Únor 2018

Abraham - Je to hotové! ( Téma: Vztah )

27. února 2018 v 22:23 | Esther Hicks |  Channeling


Téma: Vztah. Téma: Muž, kterého si přitahuji. Téma: Moje životní zkušenost s touto osobou a jak se dáme dohromady, budeme nadále růst. Téma: Je to hotové. Začněte tady a mluvte o tom. Když říkáte "Je to možné," ve skutečnosti říkáte: "Vím, že to může být, ale není to," to je vibrace, která za tím tvrzením stojí. Chceme, abyste se k tomu postavila s tím, že je to hotové. Je v pořádku říct, že je to hotové, i když se to ještě nematerializovalo, ale není v pořádku říct: "Je to hotové a nemůžu to najít." Když říkáte: "Chci si to přitáhnout," to zní, že je to někde jinde, než kde se nacházím.
Když říkáte: Moje vyšší já se už stalo tímto vztahem, a mně stačí se jen sladit s tou vibrací… cítíte, jak je to odlišné, než říct: Někde tam venku je partner a nemohu ho najít. Potřebuji ho někde najít. Jakou seznamku mám použít? Vím, že ten člověk je někde venku, ale nemohu… Když pochopíte, že je to už hotové… udělala jste veškerou práci. Je to tam, je to hotové, je to kompletní. Jak si to uvědomíte, tak to k vám přijde rychle, ale dokud to vnímáte jako ztracené nebo nekompletní, tak máte jiné očekávání a nedovolíte si to přijmout.

Pokud se zaměříte na přítomnost svého partnera namísto jeho absenci, zaměřte se na přítomnost peněz, o které jste požádala namísto na absenci peněz. Přijměte, že je to hotové, a pak dělejte, co můžete, abyste se s tím sladila. Vnímejte, jak je to mnohem snazší. Je to hotové. Práci jsem udělala. Žiji život, potkala jsem lidi, dala jsem vzniku touhám, zažila jsem dost věcí, abych věděla, co nechci, tak vím, co chci, více jsem se sladila s tím, kým jsem, vím, kdo jsem, jako bytost energie Zdroje. Jsem připravená být příjemcem této věci, kterou jsem si už vytvořila. Moji prací je dovolit si přijmout to, co je už hotové. Je to už hotové.

Přistupujte k tomu takto… je to hotové. Pokud je něco hotové, nemáte k tomu jiný přístup, než když to není hotové? Když to není hotové… "Kam mám jít? S kým mám mluvit? Co mám dělat? Jak se mám cítit? Co mám říkat?" Když je to hotové, je to hotové. Je to hotové, je to hotové… co to znamená? Když je to hotové, nemusíte se více snažit. Jen s očekáváním sledujete, jak se to ve vašem životě odvine. Je to hotové. Když se vy lidi setkáte, většina z vás je na jiném místě v odlišný čas, a tak většina vašich vztahů je o tom, co to je, ne o tom, čím je v tuto danou chvíli. Cítíte to? Je to hotové. Je to hotové. Jak se ti daří v tom vztahu? - Skvěle. Jaký je? Báječný. Jaký je to pocit? Zdraví. Humor. Naplnění. Uspokojení. Jakmile začnete rezonovat v tom, jaký je to pocit, mít skutečně dobrý vztah, ukáže se v plné manifestaci. Dokud to neuděláte, nemanifestuje se. Musíte si stabilně udržet vibraci toho, co chcete.

Neděláme si srandu… je to hotové. Shromáždili jste data, stanovili si záměr, a je to lahodné a báječné. Jen se s tím musíte vibračně sladit. Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte, jak jste v tom vztahu. Jaký je to pocit, v něm být? Když se ho snažíte vidět, a nevidíte ho, vibrujete na frekvenci nedostatku. Zaměřte se na to, co víte. Jaký z tohoto vztahu máte pocit? Co je v něm pro vás? Proč si chcete plně manifestovat tuto vibrační věc, kterou jste si už vytvořila? Proč chcete, aby rozkvetla do něčeho, co dokážete vnímat svými smysly?

Konverzace je báječná s někým, kdo je na stejné vlně. I když jsme žili odlišné životy, je to, jako bychom dospěli stejných závěrů. Cítím, jak vesmír zorganizoval naše setkání. Jsme pro sebe dokonalí. Je báječné, být v tomto vztahu s vědomím své síly, a jak vesmírné síly nás daly dohromady. Miluji to. Miluji tuto konverzaci… miluji být s tebou v místnosti. Miluji být s tebou v místnosti… miluji vědění, že později budeme spolu. Miluji vědění, že nesejde na tom, když nejsme… miluji pocit úplnosti. Musíte najít takovou rezonanci, že o tom budete myslet, že to budete předstírat, představovat si to, vyžívat si tu lahodnost toho, cítit hotovost toho, tím, že budete mluvit o dobré práci, kterou jste udělala. Dovolte si být příjemcem své dobré práce.

( Zdroj: https://abraham-hicks.cz )

Kryon - Lidská duše – 2. část

27. února 2018 v 22:14 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, NSR 30. dubna 2016

Lidská duše 4 - Uvědomění duše

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci pohovořit o uvědomění duše. Po tom všem, co jsme říkali, vnímáte ji? Uvědomění duše směřuje od člověka k duši, protože ve vás je vědomí, které vám umožňuje uvědomovat si něco, vnímat. Je to něco, co ve vás říká, že toho musí být víc: "Vím to, je to něco krásného, mírumilovného, co doslova volá a je tady." Někteří si to uvědomují, ale mají pocit, že je to něco, kvůli čemu je třeba přepnout spínač, aby pro to nastal správný čas. Když jste (včera) opustili toto místo a jeli domů, zmizelo to. Mimochodem, je to něco, co vás učili. Je to předsudek, který vychází ze způsobu, jakým žijete: máte čas pro jídlo, čas pro uctívání a čas pro práci. A tak jste tady a přepnete spínač, protože je v pořádku takto vnímat duši. Někteří z vás si však uvědomují, že by to mohlo trvat pořád. Jaký to koncept, že by se tento pocit, který si teď uvědomujete, mohl pokračovat i v běžné konverzaci, na cestách, během jídla. Už to tak vnímáte?

Na této planetě je nová energie, která oslovuje mnoho lidí. Nikdy je nenajdete v místnosti, jako je tato, aby poslouchali channeling, ale možná mají svou duchovní zkušenost, kterou nikdo nevidí. Stávají se mírumilovnějšími, radostnějšími, uvolňují se, žijí déle. A nemají ani ponětí, proč - že se propojili s něčím, co je božské a krásné. Duši nebo vyšší já lze metaforicky přirovnat k vodovodnímu kohoutku uvnitř vás, který je třeba otočit, aktivovat, pevně stisknout se záměrem otevřít jej a když to uděláte, pod tlakem to do vás začne proudit a vy nemusíte už nic dalšího dělat, jen být vědomý se záměrem, že je to přesně to, co chcete. Tohle vám nebylo vštípeno. Pro mnohé je tento kohoutek zrezivělý. Pro některé tam žádný kohoutek nemůže existovat, ani tam nikdy nebyl. Je to záležitost svobodné volby, drazí, ale v nové energii to už začínají odhalovat zejména staré duše. Někteří trochu pootočí kohoutkem, aby zjistili, co to je, a uvědomí si, že je to dobré. Jakou představu o tom máte právě teď? Mohlo by to být něco mnohem většího? Nemůže vás to jen změnit, ale udělat vás lepšími. Už jsme vám dříve říkali, že lidská duše je ve vašem nitru. Je ve vaší DNA. A to znamená, že nemůžete oddělit své zdraví od radosti. Až začnete otáčet kohoutkem, začnete si víc uvědomovat, co tam je. Každá buňka vašeho těla bude vědět, co jste udělali. Začnou se dít věci, týkající se vašeho fyzického těla, které jste nepovažovali za možné: tolik problémů, které jste během života řešili, návyky, kterých jste se chtěli zbavit, nebo věci, které jste tolik let dělali určitým způsobem, a tvrdili jste, že není možné je změnit. Až si začnete uvědomovat, že máte multidimenzionální duši, ty návyky prostě zmizí. Je možné po tolika letech změnit biologii uvnitř vás? Odpověď zní: Ano. A nemusí to být zrovna zázračné.......................

Živoucí láska a dětí

27. února 2018 v 9:54 | Ken Keyes, jr |  Duchovní růst


Dítě může být na vaší cestě k vyššímu vědomí skvělým učitelem. Může vám stále ukazovat, co to znamená žít ve svém tady a teď, dříve než se proudu vědomí dotkne racionální mysl. Je zcela schopno své vědomí spontánně upřít ke každé nové situaci. Když mu odepřete něco, co chce, zapojí zřejmě ego a bude plakat. O minutu později však již opět věnuje pozornost svému tady a teď, raduje se a směje. Vědomí dítěte se tedy situací nezmocňuje a neničí je svou racionální myslí. V dětech se velmi citlivě zrcadlí vaše úroveň vědomí. Jsou-Ii obklopeni klidnými a milujícími lidm i, vyzařují po většinu času klid a srdečnost. Pokud jsou okolo nich lidé uštvaní, lhostejní a autoritativní, odrazí se takové napětí a neklid velmi rychle i v jejich chování. Dosažená úroveň vědomí určuje váš svět. Jestliže je naplněn strachem a úzkostí, vtáhnete do něj i ty ve vašem okolí, kteří se pohybuj í na úrovních nižšího vědomí.

Pohybujete-I i se převážně na úrovni Centra moci, bude kterékoliv dítě, s nimiž jste neustále ve styku, zapleteno do vašich chladných, subjektoobjektových manipulací. Pokud však budou vaše reakce vyjadřovat pozornost a přijetí dítěte jako jednotlivce, odrazí se to i v jeho vědomí. Vaše dítě je formováno vaší myslí. Pokud je vnímáte jako nešikovné, skutečně se stane nešikovným. Díváte-Ii se na ně jako na přítěž, opravdu se pro vás přítěží stane. Věrně zachytí dojmy a hodnocení, jejichž prostřednictvím je vnímáte, a ty pak sehrají důležitou rol i v jeho reakcích na vás. Lidé, kteří jsou s malým dítětem často ve styku, ovlivňují povahu a sílu jeho budoucích návyků. Ty bude toto dítě, bude-Ii chtít dosáhnout vyššího vědomí, později muset povýšit na úroveň přednostních cílů. Jestliže jsou dítěti nablízku velmi autoritativní lidé, bude se velká část jeho energie vázat na Centrum moci. Po dosažení dospělosti bude považovat moc za klíč ke štěstí.

Toto dítě bylo poznamenáno chladnou, subjekto-objektovou manipulací: "Sklapni, bud' zticha a dělej přesně to, co ti říkám." Bude mít pocit, že štěstí přímo souvisí s mírou osobní moci a prestiže, kterou je možno využít k ovládání lidí a situací v životě. Pro dítě, které je naopak obklopeno uvolněnými lidmi vyššího vědomí (pohlížejícími na jeho potřeby, jako by to byly jejich vlastní), bude růst snažší. V dospělosti bude jeho životní styl typický svým volným plynutím se situacemi jeho tady a teď. Hluboko ve svém nitru bude vědět, že láska a rozšířené vědomí mu vždy poskytnou vše, co potřebuje k štěstí. Dr. Haim Ginott říká: "Způsob, jakým na děti normálně mluvíme je dohání k šílenství - obviňován í a zostuzování, kázání a moralizování, zesměšňování a znevažování, vyhrožování, podplácení, hodnocení, škatulkování." Všimněte si, jak se vy sami cítíte, mluví-Ii na vás lidé takto hrubým a dualistickým způsobem. Svá odcizující slova plná kritiky můžeme nahradit jazykem první osoby. Místo: "jseš lhář a nedá se ti věřit," řeknete: "Nelíbí se mi, že se nemohu spolehnout na to, co řekneš - potom spolu můžeme jen stěží něco dělat." Hovoříte pouze o svých pocitech právě tady a teď. Nevytahujete znovu staré a nehrozíte budoucím i tresty.

Vyhnete se tak znevažujícím pseudoanalýzám povahy dítěte založeným na návykových požadavcích vašeho ega. jak využíváte zkušeností života s dítětem pro svůj růst k vyššímu vědomí? Dítě vám může pomoci uvědomit si, co to vlastně je "nevybavená" mysl. Po narození se nesnaží situace racionálně promýšlet. Žije zcela právě tady a teď. V malém dítěti můžete rozeznat některé (ale jistě ne všechny) vlastnosti vyššího vědomí. je obvykle velmi vnímavé a postřeh ne skutečné pocity a vibrace lidí okolo. Nervový systém dětí je naprogramován pro pláč a jiné emocionální chování, které je schopno ovládnout vědomí dospělých v doslechu, a oni si uvědomují jeho potřeby. jakožto souputníci na cestě k vyššímu vědomí bychom své role dospělých měl i vidět v lásce a službě každému dítěti . To mu pomůže rychle přeorientovat své emocionální jednání a řídit se programem, který dovolí vyhovět jeho potřebám s láskou a rozšířeným vědomím.

( úryvek z knihy: Ken Keyes, jr. - Kniha vyššího vědomí )

Horoskop na období 26. 2. - 4. 3. 2018

26. února 2018 v 18:13 | Petra Nel |  Horoskop

Požehnán či zatracen
Stále zůstává kvadratura Venuše a Marse z minulého týdne. Venuše se v týdnu spojí s Merkurem a též vytvoří disharmonický aspekt k Marsu, což zvětší náchylnost na hádky a neklid v mysli. Příznivá konstelace Pluta na Venuši a Merkura podpoří schopnost proměnit své myšlenky. Je zde velká síla myšlenky, která vede ke zhmotnění, pozor tedy na to, co si přejete. Harmonický aspekt Jupitera přináší požehnání, štěstěnu a naději. Najde se řešení v partnerských nedorozuměních, v mužsko-ženských principech. Ochota a dobrá vůle najít společnou řeč. K tomu se připojuje 28. 2. - 3. 3. Slunce v harmonickém aspektu na Černou lunu. Síla vědomí se projevuje, síla charisma a osobnosti může příznivě ovlivnit dění. Projeví se vaše skutečná podstata, zviditelní se pravda vašeho Já. Pokud jste poznali sami sebe, tak se projeví vaše vědomé Já a pokud jsou lidé zavření, projeví se jejich ego. Budete tak vědět, s kým máte ve skutečnosti tu čest, a proto si v tomto týdnu neberte nic osobně. Pozorujte a buďte bdělí. Jednejte pravdivě, důrazně - pevně, čistě, jasně a laskavě.
Pokud jste udělali někde "chybu", tak se s pochopením omluvte. Když se člověk umí omluvit, je to známkou jeho schopnosti sebereflexe a především, že má svědomí. S vědomím! Tento člověk je při uvědomění si své "chyby" v kontaktu se svým vědomím sama sebe ve své čistotě a dochází k prozření závoje a prožití pokory.

Úplněk nastává 2. 3. v 1: 51 hodin a zviditelňuje se téma novoluní. Působení již bude silné 1. 3., Luna v Panně v opozici na Slunce v konjunkci s Neptunem ukazuje na propojení praktičnosti a kritického pohledu na pocitové záležitosti. Slunce v konjunkci s Neptunem v Rybách symbolizuje ztracení se ve svých pocitech, přecitlivělosti, fantaziích a iluzích. Touto konjunkcí se zesiluje vnímavost a možnost propojení s vyšším Já. Pokud je ale člověk v rovině nevědomí sám sebe, zesílí hry ega, které vytvářejí falešný obraz o sobě, o druhých a podporují domněnky a očekávání. Kritická a velmi střízlivá Luna v Panně má pomoci si všímat podstatných detailů, které vám řeknou, jaká je skutečná pravda. Za člověka mluví činy, ne slova, ne to, co o sobě říká. Panna pomáhá vidět jasně a konkrétní jednání. Luna v harmonických aspektech na Saturna a Černou lunu podporuje zodpovědnost a přijetí důsledků svých činů. Zesílí se sklon ke lhaní, zastírání, mlžení, záměrné vytváření tajemství, objeví se ztráty, krádeže a podvody.

Pokud žijete v pravdě a jste si vědomi sami sebe, vždy se "náhodou" uděje něco, co vám ukáže pravdu a je vám pomoženo. Lidé, kteří jsou pravdiví k sobě a k druhým, žijí pod ochranou prozřetelnosti, protože pravda je silnější energie než hry, lži a chtění ega. Podle toho, v jaké rovině žijeme, se tato konjunkce Slunce s Neptunem projeví. Hry ega, které vytvoří ještě více zmatků a klamů, vyjdou na světlo - prozradí se. Na vyšší rovině dochází k propojení se svou moudrostí, vedením a ke spojení s Božským vědomím. Můžete vnímat intenzivní spojení s něčím, co vás přesahuje, co je nepopsatelné, blažené, často se dostáváte do vděčnosti a dojetí. Prozřetelnost zasahuje a tam, kde to není v pořádku, uvede vše na správné místo. Kde jsou nejasnosti a tajemství, tak budou odhaleny a přiznány. Bude to velké poučení, že lhát se nemá, protože tím ze sebe děláte jen nedůvěry hodného člověka. Ego má potřebu chtít uznání, ocenění, hodnotu, lásku a používá k tomu jakékoliv prostředky, ale nyní mu může dojít, že takto to nemůže nikdy získat, ale spíše ještě více ztratit.
Zároveň se zesiluje vliv alkoholu, drog a léků. Někteří budou volit alkohol, aby se nemuseli vyrovnat se svými negativními emocemi, lítostí či vztekem. Objeví se skandály a omyly.

Působení konjunkce je 25. 2. - 13. 3. a vrchol této síly je 1. - 7. 3.. V době působení konjunkce se můžete dostat do pocitu, kdy nejsou jasné hranice a jste duchem nepřítomní, což bude náročné na praktické záležitosti. Objeví se silné léčivé a jasnovidné sny. Můžete využít tuto energii na intenzivní meditace a terapie. Ve spojení s Černou lunou je vše zesíleno a můžeme říci, že se dějí osudové události.
Sbírání důsledků svých předešlých činů, jak pozitivních - požehnání, tak splácení svých "dluhů", kdy budeme muset věci napravovat. Budeme potřebovat hodně odpočívat, protože tělo bude velmi unavené.

V polovině týdne začne zesilovat harmonický aspekt Marse s Uranem 1. 3. - 17. 3. a události začnou mít spád! Venuše v konjunkci s Merkurem se dostanou do konjunkce s Chironem v Rybách 3. 3. - 7.3., bude probíhat intenzivní léčení hlubokých emočních zranění. Harmonický aspekt od Jupitera podpoří harmonizaci citů, mysli a vztahů. Vyplavou bolesti, o kterých jste ani netušili, že je v sobě máte. Týkají se lásky, vztahu sami k sobě, vztahů k druhým, k Bohu. Emočně, hodnotově a myšlenkově jsme na konci zvěrokruhu a prožitek pocitu osamělosti, opuštění a ztráty vede k odevzdání se a puštění všeho. Jsem sám a zároveň se všemi. V kontaktu s Chironem se dostáváme ke svému nevyléčitelnému zranění a jeho přijetím nám může být branou k zasvěcení. Sebepřijetí a odpuštění sám sobě je cesta léčení a odevzdání se.
Požehnání štěstěnou, hojností a moudrostí. Do cíle dojdeme s pocitem naplnění, optimismem a nadějí. V tomto týdnu je pro nás připravena bohatost a hojnost příležitostí, pochopení, vyléčení a štěstěny. Každý spravedlivě dostane svůj díl, jak s tím naložíte, je vaše svobodná vůle!
Ať vás provází láska a vděčnost. S láskou, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Záraky se začnou dít ...

25. února 2018 v 20:38 | Pinterest |  Citáty a Moudra

Střed Vesmíru

25. února 2018 v 20:28 | https://emefka.sk/ |  Humor

Abraham - O zdraví a smrti

23. února 2018 v 7:29 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Mám pocit, že jedna z oblastí, kde je těžší používat Abrahamovo učení, je zdraví a lidské tělo, jak říkala paní před půl hodinou. Jsem mimochodem lékař. Někdy je těžké používat…
Abraham: Věříte jako lékař ve schopnost těla, být zdravé, nebo v jeho sklon k nemoci? Co je vaše nejsilnější přesvědčení?
Host: To první.
Abraham: Protože když jste lékař, je těžké udržet svou víru ve zdraví, když za vámi chodí jen nemocní lidé. Ano, neustále ošetřuji nemocné lidi. Mohou ve vás vyvolat mylné přesvědčení. Ano. A nemáte čas, abyste zjistil, že se rozhodli mít tuto zkušenost, nebo že byli odpojení… na to nemáte čas, vy akorát vidíte manifestaci, a nemáte moc šanci jim pomoct změnit vibraci, že?
Host: Ne.
Abraham: Možná chcete být lékař, který chápe… nemusíte to nikomu říkat. Lékař, který chápe proudu energie, a necháte vše, co vychází z vás, aby bylo o vašem vědomí jejich zdraví, aby to byl vliv, který posilujete, když jsou s vámi.
Host: To bude mým cílem.
Abraham: Viděl jste dost nemocných lidí, abyste si vytvořil velkou kupu zdraví. V meditaci jste naladěn a v této chvíli víte o zdraví fyzična. Víte, že fyzično je rozšířením Zdroje a znáte inteligenci buněk, a znáte znalosti Zdroje a vnitřního bytí. Takže víte, co proudí, a jste na to naladěný, a pak přijde někdo nemocný a řeknete si: "Ach… ne vy! Nenuťte mě o tomto mluvit Nenuťte mě, abych věnoval pozornost něčemu jinému, než co vím." Nemusíte… můžete je potkávat a uvnitř sebe vědět, a můžete si začít všímat… do určité míry si už všímáte… moci svého vlivu. Moc vašeho vlivu, protože věříte ve zdraví.
Host: Ano, věřím.
Abraham: Lidé si tvoří nemoci, protože potřebují záminky, aby odešli z tohoto života.
Host: To byla moje další otázka… proč se manifestují nemoci? Akutní nebo chronické. Je to kvůli odporu? Je to kvůli tomu, že si to lidi vybrali?
Abraham: Může to mít spoustu důvodů… jedinci mají různé důvody, ale jeden faktor… téměř všichni věří, že smrt je něco nechtěného. Usoudili jste, že jelikož ji nechcete pro sebe a téměř nikoho jiného… kromě toho jednoho člověka, jednoho souseda… ale nechcete smrt. A protože ji nechcete, normální člověk totiž říká, že smrt je špatná. Když něco, co je nevyhnutelné, nazvete špatné nebo nesprávné, protože všichni víte, že jste přišli do tohoto života pro krátkou zkušenost měnění myšlenek do věcí, ale máte tuto věc, kterou všichni nazýváte špatnou, a tak ohledně ní máte smíšenou vibraci.
Čtěte také: Abraham Hicks - O reinkarnaci zvířat a životní energii

Když se přirozená zkušenost žití života a znovu vynoření do nefyzična a pak návrat do fyzického těla, a pak znovu vynoření do nefyzična… tento přirozený cyklus, který byste mohli vnímat velmi dobře, jako zvířata, která takto žijí… nedělají si ze smrti starosti. Jen žijí život. Pokud jste je neochočili a ony nebyly vámi ovlivněny. Vytváříte si logický způsob, jak ze života odejít. Je pro vás těžké říct svým blízkým: "Hele, byla to zábava… mějte se."

Musíte jim říct: "Nechci odejít. Protože se je snažíte uspokojit. "Nechci naplnit svůj přirozený proces života." To oni moc dobře nepřijímají. Tak musíte mít dobré záminky. "Ten kamion byl dost velký, když mě přejel." Nebo, nebo, nebo… Je to zbytečné… Můžete být šťastní, zdraví, šťastní, zdraví… mrtví. Šťastní, zdraví, šťastní, zdraví… mrtví. Mrtví! Ne "mrtví" :-(, ale "mrtví" 🙂
Žádná smrt není. Proto většina lidí není ohledně ní velmi záměrná. Abychom to radostně zakončili… všichni zemřete. Chceme, aby se vám to líbilo.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

NESUĎTE

22. února 2018 v 22:43 | Anthony de Mello |  Duchovní růst


Nesuďte, abyste nebyli souzeni. / Matouš 7:1

Činí nás střízlivými, myšlenka, že nejryzejší skutek lásky, který můžeme vykonat, není skutek služby, nýbrž skutek pozorování, dívání se. Když lidem sloužíte, tak pomáháte, podporujete, utěšujete, zmírňujete bolest. Když je
vidíte v jejich vnitřní kráse a dobrotě, tak přetváříte, tvoříte. Myslete na nějaké lidi, které máte rádi a kteří vás přitahují. A teď se pokuste na každého z nich podívat, jako byste je viděli poprvé, a nenechte se ovlivnit tím, co o nich víte, ať už je to dobré či špatné. Hledejte v nich něco, co vám kvůli pocitu známosti uniklo, neboť známé rodí únavu, slepotu a nudu.
Nemůžete milovat, co nevidíte nově. Nemůžete milovat, co stále znovu a znovu neobjevujete.

A teď přejděte k lidem, které rádi nemáte. Nejdříve se zaměřte na to, co na nich nemáte rádi, zkoumejte jejich nedostatky nestranně. To znamená, že nelze použít nálepek jako pyšný, líný, sobecky, arogantní. Nálepka je projev
mentální lenosti, neboť je velmi snadné opatřovat lidi nálepkami. Je však nesnadné a náročné vidět bytost v její jedinečnosti. Nedostatky je třeba zkoumat nezaujatě, to znamená, nejdřív se musíte ujistit o své objektivitě.
Zvažte možnost, že to, co vidíte jako jejich nedostatky, nemusí vůbec být nedostatky, pouze něco, co díky působení vaší výchovy a prostředí nemáte rádi. Pokud tam i potom stále vidíte nedostatek, pochopte, že nedostatky mají často svůj původ v dětství, v životních podmínkách, v pochybeném myšlení a vnímání, ale hlavně v nevědomosti, nikoli ve zlé vůli.

Když tak učiníte, váš přístup se změní v lásku a odpuštění, neboť poznávat, pozorovat a chápat znamená odpustit.
Když jste prozkoumali nedostatky, dejte se do hledání pokladů ukrytých v tomto člověku, pokladů, které vám dříve bránila vidět skutečnost, že ho nemáte rádi. A sledujte při tom veškeré změny přístupu a pocitů, které se dostaví, protože dříve jste měli z nelásky zatemněný zrak a to vám bránilo vidět.A nyní přejděte k lidem, se kterými žijete či pracujete, a sledujte, jak se ve vašich očích každý z nich promění, když se na něho takto podíváte. Dívat se na ně takto je nesrovnatelně láskyplnější dar, než kterákoli z vašich služeb.

Neboť tímto jste je přetvořili, vytvořili jste je ve svém srdci, a na základě kontaktu mezi vámi a jimi se brzo přetvoří i ve skutečnosti.A teď dejte tentýž dar i sobě. Pokud jste byli schopni ho dát ostatním, mělo by to být poměrně snadné. Držte se stejného postupu: žádné nedostatky ani neurózu nehodnoťte, ani neodsuzujte. Nesoudili jste ostatní a budete
překvapeni, že vy sami teď nejste souzeni. Nedostatky ohledáte, vyšetříte a prozkoumáte, to vede k lásce a odpuštění, a ke svému úžasu najednou zjistíte, že jste tímto nově milujícím přístupem, jenž se ve vás pro vás rodí, přetvářeni. Je to přístup, který se ve vás narodí a z vás pak přechází do každé živé bytosti.


( úryvek z knihy: Anthony de Mello - Cesta k lásce )

Solara - FRAGMENT REPORTU NA ÚNOR 2018 - Vynoření branou zatmění Slunce

22. února 2018 v 8:51 | Solara |  Channeling

Na začátku roku 2018 byl mocný příliv Nové Reality AN. Ten nás tlačil do úplně nového frekvenčního pásu, který obsahuje pravá spojení a nádherné nové příležitosti, o kterých jsme ani nevěděli, že existují. Náhle jsme vstoupili do naprosto nové Éry. Je to pravda, ať už to cítíme nebo ne.
Vynořuje se naše Nová Mapa a začíná být jasnější. Pro ty z nás, kteří už na Nové Mapě jsou, je to jako bychom se nečekaně vynořili z mnoha let obrovského úsilí a výzev. Je to jako opustit poušť a přijet do zelené oázy plné ovoce a květin nádherných a zářivých barev.
Rok 2018 je jako nádherný rok plný nadčasové magie a dá se čekat, že zrodí vzrušující možnosti. To nám může připadat trochu divné, protože, když se díváme na zrychlující se události ve vnějším světě duality, hodně věcí se zdá mnohem horších. Vidíme, jak se to děje, ale je to s pocitem oddělení, protože to není to, co cítíme. Cítíme stále sílící rezonanci Pravdivosti. Cítíme Lásku a víc Lásky. Cítíme prohlubující se soucit u více a více lidí. Cítíme jedinečně nádhernou energii AN, jak nás objímá. A víme, že VŠECHNO JE DOBŘE.
Únor je plodný měsíc monolitických změn a velkolepého hnutí na mnohačetných úrovních. Je to pokračování ohromných energetických posunů, které začaly na začátku roku. Je zde zvýšená frekvence mocné Čisté Pravé Lásky, která je stále silnější. Tato řeka Čisté Pravé Lásky tak zaplavila staré břehy, že není ani vidět, kde řeka lásky bývala............

Kryon - Lidská duše – 1. část

20. února 2018 v 22:41 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, Německo 30. dubna 2016

Lidská duše 1 - Esence duše
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Do vašich uší proudí příval frekvencí, které se v nich velmi strukturním způsobem shromažďují jako částice, odkud jsou vysílané do mozku. Synapse a neurony začínají pracovat a tím dochází ke vnímání hudby (channeling doprovází hudba R. Coxona - pozn. překl.) Navozuje náladu, emoce a možná může i změnit osobnost. Všichni vědí o síle hudby. Odkud pochází? Odkud se vzala v evoluci savců? Trvalo tisíce a tisíce let, než se objevili lidé, a vy mluvíte o různých stádiích, v jakých to probíhalo. Ve kterém okamžiku evoluce k tomu došlo? Hudba do vás proudí a může vás zklidnit. Rád bych vám sdělil jednu pravdu, kterou se dnes budeme zabývat. Přišli jste na tuto planetu s něčím, co je neobvyklé a zvláštní. Nemá to nic společného s evolucí lidského druhu. Je to jiný druh evoluce. Zahrnuje vědomí duše, vaše ocenění toho, co slyšíte, co nazýváte hudbou, co přichází z mé strany závoje.

Drazí, tohle je channeling. Pro některé z vás je to něco nového. Je skutečně možné, aby lidská bytost, sedící tady na židli, odsunula své plné vědomí stranou a s uznáním, dovolením a láskou umožnila skrz sebe promluvit hlasu z druhé strany závoje? Vždycky se ve skupině posluchačů najdou tací, kteří řeknou: "Ne." Takové rozhodnutí je produktem vašeho vnímání. Vaše vnímání vychází z reality, ve které žijete, a z toho, co vám kdysi řekli ti, které respektujete. Máte svobodnou volbu, abyste se sami rozhodli, zda chcete poznávat všechno to, co vám stále opakujeme. Nevycházejte z toho, co vám říkali, ale vycházejte z toho, co cítíte. Máte svou vlastní mysl a je to posvátná část Boha. Stejně jako se hudba dotýká neuronů ve vašem mozku, nechte energii tohoto channelingu dotýkat se vašich ezoterických multidimenzionálních částic, abyste mohli poznat, že je to reálné, že je to krásné.

Drazí, myslíte si, že jste publikum, které naslouchá muži sedícímu na židli, a nemáte ponětí o tom, že to jsou poselství pro vás osobně. Nejste tu vy a ten muž na pódiu, místo toho tu splýváte s vědomím tady a tam. Tohle se může dít jen u lidí, protože máte něco, co nikdo ze savců nemá. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu a ten obraz je soucit, láska, vyrovnanost, moudrost, porozumění a krása. Dnes vám chci předat tři channelingy, které se budou týkat duše. Chtěl bych ten první pojmenovat Esence duše, druhý Cestování duše a třetí Postoj duše. Nebudou to nijak dlouhé channelingy. Rád bych, abyste si vytvořili nějaký obraz, nějaké místo, abyste svým duchovním zrakem mohli vidět obraz toho, co vám budu říkat, abyste si utvořili osobní zkušenost......................

Zaměřte se na svůj střed ...

20. února 2018 v 9:16 | http://ladirna.cz |  Humor

Abraham - Přichází první myšlenka nebo pocit?

20. února 2018 v 9:16 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Mohu se zeptat na jednu malou otázku? Chci se zeptat, jestli pocity vždy následují za myšlenkami, nebo někdy myšlenky následují za pocity?
Abraham: Myšlenka je důvodem za vibrací. Pocit je reakcí na to obojí. Jinými slovy… pokud by vaše vnitřní bytí nemyslelo, jakákoliv vaše myšlenka by byla bez pocitu. Pocit vám ukazuje, do jaké míry jste sladěná nebo nesladěná s myšlenkami Zdroje.
Je to propojené. Pokud by Zdroj nemyslel, mohla byste myslet cokoliv bez pocitu. Ale protože vaše větší část myslí a vibruje, tak na vaší vibraci záleží, protože má vztah. Vibrace Zdroje a vaše vibrace , tzn. myšlenka Zdroj a vaše myšlenka jsou důvodem za emocí. Protože emoce souvisí se vztahem mezi těmi dvěma vibracemi. Pokud myslíte jako Zdroj, cítíte ocenění, lásku… cítíte se hravě a vášnivě.
Pokud milujete, jste v souladu se Zdrojem, pokud nenávidíte, tak nejste. Pokud sami sebe milujete, jste v souladu se Zdrojem, pokud se nenávidíte, nejste v souladu. Jinými slovy… Ano, emoce vždy následují… ale je těžké poznat, co přichází první, protože myšlenka, pocit, myšlenka, pocit… nedokážete přestat myslet a cítit, takže moc nesejde na tom, co přišlo první. Záleží na tom, že to, jak se cítíte, vám ukazuje, jestli jste v souladu, nebo ne.

Logicky řečeno, pokud budete cítit negativní emoci, logika vám říká: Necítím myšlenku jako Zdroj. Možná bych měla zkusit myslet na to jako Zdroj. My na to: To je dobrý nápad, jen ne vždy možný. protože myšlenka, kterou nabízí Zdroj, je velmi vysoce vibrační a čistá. Esther více než jednou byla na nás naštvaná, protože jsme nepřišli za ní dolů a nemysleli s ní… "Bylo by snazší, Abrahame, kdybyste ve svém myšlení nebyli tak čistí. Nechcete se jen trochu přidat ke mně k mým negativním myšlenkám?"

Nikdy to neděláme, protože někdo musí nastavit vibrační standard. A váš vnitřní Zdroj ho nastavuje. To jsme vám říkali předtím… zaměřte se obecně. Pokud budete myslet obecně, je snazší se odpoutat od intenzity toho, co vás drží odděleně od vašeho vnitřního Zdroje.
Jerry a Esther měli minulý večer večeři s přáteli, kteří říkali… Jerry a Esther o tom několikrát mluvili… mají něco, co si často navzájem říkají, co říká: "To je nepodstatné To pro mě není podstatné." Je to způsob, jak zjemnit, jak deaktivovat, jak udělat nedobře pociťující myšlenku méně aktivní. Esther běžně říká: "Nemusím na to nyní myslet." Nebo: "Zamyslím se nad tím později. Nemusím na to myslet nyní."

Cokoliv, čím by mohla uvolnit vibrační aktivitu. Jak se po přestávce vrátíme, začneme tím, že… když máte myšlenku, ta myšlenka vibruje, a když se nadále na ni zaměřujete, začne vibrovat silněji, dokud brzy nebudete mít jen aktivovanou myšlenku, ale myšlenku, která je dominantní. Když myslíte myšlenku dostatečně dlouho, že se stane dominantní, stane se přesvědčením, což znamená, že je snadné ji nadále myslet, jen protože se z ní stane vibrační návyk. Chceme vám navrhnout… vaše otázka to uvádí do dokonalého kontextu… že je snazší přestat úplně myslet, než vzít myšlenku, kterou jste mysleli dlouho, a změnit ji.

To jsme mysleli dříve, když jsme mluvili o všech možných myšlenkách, které byste mohli roztřídit a rozhodnout se, které chcete, což by vám dlouho mnohem déle, než jaký čas tady máte. Nebo si můžete poslechnout něco, co vás uvolní a pomůže vám se odpoutat od myšlenek, což umožní vaší vibraci se přirozeně posunout do nového místa, a pak nechte tu novou vibraci být důvodem pro myšlenky, které myslíte.
Nejste hrdá na otázku, kterou jste se zeptala? Byla to báječná otázka. Protože kdybyste si v té situaci nasadila sluchátka a poslechla si hudbu a dechem se dostala do souladu a do uvolnění odporu, a uvolňovala postupně myšlenky, a už nedělala to, co vás udržuje v odporu, vaše vibrace se zvýší, a jak se zvýší, váš bod přitažlivosti vám přinese myšlenky, které se s ní budou shodovat. Co je tedy správné? Co je správná odpověď?

Obě jsou pravdivé, ale která je správná? "No, Abrahame, myslím si, že chcete říct to, že bych měla myslet méně a více cítit, a nechat, aby mě můj vortex navyknul na frekvenci, která mi dodá smysluplné myšlenky. Dobrá chvíle na přestávku.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Horoskop na období 19. 2. - 25. 2. 2018

20. února 2018 v 8:22 | Petra Nel |  Horoskop


Navracení se
Slunce vstoupilo do Ryb a posílilo působení, kdy v Rybách stojí Neptun, Venuše, Merkur, Chiron a nyní tedy i Slunce. Co přinese tak silné postavení posledního znamení zvěrokruhu? Dostáváme se do energií hlubokého ponoření, do prožívání, které pramení až z hlubin naší psyché. Nevědomé se vynořuje do vědomí, aby mohlo být propojeno a rozpuštěno, navráceno do jednoty. Různé formy, které tady prožíváme, máme možnost prohlédnout, přijmout a vystoupit z nich. Vše se má navrátit do jednoty, aby se mohlo zase vynořit do nového vědomí. Každý z nás přináší své prožitky do kolektivního vědomí a naše poznání, uvědomování, poučení se přenáší do poznání nás všech, aby prožité se odevzdalo všem a zároveň bylo možné obohacení od druhých. Zanecháváme stopy.

Představte si, že jste z jednoho rodu, ze kterého každý se vydal na svou pouť, aby se jednou vrátil a přinesl své poznání, uvědomění, zkušenosti a dary. Jednoho dne se všichni ve stejný čas vrací a vypráví své příběhy z cest. Nyní je čas návratu ke svému rodu, středu, proto i více budete voláni svým nitrem k sobě.
Slunce v Rybách je do 20. 3. a Venuše s Merkurem opustí znamení Ryb 6. 3., do této doby je prožívání silné. Je to velmi výživná doba pro pochopení, odevzdání se a vystoupení z forem. Ryby jsou neuchopitelné a těžko se mluví o tom, co se v člověku děje. Mysl je zde ovlivněna city, nebudete schopni vysvětlit proč a jak, ale budete vědět, že tak to je. Intuice dostává sílu zhmotnění, živé sny a intenzivní meditace.

V minulém týdnu jsme zažili novoluní ve Vodnáři na sabiánském symbolu: ,,Pokácený a ořezaný strom, zásoba dřeva na zimu." Klíčová myšlenka: Poznatky a dovednosti použité v přirozených podmínkách k uspokojení základních životních potřeb. Novoluní nám říká, že lidskou schopností je příprava na budoucnost. Je k tomu potřeba využívat jak fyzické síly, tak mentální vynalézavost. K vypořádávání se s těžkými úkoly existence je potřeba síla, výkonnost a inteligence, které se využívají harmonicky a s vědomím hlubokého významu v každodennosti. Potřeba se naučit inteligentnímu předvídání. Do nového novoluní, které nastane 17. 3. je možnost se učit schopnosti předvídání a využívání své síly, výkonnosti a inteligence.

Slunce v konjunkci s Merkurem v Rybách dává dobrou schopnost komunikace, sdílení, písemností a podepisování smluv a obchodních jednání. Je zde působení spíše nevědomých informací, a proto dejte na svůj pocit, než na logiku a rozum. Pokud budete příliš vypočítaví nebo podlehnete jen rozumu, přinese to bolestné ponaučení.
Příznivý aspekt od Saturna na Slunce a Merkura podporuje získání zralosti, moudrosti, pokory, stability a trpělivosti.
Venuše se dostává do konjunkce s Neptunem v kvadratuře na Marse ve Střelci. Vůle je hnána touhou po svobodě, zážitcích a především chtění. Stále je zde ohýbání reality a je zde spousta nejasnosti, klamů, lží a závojů a nyní přecházejí do vztahů.
Venuše v Rybách s Neptunem přináší velmi mystické spojení vyšší oktávy lásky, bezpodmínečné lásky, odevzdání se, milosti a odpuštění. Bude tomu ale chtít bránit ego, vůle - Mars je v dynamickém aspektu na konjunkci. Rozpor mezi mužským a ženským principem, je jak uvnitř nás, tak se projeví venku. Partnerské rozpory, cesty mužů a žen jsou v této chvíli odlišné. Mužský princip odmítá city, prožívání a bojuje se svou vnitřní ženou. S její citlivostí, ale především zranitelností. Pokud by mužský princip - v realitě muž, přijal svou zranitelnost a schopnost hluboce milovat, ze svého úhlu pohledu má pocit, že by se stal slabý a ohrožený. Nebyl by pevný, jistý si sám sebou. Neví tak kým je a lže sám sobě, sám sobě zamezuje vidět pravdu (Mars kvadratura Neptun).

Ženský princip - u ženy jsou pocity, emoce přirozené a v této době se dostává do nejsilnějšího působení ženské energie za celý rok. Schopnost hluboce milovat, odevzdat se a přiznat svou jemnost a zranitelnost ji ve skutečnosti činní velmi silnou. Ženy mohou vnímat energie Bohyní, Božské matky a bezpodmínečné lásky.
Toto samozřejmě mohou vnímat i muži, pokud jsou v kontaktu se svou vnitřní ženou - s pocity. A zároveň i ženy v sobě mohou pocítit rozpor, protože jejich vnitřní muž - vůle, ego se může bránit, aby se oddaly jen pocitům. Realita bude ukazovat bezcitnost a neohleduplnost vůči ženám a mohou se tak začít bránit mužským způsobem.
Vše je hra dvou základních principů polarity, plus - mínus, ženský - mužský. A v této době je tato hra dynamická, jiskřivá a plná rozporů a iluzí. Objeví se proto nedorozumění, hádky, nepochopení, rozchody a nevěry. Nevěry se dějí tam, kde si ještě člověk myslí, že něco získá skrze jiného muže či ženu. Vnější svět odráží váš vnitřní a pokud v sobě nemáte v této chvíli žádný rozpor mezi mužským a ženským principem, odrazí se vám v životě harmonie. Být pravdivý - pravdivá je cestou, kdy se vyhnete zamotání se do iluzí.

Merkur se v druhé polovině týdne přibližuje k Neptunu a Venuši. Začne vytvářet harmonický aspekt s Černou lunou 23. - 25. 2., což přinese důležité pochopení, poznání, uvědomění a prohlédnutí nějaké iluze, závoje. V tomto týdnu a týdnech následujících intenzivně působí: "Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň Pane." Zasahuje vyšší moc, prozřetelnost tam, kde to není v souladu člověk a jeho cesta vyššího vědomí.
Mohou se dít zázraky a také zamezování. Plně proto důvěřujte okolnostem života, konejte a buďte bdělí na znamení. Vše se děje pro vaše dobro.
S láskou, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Mooji - Pan Mysl - VTIPNÉ, NUTNO VIDĚT!!!( Mr Mind)

17. února 2018 v 0:03 | https://www.youtube.com/watch?v=VfANOY-J0wc |  Video

Mooji - Skutečné zdraví znamená zdravé Bytí

16. února 2018 v 23:57 | https://www.youtube.com/channel/UCs-w_gjlzdB5QTDDaSHTU4w |  Video

Svědci v Nebi

16. února 2018 v 12:40 | převzato z www.loupak. cz |  Humor

AA Michael - OBJÍMAT VŠECHNY TVÁŘE BOŽÍHO VĚDOMÍ

15. února 2018 v 14:25 | Ronna Herman |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny únor 2018
RONNA/SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, mezi masami probíhá velké vřava/stržení- mezi těmi, kteří až doposud nebyli připraveni naslouchat vnitřnímu nutkání Ducha nebo se ponořit do mystérií tvoření. Frekvenční vzorce nového Božího Plánu začínají na proudu změny plynout do vaší vědomé pozornosti. Řekli jsme, že jste byli velmi stateční, když jste vystoupili ze své zóny pohodlí, z plynutí oblíbených druhů víry vědomí mas do nejistoty neprobádaného území. Byli jste ochotni čelit výzvám a nenechat se odradit těmi, kteří říkali, že nemáte pravdu, že jste zlí nebo vás nazývali "snílky". Dokazujete, že to, co jste přijali za svou pravdu opravdu funguje, a potvrzení je konkrétní a viditelné, aby všichni viděli, že nemůže být žádných pochyb. Strach je to, co nejvíce odrazuje od změny, ale vy jste si ochočili své strachy a víc a víc vás vstupujete do své síly

.Pokaždé, když navštívíte svou Pyramidu Moci/Světla Páté dimenze, stanete se více adeptem ve vstupování do darů Stvoření a jejich čerpání a užívání. Postupně přinášíte zpátky stále více vzácných, neprojevených Adamantinových částic Světla Stvořitele, abyste jimi byli naplněni, vstřebali je a začlenili, a sdíleli. Vizte tyto proudy Světla, jak po spirále sestupují dolů do fyzických říší vyjádření, jak jsou postupně zřejmější a pod vaším vedením přijímají formu prostřednictvím vašich vizí, snů a jasného záměru. Mnoho z vás se naučilo disciplíně nezbytné k tomu, aby své vize udržely bez vlnění, a učíte se, že zázraky zhmotňování probíhají každou jasnou myšlenkou, každým krokem nebo akcí a každým dnem. Neexistují žádné zkratky, milovaní; abyste zapřáhli moc Tvoření/Stvoření, musíte následovat Vesmírné Zákony Zhmotňování.

Nezáleží na tom, kde na Cestě o-Svíce/Světlo-ní se nacházíte. Pokud čtete vzkazy a děláte, co můžete, abyste potvrdili mistrovství Sebe, je pro vás místo v nových Legiích Světla, které se formují po celém světě. Jak jste zručnější v přistupování k moci a velkoleposti vyšších Dimenzí, začínáte letmo nahlížet, jak nádherné mohou hmotné úrovně bytí být, začíná vznikat nadšení. To se děje po celém světě. Je to velmi osobní zkušenost, protože přestože kolem vás může být velký zmatek, vřava a chaos, učíte se mít svůj střed v hologramu harmonického spolubytí a radosti. Jak jde čas, zjistíte, že váš střed klidu a míru se rozšiřuje dál a dál směrem ven. Jak vás více začíná vstupovat do věčné moci vyšších plání vědomí, rozšiřuje se toto rychleji a rychleji. Nikdy nepochybujte, milovaní, že nakonec obklopí svět, neboť je nedílnou součástí budoucnosti lidstva na Zemi...........


Abraham Hicks – Co je to, co ve skutečnosti chceme?

14. února 2018 v 21:40 | Ester Hicks |  Channeling

Host: Mohli byste mi vyjasnit… myslím si, že se zasekávám v pocitu, že mám vědět, co chci.
Abraham: A nevíte? Opatrně, tohle je záludná otázka. "Mám pocit, že bych měla vědět, co chci." Zde je další otázka. Mám pocit, že bych měla znát prostředky, skrze které dosáhnu toho, co chci. Co je to, co chci? Soulad… co chci? Štěstí? Co chci? Naplnění. Co chci? Co chci? Co chci? Co chci? Co chci? Co vždy chci? Co jsem vždy chtěla? Co vždy budu chtít? Chci být naživu a zaměřena v tuto chvíli s úplností toho, kým jsem. To je to, co chci. Je to vše, co jsem vždy chtěla a co kdy budu chtít. Chci, aby úplnost toho, kým jsem, bylo přítomno v tuto chvíli. Chci úplnost toho, kým jsem, aby bylo přítomno v tuto chvíli.

Přiveďme tedy úplnost toho, kým jste, do přítomnosti. Co to znamená? "Miluji se se svou láskou." A úplnost toho, kým jsem, je přítomno v této chvíli. Bude se vám to líbit? Podle nás se vám to bude líbit. Sedím u jídla, které bylo krásně připraveno a chci úplnost toho, kým jsem, bylo přítomno v tuto chvíli. Bude se vám to líbit? Podle nás se vám to bude líbit. Povídám si s někým, koho oceňuji.
Úplnost toho, kým jsem, je přítomno v tuto chvíli. Bude se vám ta konverzace líbit? Podle nás ano. Dívám se do světa a uvědomuji si, že ho lze vylepšit, a úplnost toho, kým jsem, je přítomno v tuto chvíli. Budu mít nápad? Podle mě ano. Bude se mi to líbit? Podle mě ano. Chápete? To je to, co jste vždy a jedině chtěla. Chci úplnost toho, kým jsem, aby bylo přítomno v tuto chvíli. Co tím ve skutečnosti říkáme?

Říkáme tím, že postupně jste třídila a prosévala a vytvořila jste si to, čemu říkáme vortex, a když vám záleží na svých emocích, abyste se dostala do souladu s tím vším, to vše se pak báječně odvine. Nejprve soulad, manifestace poté. Nejprve soulad, manifestace poté. Takže se musím cítit dobře, Chci se cítit dobře. Když říkáte, že se musíte cítit dobře, říkáte tím: "Mám postranní úmysl v tom, se cítit dobře." "Budu se cítit dobře, abych si manifestovala věci, které ve mně vyvolávají dobrý pocit, když je vidím." My na to: V tom je velké odpojení. "Chci se cítit dobře, protože se chci cítit dobře, a protože nic méně, než se cítit dobře, je to, kým jsem." "Chci se setkat se svou úplností." To je to, co chcete. No ne? Když jste zmatená, není to zvláštní? Když jste v rozpacích, není to zvláštní? Když jste naštvaná, není to zvláštní?
Čtěte také: Abraham Hicks - Jak vznikl zákon přitažlivosti?

Chceme, abyste cítila zvláštnost neumožňování úplnosti toho, kým jste. Je to zajímavé, protože přijdete na setkání… někteří z vás sleduje tohle učení a tohoto člověka, který ho předává, už dlouhou dobu. Docela dlouhou dobu. Je pro vás uspokojující, jak klábosím a vy posloucháte, a my klábosíme a vy posloucháte, dokud nenabízíme vibraci toho, kým jste, dostatečně dlouho, že s vaší ochotou poslouchat s tou vibrací začnete rezonovat, a pak získáte jasnost. Víte, co víme my. Každé naše slovo vám dává smysl.
Setkáte se s námi zde na přední linii. Spatříte někoho, kdo to dělá v danou chvíli, a konverzace s ním vám přijde jiná, než jakákoliv jiná konverzace… i když spousta lidí je naladěných… hráči basketbalu neustále, sportovci neustále… také spisovatelé, básníci, umělci… je spousta lidí, kteří se setkávají s úplností toho, kým jsou. a projevují život těmi krásnými způsoby. Ale když přijmete, že to je vše, o co kdokoliv kdy usiluje, a všimnete si, že obecně většina světa by tento zážitek nazvala zvláštní, jinými slovy… saháte po tím vším, co máte, a současně tomu odporujete.

Protože… z mnoha důvodů… snažíte se prokázat vlastní hodnotu, než abyste ji prostě přijali. Snažíte se odůvodnit svůj důvod existence, než abyste prostě byli. Jsou různé pohledy a perspektivy, kterými se tak nějak svazujete. Když ve skutečnosti chcete… a důvod, proč to chcete, je ten, že se cítíte dobře, když umožníte úplnost toho, kým jste, aby bylo přítomno v jakoukoliv chvíli. Strávíme společně skvělé odpoledne. Během oběda nemáte žádný domácí úkol. Tohle jsme si užili.

Host: Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Cesta kolem Aljašky

14. února 2018 v 12:50 | Lee Carroll |  Channeling

Tyto živé channelingy byly přijaty Lee Carrollem během okružní cesty lodí kolem Aljašky, červenec/srpen 2017

1. živel OHEŇ
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Budeme diskutovat o metaforách čtyř živlů. Každý den pohovoříme o jednom živlu a pak k tomu bude následovat komentář, možná krátký channeling nebo další informace. Živly, které znáte a které tento týden zkoumáte, jsou oheň, vzduch, voda a země. Každý z živlů budeme také zkoumat jako metaforu.
Tím prvním živlem, který budeme zkoumat neobvyklým způsobem, je oheň. Dělali jste k tomu cvičení a zkoumali potenciály, jak můžete oheň využít pro čištění. Zabývali jste se také tím, co je oheň sám o sobě a to bych teď chtěl s vámi prodiskutovat, neboť tento živel se liší od těch ostatních. Budeme také oheň zkoumat jako metaforu v nitru člověka, to znamená, že mu přiřadíme energii.

Oheň se odlišuje od těch ostatních tří živlů tím, že je na Zemi jediným živlem, který se kolem ní jen tak prostě nerozkládá. Dalo by se říct, že vzniká různými způsoby. Je téměř pořád k dispozici, často se však zvláštním způsobem rozdmýchává. Blesk není oheň, blesk je elektřina a ta vytváří oheň. Magma planety není oheň, ale magma, láva však vytváří oheň. Oheň je aktivní, zatímco ty tři ostatní živly jsou pasivní. Můžete udělat malý ohníček nebo velký oheň, ale nemůžete udělat malý nebo velký vzduch, malou nebo velkou vodu, malou nebo velkou zemi. Ostatní živly jsou, co jsou, využívají se, jsou tady a mají energii a vy se jejím prostřednictvím o nich učíte. Avšak u ohně je to jinak, máte volbu s ním navázat kontakt nebo ne. Oheň pro vás existuje nejen proto, abyste jej zvedli a přenášeli, jak to můžete udělat s vodou nebo zemí. Není pořád k dispozici jako je vzduch. Ve starých dobách měli domorodci strážce ohně, který byl zodpovědný za to, aby udržoval řeřavé uhlíky, když cestovali a zvlášť když bylo deštivo. Pro ně oheň znamenal teplo, život, vaření pokrmu. Potřebovali jej, ale museli udělat něco pro to, aby jej získali. Museli jej živit, starat se o něj, přenášet jej nebo jej třením znovu rozdělat, když nebyl zrovna k dispozici. Vidíte tedy, že oheň je mezi čtyřmi živly odlišný..........................

Eckhart Tolle - Radost Vědomí

9. února 2018 v 22:44 | Eckhart Tolle

Mysl vám možná říká: Co tady dělám? Jaký to má smysl?

A pokud jste ztotožněni se svou myslí, tak se možná náhle ocitnete na své zpáteční cestě domů.

A až přijdete domů, mysl vám možná řekne: raději jsem měl zůstat, proč pořád od něčeho utíkám?

Možná jste si na své cestě do práce všimli, ať už řídíte auto, nebo jedete vlakem, jdete pěšky, anebo jedete na kole, že vám po nějaké době vaše okolí zevšední a vy už ho vůbec nevnímáte. Jste jako náměsíční. Někteří lidé jsou většinu svého života jako náměsíční, protože se vše pro ně stane rutinou, dokonce i manželství. Spolužití se stane jakýmsi druhem náměsíčnosti, rutinou.

Vše je bráno jako samozřejmost, zaběhnuto, jako nějaký druh hypnózy, přičemž vás z toho může dočasně probudit nějaká dovolená, zvláště, pokud jedete do nějaké exotické země. Tam náhle... Moje doporučení pro takový případ je Indie. Přicestujete tam ze Západu, a tam wauu, vše je tak jiné, nezvyklé a cizí, kromě velkých měst, která se rychle "pozápadňují".

Všechno najednou vnímáte. Náhle je zde přítomná Pozornost, která tam doma nebyla. Najednou cítíte více života, což může vést k tomu, že na cestování začnete být závislí. Doma to nemůžete vydržet.

Jedna věc však v obou případech, ať už jste doma, anebo cestujete do neobvyklých prostředí kamkoliv, zůstává, a to, že se nemůžete vymanit ze své mysli.

Nehledě na to, kam půjdete..., existuje kniha, kterou někdo pojmenoval: "Kamkoliv půjdete, budete tam se sebou", nebo tak nějak podobně, což znamená, že ať jdete kamkoliv, bude vaše obvyklá duševní činnost, fungování vaší mysli, pokračovat. Samozřejmě.

Tady se s tím shledáte také. Přijdete na Retreat (ztišení, ústup, zde soustředění s ET)... Jeho skutečný význam není v tom, že opustíte své obvyklé prostředí a odejdete na tiché místo, které napomáhá k vašemu uklidnění, ale ta skutečná výzva a skutečné ztišení je ústup z vašeho obvyklého já, od vaší osoby, personality, která je úzce svázána s hlasem uvnitř vaší hlavy, a která celou dobu švitoří a komentuje váš život a vaše životní situace. A vyjadřuje se v závislosti na jeho podmínkách.

Po tomto Retreatu nebudete asi moci poslední den říci o svém skutečném, hlubším já, něco více, než nyní a přesto jej možná budete schopni vnímat velmi hluboce a být s ním v hlubokém dotyku. Co však o něm můžete říci?

Anebo co o svém hlubokém já mohu říci sám? Je to těžké. Nedá se nic říci...................