Červenec 2017

Žena se probudila do pozměněné reality svého života.

30. července 2017 v 7:21 | http://extrastory.cz / Simona Knotková |  Záhady kolem nás

Žena se probudila do pozměněné reality svého života. Tvrdí, že se dostala do paralelního vesmíru

Paralelní světy stále nedávají spát množství vědců. Jejich existenci by mohl potvrzovat i příběh jednačtyřicetileté Španělky.
Lerina Garcia se v roce 2008 probudila ve svém madridském bytě a zjistila, že se stalo něco podivného. Nejprve si povšimla, že spí na jiném prostěradle a věci kolem ní jsou postavené na odlišných místech, než původně byly. Některé z nich pak vůbec neznala, jiné naopak chyběly.
Když chtěla zavolat svému partnerovi, zjistila, že jeho číslo nemá uložené. Zeptala se na něho svých přátel, ale ti ho vůbec neznali. Na policii pak vyděšená žena zjistila, že její přítel podle všeho ani neexistuje.
Rozčarování pokračovalo v práci. Lerina se dozvěděla, že pracuje na úplně jiném oddělení, pod manažerem, kterého nikdy neviděla. Pří návštěvě rodiny se některé její vzpomínky také křížily se vzpomínkami příbuzných. Když se žena například zeptala své sestry na operaci ramene před několika měsíci, dozvěděla se, že nic takového v minulosti nepodstoupila.

Existují snad ještě jiné světy, než je tento?
Celá událost Španělku dovedla až k psychiatrovi, který její případ označil za pouhý důsledek halucinací. Garcia si však připadá duševně naprosto zdravá a je názoru, že se jí v životě muselo přihodit něco, čemu bychom mohli říkat sklouznutí do paralelního vesmíru.
Se svým příběhem se žena svěřila i na internetu. V reakci na ni se ozvalo mnoho dalších lidí, kteří prý prožili něco podobného. "V desáté třídě jsem bydlela jenom pět minut autobusem od školy. V roce 2008 jsem se do toho místa znovu nastěhovala a začala jsem pracovat na benzinové pumpě. Byla tam i jedna mladší žena, která chodila na stejnou střední jako já. Podle jejího vyprávění se ale budova školy nacházela úplně jinde, daleko od mého domova. Jinak všechno, co říkala, sedělo. Šla jsem se projít po okolí a zjistila jsem, že náš dům pořád stojí. Škola byla ale úplně jinde. Říkala jsem si, že ji třeba přestěhovali, ale to byla samozřejmě hloupost. Po přečtení tohoto článku si myslím, že jsem možná přeskočila do jiné dimenze," píše například anonymní uživatelka v diskuzi.
Máte za sebou i vy nějaký podobný zážitek?

Nejistota

29. července 2017 v 8:29 | ANTHONY DE MELLO |  Duchovní růst

Každý někdy, ať už dříve či později, zažije to, čemu se říká nejistota. Cítíte se nejistí se sumou peněz, kterou máte v bance, s množstvím lásky, které vám dává partner, nebo i s typem vzdělání, kterého se vám dostalo. Nebo se cítíte nejistí kvůli svému zdraví, věku či vzhledu. Kdyby se vás někdo zeptal, proč se vlastně cítíte nejistí, téměř jistě byste odpověděli nesprávně. Řekli byste třeba: "Můj přítel mě nemá dost rád,a nebo "Nemám to vzdělání, které potřebuji," nebo něco podobného. Jinými slovy, odkázali byste na vnější podmínky, a to aniž byste si uvědomili, že pocit nejistoty nikdy nepochází z vnějšku, ale vždy z vás, z vašeho emocionálního naprogramování, z něčeho, s čím pracujete v mysli.

Změníte-li ten program, pocity nejistoty okamžitě zmizí, i když ve vnějším světě zůstane všechno tak, jak to bylo. Jsou lidé, kteří se cítí jistě a jejich bankovní konto zeje prázdnotou, jsou lidé, kteří se cítí nejistě, ačkoli mají miliony. A má to na svědomí právě jejich naprogramování. Jedni jsou naprosto bez přátel, a přesto se co se týče lásky lidí cítí naprosto bezpečně. Druzí se cítí nejistě i v těch nejpevnějších, nejposesivnéjších svazcích. Opět záleží jen na
naprogramování. Chcete-li na svých pocitech nejistoty pracovat, měli byste pečlivě probrat a pochopit čtyři skutečnosti. Zaprvé, bylo by marné, snažit se zbavit nejistoty přeměnou vnějších podmínek. Může se vám sice podařit něco změnit, ale většinou se tak nestane. Možná dosáhnete jisté úlevy, ale ta nebude mít dlouhého trvání. Takže se naprosto nevyplatí vkládat svou energii a čas do vylepšování vzhledu, vydělávání více peněz či neustálého ujišťování se, že vás vaši přátelé mají skutečně rádi.

Zadruhé (tato skutečnost vás přiměje dotknout se problému tam, kde skutečně je, ve vaší mysli), pomyslete na lidi, kteří by v naprosto stejné situaci, v jaké jste teď vy, nepocítili jedinou stopu po nejistotě. Jsou takoví lidé. Problém
se tedy nenachází vně vás, nýbrž u vás, ve vašem naprogramování. Zatřetí, je třeba pochopit, že toto naprogramování jste převzali od lidí, kteří trpěli nejistotou a kteří vás, když jste byli malí a vnímaví, svým chováním
naučili, že vždycky když vnější svět neodpovídá jistému modelu, je nutné si vyvolat emocionální zmatek zvaný pocity nejistoty. A že je nutné učinit vše, co je ve vašich silách, abyste přeskládali vnější svět - vydělávali víc, hledali
více jistot, usmířili si a udobřili lidi, které jste urazili - a pocity nejistoty tím zase zahnali. Ale stačí si uvědomit, že to vůbec dělat nemusíte, že něco takového stejně nepomůže a že ten emocionální zmatek jste vytvořili vy sami a vaše kultura - už jen to, že si to uvědomíte, vás od problému vzdálí a dostaví se značná úleva ...............

Po mně Potopa

28. července 2017 v 19:07 | Miroslav Kemel |  Humor

AA Michael - Planetární Nový rok. Lví brána: červenec – srpen 2017

26. července 2017 v 3:19 | Celia Fenn |  Channeling


Posun v r. 2017 a ukotvení vyššího vědomí sjednoceného pole
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaná světelná rodino, ve vašem roce 2017 jste dospěli do doby, kdy přinadchází velká změna. Nazveme ji Velkým posunem roku 2017. Opravdu, jak jsme řekli již dříve, rok 2017 je rokem posvátné planety Země a rokem nových začátků. Přicházející světelné kódy první poloviny roku 2017 zasily semena, umožňující, aby na Zemi nastala manifestace vědomí Nové Země.
Toto vědomí Nové Země nazýváme "sjednocené pole" vyššího vědomí. Je to nově se vynořující pole vyššího a multidimenzionálního vědomí,které vzniká kolem planety, aby vytvořilo multidimenzionální mřížku pro Novou Zemi. Je udržována v srdci, duši a světelném těle každého člověka, který se zavázal, že bude žít ve vyšším vědomí a multidimenzionalitě. Jak se tyto zářivé bytosti probouzejí a spojují, zářivé energetické podpisy a skupinové energetické podpisy vytvářejí strukturální mřížky pro manifestaci Nové Země.

Proto je potřebné, abyste udržovali svůj osobní energetický podpis ve vysokých frekvencích a spojovali se s druhými, kteří se nacházejí na podobných frekvencích světla a vědomí a přispěli tak do vznikajícího sjednoceného pole vyššího vědomí.
Toto vznikající pole se teď dostalo do bodu, kdy je již dostatečně silné na to, aby se stalo motivací pro velké změny na Zemi. Energie července se vzepnou do klimatického vrcholu v srpnu, ve Lví bráně a v zatmění Slunce a Měsíce ve Lvu, zejména v úplném zatmění slunce 21. srpna (bude viditelné na území USA - pozn.př.)
Bude to docela dlouhé období neustálé intenzity. A milovaní, jak budete ve svém životě přecházet mezi starým a novým a budete procházet tímto náročným obdobím zkoušek, budete muset zaměřit svou pozornost na udržování vnitřního míru a síly. Nezoufejte, neupadejte do role oběti nebo do hněvu, ale dovolte si setrvávat v pozici důvěry a plynutí. Není doba pro aktivity a snahy o změnu. Je to spíše doba ponoření se do sebe a poddání se vyšší moci,zatímco si dovolíte vplout do změn s důvěrou a oddaností

Úplněk v Kozorohu
Prvním významným bodem zrychlení energie bude při úplňku 9. července. Úplněk připadá na Kozoroha, který je silně ovlivňován Plutem, také v Kozorohu. Pluto posiluje transformaci a společně s mocnými magnetickými energiemi úplňku bude prvkem, který vynese na povrch velmi hluboké pocity, které je nutno přetransformovat a vyčistit. Dovolte jim, aby se dostaly na povrch, aby se uvolnily a odstranily. Nelpěte na nich ani nepociťujte zoufalství či vinu. Jenom je jednoduše uvolněte a jemně propusťte.
Ve starých energiích byste na zpracování takových pocitů museli velmi pilně pracovat a museli byste vynakládat hodně energie, abyste zjistili důvody těch pocitů. V těchto nových, multidimenzionálních energiích postačí pouze rozpoznat, co se objevuje a nechat to v lásce odejít, s vědomím, že se již takovými pocity a emocemi nepotřebujete nechat trápit. Postačí je nechat odplynout pryč, zatímco se budete zaměřovat na to, kde v daném okamžiku jste a co si přejete vytvořit ..........................................


Kryon - Nové světlo

26. července 2017 v 3:17 | Lee Caroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Tel Avivu, Izrael.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je zde energie, které se můžete dotknout a cítit ji - je zde podle plánu. Staré duše přišly na konci dne, ke konci učení, a začínají přemýšlet o tom, co bylo řečeno [odvolává se na seminář, který proběhl během dne]. Spojeni v písni, v lásce, jsou zde bohyně, je zde laskavost, harmonie a děje se tak často, když se setkají staré duše s dalšími podobně smýšlejícími. Doprovod, o kterém jsem mluvil dříve, se změnil. Mění se s vámi a s přístupem, pochopením a moudrostí, kterou jste zde nabyli. Chci vám předat channeling o něčem, čemu se říká nové světlo a tento channeling vyplývá z toho všeho, o čem dnes mluvil můj partner.
Moji drazí, všechno, co vám říkám, jsou dobré zprávy. Chci, abyste pochopili důvod tohoto channelingu. A tím je to, že je zde něco, co je třeba sdělit v tomto bodě v čase, který je jiný než jakýkoli jiný. Mluvili jsme o tom dříve, ale toto poselství je jiné a já sedím na místě, které to potřebuje slyšet, aby srdce začala relaxovat a poznala, že opravdu existuje nějaký plán.

Nové světlo. Co to je? Světlo je metafora a fráze "světlo a tma" jsou metafory pro různé druhy vědomí na planetě. Lidem to nemusím vysvětlovat. V průběhu času jste spatřili to nejtemnější z tmy a viděli jste to nejsvětlejší ze světla. Moji drazí, když přemýšlíte o tom, co je nádherné a podobné Bohu, a když přemýšlíte o nevinnosti dítěte, vaše srdce se prosvětluje. Je to nádherné světlo! Vysoké vědomí laskavosti, nádhery a harmonie je tím světlem, o kterém mluvíme, a tma je jeho protikladem. Co se stane v tmavé místnosti, když zapálíte svíčku? Tma zmizí. Proto světlo vždy vítězí nad tmou, pokud je ho dostatek- pokud je ho dostatek.
Tma je nízké vědomí - otroctví, smrt, zabíjení a další postoje, které nemají laskavost nebo pochopení pro cennost života. Tma je v těch, kteří ještě nezačali rozumět základním elementům lásky. Vy jste to všechno viděli, moji drazí, a lidstvo ví, co je tma a světlo .....................

FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVENEC 2017

26. července 2017 v 3:14 | Solara |  Channeling

FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVENEC 2017 - ZŮSTAT PRAVDIVÍ A OPRAVDOVÍ ZA JAKÝCHKOLI OKOLNOSTÍ!

Vstupujeme do druhé poloviny tohoto divokého, divokého měsíce, kde kolem dokola celé duality odletují připínáčky, které ji drží. To se stane, když Ony šroubky buď dál svazují lidstvo a my ztrácíme více našich svobod nebo se rozhodneme je odšroubovat a uvolnit držení duality. Výsledek záleží na nás...
Červenec přináší zrychlenou změnu, situace plné výzev a ještě víc šokujících událostí s mnoha srážkami a přizpůsobeními. Také nám dává nespočet příležitostí se hodně naučit - jak co dělat, tak co NEdělat.
Červenec a srpen jsou jako pár. Něco velkého se stane v červenci a něco ještě většího se stane v srpnu, co přinese šokující vlny po celé planetě. Konečné pololetí roku bude samé kvantové skoky. Mimo Mapu, jak si opravdu vybíráme realitu, ve které chceme žít. Dualita se bude dál hroutit do sebe a bude se zdát stále vzdálenější a více surrealistická, nereálná, zvláštně poskládaná.

Červenec není měsíc, ve kterém se věci dějí posloupně, logicky a lineárně. Místo toho je napěchovaný vířícími, spirálovitě stočenými energiemi s nákladem nečekaného. Kdybych měla červenec nakreslit, naplnila bych papír nepořádkem nesčetných kruhů všech velikostí a barev. Tyto kruhy by neměly žádný řád; byly by všude, v chaotické hojnosti jeden přes druhý. Okamžitě bychom se divili, "Jak TÍM mám sakra proplout?"
Když se budeme snažit hýbat podle lineárního času, všechno bude chaotické a únavné, ale pokud se spojíme se Zelenými Světly a Rychlou Stezkou Nové Reality, kupodivu nebudeme cítit tolik tlaku a stresu. Když budeme dělat všechno s Láskou a Opravdovostí, sladí nás to s něčím o hodně větším.........

Tváří v tvář lásce

25. července 2017 v 8:16 | Marianne Williamson - z knihy Kouzelná Láska |  Duchovní růst


Část té nejdůležitější práce na milostných vztazích vykonáváme tehdy, když v nich nejsme. To, jak o lásce přemýšlíme ve chvíli, kdy před námi ještě žádná nestojí, z velké části určuje, jaká bude, až se vynoří. Pokud v době samoty přemýšlíme o důvěrných vztazích negativně, pak se tyto myšlenky zázračně nezmění ve chvíli, kdy se objeví milostný partner - pokud je ovšem neprohlédneme a nezbavíme se jich. Jinak budou tyto myšlenky nemilosrdně ničit nový vztah stejně, jako plevel ničí nové rostlinky na zahradě. Tváří v tvář lásce nabývá náš strach různých podob. Někdy se cítíme jako kazové zboží, takže kdo by nás asi tak chtěl? Takové myšlenky mohou odradit lásku, aby k nám byť jen nakoukla.

Lidé do nás mohou do nekonečná hučet, že problém je v negativním myšlení, které musíme změnit. Ano,je to negativní myšlení, ale sami je změnit nedokážeme. Pojďme si to vyjasnit: Láska je Zázrak. Je to Boží Práce.
Skrývá v sobě tajemství, a Zapomínáme-li na to, výrazně tím snižujeme své šance ji získat a udržet si ji. Pokud v našich životech není láska, pak je právě na cestě k nám; taková je podstata vesmíru. Když víte, že k vám v pět dorazí vzácný host, strávíte den tím, že budete dělat doma co největší nepořádek? Samozřejmě, že ne.Budete se připravovat. A právě to bychom měli dělat, očekáváme-li lásku.

Drahý Bože,
chci být hodna lásky a připravena na příchod milovaného. Prosím odstraň zdi, které stojí před mým srdcem. Prosím zbav mě her, které hraji a tak si odpírám radost ze života. Prosím obnov mě, abych mohla poznat kouzelný milostný vztah. Pak mi pošli toho, kdo potěší mé srdce. Prosím otevři nebeské brány, aby láska mohla zaplavit mou duši. Amen.

Abraham Hicks – O očkování

21. července 2017 v 8:12 | Esther a Jerrry Hicks |  Channeling


Host: Odkazovali jste před chvílí na to, že kdykoliv podnikáte něco, abyste něčemu zabránili, tak plánujete, že se to stane. Jedno z kontroverzních témat je očkování. Někteří lidé říkají, že očkování je hrozné a jiní zase, že ho musíme mít k prevenci nemocí. Zdá se mi zřejmé, že je to o zabránění nemoci… proč se tento celosvětový fenomén očkování proti něčemu, proč se ta nemoc nadále nešíří, pokud tlačíme a očkujeme proti ní?

Abraham: Promluvme si o tom z pohledu zákona přitažlivosti. Vysvětloval jste to z pohledu, že člověk, co možná přijímá očkování nebo dává ho svému dítěti, ho přijímá z postoje prevence. Také by se dalo říct, že dělá to, co je podle něj nejlepší k podpoření zdraví. Nevíte jistě, z jakého postoje k tomu přistupuje, ale je možné, že kvůli prevenci nemoci, nebo k podpoření zdraví. Pokud se zaměříte obecně, je snazší v tom najít svou rovnováhu. To je postoj z toho, co byste nazval příčina. Chvíle, kdy ohledně něčeho podnikáte akci.
Ale chceme mluvit o tom, co očkování dělá. Jakou má očkování vlastnost vycházející ze zákonu? Zdá se, že očkování je zavedení něčeho technicky nechtěného do fyzického těla s očekáváním, jak usoudili výzkumníci a doktoři, že fyzické tělo přivítá tu kontrastní zkušenost s moudrostí, a vytvoří touženou vlastnost, aby nakonec posílilo imunitu. Zní to trochu jako důvod, proč jste přišli sem na Zemi do kontrastu.
Nikdo z vás si neřekl: Inkarnuji se a chci, aby vše bylo tak, jak chci, budu to pozorovat a žít šťastně až na věky. Každý z vás si řekl: Kontrast zdokonalí mou touhu a moje touha svolá zdroje a kombinací toho všeho budu silnější. Přední linie, evoluce, vývoj, vylepšení.

Host: Převažuje víra ve prospěch očkování rizika?

Abraham: Zcela zřejmě. Zcela zřejmě. To neříkáme, že každým očkováním toho dosáhnete. Nesnažíme se zabíhat do kontroverze toho všeho. Ale víme jistě, že ať věříte, že očkování je špatné, a tak ho neužíváte… jinými slovy nezáleží na tom, jestli se necháte očkovat, nebo ne.
To, že proti němu s odporem tlačíte, je pro vás škodlivé. Spousta lidí jsou odhodlaní, že očkování je špatné, a neuvědomují si, že si mnohem více vibračně škodí, než kdyby se nechali očkovat. Protože jsou tak v odporu, a odpor vždy způsobuje nesoulad. Z vyššího pohledu není nic, čeho byste se museli obávat, protože odpor v podstatě netrvá věčně. Odpor je prospěšný k vyjasnění a prospěšný k zaměření.

Nevšiml jste si… zacházíme do různých směrů, abychom to mohli snadněji vyjádřit. Lidé mají obavy ze zvířat, z vymírání různých druhů, a my říkáme: Vám vážně chybí ti dinosauři? Vážně vám chybí? Téměř nikomu nechybí. Když pochopíte, že věci se vždy lepší, mění se, ale vždy se lepší… Hlavní vzkaz, který se snažíme předat, je ten, že jak přijmete tuto jednu věc, vážně vám chybí obrna? Chybí vám? Sotva komu. Samozřejmě se to zdá jako bezvýznamné srovnání pro ty, kteří chtějí proti věcem bojovat. Ale myslíme si, že je tak zbytečné odporovat různým věcem. Nemusí to být tak těžké.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Jeshua - Spirituální význam života na Zemi

20. července 2017 v 11:23 | Pamela Kribbe |  Channeling

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe
Drazí stejně smýšlející přátelé,
Hovořím k vám já, Jeshua. Jste mí bratři a sestry. Spojuji se s vámi jako rovnocenný, nikoli jako někdo, kdo je vysoce nad vámi, nýbrž jako přítel, kamarád. Vnímejte společný zdroj, prostřednictvím něhož jsme spojeni. Vnímejte, jak mezi námi proudí život, spojení, které léčí a které nás osvobozuje.
Mějte k sobě úctu stejně tak, jak máte k druhým v této skupině. Úcta znamená cenit si sebe tím, že si uvědomujete, kdo skutečně jste a co jste již na této cestě přijali, abyste byli v těle z masa a krve, tady a teď na této Zemi.Byl to skok důvěry a hluboko uvnitř vás je víra, síla, hluboké vědomí, díky kterému jste si zvolili tu být. Každý z vás řekl této inkarnaci, svému současnému životu "ano". Ta chvíle, kdy jste vyřkli "ano" byla založena na hlubokém vědění, přesto následkem starých vzpomínek ze zkušeností z jiných životů na Zemi vyvstaly pochybnosti. Tyto pochyby zahalily Vaše jasné a zřejmé "ano" a způsobily jeho zahalení a zakrytí. Cítili jste se ztracení v tomto pozemském dobrodružství, sami a opuštění. Znám tuto bolest, neboť jsem ji prožil.

Příliš často jsem byl vykreslován jako svatý, osvícený, který věděl vše. Tak to však nebylo, znal jsem hluboké pochyby a strachy. Byly součástí mé cesty stejně jako ty vaše, a tak mě vnímejte v mé nedokonalosti, v mé rozpolcenosti. Když jsem žil na Zemi, byl jsem inspirován světlem, jehož jsem chtěl být svědkem, světlem, které bylo za slovy, které obsahovalo lásku, zázrak, krásu, humor a moudrost. Toto světlo nebylo ode mě, bylo však dáno skrze mě, tak jako je to ve vašem případě. Míval jsem však také chvíle hlubokého zoufalství skrz prožívání nedostatku pochopení od těch, kteří byli kolem mě, necítil jsem se uznán tak jako vy. Díky tomu jsem mohl dosáhnout k lidem, kteří byli velmi osamělí, zoufalí, kteří cítili bolest fyzickou i emocionální, k lidem, kteří se nacházeli ve spirituální pustině. Dokázal jsem tyto lidi pochopit, protože jsem uvnitř sebe prožíval emoce, nálady a myšlenky, které prožívali i oni .....................

Pokrok nezastavíš ...

20. července 2017 v 11:17 | http://funny-pictures.funmunch.com |  Humor

Jeshua - Život, vědomí a dědictví pradávného Egypta

19. července 2017 v 15:44 | Pamela Kribbe |  Channeling


Jeshua prostřednictvím Pamely (Březen 2017)
Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím z břehů Nilu! Je mi velkým potěšením být s vámi. Jako rodina se společně čas od času scházíme na různých místech a v odlišných kulturách. Je tu společné vlákno, které nás spojuje a vede. Je to vlákno života a vědomí, které se snaží na Zemi šířeji a hlouběji projevit.
Život uvnitř nás touží po vědomí. A vědomí v nás touží po životě. Země nám nabízí život prostřednictvím našich těl a emocí. Ty reprezentují Život uvnitř nás jako řeka, která stále proudí a občas je divoká a nekontrolovatelná, a tak se i vy můžete někdy cítit jako tonoucí a pochybovat o svém směřování. Život má ve svém srdci svobodu. Život chce žít! Pro život je žití smyslem samo o sobě. Dalo by se říci, že je unaven "vnějšími cíli". Můžete to pociťovat, když se podíváte na přírodu: ptáky, hory, květiny. Příroda je intenzivně živoucí a, jak jste svědkem jejího bezstarostného odevzdání silám a cyklům života, můžete si uvědomit, že smysl života nemůže být venku, ale v jeho samotném vnitřním prožívání.

Prožívání života však vyžaduje vědomí. Čím vědomější jste, tím hojnějším a plnějším se váš život stává. Jako lidská bytost jste vyzýváni, abyste rozšiřovali své vědomí, a život se tak sám mohl rozvíjet a vyjadřovat stále tvořivějšími způsoby. Vědomí přináší prostor a vyšší svobodu. Když se podíváte na zvířata v přírodě, uvnitř nich existuje čistá živost a přesto zůstávají - víceméně - omezeni v říši svých instinktů, ve své živočišnosti. Vy jako lidská bytost máte taktéž zvířecí povahu, zároveň je uvnitř vás něco - jiskra světla a vědomí - které vám dává možnost tuto svou zvířecí povahu překročit a něco do ní přidat. To něco navíc je vaše vědomí, které prostupuje život smyslem, směřováním a nakonec láskou.
Tímto vědomím jste vy: je to božská jiskra uvnitř vás. Tato božská jiskra se chce spojit a tančit s životem, s inkarnací, s masem a krví vašeho těla. Vaše původní božská jiskra má touhu prožívat život naplno, vstřebávat ho všemi buňkami těla pro samotné jeho prožívání. Vědomí touží po životě a život touží po vědomí. Když jim dovolíte společně tančit, najdete ve svém životě smysl a naplnění.

Často si myslíte, že ve svém životě musíte něčeho konkrétního dosáhnout, a často jste zaměřeni na jakýsi cíl nebo konečný záměr. Když jste stále lapeni ve zvycích společnosti a jste většinou "ve světě", můžete být zaměřeni na vnější cíle jako je: práce nebo úspěšná kariéra, vztah nebo manželství, děti, dům. Když jste více orientovaní ke spiritualitě a vnitřnímu světu, můžete usilovat o očištění, osvícení nebo vnitřní rovnováhu. To druhé zmiňované se jeví jako ctihodnější cíle než ty vnější, avšak i zde - v touze po osvícení - se nedotýkáte hlavního důvodu, proč tu jste. Za vším vašim usilováním a na cíl orientovaným hledáním je často popření samotného života. Jste zde, abyste prožívali život - s plnou vervou - a následně kolem těchto zkušeností obalili své vědomí jako paže, objímající život a podporující ho, aby kvetl a vyvíjel se ....................

AA Michael - JSTE PŘIPRAVENI NA OSVOBOZENÍ?

19. července 2017 v 8:26 | Ronna Herman |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, červenec 2017
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Pamatujte mí stateční, žijete uprostřed Věčnosti. Poselství o vesmírné moudrosti, které vám přinášíme nemají vytvářet více pravidel nebo vytvářet nové dogma. Naším záměrem je nastavit vaše srdce tak, aby planula láskou, a podat vám letmý výhled na to, jaká nádherná budoucnost je před vámi. Jelikož stále více lidstva cítí nespokojenost, kterou vyvolává jejich Já Duše, je velmi důležité, aby byly studovány Techniky Moudrosti Vzestupua abyste je sdíleli s lidmi kolem sebe. Vy, probuzená SEMÍNKA HVĚZD, jste ti, kteří budou nyní rozšiřovat vynořující se UČENÍ MOUDROSTI budoucnosti.

Ještě jednou, dovolte nám uvést příklad toho, co se děje, když procházíte cestu o-Svíce(Světle)-ní. Slyšeli jste, že je v ráji mnoho domů, které jsou v pravdě těmi mnoha Dimenzionálními a podDimenzionálními říšemi projeveného Stvoření. Během éry, která je nyní dokončena, se velká část reality lidstva skládala z kombinace frekvenčních vzorců Třetí a Čtvrté Dimenze tvořených jejich individuální minulostí a tím, čemu právě věřili, jejich akcemi a činy. V každém osobní"domě bytí" sídlí ti, kteří jsou naladěni na tuto určitou úroveň existence a jsou s ní kompatibilní. Sdílí spolu mnoho druhů víry a fungují v rámci stejných omezujících koncepcí; nedostatku, viny, strachu z budoucnosti, a obvykle jsou pod kontrolou rasových, kulturních, náboženských i tradičních pravidel a norem........................

Kryon - Změna paradigmatu

19. července 2017 v 8:22 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Atlantě, Georgia, Massachusetts, 15. února 2015
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Oslavujeme dnešní den, oslavujeme drobné věci jako třeba radost nebo smích. Tak často už jsme mluvili o tom, že energie smíchu a radosti je léčivá a že ji můžete vnímat. Kromě lásky překoná jakoukoli jinou emoci, kterou člověk vytváří. Emoce jsou fyzické, emoce vysílají doslova energetické vlny. Víte, že když se někdo směje, je to nakažlivé. Radost také. A kdybyste se někdy zeptali, zda na druhé straně závoje existuje radost - ano, existuje tam upřímná, opravdová radost. Je to božská emoce, která vám byla dána. Drazí, nemusíte být zrovna inteligentní bytosti, abyste žili v radosti. Emoce můžete rozpoznávat i u zvířat, ale je těžké vidět je smát se. Je to absolutně božská schopnost daná od Boha, která vám ukazuje, že máte Boha ve svém nitru.

Mé dnešní poselství bude krátké. Promluvíme o třech věcech a přitom se podíváme na rozdíly mezi starým a novým paradigmatem. Ale ještě než začneme, mám jednu poznámku, z mého pohledu veselou a radostnou. Protože tady mezi posluchači sedí jeden fyzik, chtěl bych ho vyzvat, aby objevil "pravidlo dvanácti". Jste zvyklí pozorovat všechny energie, částice a jednotky. A teď vás požádám, abyste si všimli souhry dvanácti takových jednotek. Příroda je založena na dvanáctce. Měla by vás na to upozornit DNA, protože nevychází z desítkové soustavy, která je pro vás předpojatým způsobem počítání. Fyzika je totiž fakticky založena na dvanáctkové soustavě. Nuže, ne všechny energie mohou být viděny a identifikovány, avšak reakce ukazují, že tu něco existuje. A když počítáte, vychází vám k vašemu překvapení, že tu existuje souhra dvanácti. To by mělo také něco naznačit o chybějících zákonech fyziky a o tom, co by tu mohlo být. Odhalí vám to a vyjasní určité věci, které nemůžete vidět.................

Poslední dopisy ...

18. července 2017 v 9:17 | Marianne Williamson |  Záhady kolem nás

Jeden můj kamarád mi téměř každý den posílal e-mail, v němž stálo: " Stále to samé: jsem nekonečně vděčný, že jsme se oba ocitli ve stejný čas ve stejném městě." Toho dne mi poslal ještě jeden, poměrně nezajímavý e-mail. Ani jsem si nepamatovala, co v něm bylo.
Několik hodin po napsání těchto dopisů nasedl můj kamarád do letadla a během letu napříč Státy zemřel na infarkt. Nestihli jsme se ani rozloučit. Později téhož dne jsem řekla své sekretářce: " Vytiskni mi prosím poslední e-maily od Andrewa. Chci si je teď schovat."

Té noci jsem měla sen, Zdálo se mi, že zazvonil telefon a já ho bezstarostně zvedla. ,,Tady Andrew;" řekl hlas na druhém konci. Viděla jsem ho, jak sedí v křesle a mluví do sluchátka. l když jeho jediná slova byla: ,,Tady Andrew" měla jsem v tom snu pocit, že dostal jakési zvláštní povolení, aby mi mohl zavolat. Ten sen mě strašně vyděsil. Procitla jsem ze spaní, prudce se posadila na posteli a křikla: "Můj Bože...!"Cítila jsem neodbytnou jistotu,že mě právě kontaktoval nebožtík.

Další den nebo možná až den poté jsem seděla u stolu, hovořila do telefonu a listovala nějakými spisy. Došla jsem až ke složce nadepsané "Andrew - poslední e-maily", kterou mi sekretářka přichystala. Otevřela jsem ji a prohlížela si jeho dva poslední dopisy: v tom druhém, napsaném pár hodin před jeho smrtí - v tom, o kterém jsem si myslela, že neříká nic důležitého - stálo: " Ať už budeš dnes večer kdekoliv, pokusím se ti zavolat."

( úryvek z knihy: Marianne Williamson - Kouzelná Láska )

UČEDNICTVÍ

17. července 2017 v 7:57 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST |  Citáty a Moudra

Návštěvníkovi, který žádal, aby se mohl stát Mistrovým žákem, Mistr pravil: Můžeš se mnou bydlet,
ale nebuď mým následovníkem. Koho tedy budu následovat?
Nikoho. V den, kdy někoho začneš následovat, přestaneš následovat Pravdu.

Existuje Anastasia?

16. července 2017 v 8:28 | https://zvonicicedry.cz |  Duchovní růst

Všem příznivcům knih Vladimíra Megreho přinášíme článek z červnového čísla časopisu MEDIUM, kterému upřímně děkujeme za dlouholetou, velmi příjemnou spolupráci:) V článku autor knižní série Zvonící cedry Ruska odpovídá na otázku z publika během čtenářské konference v Helsinkách, která proběhla v roce 2015.
I vy můžete položit autorovi své dotazy během jeho podzimní návštěvy České republiky a Slovenska v září 2017, kdy proběhnou dvě čtenářské konference v Praze a Bratislavě. Na programu mimo jiné prezentace českých, slovenských a ruských rodových statků, vystoupení ruských, českých a slovenských hudebníků, úryvek z představení Léčivého divadla Gabriely Filippi "Anastasia", autogramiáda, focení, prodej knih, cedrových výrobků a cedrových sazenic. Kompletní program návštěvy V. Megre najdete v článku Vladimír Megre v Praze a Bratislavě. Připomínáme, že snížené vstupné na čtenářskou konferenci v Praze končí 31. července!

"Existuje Anastasia?.."
"Tuto otázku mi lidé kladou nejčastěji a je pro to několik důvodů.
Existuje skupina lidí, kteří si nepříliš přejí, aby byly moje knihy a existovala Anastasia. Kdo je to? Tak například někteří duchovní činitelé. Po celý život kázali, poučovali společnost, ale žádný dobrý výsledek se nedostavil. A najednou se objevily knihy, v nichž mluví Anastasia. A ve světě dochází k událostem, které již teď můžeme pozorovat a cítit.
Existují i jiné důvody. Představte si třeba rodinu, která si vydělala na byt, na auto a jiné věci. Otec rodiny si myslí, že vede správný život a že něčeho dosáhl. Najednou však za ním přijde manželka se zelenou knížkou v ruce a říká: ,Muži, nežijeme správně. Naše děti by neměly zdědit chátrající byt, ale velkolepý živý prostor, v němž by mohly žít.ʻ A člověk najednou pocítí, že něco v životě dělal špatně, prožívá neklid, začíná se s manželkou přít a říká, že nic z toho neexistuje.

Jsou také lidé, kteří pokládají tuto otázku, aby se ještě jednou ujistili, že Anastasia existuje.
Pojďme však uvažovat logicky. Jsou tady knihy. Mají autora. Je to Megre a Anastasiina slova. Knihy se dotkly lidských duší v mnoha zemích světa. Znamená to, že jsou a působí na lidi. Kdo je ale napsal? Pokud je autorem pouze Megre, znamená to, že právě on je Anastasia. To on stvořil tak geniální obraz. On udělal to, že miliony lidí přestávají holdovat alkoholu, kouřit a zakládají rodové statky. To Megre, tak geniální člověk, stvořil neobyčejný obraz, jenž se vznáší nad Ruskem a který následují miliony lidí. Stvořil obraz, o němž mluví duchovní učitelé, církev, vědci, stovky bardů. Muzikanti skládají písně, básníci píšou básně, malíři malují obrazy a vy je můžete vidět. Na Zemi se zakládají zahrady, které také můžete vidět. Dochází k obrovským sociálním změnám. A mně nejednou říkali, abych se vzdal Anastasie, abych řekl, že neexistuje. A byl bych nejgeniálnějším spisovatelem, jelikož obraz stvořený v knihách ukazuje lidem cestu…
Jsem vděčný osudu, že mě před tímto ochránil. Proto stále říkám, že Anastasia - překrásná poustevnice z tajgy - existuje. A má úloha tady není velká. Vše, čeho jsem dosáhl, je díky Anastasii."

Překlad: Zvonící cedry
Kresba: J. Gavrikov

Abraham Hicks – Inspirující příběh Thomase Edisona

15. července 2017 v 7:49 | Esther a Jerrry Hicks |  Channeling


Host: Děkuji. Miluji vás, Abrahame.

Abraham: To je přirozené.

Host: Mám obrovskou radost, že jsem zde. A všichni máme velkou radost, že vy jste tady. Věděl jsem, že mě vyberete. Chtěl bych se s ostatními podělit o něco dobrého. Mám s tím začít a otázku položit později, nebo…?

Abraham: Co si myslíte, že nás všechny nejpravděpodobněji zavede na místo, kde jsme ještě nebyli? V této konverzaci, kde tato skupina bytostí ještě nebyla. Najděme nový kousek.

Host: Děkuji. Chtěl bych se podělit o příběh Thomase Edisona. Před sto lety v prosinci 1914 bylo Edisonovi 68 let a jeho laboratoř vyhořela do základů. Bylo to vše, co měl. V té době měla hodnotu sedm miliard dolarů. Neměl ji pojištěnou. Přes noc o vše přišel.

Abraham: Až na své vibrační schopnosti.

Host: Přesně tak.

Abraham: Až na svůj bod přitažlivosti.

Host: Přesně. Vědělo se o něm, že je velmi optimistický.

Abraham: Vážně?

Host: V bezpodmínečné radosti. Hasiči v noci požáru zavolali jeho synovi. Věděli, že tu laboratoř už nezachrání. Zavolali mu a řekli, ať další ráno poví otci, že o vše přišel. Rychle se dostal k laboratoři. Byl v šoku. A pak viděl otce, Thomase Edisona, jak sedí na židli a kochá se plameny.
Ten si ho pak všimnul a řekl mu: "Podívej na ty krásné plameny. Takový oheň nikdo ještě neviděl." A jeho syn na to: "Tati, jsi v pořádku? Celý se třesu." A Edison: "Ano. Nic s tím už nesvedeme. Hasiči dělají, co mohou. Budeme to řešit zítra. Ale teď se podívej na ty krásné plameny. Ten modrý musí být z kyslíku. Páni, tady je fialový. Řekni mámě, ať přijde. I se známými. Tohle si nesmí nechat ujít."
Další den přišly New York Times a ostatní noviny a Edison jim řekl: "Všechny mé chyby shořely v ohni. Ve ztrátě je obrovská hodnota." Edison žil dalších 20 let a jeho společnost Con Edison stále funguje.

Abraham: Věděl něco, co jeho syn v té době nevěděl. A to že jeho bytí… že nashromadil vědomosti. Použili bychom jiné slovo než vědomosti, ale nashromadil vibrační bod přitažlivosti. Nějakým způsobem chápal, že existuje vibrační realita, která se rychle zase zhmotní. Fyzické manifestace jsou dočasné. Vibrační stav bytí je věčný.

Host: Naprosto.

Abraham: Máme pár otázek. Myslíte si, že byl… neustále a pouze optimistický? Všichni se tak rodíte. Někteří z vás v raném věku od toho upustíte kvůli pesimismu ve vašem okolí. Někteří z vás od toho upustili, nelíbil se jim pocit toho, vzpomněli si, jaké to bylo být optimistický, a přirozeně se k tomu vrátili. Někteří z vás, obzvláště vědeckého zaměření… protože vše ve vědě… vlastně vše ve všem… se řídí těmto fyzikálními zákony.

Abyste dobře chápali fyzikální zákony, musíte najít stabilitu v tom, jak vesmír funguje. Edison teda metodou pokusu a omylu, jak by to někteří nazvali, díky svým experimentům zjistil, co funguje. A stejně jak zjistil, co funguje z hlediska chemie, matematiky nebo vědy, také zjistil, co funguje z hlediska emocí. Uvědomil si, tak jistě, jako že jedna plus jedna se rovná dvě, že tato emoce plus tato emoce se bude rovnat tohle. Zjitil, co mu optimismus přinese.
Naučil se vyžívat v jasnosti. Jasnost a soulad je to samé. Rozštěpená energie a jasnost je opakem. Stejně tak, jak se jako vědec učil skrze dělání… o to samé žádáme vás. Žádáme vás, abyste se spojili se svými emocemi, abyste objevili svou jasnost tak jako Edison.

Host: Ano, to jsem chtěl říct. Pozorovat, co funguje a ne, co nefunguje. Cokoliv jiného než radost fungovat nebude.

Abraham: A proč? Pokud se spojíte se svými emocemi a začnete si všímat, jak se cítíte, když věci fungují a když věci nefungují. A pak začnete dělat věci na to, jak zmírnit odpor a jak zvýšit stav umožňování. To jsou snadné věci, ale nejdříve musíte pochopit proces. Teď už ho všichni chápete, že?

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Venuše, Máří Magdalena a znovuvynoření Posvátného Ženství

14. července 2017 v 16:12 | Emily Trinkaus |  Ostatní

Překlad textu astroložky a terapeutky Emily Trinkaus.

V roce 2011 jsem se vydala na cestu poznání Bohyně a mým začátkem byla Venuše. Venuše v mém natálním horoskopu je na 10.stupni Vah, v kontaktu s kvadraturou Urana a Pluta, a tato konstelace zrovna začala být aktivní. Projevila se jako intenzivní pocit, že je pro mne otázkou života a smrti odkrýt a znovu kultivovat Posvátné Ženství, v mém vlastním i v kolektivním životě. Jak stín ženství vypadá jsem věděla: posedlost vzhledem a nedosažitelným ideálem krásy, spoluzávislost, závislost na romantice, poruchy příjmu potravy a poruchy vztahu ke hmotě (hromadění, nadměrná konzumace). Co jsem naopak neznala bylo místo, ze kterého pramení zdravé (empowered) a osvobozené ženství. Jak říká Marion Woodman: "O ženství je velmi složité mluvit, protože ho zakusilo příliš málo lidí." Při mém průzkumu Venuše se brzy objevila Máří Magdalena, nečekaná a nepozvaná. Nebyla jsem vychována v křesťanství a ani jsem se o něj nijak nezajímala, takže má první reakce byla: "Co s tím má Máří Magdalena společeného?" Ale když jsem se do jejího příběhu ponořila, pochopila jsem to. Během Věku Ryb v posledních dvou tisících letech bylo křesťanství převažujícím paradigmatem Západu a my všichni jsme jím poznamenáni. Bylo paradigmatem, které překroutilo a ponížilo ženství. Když se v době končícího Věku Ryb vracíme ke kořenům, příběh křesťanské "skryté Bohyně" se odhaluje a transformuje - což je v souladu s mým projektem. Byla jsem však překvapená, kolik spojení jsem našla mezi Venuší a Máří Magdalenou.

LÉČENÍ PARADIGMATU RYB
Jak opouštíme Věk Ryb, který začal v období narození Krista, pokřivení a stíny končícího věku se derou na světlo, zralé pro léčení. (Angl. HEALING má v kořeni slovo whole a holy: Celistvost a Posvátnost. Pozn. TD). Názory na dobu konce starého a začátek nového věku (Věku Vodnáře) se různí. Důležitější než přesný čas posunu je uznání, že jsme v přechodu - v čase zvýšeného chaosu a zmatku, kdy jedno paradigma umírá a rodí se nové. Symbolem Ryb jsou dvě ryby plavající do opačných směrů, ale svázaných k sobě. Představují fyzickou a neviditelnou realitu, hmotu a energii, tělo a ducha. Ryby jsou božským paradoxem: jsme i nejsme z tohoto světa,jsme nekonečné vědomí, a přitom vtělené, a tím omezené hranicemi časoprostoru. Jako poslední znamení zvěrokruhu Ryby představují Jednotu, Sjednocení a Celistvost. Na konci cyklu se vše rozpouští zpátku do oceánu vědomí, vrací se do Zdroje.........

Prodavač balonků

10. července 2017 v 21:24 | José Carlos Bermejo |  Pro pohlazení dušičky


Kdysi probíhala v jedné vsi slavnost. Všichni obyvatelé odložili práci a každodenní starosti a shromáždili se na hlavním náměstí, kde stály atrakce a stánky se vším možným, co si jen lze představit.
Z těchto lidových veselic měly největší radost děti. Přijel cirkus s klauny a provazochodci, cvičenými zvířaty a krotiteli, kteří je dokázali přimět ke skokům a přemetům. Všemožní prodavači nabízeli dětem pamlsky a hračky, aby utratily peníze, které dostaly od rodičů a kmotrů.

Byl tu také prodavač balonků všech druhů a barev. Balonky byly různé, ale každý z nich představoval nějaké známé či zvláštní zvíře. Velké, malé, neobvyklé - všechny balonky byly originální a žádný se druhému nepodobal. Přesto se na ně jen málo lidí přišlo podívat, a ještě méně lidí si nějaký balonek koupilo.
Prodavač balonků byl však vynikající obchodník. A tak v okamžiku, kdy se všichni bavili a zvědavě po všem pokukovali, udělal něco neobvyklého. Uchopil jeden z nejlepších balonků a pustil jej. Protože byl naplněn lehkým plynem, začal rychle stoupat a zanedlouho se ocitl nad náměstím. Obloha byla jasná a zářící ranní slunce osvěcovalo balonek, který stoupal stále výše, hnán na západ mírným ranním vánkem. První dítě, které jej spatřilo, na něj ukázalo prstem a vykřiklo:
"Podívej, mami, balonek!"

Okamžitě se přidaly další děti. Mezitím však prodavač vypustil další balonek jiné barvy a mnohem větší. Lidé nevěnovali pozornost ničemu jinému než tomu prostému a velkolepému představení, kdy jeden balonek stoupal za druhým vzhůru k nebi.
Na závěr prodavač vypustil další dva balonky těch nejkrásnějších barev, které k sobě byly přivázané. Ihned ho obklopila skupina dětí, které se hlasitě překřikovaly a dožadovaly se na svých rodičích balonků vznášejících se k nebi. Přestože vypustil zdarma některé velmi krásné balonky, lidé stáli i o ty zbývající, a těch bylo mnoho. Prodavač měl totiž skutečně balonky všech druhů, velikostí a barev. Za chvíli se kolem procházely houfy dětí s balonky. Jedno z nich napodobilo to, co vidělo a pustilo balonek na svobodu.

Nedaleko stálo černé dítě, které smutně a se slzami v očích všechno pozorovalo. Zdálo se, jako by se ho zmocnila hluboká úzkost. Prodavač, který byl dobrý člověk, si chlapce všiml, zavolal na něj a nabídl mu balonek. Chlapec zavrtěl hlavou a odmítl balonek přijmout.
"Daruji ti ho, chlapče," řekl muž laskavě a naléhal, aby si balonek vzal.
Ale černý chlapec s krátkými kadeřavými vlasy a smutnýma očima znovu gestem nabídku odmítl. Muž se chlapce překvapeně zeptal, co jej rozesmutnilo. A černoušek odpověděl formou otázky:
"Pane, jestliže vypustíte tamten černý balonek, vystoupí stejně vysoko jako ostatní barevné balonky?"
Prodavač všechno rázem pochopil. Uchopil černý balonek, který si dosud nikdo nekoupil, odvázal ho a dal jej chlapci. Řekl:
"Vyzkoušej to sám. Vypusť ho a uvidíš, že tvůj balonek vystoupá stejně jako ostatní."
Chlapec s úzkostí a zároveň s nadějí vypustil balonek, který dostal. Jeho radost byla nezměrná, když viděl, že jeho balonek hbitě stoupá stejně jako ostatní balonky; začal tančit, tleskat a smát se z čisté radosti a štěstí.
Prodavač se mu podíval do očí, pohladil ho po kadeřavých vlasech a řekl:
"Podívej, chlapče, balonek stoupá vzhůru ne díky barvě nebo tomu, jak vypadá, ale díky tomu, co má uvnitř."

- Snad i já chápu, co znamená "stoupat vzhůru", vzhledem ke každému člověku nebo k barvě jeho pleti…
- Skutečně věřím, že to, co je potřebné a důležité pro "výstup vzhůru", se skrývá uvnitř?
- Uvažuji o důstojnosti lidské bytosti bez ohledu na barvu pleti…

( úryvek z knihy: José Carlos Bermejo - Další příběhy pro uzdravení duše )
Převzato z http://www.vira.cz

Jak jsi jen mohl

9. července 2017 v 8:14 | Jim Willis / převzato z facebooku |  Pro pohlazení dušičky


Když jsem byla štěňátko, zabavila jsem tě svou hravostí a rozesmávala jsem tě. Nazýval si mě svým děťátkem a přes mnohé rozkousané boty a jiné pohromy jsem se stala tvým nejlepším přítelem. Vždy, když jsem byla zlobivá, pokýval si nade mnou prstem a zeptal ses: "Jak jsi mohla?!" - ale nakonec jsi mi vždy odpustil, povalil jsi mě na záda a poškrábal na bříšku.

Moje výchova k čistotnosti trvala trochu déle, než jsi předpokládal, protože jsi byl hrozně zaneprázdněný, ale spolu jsme to zvládli. Pamatuji si ty noci, když jsem byla přitulená v posteli k tobě, naslouchajíc tvým tajemstvím a snům a věřila jsem, že život prostě nemůže být lepší. Chodili jsme na dlouhé procházky, běhali jsme v parku, jezdili v autě, zastavili se na zmrzlinu (mě jsi dal jen kornoutek, protože prý zmrzlina není dobrá pro psy) a dřímala jsem na slunci, když jsem čekala na tvůj příchod domů na konci dne. Postupně jsi začal trávit víc času v práci a na svojí kariéře
a víc času jsi věnoval hledání lidského partnera. Čekávala jsem na tebe trpělivě, utěšovala tě, když si měl zlomené srdce a byl zklamaný, nikdy jsem ti nevyčítala špatné rozhodnutí, vždy jsem nadšeně vítala tvůj příchod domů a těšila jsem se s tebou, když jsi se zamiloval.

Ona, teď tvoje žena, není "pejskař" - ale i tak jsem jí přivítala v našem domě, snažila jsem jí projevit svou náklonnost a poslouchala jsem ji. Byla jsem šťastná, protože ty jsi byl šťastný. Potom přišli děti a já jsem byla vzrušená spolu s tebou. Fascinovala mě jejich růžovost, jejich vůně a též jsem se chtěla o ně starat. Ale ty a ona jste se obávali, že bych jim mohla ublížit a já jsem trávila většinu času zavřená v jiném pokoji nebo v kleci. Ach, jak jsem je chtěla milovat, ale stala jsem se "zajatcem lásky". Když vyrostli, stala jsem se jejich kamarádkou. Věšeli se na mou srst a tahali se za ní nahoru na své vratké nožičky, strkali mi prstíky do očí, zkoumali moje uši a dávali mi pusinky na nos. Milovala jsem to všechno okolo nich a jejich dotyk - přestože tvůj dotyk byl teď takový ojedinělý - a kdyby bylo třeba, bránila bych je vlastním životem. Vkrádala jsem se do jejich postelí a poslouchala jejich trápení a tajné sny a spolu jsme čekali na zvuk tvého auta na příjezdové cestě. Bývaly časy, že když se tě zeptali, jestli máš psa, ty
jsi vytáhl z peněženky mojí fotku a vyprávěl si jim o mě příběhy. V posledních letech už jen povíš "ano"
a změníš téma..............