Duben 2017

Příběh o opravdovém příteli

28. dubna 2017 v 23:10 | http://www.pronaladu.cz/ |  Pro pohlazení dušičky


Prodavač jednoho nevelkého obchůdku vyvěsil u vchodu oznámení: "Prodají se koťátka".
Nápis samozřejmě lákal především místní děti. Neuběhlo ani pár minut a do obchůdku vešel malý chlapec. Pozdravil a nesměle se ptal na cenu koťat.
«Od padesáti do stovky", řekl prodavač.
Chlapeček s povzdechem vydoloval z kapsy peněženku a začal počítat drobné. "S sebou mám jen 20 korun", řekl smutně. "Mohl bych se na ně prosím vás aspoň podívat?", poprosil prodavače s nadějí v hlase.
Prodavač se usmál a vytáhl košík s koťaty z velikánské bedny. Když se takhle ocitla na svobodě, dala se koťata do mňoukání a rozběhla se na všechny strany. Jenom jedno z nich bůhvíproč zůstalo hodně pozadu za ostatními. Nějak divně drželo zadní tlapku.
«Co je s tím kotětem?", zeptal se chlapec prodavače.
Prodavač mu odpověděl, že koťátko má vrozený defekt tlapky. "To má na celý život, řekl to veterinář", dodal. "Proto taky pokulhává".
Chlapečka to z neznámých důvodů silně rozrušilo. "Tak právě tohle kotě bych chtěl!"
«Děláš si legraci, chlapče? To není zdravé zvířátko! K čemu by ti bylo? Ale jsi-li už tak milosrdný, vezmi si je darem, nechci za ně peníze", řekl prodavač.
K jeho údivu chlapec protáhl tvář: "Ne, nechci ho jako dárek.", řekl sevřeným hlasem. "Tohle kotě má stejnou cenu jako ta ostatní. Zaplatím vám ji. Peníze vám hned přinesu", dodal rozhodně. Prodavač hleděl s úžasem na chlapce. Srdce se mu svíralo. "Synku, ty tomu asi dobře nerozumíš. Tenhle chudinka nikdy nebude běhat, skákat a hrát si, jako ta ostatní koťata."
Během jeho řeči si chlapec začal vysoukávat nohavici na levé noze. Ohromený prodavač uviděl silně zdeformovanou nohu dítěte, vyztuženou zevně ocelovými svorkami.
Chlapec se na něho zadíval: "Já taky nikdy nebudu běhat a skákat", řekl chvějícím se hlasem. "Tohle kotě potřebuje někoho, kdo dobře chápe, jak mu je těžko a kdo mu pomůže".
Muž za pultem se kousl do rtů. Oči měl plné slz. Chvíli mlčel a pak se přiměl k úsměvu: "Synku, budu se modlit, aby všechna ta koťata získala tak laskavé a hodné pány, jako tady tohle."
Není ve skutečnosti natolik důležité KÝM jste. Důležité je, zda se najde někdo, kdo vás ocení takového, jaký jste, kdo vás přijme a bude milovat bez jakýchkoli výhrad. Ten, kdo přichází K VÁM v době, kdy celý svět se odvrací OD VÁS, je SKUTEČNÝ PŘÍTEL.„To není fér" - heslo nefungujících vztahů

27. dubna 2017 v 9:22 | Wayne W. Dyer |  Vztahy


Požadavek spravedlnosti může pronikat i do vašich osobních vztahů a bránit vám v komunikaci s ostatními. Rčení "To není fér" patří k běžným destruktivním prohlášením, jimiž si jedna osoba stěžuje na druhou. Abyste mohli něco považovat za nespravedlivé, musíte se srovnat s nějakým jiným člověkem nebo skupinou lidí. Říkáte si něco jako: "Když to mohou dělat oni, tak já taky." "Není fér, abys měl víc než já." "Já jsem to přece nemohl udělat, tak proč ty ?" A tak dále. V tomto případě určujete, co je pro vás dobré, podle chování někoho jiného. Tedy ten někdo jiný ovládá vaše city, a nikoliv vy sami. Pokud vás rozčiluje, že nemůžete udělat něco, co udělal někdo druhý, svěřujete mu nad sebou vládu. Kdykoli se srovnáváte s někým jiným, hrajete hru "To není fér" a od spoléhání se na sebe samého přecházíte k externě ovládanému myšlení.

Jedna z mých klientek, hezká mladá žena jménem Judy, je dobrým příkladem tohoto sebedestruktivního uvažování. Judy si stěžovala, že už pět let žije v nešťastném manželství. Jednoho večera předvedla skupině-typickou manželskou hádku. Když jí mladý muž, který představoval jejího muže, řekl něco nepříjemného, Judy okamžitě kontrovala slovy: "Proč to říkáš ? Já ti nikdy nic takového neříkám." Když se zmínil o jejich dvou dětech, Judy opáčila: "To není fér. Já do hádky děti nikdy nezatahuju." Když se začali zabývat tím, co budou dělat večer, Judy opět mínila: "To není fér. Ty si pořád někam chodíš, a já musím zůstat doma s dětmi."

Judy své manželství považovala za jakýsi kontrolní arch, kde si odškrtávala: jednou ty, podruhé já. Všechno musí být fér. Jestliže já jednám takhle, musíš ty jednat stejně. Nebylo divu, že byla většinu času ublížená a plná zášti, protože ji zajímalo více napravování imaginárních ústrků než zhodnocení a možná i zlepšení manželství. Požadavek spravedlnosti, který Judy prosazovala, se ukázal jako neurotická slepá ulička. Hodnotila chování svého manžela podle svého vlastního a své štěstí podle chování svého manžela. Kdyby nechala svého neustálého sledování a začala se zajímat o věci, které skutečně chtěla, aniž by za ně musela vděčit tomu druhému, její manželský vztah by se výrazně zlepšil.

Spravedlnost je externí pojem - způsob, jak se vyhnout tomu, abyste vzali život do svých rukou. Místo toho, abyste o něčem uvažovali jako o nespravedlnosti, můžete se rozhodnout, co doopravdy chcete, a začít vytvářet strategie, jak toho dosáhnout bez ohledu na to, co chce nebo dělá kdokoli jiný. Prostě je to tak, že jsme každý jiný, a žádné skuhrání na to, že ostatní jsou na tom lépe než vy, vám nepřinese jediný pozitivní výsledek. Všechny odkazy na druhé musíte odstranit a zahodit dalekohled, kterým sledujete, co dělají ostatní. Někteří lidé pracují méně a dostávají více peněz. Jiní jsou povýšení, protože jsou oblíbení u šéfa, i když vy máte potřebné schopnosti.

Váš partner i děti budou vždycky dělat věci jinak než vy. Jestliže se však zaměříte na sebe, místo abyste se s nimi srovnávali, nebudete mít vůbec příležitost rozčilovat se nad nerovností, s níž se setkáte. V podstatě všechny neurózy pramení z toho, že chování druhých považujete za důležitější než svoje vlastní. Pokud máte plnou hlavu vět jako "Když může on, tak já taky", budete žít tak, jak vám určí někdo jiný, a nikdy se nepostavíte na vlastní nohy.


( úryvek z knihy: Wayne W. Dyer - Vaše bludy )

Kryon - Pomáhají modlitby?

26. dubna 2017 v 16:16 | Barbara Bessen |  Channeling


Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, duben 2017
Milí přátelé Kryonových poselství,
hodně lidí nám posílá e-maily nebo se ptá na seminářích, jaký mám já i naši duchovní přátelé názor na současné dění na Zemi. Co si Kryon a Saint Germain myslí o novém americkém prezidentovi, o událostech v Turecku? Bude i nadále existovat EU a jakým způsobem? A co si skutečně máme myslet o tom, co nám servírují média? Mnoho lidí také zajímají záležitosti týkající se jejich nitra, objevování vlastní osobnosti. Proč jsem pořád ještě nemocný? Proč navzdory mému spirituálnímu snažení zůstávají určité životní situace pořád nejasné, komplikované nebo dokonce neřešitelné? Stále procházíme silnými transformačními procesy, někdy více, někdy méně. Skutečně není lehké žít tady teď v této době. Avšak možnosti osobního rozvoje jsou nesmírné jak dosud nikdy nebyly. Mává na nás svoboda, jak to rád popisuje Saint Germain. Přesto se mnozí ptají, zda je skutečně možné svobodně žít, svobodu prožívat? Vnější dění na Zemi vypovídá spíš o chaosu, válkách, nedostatku potravin a vody, nepochopení víry, teroristických útocích a mnohém dalším. Jak můžeme pomoct?Co můžeme dělat? Vyslechněme si a prociťme, co nám k tomu chce sdělit Kryon.
Srdečně,
Barbara Bessen

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Vidím záplavu světelných bytostí, které si čtou toto i další podobná poselství. Otevírám svou náruč, abych vás objal a vyjádřil vám své díky, svou lásku, svou podporu a svůj soucit. Myslím, že to potřebujete. Je úžasné, že právě teď žijete tady na Zemi. Čistíte tolik spletitých karmických otisků, propouštíte zmatky způsobené příčinou a následkem a my vám při tom pomáháme. Transformujete se a téměř automaticky to děláte i pro ostatní. To je velmi důležitý úkol, služba, kterou vykonáváte ve smyslu Nejvyššího stvoření, které právě teď bdí nad Zemí. To si možná už tak často neuvědomujete, moji drazí, protože vás zaměstnávají každodenní starosti a navíc si ještě musíte dávat pozor na to, abyste se nenechávali mást a vtahovat do pozemské duality. My pak často musíme silně zatáhnout za pomyslnou šňůrku lásky, abychom vám připomněli: Zastavte se, už není nutné ponořovat se hluboko do fyzické (reality) Země a jejích vazeb, toulejte se po jejím okraji, prožívejte dualitu v oslabené formě, vnímejte jen okrajově problémy a události, které se snaží upoutat vaši pozornost. Pokračujte prostě dál ve své cestě, aniž byste se tím vším nechávali zdržovat.........................

Kryon - Síla očekávání

26. dubna 2017 v 16:14 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Bergamu, Itálii, 14. září 2016
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Rád bych vám sdělil něco nového. Říkal jsem vám, že přichází renesance - něco jako přepsání lidské přirozenosti. Přichází to pomalu, ale už se objevují předzvěsti, znamení, kterých si můžete všímat.
Jako obvykle teď mluvím ke starým duším. Už jsme vám říkali, že víte, že jste starou duší. Nemusíte se tomu divit, víte, jak věci fungují. Nejste překvapeni, protože dlouhá léta, celé věky, zpracováváte tuto skládanku. Staré duše jsou zralé, protože prožily mnoho životů, nasbíraly mnoho zkušeností v obou pohlavích a to jim dává schopnost empatie vůči ostatním. Staré duše už prožili všechno a to jim umožňuje dávat moudré rady ostatním. Dokáží se prostě usebrat a vcítit.

Vaše vědomí mění realitu
Můj partner dnes (během semináře) mluvil o vědomí. Jako logicky myslící člověk, jímž je, se pokoušel odpoutat vás od 3D vnímání vaší reality a umožnit vám vidět z ní víc. Předkládal vám vědecké experimenty, abyste poznali, že je to skutečné - vědomí opravdu ovlivňuje fyziku. Předkládal vám něco, o čem ví každý kvantový fyzik. Ta multidimenzionální věc, zvaná "světlo", se může měnit z vlny na částici, což se často děje, pokud je pozorováno člověkem. Jak to lze vysvětlit? Znamená to, že vaše pozorování mění experiment! Můžeme to vyjádřit i jinak: vaše vědomí, jímž pozorujete, mění experiment. Vědomí mění fyziku! Tohle je pro posluchače (audiozáznamu a popř. čtenáře - pozn. překl.) těžké pochopit, protože se nezúčastnili přednášek, které tu dnes probíhaly. Ale tohle je první premisa.


Pět dobrých skutků

25. dubna 2017 v 8:10 | Vladimír Jiránek |  Humor

Horoskop na období 24. 4. - 1. 5. 2017

24. dubna 2017 v 18:57 | Petra Nel |  Horoskop

Tvůrčí chaos

V tomto týdnu zesílí konjunkce Merkura s Uranem v Beranu. Přinese to chaos, zmatek, nečekané změny, rychlost, nesoustředěnost a neklid. Opatrně na cestách, díky roztržitosti se objeví více nehod. Působí velmi silná energie, která přináší technické poruchy, nejvíce budou problémy s mobily a mobilními sítěmi. Tato energie na fyzické tělo působí velkou únavou a vyčerpáním, proto je potřeba více odpočívat. Můžete mít pocit, že vaše tělo přestává fungovat. Vaše únava se zvětšuje, i když se snažíte dělat minimum. Opravdu bychom měli přejít na "úsporný režim". Co se to děje?
Přirovnám to obrazně: máte mobil, který vám vydrží bez nabíjení určitou dobu, třeba dva dny. Pak najednou vám mobil vydrží nabitý jen půl dne. Nevíte, že je tam zapnutá aplikace, která stahuje nová data. Často mobil přejde do úsporného režimu, než ho nabijete. To, co se děje v kolektivním vědomí a ještě výš, je spuštění nových informací, matric. Něco nového, na co naše mysl a naše tělo není zvyklé a potřebuje čas na srovnání se s těmito informacemi a energiemi.

Ve vaší únavě není proto odraz, že byste dělali něco špatně. Čím více jste otevření a citliví, tím více nové energie přijímáte a vaše únava může být větší a delší. Chaos, který s tím přichází, je v pořádku. Mění se vše z hodiny na hodinu a přizpůsobivost vás vede k opuštění svých starých mechanismů a zvyklostí. Opouštíte naučené reakce a hry, ať vědomé či nevědomé. Zároveň, abychom přijímali jen čisté energie, tak naše jemnohmotná těla pracují, aby nás ochránila proti nečistým energiím. Ve skutečnosti tedy pracujete několika násobně více než jindy, jen na jiné úrovni než fyzické. Na fyzické úrovni jste proto zastavováni, abyste měli sílu na jemnohmotné úrovni. Celému procesu můžete pomoci, když často meditujete, cvičíte různá energetická cvičení nebo se ladíte na světlo a lásku. Postačí modlitba, prosba: "Prosím o propojení se Světlem a Láskou. Ať v každém okamžiku jsem ve spojení a pracuji vědomě či nevědomě pro Světlo a Lásku." .......................

Abraham Hicks – Denní modlitba

23. dubna 2017 v 20:51 | Esther a Jerrry Hicks |  Duchovní růst

Jste špičkoví tvůrci v přední linii myšlenek. Ocenění, lásku, vědění, kterou zdroj vůči vám cítí, je skutečně nemožné fyzicky, verbálně popsat nebo pochopit. Neočekáváme, že budete cítit to, co k vám cítíme, skrze své uši nebo mozek. Chceme, abyste to cítili skrze své buňky, kůži, emoce, solar plexus a své tělo. Chceme, abyste nás cítili, jak se s potěšením vlníme v uznání vyvíjející se dokonalosti, kterou jste.
Není nic, co chceme, abyste dělali, co neděláte. Je ale naší silnou touhou, abyste našli způsob, jak se dnes více milovat než včera. A více zítra než dnes. Chceme, abyste uznali, kým jste, a přijali to, kde se nacházíte, protože kromě vztahu s vašimi vlastními novými nápady žádné jiné srovnávání není opodstatněné. Mějte druhé rádi v jejich jedinečnosti a nesnažte se je kontrolovat.
Mějte sami sebe rádi ve své jedinečnosti a nesnažte se vůbec se přizpůsobovat. Každý den si připomínejte tuto následující modlitbu: "Chci znát úplnost toho, kým jsem, tak mě v každém dnešním kroku veď k plnějšímu rozpoznání toho, o co jsem žádal, a kým skutečně jsem." Jste se svými rozdíly báječní. Je zde pro vás spousta lásky.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 24. do 30.4. 2017

23. dubna 2017 v 20:45 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 24. do 30.dubna. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Kouzelných delfínů a mořských víl. Miluji mořské víly! Je tu 44 karet a já vyberu tři, které nám všem dají poselství pro následující týden. Už při míchání karet cítím mnoho energie lásky a ochrany pro tento týden. Cítím také, že projdeme mnoha duchovními lekcemi, a i když někdy mohou být lekce života kruté, z těchto mám nádherný, příjemný pocit. Ať už procházíme čímkoli nebo ať se cokoli děje, Bůh nám vždy pomáhá najít v tom něco dobrého. Ve všem, co temnota napáchá, existuje něco, co můžeme využít ve službě dobru, lásce a světlu. Můžeme to celé převrátit, ale nesmíme se utápět ve strachu, protože v takovém případě se zasekneme.

První karta je Osvoboďte se. Co vás k tomu napadne jako první? Potřebujete něco změnit, nechat něco za sebou? Je normální cítit strach, když něco měníte. Máme to tak už od narození, když rosteme a některé naše změny mohou být i bolestivé. Ale to všechno nás nakonec vede ke svobodě. Karta vás vybízí k tomu, abyste se nebránili novým zkušenostem a zkoušeli nové věci. Umožňují vám růst a učit se. Pokud jste tedy vedeni nějakým novým směrem, vyzkoušejte to a uvidíte, jaké to bude. Vaše tělo vám dá zpětnou vazbu. Stejně tak vás povede i Bůh. Věnujte tedy pozornost zprávám, které k vám chodí.

Pro střed týdne vyšly dvě karty, a to jsou karty Mějte víru a Alchymie. Skvěle spolu ladí a vyjadřují můj pocit z tohoto týdne. Alchymie byla kdysi dávno o snaze přeměnit některé kovy ve zlato. Pro nás to znamená proměňovat negativní energii v pozitivní a měnit těžké situace v požehnání. Je to téma celého tohoto týdne. Karta Mějte víru říká, že odpovědi na vaše modlitby se zhmotňují, a tak zůstaňte pozitivní a následujte své vnitřní vedení. Bůh je jako navigační systém GPS, který máme v sobě my všichni, a stejně jako u toho klasického, ani tady se nestačí podívat jen jednou na celou trasu, která je před námi - je třeba průběžně kontrolovat, zda jedeme správně. A pokud se z vlastní vůle rozhodneme neposlouchat, nemůžeme z toho vinit Boha. Pro tento týden je tu opravdu silné poselství o tom, jak důležité je následovat své vnitřní vedení.

A pro konec týdne je tady karta Odpusťte si. To může znamenat, že jste se cítili zahanbeně nebo ne dost dobří. Tyto pocity mnoha lidem brání ve spojení s Bohem a s anděly. Mají pocit, že udělali něco špatně, bývají také členy církví, které je obviňují a zahanbují, nebo mohli být zahanbeni rodiči, jinou autoritou nebo i sami sebou. Tato karta vede všechny tyto osoby k očištění se od pocitů viny za to, co si myslí, že udělaly nebo neudělaly. Bůh vás miluje bez podmínek. Ví, jací jste, ví, co dokážete, a ví také přesně, co pro svou cestu potřebujete. Nemyslete si tedy, že by Bůh udělal chybu, když si vás pro něco vybral. Pokud vás vede k tomu, abyste podnikli něco, co pomůže vám a světu, pak ví, proč k tomu vede právě vás! Nezpochybňujte to!

Pojďme se nyní pomodlit. Zhluboka se nadechněte... Pro některé z vás dostávám poselství, že tento týden byl skoro nekonečný a že jste nyní velmi unavení. Máte si nyní odpočinout. Opřete se o své anděly, nechte se zahalit jejich křídly a být jimi podporováni a milováni. Tolik jste toho udělali, tolik jste toho dokázali a dostali jste se tak daleko! Hodně jste si také vytrpěli a my všichni s vámi velmi soucítíme. Nyní je načase, abyste si odpočinuli. Nezatěžujte se prosím vinou - to pochází z ega a temnoty, které se nás snaží odvádět z cesty tím, že nás zaměřují na to, co je špatně, ať už v nás nebo v druhých. Zaměřujte se na to DOBRÉ, co ve vás je! Bůh vás stvořil dokonale! A to specificky pro vaše vlastní životní poslání!

"Drahý Bože, pomoz mi prosím se milovat stejně tak, jako mě miluješ Ty. Pomoz mi prosím se poučit z toho, co jsem ve svém životě považoval/a za omyl. Pomoz mi tyto zkušenosti využít k dobru, tak abych prosperoval/a, byl/a zdravý/á a šťastný/á, a mohl/a tak pomáhat i dalším, které potkalo něco podobného. Bože, prosím, pomoz mi si odpustit - ve všech směrech času, za všechno a pro všechny zúčastněné, za vše učiněné vědomě či nevědomě. Pomoz mi prosím přijmout Tvou lásku a vnímat Tvou přítomnost."

My všichni jsme v životě udělali věci, které, kdybychom měli na výběr, bychom znovu už neudělali. Ale buď se tím budeme ubíjet a nebo to využijeme k dobru. Vyberme si tedy to druhé.
Posílám vám velké, silné modlitby. Ať máte krásný týden. Mnoho lásky a andělských požehnání.


zdroj: https://youtu.be/5KyeVMd8Urw
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

"Přesvědč se, že není s kým bojovat": nevydané zápisky Bruce Lee

22. dubna 2017 v 0:35 | http://www.pronaladu.cz |  Ostatní


Většina z nás zná Bruce Lee (1940-1973) jako mistra bojových umění a jejich filmového popularizátora. Už za studií a zejména v době své nucené půlroční nečinnosti, kdy musel po zranění čas trávit na lůžku, si Lee zapisoval své úvahy, schopné západnímu publiku ukázat moudrost Východu v novém světle.
Ne každý ví, že tento kultovní americký a honkongský herec a režisér nebyl jenom vzorem fyzické formy, ale měl také titul bakaláře svobodných umění z Washingtonské university, byl skutečným intelektuálem a hlubokým myslitelem. Stále s sebou nosil malý černý sešitek, do kterého si svým přesným drobným písmem zapisoval všechno: od podrobností tréninku a telefonů svých žáků až po verše, afirmace a filosofické úvahy. Souhrn těchto textů vydává svědectví nejenom o přemýšlivosti, ale také o vysoké morální úrovni Bruce Lee.

V notýsku čtenáře zaujmou desítky autorských aforismů, podivuhodně spojujících principy zenového buddhismu, moderní psychologie a magického myšlení epochy New Age. Tady jsou některé z nich:

Nikdy nedostaneš od života víc, než očekáváš.
Soustřeď se na to, co chceš, nemysli na to, co nechceš.
Všechno žije v pohybu a z něj čerpá svou sílu.
Buď klidným divákem všeho, co se děje kolem.
Je rozdíl mezi а)světem a b) naší reakcí na něj.
Přesvědč se, že bojovat není s kým; existuje pouze iluze, skrz kterou se musíš naučit vidět.
Nikdo ti nemůže způsobit bolest, pokud to ty sám nedovolíš.

Neméně zajímavé jsou afirmace Bruce Lee. Pomáhaly mu v jeho každodenní práci na sobě samém. Můžete je vyzkoušet také:

«Vím, že dokážu dosáhnout přesného hlavního životního cíle; proto od sebe vyžaduji houževnaté a vytrvalé úsilí zaměřené na jeho dosažení. Tady a teď slibuji toto úsilí vyvíjet."
"Uvědomuji si, že myšlenky dominující mému vědomí se nakonec projeví ve vnější fyzické akci a postupně se změní ve fyzickou realitu. Proto se 30 minut denně budu soustřeďovat na představu té osobnosti, kterou se hodlám stát. Ve svém vědomí si proto tvořím jasný mentální obraz."
«Díky principu autosugesce vím, že jakékoli přání, které si úmyslně uchovávám, konec konců dojde nějakou praktickou cestou naplnění. Proto budu deset minut denně věnovat rozvoji své sebejistoty".
«Jasně jsem si zapsal, co je mým přesným hlavním životním cílem a nezanechám svých snah, dokud v sobě nerozvinu dostatek sebejistoty k jeho dosažení".

V čem vlastně spočíval ten "přesný hlavní životní cíl"? Na zvláštním lístku si Bruce Lee zapsal:
«Stanu se nejlíp placenou asijskou hvězdou v USA. Poskytnu za to publiku ta nejúchvatnější vystoupení a vyzískám maximum ze svých hereckých schopností. Do roku 1970 dosáhnu světové slávy. Budu žít tak, jak se mi líbí a získám vnitřní harmonii a štěstí ».

Po zklamáních v Holywoodu se Bruce Lee vydal do Honkongu. S režisérem Raymondem Chowem tu natočil film Pěst plná hněvu. Jakkoli nešlo o film natočený na holywoodské úrovni, stal se z něj doslova trhák. K Cestě draka pak napsal scénář a sám nejenom hrál, ale měl také režii. Z Cesty draka se stal kultovní film a z Bruce Lee idol fanoušků bojových umění filmů s touto tématikou. Premiéry se bohužel nedožil. Zemřel v červenci 1973 na otok mozku způsobený alergickou reakcí na prášek proti bolení hlavy.Velikonoční povídka

21. dubna 2017 v 11:34 | Pavel Vondrášek |  Ostatní


Jacob byl syn obchodníka. Otec dodával látky bohatým rodinám v Jeruzalémě. I Římané u něj nakupovali. Jacob, i když byl sotva odrostlý chlapec, pomáhal v obchodě. Vyřizoval objednávky a pomáhal roznášet zboží.
I když patřili mezi bohaté měšťany, tak ho matka od útlého dětství vedla k úctě a láskyplné pokoře. Učila ho vážit si maličkostí a mít radost z každé drobnosti, která se mu povede. Učila ho zákonu akce a reakce. Co dává, to se mu vrátí.
Jeho dětství bylo veselé, plné zábavy, ale zároveň ho bavilo pracovat s otcem. Měl slíbeno, že jednou celý obchod převezme. Od malička se postupnými kroky učil všemu, co uměl jeho otec. Vždy se soustředil na každou drobnost a záludnost obchodu a snažil se být připraven na změny ještě dříve, než nastanou.

Blížily se svátky Pesachu. Jeden z nejdůležitějších svátků. Proto měl Jacob plno práce. Celé dny běhal po městě a vyřizoval důležité zakázky. Letos jich bylo více než obvykle. Bylo obrovské horko. Všude bylo sucho a prášilo se.
Jacob se kamarádil se Sárou. Byla to dívka ze sousedství. Byl do ní zamilovaný. A když měl volno, snažil se s ní trávit každou volnou chvíli. Procházeli se rádi po městě a snili o své společné budoucnosti. Milovali zákoutí Getsemanské zahrady. Chodívali odtud na Olivetskou horu, kde mezi krásnými olivovníky měli trochu soukromí a nikdo nevyrušoval jejich vzácné volné chvilky. Na západní straně hory byl velký hřbitov, kde byl tak posvátný klid, že když tam občas zašli, procházeli se jen v tichosti. Drželi se za ruce a cítili sílu předků, která tady byla přítomna všude v prostoru.
Ten pátek vypadal jako každý jiný. Zrovna začal Pesach. Jacob ráno vstal do dalšího horkého dne. Byl po posledních dnech plných práce trochu unavený, takže u snídaně s rodiči byl ještě v lehkém polospánku. Rodiče se vzrušeně bavili o tom, že město se v posledních dnech rozdělilo napůl v názoru na nějakého muže, který přišel do města spolu se svými žáky. Jedni říkají, že je to zázračný mudrc, druzí, že je to falešný prorok. Dlouho prý město nebylo takto rozděleno v názorech, jako tentokrát..................

O MANŽELSTVÍ

21. dubna 2017 v 7:58 | Kahlil Gibran


Pak Almitra znovu promluvila a řekla, A co manželství, pane?
A on odpověděl těmito slovy:

Byli jste společně zrozeni a spolu zůstanete navěky.
Budete spolu, když bílá křídla smrti rozmetou vaše dny.
Ano, budete spolu dokonce i v tiché vzpomínce Boha.
Ale nechť je volný prostor ve vašem společném bytí
a větry nebes ať tančí mezi vámi.

Milujte jeden druhého, ale nevytvářejte z lásky pouto:
Ať je raději mořem vlnícím se mezi břehy vašich duší. Naplňte vzájemně své poháry, ale nepijte jen z jednoho z nich. Dávejte si navzájem chléb, ale nejezte ze stejného bochníku.
Zpívejte a tančete společně a radujte se, ale dopřejte tomu druhému i chvíle samoty.
Přestože jsou struny loutny odděleny jedna od druhé, zachvívají se společně stejnou melodií.

Dávejte svá srdce, ale neodevzdávejte je tomu druhému do vlastnictví.
Neboť jen ruka Života může uchopit vaše srdce.
A stůjte při sobě, ale nestůjte vedle sebe příliš blízko; neboť pilíře chrámu mají mezi sebou rozestup
a dub a cypřiš nerostou ve stínu toho druhého.

( úryvek z knihy: Kahlil Gibran - Prorok )

Každý zub je spojen s určitým orgánem

20. dubna 2017 v 0:12 | dailyhealthpost.com |  Zdraví


Lidé provádějící akupunkturu při své práci používají tabulky spojující zuby s akupunkturními dráhami. Díky nim je možné pomocí zubů diagnostikovat a následně léčit tu část těla, se kterou jsou propojeny.
Například dolní střední a postranní řezáky se nacházejí na dráze, které je spojena s nadledvinami. Citlivost či bolest u těchto zubů tak může znamenat nerovnováhu nadledvin.

Dráhy a zuby
Naše zuby odpovídají určitým orgánům a systémům.
Či proudí obousměrně: poškození zubů může být příznakem problémů ve vzdálených částech těla. Kořenový kanálek u druhého třenového zubu (4. zubu od středu) tak může mít vliv na prsní či plicní tkáň.
Někdy člověka může bolet zub, který mu už dávno vytrhli, což je tzv. "fantomová bolest". To je pravděpodobně nejvýraznější ukázkou spojení mezi zuby a ostatními částmi těla na akupunkturních dráhách, protože neexistující zub přece nemůže způsobovat bolest. Orgán, se kterým byl spojen, ale může stále způsobovat nepohodlí.

Co říkají studie
Mnozí lékaři se domnívají, že existuje spojení mezi orálním zdravím a celkovou tělesnou pohodu.
Studie z roku 2009 uveřejněná v časopise Dental Aegis se zabývala "novým paradigmatem v zubním lékařství s názvem 'zuby jako smyslové orgány'". Tzv. mechanoreceptory v zubech řídí posloupnost nervových činností při jezení. Určují, jak silně a rychle koušeme, a mozku poskytují zpětnou vazbu. Zubní dřeň obsahuje mechanorecepční vlákna.
"Mechanorecepce je nevědomé cítění či vědomé vnímání dotyků či mechanického pohybu daného mimotělními podněty." Mechanoreceptory jsou koncové smyslové orgány, které reagují na mechanické podněty, například pnutí, tlak či vibrace." ...........................

Kapitola, která nebyla zveřejněna v první knize ze série Zvonící cedry Ruska

19. dubna 2017 v 8:09 | Vladimír Megre |  Duchovní růst

V roce 2010 Vladimír Megre dopsal kapitolu k prvnímu dílu ze série Zvonící cedry Ruska, která však prozatím nebyla zveřejněna v knize. Ruští čtenáři si ji mohli přečíst na webových stránkách www.anastasia.ru. Teď tuto možnost nabízíme i vám.

Hvězdná žena
(Vladimír Megre, Anastasia)
Během jedné noci mého pobytu u Anastasie jsem byl svědkem toho, jak komunikuje s hvězdami. Večer před tím mi Anastasia řekla:
"Vladimíre, nadcházející noc je pro mě důležitá. Nebudu moci spát vedle tebe. Ale neměj starosti, mohu pozvat vlčici a ta bude hlídat vchod do zemljanky během tvého spánku."
Nechtěl jsem spát v zemljance sám. Byla volně přístupná, kterékoliv zvíře by mohlo do ní vejít a napadnout spícího člověka. Možná by mi neublížilo, ale pocit neklidu a strachu by mi neumožnil usnout. Proto jsem se zeptal:
"Anastasie, a kde budeš ty?"
"Budu ve vodě na jezeře, Vladimíre."
"Budeš se tedy koupat. Copak to nutně musí být právě dnes?"
"Ano, Vladimíre. Podobná noc je jednou za rok a já ji nesmím vynechat."
Nechtěl jsem se vyptávat, proč potřebuje být na jezeře právě dnes v noci. Více mě zajímala otázka vlastního bezpečí. A tak jsem jí nabídl:
"Také půjdu s tebou k jezeru. Posedím na břehu, dokud se budeš koupat."
"Dobře, Vladimíre. Jen se oblékni co nejtepleji a vezmeme suchou trávu, abys mohl na ní případně spát."
Tak jsme také udělali. Když se setmělo, lehl jsem si na suchou trávu a začal pozorovat, co se odehrávalo. Noc byla teplá a tichá. Nešuměly koruny stromů, nebylo slyšet ani cvrkání v trávě, ani šramot nočních obyvatel tajgy. Na jasném nebi neobvykle zářivě svítilo množství hvězd......................

Kryon - Přepsání minulosti

19. dubna 2017 v 7:56 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat v St. Louis, Missouri, 20. srpna 2016
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes ráno jsme vás žádali, abyste vnímali "vítr pravdy" - to je metafora pro jemný osvěžující vánek, který proniká pravdou současného posunu. Setkáváte se s novými energiemi, které se tu dosud nikdy nevyskytovaly a projevují se různým způsobem. Před pár lety jsme mluvili o rekalibrační energii, kterou jste procházeli. A teď přichází práce. Tolik vás se dnes ptalo: "Co bude dál? Co mám dělat?" Protože jsou tyto energie nové, drazí, nebyl na ně dosud napsán návod k použití. Existují ale věci, o které vás můžeme požádat a které jsou pro vás vhodné, protože je mají vykonat staré duše. Bude to jen všeobecný přehled, co vám teď předám, nic specifického. Dovolte nám ale postupovat opačně a začít od detailů.

Synchronicita a trpělivost
Ptáte se, co byste měli udělat, co vás ve velkém plánu čeká jako další krok. Stále vám opakujeme, že jste všichni jedineční a proto je to pro každého z vás jinak.Přesto však existuje něco, o co vás teď požádáme a vy o tom budete slýchat stále víc a víc. Staré duše, v této nové energii k vám začínají přicházet určité věci. V první řadě dávejte pozor na synchronicity, nepropásněte je. Když se setkáte s lidmi a uslyšíte o myšlenkách nebo nápadech, když někdo řekne: "Zajděme tam, udělejme to nebo ono" a vy jste to ještě nikdy nedělali - pak je to synchronicita. A za druhé bychom vás chtěli vyzvat, abyste tyto synchronicity rozpoznávali a uznávali je jako takové. Co vás sem dnes přivedlo, jaká to byla synchronicita? Ne všichni z vás si řekli: "Ach ano, půjdu na tuto akci. Opatřím si vstupenky." U hodně z vás to vlastně takhle vůbec neproběhlo. Ale přesto tu teď sedíte a nasloucháte tomuto poselství - poselství o naději a pravdě. Dokážete vnímat, jak vítr vane? ..........................


Horoskop v období 18. - 23. 4. 2017

18. dubna 2017 v 1:23 | Petra Nel |  Horoskop

Proměny

Slunce pomalu opouští konjunkci s Uranem a zesiluje harmonický trigon se Saturnem, který podporuje řád, zodpovědnost, zralost, moudrost a stabilitu. Přináší to pár dní klidu. Během tohoto týdne se uděje několik přesunů planet z jednoho znamení do druhého. Značí to naše vnitřní pohyby, které mohou být zřetelnější, silnější a jasnější.
Slunce vstupuje 19. 4. po 22. hodině do znamení Býka. To nám přináší určité zklidnění v seberealizaci, větší pracovitost a především praktičnost. Více se budeme zaměřovat na to, co přinese viditelné výsledky. Pro Býka je důležitá péče, tak jako zahradník pečuje o svou zahradu, která přinese v budoucnu plody. Důležitá je trpělivost a mít jasno, čemu věnovat svou péči. Dar Býka je zhmotňování, rozmnožování, hojnost, stabilita, bezpečí. Slabosti Býka je požitkářství, nenasytnost, lenost, lpění.

Slunce a Merkur jdou naproti sobě a vytváří konjunkci. Potřeba všemu porozumět, analyzovat a pochopit, komunikovat a sdílet. Podívej se novým obzorem na něco starého, co nám umožní potřebný vývoj spojený se schopností aplikovat pochopení do života. Tak je možné popsat tuto konjunkci a další pozitivní aspekty, které působí do pátku.
Merkur se vrací 20. 4. před 19. hodinou do znamení Berana. Vzhledem k tomu, že je retrográdní a vstoupil do zpátky do znamení Berana, mění se tím téma, kam zaměříme pozornost. Především se budeme muset vrátit k něčemu, co jsme v minulosti nedořešili, neuzavřeli. Nebylo něco vysvětleno, pochopeno. Retrográdní Merkur v Beranu symbolizuje dokazování svých mentálních schopností a prosazení svých myšlenek a názorů. Díky impulsivnosti Berana, která bude zesílena konjunkcí Urana 22. 4. - 15. 5., může docházet k radikálním, nečekaným reakcím, chybným názorům a rozhodnutím. Vše to povede k hádkám a k soupeření o dosažení své pravdy. Zde chybí trpělivost, ochota naslouchat a ohleduplnost..................................


Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 17. do 23.4. 2017

16. dubna 2017 v 22:59 | Doreen Virtue |  Horoskop


Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 17. do 23.dubna. Dnes budu pracovat s kartami Magická poselství víl. Naprosto víly miluji! Vídala jsem je již od dětství. Jak víte, úzce nyní spolupraucuji s Ježíšem a spousta křesťanů se mě ptala, zda je v pořádku stýkat se s vílami, když jsou křesťané. Ale víly milují nás i Boha, samy jsou Božími stvořeními tak jako my, a tak je zcela v pořádku být s nimi ve spojení bez ohledu na vaši víru! Víly mají ego stejně jako my, ale jsou stvořeními světla. Samozřejmě existují také bytosti, s nimiž byste se stýkat neměli, ale požádáte-li Boha o ochranu a budete poslouchat svou intuici, budete vždy pod ochranou.

Zeptám se tedy nyní Boha, co si přeje, abychom pro tento týden věděli. Zatímco sledujete můj výklad, věnujte prosím pozornost také vedení, které budete dostávat vy osobně - skrze vize, vnuknutí, nápady, pocity nebo znamení.
První kartou pro začátek týdne je Vyjadřujte svou individualitu. Neztrácejte se v davu! A není to jen o tom, jak vypadáte, ale i o tom, jací jste uvnitř. Poselstvím této karty je BUĎTE SAMI SEBOU! Věřte si! Věřte sami sobě i poselstvím, která dostáváte. Pokud si nejste jisti, zda vaše vedení pochází od Boha a nebo nějaké nízké energie, pomodlete se za vyjasnění a požádejte o znamení, zda jste na té správné cestě. Dostanete velmi jasné znamení, a to velmi rychle. Často se to děje i skrze sny, a tak jim věnujte pozornost. Tato karta říká, že máte projevovat své jedinečné já, protože jste úžasní právě takoví! Bůh věděl, co dělá, když vás takové stvořil! Vše je na vás právě takové, jaké to být má, má to svůj účel a nic z toho není chyba! A i když ze své cesty sejdeme, vždy se na ni můžeme vrátit a být zase takoví, jací opravdu jsme.


Zajímavé je, že pro střed týdne nám vyšla karta Síla květin. Na severní polokouli je nyní jaro - nový život, rozkvétající květiny, nové děti i zvířecí mláďata, která přicházejí na svět, odehrává se spousta změn a nacházíte nový směr - to vychází velmi silně. Pro některé lidi tato karta znamená doslova pracovat s květinami a jejich esencemi a léčit jimi. Květiny jsou pro nás dary, které můžeme používat k léčení sebe samých, druhých lidí, zvířat i světa.
Obecně má pro nás tato karta význam toho, že si máme uvědomit, že i my rozkvétáme a kveteme, je to symbol obnovy, a protože máme ještě dozvuk Velikonoc, stále je tu duch vzkříšení. A pokud v sobě máte část, která dosud byla úzkostně uzavřená jako zimní pupen, dovolte jí nyní se otevřít a kvést.


Na konec týdne je zde karta Duchovní učitel, která říká, že součástí vašeho poslání je učit druhé o léčení a duchovnu. Co vás napadne jako první, když se objevila tato karta? Pro některé to může být vybídnutí k tomu, aby začali, pro jiné to může znamenat postup na další úroveň, protože se vyučování už věnují. Tak či tak, nemůžeme nebýt učiteli, protože ať už žijeme v míru, v hrubosti, v lásce či ve stresu, to všechno samo o sobě učí druhé - ať už jsme dobrým a nebo špatným příkladem, který druhé učí, co jak NEdělat. Víte, stres cítí každý člověk - rozdíl je v tom, jakým způsobem se s ním vypořádáváte. V tomto světě je nemožné necítit stres, když se v něm děje tolik ošklivých věcí. Ale Bůh by nás sem neposílal, kdyby byl svět dokonale v míru. Přitom je ale on i naši andělé neustále s námi a se vším nám pomáhají.
Pojďme se společně pomodlit:

"Drahý Bože, prosím, pomoz mi projít mou obnovou, mým vlastním jarem a rozkvětem, a novými začátky. Pomoz mi si věřit během těchto novot a pomoz mi cítit Tvou přítomnost a podporu. Také mi prosím pomoz si věřit, až budu vstupovat do neznáma, do něčeho, co jsem předtím neznal/a. Pomoz mi vědět, že je pro mě bezpečné udělat tyto božsky vedené změny a že budeš se mnou na každém kroku mé cesty."

Říkají mi, že někteří z vás mění svůj životní styl, např. že přestávají kouřit. Chtějí, abych vám poslala energii navíc, protože je to opravdu skvělé, děláte správnou věc a prosím, nebojte se toho, že budete strádat nebo trpět - budete dokonale vedeni na každém kroky cesty k vašemu zdraví!
Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a Alooooooooooooha!


zdroj: https://youtu.be/VBHH5nsa5aE
překlad: Magda Techetová / http://andelskydenik.blogspot.cz/

Neztrácejte víru v lásku!

16. dubna 2017 v 8:36 | Magda Techetová

Je velmi důležité, abyste vy všichni, kdo toužíte po hluboké, věrné a odevzdané lásce, neztráceli svou víru v to, že je taková láska možná, protože právě vy ji navracíte do světa, který na ni zapomněl. Ve světě, který je nemocný ze všech lží, podvodů, zrad, povrchnosti, sobectví a bezohlednosti, můžete snadno upadat do zoufalství a beznaděje, do pochybností o tom, zda je vůbec možné naplňovat a sdílet svou touhu po upřímné opravdové lásce s někým dalším. Všude kolem sebe vidíte pravý opak toho, co byste si přáli vidět - a necháváte si tím podkopávat svou víru. To, že se ve svém okolí setkáváte s povrchními, necitlivými a nedůvěryhodnými lidmi, však neznamená, že byste měli přestat věřit v hodnoty, které jsou vlastní vašemu čistému, upřímnému srdci. Právě naopak!

Právě PROTO, že je tu tolik neštěstí, jste sem přišli - právě s těmito hodnotami, právě s těmito touhami, právě s touto neuhasitelnou žízní po skutečné lásce! Právě proto jste sem přišli - abyste do tohoto nemocného světa opět začali vnášet lásku a jejím prostřednictvím mu pomohli k léčení!

Neznamená to, že se máte vzdát a přestat věřit, že na tomto světě je možné být šťastní! Právě vy jste těmi, kteří mu přišli navrátit to, co z velké části ztratil a co velmi potřebuje! Nenechte se prosím nikým a ničím odrazovat od své víry v pravou lásku, a už vůbec neberte to, co vidíte kolem sebe, jako důkaz o tom, že vaše víra a touha po lásce jsou marné! Právě naopak - je to důkaz toho, jak moc svět vaši lásku potřebuje! A pokud budete milovat, pokud budete ochotni vzdát se strachu z lásky a víry v ni, pokud budete lásku projevovat a šířit kolem sebe, pak začnete léčit svět, začnete napomáhat k tomu, aby v něm bylo více lásky, začnete inspirovat druhé a být pro ně zářivým milujícím příkladem a také k sobě budete přitahovat další osoby, které stejně jako vy věří v pravou lásku a přišly ji navrátit do tohoto světa..............................

Srdce a jazyk

15. dubna 2017 v 9:00 | převzato z http://www.pastorace.cz |  Citáty a Moudra


Jeden panovník z dávných časů hloubal nad otázkami života. Protože ho znepokojovala podstata dobra a zla, přikázal svému sluhovi, aby přinesl orgány, které jsou nejlepší, nejkrásnější a nejcennější.

Sluha přinesl zvířecí srdce a jazyk. Panovník si orgány prohlédl, přemýšlel o jejich smyslu a poté sluhu poslal, aby přinesl nejošklivější a nejhorší orgány.

Sluha šel a donesl opět srdce a jazyk. Udivený panovník se zeptal: "Přinášíš srdce a jazyk jako ty nejlepší orgány, a současně i jako ty nejhorší, jak to?"

Sluha skromně odpověděl: "Když to, co člověk cítí a co si myslí, jde upřímně od srdce a jazyk říká čestně jen pravdu, jsou srdce a jazyk ty nejcennější orgány. Člověk, jemuž patří, se cítí zdravý a šťastný. Když se však ze srdce stane vrahovo doupě, které zapírá svá přání, a jazyk mluví nepravdu a faleš, jsou oba orgány pro člověka, kterému patří, skutečným trestem. Svár, který rozsévá navenek, plní i jeho nitro a štěstí se od něho odvrací."

Abraham Hicks – Jak se napojit na své podvědomí?

15. dubna 2017 v 8:39 | Esther a Jerrry Hicks |  Channeling


Host: Jak se dostat do svého podvědomí?

Abraham: To je důležitá konverzace. Bude mít jiný průběh, než si myslíte. Nemluvíme o podvědomých myšlenkách. Pokud je to pro vás nevědomé, nemá to takový vliv na vaši vibraci, aby to hrálo roli ve vašem bodu přitažlivosti. Pokud to není nevědomé, přehlížíte nějakou emoci. Jinými slovy pokud je to dostatečně velké, že se manifestovalo, bylo to dost velké na to, že jste to mohl cítit, a pak to nemůžete nazývat podvědomé nebo nevědomé. To znamená, že jste nějaké věci ignoroval. Pro většinu lidí to znamená, že jste ochotní být dlouho kvůli něčemu naštvaní na druhé. Jste ochotní najít způsob, jak se na něco dívat pohledem, který tak odporuje tomu, jak se na to dívá váš zdroj, že do své vibrace vnášíte zbytečný odpor. Chápete to?

Toleruji negativní emoce pod zástěrkou slov "Takový je prostě život" nebo "Takto to prostě musí být" nebo "To se ode mě očekávalo" nebo "Neměl jsem na výběr"? Snažím se svou energii vyčistit a pak přijdou tyto myšlenky a říkám si: "A zase znovu." Udělali bychom následující. Myšlenka má přitažlivou sílu. Když nad něčím chvíli přemýšlíte, stačí jen 17 sekund, přidá se k tomu další myšlenka. Ale není to specifická myšlenka o specifické osobě nebo situaci, jsou to všechny ty myšlenky, které se vibračně podobají.................................