Březen 2018

Veselé Velikonoce

30. března 2018 v 9:01 | Wan |  Ostatní

Solara - FRAGMENT REPORTU NA BŘEZEN 2018 - Posouvání časových linií

28. března 2018 v 8:48 | Solara |  Channeling


Březen se otvírá a zavírá Úplňkem, což z něj dělá zářivý průlomový měsíc. Mnoho věcí se otočí kolem dokola do nové polohy. To nám poskytne naprosto nový úhel pohledu, z něhož budeme vidět dříve skryté prvky Nové Krajiny, které jsme dříve vidět nemohli. To nám umožní drasticky zrevidovat své priority a sladit se se svými pravými souřadnicemi. Tvoří se energie pro něco obrovského, co mnohým z nás změní život.
I když je v březnu mnoho vnější činnosti, hlavní změny probíhají v nás. Vlny minulosti se stále vkládají do přítomného okamžiku. Buď se uvnitř v nás slučujeme s lidmi a událostmi minulosti na naprosto nové úrovni, nebo tito lidé a situace náš život opouštějí.
Zároveň se některé rodiny a přátelé naší minulosti překvapivě začínají probouzet. Děje se to i těm, o kterých jsme si nikdy nemysleli, že by se jim to mohlo stát. Když se tak stane, musíte být připraveni je přivítat s otevřeným srdcem, spíš než je udržovat v tom, čím bývali.
Velké Oddělení mezi dualitou a Novou Realitou se dál rozšiřuje. Je to zvláště zřejmé ve zřetelné propasti mezi 1% nehorázně bohatých a rostoucím počtem těch, kteří jsou chudí a trpí. Probuzenými a těmi, kteří se hrdě drží své ignorace. Těmi, kteří mají soucit a těmi, kteří ho mají nedostatek. Mezi těmi, kteří slouží sami sobě, a těmi, kteří slouží lidstvu. Mezi těmi, kteří živí Novou Realitu, a těmi, kteří stále krmí dualitu.
Máme také Velké Oddělení v sobě. Naše vnitřní oddělení může být mezi tou naší částí, která potřebuje vydělávat peníze a naší tvořivou stránkou. A nebo mezi naší rozumovou myslí, která si myslí, že musíme být praktičtí a naší intuitivní stránkou, která by raději následovala Vědění Srdce. Můžeme být rozděleni mezi chtění něco mít a lukrativní kariérou a naší silnou vnitřní touhou sloužit lidstvu. Možná se budeme cítit rozervaní mezi tím, jak se snažíme dodržovat zkostnatělý rozvrh a touhou vkročit za Čas. Můžeme si myslet, že chceme luxus světa, ale zároveň nacházet výživu v jednoduchých věcech. Nebo možná jsme vědomým člověkem, kterého najednou polarizovala dualita a který nyní vnímá části lidstva jako "nepřátele".
Nyní nám dodává odvahu to, že jsme uprostřed sjednocování částí našich bytostí, které byly dlouho oddělené. To jsou hlavní prvky toho, kdo jsme, o kterých jsme si mysleli, že nikdy nemohou být sloučeny. Vždy jsme cítili, že si mezi nimi musíme vybrat, což nám připadalo téměř nemožné. Často se zdálo, jako bychom žili ve dvou odlišných světech, které se potřebovaly spojit do jednoho.
Právě probíhá mocná aktivace naší Buněčné Paměťové Banky, která vynáší na světlo vědění toho, kdo Opravdu Jsme, na úrovni, ke které jsme dříve neměli přístup. To nám poskytuje nové přijetí toho, Kdo Jsme a Proč Jsme Tady. Naše Buněčné Paměťové Banky v nás spouštějí to, abychom otevřeně vyšli ven (ze sebe) a odhalili na velmi rozšířené úrovni svou Bytost Pravého Jádra. Budeme otevřeně vyjadřovat dříve neviditelné tváře našich bytostí. Může se to objevit způsoby, které nás překvapí.
Od mocné dodávky Nové Reality, která se objevila na začátku roku, jsme ve zrychlujícím se procesu posunu časových linií. Děje se to přirozeně, jak se staré Časové linie odlamují a Nové Časové linie jsou vkládány do Meziprostoru.
Čas se stále rychleji hroutí. Je to jakoby na hodinách odpadla čísla, uvolňují se ručičky. Přicházejí nečekané nové prvky a pomalu se posunují na místa, dokud se naše staré hodiny nepřetvoří v něco nepoznatelného. Snad stále udržují čas, ale ne čas, který jsme znali dříve.
Nové Časové linie s sebou přinášejí naprosto Nový Rytmus života, který je sladěn s Novou Realitou. Naprosto bez úsilí nás posouvá do Bezčasových Světů - jen to nejsou Bezčasové Pravé Světy, které jsme znali dříve. Jsou to Bezčasové Pravé Světy, které se nyní vnořují do Nové Reality AN.
Na začátku tohoto světa jsme zpívali Dávné Pravé Písně, abychom ho vyzpívali k životu. Byly zpívány našimi pravými jazyky - jazykem hvězd. Vytvořily a nechaly otevřenou cestu do Bezčasových Pravých Světů. Byly to naše Památeční Písně - připomínající nám Světy uvnitř Světů, daleko za tímto - připomínající nám naše Pravé Domovy vprostřed Hvězd.
Nyní, jak se přesouváme na Novou Časovou linii, naše Dávné Pravé Písně se vracejí, jen jsou teď hluboce proměněné. Už nám nezpívají o počátku tohoto světa - protože jsme dosáhli jeho bodu dokončení. Místo toho nám naše Nové Pravé Písně zpívají o Novém Světě, který se rodí, o nové Realitě AN. Tyto Nové Pravé Písně jsou vetkány do Nových Časových linií.
Březen nám přinese mnoho čerstvosti a nové energie, a navíc svobodu rozšířit se za to, co jsme si mysleli, že je možné. Čas se buď hroutí nebo rozšiřuje do Bezčasovosti. Nová časová linie se na stálo stává naší převažující Časovou linií.
Jsme jako vejce, která za roky úsilí už prolomila většinu skořápky iluze. Jak se naše vnější skořápka odlupuje, jsou odstraňovány již prošlé prvky minulosti. Je tu Nyní jen tenká membrána oddělující nás od plného vtělení do naší Opravdovosti.
Abychom tuto poslední membránu rozpustili, musíme něco UDĚLAT. Nestane se to bez určité rozhodující akce na naší straně. Je to spojené s nalezením naší jedinečné cesty jak sloužit lidstvu. Abyste to objevili, hledejte něco, co vás baví. Něco, co vám přináší radost. Hledejte něco, co musí být uděláno, aby se tento svět stal opravdovějším - něco, co se v současné době neděje. Začněte u svých vchodových dveří a jděte ven...
∆ ∆ ∆ • ∆ ∆ • ∆ • ∆ ∆ • ∆ ∆ ∆
Každý z nás, kdo prolamuje svou skořápku, zjemňuje skořápku všech.
Každý z nás, kdo rozpouští svou poslední membránu, ztenčuje membrány všech.
Každý z nás, kdo vytáhne vlákno své bytosti z tapisérie duality, uvolňuje sevření duality pro všechny.
Každý z nás, kdo zpívá naši Novou Opravdovou Píseň, přidává svůj hlas k Písni Jednoty a rodí Nový Svět.
Solara
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon v Argentině ( sobota 1 )

28. března 2018 v 8:45 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
V této místnosti je vás přibližně šest set. Chci, aby tohle byl channeling o srdci; srdci a lásce Boha. Je vás zde šest set a každý z vás po svém vnímá to, co se tady právě teď děje. Jsou zde někteří, jež si myslí: "Ten muž na židli to všechno jen předstírá. Protože tím, co říká, získá velké publikum." Ovšem na druhé straně spektra jsou lidé, kteří právě teď začínají cítit energii léčení. Drazí, tohle je multidimenzionální zkušenost.

Jak byste popsali Stvořitele Vesmíru? Je to nějaká osoba? Je to nějaká entita? Nebo je to prostě milující zdroj všech věcí? Později vám můj partner přednese svůj program o realitě Boha. Jaká je ta vaše? Jaká je vaše realita Boha? Každá lidská bytost má krabici lineární víry. Víte, kam až se vaše krabice rozprostírá? Tohle celé vám musí dávat smysl, že? A budou zde ti, kteří tady právě teď sedí a snaží se tomu přijít na kloub. Poslyšte, v této místnosti je energie a ta se začíná měnit. Je zde nesmírný nárůst lásky, která se doslova tlačí do každého z vás. Přichází přímo z centra všeho. Bylo vám řečeno, že Bůh zná vaše jméno? Nikoli to, které máte nyní, nýbrž vaše vnitřní jméno, které je vaší součástí a je věčné. Rozumíte tomu, že jste součástí Tvořivého zdroje? Víte, proč vás Bůh tolik miluje? To proto, že jste jeho součástí. Když nejste zde, jste se vším, co je. Ó věční, vy jste zde byli ještě předtím, než vůbec existovala Země. A budete zde navždy. Ještě dlouho potom, co bude tato planeta pryč, budete pravděpodobně pracovat na dalším vesmíru. Proto Bůh zná vaše jméno. Nuže, kam tohle všechno umístí vaše "krabice" (názorů a předpojatostí - pozn.překl.)? Pokud jste sem přišli s krabicí, která už nemůže být dále rozšířena, jste spokojení s tím, co víte a cítíte, že není nic víc. Tudíž vám všechno, co se děje, připadá jako nesmysl. A někteří z vás jste přesně tam .....................

Horoskop na období 26. 3. - 2. 4. 2018

27. března 2018 v 8:52 | Petra Nel |  Horoskop

Nechte zemřít své staré já

Pár dní před Velikonocemi pocítíme více povinností než kdy jindy. Slunce se dostává do kvadratury se Saturnem a objeví se překážky, starosti a tíha povinností. Navalením příliš mnoha povinností vede k pocitům přetížení, ke stresu, k únavě a strachu ze selhání. Je potřeba zpomalit, překážky jsou kladeny tehdy, když příliš něco chceme uspěchat. Potřebujeme více času a především zpomalit, přehodnotit a správně se rozhodnout. K zastavení a k možnosti rozjímání povedou svátky Velikonoc.
Konjunkce Marse a Saturna v Kozorohu, o které jsem již psala v minulém týdnu: Mars v Kozorohu se dostává do konjunkce se Saturnem 21. 3. - 17. 4., což je velká síla houževnatosti, cílevědomosti, systematičnosti a sebe disciplíny. Nebezpečím je tvrdost a bezohlednost při dosahování svých cílů.

Tato konjunkce bude v disharmonickém aspektu na Slunce do 8. 4. a bude zviditelňována naše sebe disciplína, zodpovědnost, bojovnost a strach. Jak dokážeme být sami sebou, důvěřovat sami sobě a projevit moudrost svého Jáství. Budeme hodně vedeni do hmoty, těla, praktických záležitostí, pracovitosti a výkonu. Vše s mírou. Poslouchejte tělo, bude signalizovat únavu, že je potřeba odpočinek a opustit výkon - musím.
Jsme hodně ponořeni do Matrixu a je potřeba se více ladit na neosobní rovinu, tím zmírníme tíhu bytí a svého programu, strachu, omezení a bezmocnosti.

Retrográdní Merkur v Beranu se dostává do neharmonického aspektu s Černou lunou a mysl je zatížena pesimismem, negativními myšlenkami. Navracejí se nám vzpomínky, kde něco zůstalo v nepochopení či bolesti. Opatrně na manipulace skrze slova, lži a možné krádeže. Člověk, který žije v pravdě je chráněn, protože se od aury pravdy - čistoty vše odrazí, vrátí se majiteli a je zviditelněna vytvořená lež. Projeví se pravda nějakou "náhodnou okolností". Člověk, který vědomě vytváří lži, má záměr získat něco, co mu nepatří. Má pocit, že pravdou nemůže dosáhnout svého, je za tím skrytá manipulace, moc nad druhým a zároveň strach z nedostatku - pocit, že jeho potřeby nemohou být naplněny, tak si je musí zajistit lží.

Slunce vytvoří s retrográdním Merkurem konjunkci a o to více mysl dostane větší prostor. Mysl bude pracovat na plné obrátky, přehodnocovat, vracet se, rozpomínat se. Vynoří se proto staré zápisy z minulosti, objeví se z minulosti lidé, se kterými nemáte něco vyřešené. Kde je potřebné přehodnocení či "oprava", tam se dostává nová možnost. Důležitá je upřímnost! Upřímnost nejdříve sami k sobě a pak můžete být upřímní k druhým.
Venuše v konjunkci s Uranem 26. 3. - 30. 3. přináší změnu v lásce a v hodnotách. Náhlé změny, projevení v citech. Velké výkyvy ve vztazích, které mohou přinést překvapení, oživení, zklamání. V každém případě Uran přináší Venuši projevení pravdy v lásce. Někdy může být až extrémní. Venuše 31. 3. vstupuje do svého znamení - Býka, city budou více stabilní a pevné. Venuše v Býku má ráda svou jistotu, bezpečí, má sklon k majetnictví a žárlivosti. Příznivé aspekty, které nás čekají, ukazují na pozitivní projevení potenciálu.

31. 3. v 14:36 hodin nastává úplněk a zviditelní se téma novoluní na sabiánském symbolu: "ÚPLNĚK SKLIZNĚ" ZALÉVÁ SVĚTLEM JASNOU PODZIMNÍ OBLOHU. Klíčová myšlenka: Světlo naplnění, žehnající dobře vykonané práci. Tento symbol nám přináší zprávu, že nastal čas sklidit, co jsme nejen zaseli, ale i vypěstovali - nebo co se vypěstovat nepodařilo.
Procházíme Velikonocemi, které jsou významnými svátky. Je zde možnost nechat zemřít své staré já, odložit svůj kříž … V tomto týdnu budete vnímat silněji než kdy jindy svá omezení a těžkosti bytí, které pramení z ega, ze strachu ... Je těžké dát do slov, jak se dělá, nechat zemřít své staré já a objevit v sobě království nebeské, žít ráj na zemi. Je to možné a vše máte v sobě. Nejprve je potřeba velké odvahy poznat sám sebe, své mentální vzorce, podle kterých jednáme. Odvahu se podívat sám na sebe, na své bolesti, své činy, chování a důsledky svého chování.

Nejrychlejší cesta je ve spojení s Láskou Kristova vědomí. Volejte ji, modlete se a ona se vás dotkne. Bezpodmínečná láska, která byla vykoupena životem, krví a bolestí, aby Kristova láska mohla být vlita do kolektivního vědomí, ke které má tím lidstvo otevřenou cestu. Dokud člověk v sobě neotevře cestu rozhodnutím spojit se s bezpodmínečnou láskou, nemůže ji v sobě pocítit. Tato láska v prvním okamžiku vynese bolest, vaše zranění, aby se ve vás uvolnilo místo pro Lásku a světlo, které má vstoupit.

Před Velikonocemi se proto tlakuje a zhušťuje prostor událostí, přeplněnosti emocí a zmatků, zviditelnění ega, sobectví a lží. To, co se dostane na světlo, dělá místo pro něco nového. Čím se naplníte, záleží na vás. Vy jste strůjci svých reakcí, svých rozhodnutí, své volby.
Ať Vám Velikonoce přinesou prožitek království nebeského ve vašem srdci, ať si prožijete ráj na zemi.
S láskou, Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová. Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Isis - Vy jste tvořitelé – jsem tu, abych vás podpořila

26. března 2018 v 8:35 | Pamela Kribbe |  Channeling

Isis prostřednictvím Pamely (Egypt, prosinec 2017)

Drazí přátelé, já jsem Isis. Jsem energií svobody a radosti. Jsem stále s vámi, uvnitř vašeho srdce. Vnímejte mě uvnitř sebe, to je mé nejhlubší přání - být vámi všemi přijata. Jsem andělskou energií. Jsem univerzální energií a jsem ženskou energií.
Když mě vnímáte uvnitř sebe, můžete vidět obrazy plynoucí vody nebo vzduchu, křídel nebo létajících ptáků na nebi. Dovolte mi k vám přijít. Dovolte mi vstoupit do vašeho energetického pole. Jako anděl jsem jiná než vy. Nejsem individuální bytostí, nejsem duší, individuální duší tak jako vy. Vy jste tvořitelé díky své jedinečné individualitě. Vytváříte ve vesmíru něco nového už jen tím, že jste. Andělé a andělské energie jsou tu, aby vás podporovaly a připomínaly vám jednotu, ze které jste se zrodili. Ještě stále nechápete, jaký zázrak je být tvořitelem. Jste božské bytosti jiným způsobem, jinak než jsou andělé.

Abyste se stali skutečnými tvořiteli, museli jste se oddělit od jednoty. Jistým způsobem jste byli andělé předtím, než jste se narodili jako individuální duše. Stále je ve vás část, která je andělská, je však smísená s energií individuality a tudíž i oddělenosti. Všichni jste byli zrozeni z radosti, z pocitu radosti. Dát vám život byl akt nejhlubší tvořivosti. Jste zcela noví. V celém vesmíru není nic a nikdo přesně jako vy. Vaše stvoření je něčím, co bylo podporováno mnoha vesmírnými energiemi jako jsem já, archetypálními andělskými energiemi. Můžete to vnímat takto: Bůh nebo Jednota mělo touhu stvořit temnotu, oddělenost, aby vytvořila něco nového. Protože když se rodí něco nového, odehrává se to vždy uvnitř temnoty. Je to doslova neznámé území, je to nové ..................

Emanuel - Když vás srdce láká dvěma směry

24. března 2018 v 9:13 | Pat Rodegastová |  Vztahy


Jak máme použít své srdce při rozhodování se mezi dvěma směry, které toto srdce lákají ?

Riskuji, že to bude znít hédonisticky, ale proč se nevydáte oběma těmito směry ?
V pravdě, pokud si někdo předurčí nalézt jeden věčný vztah, doléhá na srdce, která se nezná k vlastní moudrosti, zvláštní tíha. Buďte šťastni a oslavujte Lásku, kdekoliv Vás bude lákat. Jak byste poznali Lásku od falše, pokud byste nikdy neokusili faleš ?
Existuje velmi mnoho inkarnací, v nichž není místa nebo důvodu pro trvalý vztah.
Pamatujte na to přátelé, že tohle tady není nebe. Je to cesta do nebe.
Buďte ochotni přijmout omezování bez nářku. Nacházíte se přece v limitovaném světě.
Proč tolik manželství končí rozvodem ? Protože lidé urychlili proces svého růstu.
Duše se nesdružují proto, aby spolu zůstaly ve fyzickém kontaktu, ale aby vyrůstaly.
Když se tohle stane, znamená to, že dárky byly rozdány a ročník ukončen.
Nesouhlasíte snad, že to je čas odchodu dále ?
Všechny věci zapadají do řádu.
Neděste se změn.
Věci se urychlují ne proto, aby zmizely v jámách zničení, ale aby se dostaly na pláň pochopení, které hledáte.

( úryvek z knihy: Pat Rodegastová - Emanuelova kniha )

AA Michael - OTEVÍRÁNÍ BRÁNY K VAŠEMU SVATÉMU SRDCI

21. března 2018 v 15:18 | Ronna Herman |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny březen 2018 / RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, vaše cesta do hustoty byla poměrně dobrodružná a podle vašeho počítání času trvala miliardy let. Vysvětlovali jsme vám, jak, když jste se přesouvali hlouběji a hlouběji do velké prázdnoty a tmy prostoru, jste pomáhali naplňovat tento prostor Světlem, látkou, strukturou a tvary přesahujícími vaše nejdivočejší představy. A pak jste se podle Božího plánu ponořili do každé nové reality, kterou jste pomáhali vyparádit, abyste mohli výtvor zažít v jeho velkolepých rozličných formách. Tak začal projev pevné hmoty - nejprve prostřednictvím čisté myšlenky vynesené z Mysli Nejvyššího Stvořitele, pak prostřednictvím mysli Boha Otce/Matky každého vesmíru, a nakonec prostřednictvím vašich vlastních myšlenek, jak jste se pohybovali dál a dál směrem ven od čistého Zdroje veškerého Stvoření.

Potom jste přišli do individualizovaného vědomí a zjistili jste, že jste Andělská Jiskra Nejvyššího Stvořitele, onoho VŠEHO CO JE, předurčená k cestě do velké neprojevené prázdnoty jako posel Světla, neboť tak to bylo zakódováno hluboko ve vaší nesmrtelné Duši a ve vašem Jádru Svatého Srdce. Společně se všemi ostatními "probuzenými Jiskrami vědomí" jste byli určeni k tomu, abyste zažili veškerou divukrásnou různorodost stvoření pro Stvořitele, našeho Boha Otce/Matky a všechny velké Bytosti Světla, které zůstaly ve vzácných říších Světla Stvořitele.

Říkáme vám to, protože si přejeme vám vštípit, jak jste staří a dokonalí. Přišli jste do tohoto života s bohatstvím znalostí a bohatou dokonalou linií předků zakódovanou ve vaší DNA, ve své buněčné struktuře, svých mentálních a emocionálních tělech, a také ve svém rozsáhlém čakrovém systému vědomé pozornosti. Často se divíte, proč členové nějaké rodiny jsou tak odlišní, když z úzkého úhlu pohledu pocházejí od stejných rodičů a ze stejné linie předků. Linie předků vaší pozemské rodiny v tomto životě je jen malinkou částí vašeho rozsáhlého dědictví, které jste zdarma dostali.
Milionkrát jste oddělili své vědomí nebo rozdělili na zlomky sami sebe, abyste zažili velkou různorodost Stvoření, a také jste se znovu spojili s mnohačetnými Tvářemi sebe sama víckrát, než by se dalo spočítat. Pokaždé, když jste to udělali přidali jste do své paměťové banky ucelenější informace a jedinečné zážitky.........................

Kryon - Stát se multidimenzionálním

21. března 2018 v 15:10 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Montrealu, Québec, Kanada 11. listopadu 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Montrealu.
Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Právě teď sedím před ezoterickým publikem, a tématem celého dne byla multidimenzionalita. Právě jste objevili věci, které jsou pro mnohé neuvěřitelné. Na úplně základní úrovni a v samém jádru lidského vnímání přichází změna. Je to nádherná změna, které je někdy obtížné dosáhnout a představit si, ale když se na ni podíváte blíže, je to opravdu změna, která vás vyvede z temnoty.

Chci v tomto poselství shrnout některé věci, které jsem předal v minulosti, a potom vám chci představit něco nového, co jsem nikdy dříve neřekl. Teď je k tomu čas. Proč tomu tak je? Protože, moji drazí, jste sem přišli a čtete to. Jsme tady jako multidimenzionální energie a bytosti, abychom vás učili tolik, co dokážete o tomto posunu pochopit.
Nejprve se podívejme na to, co se stalo na pódiu od začátku dnešního setkání [Ariane Publishing Convention - kanadské nakladatelství kryonových knih]. Dnešní channelingy přišly z mnoha zdrojů, a přesto zde bylo předáno vlastně pouze jedno jediné poselství. Když se podíváte na různé způsoby, jakými to bylo předáno, uvidíte, že jsou v něm zapojeni i lidé, ale jádro informace je stejné. Jakými slovy lze popsat podstatu toho, co bylo dnes řečeno? Naděje, laskavost, láska, soucit, pospolitost, harmonie a probuzení. Toto je současné poselství z tvořivého zdroje pro planetu, a tak to bylo také prezentováno mnoha channelingy...................

Horoskop na období 19. 3. - 25. 3. 2018

20. března 2018 v 8:30 | Petra Nel |  Horoskop

Boj nebo mír

V horoskopu z minulého týdne jsou popisovány aspekty, které ještě působí, proto je nyní nebudu opakovat.
Zásadní věcí tohoto týdne je jarní rovnodennost 20. 3. v 17, 16 hodin. Slunce vstupuje do znamení Berana a začíná nový cyklus přírody. Víte, z čeho vycházejí vlastnosti slunečních znamení? Z moudrosti přírody a jejího projevu v daném období. Narozený člověk je odrazem přírody v určitém období. Sluneční znamení ukazuje na energii potenciálu člověka, se kterým zachází.

Slunce má v každém období jinou energii. Když pozorujete Slunce během celého roku, zjistíte, že jeho vyzařování se mění podle ročního období. Stejně tak my lidé odrážíme slunce v nás. Uvědomte si, jak se nám změní nálada, když Slunce vysvitne. Slunce je zhmotněné vyzářené světlo Kristova vědomí. Světlo existuje! Stejně tak i v nás je jiskra Světla - Slunce. V horoskopu to je zviditelněno slunečním znamením, které ukazuje energii - kvalitu přírody v daném okamžiku. Stejně jako je Slunce středem sluneční soustavy a ostatní planety putují v určitých oběžných drahách kolem něj, tak i vaše sluneční znamení je středem vaší bytosti. Slunce je seberealizace, vědomí sama sebe, cesta za světlem, k jasnosti a pochopení sama sebe. Lidé někdy berou sluneční znamení jako dogma, že to, co symbolizují, tak je a nelze to změnit. Místo toho je třeba se naučit se svou sluneční energií zacházet, rozvíjet ji, aby vedla k sebepoznání a ke svému Mistrovství. K poznání sama sebe, kým jsem.

Jaký je potenciál člověka. Schopnost pracovat se svou energií. Často se odvoláváme na znamení: "Když já jsem Beran, tak jsem tvrdohlavý a mám na to právo!" Tak omlouváme své některé vlastnosti místo toho, abychom se zamysleli, proč mám (má Beran) v sobě tvrdohlavost. K čemu slouží tato schopnost? Možná k tomu, že je potřeba projít a prosadit se ve spící a zmrzlé zemi. Musí mít v sobě velké množství energie rozhodnutí jít vpřed, i když podmínky k tomu nejsou příznivé. Záměr je projít! Jít vpřed! Když pochopím podstatu tvrdohlavosti Berana, správně ji použiji ve správném okamžiku, tak se z tvrdohlavosti stane odvážný zápal k vývoji. Schopnost vůdcovství. Z jádra Berana se projeví moudrá síla projevení a zaktivování nového cyklu vývoje. To je pravý úkol Beranů. Takto bychom mohli vnímat i téma jeho agresivity a vzteku, které jsou ve skutečnosti jeho vnitřní oheň - náboj. Když se používá nevědomě, tak se tato síla projeví ve vzteku, vznětlivosti a agresivitě, protože vnitřní oheň je tak silný, že Berana zahltí v podobě agrese či vzteku. Nebo někteří Berani ho raději v sobě zadusí a tím přitahují agresivitu zvenku.

V době působení Berana budete puzeni k novým počátkům, rozhodnutím a aktivitám. Přichází energie ze zemského jádra k probuzení. Zacházejte proto s touto energií co nejmoudřeji.
Jarní rovnodennost dle aspektů je v boji, v napětí, které vychází ze strachu. Mars vládce Berana stojí v Kozorohu, v dynamickém aspektu na Slunce a téma boje a agresivity bude hodně zviditelňováno.
Tvrdohlavost a bezohledné prosazení na úkor druhých. Tato pozice vede k soupeření, k touze po vítězství a druhého zničit.
Objeví se velká podrážděnost, napětí a tlak zvenku, který vede k hádkám a nedorozuměním. V nevědomí jsme pocitově v prožitku ohrožení, potlačení individuality a omezování. Naším úkolem je naučit se zacházet s pocitem ohrožení, agresivity a boje.

Luna v Býku v harmonickém aspektu na planety v Kozorohu ukazuje, že nám pomůže selský rozum, praktičnost a reálnost. Jako když dobrý hospodář ví, co má v určité době zasadit a nejde "hlavou proti zdi", ale využívá moudrost a podmínky přírody. Nejde bojem, ale jde v souladu s moudrostí, aby jeho "úroda" přinesla hmotné výsledky. Nenechávejte se proto unášet osobními vášněmi, ale mějte na paměti vyšší zájem. Pokud budeme chtít prosadit jen své, snadno se půjde do boje a konfliktu, který nic nepřinese. Když budeme mít na paměti společný zájem, naleznete vhodné řešení pro obě strany.
Merkur v konjunkci s Venuší v Beranu je v kvadratuře na Pluta v Kozorohu. Myšlenky podléhají negativnímu nastavení, manipulaci a různým hrám. Dotěrné negativní myšlenky, které vás budou znejišťovat, je důležité nerozvíjet. Nechat je projít a nevěnovat jim pozornost. Vždy do mysli vložit svou důvěru - "jsem pod ochranou a ať se projeví má moudrost".
Merkur se stane retrográdní 23. 3. - 15. 4. a naše mysl bude vedena více do nitra. Přemítání, navracení se do minulosti, k dořešení postoje sám k sobě. Nedostává se nám trpělivosti a často proto kvůli impulzivnímu myšlení dochází k chybným závěrům, které nyní můžeme uvidět a opravit.

Mars v Kozorohu se dostává do konjunkce se Saturnem 21. 3. - 17. 4., což je velká síla houževnatosti, cílevědomosti, systematičnosti a sebe disciplíny. Nebezpečím je tvrdost a bezohlednost při dosahování svých cílů.
Tato konjunkce bude v disharmonickém aspektu na Slunce do 8. 4. a bude zviditelňována naše sebe disciplína, zodpovědnost, bojovnost a strach. Jak dokážeme být sami sebou, důvěřovat sami sobě a projevit moudrost svého Jáství.
Budeme hodně vedeni do hmoty, těla, praktických záležitostí, pracovitosti a výkonu. Vše s mírou, Poslouchejte tělo, které bude signalizovat únavu, že je potřeby odpočinek a opustit výkon - musím.
Přeji vám krásnou jarní rovnodennost a pravou (sluneční) nohou vykročte, moji milí.
S láskou a vděčností Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Moudrý příběh o odpuštění

18. března 2018 v 20:41 | https://www.pronaladu.cz |  Citáty a Moudra


Jedna žena právě zemřela. Přišla za ní Smrt. Když ji žena uviděla, usmála se na ni a řekla, že je připravena.
- Na co jsi připravena? - ptala se Smrt.
- Přeci aby si mě Bůh vzal k sobě, na nebesa, do ráje! - odpověděla jí žena.
- A jak si přišla na to, že by tě Bůh měl vzít k sobě? - ptala se Smrt překvapeně.
- Jak by mě mohl nevzít k sobě? Trpěla jsem tolik, že jsem si zasloužila pokoj a mír a Boží lásku - odpovídá žena.
- A čím jsi tolik trpěla? - ptala se Smrt.

- Když jsem byla ještě malá, rodiče ke mně nebyli vůbec spravedliví a vždycky mě nevinně trestali. Bili mě, nutili stát v koutě na hanbě, křičeli na mě, jako bych byla provedla něco strašného. Když jsem pak chodila do školy, spolužáci mi taky jenom ubližovali, bili mě a ponižovali. Potom jsem se vdala, ale můj muž pil a věčně mě podváděl. Děti mě duševně úplně zničily a nakonec mi nepřišly ani na pohřeb. Dokud jsem ještě chodila do práce, šéf na mě stále jen křičel, zadržoval mi výplatu a nutil chodit do práce i ve svém volnu. Nakonec mě vyhodil a ani mi nezaplatil. Sousedi mě za zády pomlouvali a vymýšleli si o mě, že jsem lehká ženská. Jednou mě přepadl nějaký zlosyn, znásilnil mě a okradl.
- A co jsi dobrého udělala v životě ty sama? - vyptávala se ženy Smrt.
- Vždycky jsem ke všem byla laskavá, do kostela jsem chodila, modlila se, o všechny jsem se starala, vždycky jsem všechno táhla sama. Zakusila jsem na tomhle světě tolik bolesti, jako snad sám Kristus… zasloužila jsem si ráj........
- No dobrá… - odpověděla Smrt - rozumím.

Život bez potíží

17. března 2018 v 0:32 | facebook.com/citatypsanezivotem.cz |  Citáty a Moudra

ANITA MOORJANI - Kdybych někdy musela sestavit soubor principů duchovní cesty k uzdravení

15. března 2018 v 9:06 | Anita Moorjani |  Citáty a Moudra
( zdroj obrázku: www.lucieernestova.com )

Vždycky myslete na to, abyste se nevzdávali své síly - raději se spojte se svou velkolepostí. Pokud jde o nalezení vlastní cesty, ta je u každého člověka odlišná. Nabízím jediné obecné řešení, a to milovat bezpodmínečně sám sebe a nebát se být sám sebou. To je nejdůležitější lekce, kterou jsem z (NDE - zážitek blízké smrti) získala, a opravdu cítím, že kdybych toto věděla odjakživa, vůbec bych rakovinu nedostala. Když jsme sami k sobě upřímní, stáváme se nástrojem pravdy na planetě. Vzhledem k tomu, že jsme všichni propojení, dotýkáme se životů lidí kolem sebe a oni se zase dotýkají dalších. Naší jedinou povinností je být láskou, kterou jsme, a umožnit, aby k nám odpovědi na naše otázky přicházely z vlastního nitra způsobem, který je pro nás nejvhodnější. A nakonec - nedokážu snad ani dost zdůraznit, jak je důležité užívat si života a nebrat ani sebe, ani život příliš vážně.

Jedna z největších chyb mnoha tradičních duchovních systémů tkví v tom, že nás nutí brát život příliš seriózně. Jak víte, děsím se vytváření doktrín, ale kdybych někdy musela sestavit soubor principů duchovní cesty k uzdravení, bylo by na prvním místě co nejčastěji se každý den smát a smát se hlavně sám sobě. To je podle mě důležitější než jakákoli modlitba, meditace, zpěv manter nebo změna stravy. Každodenní problémy nikdy nejsou tak hrozné, když na ně nahlížíme s humorem a láskou.

V současné době informačních technologií jsme neustále bombardováni novými zprávami. Žijeme v éře stresu a strachu, a jak se snažíme ochránit se před všemi těmi zdánlivými hrozbami, zapomínáme se radovat a věnovat se tomu, co máme ve svém nitru. Náš život je naše modlitba. Je to náš dar vesmíru a vzpomínky, které tu na nás zbudou, až jednou odejdeme, budou poselstvím našim milovaným. Kvůli sobě samým i kvůli všem lidem kolem sebe bychom měli být šťastní a šířit kolem sebe radost. Jestliže jdeme životem s humorem a s vědomím, že jsme láska, máme velký náskok. Přidejte k tomu krabici čokoládových bonbonů a máte recept na výhru. Přeji vám hodně radosti při uvědomování si vlastní velkoleposti a jejím neohroženém vyjadřování ve světě.

Namasté
Anita Moorjani
( úryvek z knihy: ANITA MOORJANI - MUSELA JSEM ZEMŘÍT )

Kryon v Madridu 2 - Tři návrhy pro změnu Vědomí

15. března 2018 v 8:28 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017
Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Opět jsme dospěli k závěru dne (semináře). Věci, které dnes byly předneseny, byly předány v integritě a s láskou - hudba, informace… to vše se týká volby lidstva. Tématem dne je posun a v tomto krátkém závěru vám představím malou sérii návrhů. Jsou to věci, které jsme již říkali dříve, ale já chci, abyste je slyšeli ve vašem vlastním jazyce. Chci, abyste je slyšeli prostřednictvím mluveného slova a aby to nebylo pro nikoho jiného než pro vás. Mluvím především k těm, kteří jsou v této místnosti. Ano, později to budou poslouchat i jiní, ale tohle je pro vás. Jsem si vědom toho, kdo zde sedí. Vím o vašich záležitostech, o problémech, které si s sebou nesete. Vím o těch, kteří jsou zde a doufají, že se věci změní. Už jsem vám řekl dříve, že jsem si vědom léčitelů, kteří zde sedí a také těch, kdož jsou zapojeni do nádherné ezoterické práce. Já vím, kdo jste, drazí - ti, kteří pomáhají druhým lidem. Ti, kdo mají soucit pro lidstvo. To je stará duše. Mám nějaké návrhy a ty nejsou jednoduché, obzvláště ten první.

Chci, abyste se na moment vrátili ve svém životě. Kdy jste se poprvé učili o ezoterice Boha, o energii, o tom, jakých věci jste schopni? A od koho jste se to naučili? Mohlo to být od vašich rodičů, anebo možná od někoho jiného, od někoho, koho milujete a respektujete až dodnes. To oni vám to ukázali. Anebo jste se to možná naučili z nějaké knížky a tuto knížku si dokonce stále taháte s sebou, nebo alespoň víte, kde je. To proto, že vám pomohla začít dělat to, co děláte. Mohli byste to dokonce nazvat pravidly lásky. Meditace. To, jak postupovat soucitným způsobem… Tohle je těžké: Budete muset být ochotni a skutečně dokázat všechno toto pustit, protože tahle nová energie to všechno zcela přepíše. A je mnoho těch, kteří jednoduše nebudou schopni to udělat, pokud o tom opravdu, opravdu nebudou přemýšlet. Chtěli byste se naučit něco, co pro vás bude cenné? Něco, co se učíte každý den? Jestli se věci změní a vy budete potřebovat odhodit určité oblasti - znalosti, postupy a paradigmata - je to skoro jako byste zradili ty, kteří vás to všechno naučili. Někteří z těch, kteří vás učili, už jsou pryč. Odešli již před mnoha lety. A jestliže se změníte, bude to totéž, jako byste je zradili. A říkáte: "Nemohu to udělat, tohle mě naučila má matka! To mi řekl můj otec. To mě naučil můj učitel." A najednou je Země jiná............

Horoskop na období 12. 3. - 18. 3. 2018

11. března 2018 v 20:00 | Petra Nel |  Horoskop

Završení

Slunce v harmonickém aspektu na Jupitera zesiluje své působení. Jupiter se 8. 3. stal retrográdní, objeví se tak situace, které nás budou vracet do minulosti, tam kde jsme něco nedokončili a nepochopili. Týká se to především pochopení, poznání a porozumění. Jupiter je "zástupce" pravdy, víry, důvěry a oduševnělosti. Podporuje růst, expanzi a požaduje vývoj, pak štědře odměňuje. V tomto týdnu se proto projeví, co jste v minulosti nepochopili, kde jste promarnili příležitost a kde jste nevěřili. Jupiter stojí ve Štíru, jde o proměnu a transformaci své pravdy, víry a poznání sebe sama v té nejhlubší podstatě. Uvidět svá slabá místa, přijmout je, pochopit a proměnit. Díky zpětnému pohledu a pochopení můžete udělat pohyb vpřed, může přijít odměna a projevení štěstěny. Jupiter zůstává retrográdní až do července a působení bude tedy více obrácené do nitra.

Slunce je v kvadratuře na Marse, to je aspekt boje, nepokoje a plýtvání energie. Snadno se dostaneme do ega. Harmonický aspekt s Jupiterem a neharmonický aspekt Marse na Slunce ukazuje, že se budeme pohybovat mezi egem - bojem - soudem (Mars) a moudrostí - velkorysostí (Jupiter). Co v nás zvítězí, boj nebo moudrost? Pokud to bude strana boje, tak se vám to objeví jako hádky, soudy, kritika, vztek, zloba, nespokojenost, pocity neuznání a neocenění. Pokud ve vás převládne energie Jupitera - s moudrým pohledem se povznesete nad situaci a s velkorysostí vším projdete. Okolnosti vám budou nápomocny a můžete vnímat pomoc a požehnání.

Mars je v kvadratuře s Chironem a mužský princip se dotýká své energie boje, vzteku, agrese, vůle, sebestřednosti a prosazení. Velkou výzvou je bezmoc. Pokud mužský princip v sobě nemá zpracované důvěry v sebe, používá svou energii destruktivně, k boji, dokazování a soupeření. Potřebuje druhého zničit, nad ním zvítězit anebo uteče a nechá vše za sebou. Jsou dva základní principy mužské polarity, Dobyvatel - válečník nebo Budovatel - ochránce. Muži jsou v této době s tímto velmi konfrontováni.

Merkur v konjunkci s Venuší v Beranu v kvadratuře na Saturna ukazuje na sklon k pesimismu. Opatrně na negativní myšlenky, pocity nedostatku a zaměření pozornosti na starosti. Nedaří se v komunikaci a ve vztazích. Určité naděje se ukážou nereálné, nebo lépe řečeno, kde jsme měli růžové brýle, tam se ukáže realita. Kde jsme měli pocit, že dostaneme pochopení a lásku, tam cítíme velký nedostatek. Zvenku nic nedostanete, pokud to necítíte uvnitř sebe, k sobě.
Merkur vytvoří kvadraturu s Černou lunou 15. - 17. 3., pozor na své myšlenky a svá slova. Pochybnosti o své moudrosti, schopnosti něco pochopit. Negativní myšlenky a komunikace. Můžete být slovy druhého zraněni či někoho slovem ranit. Negativní projekce - očekávání, mylné informace a záměrné lži. Manipulace s informacemi a vynášení strachu přes média.
Následně se dostane Venuše do kvadratury s Černou lunou 17. - 20. 3., což přinese téma lásky, vztahů, sebe přijetí, odmítnutí a závislostí. Objeví se téma zrady a podvodu. Objeví se neovladatelné touhy a osudová setkání. Buďte velmi opatrní. Je to pokušení a přichází vás vyzkoušet, jak dokážete být sami sebou, jaký máte vztah sami k sobě a jak se necháte ovládat okolím.

Novoluní nastává 17. 3. ve 14. 11 hodin ve znamení Ryb v konjunkci s Chironem. Novoluní vždy aktivuje nové téma, které nás provází do dalšího novoluní. Toto téma na každého působí jinak. Jako když v rádiu hrají písničku, v každém rozezní jiné emoce, představy, vzpomínky, podle jeho charakteru a zkušeností. Stejně tak působí energie, která nás obklopuje a pro všechny je stejná, jen u každého vyvolá něco jiného. Je to silné novoluní vzhledem k tomu, že je ve znamení na konci zvěrokruhu. Dokončuje se nám tak jeden přírodní - rostlinný cyklus, který můžeme nazvat "tlení". Působení Chirona dává novoluní mystickou sílu, která nás povede do hlubin vlastního nevědomí a jeho tajemství. Vynesou se zranění a dary, které mají počátek až u Adama a Evy v ráji. Lidem, kteří jsou hodně otevření a těm, kteří jsou před probuzením svého vědomí Já, se objeví zranění osobnosti, pochybnosti o sobě, pocity opuštěnosti a oddělení, které se mohou rozpustit do důležitého pochopení. Až do velmi silného zvláštního prožitku.

Novoluní je na sabiánském symbolu: "ÚPLNĚK SKLIZNĚ" ZALÉVÁ SVĚTLEM JASNOU PODZIMNÍ OBLOHU. Klíčová myšlenka: Světlo naplnění, žehnající dobře vykonané práci. Tento symbol nám přináší zprávu, že nastal čas sklidit, co jsme nejen zaseli, ale i vypěstovali - nebo co se vypěstovat nepodařilo.
31. 3. nastane úplněk tohoto novoluní a bude zviditelněna - zhmotněna sklizeň našeho života, v rovině hmoty, emocí, idejí a víry. Projeví se, nakolik jsme zralými a moudrými jedinci.
Při aspektech Černé luny a Merkura s Venuší je výzvou nepropadnout egu, chtěním, závislostem a potřebě si vzít to, co vám nepatří. Je důležité zůstat v důvěře a oddanosti, že to, co k vám patří, přijde "samo od sebe", z vyšší vůle spravedlnosti.
Mars 17. 3. po 18. hodině vstupuje do znamení Kozoroha. Vůle je zaměřená na výkon, má dostatek trpělivosti, systematičnosti a houževnatosti.

Slunce je v konjunkci s Chironem 15. - 22. 3., léčení Já, charakteru, sebe přijetí, sebepoznání a své seberealizace. Objeví se živé sny, které jsou léčivé.
Lidé, kteří jsou ve svém středu, vědomě ve svém centru bytosti mohou prožívat intenzivní léčivou energii, která je spojena s Kristovým vědomím. Objevuje se nasměrování a schopnost nastoupit službu. Být ve službě Světla a lásky. Kde je hodně zanesení, tak tato konjunkce vynese bolest a zranění, zviditelní, čím člověk trpí. Objeví se proto i hodně zraněných a nemocných lidí, kteří potřebují nabídnout pomocnou ruku. Člověk v bolesti ale může snadněji propadnout egu a nabízená pomoc může být odmítnuta. Vyvarujte se proto záchranářství za každou cenu. Buďte otevření a zůstávejte pouze v nabídce. Lidé zranění a bolaví se nejvíce bojí Světla, které osvětluje jejich bolest, která je z jejich pohledu potom ještě větší.

Čeká nás mysteriózní týden plný emocí a intenzivních zážitků. Zároveň pokušení ega strhnout člověka do strachu a marnosti. Po celou dobu do 31. 3. působí Černá luna v harmonii s Neptunem. Je snazší přístup ke svému vyššímu Já - moudrému Já - k Duchu. Působí božské vědomí, objevují se zázraky, milosti a odpuštění. Přichází to cestou "samo od sebe" a v lehkosti. Jsou to odměny za pokorné přijetí v realitě, za soucit a schopnost cítit v sobě větší bytost, než je vaše malé já - osobnost. Zesiluje se vnímavost, citlivost, intuice, vhledy, živé sny, znamení a inspirace. Schopnost odevzdat se. Tady platí: "Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň Pane." Prozřetelnost zná vaši další cestu, proto jste okolnostmi směřováni tam, kde je to pro vaše dobro. I když vy to třeba chcete jinak. Důvěřujte, pokud zasáhnete egem, vše zkomplikujete. Přichází hodně podpory a pomoci.
Přeji Vám, ať ve vás důvěra a láska převáží.
S láskou, Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Úžasný


Jeshua - Semínka celistvosti uvnitř Vás si přejí vyklíčit

8. března 2018 v 0:07 | Pamela Kribbe |  Channeling

Jeshua prostřednictvím Pamely (Egypt, prosinec 2017)

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu, abych s vámi dnes oslavoval. Ctím vaše duše a vidím ve vás všech velkolepost. Přišli jste sem do Egypta, abyste se znovu spojili s hlubší částí své duše. Je to vaše vyšší bytí, vaše vyšší vědomí, které hledáte, abyste ho vyjádřili a zprostředkovali Zemi. Není žádná náhoda, že jste zde právě v tomto čase, protože existuje touha, toužení ve vašem srdci spojit se s tím, kým skutečně jste. Často se cítíte zlomení či nekompletní. Jako byste neměli plný přístup ke svému vnitřnímu vědění a své tvořivé síle. Vzpomínáte si někde hluboko, jaké to bylo mít tuto tvořivou sílu a toto vnitřní vědění a proto ho stále hledáte.

V dnešním světě jste díky výchově a vzdělávání, které přijímáte, od svého vnitřního já odvráceni. Rozvinuli jste osobnost, která je zaměřená převážně na vnější svět a společnost. Vy jste však probuzené duše a nejste schopni plně zapomenout na to, kým ve skutečnosti jste. Proto se uvnitř cítíte rozpolcení a většina z vás to cítila již od dětství. Abyste plně vstoupili do skutečného já, potřebujete se osvobodit nebo se vzdálit od sebe sama, od mnoha představ, které jste se naučili. Potřebujete učinit krok zpět nebo se rozloučit se způsoby, ve kterých jste vyrůstali. Často se necítíte dobře s druhem vzdělání, které jste přijali nebo s pracemi, které vykonáváte. Část vaší duše, která vás volá vás vede pryč od běžných způsobů přemýšlení, od lidské společnosti. Tak se zdá, že volání vaší duše vás vede do prostoru osamělosti a separace. Chcete být vyživováni druhem energie a vibrace, která se zdá být v tomto světě nedostupná. Když vstoupíte do tohoto prostoru osamělosti, který je ve vašem životě časem nevyhnutelný, jste hluboce vyzýváni. Přesto je tento prostor samoty, pocitů odlišení od hlavního proudu vědomí branou do vědomí jiné úrovně.

Nyní vás žádám, abyste se spojili s částí vás samých, která se necítí dobře, která nesouzní s realitou, v které jste. Vnímejte, jak se cítíte nepochopení, jak jste během svého života postrádali uznání druhých lidí. Vnímejte svou vlastní samotu. Často jste se snažili s touto samotou bojovat a hledali odpovědi uvnitř světa. Nyní vás žádám, abyste byli plně přítomní a uvědomili si svoji osamělost v sobě. Běžte dovnitř svým vědomím a vnímejte své tělo zevnitř. Vnímejte smutek ve svém srdci z vašeho odpojení od jednoty, celku. Existuje část vás, kterou můžete nazvat svým vnitřním dítětem, které se cítí uvnitř této reality neuvěřitelně ztracené a zmatené. Je velmi důležité, abyste toto dítě znali a spojili se s ním. Spojte se tedy s ním a vnímejte uvnitř svého těla, kde se nachází.....................

Abraham - Řiďte se impulsy jako děti

7. března 2018 v 16:51 | Esther Hicks |  Channeling

Tuto interakci jsme si velmi užili. Cítíme, že vaše vibrační frekvence se posunula. Cítíme mnohem větší rezonanci mezi vámi a vaším vnitřním bytím. V důsledku toho se ve vašem životě určité věci změní. Ihned si toho všimnete. Jak si spojíte změnu své vibrace se změnou, která se odehraje ve vašem životě, pak budete žít novým způsobem. Přistupujte k tomu hravě. Není na tom nic těžkého. Chceme, abyste ke všemu přistupovali lehčeji. Toužíme, abyste z dnešní konverzace cítili jednoduchost vesmírných zákonů.

A jednoduchost vašeho systému vedení a to, jak je vám k dispozici. Něco jako novou hračku. Esther svému vnukovi koupila obří auto na dálkové ovládání. Byli v Utahu a on se nemohl dočkat, jak si s autem bude hrát ve sněhu, protože s ním chtěl jezdit ve sněhu, po kamenech a zažít s ním různé věci. Jednoho dne, asi v 10 hodin večer, Lukova máma se ptá: Viděla jsi Luka? Esther na to: Není tady. Je tam? Je nahoře?
Doma ho nemohli najít. Jeho boty byly také pryč, jeho rukavice taky, bunda taky a auto také. Ihned věděli, že je venku v 10 večer při teplotě -3 stupňů, a že si hraje s tím svým autem. Tak šli za ním ven, vánoční světla svítila na sníh, a on si velmi užíval hraní si se svou novou hračkou.

Učil se nové věci, učil se to auto kontrolovat… nikdy předtím si s ničím nehrál ve sněhu. Nepotřeboval, aby ho někdo pozoroval, aby někdo věděl, že tam je, od nikoho nic nepotřeboval… byl jen sám se svým autem a bavil se. S tímto jste přišli do tohoto života. Nepotřebovali jste, aby vám máma říkala: "Nechoď ven do zimy! Nepotřebovali jste, aby vám babička říkala: "Je už večer, počkej na ráno." Namísto toho se jen řídil svým blahem a to přejeme i vám. Když Esther a Tracy šli za ním ven do sněhu, objevili nejblaženější, nejmagičtější moment jejich života. Pro ně to bylo také něco nového. Kdo si hraje ve sněhu v noci a zimě?

Lidé, kteří se řídí svým blahem… Někdy to, co chcete, je na místech, která jste si z irelevantních důvodů zablokovali. Když se dostanete do souladu a harmonie, a jste ochotní se řídit impulsem jako nemoudré děti, kdy jste ochotní se řídit impulsem namísto logikou a rozumem, když jste ochotní se řídit impulsem s rizikem, že si způsobíte potíže u těch, kteří od vás chtějí opak, když budete ochotní se řídit svým blaženým impulsem, objevíte magii… ve sněhu nebo kdekoliv, kde budete. Vaše vnitřní bytí o vás všechno ví. Vše. Vaše vnitřní bytí ví, kde jsou věci, které budete mít nejvíce rádi, a jak blízko k vám jsou.
A neustále vás pobízí k dalšímu kousku a kroku, ne protože jedna věc je nezbytná, abyste se dostali k další, ale protože tento krok je příjemný. Jak najdete krok, který je příjemný, tak další vám bude snadněji k dispozici. To je to, co lidé mají nejvíce potíže od nás uslyšet, protože je to téměř opak toho, co jste se učili a snažili uplatňovat většinu svého života, Pokud z toho máte dobrý pocit, je to dobré.

Řiďte se dobrým pocitem a stabilizujte se v něm a sledujte řadu dobrých nápadů a dobrých výsledků a dobrých uvědomění a dobrých manifestací, ze kterých se budete cítit dobře, které se ve vašem životě odvinou. Pak buďte připraveni na ty, kteří moc nechápou, jak to funguje, že vás budou trochu kritizovat, protože vy budete žít kouzelný životě a oni nebudou chápat, proč jste neustále šťastní a věci vám vždy vychází. Kousek po kousku jim pomůžete pochopit, že takoví jste. Že na tohle jste přišli. Rozhodli jste se realizovat život, ze kterého máte dobrý pocit. Rozhodli jste se dovolit životu, který vás chce, aby vás měl. Rozhodli jste se dovolit dobře pociťujícímu životu, aby vás měl. Je zde pro vás spousta lásky.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Nové akášické vzpomínky

7. března 2018 v 16:46 | Lee Carroll |  Channeling


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 23. července 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Channelingy druhého dne obsahují vždy energii, která první den ještě není přítomna. A velmi často jsou i poselství jiná, jak tomu bude i v tomto případě. V této skupině jste spolu strávili hodně hodin a studovali něco neuvěřitelného: jak si ve svém vlastním životě a srdci vytvořit symbiotický vztah mezi částmi, z kterých vzniká soudržnost (koherence). A v tom teď budeme pokračovat. Tento channeling je pro vás v této místnosti, i když jej později uslyší i ostatní. Avšak toto je přítomnost a proto se můžete zaposlouchat do něčeho, co je určeno pro vás.
V oblasti ezoteriky s channelingy, jasnovidectvím, léčením, s tím vším, co jste, v co věříte a na čem pracujete, existují věci, které znějí pravdivě. A dnes večer bych chtěl k těmto pravdivým věcem přidat něco, abyste si zodpověděli otázku: "Kdo skutečně jsem?" Drazí, musíte ustoupit stranou. Je to cvičení koncentrace.

Rád bych, abyste na chvíli ustoupili stranou, od všech svých myšlenek o tom, kdo jste, co je skutečné a co bude následovat. To jediné, čím teď právě jste, je člověk sedící na židli.A všechno to ostatní - radosti, starosti, časové plány - prostě odložte stranou. Zakrátko si to zas můžete vzít zpátky. Rád bych, abyste se jen na chvíli vznášeli ve svém vědomí. Vím, kdo jste, a přál bych si, abych vám mohl předat to, co vidím a cítím. Možná to v tomto prostoru, který jste si pro sebe vytvořili, i uvidíte. Jako první, staré duše, bych vám chtěl sdělit něco, co možná trochu tušíte. Jste všichni vzájemně spojeni, spřízněni. Staré duše, které prožily tucty, stovky nebo dokonce i tisíce životů, potkávaly na své cestě také jiné staré duše. Není to tak těžké pochopit, možná jste už dřív nějakým způsobem žili spolu, přestože jste vstoupili do této místnosti a odejdete z ní, a už se třeba nikdy nepotkáte, nepoznáte bratra nebo sestru, nebo ty, kteří padli vedle vás ve válce, nebo ty, kteří vám pomáhali při porodu vašeho dítěte. Vidíte, přicházíte a odcházíte jako jedna rodina starých duší, a nádherný plán mezi vámi je takový, že až nastane čas, uvědomíte si to..........


Kryon - Marshmallow Messages – Únor 2018

6. března 2018 v 8:08 | Lee Carroll |  Channeling

KRYON MMM 07. 02. 2018 - STÁT SE MULTIDIMENZIONÁLNÍMI
Energie na Zemi se mění pro vás! Právě teď máte větší schopnost pokročit ve světle než kdykoli dřív. Nyní je vám dostupná schopnost (připraveni?) stát se multidimenzionálními.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova živého channelingu "Stát se multidimenzionálními"


KRYON MMM 19. 02. 2018 - JÁ JSEM
Pokud je Bůh skutečně Bůh, pak je Bůh živý coby Stvořitel, coby JÁ JSEM, nikoli JÁ BYL! JÁ JSEM znamená přítomného (současného) Boha, nikoli minulého. Představuje Boha se současnými, nádhernými a láskyplnými informacemi. Není to Bůh z knihy napsané před tisíci lety. Drazí, v knize je historie! Bůh je živý ve vás!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk


KRYON MMM 26. 02. 2018 - CO TO ZNAMENÁ?
Stále máte 24 párů [chromozomů], ale jeden z nich není viditelný, tak jako není viditelná ani gravitace nebo magnetické pole. Tento velmi zvláštní 24. pár je plně multidimenzionální a proto vaše DNA může skutečně ovlivnit pohyb elektronu v kvantovém poli.
Co to tedy pro vás znamená? Znamená to, že máte schopnost sami sebe dostat z lineárního myšlení, z toho, co vás vždy vedlo přímo do války a disfunkce! Chápete to? Nikdy jste nebyli dost moudří na to, abyste pochopili, kdo skutečně jste. To se nyní mění.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu

Zdroj: https://www.facebook.com/kryoncesky

LORNA BYRNE - SÍLA ODPUŠTĚNÍ JE V NÁS

6. března 2018 v 7:39 | LORNA BYRNE |  Duchovní růst

Nedávno jsem dávala na facebook příspěvek o důležitosti odpuštění a mnoho lidí mi k němu napsalo, že neví, jak má odpustit.

Možná hledáte nějaký specifický návod, zkoušíte třeba stokrát za sebou napsat, že chcete odpustit, a přesto to nefunguje. Nejdůležitější věc, kterou si všichni musíte uvědomit, je že v sobě máte sílu rozhodnout se pro odpuštění. Tím, že se rozhodnete někomu odpustit, uzdravíte část zranění, které ve vás je.
Nejtěžší je odpustit například, když někdo ve vaší rodině byl zavražděn - to je něco strašného a odpustit něco takového je opravdu těžké. Ale menší věci se odpouštějí snadněji - nejdou srovnávat s událostí, při které bylo zabito dítě nebo někdo zemřel při útoku.

Myslíme si, že nemůžeme někomu odpustit, protože ten někdo se třeba opil na oslavě a začal si něco s naším partnerem nebo na nás byl někdo ošklivý a my mu to máme za zlé. Možná že šéf, soused, kamarád nebo nějaký příbuzný něco řekl a my si namluvíme, že nám ten člověk něco udělal, ale ve většině případů nám nic neudělal.
Jednoduché věci ve vás mohou probudit nenávist. Váš soused sebere kus papíru na vašem dvorku a vy ho za to začnete nenávidět nebo chodí na zahradu kouřit a vám přijde, že by to dělat neměl.

Váš strážný anděl se vás pokouší přimět k tomu, abyste změnili názor. Zeptejte se sami sebe, proč toho daného člověka nemáte rádi. Musí tam být nějaký důvod, třeba že vás ten člověk zranil nebo něco řekl nebo jste s ním měli střet. Odpusťte mu ten střet, možná jste si oba velmi podobní, a tak si navzájem vadíte?
Také můžete na někoho žárlit, možná že někdo umí něco lépe než vy, a tak toho člověka začnete nesnášet, ale pamatujte na to, že vy dokážete dělat věci svým vlastním způsobem, který je jedinečný a důležitý.
Bohužel nám někdy přijde těžké zapomenout na nějakou maličkost, protože nemáme nic jiného, na co bychom se mohli soustředit. Lidem to dává pocit, že se v jejich životech něco děje, ale ve skutečnosti je to jen blokuje od toho, aby se mohli posouvat kupředu. Je možné být naštvaný na něco, co vám někdo udělal, ale zároveň nebýt naštvaný na toho člověka, který to udělal. Maličkosti vás v životě mohou přimět k tomu, abyste nenáviděli, a ničit vám život, ale nestojí to za to, život je příliš krátký....................

Horoskop na období 5. 3. - 11. 3. 2018

6. března 2018 v 7:33 | Petra Nel |  Horoskop

Doznívají aspekty z minulého týdne. Slunce je v konjunkci s Neptunem - silné působení světla k vynesení iluzí, klamů a nejasností se posouvá do harmonického aspektu k Plutu 5. - 15. 3.. Síla vůle, odhodlání a schopnosti proměny. Dostáváme podporu. V druhé polovině týdně Slunce vytváří aspekt k Jupiteru 7. - 20. 3., objeví se optimismus, štěstěna a vývoj. Jupiter je štěstěna a přináší hladký průběh tam, kde to drhlo. Důležitá je důvěra a víra, protože když věříte, víte že vše dopadne dobře. Projevení spravedlnosti. Jupiter je ve znamení Štíra a rozhýbává transformační proces skrze odkrývání podsvětí, sklepení a temnot. Manipulace, moc, peníze a sexualita.

Mars v harmonickém aspektu na Urana 1. - 17. 3. je energie velmi úderná, je přímá, rychlá, odvážná a vůle má zde velkou sílu a moc. Přichází velmi silná energie pravdy a svobody, která je zviditelňována, a hlavně také schopnost reagovat přímo a radikálně, pokud je něco v nepořádku. V lidech se probouzí potřeba reagovat a projevit svou pravdu. Jít a konat, projevení a zastání se pravdy, čestnosti, morálky a soudnosti. Začíná to, co vygraduje v dubnu 2018. Společenská dění ukazují na absurdity a naprostou nestydatost. Proč? Jak dlouho necháme si lhát a líbit si absurdity od toho, kdo nám vládne a my tomu jen přihlížíme? Právě mocenská struktura bude zviditelňována, osvětlena v pravdě a co je již uzrálé, bude odhaleno. Spravedlnost bude působit, můžeme říci, že božská spravedlnost začne "pracovat". Ona tady vždy je, ale je nám ponechána svobodná vůle. A když pohár přeteče, svobodná vůle a konání člověka bude "překontrolováno" vesmírnou spravedlností. Účty se začnou skládat. Kdo svou svobodnou vůli použil se záměrem "čistým", bude odměněn, kdo pro svůj zisk, bude platit.

Merkur a Venuše přechází 6. 3. do znamení Berana, dostáváme nový impulz a zároveň je to pohyb vpřed v projevení. Tato konjunkce vytvoří neharmonický aspekt k Saturnu 7. - 17. 3., je zde nebezpečí, že mysl a pohodlí v nás dostane strach se projevit. Blokování projevení svých myšlenek, názorů a hodnot. Sklon k pesimismu, a především tíze bytí. Ale pozor!! Jak jsem již psala - o velké podpoře Světla a pravdy, probuzení skutečnosti, schopnosti vidět pravdivou realitu!, toto je jen reakce k zamezení - strachem, tlakem.

Můžete si to představit jako projekční plátno, kde je vám předváděna realita, jenže to plátno se roztrhne velkou silou větru. Za roztrženým plátnem se ukáže skutečná realita. Vidíte, že na projekčním plátně byla realita změněna. Stejně se toto děje v nás. Máme nějaké mínění o sobě, a nyní se tato vytvořená iluze svým vědomím roztrhne. Nahlédneme tak za plátno a uvidíme pravdu o sobě. Buď se chopíte příležitosti a projdete za to plátno anebo ho budete rychle zašívat, aby se vrátila stará pravda. O to se bude snažit naše ego. Bude se snažit skrze myšlenky popřít nové poznané, vymluvit se nebo prostě odmítnout. Zde pracuje vaše svobodná vůle, protože pouze vy se rozhodujete, co s tím uděláte. Možná zjistíte, že se nelze vrátit do starého života, vědomí, přesvědčení, když poznáte něco hlubšího, pravdivějšího a více naplňujícího. Nastane i určité vyhrožování a zastrašování uvnitř nás.

Ten, kdo se v nesouhlasu projeví společensky, bude mocenským principem zastrašován a omezován. Pokud nechceme uvnitř sebe vidět pravdu, když jsme v iluzi, stejně tak nechceme vidět pravdu kolem sebe. Proč? Protože v opačném případě se v nás objevuje pocit, že je třeba něco s tím udělat, už bychom nemohli žít ve spánku nevědomosti. Je potřeba překročit svou komfortní zónu. Jít pravdivě, přímo a s důvěrou vpřed. Ten, kdo má čistý záměr a koná pro blaho celku, je pod ochranou. Pokud se necháme zastrašit, zase se vše zamete pod koberec. Vnější události ukazují, jak jsme na tom vnitřně. Pokud nejsme ochotni řešit problém uvnitř sebe a tvrdíme, že raději nic nechceme vědět a především změnit, tak se to projeví i ve společnosti. Až tady bude dostatek lidí, kteří budou ochotni udělat změnu, projeví se revoluce ve vnějším světě.

8. 3. Slunce v kvadratuře s Marsem - je aspektem bojovnosti, hádek, nepokojů a nespokojenosti. Dynamika aspektu vede k důraznosti a k soudům. Vyvarujte se soudit a hodnotit sebe či druhé. Můžete cítit tlak, napětí, podrážděnost a agresivitu.
Opět připomínám, jak jsem psala na začátku tohoto textu, máme dostatek pozitivních aspektů k podpoře nás, našeho vědomí a vývoje společnosti, proto osobní - egoistické zájmy odsuňte a do popředí dejte vyšší zájem - ať se koná pro blaho všech. Vždy je důležitý záměr, s jakým záměrem vstupujete do konání. To je vědomé používání své vůle.
Přeji klidný a bdělý týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.