Prosinec 2017

Radostné svátky a požehnaný nový rok

31. prosince 2017 v 19:26 | Malba Jiří Petr |  Ostatní


Generace nových dětí

29. prosince 2017 v 8:59 | Taťjana a Vitalij Tichoplavovi |  Záhady kolem nás

Paul Dong a Thomas Raffill ve své knize Čínští sen­zibilové uvádějí zajímavé informace o generaci nových dětí v Číně, jež se vyznačuje nadpřirozenými schop­nosti. Chlapec, který se narodil v roce 1974, viděl ušima. Oficiální čínské zdroje uvádějí, že když se těmto dětem zavážou oči, vidí ušima, nosem, jazykem, podpažím, dlaněmi nebo chodidly. O ruských dětech s podob­nými schopnostmi bude pojednáno dále. Podívejme se na některé krásné příběhy dětí s neobvyklými schop­nostmi (možná to můžeme říci opačně, s obvyklými schopnostmi!).

Paul Dong uvádí následující případ, který se stal vícekrát. V přednáškovém sále se shromáž­dilo více než 1 000 lidí a každý při vstupu do místnosti dostal poupě růže. Když všichni usedli a v sále nastalo ticho, doprostřed pódia, obličejem směrem do sálu, se postavilo malé čínské děvčátko. Stačilo jedno mách­nutí její ruky a poupata růží se před zraky udiveného publika rozevírala do překrásných květů.

Více než 5 000 dětí převedlo publiku podobné fenomény. Vědci je následně prozkoumali, ale nedokázali je vysvětlit. Dítě vzalo z poličky uzavřenou skleněnou lahvičku s tabletkami, například vitaminy Najednou
se tabletky začaly přes sklo sypat na stůl. V naší knize Velký přechod jsme popisovali podobný fenomén,
které předvedl Čian Baošen, čínský Uri Heller, jeden z nejvlivnějších senzibilů na světě. V roce 1998 se ukázalo, že tyto jevy už vlastně fe­nomény nejsou.

Chtěli bychom sdělit jednu méně příjemnou věc, a sice, že naše společnost nebyla připravena tyto děti pochopit. Lékaři, vychovatelé a učitelé je považovali za složité jedince, kteří nejsou schopni dlouhodobější koncentrace. Ukázalo, že problém není v dětech, ale ve vzdělávacím systému, podle nějž nebylo možné ta­kovéto děti učit. Ve škole se jednoduše nudily, protože byly mnohem rychlejší, snadněji pochopily výklad a ob­sah předávaných informací. Vychovatelé i učitelé se této nové podivné generaci dětí rovněž obtížně přizpůsobo­vali. Je důležité, aby se dítě mohlo učit to, co je pro něho skutečně zajímavé, neboť jen tak lze rozpoznat jeho bleskové reakce a schopnosti.

Nesmíme zapomenout ani na to, že tyto děti jsou schopny číst myšlenky svých rodičů a vědí vše, o čem přemýšlejí. Většina lidí pociťuje, že život na naší planetě se začíná kulminovat v projevech něčeho nového a neobvyklého, co nemusí být dostupné naší obvyklé představivosti. Člověk se stále mění a každým okamžikem vytváříme novou kolektivní realitu, neboť naše myšlenky, pocity a činy jsou mnohem aktivnější, než si můžeme předsta­vit. Co to znamená pro svět? K čemu vlastně dochází?

Unikátní poznatky se po celá tisíciletí uchovávaly v taj­nosti. Duchovní a knězi různých náboženství a kultů
byli ochotni obětovat své životy za to, aby se svět nedo­věděl ani o jednom tajném dokumentu nebo některých
jejich poznatcích. Na konci 20. století se víko tajemství odklopilo a téměř všechny duchovní skupiny na světě
otevřely současně své archivy. V každém knihkupectví je možné najít informace, které byly po celá staletí za­
mčené na sedm zámků a bedlivě ochraňovány. Proč k něčemu takovému dochází? Důležitější je otázka, proč k tomu nedošlo například před sto nebo tisíci lety nebo proč se to nestane až za sto či tisíc let, ale odehrává se to právě teď?


( úryvek z knihy Taťjana a Vitalij Tichoplavovi - Velký převrat )

Dnes si udělám úžasný den !

28. prosince 2017 v 12:36 | Lucie Ernestová / www-lucieernestova.com |  Užitečné Afirmace

Abraham Hicks – Zásadní chyba při snaze si něco manifestovat

28. prosince 2017 v 12:26 | Esther Hicks |  Channeling


Možná nejste tak spojen s tím, jak se cítíte, tak jak si myslíte. Nebo… možná máte nějakou hlubší touhu, kterou jste ještě plně nezjistila. Možná vás čeká víc, co máte identifikovat jako svou touhu. Protože jste uvážlivý a vybíravý. To je dobrá věc. Jak si mohu zabránit chodit na "hon na čarodějnice", buď mám to, co mám,nebo to nemám… Pokud můžete chvíli nechat podmínky stranou, zejména když máte takový pocit, a zaměříte se na to, abyste se cítil dobře, a zaměřil se na věci, ze kterých se cítíte dobře…

Nejsnadněji to pochopíte takto… To, co hází klacky pod nohy lidem více než cokoliv jiného, je to, že se nechcete odpoutat od žádání. V žádání si jste vědomi, že se to ještě nestalo. Chci tuto věc, co nemám, chci tuto věc, co nemám. S tím přestaňte. Požádali jste a bylo to náležitě zaznamenáno, bylo to vytvořeno, bylo vám to dáno a vodítka vám chodí. Přestaňte si všímat, že to ještě není hotové. Zaměřte se na jiné věci.

Pokud hodně chcete něco, co vážně chcete, aby přišlo, požádejte o nějaké jiné věci, protože jak stáhnete pozornost z té velké věci, tak se stane. To je velmi dobrý trik. Jak poznáte, že to děláte? Budete se u toho cítit dobře. Negativní emoce máte jedině tehdy, když děláte to, co vaši vibraci snižuje. Není hezké to vědět?
Negativní emoce jsou vždy přítomné, když děláte to, co vaši vibraci snižuje Když cítíte negativní emoci, řekněte: Mám negativní emoci a dělám něco, co snižuje moji vibraci, což mi brání být ve stavu přijímání, tak nemohu sledovat vodítka k tomu, co chci. Oceňování je skvělý stav umožňování přirozené hybné síle toho, kým jste, aby proudila. Pomohlo to?

Host: Ano. Takže když se přestanu zaměřovat na nepřítomnost partnerského vztahu, tak se objeví.
Abraham: Protože je ve vašem vortexu a už se stal, a vaše pozornost na to, co se neděje, neumožní tomu, co se už stalo, aby se uskutečnilo, ..............

Přítel

28. prosince 2017 v 8:43 | https://kazdydenscitatem.cz/ |  Citáty a Moudra

Pamela Kribbe - Vždy existuje volba

25. prosince 2017 v 7:58 | Pamela Kribbe |  Channeling

Země prostřednictvím Pamely
Drazí, drahé děti Země,
hovořím k vám z hloubky pod vašimi chodidly. Jsem hlas Země. Spočiňte ve mě a uvolněte se. Dovolte napětí odejít ze všech vašich svalů, které jsou tak těsné a napjaté. Zvláštní pozornost by měla být věnována svalům ve vašich ramenech a krku. Uvolněte je a přijměte, že chtějí být uvolněné a že k tomu potřebujete jen jít s přirozenou touhou těla být v klidu.
Vnímejte obličejové svaly kolem svých očí a úst a uvolněte napětí, které tu je. Pojďte se mnou a ponořte se hlouběji do svého těla. Vnímejte blahodárný proud klidu a jemnosti, který vychází z vašeho břicha. Nyní se ponořte ještě hlouběji do vaší kostrče, do vašich boků a stehen a uvědomte si svá kolena.

Zaměřte svou pozornost na kolena. Co tam cítíte? Často je v kolenech uloženo mnoho poznání. Vnímáte energetický proud ve svých kolenech? Možná je rozdíl mezi pravým a levým kolenem. Pohlédněte na ně se zájmem a respektem. Je snad jedno koleno chladnější než druhé? Potřebuje některé koleno více tepla? Předpokládejte, že toto koleno samo o sobě ví, co je pro něj dobré. Nemusíte vytvářet teplo, které potřebuje, ono již ve vašem těle existuje. Jednoduše mu dovolte proudit.

Vnímejte, co chlad ve vašich kolenech nebo jednom koleni představuje. Jaký druh energie tu je? Pokud je jedno koleno chladné, je tu jisté napětí, které brzdí přirozený proud tepla ve vašem těle, a to může mít dopad na vaše spodní nohy, na vaše chodidla, na vaše zakořenění obecně. Podívejte se na to, co vás tam eventuálně obtěžuje. Můžete tam vidět postavu, která představuje jistou emoci, a tak se podívejte blíž. Možná vidíte symbol toho, co vám tam překáží. Podívejte se na toto koleno klidným, neosobním způsobem....................

Horoskop na období 23. 12. 2017 – 7. 1. 2018

25. prosince 2017 v 7:54 | Petra Nel |  Horoskop

Krystalizace

Merkur 23. 12. přestává být retrográdní, více se otevřeme komunikaci a sdílení. Došlo k přehodnocování a ujasňování uvnitř sebe. Kvadratura mezi Merkurem a Neptunem do 29. 12. ještě nedovolí přesně vyjádřit, k čemu jsme uvnitř sebe došli. Buďte proto stále bdělí, jak používáte slova, protože by mohlo docházet k nejasnostem a nedorozumění. Když něco nevíte, zeptejte se. Vyhněte se, vytvářet si domněnky. Mohlo by dojít k zásadním omylům. Před koncem roku Merkur vytvoří harmonické aspekty ke karmickým uzlům a k Uranu, půjde otevřeně komunikovat a prosadit své nové myšlenky.

Slunce v konjunkci se Saturnem přináší zpomalení a ukotvení. Pokud se nezastavíte sami, může vás zastavit nemoc těla. Je čas na odpočinek. Slunce se dostává do konjunkce s Černou lunou v Kozorohu 23. - 27. 12. Slunce ozáří nejcitlivější bod, bolest, která v nás je uložena, proto se během svátků můžeme dotýkat nepochopitelných emocí, které z ničeho nic vyplavou. Je to o zodpovědnosti, strachu, tíze bytí, bezcitnosti, selhání, zradě, neuznání, nadřazenosti. Pokud někde máme toto téma v sobě, přijde maličkost, která se dotkne citlivého místa a snadno se propadne do negativního prožitku. Můžete mít pocit, že se propadáte do černé díry. Je to o uznání a přijetí sama sebe, i s tím zraněním. Všichni jsme pod velkým tlakem, a proto jsme citlivější, jen to schováváme za tvrdost, přísnost, kritiku a nepochopení. Klademe na sebe velké nároky, co vše musíme zajistit, zvládnout, naplnit zodpovědnost, úspěch, a hlavně schovat své nedokonalosti a svá selhání.

Zraněné Já volá o pomoc, o lásku, přijetí, uznání, o cit, soucítění a obejmutí. Každý z nás je dítě boží. Jsem dítě svého otce. Ano, otcovská energie je v této době velmi důležitá. Téma otec bude o svátcích velmi zásadní. Silně budeme reagovat na otce, mužskou energii a muži se budou dotýkat svých pocitů, jak zvládají, naplňují otcovskou roli zabezpečovatele. Jak si váží sami sebe, jestli uznávají sebe, což se jim odzrcadlí v reakcích od druhých. Pokud budete mít pocit, že nikdo neocenil, co vše děláte, znamená to, že to neoceňujete ani sami v sobě. Opatrně na přísnost a tvrdost, která schovává právě přecitlivělé místo zranění. Zároveň na druhé straně, když máme svá zranění vyléčena a my uznáváme sami sebe, přichází velká podpora Vědomí. Projevení své síly pramenící z moudrosti, která se získala zkušenostmi. Umět v realitě žít svou autoritu, zralost a charakter. Svátky jsou o přijetí sama sebe, svého otce a vztahu k Bohu - božskému otci.

K tomu Venuše vstupuje 25. 12. také do znamení Kozoroha a vytváří konjunkci se Saturnem. Láska, city, jsou potlačené ze strachu z odmítnutí, ale prožívání vlastních citů je hluboké. Venuše v Kozorohu bere city velmi vážně, až do té míry, že vymizí radost a spontánnost. Projevují se více praktickou pomocí, starostlivostí, bez velkých slov a gest. Venuše se ještě dostane i do konjunkce se Saturnem. Tím se ukáže, jak jsou vaše city zralé, vážné, hluboké a pravdivé. Někdo může mít pocit, že se láska ztratila, protože vymizí spontánní projevy citů. Budeme mít potřebu dát svým citům úctu a možná i formu. Což může přinést rozhodnutí k zásnubám, svatbám, k nějakému závazku. Pokud láska nemá pevný základ, může dojít k uvědomění, že láska ve vztahu už není.............

PF 2018

24. prosince 2017 v 9:02 Ostatní

Tak co ...

24. prosince 2017 v 9:02 | http://g.cz/ |  Humor

NEVĚDOMOST

20. prosince 2017 v 8:37 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST |  Citáty a Moudra

Mladý žák byl tak geniální, že se učenci odevšad pídili po jeho radě a žasli nad jeho znalostmi.
Když panovník hledal rádce, přišel k Mistrovi a řekl: Řekni mi, je to pravda, že ten mladík toho ví tolik, jak se o něm říká? Po pravdě řečeno, pravil Mistr ironicky, ten chlapík tolik čte, že nechápu, jak by si dokázal najít čas na to, aby něco věděl.

Abraham Hicks – Co nás učí veverky?

18. prosince 2017 v 1:17 | Esther Hicks |  Channeling

Jerry jel včera autobusem v Tampě a sledoval veverku, jak si radostně skáče z větve na větev. Šlo poznat, že si poskakuje radostně. A Jerry pak pozoroval, jak ta veverka sbírá oříšky. A Jerry nám… řekl: Jak to, že veverka ví, že má sbírat ořechy? Ví to od narození? Je k tomu předprogramovaná? A naší odpovědí bylo: Širší perspektiva veverky ví, jak veverka a ořechy zapadají do životního plánu. Širší perspektiva veverky si je vědoma, jak to vše funguje. A radostně si pro sebe představuje šťastný výsledek.

Veverka nepřemýšlí o oříškách. Veverka je napojena na svou radost. A tak jak následuje své štěstí, sladí se s vědomím, které podporuje sběr oříšků. Veverka se neptá proč. Veverka následuje své štěstí. A štěstí momentálně sbírá oříšky. Sledujte zvířata. Dělají různé věci v různý čas, ne protože si plánují svou budoucnost, ale protože jsou naladěni na svou radost a štěstí. A když jsou s tím slazeni, jejich širší perspektiva, která zná celkový obraz, je radostně inspiruje k akci, která vždy bude mít dokonalý výsledek. A vy se od veverek nelišíte.

Veverka říká vesmíru: "Chci jíst. Chci mít vždy dostatek potravy. Toužím po tom být zasycená." Veverka tedy vysílá touhy jako vy. Vy akorát vysíláte konkrétnější touhy, ale na konkrétnosti nesejde. Zdroj slyší každou vaši touhu a pak vás v každém vašim bdělém okamžiku radostně vede k myšlenkám, slovům a činům, které vám pomohou v dosáhnutí toho, co chcete.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Pamela Kribbe - Souhra Duše a Země

18. prosince 2017 v 0:06 | Pamela Kribbe |  Channeling

Země prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,
Já jsem Země. Vnímejte mě v zemi pod svými chodidly, ve vzduchu, který dýcháte. Dopřejte si chvilku, ponořte se do mě a uvolněte se. Napětí, které vyvstává z aktivity ve vaší hlavě se ukládá do tkání a svalů vašeho těla. Vězte, že vaše tělo vám pomůže toto napětí propustit, protože pro tělo není přirozené tolik napětí zadržovat: chce ho uvolnit. Nechejte svou mysl prázdnou a umožněte svému vědomí jít níž do vašeho těla. Uvědomte si svá chodidla, své kotníky, kolena a dovolte svému dechu, aby pomalu sestoupil do břicha.

Jedním z důvodů, proč se často necítíte ve svém životě chráněni a v bezpečí, je, že nejste dobře ukotveni ve svém těle. Často tu existuje základní napětí, které vás táhne nahoru a způsobuje, že zaměřujete svoje vědomí do hlavy - děláte to tak často! Jste pak přemoženi myšlenkami o druhých lidech, o tom, co ještě musíte udělat, o tom, co se pokazilo - všemi myšlenkami, které způsobují napětí a nepohodlí a dokonce ani nutně neodpovídají skutečnosti.

Odpočiňte si nyní od své zaneprázdněné hlavy. Vaše tělo vám s tím může pomoci. Přeje si, abyste se uvolnili a odpočinuli si. Nechejte toto napětí odejít a vaše myšlenky postupně zpomalit. Vnímejte své kořeny hluboko v Zemi. Vaše tělo této Zemi patří - je to její rozšíření, její vyjádření. Buňky ve vašem těle vědí, jak usilovat o rovnováhu prostřednictvím uzdravujícího procesu. Zeptejte se svého těla na tyto otázky: "Co potřebuješ, aby ses mohlo uvolnit? Co mi pomůže dostat se z hlavy? Co mi pomůže přijmout přirozený stav mého těla a jít s ním?" Tělo samo o sobě nese mnoho moudrosti a je bez ega. Chce s vámi spolupracovat a sloužit vám a je přirozeně zaměřené na harmonii.

Když pohlédnete na to, jaké emoce rozrušují tělo nejvíc, uvidíte, že tou hlavní je strach. Strach ovládá vaši energii a způsobuje, že ztrácíte své ukotvení, které pro změnu způsobuje to, že nedostatečně nasloucháte přirozenému proudu svého srdce, svého těla a duše. Když jste přemoženi strachem, uzavřete smlouvu se svým egem a stáhnete své světlo z těla. Toto světlo již nemůže vaším tělem přirozeně proudit a zářit ven. Důsledkem takového kontraktu se posléze unavíte a vyčerpáte a nepečujete o své tělo optimalní způsobem.................

Horoskop na období 18. 12. - 22. 12. 2017

18. prosince 2017 v 0:04 | Petra Nel |  Horoskop

Zrození naděje
Slunce v konjunkci se Saturnem přináší zpomalení a větší ukotvení. Jsme vedeni k dokončování svých povinností a bude se to dařit. Systematičnost nám pomůže udělat si pořádek ve všem, co nás obklopuje. Uvidíme, co je podstatné a co ne. Konjunkce Slunce se Saturnem je spojena s Uranem, jsme podpořeni příznivými okolnosti, aby bylo dokončeno. Vede nás to více být zodpovědní a stabilní. Kosmické vědomí podporuje, abyste v sobě našli nebo prožili novou strukturu sami sebe. Můžete se dotknout kvalit, které jste ještě nezažili. Jsou spojené s klidem a pevností, které pramení z hlubokého propojení s vyšším řádem Bytí. Pokud se někde bráníte, můžete vnímat velký tlak ze všech strach. Propadnout strachu a panice musím, nesmím, selhávám, je známkou, že nejste spojeni se svou pevností a strukturou. Tato konjunkce nás vede k větší rozvážnosti, moudrosti, systematičnosti a pracovitosti. Pokud se dostanete do tlaku z toho, že něco nestihnete udělat, položte si otázku: "Co se stane, když to nestihnu?"

Hned v pondělí v ranních hodinách nastává novoluní. Konjunkce Slunce, Luny, Saturna, Venuše ve Střelci působí harmoniky na Urana. Novoluní nastává na sabiánském symbolu, který krásně popisuje postavení planet:
"SOCHAŘ PŘI PRÁCI". Klíčová myšlenka: Schopnost dát hmotě formu a vtisknout jí svou vizi.
Jedinec vyjadřuje svou jedinečnou individualitu tvůrčím způsobem. Podle svého prostředí si bere materiál a dává mu tvar, aby druhým vyjevil něco ze svého vnitřního života a snah. Toto je symbol schopnosti člověka přetvořit hrubou hmotu podle své osobní vize - promítnutí sebe sama do své práce. Novoluní je silné ve schopnosti pracovat a tvořit dle své vize a své pravdy. Jste vedeni projevit se ve svém názoru a pravdě, kterou vtiskuje do všeho, co ve svém životě děláte. Možnost nového rozhodnutí nebo zásadního přehodnocení.

Venuše se dostává do harmonických aspektů s Karmickými uzly a začne vytvářet harmonický aspekt i s Uranem. Dostáváme se každým dnem do sváteční nálady, kdy vztahy se stávají prioritou. Láska, harmonie, potěšení a setkávání s přáteli je příznivě podpořeno. Může docházet k oživení lásky a jsme více otevření k seznamování se. Pokud jste sami, tak využijte ten to čas k seznámení se. Objeví se lásky na první pohled.
Saturn 20. 12. vstupuje do znamení Kozoroha, kde je ve svém znamení. Saturn v Kozorohu je spojen se svou zralostí a přístupem k zodpovědnosti. Saturn je strážce Prahu a našeho vývoje. Je to o řádu a systému, který určuje zákonitosti Bytí. Saturn v Kozorohu je o trpělivosti, pokoře a velké svědomitosti. Bojí se selhání a zrady. Tím, že vstupuje den před zimním slunovratem, zviditelňuje téma slunovratu, a to je zralost, být zodpovědnou a vyzrálou bytostí, která přijímá řád a pravidla, je pevná a stabilní. K tomu budeme vedeni.

Zimní Slunovrat nastává 21. 12. v 17: 28 hodin, Slunce vstupuje do znamení Kozoroha. Je to zrození nového světla. Před svítáním je největší tma. Když vnímám a pozoruji, co lidé prožívají, tak tato moudrá pravda přesně odpovídá současnému dění. Nejenže se Slunce - světlo začne navracet a dny se budou prodlužovat, ale skutečně i uvnitř nás se zrodí nová naděje a cesta. Uvidíme na svou cestu, právě tím, že se ve hmotě projeví dokončení práce.
Protože nás čekají velmi silné svátky, budu jim věnovat speciální horoskop, který uveřejním 22. 12. 2017.
Přeji Vám, abyste v posledním týdnu adventu měli čas na sebe a své milované.
S láskou, Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Za co jsi se převlekl ty?

16. prosince 2017 v 21:28 | https://jimbenton.com |  Humor

Nesmrtelnost

14. prosince 2017 v 20:23 | Susan Ertz / https://kazdydenscitatem.cz/ |  Citáty a Moudra

AA Michael - DOSTAT SE KE KRYSTALŮM ATOMŮ PAMĚŤOVÉHO SEMÍNKA ZEMĚ

13. prosince 2017 v 8:06 | Ronna Herman |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2017
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní Mistři, ve svém oku mysli, přestože si to uvědomujete, představte si, že se díváte na Zemi z velké Světelné lodi a společně my, andělské Síly a obrovské množství vesmírných Bytostí Světla, které představují našeho Boha Otce/Matku, přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Božského schématu, jako přípravu na obydlení Země lidstvem. Během složitých, konečných a komplexních stádií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě zasazeny velké citlivé krystaly. Část každého ohromného krystalu se zdvihla nad povrch Země jako stráž, která vysílala do vesmíru energii a informace, a také fungovala jako přijímač Božského Světla, Moudrosti a Moci přicházející od našeho Boha Otce/Matky.

Za ty mnohé eony let, jak probíhaly změny na Zemi, kdy horská pohoří rostla do nebe, zemské masy klesly pod vody a kontinenty se přesunuly a změnily tvar, mnoho z těchto velkých krystalů bylo rozeseto a pohřbeno hluboko do Země a vod. Nicméně, mnohé zůstaly hluboko ve vodách nedotčeny, ve velkých jeskyních a mnohé další leží blízko povrchu země ukryté pod tenkou vrstvou země a vegetace, čekajíce na vás, abyste je objevili a vynesli na povrch jejich mocné dary a starodávné vzpomínky. Jsou to pozemští Uchovávatelé záznamů Atomu Semínka a vy držíte klič, který vám dá přístup k moudrosti a moci zhmotňování, která v nich dříme.

Každý z vás nese uvnitř v Esenci své Duše, ve své DNA a ve svém osobním Božím Já velmi divukrásné dary, ohromnou magickou energii a rozsáhlou paměťovou banku vesmírných informací a záznamů minulosti. Když si vezmete všechny ty příběhy, které jsou vám nyní vyprávěny, a starodávné vzpomínky, ke kterým se dá dostat, nezjišťujete, že jste tam byli? Možná jste to nebyli vždycky právě vy ve fyzické formě, ale občas to byl blízký člen vaší Rodiny Duše. Nemusíte osobně zažít všechno, co se na této velké cestě vesmírem a po Zemi stalo, být toho součástí nebo to mít ve své paměťové bance. Máte pupeční šňůru, spojení paměti Duše se svou okamžitou Rodinou Duše, která tvoří spojení, čímž oni získají data a moudrost z vašich zkušeností a jejich zkušenosti jsou zase zasety v úložišti vaší paměti........

Kryon - Kryon v Asheville (nedělní channeling)

13. prosince 2017 v 8:04 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci druhého dne přichází většinou osobní channeling, to znamená, že je víc nasměrován na lidi zde v místnosti a to proto, že je osobní a protože dnešní téma bylo také osobní. Slyšeli jste dnes o systému lidského těla - občas vám něco opakuji a občas předávám nové informace. Avšak v tomto procesu otázek a odpovědí existuje určité spojení či splynutí toho, co se nachází mezi lidmi. Je to skoro tak, jakoby se pole mezi lidmi začalo zvětšovat a vzájemně propojovat. A jednotlivá pole se zvětší natolik, že vyplní celou místnost. Začínáte cítit tak zvláštní soucit jeden pro druhého, že byste řekli, že je to mimo hranice toho, co považujete za normální. Vždyť se vzájemně neznáte, neznáte ani jména těch druhých a přesto je tu bublina soucitu, která se rozpíná mezi vámi.

Právě jsem teď popsal jiný druh pole. Dalo by se nazvat koherentní pole("souvislé či pole soudržnosti"), ale je v tom ještě mnohem víc. Můžete to cítit a vědomě vnímat, ale nikdy to nebudete moct změřit. Budete však vědět, že je to tady. Nazývejte to i nadále koherencí, pokud chcete. Co se děje, když je soucit natolik obrovský, že jej všichni zúčastnění mohou vnímat? Přitom vůbec nemusí jít jen o soucit vůči nějaké negativní události, vůbec ne. Představte si, že posloucháte nějaký příběh, nebo možná mezi vámi dojde k uzdravení, někdo najednou vstane ze svého kolečkového křesla a může zas chodit. Když k tomu dojde, dostane vás to na kolena a chcete to oslavit. Když poznáte, že tady působí něco většího a vy to cítíte, pak se soucit rozpíná a šíří se celou místností. Někteří z vás budou plakat radostí, že se někdo jiný uzdravil. Dochází tu k něčemu, co přesahuje koherenci (soudržnost). Řeknu vám, co to je, i když jsou to jen slova, ale já je teď poprvé použiji tímto způsobem. Je to něco, co se nově objevuje mezi skupinami lidí a nakonec to bude na určité úrovni vnímat celá Země. Nazývám to "splynutí duší". ............


Horoskop na období 11. 12. - 17. 12. 2017

11. prosince 2017 v 20:41 | Petra Nel |  Horoskop

Nový pohled
Slunce v konjunkci s Merkurem, který je retrográdní, ukazuje, že se navracíte zpátky. Přehodnocují se, předělávají staré smlouvy, píší se dodatky, dořešují se staré záležitosti. Důležitá je komunikace, informace, písemnosti, obchodní smlouvy a dohody. Merkur je posel a nyní se vrátil s nějakou zprávou, která přináší doplnění poznatků a nových informací. Je potřeba otevřeně komunikovat a hledat oboustranné vítězství.

Retrogradita Merkura působí do 23. 12. a konjunkce do 16. 12. Cítíme v sobě potřebu přehodnotit své pravdy, stanoviska a postoje. Tato doba přeje k dokončování minulosti a uzavření kruhu. Můžete mít pocit, že se ve vašem životě něco uzavírá díky novému náhledu, pochopení a vidění. Příznivý aspekt Urana přináší nový pohled, který je spojen s pochopením a moudrostí, vidět širší souvislosti. Osvobození se, uzavření minulosti a jít dál. Slunce v trigonu s Uranem přináší nové možnosti a cesty. Jsme více otevření ke změnám, jsme přizpůsobivější a rychlejší. Možná máte pocit, že procházíte stejnou cestou, situací. Ale uvědoměním, že nyní to již prožíváte, řešíte jinak, je ta žádoucí změna a osvobození se od starého. Využijte harmonický aspekt Slunce a Urana pro nová řešení a postoje. Tím se naše já osvobozuje a proměňuje. Přicházejí pozitivní "náhody", příležitosti a nabídky. Uran je planeta originality, jedinečnosti, zlepšování, změny, přicházejí nové vize, nové příležitosti, nové přísliby, nová budoucnost. Opusťte svoje představy a očekávání, jak věci mají být a buďte otevření k tomu, co přichází. Možností projevení je nekonečně mnoho. A až když jste otevření a vnitřně osvobozeni od svých představ, můžete vidět nekonečné množství možností. Osvoboďte svou mysl.

Slunce se přibližuje k Saturnu a vytvoří konjunkci, která bude již o víkendu zesilovat a naplní se v příštím týdnu. Budeme vedeni k tomu, abychom vše dali do řádu, dokončili svou práci. Bude to finiš do Vánočních svátků trochu s velkým "baťohem". V tomto týdnu proto využijte příznivější nastavení a osvoboďte se od všeho nepodstatného. Nenechávejte nic na poslední chvíli, co půjde, dokončete.
Retrográdní Merkur se dostane do konjunkce s Venuší a naše mysl bude silně spjata s láskou, city, romantikou a krásou. Dobře se budou nakupovat dárky a plně se budou užívat vánoční večírky. Ve vztazích je důležitá jasná komunikace.
Venuše se dostává do harmonického aspektu s Uranem 14. -24. 12., což přeje k oživení lásky, romantiky, snadného seznamování a zamilování na první pohled. Potom Venuše přejde do konjunkce se Saturnem, což již dostane vážnější formu - popíši v dalších týdnech.

Mars ve Štíru v sextilu s Černou lunou v Kozorohu do 18. 12. nám dodává sílu vůle naplnit svou zodpovědnost a udělat potřebné kroky a změny. Mužský princip je podpořen v síle, projevení vůle, rozhodnutí, aktivity a zacílení. Životní síla je spojena se silou vědomí, objevuje se příliv energie, oživení, odhodlání, zintenzivnění tvoření a sexuality.
Pluto v Kozorohu v harmonii s Jupiterem ve Štíru 10. 12. - 9. 3. značí smrt staré formy a vzkříšení nové formy. Něco starého hluboko ve vás zemře, aby se mohlo zrodit nové. Byla snesena nová forma, nový prožitek, který se rozlévá do kolektivního vědomí, abychom ho mohli začít žít. Síla Ducha se projevuje. Každý z vás má Duši a Ducha (vaše vyšší Já, vyšší vědomí). Duch je spojen s Božským vědomím. Nyní přichází doba, abyste si prožili sílu svého Ducha.

Pokud vás zahalí velká TOUHA něco vlastnit, mít, naplnit a bude vás to ovládat, buďte opatrní! Touha, která vás ovládá, je nejsilnější karmický pocit. Je to známka pokušení, můžete se tak dostat do moci EGA! To, co k Vám patří z Boží vůle, k vám přijde "samo" (svobodnou cestou) a zůstane u vás. Bez potřeby ovládat, kontrolovat či si to nějak vynucovat nebo smlouvat.
Harmonické působení Jupitera na karmické uzly, ukazuje na podporu štěstěny, příležitostí, aby byl podpořen náš vývoj a potřebný pokrok v událostech. Nalezení a vyřešení.
Dne 17. 12. nastává třetí adventní neděle, Luna je ve Střelci v konjunkci s Venuší a Merkurem. Užijte si krásnou láskyplnou neděli se svými milovanými.
Přeji láskyplný týden, Petra Nel.


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Tančít s větry nebes

11. prosince 2017 v 8:34 | KURT TEPPERWEIN |  Vztahy


Thadäus Golas píše ve své knize Líného muže (ženy) cesta k osvícení: Láska znamená schopnost být ve stejném prostoru s energií jiného druhu ! Abychom toho druhého s jeho osobitými vlastnostmi a vším, co nám přináší, snesli, ba dokonce se z něho mohli těšit, potřebujeme prázdný prostor, volnost úsudku, odpoutání a nakonec i "energii neviny" - prostě všechny dobré vlastnosti, které získáme, když se něčeho zbavíme.

Kdo je plný sám sebe, tento prostor ovšem nemá a není v tom případě ani schopen vztahu, i kdyby se namáhal sebevíc. Pokouší se na vztah navléct všechny obrazy a ideály, které v sobě nosí, například představu, jaký by měl partner být, jaké oblečení a jaký účes by měl nosit, jak by měl vypadat společný den, kdy by měl partner přicházet domů a tak dále. Obzvlášť ožehavé pak je, když dojde na oblast zásad a pocitů.

Partner má strach z konfrontace s tím druhým a jeho představami. Zmlkne tedy, s pocitem, který bychom mohli nazvat "vnitřní výpovědí" a "vyhlížením ven"."Vnitřní výpověď" se dostaví jako reakce, když člověk rezignuje na snahu objasnit svému partnerovi své pocity, když se už nedokáže prodrat představami a vším tím duševním balastem, který ten druhý v sobě nosí.

Příklad- volba oblečení:
Partnerovi A velmi záleží na tom, co si o jeho vzhledu myslí okolí. Dbá na to, aby vždy měl na sobě to nejlepší oblečení, čerstvě vyprané a pokud možno značkové, protože nechce v žádném případě riskovat, že by se mu někdo vysmíval.

Partner B má oproti tomu sklon spíš k nedbalé eleganci.V dětství si dobré oblečení, zejména kravatu a oblek, spojil s přísnou výchovou, strnulostí a tuhostí, a proto se teď rád obléká ležérně. Dokud oba partneři nedokážou odhodit svůj duševní balast, budou si rozdílný styl oblékání vzájemně vyčítat. Partner A řekne, že se za toho druhého stydí, když je tak neupravený, a partner B mu zase vmete do obličeje, že se vedle něho cítí hrozně škrobeně.

Teprve když se oba zbaví svých názorů, kvůli nimž tak horlivě hájí svá přesvědčení, mohou se uvolnit. Na bázi dobrovolnosti se pak ve stylu oblékání přiblíží jeden druhému a dají tak najevo, že toho druhého tak moc milují, že tyto rozdíly jsou vlastně skoro bezvýznamné.

Jak je to krásné potkat někoho, kdo má široký vnitřní prostor, jehož duch není zaplněn hranatým, špičatým nebo někdy dokonce pichlavým smetím a v jehož duši slovy básníka "tančí větry nebes". Být s někým takovým může být opravdová úleva.
Viktor Hugo kdysi napsal: Potkal jsem jednou na ulici velmi chudého mladíka, který byl zamilovaný. Jeho klobouk byl starý a plášť obnošený a do bot mu tekla voda. Ale v jeho duši zářily hvězdy.


( úryvek z knihy Kurt Tepperwein - Jak se zbavit duševního balastu)