Září 2017

Záhadný lidský mozek

30. září 2017 v 8:34 | Taťjana a Vitalij Tichoplavovi |  Záhady kolem nás

Na tomto místě se musíme zmínit o řadě šokujících sku­tečností, které svědčí o tom, že i fyzické tělo, které je řízeno
duší, je schopno se kr átkodobě chovat rozumně, i když bylo zbaveno mozku!

Během války střepina granátu zcela rozdrtila lebku po­ručíka, který šel v čele roty. Bezhlavý velitel se však nesva­lil na zem jako snop slámy, ale stál dál na nohou. ačkoliv mu z celé lebky zůstala pouze brada s dolní čelistí a prakticky žádnou hlavu už neměl. Toto lidské torzo si pravou rukou rozepnulo prošívaný vatovaný kabát, ze záňadří vytáh­lo mapu s vyznačeným směrem postupu a podalo ji celou zakrvácenou staršinovi, který stál vedle něho. Teprve poté
padl zabitý velitel k zemi. Tělo poručíka, který i po smrti "myslel" na své vojáky, muži odnesli a pohřbili vedle veli­telství pluku.

Podobná svědectví udávaj í i středověké kroniky, když uvádějí, že v roce 1336 král Ludvík Bavorský odsoudil k smrti jakéhosi Ditze von Schaunburga spolu se čtyřmi jeho lancknechty za to, že nabádali ke vzpouře. Před popravou se Ludvík zeptal odsouzeného na jeho poslední přání, přičemž k jeho velkému překvapení ho muž požádal, aby byl se svými lancknechty postaven do řady tak, že mezi sebou budou mít vzdálenost osm kroků, a jemu nechal srazit hlavu jako prvnímu. Prohlásil, že bez hlavy proběhne kolem svých mužů a ti, kolem nichž to stIhne, musí být omilostněni. Ditz seřadil své pěší žoldnéře do jedné linie, sám se postavil na kraj, klesl na kolena a položil hlavu na popravčí špalek. Jakmile mu kat uťal hlavu, vyskočil na nohy a rozběhl se kolem lancknechtů, kteří úžasem oněměli. Teprve až proběhl kolem posledního z nich (tedy po čtyřiceti krocích), klesl mrtev k zemi. Ohromený král splnil svůj slib a všechny odsouzené omilostnil. Zdrojem této jedinečné historky je kronika, která pojednává o vládě tohoto panovníka.

Nehledě na obrovské množství bádání, jež se na celém světě velmi intenzIvně věnují výzkumu mozku, nebyl tento lidský orgán ještě zdaleka prozkoumán. Odpovědi na naprostou většinu otázek, jež se týkají mozku, proto dosud chybí. Členka Ruské akademie věd a Ruské akademie lékařských věd N. P. Bechtěrevová tvrdí: "Celý svůj život jsem zasvětila výzkumu nejdokonalejšího orgánu, lidského mozku, a došla jsem k závěru, že vznik takového zázraku by bez přičinění Stvořitele nebyl možný."


(úryvek z knihy Taťjana a Vitalij Tichoplavovi - Neomezené možnosti člověka)

Kruhy ve vlasech

29. září 2017 v 11:31 | Dan Piraro |  Humor

Mys pokoje

28. září 2017 v 12:20 | převzato z http://www.vira.cz |  Pro pohlazení dušičky

Sestřička v hábitu u Zdi nářku nemůže být nenápadná. Účastnila jsem se mírového pochodu, který končil u Zdi nářků, kde byl prostor k modlitbě. Akce byla velmi úspěšná a sešlo se na ní mnoho lidí. Jen kolem mě se vytvořilo podivně prázdné místo. Můj řeholní hábit byl jako "skvrna" v židovském moři. Jedna paní se ke mně nicméně přiblížila. "Víte, já mám sestřičky ráda," řekla anglicky. A vyprávěla mi, jak měla v Haifě těsně před porodem svého prvního dítěte na výběr mezi dvěma porodnicemi: izraelskou a křesťanskou, vedenou řeholnicemi. Po chvilce váhání se rozhodla pro porodnici izraelskou. Porod proběhl špatně a dítě zemřelo.

Když se blíží porod druhého dítěte, rozhodla se pro druhou porodnici. Také tam se porod zkomplikoval a lékaři se začínali obávat nejhoršího. Sestra, která o ni pečovala, se v tu chvíli omluvila: "Musím odejít, ale budu se za vás a vaše dítě modlit." Nakonec bylo dítě zachráněno. "Vím, že to bylo díky modlitbě té sestry," dodává paní.
Těch pár slov, která jsme spolu promluvily, jako by zrušilo strach z jinakosti - lidé se přiblížili a zaplnili prázdný prostor kolem mě. Obepluli jsme další nepřekonatelný mys, překážku, která zůstává lidským očím často skrytá.

Někdy si říkám, není-li naše modlitba ještě "cennější", když se modlíme za někoho neznámého. Čas od času, když si přečtu nějaký časopis určený široké veřejnosti, pomodlím se za někoho, o kom se tam píše. Nedávno jsem dvakrát četla, že belgický herec Benedikt Poelvoorde prochází "existenciální krizí". Dojalo mě, že známý herec dokáže s prostotou a pokorou říct: "Víte, nemám se dobře." Nebo například Madonna. Když před několika lety vyšel klip, ve kterém objímala kněze, vyslechla jsem mnoho kritik na její adresu … ale koho napadlo se za ni pomodlit? Jistě že to je šokující. Ale v dnešním světě se člověk musí hodně snažit a chce-li prodat svoje zboží nebo sebe sama, je třeba šokovat. Musela jsem se skutečně pousmát, že pojmenovala svou dceru Lourdes. Možná je to naivní, ale věřím, že u Pána není nic nemožné, nemyslíte?

A což kdyby naše modlitba za lidi jiného vyznání měla ještě větší vliv? Modlili jste se už někdy za ajatolláha? Modlili jste se někdy s láskou a vírou za někoho, kdo je jiný než vy, koho si nevážíte, kdo vás znechucuje nebo šokuje? Není právě tohle ta nejkřesťanštější modlitba? Když se modlíte za ty, kteří vás milují, co děláte zvláštního? Copak to nedělají také pohané? Ježíš nás zve k tomuto:
Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. (Mt 5,44-45)
Naprosto s vámi souhlasím. Je to přehnané. Ale právě tak se učíme, co je to láska. Omlouvám se, měla bych napsat Láska s velkým L. Abychom se naučili po ní toužit a žít ji, potřebujeme se každý den modlit, jakkoliv je naše snaha ubohá a neobratná.

Pán překonává všechny naše nevěrnosti a vede nás, abychom, aniž pořádně víme jak, rostli v Něm. Jednoho dne, aniž bychom si toho vůbec všimli, se budeme modlit za někoho, kdo nás štve, a žehnat kolemjdoucím. Všechna naše posuzování a rozškatulkování druhých postupně zmizí, protože v nás bude přebývat Kristus.
Obdivuji tu řeholnici, zdravotní sestru v Izraeli, která si dovolila opustit ženu při těžkém porodu. Dovolila si spolehnout se na modlitbu a změnila pohled této ženy na své spolusestry. Jak je modlitba krásná… Jak budeme v nebi překvapeni, až uvidíme milosti, které jsme dostali od lidí, jež ani neznáme. Jak budeme asi šťastni, až uvidíme, jak Boží Láska vyslyšela všechny naše modlitby. Copak by nás Ježíš prosil o modlitbu, kdyby ji nechtěl vyslyšet?

Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a velmi je účinná modlitba spravedlivého! (Jak 5,16)

( úryvek z knihy: Sestra Marie od Navštívení - Krásný žebrák )

Kryon - Stav Země

28. září 2017 v 11:50 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes vám chci vyprávět jeden příběh. Je to milostný příběh, a také náhodou zahrnuje historii planety, současnost a budoucnost. Toto jsou věci, které vám chci povědět a věci, které vám chci představit. Nazvěme to, "Stav Země v červnu 2017".

Je to milostný příběh kvůli tomu, kde začíná a jak začíná. Kdybyste se vrátili o 24 let zpátky, Kryonovy veřejné channelingy začaly v Kryonově Knize Jedna. Informace byly hlavně úvodem k posunu, o kterém jsme vám já i mnozí další začali vyprávět, že přichází. Nebyla to ode mě ezoterická informace, ale spíše něco, o čem věděli všichni předkové. Pozorovali hvězdy na obloze po tisíce let. Uvědomili si, že se hvězdy od dekády k dekádě lehce mění, a začali chápat mechanismy solárního systému a zemského oběhu kolem Slunce dlouho před moderními teleskopy.

Objevili, že Země obíhá kolem Slunce a že musí existovat lehké kolébání planety samotné, aby to donutilo oblohu měnit se tak, jak se to dělo. Dokonce spočítali tu nejnižší dobu kolébání a v průběhu času se kolem toho vytvořila proroctví. Avšak ta proroctví byla mezi těmito předky tak podobná, že ti, kteří je studují, dokonce i dnes žasnou. Jak si mohly být tyto příběhy tak podobné, když se ti předkové vzájemně neznali? Jak si mohly být ty informace tak podobné i přes velké vzdálenosti a propast několika staletí?

Kalendáře předků, které tak dobře znáte, začaly svůj dlouhý počet (vice než 5 000 let dlouhý) a začalo vyprávění o možnosti posunu vědomí. Konec kalendářů byl nastaven na rok 2012 - střed kolébání.

Můj partner za mne začal hovořit v roce 1989, dva roky po Harmonické konvergenci. Do roku 1993 můj partner obdržel a vydal Kryonovu Knihu Tři. Bylo to odhalení toho, co přicházelo:Teď, kdy se stalo mnoho věcí, aby eliminovaly možnost světové války, může posun nastat. Řekl jsem vám, proč je zde Kryonova skupina, co se děje, co by se mohlo stát a některá z proroctví týkajících se toho, co očekávat. Byla to mystická kniha - malá, protože můj partner se právě učil jak se totálně propojit s centrálním zdrojem (channeling). Channeling je zvýšená intuice a most k druhé straně závoje. Tato kniha odhalila pocit naprosté lásky a soucitu s celým lidstvem. ...................

Kam se upírá mysl, tam odchází energie

23. září 2017 v 18:57 | zdroj: http://www.pronaladu.cz |  Duchovní růst


Když má někdo obavy o své dospělé děti nebo přátele, "přiživuje" je svou vlastní energií, a pomáhá tak "nést kousek cizího kříže". Fakticky ovšem omezuje jejich právo volby vlastní cesty. V takovém případě i ta nejpozitivnější myšlenka přinese tomu, koho svými myšlenkami přiživuje, jen málo užitku. Každá myšlenka je energií. Svou myšlenkou energii dodáváme. Co je v centru naší pozornosti, tam od nás směřuje energie. Avšak plést se do cesty někoho jiného, třeba i s těmi nejlepšími úmysly, není vždycky správné.

Pozitivní rodičovské myšlenky na děti, vyjádřené konkrétními myšlenkovými formami, někdy dětem dost silně jejich cestu blokují. Například věty "Vím, co pro tebe bude nejlepší. Tohle a tohle", nabité energií. To jsou hotové myšlenkové útvary blokující jiný vývoj situace. Jestliže do přání všeho dobrého vkládáme pozitivní energii, nesmí mít podobu zformovaných myšlenkových útvarů: že totiž ono dobro se má projevit právě takovým a takovým způsobem.
Důležitou emocionální součástí pozitivních i negativních myšlenek je energie. Čím více energetických emocí vkládáme do svých myšlenek, tím více náš myšlenkový proces mění bytí a ovlivňuje bezprostřední okolí člověka, na kterého myslíme. A to už je vměšování do jeho osobního prostoru.............................

Kryon - Pět vyladění

20. září 2017 v 13:26 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku, 17. května 2017
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Ženevě ve Švýcarsku.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přišel jsem do tohoto prostoru mnohokrát, proto jsou mnozí z vás na channeling zvyklí. Ostatní jej tolerují a další ohledně celé této myšlenky tápou. Moji drazí, toto je doba zrcadlení. Je to čas soucitu, pochopení a tolerance. Je to vlastně jakési vědecké setkání naplněné duchovností a ezoterikou. Vskutku, jdou ruku v ruce. Je zde něco pro každého, protože vědecké studium je studiem toho, jak tvořivý zdroj (Bůh) vytvořil všechny důležité systémy, které studujete. Chci vám dnes nabídnout předmět nazvaný Pět vyladění. S čím se vylaďujete právě teď, když sedíte na židli? Když uvážíte všechno, co jste viděli v posledních třech dnech, s jakými představami nebo energiemi jste se vylaďovali?

Pět vyladění
Vyladění jedna:Jaké je vaše vyladění na ostatní, se kterými se potkáváte? Je vůbec nějaké? Cítíte se nějak neobvykle, co je snad mimo toho, co je být "společenským"? Možná, že je to pro vás poprvé, kdy jste na takovém ezoterickém setkání? V posledních dnech se někteří z vás setkali s těmi, u kterých máte pocit, že jste je potkali už dříve. Někteří z vás cítí, že mají znaky toho, že jsou vaší rodinou! Někteří z vás nehledí mimo sebe, takže nevědí, o čem mluvím. Ale mnozí ano.
Rád bych vám sdělil, co se často děje, když se staré duše prolnou na setkáních a výpravách, jako je tato. Možná, že jste už slyšeli o poli? Jsme na dobrém místě, abychom si mohli promluvit o jeho fyzice, ale neučiním tak, protože to už bylo probíráno vědci. Poleumožňuje synchronicitě, harmonii a laskavé energii, aby se udály tak, jak byste to sami nikdy nemohli naplánovat. Je to skoro jako jakési pozvání - pozvání k setkání a procítění věcí, které byste nikdy nepocítili ani nespatřili na setkání, které by nebylo takové, jako je toto. Pole je zde vždy, ale jeho efekt a síla se od roku 2012 dramaticky zvýšily.

Abraham Hicks – Jak si nechat dorůst (nejen) nové zuby?

19. září 2017 v 10:05 | Jerry a Esther Hicks |  Channeling

Host: Děkuji. Tohle je velmi vzrušující. Jaký zázrak tu být a zázrak zde být s vámi. Děkuji. Tohle byl dokonalý úvod. To, kam chci jít, a kam směřuji, je… k záměrnému léčení a možná lépe - k umění umožňování stálé a spontánní regenerace nebo omlazení.
Abraham: Jen stěží bychom dokázali to téma rozvinout více, než jak jsme právě udělali. Jinými slovy, otevřelo se, cítil jste ho, je tam… nenamáhejme se. Chápete, na co narážíme? Nemá smysl dělat něco… Protože pak bychom se chovali, jakoby se zde dělo něco vážného, ale ono neděje. Stačí vám to?
Host: Ano.
Abraham: Jsme rádi.
Host: To, kam bych chtěl jít… vím, že je to možné, a mluvili jste o tom, že energie a inteligence, která stvořila vesmír, je nám dostupná. Nejen to… vím o taoistickém mistrovi, který žil 200 let a znovu mu dorostly dvě řady zubů. Rád bych vyvolal stav umožňování… abych si kompletně znovu nechal dorůst všechny své zuby.
Abraham: To je podle nás velmi dobrý nápad. Pokud tato realita má prostředky k tomu ve vás podnítit touhu, má prostředky k tomu, aby vám ji plně naplnila. Je tedy třeba touha a víra. Absolutní vědění. Jak o tom s lidmi mluvíme, všimli jsme si, že jen představa dorůstání zubů vaši pozornost zaměřuje na zuby, která nemáte. To je háček ve všem. To je háček v hledání partnera(ky), háček… najdeme něco, co je obecně více přijímané. To je výzva, kterou má většina lidí ohledně nalézání domu, ve kterém chtějí žít, nebo ohledně toho být si schopni dovolit koupit dům.

To, co jim stojí v cestě, je tolik uvědomění a pozornosti na tom, co je, že to, co je, převládá v jejich vibraci, a znovu vytváří to, co je. Vyžaduje to stáhnutí pozornosti z toho, co je. A zaměření pozornosti na touhu v její nejčistší formě. Proto vás pobízíme, aby to bylo o tvoření nálady namísto směřování myšlenek. Bude to tak snazší. Pokud zjistíte, co chcete, a proč to chcete, a zaměříte se na proč namísto na detaily, je větší pravděpodobnost, že deaktivujete nechtěnou vibraci a aktivujete chtěnou vibraci.

O slovu "deaktivace" jsme mluvili dlouho. Nat když je důležité, abyste něco deaktivovali, často se díváte přímo na to, co chcete deaktivovat, a tím to aktivujete. Je to o tom se zaměřovat tak kompletně na to, co chcete, že nepřítomnost toho, co chcete, už ve vaší vibraci nebude aktivní. Důvod, proč se věci pro většinu lidí tolik nemění ve vztahu k jejich tělu, je ten, že si svého těla jsou tolik vědomi. To můžete změnit.
Jak se začnete zaměřovat více na svou náladu namísto na vrásky pod očima, pokud své sebeuvědomění necháte být o své náladě namísto na množství peněz, které máte v bance, pokud budete vycházet z nálady namísto faktů, fakta se změní. Velmi dobré. To je vše, co k tomu chceme říct.
Host: Dobře. Děkuji.

http://abraham-hicks.cz/jak-si-nechat-dorust-nove-zuby/

Láska znamená ...

14. září 2017 v 3:50 | http://kazdydenscitatem.cz |  Citáty a Moudra

AA Michael - VYTVÁŘENÍ „NOVÉHO MOCNÉHO VY"

13. září 2017 v 7:39 | Ronna Herman |  Channeling

*Archanděl Michael přostřednictvím Ronny, září 2017*
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní Mistři, Nejvyšší Stvořitel zvyšuje tok Elixíru Života Vševesmírem, a to ovlivňuje celé stvoření. Nemůžete se před tím skrýt. Nemůžete to odmítnout nebo popřít. Vaše spojení, šňůra života vedoucí k vašemu Zdroji stále sílí a je stále přesvědčivější. Sílí prvek magnetizace a vy si k sobě stále silněji magneticky přitahujete to, co jste vyvolali a potvrdili jako svou realitu.Pokud věříte, že musíte žít v chudobě a zmatku, budou tyto myšlenkové formy ve vašem životě znovu posíleny a zvětšeny.Pokud jste přijali pravdu, že jste určeni k životu plnému krásy, radosti a úspěchu, odkryje se tato realita před vámi (pokud ji budete následovat až do konce a podniknete patřičné kroky, jak jsme je uvedli v našich mnoha minulých sděleních).

Mnoho z vás je v přechodné fázi, kdy se cítíte odpojení a osamělí, jak se snažíte se přizpůsobit další úrovni vesmírných vibračních vzorců. Společně s tím, jak Zemi a její obyvatele na té čí oné úrovni pronikají rozpínavé, zrychlené frekvence vyšší Čtvrté Dimenze, tak se lidstvo postupně vynořuje z omezující iluze nižších astrálních rovin. Vězte, že váš sloup Božího Světla se rozšiřuje a sílí, aby se na vás mohlo vylévat více a více Andělského Elixíru života a protékat vámi, a aby až nasytí vaše tělo, vyzařoval dolů do Esence Duše Země. Tato vzácná energie je pro vaši hostitelskou planetu velmi důležitá, neboť tato Velká Bytost usiluje o to, aby se navrátila do rovnováhy a vnitřní harmonie, stejně jako o snížení kataklyzmat na svém povrchu. Vyšší frekvence vibračních vzorců jsou zvláště důležité v procesu pročišťování a navrácení aurického pole, které vaši planetu obklopuje, k jeho původnímu dokonalému Andělskému plánu, návrhu. Když pročišťujete své čtyři nižší tělesné systémy, abyste mohli soustavně zvyšovat množství Adamantinových částic Světla, které k sobě můžete magneticky přitáhnout a vyzářit ze sebe, je povinností a Andělským darem být schopen pomáhat se vyvíjet také své milované planetě.

Návrat k harmonii a rovnováze začíná v každém z vás jako "Andělská nespokojenost". Vaše Vyšší Já začíná zvyšovat množství Světla Stvořitele, které dostáváte, a zvyšovat jeho frekvence. Pokud věnujete pozornost "Volání", může ve vás, tady a teď začít jednotné vědomí. Nejprve je životně důležité, abyste uznali a vynesli na povrch do svého vědomí všechny nevyrovnané Zlomky, které jste vytvořili během zážitků mnoha svých životů - věci, které vás ovládají, věci, které kolem vás v aurickém poli vytvořily emocionální a mentální vězení. Pak si musíte být těchto Zlomků a toho, jak ovlivňují vaši realitu, vědomi.Následně svým vědomým záměrem musíte vytvořit žhavou touhu to změnit a naplnit tyto Zlomky přeměňující energií Lásky/Světla. Vždy jsme připraveni a ochotni vám ve vašich kladných snahách pomoci, ale vy nás musíte požádat a dát nám povolení, abychom mohli posílit vaše přesvědčení a odhodlání, dát vám nezbytné znalosti a poskytnout vám rychlý test a nejlepší způsob, jak dosáhnout přeměny jednoduše a ladně..........................

Kryon - Kryon v Holandsku - 2. část

13. září 2017 v 7:37 | Lee Carroll |  Channeling

Kryon v Holandsku - channeling 3
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří z vás se ptali na channelování: "Kde je ten muž během procesu channelingu?" A my vám odpovídáme: Ustupuje stranou a to je pravda. Duch nepřebírá jeho tělo. Léty cvičení se Lee naučil oddat se tomu a ustoupit stranou. A co pak skrz něj prochází, to je to, co teď slyšíte. Ale na začátku to tak vůbec nebylo, protože ještě neexistovala souhra syntaxe a angličtina byla velmi špatná. Duch mu ukazoval věci, na které se pak rozpomínal a v channelingu opakoval. Nebylo to tak jako dnes, kdy přebírá poselství z druhé strany závoje tak čistě, jak jen je to skrz člověka možné. Člověk (Lee) nad tím má plnou kontrolu a tehdy ji ještě neměl - a má toho ještě víc.

Drazí, tak je to i u vás. Chcete víc. Je jedno, jaké máte zkušenosti s Duchem, je tady ten pocit, že toho je ještě víc. A přichází to doslova od vás - je to jako podání ruky: čím víc se vaše vědomí zaměřuje na to ezoterické, na to, co nazýváte Bohem, o to víc vás miluje. Sedíte tady v budově, která byla původně vybudována jako kostel. A na malbách, obrazech a často i na sochách vidíte světlo kolem hlavy, které nazýváte "svatozář": Je to symbol pro člověka, který je v kontaktu, pro člověka, který chtěl víc nebo možná zakusil euforii Boha ve svém nitru. To se dělo u prastarých a děje se to i dnes - je to něco velmi podstatného, důležitého, zásadního pro lidi mající vztah s Bohem.

Rád bych promluvil o léčení. Tentokrát to bude obtížné a důvodem je vaše vnímání. Říkám vám teď, co vidíme my, ne, co vidíte vy. Předávám vám pravdu, kterou není snadné předat. Často je jako políček do tváře logiky vašeho světa. Avšak my vám ji musíme předat, protože vypráví o velkoleposti, o které byste měli vědět.

Lidské tělo funguje zhruba jen na 30 - 35 % toho, k čemu bylo vlastně navrženo. Slyšeli jste správně. Svobodná volba ve vědomí člověka snižovala vlastní potenciál po celé věky, protože vědomí řídí zdraví. Nízké vědomí připouští nemoci a mění to, co by vlastně vaše DNA měla dělat. Ale to se teď začíná posouvat. Už jsme vám mnohokrát vysvětlovali, oč při tomto posunu jde: Lidé se začínají posouvat a vyvíjet na vyšší úroveň. Evoluce je vývojem vědomí, DNA a buněčné struktury, aby se stala výkonnější. ........................

Nevěstka

12. září 2017 v 8:31 | Sestra Marie od Navštívení |  Pro pohlazení dušičky

Milosrdenství Boží

Namur. Projíždím Belgií a jdu se svými mladými spolubratry na mši komunity Blahoslavenství v centru města. Mám radost ze setkání s přáteli a s celou komunitou. Mše byla prostá, ale hluboká. Bratři mě pozvali na večeři, takže odcházíme společně.
Cestou zpět míjíme policejní komisařství. O jeho zeď se opírá žena v minisukni a přiléhavém tričku. Její odbarvené vlasy, vysoké kozačky a vyzývavý postoj hovoří za vše. Když se ale na ni podívám, všimnu si, že veselo jí asi zrovna moc není. Vlastně pláče. Bratr vedle zašeptá: "Je to prostitutka."

Dojdu k ní a řeknu:"Nevím nic o Tvém životě, ale je pravda, že někdy je život opravdu tvrdý a člověk prožívá hodně bolesti. Zažíváme dost zklamání a hořkosti, taky to znám. Můj život se změnil, když jsem přijala Kristův pohled na sebe samu. Podíval se na mě jako nikdo nikdy předtím a v Jeho pohledu bylo tolik lásky a něžnosti… Ten pohled viděl mnohem hlouběji, než bych sebe sama dokázala vidět já. Díval se s láskou, zatímco já byla zaslepená vším tím, za co jsem se styděla. Někde hluboko uvnitř nás je místo, kde se cítíme nesmírně osamělí, ale právě on jediný tam může být s námi, dotknout se nás, přebývat v našem nitru, utěšit nás. Souhlasíš s tím, abych se za Tebe pomodlila?"

V tu chvíli zvedla oči, které měla celou dobu sklopené k zemi. Viděla jsem v nich překvapení a údiv nad tím, co jsem říkala, a snad jsem zahlédla v jejích očích také jiskřičku naděje. Poté sklopila hlavu na znamení souhlasu. Postupně jsme v modlitbě sestupovaly do hloubky našich srdcí, do toho tajemného místa, kde přebývá Bůh. Její napjaté svaly se uvolnily a kolem nás se rozlil tichý pokoj. Bratři mezitím odešli, a tak jsme zůstaly samy. Rozloučily jsme se mlčky a se vzájemným respektem. Už jsem ji nikdy neviděla. Nebyla to prostitutka. Byla to plačící žena.

Kdyby jen věděla, že to byla právě bývalá prostitutka, která viděla vzkříšeného Ježíše dříve než apoštolové! Jistě - biblisté vám řeknou, že je to jen legenda, protože to v evangeliích není řečeno přímo, ale je to stále možný způsob čtení tohoto textu, který je velice obohacující. Kdyby věděla, že Ježíš neodsoudil ženu přistiženou in flagranti. Řekl: "Kdo nezhřešil, ať první hodí kamenem" (Jan 8,7). Za tohle Krista opravdu miluji. Představte si na chvíli, že by se celá vaše čtvrť a všechny noviny dozvěděly o něčem, za co se opravdu hodně stydíte, a ten jediný, kdo vás může soudit, protože On je Bůh, se na vás zadívá s láskou. On to chápe, zná vaše nitro, ví o zklamáních, která jste zažili, o všech ranách pod pás, zná celý váš život, i to, jak jste se dostali až sem. Jeho pohled je plný důvěry: Věřím Ti, vím, že dokážeš mnohem víc, jsi krásná, máš hodnotu v mých očích, má holubice, má nevěsto, moje milovaná.

Zkusili jste někdy vzít ta slova vážně tak, jako by byla určena právě vám? Boží odpuštění je nejkrásnější dar, mnohem krásnější než všechny dárky. Odevzdáte plné odpadkové koše a dostanete drahokamy - to je skutečná otcovská láska, nebo ne? Dobře, ale co dál? Je pravda, že člověk potřebuje čas, aby odpuštění přijal, protože jedna věc je odpuštění přijmout a něco docela jiného je odpustit sám sobě. Jen takto však můžeme odpuštění skutečně přijmout z hloubi srdce. A jak říkala svatá Terezička - časem nezůstane po hříchu už ani stopy.

Byla jsem trochu zklamaná, že žádný z mých mladých spolubratrů a ani kněz, který tam byl s námi, se nešel se mnou za tu plačící ženu pomodlit. Zrovna jsme přijali Krista v Eucharistii. Stejného Ježíše, který se před dvěma tisíci lety zastavil, když viděl úzkost ženy-cizoložnice. Toho, který se nebál poprosit Samařanku, aby mu dala napít. Jak často se necháme zastavit rozpaky, strachem, zbabělostí... Kdy začneme Eucharistii žít opravdu konkrétně? Kdy konečně necháme Ježíše žít náš život? "Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus"(Gal 2,20). Myslíte, že Ježíš by dokázal jít kolem plačící ženy a nezastavit se?

Kdysi se taková plačící prostitutka skláněla u Ježíšových nohou. Dokonce mu je osušila svými vlasy. Muž sedící naproti němu byl pohoršen, neviděl nic víc než prostitutku a říkal si: …kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena… A Ježíš mu odpověděl:
Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbil jsi mě (na pozdrav), ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazal jsi mi olejem hlavu, ona však mi (drahocenným) olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mi nyní prokazuje tolik lásky. (Lk 7,44-47)

"Amen, pravím vám: celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království" (Mt 21,31). To je moje naděje. Nejde o to stát se prostitutkou, ale být ochoten změnit svůj život tak jako ona. Síla hříšníků je v tom, že nemají co ztratit.
První osoba kanonizovaná samotným Ježíšem byl "kající lotr", skutečný zločinec. Když propadám beznaději nad svými slabostmi a donekonečna se opakujícími hříchy, tak mně osobně velmi pomáhá rozjímat o kajícím lotru: "Amen, pravím ti: dnes budeš se mnou v ráji" (Lk 23,43). Velmi bych si přála, aby tato slova stále znovu zaznívala v srdci naší Církve a v srdcích nás všech. Chtěla bych, aby tato naděje znovu vytryskla v našich duších!
"I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, vybílí se jako sníh." (Iz 1,18)

( úryvek z knihy: Sestra Marie od Navštívení - Krásný žebrák )
Převzato z webu http://www.vira.cz )

Jen jedna věc je důležitá absolutně

11. září 2017 v 1:19 | Eckhart Tolle / převzato z http://eckhart-tolle-cz.blogspot.cz/ |  Citáty a Moudra


"Jen jedna věc je důležitá absolutně. A tou je vaše propojenost s bytím."


Selhání božského faktoru

9. září 2017 v 9:19 | Vladimír renčín / převzato z:https://sites.google.com/site/novamisantropovacitarna |  Humor

Abraham Hicks – Přestaňte si to dělat těžší

7. září 2017 v 8:27 | Esther a Jerrry Hicks |  Channeling

Vše, co chcete, se k vám nakonec dostane. Otázkou je: Jak dlouho potrvá, než se uvolníte a začnete očekávat dobré věci? Konverzace o tom, co trvá dlouho, způsobí, že více věcí bude dlouho trvat. Konverzace o snadných věcech způsobí, že více věcí bude snadných. Jste příjemcem z vesmíru, a to, jak se cítíte, určuje, jak vám to chodí. Pokud máte silnou touhu po blahobytu a věříte, že si ji zasloužíte… blahobytem myslíme fyzické zdraví, hojnost, jasnost, radost, lásku a vše, co pro vás znamená dobrý život.

Myslíme tím to vše. Jste zde a chcete to vše a všechny ty věci k vám proudí, a do určité míry jim umožňujete přijít… buď těžko nebo snadno. Každé vaše slovo, každá vaše konverzace s někým jiným, každá emoce, kterou cítíte, vám ukazuje, jestli si to pro sebe děláte těžší nebo snazší. Myslíme si, že protože ke svému životu přistupujete skrze akci… když stůl někam chcete přesunout, tak ho chytnete a přesunete ho, což vyžaduje určitou sílu, a myslíte si, že stejným způsobem se věci dějí. Skrze své zaměření a akci.

Chceme, abyste pochopili, že zatímco to přesune stůl z místa na místo, vesmír takto nefunguje. Vesmír funguje na základě energetických proudů. Jak se dostanete do toku těchto silných proudů, různé věci budou fungovat pro váš užitek. Jinak nebudou. Pokud bychom byli na vašem místě, před usnutím bychom si řekli, že zítra je nový den, a ráno bychom vstali a byli bychom odhodlaní se udržovat v co nejlépe pociťujícím místě. Jak bychom začali soustavně oceňovat, drželi bychom se toho............................

Jarní tulipán v zamrzlé půdě

6. září 2017 v 7:35 | Gary Chapman |  Pro pohlazení dušičky


Když mi bylo jednadvacet let, provdala jsem se za Jacka, svého nejlepšího kamaráda. Znali jsme se z vysoké školy. Líbil se mi jeho smysl pro humor. Jack byl vtipný a uvolněný. Zvolili ho klaunem třídy. Denně mě dokázal rozesmát - byl v tom mistr. Rovněž mi připadal spolehlivý a věrný. Na těchto dvou vlastnostech mi velmi záleželo, protože sama pocházím z rozvrácené rodiny. Domnívala jsem se, že láska k Jackovi mi vydrží navěky. Byli jsme ale mladí a naše láska spočívala na nerealistických očekáváních. Jeden od druhého jsme čekali více, než jsme mohli dát.

Když jsme spolu byli již sedm let, všimla jsem si, že osobnost mého muže se mění. Už to nebyl sebevědomý a okouzlující muž. Byl stále nešťastnější. Stával se pro mě cizím člověkem, s nímž nebylo lehké vyjít. Jak se měnil, vytrácela se i má láska k němu. Nedlouho předtím jsme se přestěhovali z Kalifornie zpět do města, kde jsme studovali - do Spokane ve státu Washington. Tam jsme se chystali založit rodinu a vychovávat děti. Jack sice neměl zaměstnání, ale měli jsme úspory na několik týdnů a doufali jsme, že během této doby práci sežene. V tom jsme se ale mýlili. "Nastudoval jste toho moc," říkal mu jeden potenciální zaměstnavatel po druhém, když zjistil, že Jack má dva tituly - z psychologie a z teologie.

Jack nenašel místo, na kterém by mohl uplatnit svou akademickou odbornost. Zaměstnavatelé dělnických profesí ho také nechtěli přijmout, protože se obávali, že odejde, jakmile se mu naskytne vhodnější příležitost. Jackovi se zavíraly jedny dveře za druhými a on sám se začal uzavírat do sebe. Neklidně chodil po domě a na nikoho z nás nepromluvil. Když ho naše tříletá dcera prosila: "Tati, pojď si se mnou hrát," odsekl jí: "Neruš mě, přemýšlím." Dcerka jeho chování nechápala. Vždyť dříve si s ní hrával rád! Když jsem mu řekla: "Nechceš si popovídat o tom, co tě trápí?", odbyl mě slovy: "Mě nic netrápí" nebo "Ne, nechci o ničem mluvit". Když jsem navrhla, že bychom mohli podniknout něco společně jako rodina, třeba zajít si do parku na piknik, odpověděl: "Mně se moc nechce…, jděte sami." ....................

Kryon v Holandsku -1

6. září 2017 v 7:20 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Nacházíme se na nádherném místě a než začneme, chceme uctít to, co se tady během věků událo - všechny události, nejen ty, které považujete za spirituální. Uctíváme také tanec, hudbu, bohoslužby, které se tu odehrály. Drazí, to vše tu zůstává a pomáhá vytvářet soutok energií, které zas podporují ty, které přijdou později.

Obvykle při prvním channelingu mluvíme o tom, že mezi vámi jsou lidé, kteří pochybují, zda je toto skutečné. Vždy se najdou takoví posluchači. Avšak dnes od toho chceme upustit a sdělit vám: Toto je mimořádná doba. Mimořádnou ji dělá to, že energie se od začátku posunu stala osobní. Mnohé z vás učili, že Bůh zná vaše jména nebo ví, kolik vlasů máte na hlavě. A přesto jste zůstávali od Boha odděleni. Říkáte: "Ach, to je pěkné, že mě Bůh tak dobře zná," aniž byste pochopili skutečné poselství, že jste součástí Stvořitele. To je totiž důvodem, proč vás Bůh zná.

Drazí, tohle není 3D, žádné lineární myšlení, není to to, kým jste. Pokusíte-li se analyzovat tvář Boha, uvědomíte si, že žádná tvář není. Stvořitel vesmíru, který sám stvořil Lásku, nemůže mít lidskou tvář. Jakou podobu má Bůh? Nic takového nemá. Pokud milovník přírody obejme nějaký strom a strom jej obejme také, pak vnímá Gaiu, vnímá krásu planety, která jej objímá a naplňuje láskou. Jak si tedy můžete dělat představu o Duchu?

Dnes se chceme ve čtyřech poselstvích věnovat jednomu tématu: Jak se vámi Bůh zabývá ze svého pohledu? Abyste to skutečně pochopili, musíte vy lidé zcela jasně vědět, že máte svobodnou volbu. Máte svobodnou volbu nevěřit ničemu, co se odehrává na tomto pódiu. Máte svobodnou volbu nevnímat doprovod, který tu je a zná vás. Máte svobodnou volbu ignorovat nabídnutou ruku Tvořivého zdroje, která vás chce zbavit únavy, všech těch problémů, které jste si dnes s sebou přinesli. Jste svobodní, všechno tohle můžete vypnout, odpojit a ignorovat. To je svobodná volba. Jste však také svobodni, abyste se zamysleli a zeptali se: "Je možné, že je Duch větší než všechno, co mi bylo řečeno? Je možné, že jsem se narodil jako velkolepá bytost a celou dobu jsem o tom vůbec nevěděl?" .................

VÝZNAM

5. září 2017 v 8:32 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST |  Citáty a Moudra


VÝZNAM
Turista řekl jednomu žákovi: Přicestoval jsem z veliké dálky, abych slyšel Mistra, ale jeho slova mi připadají úplně obyčejná.
Neposlouchej jeho slova. Poslouchej poselství.
Ale jak?
Zmocni se věty, kterou říká. Pořádně s ní třes, až všechna slova opadají. To, co zůstane, ti zapálí srdce.

Kryon - Marshmallow Messages – Srpen 2017

5. září 2017 v 8:22 | Lee Carroll |  Channeling

KRYON MMM 07. 08. 2017 - PROČ OČEKÁVAT TO NEJHORŠÍ?
Změny nejsou vždy špatné. Mnoho změn vede k laskavosti tam, kde předtím žádná nebyla. Někdy je to řešení, kde předtím žádné nebylo. A proto se vás ptám, drazí lidé, proč když dochází ke změně a posunu, přesouváte se k nejhoršímu společnému jmenovateli, kterým je strach? Vám všem se nečekaně staly dobré věci. Tak už to v životě chodí. Proč tedy během změn a posunu čekáte to nejhorší?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ - z Kryonova channelingu "Změna"

KRYON MMM 14. 08. 2017 - PARADIGMATA
Přesouváte se z paradigmatu, které zahrnuje váš imunitní systém, k paradigmatu, které nyní zahrnuje brzlík. Co jsem to právě řekl? Povím vám to: imunitní systém identifikuje nepřítele a bojuje s ním. Brzlík identifikuje nepřítele a harmonizuje se s ním.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonovy Knihy Devět - Nový začátek

KRYON MMM 22. 08. 2017 - PŘEDBĚŽCI
Staré duše, vy jste předběžci všeho, co přichází. Posun je důvodem, proč sedíte v této místnosti nebo posloucháte tento channeling. Staré duše, berte to vážně. Pokud vám někdo říká, že je toto "konec světa", pak chci, abyste se usmáli a řekli mu, proč to konec světa není. Povězte mu, že na to vás Bůh až příliš miluje. Zprávy o konci světa jsou staré a vytvořené člověkem, nikoli Bohem.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova channelingu "Stav Země"

KRYON MMM 28. 08. 2017 - ZÁZRAČNÉ LIDSKÉ TĚLO
Jak lidské tělo zázračně - samo a téměř přes noc - eliminuje nemoc? Existují o tom doklady a úzce to souvisí s energií myšlení. Co s tím uděláte? - Nebo to budete ignorovat?
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonovy Knihy 2 - Nemyslete jako člověk

Manželství tmelí samota

3. září 2017 v 5:35 | https://www.pronaladu.cz |  Ostatní


Jak je to možné?
Žena a muž vstoupí do manželství nebo spolu prostě začnou žít pod jednou střechou. Konečně mohou všechno dělat společně! Usínat, probouzet se, chystat se spolu do práce, vařit večeři, venčit psa, číst si, sportovat nebo jen tak ve volný den lenošit v posteli. Skutečnost však brzy ukáže, že takhle by to dlouho nešlo.
Čas od času se člověku zkrátka chce popíjet kávu jen tak sám, dívat se přitom oknem na déšť a na nic nemyslet. Nebo se pustit docela sám do úklidu, bez účasti své draze milované polovice. Přičemž to "draze milované" platí doslova, nikoli ironicky. Bylo by totiž chybou brát tento jev, tohle přání či touhu po samotě jako příznak rozpadu vztahu, ochladnutí lásky vlivem každodennosti a všedních starostí. Je proto zbytečné se lekat, nebo se za to dokonce stydět.

Láska určitě neznamená naprosté utonutí, jakési rozpuštění se v osobnosti toho druhého a ztrátu vlastní individuality. Naopak, právě zdravý manželský vztah naplněný láskou přímo předpokládá existenci času pro sebe sama, místa, které je jenom moje, kde se mohu věnovat sám sobě. Takže je úplně v pořádku, když se nám zachce být chvíli sami se sebou, abychom se posadili každý v jiném rohu místnosti nebo aby se jeden zavřel v kuchyni a druhý si zatím v ložnici četl nebo hrál oblíbené počítačové hry. Stejně tak se nám může občas chtít být s kamarády sám, bez partnerova doprovodu nebo se jít projít, případně jet třeba na ryby nebo na týdenní dovolenou. To je naprosto normální jev a jako k takovému je třeba k němu přistupovat. Podobné přání nebo touha po samotě znamená, že před vámi stojí plnohodnotná osobnost, nikoli něčí manželská příloha.

Čím to je? Stejně jako zvířatům, i člověku je dána snaha po udržení svého osobního prostoru, který je jiným nepřístupný. Zvířata si svůj prostor, své teritorium, přímo značkují. Porušení vyznačené hranice nebývá beztrestné.
Člověk se v tom zvířatům do jisté míry podobá. Předpokládá a očekává respektování své intimní zóny (do 60 cm) i zóny osobní (do 120 cm). Jakkoli jsou tyto vzdálenosti individuální a liší se podle temperamentu, kulturního a civilizačního prostředí, porušení jejich mezí nese člověk v každém případě nelibě a může je vnímat jako agresi. Vyvolává v něm podráždění. Jeho pohoda do značné míry závisí právě na tom, jak bezpečné jsou hranice jeho osobní zóny. A stejně tak, jako je nezbytný osobní prostor fyzický, je důležitý i osobní prostor psychický. Možnost na nějaký čas se do něj uchýlit je přirozenou potřebou každé zralé osobnosti. Odtud občasná touha po samotě.
Je třeba umět přijmout, že nemáme společné absolutně všechno, i když partner je náš nejbližší, nejvíce milovaný člověk. Právě proto, že ho milujeme, že ho ctíme a vážíme si ho jako člověka, jako osobnosti, budeme akceptovat také projevy jeho nezávislosti. To vztah jenom posílí a upevní...................

Isis prostřednictvím Pamely - Tančit životem

3. září 2017 v 1:11 | Pamela Kribbe |  Channeling

Drazí přátelé, drazí milovníci života, já jsem Isis. Jsem ptákem, který létá svobodně na nebi a užívá si energii Nebe i Země. Jsem uvnitř vás všech, a tak i vy jednoho dne budete létat osvobození od tohoto těla a jako pták budete cestovat někde jinde ve vesmíru.

Kamkoli jdete, máte uvnitř sebe dvě energie. Jedna je energie radosti, která vás udržuje v pohybu, stále hledá nové cesty, jak se vyjádřit, a vždy hledá život a dobrodružství. Energie radosti je světlo uvnitř vás. Je to vskutku to, z čeho je Stvoření složené. Když cítíte energii radosti, skutečně ji vnímáte a naplníte se jí, víte, že to, co hledáte, není mimo ni. Energie radosti je sama o sobě smyslem. Je to vyjádření života v jeho nejsvobodnější formě, nemůžete ji tedy ukořistit - radost je esencí života.

Jak jsem však řekla, existují dvě energie, které sebou nesete. Energie radosti je jednou a energie temnoty či bolesti je druhou. Kde je temnota nebo bolest, není žádná radost, pouze její nepřítomnost. Je to součást vás samých, která se cítí uvízlá, oddělená a osamělá. Hraje však významnou roli ve Stvoření. Energie radosti a energie bolesti nebo temnoty hluboce patří k sobě. Uvnitř temnoty je vždy touha po osvobození, po životě. Temnota touží být osvobozena, a když ji obklopí energie radosti s přijetím a lehkostí, temnota nemůže odporovat a otevře se. Vše, co je temné, jak uvnitř vás, tak ve světě, touží po životě, touží po osvobození.

Žádám vás, abyste se spojili se svou vlastní temnotou a nevnímali ji jako nepřítele. Je součástí Stvoření, má smysl. Stejně tak jako vaše radostná část, která hledá po mnoho životů ve vesmíru vyjádření, překračuje hranice a objevuje neznámá území. Samotný tento pohyb vytvoří energii strachu, nejistoty a ignorance a vy jste pak konfrontováni s bolestí a utrpením. Někde za tímto utrpením je však energie radosti. Ve vašem srdci a duši je taková touha po životě, že na hluboké úrovni jste ochotni zapojit se i do utrpení. Protože jste tak plní lásky, radost vám umožňuje hlouběji prozkoumávat život a vždy přesahovat hranice a jít do nových dobrodružství.

Nyní vás žádám, abyste se spojili uvnitř svého těla s temnými částmi, které vám činí potíže. Kde cítíte těžkou energii nebo kde se spojujete s emocí, která vás neustále obtěžuje a považujete ji za negativní nebo blokující. Nyní si představte, že vidíte tuto jednotlivou oblast nebo emoci jako energii, která čeká na uvolnění. Můžete se na ni dívat takto: tato temná energie uvnitř vás je průkopníkem vědomí, je to část vás, která jde za to, co považujete za bezpečné. Prozkoumává něco nového, čemu ještě nerozumíte, a proto vám poskytuje zmatenost a možná smutek nebo boj. Je to však proto, že jste tak dobrodružným duchem, že jste ochotni temnotu přijmout a vypořádat se s ní........