc než jen ten muž na židli?" A já vám povím, že úplně každý z vás už toto někdy zažil. Míváte jasnozřivost a intuici. Děje se vám něco, co nedokážete vysvětlit. Vy víte, že je toho zde víc. Krabice, která by prokázala duchovní rozměr lidství, se začíná otevírat. Začíná to nejprve u starých duší, těch nejzkušenějších na této planetě.

Budeme dnes hovořit o něčem, co snad ani nečekáte. Týká se to vývoje lidského ducha. A začíná to vámi! Někteří z vás posluchačů a vás, kteří jste sem dnes přišli, tomu porozumí a někteří ne. Sedíme tu před vámi na základě svobodné volby. Nejprve tedy rozpoznejte, zda je to skutečné. Číslo 2. Další je - vnímejte energii, pokud jste ji rozpoznali. A za 3. Uvědomte si, kdo k vám hovoří. Je to Rodina. Co jiného bych k tomu mohl sdělit? Já znám vás a vy znáte mne. My všichni jsme součástí toho Tvořivého Zdroje. Vaší rolí v tomto je vaše duše, která je spojená s Tvořivým Zdrojem....

Abraham Hicks – Jak se stát lepším člověkem

21. března 2017 v 9:02 | Esther a Jerrry Hicks |  Channeling


Host: Tohle je má otázka. Jak mohu být lepším člověkem? Jen řízením svých myšlenek? Je to má odpověď?

Abraham: Vaše otázka je příšerná. Protože naznačuje, že nyní nejste dobrý člověk. A takový úhel pohledu vůbec nechceme zastávat. Jinými slovy pokud bychom odpověděli na tu příšernou otázku, naznačovalo by to, že v nějakém prapodivném rohu vesmíru byste nemohla být dobrá. Uvedeme to do kontextu. Dokážete si představit Jerrryho, jak má ve klínu fazolovou placku, a říká…

Host: Smál se?

Abraham: Popadal se za břicho. Na vše, čeho se dotkl, se dostaly fazole. Bylo vtipné to pozorovat. Ale představte si v mysli, jak Jerry sedí v židli a padají mu fazole s omáčkou z placky, a říká: Jak můžu být lepší člověk? Je to stejný princip. Úplně to samé. Nehledě na to, co se děje, co se odchyluje od toho, co chcete, je přesně to stejné. Když vesmír vidí Jerryho, jak mu padají fazole do klína, nevnímá nijak odlišně než někoho, kdo bojuje o přežití nebo se snaží překonat nemoc, nebo se snaží napravit nějakou svou chybu, kterou si myslí, že udělal.
Neděje se zde nic vážného. Někdo velmi slavný pravidelně říká Jerrymu a Esther: Neděje se zde nic vážného. Nic než to není důležitější. Slyšíte to? Chápete to?

Host: Děkuji.

Abraham: Jakou máte nyní otázku? -Mohu tohle dělat? -Ano.
-Bude to snadné? -Relativně.
-Budu se muset zaměřovat? -Ano.
-Budu vědět, jak jsem na tom? -Ano.
-Budu cítit svůj pokrok? -Ano.
-Bude to snazší? -Ano.
-Už jsem s tím začala? -Ano.
-Pomůžete mi? -Ano.
-Ví vesmír o mně? -Ano.
-Jsem vnímaná jako hodnotná? -Ano.
-Zasloužím si to, oč žádám? -Ano, a více a více a více.
-Bude to v pořádku? -Ano.
-Prodá se můj dům? -Ano.
-Prodá se včas? -Ano.
-Jsem v nebezpečí, že bych ho ztratila? -Ne.
Vše je v pořádku.

Host: Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Energetický update: Extrémní vlny energie

21. března 2017 v 8:55 | https://www.bennu.cz |  Ostatní


Současná energetická situace na Zemi vypadá následovně: Aktuálně se setkáváme s vlnami energie, které kolísají z extrémních výšek po nejnižší úrovně.
Tím si umožňujete se naposledy podívat a zažít opravdu extrémní polarity. Pokud máte pocit, že to s vámi doslova cvičí, nebo se v jeden moment cítíte na vrcholu a za minutu jste na dně - je to výsledek potkávání se právě s těmito vlnami, jež sem přichází podle plánu.

Jejich úkolem je ukázat, kolik polarity zde stále existuje. Dávají vám ale také možnost opustit staré způsoby žití. Jakmile se vám zdárně podaří ustát tuto bláznivou jízdu, budete si vybírat do budoucna něco, co není natolik extrémní a polarizované. Vaše rozhodnutí budou více vycházet ze srdce, stanete se více přítomní a uzemnění. Důvodem je to, že jste našli stabilitu sami v sobě, což je nezbytné pro zažívání takovýchto extrémních vln.
Sami sobě budete demonstrovat, že jste schopní tyto nízké stavy a frekvence zvládat. Víte, že stavy euforie a výšky obecně zvládáte jedna dvě, ale když přijde propad, měříte jej vůči oněm extrémním stavům opojení životem. To může být velice náročné pro zachování jakési rovnováhy.
Nehledě na to, v jakém rozpoložení se právě nacházíte, vždy vám prospěje se vrátit zpět do vašeho nitra, středu - najít bod rovnováhy a stabilitu uvnitř sebe spíše než-li v událostech a okolnostech vašeho života.
I v čase úplného chaosu dokážete najít svůj "střed" a fungovat ze svého srdce. Buď můžete nechat tyto vlny s vámi vláčet a být vlastní příčinou ztráty naděje, nebo je můžete využít jako příležitost ke konečnému rozhodnutí - jaké typy zkušeností chcete v budoucnosti zažívat. Je to zcela a jen na vás. Je to vaše volba.
Navrhujeme vám, abyste extrémním polaritám řekli sbohem. A i když se ocitnete uprostřed jednoho ze svých "pádů na dno", najdete uvnitř sebe sílu se přes to překlenout. Už to totiž znáte a víte, že to odejde, jak to přišlo.
Je to třídimenzionální zkušenost a vy jednoduše zažíváte poslední kolo předtím, než toto vše navždy necháte za sebou. Otevřete se místo toho mnohem klidnějším a pokojnějším zážitkům páté dimenze.


Horoskop na období 20. 3. - 27. 3. 2017

20. března 2017 v 8:10 | Petra Nel |  Horoskop


Síla lásky

Slunce vstupuje do znamení Berana 20. 3. v 11 hodin 29 minut, kdy nastává jarní rovnodennost. Začíná nový rok cyklu přírody, přirozenosti, nového počátku. Čeká nás zásadních 14 dní. Slunce se setkává s retrográdní Venuší a osvětlí téma lásky, citů, harmonie a hodnot. Záleží, v jaké úrovni vědomí Venuši máte - jestli naplňujete své potřeby, naplnění, chtění, své sny, představy, jen berete nebo dokážete myslet na zájmy druhého, obdarováváte, pečujete, podporujete a snažíte se druhého pozvednout. Pokud chcete naplnit své instinkty, vášně a pocity, jste v nízké úrovni prožívání lásky a ta vždy přinese zklamání, bolest, utrpení a opuštění. Téma lásky je nejvíce ožehavé téma, je to tak záhadné téma. Co láska vlastně je a kde se bere? Kdybych vám mohla vysvětlit, co mi bylo odhaleno v tématu lásky, viděli byste jak nízce žijeme. Jak neznáme spirituální význam propojení dvou lidí a jak s ním vědomě pracovat. Ano, pracovat. Ale lidé si chtějí užívat! Užívat si je nízká energie, která je spojená právě s instinkty, pudy a vášněmi.

Myslíte, že prozřetelnost nám dala dar lásky, aby nás uvrhl do těch nejnižších energií instinktů, lpění, žárlivostí, nevěr, podvodů a závislostí? Dar lásky jsme dostali, abychom dar využívali k pozvednutí člověka a přiblížení se k Bohu. Proto pracovat s láskou. Ach, jak právě téma lásky jsme vůbec nepochopili a sílu lásky ani nevyužili. A v tomto týdnu se objeví, jak na tom jste. Na jedné straně se objeví nízké tendence Venuše - růžové brýle, touhy, vášně, přitažlivost, rozpory, opojení, zamilování a na druhé straně láska, která pramení z vyšších úrovní vědomí člověka. Dle toho, jak člověk má svou lásku posazenou. Jestli vám sedí v první čakře, nebo již umíte tuto energii uchopit a nechat vystoupit alespoň k srdci. A když to dokážete až ke korunní čakře, stanete se gejzírem lásky, laskavosti, soucítění a pochopení. Pokud ji máte alespoň v srdci, myslíte na zájem a blaho toho druhého.........................

Andělský marketing

20. března 2017 v 8:08 | Vladimir Renčín |  Humor


Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 20. do 26.3. 2017

19. března 2017 v 20:27 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 20. do 26.března. V tomto týdnu máme přelom ročních období - u nás na severní polokouli začíná jaro a na jižní polokouli začíná podzim. Cítím, že tato změna nám přinese velký povznes - začneme se detoxikovat a pomůže nám to k lepšímu zdraví. Chtěla bych dnes pracovat s kartami Andělské terapie. Jsou to léčivé karty založené na mém kurzu Andělské terapie, kde učím, jak pracovat s anděly a Boží poselstvími, která nám přinášejí. Tak jako každý týden se nad kartami pomodlím a zamíchám je, zatímco žádám Boha, aby nám skrze ně dal své poselství pro další týden. Tyto karty jsou dobré k meditaci, ale zároveň nám dávají spoustu rad ohledně duchovní léčivé práce.

Pro pondělí a úterý nám vyšly dvě karty. První z nich, kterou absolutně zbožňuji, je Vysajte strach. Tuto techniku jsem se naučila v roce 1996 při jedné meditaci. Jak víte, mým převládajícím duchovním smyslem jsou vize a vizuální podněty. Tehdy jsem tedy uviděla archanděla Michaela a skupinu andělů, která ho obklopovala, a měli s sebou něco jako vysavač, jaký používáme doma k úklidu. Nebyl to samozřejmě vysavač, ale je to to nejlepší, k čemu to mohu přirovnat. Michael přiložil trubici toho "vysavače" k mé hlavě a požádal mě o svolení, aby mohl odsát nízké energie a negativní myšlenky. Já souhlasila, protože mu věřím, a hned jsem cítila, jak ze mě odcházejí všechny ty nízké energie a mohla jsem dokonce i slyšet "zvuky", jak ze mě odchází ten psychický odpad. Tehdy jsem z normální psychoterapie přešla na Andělskou terapii a vyzkoušela tuto novou techniku hned se svou další klientkou. Požádala jsem ji o svolení a ona souhlasila. Také pocítila úžasnou změnu, hned celá zářila a cítila se i mladší. Pak jsem to vyzkoušela u dalších klientů a také jim to pomohlo. Začala jsem to tedy vyučovat své studenty.

Pojďme to udělat nyní společně.
Nejprve zavřeme oči, abychom se oprostili od vizuálního rozptylování, a pak si zavoláme na pomoc Boha a jeho pravou ruku, archanděla Michaela. Může být s každým z nás současně - stejně jako Bůh je energií a ta je neomezená časem či prostorem. Nikdy se nebojte, že byste ho "obtěžovali" - čistá energie se nemůže nijak unavit.
Archanděli Michaeli, žádáme tě, abys přišel ke každému, kdo sleduje tento výklad a kdo ti dá své svolení (to musíte udělat, stačí na to pomyslet a stane se tak), abys z nás odsál veškerou negativní energii, kterou jsme buď vstřebali ze svých vlastních myšlenek, z myšlenek druhých nebo z médií, a ať už nás blokuje jakákoli energie strachu, prosím, detoxikuj nás od ní právě teď.


A zatímco dýcháte, můžete cítit, jak je z vás odsávána energie strachu, nízké energie, energie ega, jakékoli psychické jedy, toxické myšlenky a emoce. To všechno odchází do roviny vysokých energií, kde je to přeměněno v lásku. Nijak tím tedy neznečišťujeme Nebesa. Dýchejte... Nechte to všechno jít.. Váš dech vás otevírá přijímání tohoto léčení. Pokud potřebujete více času, dejte si na to teď čas a ke zbytku výkladu se vraťte až potom.
Druhá karta, která vyšla pro začátek týdne, je karta Knihy. Ta vypovídá o tom, že knihy jsou součástí vašeho životního poslání. Někteří z vás chtějí vydat své vlastní knihy, ať už zaměřené na pomoc sobě samým a seberozvoj, nebo duchovně založené novely. Možná dokonce scénář pro film. A říkají, že když jste takto vedeni, dostane se vám veškeré motivace, energie, inspirace, a všeho ostatního, co potřebujete. Někteří z vás se příliš strachují o budoucnost, jako kdo si knihu koupí, nebo marketing, výnos.. To neřešte. Soustřeďte se na to, abyste naplnili svůj úkol, a tento úkol pak zase zpětně naplní vás. Vy prostě napište svou knihu a zbytek se o sebe postará sám.

Další význam této karty spočívá v knihách, které čtete - máte si pozorně vybírat, které to budou, protože jejich obsah vás ovlivňuje. Pokud čtete knihy, v nichž je například násilí, než jdete spát, ovlivňují pak i vaše sny. Jste velmi citliví a čímkoli krmíte svou mysl, s tím potom žijete; to si pak zhmotňujete a přitahujete.
Pro střed týdne jsou tu Víly. Víly jsou také Božími stvořeními, i když nejsou stejně "nebeské" jako andělé. Jsou to duchové přírody a krajin. A stejně jako všechna pozemská stvoření mají ego, úplně stejně jako třeba zvířata, a liší se jedna od druhé tak jako lidé. Toto je pro nás poselství, abychom užívali svou přirozenou schopnost rozlišování, s kým se stýkat a s kým nikoli.


Poslední kartou pro konec týdne je Základní čakra, někdy také zvaná kořenová. Čakry jsou energetická centra v našem těle a tato základní je umístěna dole na konci páteře. Základní čakra souvisí s vašimi základními potřebami - vychází vždy, když si děláte starosti ohledně peněz, bydlení, jídla - zde vychází velmi silně i změna stravy - a obecně potřeby vašeho fyzického těla.


Pojďme se společně pomodlit a udělat si meditaci.
"Bože, Ty víš, co každý z nás potřebuje, a neustále nám to poskytuješ, jsme-li ochotní následovat Tvé vedení. Také víme, že když se modlíme za Tvou pomoc, nedostane se nám jí jen tak magicky, ale sami se na ní podílíme vlastními kroky, ke kterým nás vedeš prostřednictvím myšlenek, inspirace, pocitů a dalších. A že když následujeme Tvé vedení k pozitivním změnám, dostává se nám k nim všeho, co potřebujeme, čímž se nám otevírá brána k neustálému proudu hojnosti. Nechť je každý požehnán a jeho potřeby jsou naplněny. Zejména děti po celém světě, ať mají čistou, čerstvou vodu, dostatek jídla, zdravotní péči, zodpovědné dospělé, kteří se o ně postarají, bezpečné místo k životu, a nechť o nás všechny je stejně tak postaráno Bohem. Tak se staň."

Když se podíváme dohromady na všechny karty, se změnou ročních období vyvstane spousta změn. Nepodceňujte prosím vliv, který na vás tato změna má. Pokud máte zdravotní problémy, tak to může být právě změnou ročních období, může to znamenat, že si prostě máte odpočinout, na chvíli se zastavit, chodit brzy spát, a celkově se o sebe dobře starat.
Když tyto karty všechny vidím, vypovídají o PŘÍPRAVĚ na to, co přijde potom. Detoxikujeme se od strachu, detoxikujeme to, co čteme a přijímáme, zbavujeme se také prokrastinace ve svém psaní a tvoření. Víly nás vedou ven do přírody, abychom se s ní dostali opět do spojení, užívali květinové esence - v této souvislosti zde silně vychází květinová terapie a užívání květin k léčení. A základní čakra vypovídá o detoxikaci od strachu z toho, že se nenaplní vaše fyzické potřeby. Dávejte si zvlášť pozor na to, abyste si neustále nestěžovali, jak nemáte něčeho dost, protože pak se vám přesně to zhmotňuje: Nemáte dost. Takže místo toho říkejte: "Děkuji Ti, Bože, že naplňuješ všechny mé potřeby a že udržuješ tento proud stálý." To, jak už jsem řekla, otevírá brány všemu, co potřebujete.
Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili, posílám vám andělská požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/yd8cHOHkmQE
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Boží milosrdenství

18. března 2017 v 4:09 | http://jedenbuh.webnode.cz |  Citáty a Moudra


Velmi blízko Teménu, ve městě Darván žil jeden muž, který byl velmi štědrý, dobrotivý, zralý v úsudcích a rozumný v myšlení. Jeho příbytek byl místem setkávání pro vyděděné, chudé a posmutnělé. Jeho zvykem bylo rozdat jednu desetinu své úrody. Když se jeho obilí rozemlelo na mouku a z ní se udělal chléb, rozdal desetinu chleba. Ať už byla jeho sklizeň, která proběhla čtyřikrát do roka, jakákoliv, dodržovat tento zvyk.

Jednoho dne dával svým synům tyto rady:
"Až jednoho dne zemřu, udržujte i nadále tento zvyk, ať vaše sklizně provází milost Boží. Plod těchto sklizní pochází z neznáma, tudíž je to Bůh, který nám je umožňuje. Pokud budete správně nakládat s jeho štědrostí, pak se pro vás otevře brána hojnosti. Tak to činí vesničané, kteří sejí, aniž by při tom již myslili na sklizeň. Může se stát, že nejdůležitější ze všeho budo množství toho, co jste vysázeli. To je důležité! Mějte důvěru! Švec si také odepře vše, jen aby si mohl koupit kůže, poněvadž z kůží vyrábí to, co je zdrojem jeho příjmů. Ale jak země, tak kůže má vskutku svá tajemství. Skutečný zdroj zisků je to, co nám nabízí Bůh. Pokud navrátíte část zisků jejich zdroji, vaše odměna bude mnohem vyšší. Představte si, kolik vašich zisků by se vešlo na místo, o kterém předpokládáte, že je zdrojem těchto zisků, a která dva nebo tři roky leželo ladem. Nezbývá nám než vzývat Boha."

"Nezapomeňte: On je ten, který nám dává radost a nadšení, nikoli víno a hašiš. Od vašich strýců, bratrů, otce nebo synů nepřijde žádná opravdová pomoc. Vězte toto: nadejde den, kdy se vám oni odcizí a z vašich přátel se stanou nepřátelé. Po zbytek vašich životů vám jen budou házet klacky pod nohy."
"Pokud od tebe opadne nějaký přítel plný zášti, závisti nebo hněvu, nebuď smutný. Právě naopak, rozdávej almužny a vzdej díky Bohu, neboť k tomu člověku jsi byl poután pouze z neznalosti. Nyní ses však osvobodil z jeho sítí. Hledej tedy skutečné přátele. Skutečný přítel je ten, jehož přátelství neochladne, a dokonce ani smrt na tom nic nezmění."
"Nezapomínej na toto: zasaďte vaše semínka do půdy Boží, aby vaše sklizeň byla chráněna před zloději a pohromami. Ďábel nás neustále ohrožuje chudobou. Nebuďme pro něj jako lovná zvěř. Naopak, pronásledujme ho, neboť není hodno králova sokola, aby byl uloven křepelkou."

Ale náš moudrý muž rozhazoval svá semena moudrosti na vyprahlou půdu. Ve slovech moudrého se nachází stovky užitečných vybídnutí. Ale k tomu, aby je někdo slyšel, potřebuje uši. Kdo může poradit lépe než proroci, vždyť jejich slova dokáží i horou pohnout! Hory dokáží využít rad proroků, ale mnozí lidé proroky kamenují. A tak mnoho mužů, rozladěných myšlenkou obětovat jeden desátek ze svých zisků, zapomíná na milost Boží, kterou by obdrželi, kdyby tak jednali.Archanděl Michael - JSTE HVĚZDNÉ SEMÍNKO, KTERÉ UKAZUJE CESTU?

15. března 2017 v 21:09 | Ronna Herman |  Channeling


Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, březen 2017
RONNA/SVATÝ ZÁKONÍK
Milovaní mistři, je životně důležité, abyste chápali, že toto jsou časy, které tu ještě nikdy nebyly, kdy vstupuje do své síly spousta zvláštních osvobození od zkoušek. Pro vás, hledající Světlo, je velmi důležité, vstoupit do svého Andělského dědictví a zvláštních darů a talentů a čerpat z nich. V přestávkách, které nastávají zřídka, a během přechodných období mezi velkými Věky, Vesmírné Zákony umožňují Bytostem andělské říše a duchovní hierarchii, aby prošla závojem a kontaktovala vybrané probuzené členy lidské rasy. Musíte vyjádřit ochotu a touhu být s těmito divukrásnými, pokročilými Bytostmi ve vzájemném kontaktu, neboť ony neporuší vaši svobodnou vůli. Když zaměříte svoji pozornost na určitého mistra, andělskou Bytost Světla, okamžitě o vás ví a odpoví vám. Čím intenzivnější, upřímnější a otevřenější a stálejší je vaše touha, tím více svého záření na vás sešle.

Váši andělé strážní, duchovní vůdci a nakonec i vaše SVATÁ TRIÁDA vyvinou jakékoli úsilí, aby vám pomohli přijmout vyšší frekvence moudrosti, které jsou v těchto zmatených časech přeměny kriticky důležité. Tyto shovívavé bytosti se snaží získat vaši pozornost tím, že zintenzivní Světlo ve vašem Svatém Srdci. Po staletí jste čekali na pozvání vědomě komunikovat se vzestoupenými mistry a andělskými říšemi, a oni na tuto dobu také trpělivě čekali. Komunikování s Bytostmi Světla je pro vás, jako lidské bytosti, velkým krokem ve vývoji, neboť rychle usnadňuje novou vědomou pozornost a mocnou přeměnu uvnitř vás. Nejpravděpodobněji se nejdříve spojíte a naučíte komunikovat se svými osobními průvodci nebo, někdy, s vámi rychle vstoupí do vztahu váš mistr, zvláště, pokud jste před touto svou inkarnací uzavřeli s určitou Bytostí smlouvu......................

Kryon - “Odolný” člověk

15. března 2017 v 21:05 | Lee Carroll |  Channeling

Tento channeling Kryona byl přijat v Delphi University, Georgia, dne 10. července 2016
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Těchto pár okamžiků je drahocenných. Můžete říci, že je to konec této série poselství, a taky je. Je to, jako když se pracovníci světla a staré duše sejdou dohromady kvůli společnému účelu a kladou otázky, na něž jste se ptali. Dalo by se říci, že je zde společný tým. Chcete vědět víc. Je to potvrzení posunu. A vy chcete vědět více. Je to souběh vědomí, které představuje rodinu. Někteří z vás zde byli celé dva dny. Když jste vešli, cítili jste něco. Je to posvátné místo. A nyní, o dva dny později se chystáte toto místo opustit. Už jsem o tom hovořil. Linearita času často vytváří uvnitř lidské bytosti určitý pocit, že to, co se zde událo, je minulostí, jakmile místo opustíte. Pro vás je minulost něco, co je pryč. Lineární běh času říká, že se věci dějí a pak končí. A vy možná strávíte další dva dny s vědomím, že tohle bylo úžasné, a nyní už není. (Smích.) Protože se vracíte k tzv. normálnímu životu. Povzbuzujeme vás k tomu, abyste změnili paradigma svého myšlení. A to můžete.

Jestliže čas opravdu běží v kruhu a jestliže opravdu existují kvantové vlny, jestliže je čas opravdu to, co si myslíte, že je a je to kvantová událost a něco se někde děje pořád, pak můžete vzít zkušenosti z těchto dvou dnů a udržet si je po celý život. Toto setkání rodiny se na určité úrovni děje neustále (nepřetržitě). Je to obtížné. Koncepty jsou obtížné, ale vy jste napojeni spirituálním způsobem. Říkali jsme vám, že celé lidstvo, přestože je stvořeno z fyziky a biologie, nese uvnitř atribut, který představuje duši.A duše pochází z Tvořivého Zdroje. A co tvoří vás, je duše. V každičkém kousku z biliónů částí DNA, se nachází to, co bychom mohli nazvat "polévkou Boha". To všechno znamená, že na určité úrovni jste kvantoví! Na určité úrovni jste věční! Také jsme vám říkali, že díky tomu existují vlákna vědomí mezi vámi. Jestliže dokážete pochopit, co vám říkám, pochopíte, že tato vlákna jsou zde navždy. Jakmile se "probudíte" do uvědomění a rozpoznáte tuto pravdu, jako tu vaší, při opuštění tohoto místa odejdete s úsměvem. Protože to vše stále pokračuje. Pocit euforie, při setkání lidi podobného smýšlení, při poslouchání pravdy a sezení s Kryonem..........................