Prosinec 2017

Radostné svátky a požehnaný nový rok

31. prosince 2017 v 19:26 | Malba Jiří Petr |  Ostatní


Generace nových dětí

29. prosince 2017 v 8:59 | Taťjana a Vitalij Tichoplavovi |  Záhady kolem nás

Paul Dong a Thomas Raffill ve své knize Čínští sen­zibilové uvádějí zajímavé informace o generaci nových dětí v Číně, jež se vyznačuje nadpřirozenými schop­nosti. Chlapec, který se narodil v roce 1974, viděl ušima. Oficiální čínské zdroje uvádějí, že když se těmto dětem zavážou oči, vidí ušima, nosem, jazykem, podpažím, dlaněmi nebo chodidly. O ruských dětech s podob­nými schopnostmi bude pojednáno dále. Podívejme se na některé krásné příběhy dětí s neobvyklými schop­nostmi (možná to můžeme říci opačně, s obvyklými schopnostmi!).

Paul Dong uvádí následující případ, který se stal vícekrát. V přednáškovém sále se shromáž­dilo více než 1 000 lidí a každý při vstupu do místnosti dostal poupě růže. Když všichni usedli a v sále nastalo ticho, doprostřed pódia, obličejem směrem do sálu, se postavilo malé čínské děvčátko. Stačilo jedno mách­nutí její ruky a poupata růží se před zraky udiveného publika rozevírala do překrásných květů.

Více než 5 000 dětí převedlo publiku podobné fenomény. Vědci je následně prozkoumali, ale nedokázali je vysvětlit. Dítě vzalo z poličky uzavřenou skleněnou lahvičku s tabletkami, například vitaminy Najednou
se tabletky začaly přes sklo sypat na stůl. V naší knize Velký přechod jsme popisovali podobný fenomén,
které předvedl Čian Baošen, čínský Uri Heller, jeden z nejvlivnějších senzibilů na světě. V roce 1998 se ukázalo, že tyto jevy už vlastně fe­nomény nejsou.

Chtěli bychom sdělit jednu méně příjemnou věc, a sice, že naše společnost nebyla připravena tyto děti pochopit. Lékaři, vychovatelé a učitelé je považovali za složité jedince, kteří nejsou schopni dlouhodobější koncentrace. Ukázalo, že problém není v dětech, ale ve vzdělávacím systému, podle nějž nebylo možné ta­kovéto děti učit. Ve škole se jednoduše nudily, protože byly mnohem rychlejší, snadněji pochopily výklad a ob­sah předávaných informací. Vychovatelé i učitelé se této nové podivné generaci dětí rovněž obtížně přizpůsobo­vali. Je důležité, aby se dítě mohlo učit to, co je pro něho skutečně zajímavé, neboť jen tak lze rozpoznat jeho bleskové reakce a schopnosti.

Nesmíme zapomenout ani na to, že tyto děti jsou schopny číst myšlenky svých rodičů a vědí vše, o čem přemýšlejí. Většina lidí pociťuje, že život na naší planetě se začíná kulminovat v projevech něčeho nového a neobvyklého, co nemusí být dostupné naší obvyklé představivosti. Člověk se stále mění a každým okamžikem vytváříme novou kolektivní realitu, neboť naše myšlenky, pocity a činy jsou mnohem aktivnější, než si můžeme předsta­vit. Co to znamená pro svět? K čemu vlastně dochází?

Unikátní poznatky se po celá tisíciletí uchovávaly v taj­nosti. Duchovní a knězi různých náboženství a kultů
byli ochotni obětovat své životy za to, aby se svět nedo­věděl ani o jednom tajném dokumentu nebo některých
jejich poznatcích. Na konci 20. století se víko tajemství odklopilo a téměř všechny duchovní skupiny na světě
otevřely současně své archivy. V každém knihkupectví je možné najít informace, které byly po celá staletí za­
mčené na sedm zámků a bedlivě ochraňovány. Proč k něčemu takovému dochází? Důležitější je otázka, proč k tomu nedošlo například před sto nebo tisíci lety nebo proč se to nestane až za sto či tisíc let, ale odehrává se to právě teď?


( úryvek z knihy Taťjana a Vitalij Tichoplavovi - Velký převrat )

Dnes si udělám úžasný den !

28. prosince 2017 v 12:36 | Lucie Ernestová / www-lucieernestova.com |  Užitečné Afirmace

Abraham Hicks – Zásadní chyba při snaze si něco manifestovat

28. prosince 2017 v 12:26 | Esther Hicks |  Channeling


Možná nejste tak spojen s tím, jak se cítíte, tak jak si myslíte. Nebo… možná máte nějakou hlubší touhu, kterou jste ještě plně nezjistila. Možná vás čeká víc, co máte identifikovat jako svou touhu. Protože jste uvážlivý a vybíravý. To je dobrá věc. Jak si mohu zabránit chodit na "hon na čarodějnice", buď mám to, co mám,nebo to nemám… Pokud můžete chvíli nechat podmínky stranou, zejména když máte takový pocit, a zaměříte se na to, abyste se cítil dobře, a zaměřil se na věci, ze kterých se cítíte dobře…

Nejsnadněji to pochopíte takto… To, co hází klacky pod nohy lidem více než cokoliv jiného, je to, že se nechcete odpoutat od žádání. V žádání si jste vědomi, že se to ještě nestalo. Chci tuto věc, co nemám, chci tuto věc, co nemám. S tím přestaňte. Požádali jste a bylo to náležitě zaznamenáno, bylo to vytvořeno, bylo vám to dáno a vodítka vám chodí. Přestaňte si všímat, že to ještě není hotové. Zaměřte se na jiné věci.

Pokud hodně chcete něco, co vážně chcete, aby přišlo, požádejte o nějaké jiné věci, protože jak stáhnete pozornost z té velké věci, tak se stane. To je velmi dobrý trik. Jak poznáte, že to děláte? Budete se u toho cítit dobře. Negativní emoce máte jedině tehdy, když děláte to, co vaši vibraci snižuje. Není hezké to vědět?
Negativní emoce jsou vždy přítomné, když děláte to, co vaši vibraci snižuje Když cítíte negativní emoci, řekněte: Mám negativní emoci a dělám něco, co snižuje moji vibraci, což mi brání být ve stavu přijímání, tak nemohu sledovat vodítka k tomu, co chci. Oceňování je skvělý stav umožňování přirozené hybné síle toho, kým jste, aby proudila. Pomohlo to?

Host: Ano. Takže když se přestanu zaměřovat na nepřítomnost partnerského vztahu, tak se objeví.
Abraham: Protože je ve vašem vortexu a už se stal, a vaše pozornost na to, co se neděje, neumožní tomu, co se už stalo, aby se uskutečnilo, ..............

Přítel

28. prosince 2017 v 8:43 | https://kazdydenscitatem.cz/ |  Citáty a Moudra

Pamela Kribbe - Vždy existuje volba

25. prosince 2017 v 7:58 | Pamela Kribbe |  Channeling

Země prostřednictvím Pamely
Drazí, drahé děti Země,
hovořím k vám z hloubky pod vašimi chodidly. Jsem hlas Země. Spočiňte ve mě a uvolněte se. Dovolte napětí odejít ze všech vašich svalů, které jsou tak těsné a napjaté. Zvláštní pozornost by měla být věnována svalům ve vašich ramenech a krku. Uvolněte je a přijměte, že chtějí být uvolněné a že k tomu potřebujete jen jít s přirozenou touhou těla být v klidu.
Vnímejte obličejové svaly kolem svých očí a úst a uvolněte napětí, které tu je. Pojďte se mnou a ponořte se hlouběji do svého těla. Vnímejte blahodárný proud klidu a jemnosti, který vychází z vašeho břicha. Nyní se ponořte ještě hlouběji do vaší kostrče, do vašich boků a stehen a uvědomte si svá kolena.

Zaměřte svou pozornost na kolena. Co tam cítíte? Často je v kolenech uloženo mnoho poznání. Vnímáte energetický proud ve svých kolenech? Možná je rozdíl mezi pravým a levým kolenem. Pohlédněte na ně se zájmem a respektem. Je snad jedno koleno chladnější než druhé? Potřebuje některé koleno více tepla? Předpokládejte, že toto koleno samo o sobě ví, co je pro něj dobré. Nemusíte vytvářet teplo, které potřebuje, ono již ve vašem těle existuje. Jednoduše mu dovolte proudit.

Vnímejte, co chlad ve vašich kolenech nebo jednom koleni představuje. Jaký druh energie tu je? Pokud je jedno koleno chladné, je tu jisté napětí, které brzdí přirozený proud tepla ve vašem těle, a to může mít dopad na vaše spodní nohy, na vaše chodidla, na vaše zakořenění obecně. Podívejte se na to, co vás tam eventuálně obtěžuje. Můžete tam vidět postavu, která představuje jistou emoci, a tak se podívejte blíž. Možná vidíte symbol toho, co vám tam překáží. Podívejte se na toto koleno klidným, neosobním způsobem....................

PF 2018

24. prosince 2017 v 9:02 Ostatní

Tak co ...

24. prosince 2017 v 9:02 | http://g.cz/ |  Humor

NEVĚDOMOST

20. prosince 2017 v 8:37 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST |  Citáty a Moudra

Mladý žák byl tak geniální, že se učenci odevšad pídili po jeho radě a žasli nad jeho znalostmi.
Když panovník hledal rádce, přišel k Mistrovi a řekl: Řekni mi, je to pravda, že ten mladík toho ví tolik, jak se o něm říká? Po pravdě řečeno, pravil Mistr ironicky, ten chlapík tolik čte, že nechápu, jak by si dokázal najít čas na to, aby něco věděl.

Abraham Hicks – Co nás učí veverky?

18. prosince 2017 v 1:17 | Esther Hicks |  Channeling

Jerry jel včera autobusem v Tampě a sledoval veverku, jak si radostně skáče z větve na větev. Šlo poznat, že si poskakuje radostně. A Jerry pak pozoroval, jak ta veverka sbírá oříšky. A Jerry nám… řekl: Jak to, že veverka ví, že má sbírat ořechy? Ví to od narození? Je k tomu předprogramovaná? A naší odpovědí bylo: Širší perspektiva veverky ví, jak veverka a ořechy zapadají do životního plánu. Širší perspektiva veverky si je vědoma, jak to vše funguje. A radostně si pro sebe představuje šťastný výsledek.

Veverka nepřemýšlí o oříškách. Veverka je napojena na svou radost. A tak jak následuje své štěstí, sladí se s vědomím, které podporuje sběr oříšků. Veverka se neptá proč. Veverka následuje své štěstí. A štěstí momentálně sbírá oříšky. Sledujte zvířata. Dělají různé věci v různý čas, ne protože si plánují svou budoucnost, ale protože jsou naladěni na svou radost a štěstí. A když jsou s tím slazeni, jejich širší perspektiva, která zná celkový obraz, je radostně inspiruje k akci, která vždy bude mít dokonalý výsledek. A vy se od veverek nelišíte.

Veverka říká vesmíru: "Chci jíst. Chci mít vždy dostatek potravy. Toužím po tom být zasycená." Veverka tedy vysílá touhy jako vy. Vy akorát vysíláte konkrétnější touhy, ale na konkrétnosti nesejde. Zdroj slyší každou vaši touhu a pak vás v každém vašim bdělém okamžiku radostně vede k myšlenkám, slovům a činům, které vám pomohou v dosáhnutí toho, co chcete.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Pamela Kribbe - Souhra Duše a Země

18. prosince 2017 v 0:06 | Pamela Kribbe |  Channeling

Země prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,
Já jsem Země. Vnímejte mě v zemi pod svými chodidly, ve vzduchu, který dýcháte. Dopřejte si chvilku, ponořte se do mě a uvolněte se. Napětí, které vyvstává z aktivity ve vaší hlavě se ukládá do tkání a svalů vašeho těla. Vězte, že vaše tělo vám pomůže toto napětí propustit, protože pro tělo není přirozené tolik napětí zadržovat: chce ho uvolnit. Nechejte svou mysl prázdnou a umožněte svému vědomí jít níž do vašeho těla. Uvědomte si svá chodidla, své kotníky, kolena a dovolte svému dechu, aby pomalu sestoupil do břicha.

Jedním z důvodů, proč se často necítíte ve svém životě chráněni a v bezpečí, je, že nejste dobře ukotveni ve svém těle. Často tu existuje základní napětí, které vás táhne nahoru a způsobuje, že zaměřujete svoje vědomí do hlavy - děláte to tak často! Jste pak přemoženi myšlenkami o druhých lidech, o tom, co ještě musíte udělat, o tom, co se pokazilo - všemi myšlenkami, které způsobují napětí a nepohodlí a dokonce ani nutně neodpovídají skutečnosti.

Odpočiňte si nyní od své zaneprázdněné hlavy. Vaše tělo vám s tím může pomoci. Přeje si, abyste se uvolnili a odpočinuli si. Nechejte toto napětí odejít a vaše myšlenky postupně zpomalit. Vnímejte své kořeny hluboko v Zemi. Vaše tělo této Zemi patří - je to její rozšíření, její vyjádření. Buňky ve vašem těle vědí, jak usilovat o rovnováhu prostřednictvím uzdravujícího procesu. Zeptejte se svého těla na tyto otázky: "Co potřebuješ, aby ses mohlo uvolnit? Co mi pomůže dostat se z hlavy? Co mi pomůže přijmout přirozený stav mého těla a jít s ním?" Tělo samo o sobě nese mnoho moudrosti a je bez ega. Chce s vámi spolupracovat a sloužit vám a je přirozeně zaměřené na harmonii.

Když pohlédnete na to, jaké emoce rozrušují tělo nejvíc, uvidíte, že tou hlavní je strach. Strach ovládá vaši energii a způsobuje, že ztrácíte své ukotvení, které pro změnu způsobuje to, že nedostatečně nasloucháte přirozenému proudu svého srdce, svého těla a duše. Když jste přemoženi strachem, uzavřete smlouvu se svým egem a stáhnete své světlo z těla. Toto světlo již nemůže vaším tělem přirozeně proudit a zářit ven. Důsledkem takového kontraktu se posléze unavíte a vyčerpáte a nepečujete o své tělo optimalní způsobem.................

Za co jsi se převlekl ty?

16. prosince 2017 v 21:28 | https://jimbenton.com |  Humor

Nesmrtelnost

14. prosince 2017 v 20:23 | Susan Ertz / https://kazdydenscitatem.cz/ |  Citáty a Moudra

AA Michael - DOSTAT SE KE KRYSTALŮM ATOMŮ PAMĚŤOVÉHO SEMÍNKA ZEMĚ

13. prosince 2017 v 8:06 | Ronna Herman |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2017
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní Mistři, ve svém oku mysli, přestože si to uvědomujete, představte si, že se díváte na Zemi z velké Světelné lodi a společně my, andělské Síly a obrovské množství vesmírných Bytostí Světla, které představují našeho Boha Otce/Matku, přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Božského schématu, jako přípravu na obydlení Země lidstvem. Během složitých, konečných a komplexních stádií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě zasazeny velké citlivé krystaly. Část každého ohromného krystalu se zdvihla nad povrch Země jako stráž, která vysílala do vesmíru energii a informace, a také fungovala jako přijímač Božského Světla, Moudrosti a Moci přicházející od našeho Boha Otce/Matky.

Za ty mnohé eony let, jak probíhaly změny na Zemi, kdy horská pohoří rostla do nebe, zemské masy klesly pod vody a kontinenty se přesunuly a změnily tvar, mnoho z těchto velkých krystalů bylo rozeseto a pohřbeno hluboko do Země a vod. Nicméně, mnohé zůstaly hluboko ve vodách nedotčeny, ve velkých jeskyních a mnohé další leží blízko povrchu země ukryté pod tenkou vrstvou země a vegetace, čekajíce na vás, abyste je objevili a vynesli na povrch jejich mocné dary a starodávné vzpomínky. Jsou to pozemští Uchovávatelé záznamů Atomu Semínka a vy držíte klič, který vám dá přístup k moudrosti a moci zhmotňování, která v nich dříme.

Každý z vás nese uvnitř v Esenci své Duše, ve své DNA a ve svém osobním Božím Já velmi divukrásné dary, ohromnou magickou energii a rozsáhlou paměťovou banku vesmírných informací a záznamů minulosti. Když si vezmete všechny ty příběhy, které jsou vám nyní vyprávěny, a starodávné vzpomínky, ke kterým se dá dostat, nezjišťujete, že jste tam byli? Možná jste to nebyli vždycky právě vy ve fyzické formě, ale občas to byl blízký člen vaší Rodiny Duše. Nemusíte osobně zažít všechno, co se na této velké cestě vesmírem a po Zemi stalo, být toho součástí nebo to mít ve své paměťové bance. Máte pupeční šňůru, spojení paměti Duše se svou okamžitou Rodinou Duše, která tvoří spojení, čímž oni získají data a moudrost z vašich zkušeností a jejich zkušenosti jsou zase zasety v úložišti vaší paměti........

Kryon - Kryon v Asheville (nedělní channeling)

13. prosince 2017 v 8:04 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci druhého dne přichází většinou osobní channeling, to znamená, že je víc nasměrován na lidi zde v místnosti a to proto, že je osobní a protože dnešní téma bylo také osobní. Slyšeli jste dnes o systému lidského těla - občas vám něco opakuji a občas předávám nové informace. Avšak v tomto procesu otázek a odpovědí existuje určité spojení či splynutí toho, co se nachází mezi lidmi. Je to skoro tak, jakoby se pole mezi lidmi začalo zvětšovat a vzájemně propojovat. A jednotlivá pole se zvětší natolik, že vyplní celou místnost. Začínáte cítit tak zvláštní soucit jeden pro druhého, že byste řekli, že je to mimo hranice toho, co považujete za normální. Vždyť se vzájemně neznáte, neznáte ani jména těch druhých a přesto je tu bublina soucitu, která se rozpíná mezi vámi.

Právě jsem teď popsal jiný druh pole. Dalo by se nazvat koherentní pole("souvislé či pole soudržnosti"), ale je v tom ještě mnohem víc. Můžete to cítit a vědomě vnímat, ale nikdy to nebudete moct změřit. Budete však vědět, že je to tady. Nazývejte to i nadále koherencí, pokud chcete. Co se děje, když je soucit natolik obrovský, že jej všichni zúčastnění mohou vnímat? Přitom vůbec nemusí jít jen o soucit vůči nějaké negativní události, vůbec ne. Představte si, že posloucháte nějaký příběh, nebo možná mezi vámi dojde k uzdravení, někdo najednou vstane ze svého kolečkového křesla a může zas chodit. Když k tomu dojde, dostane vás to na kolena a chcete to oslavit. Když poznáte, že tady působí něco většího a vy to cítíte, pak se soucit rozpíná a šíří se celou místností. Někteří z vás budou plakat radostí, že se někdo jiný uzdravil. Dochází tu k něčemu, co přesahuje koherenci (soudržnost). Řeknu vám, co to je, i když jsou to jen slova, ale já je teď poprvé použiji tímto způsobem. Je to něco, co se nově objevuje mezi skupinami lidí a nakonec to bude na určité úrovni vnímat celá Země. Nazývám to "splynutí duší". ............


Tančít s větry nebes

11. prosince 2017 v 8:34 | KURT TEPPERWEIN |  Vztahy


Thadäus Golas píše ve své knize Líného muže (ženy) cesta k osvícení: Láska znamená schopnost být ve stejném prostoru s energií jiného druhu ! Abychom toho druhého s jeho osobitými vlastnostmi a vším, co nám přináší, snesli, ba dokonce se z něho mohli těšit, potřebujeme prázdný prostor, volnost úsudku, odpoutání a nakonec i "energii neviny" - prostě všechny dobré vlastnosti, které získáme, když se něčeho zbavíme.

Kdo je plný sám sebe, tento prostor ovšem nemá a není v tom případě ani schopen vztahu, i kdyby se namáhal sebevíc. Pokouší se na vztah navléct všechny obrazy a ideály, které v sobě nosí, například představu, jaký by měl partner být, jaké oblečení a jaký účes by měl nosit, jak by měl vypadat společný den, kdy by měl partner přicházet domů a tak dále. Obzvlášť ožehavé pak je, když dojde na oblast zásad a pocitů.

Partner má strach z konfrontace s tím druhým a jeho představami. Zmlkne tedy, s pocitem, který bychom mohli nazvat "vnitřní výpovědí" a "vyhlížením ven"."Vnitřní výpověď" se dostaví jako reakce, když člověk rezignuje na snahu objasnit svému partnerovi své pocity, když se už nedokáže prodrat představami a vším tím duševním balastem, který ten druhý v sobě nosí.

Příklad- volba oblečení:
Partnerovi A velmi záleží na tom, co si o jeho vzhledu myslí okolí. Dbá na to, aby vždy měl na sobě to nejlepší oblečení, čerstvě vyprané a pokud možno značkové, protože nechce v žádném případě riskovat, že by se mu někdo vysmíval.

Partner B má oproti tomu sklon spíš k nedbalé eleganci.V dětství si dobré oblečení, zejména kravatu a oblek, spojil s přísnou výchovou, strnulostí a tuhostí, a proto se teď rád obléká ležérně. Dokud oba partneři nedokážou odhodit svůj duševní balast, budou si rozdílný styl oblékání vzájemně vyčítat. Partner A řekne, že se za toho druhého stydí, když je tak neupravený, a partner B mu zase vmete do obličeje, že se vedle něho cítí hrozně škrobeně.

Teprve když se oba zbaví svých názorů, kvůli nimž tak horlivě hájí svá přesvědčení, mohou se uvolnit. Na bázi dobrovolnosti se pak ve stylu oblékání přiblíží jeden druhému a dají tak najevo, že toho druhého tak moc milují, že tyto rozdíly jsou vlastně skoro bezvýznamné.

Jak je to krásné potkat někoho, kdo má široký vnitřní prostor, jehož duch není zaplněn hranatým, špičatým nebo někdy dokonce pichlavým smetím a v jehož duši slovy básníka "tančí větry nebes". Být s někým takovým může být opravdová úleva.
Viktor Hugo kdysi napsal: Potkal jsem jednou na ulici velmi chudého mladíka, který byl zamilovaný. Jeho klobouk byl starý a plášť obnošený a do bot mu tekla voda. Ale v jeho duši zářily hvězdy.


( úryvek z knihy Kurt Tepperwein - Jak se zbavit duševního balastu)

Dárek důležitější než mnohé jiné věci

10. prosince 2017 v 0:41 | https://www.pronaladu.cz/ |  Pro pohlazení dušičky


Jednou se tatínek rozzlobil na svou tříletou dcerku, protože zbytečně vyplýtvala roli pozlaceného dárkového papíru. S penězi to nebylo valné a táta se zlobil, že se dítě pokoušelo vyzdobit jakousi krabičku bez jemu viditelné příčiny. Druhý den ráno přinesla ta malá holčička tatínkovi dárek. Řekla mu:
- To je pro tebe, tatínku.
Teď zalitoval, že se na dcerku den před tím tolik zlobil. Ale znovu ztratil náladu, když uviděl, že je krabička prázdná… Řekl dcerce:
- Copak nevíš, že když se dává dárek, musí se do krabičky něco dát? A ty mi ji dáváš prázdnou.
Holčička na tátu pohlédla se slzami v očích:
- Není prázdná. Naplnila jsem ji pusinkami. Všechny jsou pro tebe, tati!!

Otec zůstal jako omráčený. Klekl si k dcerce a něžně ji objal. Prosil, aby mu odpustila. Od té doby chránil ten drahocenný dárek jako oko v hlavě řadu let, položený vedle postele. Když se mu v životě nedařilo, myslel na pusinky a lásku, které mu malá dcerka věnovala. Byly pro něj mnohem důležitější než nezdary, peníze, nebo hádky kvůli hloupostem.
Nemyslíme příliš často jenom na materiální hodnoty? Nezapomněli jsme dávat jeden druhému něco mnohem cennějšího: lásku, blízkost polibky a úsměv??

Hele čerte ..

8. prosince 2017 v 8:14 | Miroslav Kemel |  Humor

Abraham Hicks – Přijměte to, co je

8. prosince 2017 v 8:08 | Esther Hicks

Tím, že se smíříte s tím, co je, se rychleji posunete k tomu, po čem toužíte. Je to tak prosté. Když se s tím usmíříte… nemyslíme tím, abyste to akceptovali a žádali, aby to zůstalo déle. Myslíme tím, abyste proti tomu neodporovali. Abyste to nekritizovali. Nesnažit se přijít na to, jak jste se tam dostali. Myslíme tím, abyste to, kde jste, přijali jako hodnotnou a důležitou část cesty, na kterou jste se už dávno vydali. Jinými slovy, ve vortexu máte různé věci, které vás volají, které vyžadují nějaké podpoření.

Bylo by to jako… tohle bude znít zjednodušeně, ale bylo by to jako, když jdete do restaurace, kde si můžete dát lahodné pokrmy z různých druhů kuchyň, a vy tam budete sedět bez žádné srovnávací zkušenosti. Zatím jste měli jen mateřské mléko a kaši. Takže nevíte, jak lahodné některé tyto příchutě mohou být. Ještě jste neměli dostatek zkušeností s jedením, abyste zažili dokonalost té konkrétní kuchyně. Je mnohem vyspělejší než vaše schopnost si ji užít. Takový je pro téměř všechny z vás tento fyzický svět.

Potenciál pro potěšení je mnohem větší, než na co je většina lidí připravena, protože si neužíváte kontrast, díky kterému definujete a rozhodujete se. Každý definující moment vás připravuje na uspokojivější manifestaci. Každý definující moment. Každý darebák, každý moment zneužívání, každý moment nepochopení, každý moment nemoci, každý moment čehokoliv nechtěného zdokonaluje vaši schopnost nejen pochopit rozdíl mezi chtěným a nechtěným, ale umožnit si zkušenost to mít. To je skutečné umožňování.

Takto nejlépe využijete tento kontrastní svět, ve kterém jste zapojeni. Ale jde také o nejlepší rovnováhu pro fyzicky zaměřenou nefyzickou energii. To, co je, nic neznamená. Až na to, že je to začátek toho, co je na cestě dalšího. Žijete v časoprostorové realitě, protože je zábava vnímat vztahy, je zábava vnímat vzdálenost, je zábava chápat prostor. Nelíbí se vám být v této místnosti a nejste rádi, že víte, že existuje venek?

Nelíbí se vám být na zemi a nejste rádi, když vidíte svět ze vzduchu? Nelíbí se vám být na kontinentu a nejste rádi, že existují oceány? Nelíbí se vám hloubka a to, jak vaše oči mohou vidět na blízko a na dálku? Nemilujete tuto časoprostorovou realitu? Nemilujete setkání, která čas přináší? Nemilujete pohyb skrze čas? Nemilujete své vnímání času? Copak neobdivujete přínos toho, že jste schopni se zaměřovat? O tom je tohle vše. Jak přijmete to, co je, jako přínos odrazového můstku a budete očekávat vzrušení z odskoku… to je nejlepší ze všech světů.
Je načase se smířit s každou částí.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz