Listopad 2017

Kryon - Odhalení

29. listopadu 2017 v 4:49 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je typické, že poselství na konci druhého dne je osobní. Vždy opakujeme, že je velmi často směrováno na lidi sedící zde v této místnosti, v tomto prostoru. A přesto lze tento prostor definovat jinak. Definoval bych jej jako prostor pro všechny, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou). Rád bych vám předal channeling o odhalení a bude to pro vás všechny velmi významná poselství. Rád bych, abyste na chvíli zapomněli všechno, o čem si myslíte, že víte. Nikomu neuškodí, když na chvíli odložíte stranou, co vás učili. Nijak vás to neomezí, protože si to všechno zas můžete převzít zpět a zpracovat. Nemusíte odtud ani odejít jiní, můžete si uchovat všechny své vlastnosti. Teď bych však chtěl, abyste, obrazně řečeno, jen na chvíli zbořili zdi své víry, všeho, co vám kdy bylo o něčem řečeno.

A tak tu teď sedíte - a já začnu. Rád bych, abyste něco objevili. Něco bych vám rád ukázal. Ale je to velmi obtížné. Možná to však budete schopni vidět svým duchovním zrakem.
Drazí, než jste sem vstoupili do tohoto života jako člověk, byli jste skutečně součástí Tvořivého Zdroje. Kdybych vám tak mohl ukázat, jaké to bylo. Jaká jsou omezení anděla bez těla, bez očí, bez uší? Neexistují žádná omezení, existujete v polévce Stvořitele, v polévce čisté lásky, a přesto máte určité jméno. Jste věčné duše, prastaré. Existovali jste před tímto vesmírem a ještě před tím předchozím vesmírem… dokonce před jakýmkoli vesmírem. A byli jste připraveni opětovně přicházet na tuto planetu. Už jste to dělali dřív, v jiných scénářích, na jiných planetách, v jiných galaxiích a jiných vesmírech. Je to něco, co děláte pořád dál. Proto jste tak staří, staré duše.

Možná se ptáte, jak je to možné být součástí Tvořivého Zdroje a kde byste pak byli. Podívejte, neexistuje žádné "kde". Když se ptáte "Kde je Bůh?", jaká je odpověď? "Ano," je odpověď. Nemůžete lokalizovat lásku nebo Stvořitele. Pokud tedy jste součástí této polévky Stvořitele, staré duše se jménem, pak jste s mnoha dalšími dušemi se jménem součástí polévky. Můžete všechno vidět, každou frekvenci světla, která existuje. Můžete slyšet každou frekvenci, která existuje, a je to mimo hranice jakéhokoli lidského slyšení. Můžete slyšet světlo. Barvy nejsou omezeny sítnicí, neexistují žádná omezení. Vaše galaxie je uchvacující, naplněná duhami, zvuky, krásou, duchem, životem - a to všechno dokážete vidět. Představte si to, jen si to představte. Jste staré duše se jménem, to je to, kým jste - a ne tím, koho vidíte v zrcadle. Jste nastaveni tak, abyste (na Zemi) byli tím, koho vidíte v zrcadle, ale já bych rád, abyste odhalili, kým skutečně jste. Měli byste z toho mít husí kůži. Copak necítíte, že to je pravda? Upřímně, máte pocit, že jste jen biologickou nádobou, která přijde a odejde? Že jste se někdy narodili do určité energie a pak ji zas opustíte? Jen záblesk v existenci jedné duše - to nedává smysl. Drazí, 80 % lidí na této planetě intuitivně věří na život po smrti. Co vám to říká? Je to očividné, jste něčím mnohem víc, než se zdá..............................

Horoskop na období 27. 11. - 3. 12. 2017

27. listopadu 2017 v 7:57 | Petra Nel |  Horoskop

Kudy vede cesta?
Slunce ve Střelci se dostává do kvadratury s Neptunem a dostáváme se do pochybnosti, kudy vlastně vede cesta. Čemu máme věřit? Prožívání je rozjitřené, přecitlivělé a zmatené. Zklamání se střídá se zmatkem a nesrozumitelností. Nechápeme, co se kolem nás děje. Pozor, tady hrozí zabloudění! Chybí nám čisté spojení s vyšším vědomím. K tomu se dostává Mars ve Vahách do opozice s Uranem v Beranu 25. 11. - 9. 12. Přetlak energie vytváří napětí, podrážděnost a nespokojenost. Objevují se sklony k radikálním rozhodnutím a krokům, které bohužel budou mít své následky. Zvýší se nehodovost, častější úrazy a technické problémy. Problémy s počítači a mobilními sítěmi. Časté změny vytvoří chaos a vnímání, že čas plyne rychleji. Rozboření stávajícího. Energie napětí mezi Uranem a Marsem je o hranicích. Pokud narušíte prostor toho druhého, musíte se setkat s protitlakem.

Jste upozorněni na to, že tohle je už jeho hranice únosnosti a pokud se to nerespektuje a překračuje se dále jeho hranice, projeví se to nevědomým bráněním se. Člověk ani nemusí tušit proč je najednou nervózní, podrážděný a začnou ho dráždit věci, které ještě před pár dny bral v pohodě. Nevědomě si brání prostor, který jde přes podrážděnost a náladovost. Pak se nedivte, že někdo na vás zakřičí nebo vás pošle do určitých míst. Znamená to, že jste překročili jeho hranici únosnosti! Vědomé vymezení je, když si uvědomíte, kde máte svůj prostor a hranici únosnosti. Když je budete respektovat vy sami u sebe, budou respektovány i od druhých. Tato opozice je tedy o uvědomění si a vymezení svého prostoru. Může se to zdánlivě objevit přes malichernosti, ale za tím je skrytý hluboký význam principu hranic.

Pozor, je tady ještě jedna strana mince, a to je závislost na něčem. Pokud jsme na někom (nebo i něčem) závislí, máme strach o něj přijít, chceme, aby mu bylo co nejlíp. Jenže přemírou své energie, lpění, chtění, závislosti, ubíráme jeho prostor, svobodu a začneme ho dusit. A když nemůže dýchat, musí odejít pryč. Stáváme se tak vlezlí, že vzbuzujeme odpor. Překračujeme opět hranice druhého. Brát si to, co mi nepatří nebo příliš dávat, je v podstatě stejné, jsou to dvě strany jedné mince. Obojí je o hranicích a když známe ty své a uvědomujme si své závislosti, nepřekračujeme hranice druhých. Pak se lidé diví a ptají se, proč mě nechce, vždyť já pro něj chci jen to nejlepší? Ne, to nejlepší chcete jen pro sebe.

Každý máme jinou potřebu prostoru svobody, a to lze jenom respektovat. Když se cítí respekt, může se tento prostor zmenšovat. Víte, že když projevíte potřebu být sami, bude to pochopeno a respektováno bez výčitek, bez citového vydírání a panických pocitů z opuštění.
Panuje celkové velké napětí, jsme napnutí jak struny a naše citlivost se zvyšuje. Ve spojením s kvadraturou Slunce a Neptuna, která podporuje přecitlivělost a zmatek, přináší toto velmi náročné postavení, které je plné emocí, vzteku, lítosti, zklamání a pochybností. Konjunkce Merkura se Saturnem ukazuje, že se dotýkáme komplikací, těžkostí, omezení a strachu. Situace jsou tak stlačující, frustrující, že člověk má pocit, že nemůže dýchat, že je na hraně svých sil. Podpora Marse a Urana v harmonickém aspektu na konjunkci Merkura a Saturna, má pomoci k průlomu. K prasknutí, k třesku, prohlédnutí, rozhodnutí. Být pravdivý, ať se ve vás děje cokoliv. Je potřeba to přiznat, pojmenovat. Tím přijde uvolnění a najde se nové řešení. Je zde velká podpora na nalezení řešení a nových struktur.

Merkur se 3. - 22. 12. stává retrográdní, začne se vracet. Bude potřeba se více obrátit do sebe a nalézt své hluboké pravdy, poznání a moudrosti, které se získaly díky zkušenostem. Navrátí se něco z minulosti, co bude potřeba vysvětlit, přehodnotit, pochopit a dokončit.
Ve spojení s Černou lunou v Kozorohu je důležitá zodpovědnost a zralost. Plnění si svých povinností. Každý je zodpovědný sám za sebe a své povinnosti, které má plnit. Pokud si neplníte své povinnosti, bude vám zviditelněn řád a pravidla, která neplníte, protože tím žijete na úkor druhých. V době, kdy je aktivní Černá luna v Kozorohu, vám neprojde neplnění si svých povinností a zodpovědnosti.

3. 12. v 16: 46 hodin nastává úplněk. Slunce ve Střelci a Luna v Blížencích zviditelní téma novoluní z 18. 11. Sabiánský symbol: Vojenská kapela hlučně mašíruje ulicemi města. Klíčová myšlenka: Agresivní glorifikace kulturních hodnot. Každý kulturně-společenský kolektiv se pokusí násilně a hlučně vnutit hodnotu toho, čeho dosáhl a pokládá, že je to jediné a správné. Na individuální - mentální úrovni se projevuje pýcha a vzrušení z toho, co bylo dosaženo ve svém vědomí, poznání.
Opatrně na projevení ega a potřeby strhnout druhé, aby přijali vaši pravdu. Stále zůstávejte jen v nabídce pohledu, zkušeností, pochopení. A právě úplněk vyzvedne a osvětlí, co je třeba a tam, kde jste nuceni, tlačeni, potlačeni, agresivně omezováni. Kde sami sebe omezujete a vnucujete si to správné pochopení, rozhodnutí? Kde vás druzí do něčeho nutí, omezují? Kde vy druhé nutíte a omezujete? Blíženci jsou o svobodě, volnosti, lehkosti, také o povrchnosti. Střelec je o možnostech, svobodě, pravdě, moudrosti a zacílení. Úplněk je v kvadratuře na Neptuna. Pouze přes hluboké odevzdání se vyšší moudrosti, intuici, bezpodmínečnosti, milosti můžete projít branou, kde získáte odpuštění a rozpuštění. Získáte prožitek spojení. S čím? Prožijete. ;-)

Stále působí harmonický aspekt Jupiter v harmonii s Neptunem. Aspekt splněných přání, příležitostí a zásahů vyšší moci. Jupiter ve Štírů sahá do silného prožívání až na dřen a vytahuje lpění, majetnictví, žárlivost, mocenské principy, které mají být rozpuštěny. Zároveň je zde schopnost rychlé proměny, transformace a osvobození.
Modlitba ze srdce je v této době velmi silná. Pokud si nevíte rady, požádejte modlitbou o podporu a pomoc.
Poklidný týden. S láskou Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Akorát včas

23. listopadu 2017 v 0:22 | Rob Rogers |  Humor

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA LISTOPAD 2017

22. listopadu 2017 v 11:50 | Solara |  Channeling

Sladění se a zarovnání s naším Pravým Směrem
Listopad je měsíc RESETU, nového začátku, a Znovuzrození, kdy mnoho z nás zažije Kvantové Skoky na mnohých úrovních. Ty nám umožní se osvobodit od ok, pastiček, duality tak, jako nikdy předtím. Někteří z nás jdou hluboko dovnitř svých ovládacích panelů, aby nakonec rozmontovali a rozebrali své mechanismy strachu. Je tak důležité, abychom si tyto staré strachy s sebou dál nenesli. Také budeme rozpouštět falešná omezení a druhy víry, které již jsou prošlé. Také znovu nastavujeme celý svůj vztah s penězi, abychom se naladili na větší hojnost.
Oba hlavní systémy reality se dožadují naší pozornosti. Zmatek duality je pozvolna nahrazován energiemi Pravé Jednoty. Energie Nové Reality AN se vylévají na planetu a sílí každým dnem. Je zde pocit obnovení, který překrývá zřetelný úpadek světa duality.

Zvláště je to patrné, když neupadneme do režimu reakce a nenecháme se polarizovat vším tím nespravedlivým, co se ve světě děje. Když místo toho dáváme pozor, abychom se drželi Paprsku Lásky a Opravdovosti a Pravdivosti, stáváme se součástí řešení tím, že zesilujeme rezonanci Pravdivosti, až jí začne cítit větší počet lidí.

Přesun do Nové Reality vyžaduje zaměřené úsilí. Musíme si vybrat, že vypneme televizi a zastavíme hledání rozptýlení, abychom se nemuseli dívat na to, o co jde. Místo toho, abychom se nechali vtáhnout do dramat duality, můžeme si vybrat, že budeme rozpínat, expandovat své bytosti, abychom viděli, co se OPRAVDU děje, v daleko větší škále.
Je čas, abychom začali žít, jako bychom už byli v naších Pravých Životech. Je čas, abychom ztělesnili Větší Lásku a Pravdivost, ať už tomu už plně rozumíme nebo ne. Nová Realita je tady, jak v těhotné prázdnotě, tak kolem nás. Když si zvolíme ji žít, učiníme ji realizovatelnější a reálnější.

Mnoho našich částí vyhořelo v Ohních Přeměny, Transformace. Nyní jsme vprostřed toho, kdy koukáme, co zbylo. Když váhavě setřásáme svá spálená pírka, můžeme zjistit, že se objevila nová pírka, viditelně delší a silnější, než ta stará. Mají nové barvy, které tu dříve nebyly. Také se zvětšilo naše rozpětí křídel. Může nám chvíli trvat, než si na to zvykneme a létání nám může připadat zprvu divné. Možná nevíme, jaké oblečení nosit nebo co jíst. Naše staré aktivity nás možná už nezajímají. Nyní začalo léčení. Všechny tyto zážitky nás tlačí pevně na naší Pravou Cestu.
Stále dostáváme spoustu příkladů, jak rozšířit své vědomí, abychom mohli plněji obydlit Novou Ralitu AN. Zjišťujeme, že věci, které původně vnímáme jako "zpoždění" nebo "chyby" jsou jednoduše příležitostmi ke změně cesty, abychom se dostali do stavu lepšího správného načasování a správné akce. Dějí se nám, aby nám pomohly, spíš než aby nás zastavily.

Cítíme potřebu přizpůsobit své životy přirozenějšímu rytmu, který nám dá čas naslouchat své intuici a sladit se hlouběji s přírodou. Tento Nový Rytmus je zapříčiněn naším posunem časových linií. Slaďuje nás blíže s Bezčasovými Pravými Světy, které jsou velmi důležitou součástí Nové Reality.
Dokud se nepřesuneme do Nového Rytmu, mnoho prvků našich životů nám může připadat prošlých a bez života. Jsou to prvky, které nejsou sladěné s Novým Rytmem. Můžeme zjistit, že už se nemůžeme vyrovnávat s takovým množstvím stresu. Části našich bytostí mnohou prostě odmítnout se honit. Když se tlačíme do toho, abychom postrčili věci k tomu, aby se staly, nemusí se objevit požadovaný výsledek. Když se snažíme jít rychle, může nás místo toho energie povalit a zpomalit.

Možná jsme si mysleli, že jsme již otevřeli všechny Zapečetěné Příkazy nebo Objednávky. Ale nečekaně se objevily nové a nyní se otvírají. Tyto Zapečetěné Příkazy obsahují dlouho očekávané informace o našem Pravém Směru.
Když se tyto Zapečetěné Příkazy otevřou, je zde nezpochybnitelná jistota toho, co nám je ukazováno. Cítíme informaci jako naprosto správnou, která rezonuje s Věděním našeho Srdce. Jakmile jednou dostaneme tyto nové informace o našem Pravém Směru, prostě jím musíme jít, se vším, co máme. Už není čas váhat, otálet nebo pochybovat.
Kdykoli se před námi otevřou dveře, musíme jimi hned projít. Obvykle je tam prvek správného načasování, který znamená, že nebudou otevřeny pořád. Listopad je plný Zelených Světel, ale nesvítí stále. Takže kdykoli se objeví Zelené Světlo, odhoďte všechno ostatní a projděte jím, tak rychle, jak je jen možné.

Když se naše Zapečetěné Příkazy rozletí (otevřou), aktivuje se naše naváděcí zařízení. Bude tam pocit zřetelnosti, hluboké útěchy a jasnosti, jak táhneme stále blíž k našemu Pravém Směru. Náhle jsme připraveni opustit svou starou práci, kterou jsme nenáviděli. Jsme připraveni žít se svou Pravou Rodinou. To spustí další kolo migrace, neboť mnozí se usadíme v našich Pravých Domovech, pokud tam již nejsme. A pokud již ve svém Pravém Domově jsme, budeme ho nyní rekalibrovat, abychom se hlouběji sladili s Novou Ralitou AN.

Listopad je měsíc, ve kterém se opět cítíme více vystředění. Je zde stoupající nadšení pro to, co má přijít. Začalo osévání Země Bezčasovými Pravými Světy. Všechno je nyní v pohybu; přeměna z duality do Jednoty se velmi zrychluje a rozpíná.
My, jako Pravdiví Jedinci, musíme nyní žít svou Pravdivost čestně a s integritou (celistvě). Pojďme vyzařovat Lásku a Soucit, kdykoli je třeba. Pojďme si být plně vědomi své zodpovědnosti ke každému na této planetě, včetně Země samotné, protože proto jsme tady. Jediná cesta, jak nebýt smeteni událostmi způsobenými rozpouštěním duality je být plně sladěni a ukotveni v naší Jedné Pravé Bytosti. Pojďme ztělesnit způsob, jakým chceme, aby v budoucnu každý byl.


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Abraham Hicks – Přestaňte se snažit promyslet se k řešení

21. listopadu 2017 v 11:43 | Esther Hicks |  Channeling


Když máte takový ten pocit: "Vím, že něco chci, jen nevím, co to je, a nevím, kde to najdu, a jak se tam dostanu…" Takový příběh můžete vyprávět navždy a navždy se tak cítit, nebo můžete říct: "Hele, začínám to chápat. Cítím svůj vortex plný věcí. Ty věci se mi představují. Odhalují se mi každý den. Z nějakého důvodu, protože se zaměřuji převážně na to, kde jsem, nepřijímám impulsy, ale mohl bych." Cítíte v tom rozdíl? Námaha je… snaha to napravit akcí. Snažit se to promyslet. Chceme vám říct nějaká slova.

Nepromyslíte to. Nepřijdete na to myšlenkově. Do řešení se nepromyslíte. Chvíli dávejte pozor, protože to zní trochu nepříjemné. Nyní chceme mluvit o rozdílu mezi myšlenkou, kterou myslíte, a kterou přijímáte. Jsou odlišné. Můžete být uprostřed nechtěných fyzických manifestací, a panečku… o těch máte myšlenek. "Ty se mi nelíbíš. Ty se mi nelíbíš. To bylo špatně. To bylo nesprávné. Tohle je nespravedlivé. Nemělo se to stát." Myslíte myšlenky, nepřijímáte je ze zdrojové energie, ale myslíte je.

Chcete se dostat do místa, kde můžete myšlenky přijímat. První manifestace jsou emoce, které možná ani nedokážete pojmenovat, Jako pocit úlevy. Pocit svobody. Pocit, že to bude v pořádku. Nemůžete přijít na to, jak… na to je příliš brzy, ale cítíte, že to bude v pořádku. Další den si zameditujete a stále cítíte, že to bude v pořádku, pak si zameditujete další den, a přijde vám jasná myšlenka o něčem, ze které máte dobrý pocit, když ji myslíte, a tehdy začnete říkat: "Vracím se zpět k životu. Můj život se mi vrací. Oživil jsem se."

Pokud tento trend dokážete chvíli udržet… mluvíme o dnech nebo pár týdnech, pak to pro vás bude jednodušší. Ale námaha může trvat navždy. Když se skrze věci snažíte promyslet… a to vy máte spoustu věcí na přemýšlení. Hodně lidí vám chce říkat, co si myslet, a myslí na to, na co myslíte vy. Pak se dohadujete, kdo má pravdu v tom, na co myslíte.

Host: Děkuji. Moje poslední otázka je: Je Abraham a andělé jedno a to stejné? Nebo jsou odlišné?
Abraham: Všichni, kteří kdy byli ve fyzické formě… když se znovu vynoříte do nefyzična, jste nefyzičtí.
Nazývejte to, jakkoliv chcete. Když se přesunete do nefyzična, zanecháte za sebou všechny pochyby a strachy, protože všechny odporující myšlenky zanecháte za sebou. Vaše vortexová verze je ta, která se znovu vynoří do nefyzična. Veškeré nefyzično… tohle vám moc rádi říkáme. Veškeré nefyzično se dychtivě zajímá o vás všechny. kteří jste tady v přední linii. Zamyslete se nad tím.

Pokud se myšlenky mění na věci, pokud to je pokrok stvoření, není pak logické, že tato stvořená energie, pro kterou máte různé výrazy… často jí říkáte Bůh… že tato energie směřuje vpřed v této přední linii se všemi z vás. Nefyzicá energie je zaměřená tady s vámi. Jak něco zkoumáte, ta nefyzická energie je u toho, a emoce, které v jakoukoliv a každou chvíli cítíte, vám ukazují, jak je vaše perspektiva v souladu s perspektivou zdroje na to, co nyní prožíváte, Ano, andělé… nefyzická energie… zdroj… bůh… vnitřní bytí… je jedno, jak tu perspektivu nazvete.
Esther si je vědoma, že její drahý zesnulý manžel Jerry, který se vynořil do nefyzična, se tak zajímá o to, co se děje v Estheřině životě. Esther zažívá tolik věcí, u kterých s jistotou ví, že přijímá myšlenku z vyšší perspektivy, kterou zajímají detaily toho, co ona dělá, o které se Jerry zajímal, když byl ve svém těle. Stále ho zajímají zahrady, řeky a Texas. Stále ho zajímá tato práce. Stále ho zajímá každá otázka. Lidé, co vidí energie, ho vidí tady na pódiu. Spatřil ho dnes někdo? Je přímo tady.

Nikdo nikdy neodchází. Máte tolik podpory. Ale převážně se odpojujete od té pomoci, od té intuice, od té podpory, toho nefyzického vědomí, kde se nacházíte ve vztahu ke všemu, co chcete, protože se tolik namáháte a snažíte a srovnáváte a poměřujete a opodstatňujete, atd. Co kdybyste se uvolnili? Dostaňte se více do stavu přijímání a pak si toho vše budete více vědomi. Je zábavné si umožnit, aby vámi proudila nefyzická energie. Přepadne vás pocit nepřekonatelnosti. Jen víte, že jste vždy na správném místě ve správný čas.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Horoskop na období 20. 11. - 26. 11. 2017

21. listopadu 2017 v 8:19 | Petra Nel |  Horoskop

Vyšší moc zasahuje - důvěřuj mi a spolupracuj!
Nastávají poslední dny Štíra a dostáváme se do hlubin svého prožívání, která mohou odhalovat bolestivé emoce. Nechte je vyplavat na povrch a poznejte je, seznamte se s nimi. Nastalo uzrání vaší emocionální síly, abyste se s těmito nevědomými emocemi mohli setkat. Poděkování, přijetí či modlitba postačí k rozpuštění. Pokud jsou emoce spojeny se silným traumatem, požádejte o pomoc průvodce, který umí s emocemi pracovat. Vrcholí kvadratura mezi Plutem a Marsem, která aktivuje vnitřní boj. Přestaňte bojovat sami se sebou či osudem. Tím se otevře cesta k řešení.
Slunce vstupuje 22. 11. ve 4´05 hodin do znamení Střelce, kde máme možnost odlehčení a uvědomění si veškerých možností, které nám život nabízí. Následně je potřeba umět zacílit a rozhodnout se, kam člověk směřuje. Mistrovství Střelce je upřímnost pramenící z moudrosti, kterou člověk získal ze zkušeností. Pak je jednoduché vidět podstatu věci. Člověk se tím stává srozumitelný a přímý. Nalezením důvěry v sebe, ve své pocity a vlastní moudrost, která je opřena o poznání víry člověka přesahující.

Nebezpečím Střelce je nesoustředěnost, věnování pozornosti příliš mnoha možnostem a neustálé přebíhání od jednoho zážitku ke druhému, když se objeví nová nabídka. Energie je tak roztříštěna a zmatená, že se nikam nemůžete dostat. Jste jak na pouti, kde je mnoho atrakcí a vy máte potřebu vyzkoušet všechny a stále dokola. Nebo hledáte jinou pouť, kde je ještě více atrakcí, které zde nejsou. A při těch všech lákadlech jste zapomněli, že jste měli jen projít. Až si na to vzpomenete, musíte atrakce opustit a rozhodnout se, kam směřujete.
Energie Střelce nás má naučit, umět se soustředit. Rozlišit povrchnost a pravdu. Umět propojit lehkost života, užívat si humor, umět se bavit, a přitom zůstávat v kontaktu s ryzostí středu, smyslu bytí.

Venuše ve Štíru v kvadratuře na Vzestupný uzel (Dračí hlava) ve Lvu a Mínusový uzel (Dračí ocas) ve Vodnáři (20. - 24. 11.) značí téma Lásky, harmonie a hodnot. Má se propojit rozum a srdce. Intenzivní prožitky v oblasti lásky, vášní, harmonie - neharmonie, hodnot a financí (Venuše) vedou k potřebě spojit rozum (Vodnář) a cit (Lev). Nadhled Vodnáře, který rozumí principu fungování vesmírných a lidských zákonitostí propojit s vášnivým srdcem Lva, který upozadí svůj osobní zájem a tvoří pro blaho ostatních.Propojením těchto dvou rovin dostaneme vášnivého alchymistu - "vědce", který se umí odevzdat vyššímu záměru - vizi, vhledu, zkouší, hledá nové možnosti pro vývoj kolektivu, obohacení společnosti. Takovéto propojení rozumu a citu nás proměňuje na té nejhlubší úrovni. Když pocítíte hlubokou lásku k něčemu, k někomu, otevřete své srdce a dotknete se podstaty - věci či srdce druhého, dochází tím k propojení energií a vzájemného obohacení, které vytvoří novou esenci, novou podstatu. Promění se tak a nově nastaví i naše prožitky v oblasti lásky, vášní, harmonie, hodnot, financí.

K tomu vrcholí trigon Jupitera s Neptunem (3.11. - 26. 12.), který jsem již popisovala v předešlých týdnech. Tento aspekt je velké požehnání a štěstí. Je zde propojena božská podstata v člověku, která pracuje pro vaše blaho, váš růst, vývoj a štěstí. Božská podstata v člověku je stále spojena s Božským vědomím a jeho určením. Když vědomí odchází do lidské reinkarnace, udělá si smlouvu s Bohem, co naplní, co se naučí, v čem bude pracovat. Jak se vědomí spojí s fyzickou částí, prochází zapomněním a pak člověk někde v sobě jen tuší, že něco má naplnit. Hledá a tápe. Potom záleží na poznání duše, jak rychle se k tomu dostane a začne naplňovat svou smlouvu. V době aspektu Jupitera s Neptunem je velká podpora energie, kdy můžete vnímat svou božskou přirozenost a vaši vyšší úmluvu.

Vysvětlím to obrazně: Jste malé dítě, které se naučilo chodit a prozkoumává svět. Vše vás fascinuje, zajímá a do všeho se vrháte s radostí a nadšením bez vědomí důsledků. Nad vámi bdí rodič, který vás hlídá, abyste se nedostali do nebezpečí. Když se rozběhnete k řece, kde se na hladině odráží světlo a ono se to třpytí, s důvěrou byste do vody skočili. Nevíte, že byste se mohli utopit. V tom přiběhne váš moudrý a vševědoucí rodič, chytí vás do náruče a odnese na pískoviště. To vás samozřejmě rozčílí a máte pocit, že vám bylo něco zkaženo. Začnete plakat nebo se vztekat. Rodič kolem vás na pískovišti vyloží hračky. Po předešlém zklamání možná začnete s hračkami házet, nebo se urazíte a děláte nezájem anebo si svou frustraci začnete kompenzovat na dalších dětech. Nebo máte hlubokou důvěru ke svému rodiči. Máte pocit bezpečí, tím důvěřujete. Cítíte, že jednou, až nastane ten správný čas, k té řece půjdete a naučíte se plavat. Přijmete hračky a začnete objevovat na těchto hračkách, které byste si vy sami nevybrali, něco obohacujícího. Jiný rodič vezme své dítě, spokojeně si hrající na pískovišti, a odnese ho na prolézačky.

Občas i my jsme takto "přenášeni". Vyšší vůle zasahuje, abychom byli tam, kde máme být, abychom potkali, koho máme potkat, a tím mohli naplnit to, co jsme si někde naplánovali. A v této době aspektu Jupitera s Neptunem je to laskavá péče a moudrá pomoc Rodičů nejvyšších. A jaký máte vztah ke svým rodičům? Máme pocit důvěry či ohrožení? Dle tohoto nastavení pak reagujeme, když něco nedostaneme či jsme "přeneseni" na jiné místo. Když nedůvěřujeme, neumíme ani přijmout příznivé podmínky, "náhody" a nabídky. Nebo je odmítnete z pocitu nedůvěry, že se vám nemůže nic dobrého stát? Toto vše vychází z pozice strachu. Často tak přijdeme o požehnané příležitosti.

Viděla jsem vhled - obraz, jak na Zem přichází požehnání, že je božská přítomnost snášena na Zem. Lidé se ale ani nezastavili, nenechali v sobě utichnout rozbouřené emoce a jen se strachem křičeli, utíkali, i když jim bylo nabízeno světlo a požehnání. Jen málo který člověk se zastavil a bral si světelné obláčky k sobě. Projevené požehnání přišlo tak, jak to lidé neznají, jak by neočekávali. Tím, že to lidé neznají, znamená, že je to nebezpečné? Pramení to ze základního nastavení důvěry k Bytí. Buď strach - nedůvěra nebo láska - důvěra.
Zastavte se a dívejte skrze své srdce, skrze první plášť viditelné formy. Nedávejte na první dojem pohledu. Vnímejte energii, která je za tím, co vidíte. Je to stejné, jako když se díváte na fasádu domu. Nějak působí, má nějakou "tvář" (barvu, strukturu), ale až vstoupíte dovnitř, zjistíte, co je to za dům a jak se tam cítíte. Naučte se správně dívat.
Merkur se v tomto týdnu přibližuje k Saturnu (20. 11. - 12. 12.), naše mysl, analýza, komunikace, má projít zralostí, moudrostí, pokorou. Ve spojení s Uranem je velké požehnání vidět nově, jinak. Vidět za povrch věcí, vidět vše z nového úhlu pohledu. Přichází možnost prozření. Nebo naopak mysl může propadnout strachu, paralýze, tíze života, těžkostem a beznaději, která vede ke ztrátě víry. Když se spojíte s prazákladním pocitem bezpečí - JSEM V BEZPEČÍ, JSEM V LÁSCE, tak i zátěžové situace prožijete snadněji a získáte z nich užitek.

Tento aspekt nás bude provázet několik týdnů díky retrograditě (zdánlivý zpětný chod) Merkura. Merkur je výsledek rozhodnutí a zhmotnění. Co vytvoříte z těchto dvou základních principů je vaše svobodná vůle. Svobodnou vůli máte v tom, jak reagujete na okolnosti. Výsledek tedy máte ve svých rukách. Míček je na vaší straně.
Přeji Vám požehnaný čas. S láskou Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Namyšlenost ega

20. listopadu 2017 v 16:00 Citáty a Moudra


Chyby vašeho bratra nejsou jeho, stejně jako vaše chyby nejsou vaše. Jestliže přijmete jeho chyby jako
skutečné, zaútočíte sami na sebe. Chcete-li tedy najít svou správnou cestu a udržet se na ní, vnímejte vedle
sebe pouze pravdu, protože kráčíte společně. Duch svatý odpouští vše ve vás i ve vašem bratru. Jeho chy-
by jsou mu odpuštěny společně s vašimi. Stejně jako láska není ani pokání odloučené a odloučené být ne-
může, jelikož vychází z lásky. Pokusíte-li se jakkoliv napravit bratra, znamená to, že věříte, že napravovat
můžete, což je ovšem pouze namyšlenost ega. Náprava patří Bohu, který namyšlenost nezná.

( úryvek z knihy: KURZ ZÁZRAKŮ 1 )

Přístup k samotné energii života

19. listopadu 2017 v 21:03 | Eckhart Tolle / Zdroj: https://citaty.net/autori/eckhart-tolle/ |  Citáty a Moudra

"Skrze přítomný okamžik získáváte přístup k samotné energii života, která se tradičně nazývá Bůh. V momentě, kdy se od ní odvrátíte, Bůh se z vašeho života vytratí a zůstane vám jen mentální konstrukce Boha, v níž jedni věří a jiní popírají. Ale i víra v Boha je chabou náhražkou Boha jako živé skutečnosti, která se projevuje v každém okamžiku života."

Eckhart Tolle

Záhady kolem nás - NA OHNIVÉ HRANICI

16. listopadu 2017 v 8:46 | Hartwig Hausdorf |  Záhady kolem nás

( obrázek převzat z webu: Zprávy - iDnes )


Pro úspěšný televizní seriál Neuvěřitelné příběhy, moderovaný Rainerem Holbem, popsal mezitím penzionovaný anesteziolog dr. Günter Abel následující epizodu, jež nepostrádá jisté strašidelné napětí.
Ještě v padesátých letech bylo obvyklé, že narkóza se při operaci dávkovala ručně. O její účinnosti rozhodoval chlóretyl, éter a neobyčejný cit a zkušenost anesteziologa. Sám jsem si - naštěstí jenom v náznacích - vzpomněl na operaci slepého střeva, kterou jsem podstoupil v pouhých čtyřech letech. V jejím průběhu byly použity stejné pomůcky a nástroje.

Dnes je to všechno už úplně jinak. Velmi citlivé přístroje neustále kontrolují průběh narkózy a okamžitě hlásí, když není něco v pořádku. Kritikové moderních lékařských postupů s oblibou používají pojem "přístrojová medicína. V žádném případě bychom však neměli přehlížet skutečnost, že spolehlivost anestezie ve srovnání s minulostí výrazně vzrostla právě díky používání moderní techniky.

Počátkem padesátých let, bylo to jednoho červnového pátku, měla být provedena téměř banální operace: odstranění nezhoubného nádoru. Mladé ženě se zrzavými vlasy měl být vyoperován nádor, diagnostikovaný na zádech. U pacientky už seděl výše zmíněný dr. Abel a začal s odkapáváním éteru, když tu ho operující chirurg naléhavě upozornil na možné riziko: "Buďte opatrný, pane kolego, tahle pacientka je zrzavá, a tudíž má pravděpodobně labilní krevní oběh. I výživa nervů prostřednictvím páteře může mít podle našich zkušeností určitá slabá místa. Udržujte tedy co nejpovrchnější narkózu a pokuste se udržovat s pacientkou verbální kontakt.

Tím byla jednoznačně stanovena pravidla hry. Pocit bolesti a jasné myšlení bylo třeba vyřadit. Aby se však zabránilo nepříjemným překvapením - každá operace i narkóza dodnes v sobě skrývají nevypočitatelné zbytkové riziko, musela být zajištěna komunikativnost a v případě potřeby okamžité probuzení z narkózy. Anesteziolog se přesně řídil varováním operujícího chirurga a začal promlouvat k ženě, která ležela na operačním stole jako v tranzu.
"Cítíte bolesti?― zeptal se anesteziolog. "Ne přímo,― zněla odpověď zrzavé mladé ženy, "jenom plameny šlehají stále více a kůl mě na zádech strašně dře. Anesteziolog byl nemálo udiven, ale nejprve ho napadlo řešení, jež se v těchto situacích vždy nabízelo: fantazie ve stavu polotranzu. Dochází k nim u celé řady pacientů, když se pozvolna noří do narkotického stavu. Přesto navázal na informace, které právě slyšel, aby nedošlo ke zpřetrhání komunikačního kontaktu. "Odkud by mohl podle vašeho názoru ten oheň pocházet? A co znamená ten kůl, o němž jste se právě zmínila?

NA OHNIVÉ HRANICI
"Copak nevidíte, že jsem připoutána ke kůlu uprostřed hranice?― odpověděla téměř rozzlobeně otázkou napůl omámená pacientka. "Jak jste se dostala do této situace?― Dr. Abel se už nyní začal zajímat o podrobnosti. Vy se ještě ptáte, když už si to vyprávějí i vrabci na střechách? Velký inkvizitor tvrdil - jenom kvůli mým zrzavým vlasům-, že jsem čarodějnice,
která obcuje se Satanem. Odsoudil mě k smrti a zabavil veškerý můj majetek. "Jak dospěl ten, eh, Velký inkvizitor k takovým tvrzením?― "Všechno je to samozřejmě lež. Ale já jsem se odhodlaně zdráhala oddat se jednomu z těch mužů - a to je také skutečný důvod, proč jsem byla odsouzena.― Operace mezitím plynule pokračovala. Nádor byl však větší, než lékaři původně očekávali, a navíc byl napojen na více cév než obvykle, takže operatér musel zasáhnout hlouběji do tkáně. Požádal proto svého kolegu o trochu silnější narkózu. Pacientka na operačním stole zhluboka vydechla a začala potichu sténat.

"Vidíte támhle naproti na tribuně toho chlípníka, jak mi civí na ňadra? Je dokonalým ztělesněním nespoutaného chtíče a krutým způsobem mě pomluvil jenom proto, že jsem nevyhověla jeho hříšnému naléhání.― Znenadání pacientka zneklidněla. Tkáň jí ochabla, krev ztmavla a projevily se typické příznaky narkotické příhody. Nyní bylo třeba jednat bez váhání. Dr. Abel strhl mladé ženě z obličeje éterovou masku a zajistil volný průchod dýchacích cest. Minuty strachu pominuly a stav pacienty se normalizoval natolik, že bylo
možné pokračovat v narkóze i odstraňování nádoru.

"Cítíte se zase lépe?― zeptal se anesteziolog s viditelným ulehčením, aby se zbytečně nepřerušovala komunikace. "Děkuji, vítr se trochu otočil a štiplavý dým mi ztěžoval dýchání. Teď už plameny zase vysoko plápolají a moje utrpení snad brzy skončí.― Pacientka se na chvíli odmlčela. Operace probíhala úspěšně. Potom však pokračovala ve svém neuvěřitelném líčení. "Jen se podívejte, jak posměšně se šklebí dvorní přisluhovačky, jak usilovně vyšívají oltářní dečky, aby se dočkaly příslušné odměny na nebesích!― Anesteziologovi to pozvolna začalo být podivné a vytušil, že v daném případě půjde o úplně jinou existenci než současnou. A ačkoli se v tom ještě vůbec nevyznal, zeptal se pacientky na její věk. "Včera jsem měla teprve osmnácté narozeniny. Na umírání je to příliš brzy.

Jedno je však jisté: jsem nevinná a opět se na tento svět vrátím. Támhle naproti vlevo, na velkém piedestalu, sedí Velký inkvizitor. Byl to právě on, kdo svým pochopům přikázal, aby mi prsa a stehna znetvořily žhavým železem, protože tak se prý Satanovi zabrání v tom, aby do mě vstoupil. I na záda, tam, kde mě teď ta rána strašlivě dře a pálí, nechal přiložit žhavé železo, které proniklo až ke kostem,― postěžovala si s hlasitým sténáním mladá žena. Podle všeho musela strašlivě trpět tím, že celou vylíčenou situaci ještě jednou reálně prožívala..............

Kryon - Kryon v Bogotě ( ze seriálu „Čtyři města v Kolumbii 2014“ )

15. listopadu 2017 v 8:14 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014

Úvodní mini channeling
Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. V této místnosti je velkolepost. Někteří se ptají, jestli je to skutečné. Říkám to pokaždé. Neexistuje žádný důkaz - pokud neotevřete své srdce, neproniknete skrze bariéru své víry. Je zde zvláštní druh lásky - je to láska Boha. Bůh zná vaše jméno, ne to lidské, to je snadné. Nese s sebou něco, co je někde napsané. On zná ale vaše duchovní jméno. To, které není v žádném pozemském jazyce. Je jedinečné, je ve světle. Představte si jméno a světlo s vibrací, kterou si ani představit nedokážete. Jste částí Stvořitele. To je základní Kryonovo poselství.

Já vím, kdo jste. Vím, kdo tady dnes je. Znám staré duše v této místnosti. Máme zde léčitele, máme tu ty, kteří dokážou cítit energie, máme tu channelery. Jsou zde i tací, kteří v sobě nosí knihy, které čekají, až budou napsány. Mluvím k někomu z vás, že? Opravdu pochybujete, zda tu nejste náhodou? Vy víte, ke komu mluvím. Toto je rodina. Chci, abyste to cítili. Rozbijte ty bariéry paradigmat, která možná máte. Paradigmata, která jste se možná naučili, říkají, že se to může stát jen určitým způsobem. V nové energii na této planetě se vše mění. To už jsme říkali. V této místnosti jsou staré duše, které se nad tou zprávou zaradují. Říkají - je na čase, aby světlo začalo vyhrávat bitvu.

Stará energie zná jen přežití, barbarství a válku. A vy se postavíte a budete slavit. Nemusíte vědět, co to znamená. Potom jsou ti druzí, a ti řeknou: "Ale já si právě zvykl na to jaké to je, prosím nic neměňte." Já vím, kdo jste. Lidská přirozenost nemá ráda změny. Předali jsme vám podobenství a bylo většinou pro anglicky mluvící. Byl to příběh, velmi krátký příběh. Jaká je nová energie pro staré duše?

Představte si, že opouštíte svůj dům, a když se vrátíte zpátky, všechen nábytek se sám přemístil. Co uděláte? Nejdříve ze všeho se budete ptát, jak se může nábytek sám od sebe přemístit. To je metafora, proto předstírejme, že může. První věcí, kterou uděláte je, že jej vrátíte zpátky. Pravděpodobně budete stát v pokoji a řeknete: "Už to nikdy více nedělej!" Odejdete na nákup, vrátíte se a on se přemístí zase jiným způsobem. Velice brzy si uvědomíte, že je to nějaké nové paradigma. Pokaždé, když jdete na místo, o kterém věříte, že je pořád stejné, je jiné. Drtí vás to? Nejspíš ano.............................

Horoskop na období 13. 11. - 19. 11. 2017

13. listopadu 2017 v 3:48 | Petra Nel |  Horoskop

Ego nebo Láska

V pondělí ráno vrcholí konjunkce Jupitera s Venuší, která jepožehnáním hojnosti a lásky. Podrobně byla tato konjunkce popsána v minulém týdnu a tento týden bude spojení doznívat. Venuše se pomalu dostává do silnějšího propojení s Neptunem, které vrcholí 15. - 17. 11. Venuše se spojuje s vyšší oktávou lásky - bezpodmínečnou, soucítící láskou. Tato láska dokáže rozpustit veškeré bolesti, strachy, omezení a karmu. Ano, pokud dokážete milovat tak hluboce, zaplaví vás nekonečná láska, která rozpustí vnímání nižších vibrací, kde je strach, omezení a bolest. Uvědomujete si jen svou bezpodmínečnou lásku a tím dokážete naprosto všechno. Cesta se vám otevře a překážky s lehkostí překročíte, vlastně si je ani neuvědomíte. Proto se v pohádkách říká: "Láska hory přenáší." Když tvoříte s láskou, jde všechno hladce a požehnaně. Jste ve vyšších vibracích, jste nad problémy a pokud se nějaké objeví, umíte je překročit, opět přes uvědomění své lásky.

Proč myslíte, že Mistři dokážou druhé lidi vést, zabývat se lidskými starostmi a utrpením? Jsou spojeni s bezpodmínečnou láskou. Mají v sobě tolik lásky, a tak hluboce milují lidi, že se dokáží stále zabývat lidskými strachy, omyly a stále předávat a vést do vyšších rovin. Mají pochopení pro lidskou přirozenost a pracují, aby byla probuzena v člověku jejich božská přirozenost, která je pravou podstatou Vědomí lidské bytosti. Mistři mají v sobě jistotu a nekonečnou naději, protože ví, že jednou se v člověku jeho božská přirozenost probudí. To je jasné, to je dané. Tak jest, a tak i bude! Proto jejich péče a láska je nekonečná. Pracují s trpělivostí a pokorou, ví, že až nastane ta správná doba, božská přirozenost se ve vás otevře jak květ. Božská přirozenost vnímá každou bytost projevenou v lidském těle, že je Mistr, který sestoupil do hmoty, (kde jsou strachy, bolest apod.), aby se s ní naučil zacházet. Proto lidé, kteří jsou již probuzení a nastoupili cestu služby, tvoří z lásky božské přirozenosti. Mohou proto být ve službě a unést bolesti a utrpení i druhých lidí.

Každý člověk může svou práci a to, co tvoří, dělat z lásky. Milujete to, co děláte? Je potřeba se naučit v této chvíli milovat to, co ve svém životě máte, děláte, nebo najít odvahu a jít za tím, co milujete.
O víkendu 11. 11. začal do 24. 11. působit aspekt Marse v disharmonickém aspektu na Pluta. Objevuje se v nás mocenský princip, chtít mít to podle své vůle, prosadit si svou, mít to ve své moci. Podléhá se snadno egu, podrážděnosti, boji a soupeření. Začíná boj uvnitř nás. Boj sám se sebou, boj se svým osudem. Nejsilnější působení je 15. - 21. 11. Pokud podlehnete svému egu, touze, pocitu sebe ohrožení a tím spuštění pudu sebezáchovy, můžete napáchat zásadní škody. A to, na čem vaše vyšší vědomí pracuje, může být zničeno.

Mars je ve Vahách a pokud tedy musíte dělat rozhodnutí, snažte se je dělat s láskou a pro dobro VŠECH zúčastněných. Spojením se s vyšší oktávou lásky v sobě, vás může přenést přes nebezpečí upadnutí do nižších mocenských her ega a touhy. Je to otázka umění zacházet se svou vůlí, chtěním, pocitem ohrožení a agresí. V tomto týdnu se projeví, kdo je spojen s vyšší oktávou Lásky a kdo s egem. Lidé ještě spojení s egem, budou kolem sebe šířit velmi negativní atmosféru pramenící z touhy po moci, mít pravdu, prosadit své zájmy a dostat druhé do pocitu bezmocnosti a oběti. Snažte se proto v sobě aktivovat uvědomění soucitu a dívejte se na takového člověka, že i v něm je skryta božská přirozenost - Mistr v těle. Je vám pomocníkem, aby skrze jeho chování vy jste mohli procítit bezpodmínečnou lásku k němu a tím být obohaceni. Váš prožitek rozvibruje energii, která se kolem vás rozšíří, a i ten druhý snadněji vystoupí ze svého strachu z ohrožení.

Mocenský princip je ve skutečnosti strach o existenci, že nedostane to, co potřebuje. Pokud máte v sobě nějaká potlačená emoční traumata, strach o existenci, (strach o život, i o život druhého, téma smrti) i o smyslu existence vůbec, tak budou vynesena na vědomou úroveň. Objeví se pocity bezmoci, které se mohou projevit až jako deprese. Je třeba tyto emoční traumata zpracovat - pojmenovat, přijmout, přetvořit. Když se ve vás tento pocit objeví, přijměte ho s láskou. Uvědomte si mateřskou náruč Božské Matky. Jste v bezpečí. Ve společnosti se může projevit více boje, hádek, agresivity a násilných činů.

Slunce v harmonickém aspektu na Chirona 15. - 19. 11. pomáhá v sobě najít sílu sebeléčení, přijetí sebe sama. Dostáváme se ke schopnosti, aby síla Duše, nevědomí a vědomí, zasáhla do očištění ega.
Merkur ve Střelci je v disharmonii s Neptunem do 17. 11. Představy a očekávání z minulosti mohou zhatit příznivý vývoj. Myšlenky jsou v rozporu s Božským vědomím. Obraz je pokřiven. Odraz toho, co vnímáme, může mysl tak pokřivit, že se ztratí kontakt se skutečnou realitou. V lepším případě vám bude vypnuta mysl, aby nebránila vyššímu Vědomí v naplnění vaší cesty. Nebudete si nic pamatovat, budete bloudit a náhodou se objevíte tam, kde je pro vás něco připraveno. Často bude docházet k omylům z pohledu lidského. Když se stane omyl, ve skutečnosti zasáhla vyšší moc. V tomto týdnu můžeme využít podporu Marse k otevřené komunikaci. Od 17. 11. se snadněji vyjasní situace.
Novoluní nastává ve Štíru 18. 11. ve 12: 42 hodin. Sabiánský symbol: Vojenská kapela hlučně mašíruje ulicemi města. Klíčová myšlenka: Agresivní glorifikace kulturních hodnot.

Každý kulturně-společenský kolektiv se pokusí násilně a hlučně vnutit hodnotu toho, čeho dosáhl a pokládá, že je to jediné a to správné. Na individuální - mentální úrovni se projevuje pýcha a vzrušení z toho, co bylo dosaženo ve svém vědomí, poznání. Opatrně na projevení ega a potřeby strhnout druhé, aby přijali vaši pravdu. Stále zůstávejte jen v nabídce pohledu, zkušeností, pochopení. Novoluní je dva stupně od přesného trigonu na Chirona, vzpomeňte si na důležitý pocit uvědomění, které nastalo 15. či 16. 11. To v sobě udržte a použijte sílu novoluní k zasazení, realizaci, počátku tohoto uvědomění, aby bylo projeveno. Zviditelněno bude kolem úplňku 3. 12. na první Adventní neděli.
Působení Venuše s Neptunem je silné spojení, které propojuje lidské hodnoty s vyšší úrovní hodnot. Může proto dojít k přijmutí Daru. Uvnitř vás a následně zhmotněná, naplněná vyšší vůle ve hmotě, která vám přinese naplněné srdce Láskou. Působení Božského ženského principu je silné a žehnající. Boží Matka objímá, hýčká, utěšuje a naplňuje lidská srdce něhou a bezpodmínečnou Láskou. Jsou rozdávány Dary od Božské Matky. Mužský princip bude vystaven zátěžové zkoušce. Ženský princip může dodat Lásku, něhu a laskavost k podpoře mužského principu.

Miluji Tě a přijímám Tě takového, jaký jsi v této chvíli. Když mluvím s muži, velmi často opakují to samé, že jim chybí od žen pochopení, něha a laskavost.
Přeji všem, ať si navzájem dokážeme dát pochopení a jsme k sobě laskaví.
Černá luna vstoupila do znamení Kozoroha, vstoupili jsme do procesu zrání, kdy se máme naučit zacházet sám se sebou a dostat se k Mistrovství být sám sobě učitelem a rádcem. Více v článku, http://www.astrologiepetranel.cz/cerna-luna-kozorohu-10-11-2017-5-8-2018/.
S láskou, Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Montaigne

12. listopadu 2017 v 14:10 Citáty a Moudra

Abraham Hicks – Když věříte něčemu, ale děláte opak

11. listopadu 2017 v 13:31 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Zdravím. Jedna z ingrediencí k záměrnému tvoření je pocit hodnoty. O tom jste dnes mluvili.
Abraham:Nebo se cítit šťastně. Cítit ocenění. Nebo cítit lásku. Nebo si libovat. Nebo cítit zájem o něco. Jinými slovy, cítit se hodnotně je jedno slovo, ale je dvojsmyslné.
Host: Dobře. Říkali jste něco v tom smyslu, že to nejhorší, co můžete udělat, je dělat něco, co jde proti tomu, čemu věříte, nebo co cítíte.
Abraham: Když věříte, že se z čokoládového koláče budete cítit špatně, nebo vás udělá ošklivou, a i tak ho sníte, nejde o to, co vám dělá ten čin snědení, ale jde o to, že ten čin způsobuje odpor uvnitř vás. Jinými slovy, většinu nemocí, které dnes existují, mají lidé, kteří jsou přesvědčeni o něčem a dělají pravý opak toho.
Host: To chápu. Pokud se někdo v minulosti choval tak, z čeho není nadšený…
Abraham: Pak se jim stala úžasná věc, protože v jasném vědění toho, co nechtějí, nyní jasněji ví, co chtějí. Ve chvíli, kdy svou pozornost nasměřují na to, co preferují, dosáhnou s tím vibračního souladu. Nejpromarněnější chvíle v životě spojená s emocí je chvíle strávená v lítosti. Protože se nemůžete vrátit a odčinit něco, co se stalo ve vaší minulosti. Ale můžete změnit to, jaký z toho máte pocit. Jak změníte to, jaký z toho máte pocit, pak se mění váš celý bod přitažlivosti. Lítost velmi zbavuje moci, protože říká: "Chci, aby to bylo jiné, než jaké je, ale nemůžu s tím nic udělat." Je to nejvyšší vibrace odporu.
Čím to pro vás bylo důležitější, nebo čím více toužíte, aby to bylo jiné, tím hůře se cítíte a tím větší daň si to vybere na vašem fyzickém těle.
Host: Přesně tak. Takže klíč je…
Abraham: Klíč je říct: Chci se cítit tak dobře, jak dokážu. Pokud je to něco, co se vynořuje tak často, že o tom hodně přemýšlíte, pak je lepší se postavit té věci čelem a začít v zoufalství, což je nejspíše místo, kde se nacházíte, a dostat se emočně do vzteku. Chvíli buďte ve vzteku a komukoliv, kdo se zeptá, řekněte: "Hleďte si svého a běžte pryč, pokud se vám nelíbí, co dělám, protože jsem se rozhodla být na chvíli naštvaná, a ráda to dělám, protože se v tom cítím lépe." Nezůstávejte v tom, pokuste se dostat do vyšší emoce a to frustrace.

Pokud jste odhodlaná, kousek po kousku se můžete dostat nahoru po emoční stupnici. Pokud to není něco, co se pravidelně vynořuje, pokud se to jen čas od času objeví, pak se jen od toho rozptylte. Začněte soustavně oceňovat, zaměřte se na věci, ze kterých se cítíte dobře, dokud se ta nechtěná věc nestane tak občasným faktorem ve vaší vibraci, že časem úplně zmizí. Nemusíte hluboko zkoumat ve své psychice a vyčistit vše, co jste kdy žila, co ve skutečnosti chcete, je způsob, jak tu věc tak často neaktivovat.

Nemůžete současně myslet na něco, z čeho se cítíte dobře, a z čeho se cítíte špatně. Děláte jedno nebo druhé. Závisí to na tom, jak se zaměřujete. Někteří poradci by řekli: Abrahame, vy učíte popírání. My na to: Ano, učíme. Učíme vás, jak ignorovat věci, které ve vás způsobují odpor, který brání ve vašem blahobytu, a zaměřit se na věci, které vyvolávají vibraci umožňující blahobyt. Můžete tomu říkát popírání, pokud chcete… my tomu říkáme záměrné tvoření. Říkáme tomu sladit se se zdrojem.
Říkáme tomu být tím, kým skutečně jste. Říkáme tomu žití života, který jste sem přišli žít. Říkáme tomu žití v přítomnosti. Říkáme tomu dělání toho nejlepšího vibračně v danou chvíli. Říkáme tomu čím je to lepší, tím je to lepší.
Host: Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Blízká setkání třetího druhu

10. listopadu 2017 v 7:56 | Dan Piraro |  Humor

Aktuální energie

9. listopadu 2017 v 18:44 | Radmila Treterová |  Horoskop

Stále hlouběji a hlouběji proniká Meč Světla, Meč Lásky, Meč Pravdy k prapodstatě a rozpouší vzorce, rozpouští viny, zceluje krátery a hluboké rány i jizvy, světlo hojí Duši i Tělo...
Pro mnohé z vás je to bolestné otevírání Srdce a odevzdávání nánosů věků, kam ani nelze dovidět, až ke kořenům Stromu Života na Zemi.. Zemi Matce, která s nejvyšším soucitem a láskou odkrývá roušku zapomění a strhává náplasti a fáče zakrývající nezhojené rány, na které se lidské vědomí potřebuje podívat, přijmout je i s neprožitou bolestí s potlačenými emocemi a obejmout sebe sama i s tím vším poznáním zakoušeným v minulosti vlastní pouti i pouti těch, kteří tu byli před námi, těch, díky nimž jsme tu teď i my, díky našim předkům i nám samotným v dobách minulých..
Vážení, ctění a milovaní, s největší úctou a pokorou k Vašim vlastním zkušenostem i celému systému vašich rodových kořenů, které zformovaly váš růst, váš Strom Života, bych velmi ráda přednesla skutečnost, kterou nyní vnímám z kolektivního vědomí.

Je to rozsáhlé pole kolektivního nevědomí, jež je právě očišťováno od bolesti, uložené v hlubokých vrstvách, ve vrstvách hrobohmotných i těch jemněhmotných, provázaných s hmotným projevem existence i s jemným projevem v rovině mentální, emocionální, spirituální a prakticky na všech úrovních, které jsou neoddělitelné od sebe navzájem.
Jde o traumata a popření sebe sama v situacích podobných té, kterou jsme spolu s jednou velmi milou, laskavou a citlivou duší v dnešních dnech léčily.
To pole souvisí s tématem konfliktu, jež může mít i podobu vnitřního konfliktu, což je vlastně program těla, kdy bojuje s vnějším nepřítelem v podobě nemoci a to jakékoli.. Kořenem tohoto konfliktu je hluboký otisk ve vrstvách nevědomí a ovlivňující podvědomé vzorce, reakce, přesvědčení a postoje i v současnosti, je to jen zastřené onou rouškou zapomění.

Ale pochopme prosím, že čas je iluze a prakticky vše se promítá tady a teď v jednom průsečíku a je jedno, kdy ta rána vznikla.. Ona stále existuje, pokud není zhojena tam, kde je počátek (přenesený význam slova početí). Tedy je potřeba jít až k podstatě a dovolit si obsáhnout celek, svůj vlastní vnitřní vesmír jako jeden provázaný systém - Vědomí, Mysl, Duch, Duše, Tělo .. vše spolu interaguje, vše je propojené, vše je jedním..
Vraťme se k tématu konfliktu, který mohl vzniknout osobní zkušeností například v období napoleonských válek, kdy fyzická schránka i duše získala zkušenost bolesti a na bitevním poli bylo šavlí rozpárané břicho (nyní je energeticky oslabená právě tato oblast a tělesně si ta bytost řeší zdravotní potíže právě v oblasti břicha, zažívací potíže, žlučník, játra, slinivka...)

Tento konflikt mohl zažít i někdo z předků, to je také součástí systému provázaného vláknem.
Chci Vám jen sdělit, že to, co se nyní otevřelo, je velmi provázano s očistou právě těchto situací a je v kolektivním poli silně zvědomováno. Není ani náhoda, že časová smyčka je aktivována právě v období významného data 11.11., které je označeno jako Světový den válečných veteránů v souvislosti s koncem první světové války.
V první světové válce byly použity také chemické zbraně.. takže možná vám nemusí být dobře v oblasti dýchacích cest, pokud s tím jste podvědomě také nějak spjati.. dále křeče těla, bolesti hlavy, paralýza fyzická i psychická.. To vše právě může vynášet na povrch neodžitou bolest duše, která právě nyní v období transformace přišla vyléčit vše až do kořenů, a to ze své svobodné vůle a dobrovolně. Někteří dokonce přišli pomoci a berou na sebe úkol léčit rody, i když sami neprošli osobní zkušeností, jsou to léčitelé Země s touhou pomáhat v tomto období a mají v srdcích ohromou touhu šířit lásku na Zemi.

Jak to souvisí s vnitřním konfliktem? Jedná se vlastně o popření vlastní síly a agresivity, například. Nepřijetí něčeho, co vidíme venku jako chybný systém, za tím vším je projev strachu, vidíme agresivitu projevenou venku, popřeli jsme ji v sobě, je to jen nepřijatá část nás samotných, naše stinná stránka. Ona ale touží být přijatá a proto se zviditelní jinak, skrze konflikt vnější, ale nyní třeba na jiné úrovni, na té vztahové (zasáhne oblast srdce - pocit strašně mě to zraňuje, druhou čakru - vztahovou, i třetí čakru - vlastní projev vůle, síly, agresivity, moci... a možná i další části, které jsou opět provázané) Oběť tedy stále ustupuje a nechává agresorovi prostor, neboť se vzdala své vlastní moci (mít moc x nemít moc x mít nemoc - agresivita otočená dovnitř), pasivně se tedy podílí na násilí, ať v jakékoli nuanci projevu, může být jen slovní, dokonce pro citlivce jen myšlenkový, energetický.. Nic není náhoda a v každém z nás se prolíná jak role oběti, tak i pachatele. Pokud donekonečna pinkáme pinpongový míček sem a tam, tak jednou jsme obětí a podruhé pachatelem a většinou obojím zároveň, aniž si toho vlastně všimneme, ale v žádném případě nemůžeme být vědomým tvůrcem, dokud tento vzorec nerozpoznáme v sobě sama a vědomě z toho kolotoče nevystoupíme a neuvidíme to jako jeden celek.

Cesta ven z toho je uzavřením kruhu a dokončením cyklů. Je pro odvážné a silné, odhodlané bytosti, které přijmou výzvu v dané situaci, jež je požehnáním k léčení a rozšifrování vzorců, umožnění léčení v plné šíři s pomocí mnoha průvodců a léčitelů, kteří jsou připravováni velmi dlouhý čas na tuto dobu (často i mnoho životů), aby mohli zcela vědomě ve svém pravém potenciálu být přínosem pro každého jednotlivce, pro sebe sama také i pro celek a naplnili vlastní poslání, proč sem v tomto čase přišli. Jsou vedeni seshora i zevnitř svého srdce a podporováni bytostmi Světla, Nanebevzetými Mistry, Anděli, Archanděli, světlenými hvězdnými rodinami duší, elementálními bytosti přírody a jinými úžasnými velmi léčivými silami světla i samotnou Matkou Zemí.. vše je propojeno jednotným Vědomím a Láskou Zdroje.
Právě nyní působí velmi cenné světelné paprsky a vedou každého směrem k sobě sama do nitra, aby umožnil proces sebeléčení a dovolil si projít přeměnou, znovuzrozením.

Tento proces je velmi jemný a přitom razantní a nekompromisní a týká se úplně každého, kdo je na Zemi. O tom psát nemusím, protože toho již bylo napsáno dost a je dostupné všem díky internetu, díky síti, kterou jsme tak hezky propojeni.. Ale existují ještě mnohé jiné sítě, kterými jsme neviditelnými vlákny propojeni a jednou z nich je síť světelná, skrze kterou je přenášeno světlo Zdroje do jednotného vědomí. Tedy pokud jediný článek, jedna bytost osvobodí sama sebe ze zajetí starých vzorců a prosvítí se zevnitř, už tím vlastně prospívá celku, už tím mění realitu zde.. A to je smyslem pracovat a pečovat především o sebe sama, pomoci sama sobě dostat se ke své pravé síle, moci, celistvosti, radosti, přirozenosti.. a pak načerpat tu esenci pro sebe a moci se o ni podělit s ostatními, jako vědomý tvůrce, využívající svůj pravý potenciál a jedinečný dar, talent, co byl dán či vyzvednut z prachu zpět a ukotven v srdci, kde znovuožije i pocit vlastní nezměrné hodnoty skrze poznání, kdo jsem a čím jsem pro Svět přínosem, co mne naplňuje, co vyzařuji a v čem tkví opravdová hojnost, jíž přetékám a bez obav z nedostatku dávám dále.
A to co dávám, navrací se zpět znásobeno.

A to teď přeji i já Vám všem a z celého srdce vám žehnám a posílám porozumění a lásku, obejmutí všem bratrům a sestrám.A možná se spolu setkáme při společné práci, při konzultaci vašich témat, která toužíte léčit, při vzájemném souznění duší a transformaci všech částí vás samotných, které znovu obejmete v jednotě sama se sebou a ve výsledku zazáří vaše duše i srdce štěstím, mírem a láskou, nekonečnou blažeností ..
Moc se těším a dovoluji, ať se naplní záměr pro nejvyšší dobro všech.
Děkuji všem, kdo navnímali text až do konce. V lásce odevzdávám ke sdílení


Radmila Treterová
Svatoslav 11, Luka nad Jihlavou
mail: radia@email.cz
tel. 737379162

Zapomněl na vaše narozeniny, nebo je ignoroval ?

8. listopadu 2017 v 12:11 | Marianne Williamson - z knihy Kouzelná Láska |  Vztahy


Jedna žena mi kdysi vyprávěla, jak ji rozčililo, když jí přítel nepopřál k narozeninám. Má otázka zněla takto:
"Zapomněl na vaše narozeniny, nebo je ignoroval?" Pokud na ně jen zapomněl, pak existuje milion způsobů, jak by omluva a trocha snahy z jeho strany mohla bolest zaplašit. Ale pokud její narozeniny - byt' jen pasivně - ignoroval, jako by jí tím chtěl dát najevo, že si nemá dělat jakékoli naděje, pak není jen zapomnětlivý, ale přímo krutý. A laskavost by přitom měla být tím minimálním standardem. Bůh nám prostřednictvím vztahů nabízí dokonalou příležitost co nejvíc se naučit, ale zda se rozhodneme těchto příležitostí využít, závisí pouze na nás. Posvátný vztah je takový, ve kterém oba lidé chápou vesmírnou hru, o niž tu běží: ,,Ahoj, mé slabosti vidí tvé slabosti. Chceš se mnou tančit a společně najít svou Sílu?" Pokud chybí tento vědomý kontext, toto posvátné prostředí pro problémy, které se vyskytnou, pak bude náš vztah s milovaným člověkem ovládat nevědomí a nakonec bolest.

Pak, bez ohledu na to, jak bylo naše soužití romantické, jak skvělý byl sex a jak nádherné byly úsměvy, všechno pohltí ničivé plameny a my nebudeme proměněni. Budeme jen spálení na troud. Když se snažíme někomu odpustit, je dobré si uvědomit, že ona zažila stejnou bolest, jakou jste zažili vy, že jeho strach se rovná vašemu a že nikdo z nás není dokonalý. Když si to oba partneři ve vědomém momentu sdíleného soucitu přiznají, neznamená to, že by jejich hranice byly děravé, ale že mají otevřená srdce. Můžeme změnit toto hlubší přijetí jeden druhého v ukázněné Soucítění. Než k tomu dojde, budeme stále v pokušení útočit, a kdykoli na někoho útočíme, ve skutečnosti útočíme Sami na sebe.

Vzpomínám si, jak jsem jednou někomu řekla: ,,Napadáš-li mě, jako bys napadal nás." V hlavách nás všech je vzteklý útočný pes patřící egu. Neumí nic jiného, než být krutý k ostatním i k nám samým. Obsahem a smyslem osvícených vztahů je naučit se jej ovládat a nakonec ukončit jeho život. Nikdo nevypouští tohoto vzteklého psa rychleji než člověk, kterého jsme se rozhodli milovat. Připomínáš mi jednoho z rodičů; proto tě musím psychicky zlikvidovat. Připomínáš mi někoho, kdo mě miloval, ale pak mě ponížil, proto tě musím psychicky zlikvidovat. Až mě opravdu poznáš, pravděpodobně se mi vysměješ; proto tě musím psychicky zlikvidovat.

Kryon - Změny tří paradigmat

8. listopadu 2017 v 8:05 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Asheville, Severní Karolína 17. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Dnešní poselství je další kapitolou lidské evoluce. O některých věcech, o kterých vám dnes povím, už jsem sice dříve mluvil, avšak ne tímto způsobem, například jsem je neočísloval a také jsem o nich nemluvil tak otevřeně, jak to chci udělat dnes. Drazí, nebyl bych tady a nechanneloval bych skrz tohoto muže na židli, kdyby nedošlo k posunu. Jinými slovy: došlo k posunu a já jsem tady. Jsem tu, abych vás vedl a připomněl vám, kým jste, kým můžete být a co se na této planetě skutečně děje - abych vám poskytl jakýsi přehled, kam se to může rozvíjet. Dnes ráno jsem mluvil o jedné dysfunkci, která byla vždy součástí lidské přirozenosti - tato dysfunkce se týká vašich odhadů budoucnosti na základě minulosti, protože energie budoucnosti je naprosto odlišná. Rád bych to teď podrobněji rozvedl, spolu s dalšími dysfunkcemi, které se začnou lepšit.

Často mluvíme o změně paradigmatu. Paradigma je způsob, jakým se věci chovají a fungují - plán, jak věci fungují - nápady, představy a způsob, jak se šíří. Je to paradigma reality. Na této planetě existují tři paradigmata, která se mění. Jsou to tři velkolepá paradigmata, neboť každé z nich dramaticky změní planetu. Mluvil jsem o těchto třech už jednotlivě, ale ne najednou v jednom channelingu. Nebudu je blíž rozebírat, jen je prostě představím. Možná budu některé věci opakovat, avšak vy si je potřebujete znovu vyslechnout. Přejděme tedy k prvnímu paradigmatu.

Mozek a čísla

7. listopadu 2017 v 9:03 | Taťjana a Vitalij Tichoplavovi |  Záhady kolem nás


Na počátku 80. let se v hromadných sdělovacích prostředcích objevila následující zpráva: nevzdělaná Indka Šakuntala Devi vypočetla s naprostou přesností na jednotky 23. odmocninu z násobku čísla 201 a byla o deset vteřin rychlejší než jeden z nejsložitějších po­čítačů USA značky Junivak 1108. Tvrdila, že neví, jak to dělá. K jakému závěru došli vědci? Jestliže připustíme, že úlohu řeší počítač a indická žena s použitím stej­ného algoritmu (bez přihlédnutí k paměti) a počítač disponuje kmitočtem deseti megaherzů v počítačové síti, pak člověk by k řešení úlohy potřeboval minimálně osm dní. Doplňme ještě, že během řešení úlohy se člo­věk kromě procesu myšlení musí mnohokrát zamýš­let a zpracovávat velké množství číselných informací a složitost práce je neúměrná. Jak by řekl hrdina A. P. Čechova: "To nemůže být, protože to nikdy nemůže být." Ale ono to existuje! Uveďme si několik příkladů z Guinessovy knihy rekordů.

• V roce 1995 Chirokoen Hoto z Tokia řekl zpaměti číslo s přesností do 42 195 znaků. Rekord by za­psán v Tokijském zpravodajském centru.

• Alexandr Keyg Atken z Nového Zélandu umocnil za dvě vteřiny číslo 57 586 na čtvrtou.

• Holanďan William Klein vynásobil za 48 vteřin dvě devítimístná čísla.

• Bchanddánta Visittabm Bumsa přečel v roce 1994 nazpaměť 16 000 stránek buddhistických kano­nických textů.

• Jan Christian Smith z Jižní Afriky se v pokročilém věku naučil 5 000 knih.

• Dave Ferouh ze Spojených států si v roce 1996 za­pamatoval náhodnou posloupnost z 52 balíčků
promíchaných karet (2 704 kusů), přitom se na ně podíval jednou a velmi krátce.

Rychlý účinek neuronových sítí, který je kromě toho omezen časem, během něj nervovými vláky prochází
potenciál reakce a časem synaptického přenosu, zne­možňuje řešení vytyčených úkolů ve stanoveném čase.
Četné výzkumy ukázaly, v okamžiku výpočtu není mozek člověka, který úkon provádí, v činnosti, to znamená, že ve skutečnosti vůbec nepočítá. Takže odkud pochází přesný výsledek? Lidé, již takto umějí počítat, tvrdí, že odpověď vidí na určité obrazovce a výsledek jen přečtou.

( úryvek z knihy Taťjana a Vitalij Tichoplavovi - Velký převrat )

Horoskop na období 6. 11. - 12. 11. 2017

6. listopadu 2017 v 16:09 | Petra Nel |  Horoskop

Haló, haló, tady je Láska!
Slunce v sextilu s Plutem do 16. 11. přináší sílu vůle, která se spojuje s mocnou silou osudu a ta podporuje projevení svého Já, své individuality a schopnosti překročit vše, co vás v minulosti omezovalo. Harmonická síla osudu se projeví. Dotýkáme se své regenerace a schopnosti využít skrytý rezervoár svých sil k proměně sebe sama. Budete překvapovat sami sebe, co vše pozitivního se ve vás skrývá.
Venuše v sextilu na Černou lunu 5. - 8. 11. symbolizuje projevení síly lásky. Přijetí sebe sama. Odevzdání se lásce. Opozice s Uranem ukazuje na změnu v lásce, v hodnotách a schopnosti se osvobodit. Tvůrčí aspekt je veden k projevení svého umění a inspirace.

Venuše vstoupila do Štíra 7. 11. a vytváří konjunkci s Jupiterem 7. - 20. 11., což je velmi požehnané spojení. Láska, která prožívá intenzivní, hluboké city a vášně, je spojena s planetou štěstí, hojností, extází a vývojem. Kde je láska, tam se stane prožívání bohatým a naplňujícím. Vyšší zájem je podpořit vše, co je postaveno na lásce, hodnotách a umění. Vztahy se prohloubí a dostanou do dalšího vývoje, který povede k zásadním rozhodnutím (společné bydlení, zásnuby, početí, svatba). Pokud jste sami, tak v této době je možné potkat novou lásku. Seznamování jde v lehkosti, v radosti, a tak samo od sebe. Sejdou se partneři, kteří jsou k sobě přivedeni na základě síly lásky.

Příznivá doba pro ujasnění si svých hodnot a priorit. Finančně se bude dařit, protože je otevřená hojnost uvnitř nás. Nyní věříme, že si zasloužíme být milovaní, žít v naplnění, ve štěstí, v radosti a v hojnosti na všech rovinách. Přichází radost z bytí a schopnost být laskaví. Více si dopřejeme, bude se i více utrácet, jíst sladké a dopřávat si dobrého jídla a pití. Opatrně na propadnutí druhému extrému - prostopášnosti a poživačnosti.

Venuše v harmonii na Neptuna 11. - 20. 11. je aspekt bezpodmínečné lásky, která přesahuje vše i čas a je věky věků. Je základem Stvoření. Venuše symbolizuje ženský princip a ten je naplněn nekonečnou láskou, štědrostí a milostí. Aktivuje se v nás schopnost odpouštět, být milosrdní a soucítící. Propojením Lásky, Něhy a Soucitu v ženském principu se toto stává zdrojem, požehnáním pro každého, s kým se setkává. Dotekem své harmonické energie navozuje blaženost a mír ve svém okolí.
Mars v kvadratuře s Plutem se o víkendu pomalu začne přibližovat k Plutu a tady opatrně na mocenské principy chtít mít věci po svém. Je nebezpečí, že byste šli proti svému osudu, pokud propadnete egu a popřete svou lásku, hodnoty a harmonii.

Merkur vstoupil do znamení Střelce 5. 11. a naše mysl se stává více otevřená, svobodná a filozofující. 8. 11. začne vytvářet neharmonický aspekt s Neptunem a představy a očekávání z minulosti mohou zhatit příznivý vývoj. Myšlenky jsou v rozporu s Božským vědomím. Obraz je pokřiven. Odraz toho, co vnímáme, může mysl tak pokřivit, že se ztratí kontakt se skutečnou realitou. V lepším případě vám bude vypnuta mysl, aby nebránila vyššímu Vědomí v naplnění vaší cesty. Nebudete si proto nic pamatovat, budete bloudit a náhodou se objevíte tam, kde je pro vás něco připraveno. Často bude docházet k omylům z pohledu lidského. Když se stane omyl, ve skutečnosti zasáhla vyšší moc. V médiích budou podávány velmi zkreslené informace.

Stále působí Jupiter v harmonii s Neptunem, viz minulý horoskop…. Vývoj a expanze duchovní podstaty v nás. Splněná přání a požehnané příležitosti.
Harmonický aspekt mezi Saturnem a Uranem je spojen s novým prostorem, propojení moudrého poznání v projevení v nové struktuře. Změny dostávají formu, realizují se!
10. 11. Černá luna vstupuje do Kozoroha a bude uveřejněn samostatný článek. Přichází doba přijmutí zodpovědnosti, zralosti - zkouška z dospělosti.

Podstata tohoto a příštího týdne je projevení Lásky. Síla lásky rozpouští vše nízké, blokující a omezující. Působení Božského ženského principu je silný a žehnající. Boží Matka objímá, hýčká, utěšuje a naplňuje lidská srdce něhou a bezpodmínečnou Láskou. Jsou rozdávány Dary od Božské Matky. Jste otevřeni přijímat?
Přeji Vám láskou naplněný týden. S láskou Nel


Velice sivážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Posvátný džbánek

5. listopadu 2017 v 8:44 | pževzato z: http://chi.cz |  Humor