Tehdy se znovu rozzáří naše dvojhvězdy

14. ledna 2018 v 21:42 | Amorah Quan Yin |  Pro pohlazení dušičky

Ach, ušlechtilý Muži, co jen vidíš když na mě hledíš očima touhy a žádosti ? Očima, které mě zahrnují vášnivým žárem: horoucím chtěním. Očima říkajícíma: "Musím tě mít." Očima, jež naléhavě prosí, či očima, které touží. Očima, které říkají: "Už tak dlouho jsem byl sám." Ach, ušlechtilý Muži, nedívej se na mne takovýma očima. Pohlédni jimi do zrcadla. V něm nalezneš útěchu. A spatříš-li dobyvatele, rytíře, či vyhladovělého muže řekni mu, ať odloží svůj válečný meč své brnění a svůj štít: řekni mu, že válka už skončila. Poté mu polož ruce na ramena a pohlédni mu do očí. A když odloží svůj štít a meč svlékne své brnění a setře si slzy a nazve tě svým bratrem pak, ušlechtilý Muži, smíš přijít ke mně s očima zářícíma světlem své duše které ve mně dokážou uvidět Světlo a esenci mého Já jsem. Spatřím-li v tvých očích lásku a úctu tvůj pohled ti opětuji. Jestliže však uvidím zoufalství anebo chlípnost či potřebu ovládat a vlastnit slibuji ti že své oči odvrátím. Ach, ušlechtilý Muži, jak mě můžeš obdarovat ? Jako malý chlapec, jenž trhá květiny matce a poté za ní nadšeně běží, aby jej pochválila ?

Obdaruješ mě proto, abys mi ukázal jak jsi milý a pozorný ? Jak umíš být štědrý ? Abys na mě zapůsobil svým šarmem ?
Získal si mou lásku a odměnu ? Dáváš mi to, co myslíš, že si přeji v naději na prominutí a slitování že budeš hoden veškeré mé pozornosti a lásky ? Ach, ušlechtilý Muži předej tyto dary svému kouzelnému dítěti které, celé opuštěné a vystrašené čeká ve tvé zahradě. Neboť ono potřebuje tvou péči a přítomnost. Vezmi je do náručí. Kolébej je. Pohlaď je. Zahrň je svojí láskou. A buď upřímný. Ach, když ti usne v náručí něžně je polož a vyjdi po schodech do mé světnice. A když spatříš Světlo mé duše a Krásu, kterou jsem a budeš mě chtít poctít květinou básní, sladkým slůvkem či polibkem pak mi dávej s opravdovostí bez potřeby se vytahovat bez očekávání a doufání v odměnu, ale s tichou důstojností s jakou se skloníš ke sladce vonící květině či v tichém úžasu sleduješ západ Slunce.

Ach, ušlechtilý Muži prosím, nevkládej na mne břemeno své vlastní ceny nepřikládej mi moc dávat či ničit tvou radost
tvé srdce, tvůj obraz a tvoji hodnotu. Neboť taková zodpovědnost mě příliš zatěžuje. Jdi hledat svůj klid a své vlastní štěstí vlastní sebeúctu a lásku. Najdi ji u Boha a Bohyně; najdi ji v květinách a stromech najdi ji ve větru a v zapadajícím Slunci. A poté je vezmi s sebou a poděl se o ně se mnou. Nedělej ze mne smysl ¨ svého života či příčinu své smrti- neříkej, že můj souhlas je zdrojem tvé síly; že v mém doteku je tvoje spása; že v mých očích poznáváš sebe
neboť bych tebou začala pohrdat a ty bys mě nesnášel a měl mi to za zlé. O takovou moc, kterou bys mi tím dal
já opravdu nestojím. Přinejlepším by mohla utišit mé pochybnosti a dát mi pocit, že jsem pro tebe důležitá hodnotná a že mě potřebuješ - a naplnila by mě Falešným pocitem smyslu - avšak jen prchavě. Uvěznil bys mě daleko od pociťování
své vlastní Podstaty od Pravdy mé duše od Bohyně, kterou jsem a od mé skutečné Síly a Světla.

Zcela určitě bys mě tím zmrzačil - a obdivoval mě svýma očima které skrývají tvou osamělost a potřebnost; tvé dary, žadonící o uznání tvá slova chvály, za nimiž se skrývá tvá beznaděj. Ach, ušlechtilý Muži dokud bude tvé dítě
pokojně spát ve tvé zahradě a dokud bude mít rytíř odložený svůj meč a štít i své brnění pak, a jedině tehdy,
vystup po mých schodech. A pouze tehdy ti vyjdu vstříc. Když se ti v očích lásky jasně rozzáří tvá duše spatříš záři i v mých očích a poté ti opětuji tvůj pohled. Když dáváš ze srdce a tvá slova nejsou chvástáním když víš, kdo jsi
i beze mne pak tě budu moci svobodně přijmout a plně ti dát svoji lásku. Neboť tehdy poznáme, že ani jeden z nás
nemůže být zničen. A zažijeme odevzdání, které mohou poznat pouze dva kteří se nejdříve odevzdali sami sobě
- své vlastní vnitřní Kráse moudrosti a Božské Podstatě. Tehdy se, bok po boku, znovu rozzáří naše dvojhvězdy
a jejich Světlo se propojí.

( úryvek z knihy: Amorah Quan Yin - Vývoj lidstva očima Plejáďanů )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama