Květen 2017

Silný energetický místo ..

31. května 2017 v 18:36 | www.bombastus.cz |  Humor

Všichni musíme hrát svou roli

31. května 2017 v 9:47 | Lorna Byrne |  Duchovní růst


Jedna z věcí, na niž se mě lidé často ptají, je budoucnost lidstva. Musím tady vysvětlit, že andělé mi neukazují jen jednu budoucnost. Vidím celou řadu budoucností, ale která skutečně nastane, závisí na tom, k jakým rozhodnutím lidstvo dospěje. O některých možných budoucnostech jsem vám v téhle knize už něco pověděla - třeba o tom návštěvníkovi z budoucnosti. V jiné budoucnosti, která se mi ukázala, budou děti velmi vzácné a cenné, bude se jich rodit čím dál míň, protože ženy se nebudou moct stát matkami. Tohle už se začíná dít. V dalším období bude světová populace ještě nějaký čas růst a pak se začne počet lidí snižovat. Dopustíme se nějakých omylů a vydáme se do slepých uliček, než se zase vrátíme na správnou cestu. To ještě není tak zlé. Také se mi ukázaly děti z budoucnosti, které budou opravdovými dětmi, plnými zázraků - takovými, jaké nejsou v současnosti ani nebyly v minulosti. Možná si to dnes neuvědomujeme, ale s dětmi zacházíme ohavně.

Když se budou děti z budoucnosti učit v hodinách dějepisu o dětech za naší doby, budou plakat. Budou smutné, že
děti minulosti nepoznaly skutečnou radost a zábavu. Nebudou k tomu potřebovat žádné složité hračky ani
techniku. Opravdovou radost a potěšení budou mít z okolního světa. Podívají se na stéblo trávy nebo nějakého broučka a uvidí toho mnohem víc než dnešní děti. Jejich život bude úplně jiný. Bude je fascinovat samotný život, příroda a všechno, co budou mít kolem sebe. A budou se rády učit. Viděla jsem, že jestliže se vydáme správnou cestou, státy budou žít pod jedním deštníkem, ale každý stát si podrží svou jedinečnost i své tradice. Společně se bude postupovat jedině v případě celosvětových otázek. I když budeme pod jedním deštníkem, stále budeme mít svobodu.


( úryvek z knihy: Lorna Byrne - SCHODY DO NEBE )

Kouzelné klíče

29. května 2017 v 8:54 | Marianne Williamson - z knihy Kouzelná Láska |  Vztahy


JEDNÍM Z kouzelných klíčů k lásce je naučit se přijmout člověka, který nás miluje. V duchu se pokloňte duši toho, kdo poctil vaší cestu. Je to stejné jako vítat hosta u domovních dveří a snažit se, aby se u vás cítil co nejlépe.
I když se nic z toho neděje na vnější úrovni, váš partner to vycítí a spojí s vámi své srdce. Nemůžeme někoho skutečně přijmout, dokud se nenaučíme laskavě a vděčně přijímat množství darů, kterými nás zahrnuje. Partnerův úsměv je darem, jeho myšlenky jsou darem. Jeho práce je darem. Jeho rada (ano, přesně to jsem řekla) je darem. Pokud si to nemyslíte, proč s tím člověkem vlastně jste? A jestliže vaše odpověd' zní, že to tedy opravdu nevíte, pak zkuste přemýšlet tímto způsobem, a partnerovy dary vám možná začnou připadat lákavější.

Pat Allen kdesi říkala, že muži vytvářejí věci, aby uspokojili ženské touhy. Muži jsou přirozenými tvůrci a jednou z věcí, kvůli kterým tvoří, je ženská touha. Tento nádherný a významný archetypální model ovlivňuje jak náš sexuální, tak i citový život. Ale žena, která se tomuto daru brání, at' už tím, že jej bagatelizuje, tvrdě vyžaduje nebo jej odmítá přijmout,znesnadňuje muži zažít tento základní aspekt sebe sama. To pak oba připravuje o vzrušení z této mimořádné části jejich společného tance. Vztahy jsou od toho, abychom poznality své stránky, které nemůžeme poznat, když jsme sami. Některými z těchto stránek jsou různé aspekty naší osamělejší existence, které se rozšíří tak, že do sebe zahrnou další bytost.

Zákazníci v této kavárně zaplatí za pět káv, ale vypijí jen dvě. Víte proč?

28. května 2017 v 10:20 | http://navodynapady.cz |  Pro pohlazení dušičky


Tento příběh se zrodil v Neapoli, v Itálii a postupně se rozšířil po celém světě. Říká se, že tento zvyk se zrodil těsně po válce, kdy muži přišli o všechno a nemohli si dovolit ani jen šálek černé kávy. Gentlemani tedy platili za dvě, přičemž jednu vypili a jedna byla navíc. Zajímavý projekt, který se již rozběhl v 21 zemích. Příběh jste již možná zachytili, odehrává se v kavárně.
Vešli jsme do malé kavárny, objednali si a sedli ke stolu. Po nás vstoupili do kavárny dva další lidé a také si objednali: "Pět káv prosím vás, dvě pro nás a tři navíc." Zaplatili těch pět káv, vypili své dvě a odešli. Nedalo mi to a zeptal jsem se číšníka: "Proč platili ty tři kávy navíc?" Číšník mi říká: "Počkejte a uvidíte." Pak do kavárny vstoupili ještě další lidé. Dvě ženy, které si objednali dvě kávy a zaplatili normální za dvě kávy. Po čase přišli tři advokáti a vyžádali si sedm káv: "Tři pro nás a čtyři navíc." Zaplatili za sedm, vypili tři a odešli. Později přišel další mladík, zaplatil za dvě kávy, i když vypil pouze jednu.My jsme seděli, povídali se a dívali přes dveře na terasu, která byla zalitá sluncem. Najednou se ve dveřích objevil otrhané oblečený pán, přistoupil k baru a tichým hlasem se zeptal: "Mate nějakou kávu navíc?" Je to jednoduché. Lidé platí za kávu navíc, protože pro někoho je to přepych, který si nemůže dovolit. Tento příběh vyprávěl Tonino Guerra od Federica Felliniho a Vittoria De Sica. Pokud jste někdy byli v Itálii, tak určitě víte, že pro ně je pití kávy jako náboženství a berou to tak, že každý jeden člověk má právo vypít si svůj šálek kávy. Proto lze také vznikl tento krásný příběh. A co vy? Zaplatili byste za kávu navíc?

ZTRATIT A NALÉZT

26. května 2017 v 9:01 | ANTHONY DE MELLO |  Duchovní růst


Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Matouš 10:39

Napadlo vás někdy, že ti, kteří se nejvíce bojí umřít, se také nejvíce bojí žít? Že když utíkáme před smrtí, utíkáme i před životem? Představte si člověka, který žije v podkroví, v takové malé komůrce bez světla, kde se téměř nedá větrat. Bojí se sejít po schodech dolů, protožeslyšel o lidech, kteří spadli ze schodů a zlámali si vaz. Nikdy by nepřešel
ulici, protože slyšel o tisících těch, které na ulici zajelo auto. A je pochopitelné, že nemůže-li přejít silnici, nemůže ani přeplout oceán či přejet kontinent či přejít z jednoho myšlenkového světa do druhého. Tento člověk se zuby nehty drží své komůrky a zahání smrt, a tím zahání i život.

Co je to smrt? Ztráta, zmizení, odpoutání se, rozloučení se. Pokud na něčem lpíte, odmítáte se odpoutat, odmítáte se rozloučit, bráníte se smrti. A ačkoli si to možná neuvědomujete, bráníte se i životu. Neboť život je v pohybu a vy stojíte, život plyne a vy stagnujete, život je pružný a volný a vy ztuhlí a strnulí. Život vše odnáší a vy se dožadujete
stálosti a trvání. Bojíte se tedy života a bojíte se smrti, protože lpíte. Když na ničem nelpíte, když nemáte strach, že něco ztratíte, pak klidně můžete plynout jako horský potůček, který je vždy čerstvý, svěží a plný života.

Jsou lidé, kteří nesnesou pomyšlení, že by ztratili někoho z rodiny či přítele, raději na to nikdy nemyslí; nebo se hrozí zpochybnění či ztráty své oblíbené teorie, ideologie či přesvědčení; nebo jsou přesvědčeni o tom, že by nikdy
nemohli žít bez toho či onoho drahého člověka, předmětu či místa. Chcete vědět, jak se dá změřit stupeň strnulosti a neživosti? Pozorujte, kolik prožíváte bolesti, když přijdete o hýčkanou představu, osobu či věc. To trápení a bolest prozrazují lpění. Jak to, že tolik truchlíte nad smrtí milovaného či nad ztrátou přítele? Nikdy jste si neudělali dost času na to, abyste se zamysleli nad tím, že se všechno pořád mění, plyne dál a umírá.

A tak smrt, ztráta a rozloučení vás vždy zaskočí. Rozhodli jste se žít v podkrovní komůrce svých iluzí a předstíráte, že se nikdy nic nemění, že všechno bude pořád stejné. Proto zažíváte tolik bolesti, když k vám pak život vpadne a otřese vašimi iluzemi. Abyste mohli žít, je třeba podívat se skutečnosti do tváře. Pak z vás strach ze ztráty opadne a naučíte se mít rádi novost, změnu a nejistotu. Strach ze ztráty známého z vás opadne a budete plni očekávání vyhlížet a vítat vše neznámé a nové.

( úryvek z knihy: Anthony de Mello - Cesta k lásce )

Kryon - Pět klamů staré energie

26. května 2017 v 8:10 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat v Salt Lake City, Utah, 21. ledna 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Salt Lake City, Utah.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Láska má mnoho tváří a soucit je novým energetickým slovem, které vidíme pro rozvíjející se Zemi.

Strávil jsem s vámi všemi mnoho času, předával vám poselství o tom, co je možné a co můžete dělat v této nové energii. Téma dnešního večera se týká toho, co BYLO ve staré energii, a pravd, které jste tehdy vlastnili. Nazveme toto poselství "Pět klamů staré energie." Popíšeme něco, co bylo, ne to, co stále trvá.

Moji drazí, je velmi obtížné poskytnout vám nějaké základní východisko, aniž by to vyznělo urážlivě, ale lidé začínají růst. Dokonce když sedím před touto skupinou a cítím vaši intuici, mohu vnímat vaše otázky. Mohu cítit, že objem soucitu se sám začíná projevovat, a každý člověk v této místnosti začíná být povznášen za hranice toho, kde byl před čtyřmi roky.

Přicházejí nové otázky, které jsou moudré a neodrážejí nezbytně starou energii, přesto tou největší věcí je snaha všech lidí, kteří toto poslouchají, zbavit se předsudků starého. Poskvrnily vás, zasáhly vás, udělaly z vás něco menšího, než opravdu jste. Proto jsem tady, abych je identifikoval, abyste mohli postoupit za ně. Něco z toho vám bude povědomé.

Ještě nikdy jsem nepředal tyto body v celku, jako je tento. Je to čas oslavy, protože každá jednotlivá věc, kterou vám povím, je starou energií z minulosti. Přesto to musíte slyšet, abyste měli kontrolní seznam, abyste si mohli říci: "Už ne, ne teď." Je to určeno také pro ty z vás, kteří si začínají uvědomovat: "No, já vím, že jsme pokročili za všechny tyto věci, ale stále cítím trochu toho uvnitř." ...............................

Světlo, které nás spojuje

25. května 2017 v 8:39 | Marianne Williamson - z knihy Kouzelná Láska |  Pro pohlazení dušičky


Drahý Bože,

modlívala jsem se k tobě, protože jsem byla osamělá, ale pak jsi přišel Ty, a já už osamělá nebyla.
Pak jsem se modlila, abys mě učinil lepší, a Ty jsi přišel a uzdravil mé srdce.
Teď tě prosím, drahý Bože,o vznešené poslání. Kéž bych mohla prospět životu jiného člověka
tím nejhlubším, nejposvátnějším a nejláskyplnějším způsobem,abychom ti mohli společně sloužit.
Kéž bych pomohla svému milovanému, aby se k Tobě přiblížil, kéž by mi můj milovaný pomohl,
abych se k Tobě přiblížila.
Kéž bych se těšila ze svého partnera a kéž by se on těšil ze mě, aby Tvé světlo, které nás spojuje,
mohlo rozzářit celý svět.

Děkuji ti, Bože. Amen.

V Tichu se můžeme uzdravit - je branou k zázrakům

24. května 2017 v 23:58 | Mgr. Jiří Hamerský / ttps://www.celostnimedicina.cz |  Duchovní růst


Ticho si, stejně jako lásku, nemůžeme koupit. Je buď výsledkem našeho vnitřního úsilí, nebo je nám darované jako Milost z Nebe. V Tichu se můžeme občerstvit, znovu rozkvést a začít se uzdravovat. Například už pouhé ztišení nebo modlitba před jídlem pozitivně ovlivní, co z potravy následně budeme schopni přijmout. Cokoliv totiž děláme v Tichu, má jinou, vyšší kvalitu. Kromě toho, že v Tichu doslova otevíráme bránu zázrakům, tak jsme si také mnohem blíže s ostatními lidmi.
Nejvroucněji vyjádřená empatie? BEZE SLOV.

Nejvznešenější myšlenka? ZROZENÁ Z TICHA.

Nejsilnější životní zážitek? Často prožívaný se ZADRŽENÝM DECHEM - vnímání nebetyčného kouzla přítomného okamžiku, obrovská vděčnost, vnitřní chvění…

I v lásce s druhým člověkem jsou chvíle, kdy jakékoliv potenciálně vyřčené slovo vnímáme jako nadbytečné - a proto nic neříkáme a jenom spolu jsme

Můj kamarád, spisovatel a básník Michal Čagánek, má ve svém románu Plyšový Buddha nádhernou a neotřelou myšlenku:

"Skutečným smyslem psaného není prohlubovat znalosti,
ale umocňovat ticho."


Sám miluji, když Ticho píše sama příroda - když se Ticho ozývá ze skal nebo se třpytí na pláních posetých sněhem.

Na Tichu je ovšem nejúžasnější, že je to něco velmi reálného. V Tichu totiž přichází odpovědi. V Tichu se rodí vynálezy a přelomové myšlenky. V Tichu se vědomí rozšíří a otevře působení duchovního světa.

Kněz a historik Miroslav Herold říká, že stačí půl minuty "setrvání ve věčnosti", aby tím pak byl celý den prozářený a my udělali neskutečné množství práce v praktické oblasti. Podobně v knize Zázračné ráno uvádí bestsellerový autor Hal Elrod (2017: 94) citát Matthewa Kellyho:

"Z jedné hodiny ticha se můžeš naučit víc
než z knih za celý rok."


Elrod proto přímo doporučuje, abychom každé ráno začali několika minutami Ticha: "Ticho je jedna z nejlepších metod, jak okamžitě snížit psychické napětí, současně zlepšit sebeuvědomění a docílit jasného uvažování" (s. 95).

Pacienti v rekonvalescenci by měli co nejvíce spát; lidé padající pod tíhou problémů uzdravit svou mysl meditací - nám všem prospěje, když budeme do Ticha vstupovat co nejčastěji.

Tento článek zakončím myšlenkou, ze které se vlastně nápad napsat tento článek zrodil. Myšlenka pochází stylově z knihy Cesta ticha bulharského mystika Omraama Aȉvanhova (2012: 10). Nabízím ji k pouhé úvaze - jistě není myšlena jako vyvyšování se nebo souzení někoho, kdo raději dává přednost hluku:

"Čím jsme vyvinutější,
tím více ticho potřebujeme."Použité prameny:
Omraam Mikhael Aȉvanhov (2016): Cesta ticha. Prosveta: Praha.
Michal Čagánek (2016): Plyšový Buddha.
Hal Elrod (2017): Zázračné ráno. Pragma: Praha.

Následujte své srdce!

23. května 2017 v 8:14 | Philip Gulley |  Duchovní růst

Povolání

První zaměstnání, které jsem kdy zastával, bylo roznášení novin. Měl jsem šestadvacet zákazníků, ale roznést jim noviny mi zabralo víc než dvě hodiny. Rodiče mi totiž vštípili názor, že když se s někým vidíte, je zdvořilé zeptat se ho, jak se mu daří. Potíž tkvěla v tom, že všichni mí zákazníci byli starší lidé. Když jsem chtěl vědět, jak se cítí, tak mi to pověděli. Po třech letech jsem toho nechal a začal se věnovat sekání trávníků a různým příležitostným pracím.
Jednou jsem si po sněhové bouři vydělal dvacet dolarů tím, že jsem odházel sníh vdovám z naší ulice. Ukázal jsem ty peníze tátovi a ten mě donutil, abych je vrátil. Říkal, že brát peníze od vdov není správné. Z téhle zkušenosti jsem se poučil. Příště, když sněžilo, jsem poslal odhazovat sníh svého mladšího brášku.

V šestnácti jsem o prázdninách odjel pracovat do národního parku. Dostával jsem padesát dolarů týdně plus ubytování a stravu. Celé léto jsme pomáhali renovovat jednu historickou budovu. Seznámil jsem se tam se svou první dívkou. Od té doby mám slabost pro ženy v přílbách. Pak jsem se vrátil domů a dostal práci v koloniálu. Balil jsem lidem nákupy do velkých papírových sáčků a doplňoval do regálů zboží v konzervách. Málem jsem šel na vysokou, abych vystudoval na vedoucího koloniálu, ale táta mi radil, ať to nedělám. Říkal, že bych měl dlouhou pracovní dobu a nikterak skvělý plat. Tak jsem se stal místo toho duchovním. Jsem rád, že na mě táta dal pozor.

Když jsem odmaturoval, pět let jsem pracoval pro jednu elektrárenskou společnost. Měl jsem na starosti velké počítače. Nenáviděl jsem to. Do dneška nechci žádný vlastnit. Lidé se na mě divně dívají, když zjistí, že nemám počítače v lásce. Jednou jsem na něm zkoušel něco napsat a ten stroj měl tu drzost navrhnout mi, abych jedno slovo nahradil jiným. Nemám rád, když mi počítače říkají, co mám dělat. Od toho jsou tu přece rodiče.
Nechal jsem práce u počítačů, oženil se a začal chodit na vysokou. Během studia jsem zastával hrstku různých zaměstnání. Jedno léto jsem dostal místo u státních silnic; sbíral jsem mrtvá zvířata podél cesty. Vždycky se o tom zmiňuju u přijímacích pohovorů, aby mí případní zaměstnavatelé věděli, že jsem ochotný dělat cokoli, abych si vydělal na živobytí.........................

Horoskop na období 22. - 28. 5. 2017

22. května 2017 v 8:24 | Petra Nel |  Horoskop


V tomto týdnu nevytváří Slunce dlouhodobé aspekty s jinou planetou a někdy si můžeme připadat tak trochu bezprizorní. Může se objevit energie, kterou neumíme uchopit a využít a někdy můžeme plápolat jak plášť ve větru. Kam vítr, tam plášť. Můžeme pociťovat, že se nám nedaří dostat ke svému středu. Řekněte si: "Mé Já má dovolenou." Nebudeme mít potřebu se zviditelňovat a některé věci kolem nás projdou, aniž by se nás dotkly, oslovily. Naše Já nebude rezonovat, reagovat. Možná záměrně, abychom snadněji zvládli aspekt tlaku a stresu. Na ten ukazuje opozice mezi Saturnem a Marsem. Zpomalení, zastavení, dokončení a odpočinek.

Mars v Blížencích v opozici s retrográdním Saturnem ve Střelci 22. 5. - 5. 6. Mars je akce, čin a vůle. To je omezené Saturnem, který symbolizuje překážky a komplikace. Vyvstanou okolnosti, která vás mohou dostat do pochybností, zastavení, a především vzdání se. Saturn je ve Střelci - jsme testováni v našem záměru. Jaký byl můj záměr, když jsem začal? Mám skutečně hluboký zájem? Nebo je to jen povrchnost? Co je dobře? Zůstat a překonávat překážky či to brát jako znamení, že tudy cesta nevede? Tady záleží hlavně na vašem záměru, jak moc čistý váš záměr je. Pro jednoho bude správné opustit svůj "projekt", pro druhého bude správné zůstat a přijmout omezující danost jako skutečnost. Tím se dané omezení rozplyne a vy projdete potřebným překročením omezení, které by stejně přišlo v další situaci. Máme získat pravost, houževnatost a oddanost k podstatě věci. Naučit se hospodařit se svou energií, vůlí a fyzickými silami......................

Cesta poznání

22. května 2017 v 0:43 | https://cestaduse.wordpress.com |  Citáty a Moudra

DOBROTA

21. května 2017 v 8:03 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST |  Citáty a Moudra


Za Mistrem přišel silně rozčilený obchodník a vyprávěl, že přes ulici naproti jeho krámku otevřeli velkou prodejnu, která ho přivede ke krachu. Obchodníkova rodina prý vlastní krámek již celé století, a přijít teď o něj ji zničí, protože nic jiného neumí.
Mistr řekl: Když se budeš majitele prodejny bát, budeš ho nenávidět. A nenávist přivodí tvůj konec.
Co mám dělat? Ptal se pološílený obchodník.
Každé ráno vyjdi na chodník před svůj krámek, požehnej mu a popřej, ať se mu daří. Potom se obrať k té prodejně a požehnej jí také.
Cože? Žehnat svému rivalovi a původci mé zkázy?
Každé požehnání, které mu dáš, se od něho odrazí a vrátí se ti jako dobro. Každé zlo, které mu budeš přát, tě bude ničit.
Po půl roce se obchodník vrátil, aby oznámil, že svůj krámek musel zavřít, jak se obával, ale že je nyní vedoucím velkoprodejny a daří se mu lépe než kdykoli dřív

Tonino Guerra – jen pár slovy…

20. května 2017 v 20:08 | Tonino Guerra |  Pro pohlazení dušičky


Šachová partie
Angličan a Ruska se seznámili na Capri. Prožili krátkou bouřlivou známost. Pak se Angličan vrátil do Londýna a Ruska do nekonečných ruských dálav. Dohodli se, že ve svém vztahu budou pokračovat alespoň korespondenčním šachem. Čas od času dorazil z Ruska dopis s dalším tahem a čas od času přicházel dopis se znaky šachové notace do Ruska. Angličan se zatím oženil, měl tři děti. Taky Ruska se šťastně provdala. Jejich šachová partie trvala dvacet let. Jeden dopis za pět nebo šest měsíců. Pak do Anglie přišla obálka obsahující záludný tah koněm. Angličan přišel o královnu… a pochopil, že tenhle tah vymyslel někdo jiný, kdo mu tak sděluje, že jeho vzdálená láska zemřela.

Láska
Manželství jsou dnes krátkodobá. Bývalí zamilovaní se tak zbavují možnosti velikého objevu - jak krásné je držet se za ruce a jít spolu vstříc smrti. Mnoho lidí si myslí, že nový vztah jim přinese silnější dojmy. Ale tak to není. Nejsilnější cit na Zemi vzniká, když "amare" (milovat) přerůstá v "voler bene" - mít rád, doslova "chtít dobře" pro toho druhého. Na světě není nic důležitějšího než tohle voler bene. Přichází až se společně prožitými roky; pokud ty roky neodnesly vzájemnou důvěru. Ztráta tak dlouhého spojení je tragičtější než ztráta lásky, tím spíš pak než ztráta fyzického potěšení. Ztráta "voler bene" znamená skutečnou, hlubokou samotu, absolutní prázdnotu. Měl jsem štěstí prožívat "voler bene". Bude mi devadesát a vedle mě je Lora - má žena, kterou jsem před více než třiceti lety našel v Rusku.

O dokonalosti
Nic není horší než dokonalost a nic není sladší než vzduch, ta lehoučká věc kolem naší hlavy, která často zprůzrační, když se na nás zeširoka usměje žena.
Můj nábytek vyjadřuje grácii toho, kdo nezvládá linie dokonale.

Pruhovaný pokoj
Ten člověk se bál lidí, kteří by mohli zaťukat na jeho dveře nebo mu zavolat telefonem, i těch, kteří by ho mohli vidět z oken protějšího domu. Proto si nechal vymalovat pokoj na pruhovano. Šedé pruhy se střídaly s bílými, stejně jako na jeho pracovním plášti. Když se na schodech ozvaly podezřelé kroky, vrhl se po plášti, oblékl si ho a ztichl, přitisknutý těsně ke zdi. Jednou ho jeho žena při návratu domů nemohla najít. Volala na něj. Splynul se zdí tak dokonale, že pokoj vypadal prázdný.

Fotografie
Jednou večer jel tramvají. Náhle ucítil, že se někdo dotkl jeho ruky. Mladý voják ho jako staršího člověka pouštěl sednout. Zrozpačitěl a posadil se. Něco takového se mu přihodilo poprvé. Obrátil se k oknu, za kterým nebylo vidět nic než noční tmu a náhle pocítil všechnu tíhu svých let. Od toho večera se zamykal ve svých čtyřech stěnách, ale to mu v jeho smutku nepomohlo. Jednou ráno dostal dopis ze vzdáleného města. Otevřel ho a našel fotografii staré nahé ženy. Bez jakéhokoli podpisu nebo vysvětlení.
Nasadil si brýle a ve zvrásněné tváři našel známé rysy: byla to jediná žena, kterou v životě doopravdy miloval. Protože znal její ušlechtilost, pochopil hned, co mu chce říci.
Domyslela si jeho trápení a neostýchala se předvést mu svou zestárlou nahotu, aby ho přesvědčila, že city jsou silnější než tělo...........................

Vše je pekelně relativní :-)

19. května 2017 v 7:45 | Dan Piraro |  Humor

Utajené "X"

18. května 2017 v 8:51 | Eduard Martin / převzato z http://www.vira.cz |  Duchovní růst


Vyprávění jedné vychovatelky z dětského domova

Když jsem nastoupila do dětského domova jako začínající vychovatelka, myslela jsem, co všechno vím - Je něco, co bych nevěděla? Přece jsem byla nejlepší žákyně v ročníku. Těšila jsem se, jak budu vlídná, jak se stanu důvěrnicí svých svěřených dětí, byla jsem odhodlaná stát se nejlaskavější tetou v dětském domově, zvlášť když jsem do něj nastupovala o Vánocích, a byla jsem rozhodnutá nejenom udělat opuštěným dětem krásné Vánoce, chtěla jsem kolem sebe vydechovat vánoční náladu všude, kde budu chodit.
Já ty děti zmáknu.

Ale když se mi jeden chlapeček začal prát - a co prát -, když začal přímo řádit, neudržela jsem se, křičela jsem na něj jako siréna.
Odtrhla jsem ho od jiného chlapečka, se kterým se rval.
"Tohle ti jen tak neprojde," řekla jsem mu.
Ne, teď jsem se nechtěla s tímhle chlapečkem bavit. Nerada se rozhoduji, když jsem rozčilená. A tehdy jsem byla rozčilená parádně. Na chodbě jsem potkala ředitelku domova a hned jsem jí vyklopila, co se mi v herně právě stalo. "Pojď ke mně, na chvilku," řekla mi vedoucí a pozvala mě do své pracovny. Byla jsem tak rozechvělá - rozzuřená.
"Víš," řekla mi vedoucí, "ten chlapec měl jet na Vánoce k dědečkovi na vesnici a moc se těšil. Ani nevíš, jak se na Vánoce a na dědečka těšil... Dědeček je sice starý a slabý, vnuka si k sobě vzít nastálo nemůže, ale na Vánoce se domluvili, že se spolu potěší. - A teď nám telefonovali, že dědečka odvezli do nemocnice a chlapec má tady zůstat přes celé Vánoce.
On není zlý... On je zoufalý.
On není zlý... On se jenom bojí, že dědeček umře a že bude na světě sám."
Mlčela jsem.

Někdy si myslíme, že je někdo zlý, že udělal něco nepochopitelně špatného - jenomže myslíme si to jenom proto, že nevíme, proč se tak chová.
Kolikrát posuzujeme člověka -
A je to, jako bychom posuzovali podle obalu... Nevíme, co je zabalené, a přesto se chováme, jako bychom to dobře věděli. Kdybychom věděli, co je v zabalené krabici, co je v krabici převázané provázkem, pochopili bychom mnohem víc, než když se díváme jenom na obal..., jenom na provázek.
V každé rovnici - i v rovnici lidského života - je "neznámá veličina", nějaké x. Pokud se nám nepodaří rovnici rozluštit, nemůžeme zjistit, co rovnice říká, nemůžeme ji vyluštit a můžeme snadno ukřivdit. Dokud nerozluštíme křížovku, nemůžeme poznat, co je v tajence. I lidské srdce bývá tajenkou, kterou můžeme někdy rozluštit jenom velmi složitě. Ale dokud ji nerozluštíme, nemůžeme poznat, co důležitého nám poví tajenka.

Vzpomínám často na rvoucího se chlapce. Zápasil s kamarádem? Zápasil s úzkostí.
Zápasil se strachem... Se samotou...
A já jsem nebyla schopná rozehnat ono x, nebyla jsem s to vypočítat je, poznat.
Trestala bych chlapce? Trestala bych úzkost. Strach.
A proto bych trestala nespravedlivě. Proto bych se chovala nemilosrdně.
Snažím se odhalovat ono "x"-
Snažím se rozeznávat neznámou v rovnici.
U matematiky to bývá kdekomu jasné...
A u lidských duší?...Nechápeme někoho?
Vadí nám? Rozčiluje nás...?
A není to proto, že jsme v rovnici jeho duše dosud neodhalili ono utajené, utajované "x"...?


( úryvek z knihy: Eduard Martin - z knihy Srdečné pozdravy z Betléma )

AA Michael - Fyzická loďka – divukrásné, svaté stvoření

17. května 2017 v 15:28 | Ronna Herman |  Channeling


Archanděl Michael prostřednictvím Ronny květen 2017 - RONNA/SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, dovolte nám, abychom znovu zopakovali některá základní učení, která jsou během těchto kritických časů transformace životně důležitá.
Když kráčíte vpřed po cestě o-Svíce-(Světlo)-ní a začnete lépe chápat vesmírné zákony a mechanismus fungování vesmíru, vítáme příležitost vám občas poskytnout lepší porozumění některým konceptům Tvoření a složitosti fyzické loďky. Proto bychom vám rádi poskytli hlubší vysvětlení skladby vašeho Éterického Těla a jeho důležitost v procesu Vzestupu. Éterické tělo (nebo-li Éterická Síť) je z daleko jemnější látky než tělo pozemské. Říká se tak neviditelné součásti fyzického těla. Éterické tělo se skládá z fyzické aury, která vyjadřuje stav vašeho fyzického zdraví prostřednictvím různých barev a pokřivení nebo jejich nedostatku ve vzoru Éterické Sítě. Emoce a bolest, utrpení a zášť jsou myšlenkové formy, které vás zdržují od toho, abyste mohli obejmout Nositele Světla, kterým jste se měli stát, a stát se jím. Aurické pole je neviditelné elektromagnetické silové pole, které obklopuje fyzické tělo, které zvyšuje energii přicházející k vám a vyzařuje vibrační vzorce od vás.
U těch, kteří jsou lapeni v omezeních Třetí a nižší Čtvrté dimenze aura mentálního těla v Éterické Síti skoro neexistuje. Je to proto, že se dívají na svět a události přes filtr iluze vytvořený jejich minulými druhy víry, myšlenek a činů.

Když jsme v prostředí Třetí-Čtvrté dimenze, je dominantní silou emocionálního těla astrální pláň. Proto je většina lidí pod vlivem své základní osobnosti a těla přání ega, které se skládají z nevyplněných tužeb z minulosti a emocionálních nerovnovážností a pocitů, kdy se cítíme bez hodnoty a nemilovaní. Jedna z nejdramatičtějších fází procesu Vzestupu je průchod pokrouceným systémem víry kolektivního vědomí do stability, čerstvosti a harmonie vyšších Dimenzí.
Nikdy nezapomeňte, strach vám odebírá vaši sílu. Hlavní systém víry kolektivního vědomí je poháněn negativním, nepřátelským myšlením a odolností vůči novým konceptům a změně. Většina mas je zamrzlá v realitě bolesti a utrpení, ale není ochotna se zabývat novými rozpínavými myšlenkami, které by jim ulevily od vězení omezení, do kterého se sami zavřeli..........................

Kryon - Numerologie

17. května 2017 v 15:21 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryonabyl přijat v Las Vegas, Nevada, 10. prosince 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. Toto je poslední hlavní channeling roku 2016. Bude následovat ještě další, ale nebude se již zaměřovat na nějaké konkrétní téma. Rád bych vám dneska předal něco, co jsem dosud neudělal. Chtěl bych se zaměřit na téma, o které se mnozí z vás zajímají a rádi by k němu získali základní informace. Dalším důvodem dnešního tématu je, že se obzvlášť hodí k tomu, co se právě teď na planetě děje. A mimořádně se hodí pro vás a váš posun v novém roce (2017). Rád bych promluvil o určitých energiích, které jsou často sporné, protože reprezentují staré systémy a staré věci, ve které někteří lidé věří a jiní zas ne. Pohodlně se tedy usaďte, uvolněte se, poslouchejte (nebo čtěte) a získejte rozsáhlé pochopení několika věcí, které vám dosud nebyly úplně vysvětleny. Pro všechno existuje důvod, jak ještě uvidíte. Dnes večer chci promluvit o numerologii. A začnu jedním předpokladem, podám definici, povím vám o číslech a o tom, jak se se současným posunem shodují, co znamenají a naopak, co neznamenají.

Definice a základy numerologie
Numerologie je definována jako energie čísel. Je to jednoduché: čísla mají energii. Jenže když to sdělíte některým lidem, podívají se na vás, zakroutí očima a řeknou: "V mém světě ne. Čísla jsou prostě čísla. Nic nedělají, vyskytují se jen ve výpočtech a to je všechno." Numerologie je starodávnou naukou. Nejprve bych se chtěl omluvit numerologům, protože existuje mnoho druhů numerologie a dokonce i ta, kterou vám teď předám, je extrémně komplexní; proto vám teď vysvětlím jen základy. Začneme tím nejstarším systémem, který můžete na této planetě najít a který se stále ještě vyučuje. Je to tibetská numerologie. Pro některé z vás je však pořád obtížné přijmout předpoklad: "Jak může nějaké číslo něco znamenat? Jak může být něčím jiným než inkoustem na listu papíru nebo vysloveným slovem?"

Pokud se nad tím zamyslíte, pak vždy, když vidíte nějaké číslo, je většinou součástí nějaké komunikace, třeba jako cifra ve výpočtu nebo označení nějaké konkrétní pozice. Když vidíte "stranu 30", pak je v tom poselství. Představte si knihu bez číslování stran - to by bylo chaotické, protože byste se nemohli vrátit k přečtené stránce, aniž byste použili nějaké jiné označení. A tak jsou to tedy číslice vytištěné na stránkách knihy. Neříká vám to, že číslo má nějaké poselství? Energie čísla stránky říká: "To je ta strana, na které se to nebo ono událo. A nejen to - existuje ještě strana přede mnou a strana za mnou a obě mají jiná čísla. Toto specifické číslo na stránce tedy vypráví nějaký příběh a v tomto příběhu tkví energie." Tohle je jen malý příklad, jak nějaké číslo může předávat poselství a vyprávět příběh; není tedy jen prostou číslicí. To je základ obecné numerologie, totiž že čísla obsahují energie, které lze jednoduše definovat a posléze z nich odvodit nějaký příběh..........................

Pravidla lásky

16. května 2017 v 8:49 | Rhonda Byrne |  Duchovní růst


Peněz se týká jedno pravidlo: nikdy je nemůžete klást před lásku. Když to uděláte, narušíte lásku zákona přitažlivosti a ponesete následky. Vládnoucí silou vašeho života musí být láska. Nic nemůžete klást před ni. Peníze jsou nástroj, který máte využívat, přitahujete je k sobě láskou, ale položte je v životě před lásku a způsobí to, že se na vás požene záplava negativního. Nemůžete klást peníze před lásku a chovat se ke všem hrubě a negativně, protože v takovém případě otvíráte dveře negativitě, která vám vstoupí do vztahů, zdraví, štěstí i financí.

"Jestliže žádáte lásku, snažte se uvědomit si, že jediným způsobem, jak lásku získat, je dávat ji a čím víc dáváte, tím víc dostanete, jediný způsob, jak dávat, je naplnit j í sami sebe, až se stanete magnetem." Jste předurčeni mít peníze, které potřebujete, abyste mohli vést plný život.
Nejste předurčeni trpět nedostatkem peněz, protože utrpení jen přidává do světa negativitu. Krása života je v tom, že stačí klást lásku na první místo, a pak k vám přijdou všechny peníze, které k plnému... životu potřebujete.

( úryvek z knihy: Rhonda Byrne - TAJEMSTVÍ )

Pamela Kribbe - Dvě tváře Boha

14. května 2017 v 20:34 | Pamela Kribbe |  Channeling


Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí krásní muži a krásné ženy,
Jsem tu s radostí. Během jednoho z mých životů na Zemi bylo mé jméno Marie. Nyní jsem zde s vámi v duchu, od srdce k srdci. Vnímejte mě jako rovnocennou, jako přítelkyni, sestru. Jsem zde uprostřed vás s pocitem radosti a entusiasmu v srdci, neboť vidím, že záříte. Jste otevřeni lásce, hojnosti, která tu je, částečně důsledkem vašeho vlastního tvoření. Když se lidé setkávají a sdílí své nejhlubší pocity, bolest, touhy, vytváří to pocit přijetí a společného spojení, které spolu s jednoduchostí a otevřeností ukazuje v každém z nás to nejlepší. Pojďme to spolu oslavit.

Vstupte Domů do svého srdce, do své vlastní esence a vnímejte, jak jste ve svém jádru uvolnění a šťastní. Věci jsou mnohem jednodušší, než se domníváte. Často vidíte spirituální růst jako něco komplikovaného, těžkého, něco, kde rostete pomalu, krůček po krůčku, je to jako když směřujete k univerzitnímu titulu, pro který musíte udělat to nejlepší, těžce pracovat a shromažďovat vědomosti a dovednosti. Pravda je však skutečně jednoduchá: ve svém srdci už víte vše, už tam jste, místo, kam toužíte jít, je již živé a vibruje uvnitř vás. Vnímejte živoucí světlo ve svém těle, které tu je bez jakéhokoli posuzování na dobré a zlé, bez posuzování toho, kým byste mohli nebo neměli být. Je tiše přítomné, čeká ve všech vašich buňkách v těle, dokud ho nespatříte a nespojíte se s ním.

Práce s vnitřním zvířetem, totemovým zvířetem, které vám vyhovuje, funguje velmi dobře, když chcete znovu nabýt svou esenci, neboť samotné zvíře je svobodné, instinktivní a intuitivní. V tom spočívá pravda, nikoli v hlavě a v mnohých představách, které jsou vám předávány tradicemi vaší kultury, je ve vašem srdci. Vnímejte živoucí světlo, které ve vás a kolem vás tančí, propusťte svou starost a dovolte nám užít si tuto chvíli! Existuje něco mnohem širšího, co vás nese. Nemusíte to vše vědět a chápat svým lidským já. Vnímejte ohromný proud živoucího světla, který protéká přírodou a vámi, neboť vy jste součástí přírody.......................

Čarovné moře

13. května 2017 v 10:38 | Marianne Williamson - z knihy Kouzelná Láska |  Pro pohlazení dušičky


Miluji moře, modré a zelené, mokré a chladivé. Kdybych si musela vybrat mezi mořem a tebou,
vybrala bych si tebe, ale se smutkem v srdci. Nejšťastnější jsem, když spolu plaveme, když si
nasadím na hlavu korunu a stříkám ti vodu do obličeje, když tě vidím, jak se směješ, a předstíráš,
že jsem malá holka. miluji ten výraz na tvé tváři, když si uvědomíš, že jí nejsem ... já vím, já vím,
vždycky se ptají: " Kdo vlastně přesně jsi?"
Jen se rozesměji a pak se potopím do hloubky a hledám na dně oceánu další perly.
Přinesu ti je, má lásko, Vždy ti je budu nosit.