Červen 2018

Byl jednou jeden rabín ..

30. června 2018 v 16:19 | Facebook - nšpirácia Pracovníkov Svetla |  Citáty a Moudra

Dobro versus Zlo

29. června 2018 v 18:37 | Saint-Exupéry |  Citáty a Moudra

Dopis pozůstalým. Radujte se ze života.

28. června 2018 v 22:22 | Charlotte Knightley

Od roku 2013 byla Charlotte Knightley sloupkařkou listu The Huffington Post. 16. září 2014 zemřela na rakovinu.
Napsala "dopis na rozloučenou" - svůj poslední novinový sloupek čtenářům. Měla jim co říci.
- Obvykle jsem si život plánovala. Líbily se mi všechny ty seznamky, upomínky, lepíky… Ať jsem se pustila do čehokoli, začátek se mi vždycky podařil. Jenže pak jsem o věc rychle ztrácela zájem, začala mě nudit a bývalé nadšení bylo pryč.
Ovšem s rakovinou jsem si podobný přepych nemohla dovolit. Není to něco, na co byste se mohli vykašlat, jakmile vás to začne otravovat. Nejde ji odložit na potom a zatím dělat něco zajímavějšího. Alespoň mě se to nepodařilo, Ode dne, kdy jsem se tu zprávu dozvěděla, musela jsem včas odevzdávat všechny výsledky a přesně chodit k lékařům, abych absolvovala potřebná vyšetření.

Vyzkoušela jsem veškeré nabízené metody: od tradiční medicíny po akupunkturu, tvaroh s olejem a čerstvé šťávy. Rakovina se stala mým životem. Všechny svátky, účes a dokonce i pilotní kurs na vrtulník - všechno teď záviselo na dobrých nebo špatných výsledcích chemoterapie. Danny a Lucy, nedobrovolní svědci mého stavu, přestože je do určité míry chránil jejich věk, byli rovněž naprosto závislí na mém režimu. Je to všechno, co o mě vědí a já doufám, že jim to nezabránilo pocítit mou lásku a vědět, že jsou vytouženými a nejvíce milovanými dětmi na světě.

Jejich nevinnou nevědomost, s jejíž pomocí jsme se snažili je ochránit, je teď třeba rozbít. Pro ně jsem se od svého narození zkrátka "necítila dobře". "Zašli" jsme tedy do nemocnice, kde mě vyšetřili… Bohužel, poslední výsledky nám nenechávají vůbec žádnou naději. Nemáme teď ani těch pár měsíců, ve které jsme tolik doufali. Zůstaly mi jen dny, v nejlepším případě pár týdnů. Nikdo z nás si nemyslel, že mě na tu dobu pustí domů, ale v poslední chvíli se stal zázrak a dovolili mi strávit poslední dny se svými dětmi a milovaným mužem.
Píšu tohle a sedím na gauči, dá se říci, že skoro nemám bolesti a snažím se dokončit některé jednoduché věci: organizaci pohřbu a prodej svého auta. Každé ráno, kdy se probudím, jsem vděčná, že dnes ještě mohu objemout své děti a dát jim pusu. .................

AA Michael - Slunovrat v červnu 2018 a Lví brána 8/8 2018

27. června 2018 v 19:24 | Celie Fenn |  Channeling

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn
Svatý rok 2017/18 se blíží ke konci a Vlna Světelných kódů a Energie, která byla uvolněna při Lví Bráně 2017 dosahuje svého vrcholu při červnovém Slunovratu 2018.Milovaní, byla to mocná cesta, neboť Vlny Kódů Světla a Vody aktivují více hlubších úrovní přeměny na vaší Planetě. Pokračující vlny přeměn, které cítíte zvláště od března tohoto roku, jsou všechny součástí jedné Vlny Světla, která byla uvolněna z Velkého Centrálního Slunce/Galaktického středu v době Lví brány 8/8 v srpnu 2017.

Nyní víte, že ve Kvantové fyzice je možné zažít světlo jako částici a jako vlnu. To znamená, že jednotnou "událost" je možné zažít jako "vlnu" zevnitř kontinua Času/Prostoru.
Tak jste během Svatého Roku zažívali vlny Kódů transformačního Světla a Vody. Tyto Kódy přeměňovaly a rozšiřovaly vaše Světelné Tělo a čistily a aktivovaly vaše Fyzické Tělo.Kódy Diamantového Světla obsahují informaci, která aktivuje Mřížky vašeho multidimenzionálního Světelného Těla, zatímco Kódy Diamantové Vody pročišťují "vody", ze kterých se skládáte a přinášejí jasnost a záření do vašeho Fyzického Těla,jako nezbytný předpoklad aktivace Šablony vašeho Diamantového Těla Nové Země.

Milovaní, v tomto minulém roce jste se ponořili hluboko do stále hlubších vrstev vědomí. Tam jste se setkali s velmi hlubokými vrstvami Božského ženství, těmi aspekty Duše a Ducha, které vedou vaše hmotné bytí inkarnací na Zemi.
Na své hluboké cestě jste se setkali s posvátným Ženstvím jako s "Jezerní Paní" a ona předala Posvátný Meč Exkalibr Božskému Mužství. Tím předává moc Božskému Mužství, aby vystoupilo a tvořilo, bez boje nebo agrese, ale jednoduše v Proudu Božské Lásky.

Víme, že mnoho z vás je unaveno bojem o přežití na Zemi. Říkáme, že to je teď pryč. Jakmile se spojíte se svým hlubokým Božským Ženstvím a dovolíte Mužství vzít Meč Pravdy, který odsekne veškerou iluzi, tak získáte moc tvořit svou cestu bez úsilí. Vaše Realita se bude jednoduše zhmotňovat kolem vás podle vašeho přání a potřeb, tak jak je specifikováno v Šabloně Diamantového těla Nové Země.
Starodávná historie Siria/Egypta o Isis a Osirisovi v mnoha ohledech učí stejnou pravdu. Je to Isis, Božské Ženství, které musí dát moc Osirisovi, Božskému Mužství, k aktu magického tvoření, aby mohlo být zrozeno Nové ve formě magického dítěte Hora. Je to Horus, kdo vypudí temnotu a vytvoří Věk Světla.

Milovaní, jste připravení, účastnit se tohoto hlubokého a zářivého spojení "Svatého Manželství". Ve vás se slaďují energie Dvojplamene Božského Mužství a Ženství do Harmonie a Získání moci! V tom okamžiku může být zrozeno Nové jako Svatý Zákon/testament Božské Lásky a Harmonie na Zemi.
Tak v každém z vás dává jednota vnitřního Dvojplamene povstat získání moci, magie a zkušeností nádherné Nové Země.......................


Solara - FRAGMENT REPORTU NA ČERVEN 2018 - Přeměna v zóně Přechodu

27. června 2018 v 19:22 | Solara |  Channeling

V květnu jsme zažívali mocný příliv Nové Reality AN, která významně ovlivnila naše celé bytosti. To spustilo nesmírný RESET 11*11*11, který budeme dál zažívat v červnu. RESETY 11*11*11jsou nanejvýš vzácné a vlnu za vlnou se šíří uvnitř i vně, dokud nic nezůstane nedotčeno. (Jediný další RESET 11*11*11, o kterém vím, byl 11. listopadu 2011).
Tento měsíc je naší výzvou, abychom dali stranou jakýkoli starý vzdor, resistenci, a dovolili vlnám změn volně plynout skrz naše bytosti. Pak je potřeba použít tento rozsáhlý RESET v každé stránce našich každodenních životů. Jak to budeme dělat, budeme uzemňovat svůj rozšířený úhel pohledu akcemi do fyzické manifestace.

Je to Čas Prolomení, kdy většina věcí je NA LINCE. Opravdu nyní musíme vykročit vpřed do svých Opravdových Životů. Když se budeme snažit zůstat ve svých starých životech a držet se omezených druhů víry, začneme vlastně jít dál spíš zpátky než dopředu. To způsobí, že osvobození se od duality později bude obtížnější.
Je mnoho věcí, o kterých víme, že je musíme uvolnit a propustit a mnoho kvalit, které potřebujeme rozvinout. Jsme si těchto věcí vědomí mnoho let. Ale nyní je už nemůžeme odložit. Prostě nám došel čas. Už nemůžeme zpožďovat změny, které potřebujeme udělat. Opravdu je musíme udělat nyní,. TEĎ nebo NIKDY! ...................

Kryon - Série odhalení 2017 - 1. část Kdo jsem

27. června 2018 v 19:18 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 24. srpna 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jsou tací, kteří budou poslouchat tento channeling až tehdy, čemu říkáte vaše budoucnost. Poselství pro ně je následující: Zkoumáte, co se tady děje. A tím mám na mysli, že tyto channelingy jsou určeny těm, kteří tu sedí přede mnou na čtyřdenní akci nazvané Série odhalení. Tohle je první channeling. Zaposlouchejte se tedy i vy, kteří se přidáte později k tomu, co se tady právě teď děje. Tyto channelingy se liší od jiných druhů channelingů, které jsou instrukcemi pro všechny. Tento je pro vás (kteří tu sedíte).

Budeme konkrétní. První bod je tento: Drazí, v této místnosti se rozvíjí energie, která předpokládá něco, co nazýváme vnímáním, uvědoměním. V této místnosti jsou zastoupeny všechny druhy cest a já je všechny znám. Když teď řeknu, že je znám, míním tím, že druhá strana závoje a Duch vědí, proč jste tady, nejen to, proč tady sedíte na židlích, ale i vaše jména. Nejsou to však ta jména na vašich jmenovkách. Jsou to krásnější jména, nevyslovitelná, protože jsou vyslovována ve Světle. Je to jméno toho, co nazýváte vaší duší. Je to to nejlepší jméno, jaké můžete mít. Je to něco nesmírně krásného, ne nějaká entita, ale něco, co je součástí celku, avšak je od celku odděleno, tady ve vaší realitě, kterou jste začali vnímat, v kvantové realitě, která je částí Boha a částí, která tu je provždy...................

Horoskop na období 25. 6. - 1. 7. 2018

25. června 2018 v 8:07 | Petra Nel |  Horoskop

Spojení navázáno

Venuše opustila opozici s Marsem a téma partnerství, mužského a ženského principu se uklidní. Téma spojené s Marsem a procházení procesu nadále pokračuje tak, jak je popsáno v minulém horoskopu.
Mars se 27. 6. - 27. 8. stane retrográdní (zdánlivý zpětný chod), což znamená, že se téma mužského principu ještě zesílí …. Mužský princip přehodnocuje své minulé činy, dělá revizi a opravy. Překračuje omezení a hranice dané společností a nastavenými "normálnostmi", co se má a jak se to má. To mužskému principu ale nyní už nestačí, potřebuje tyto hranice a omezení překročit, najít nové cesty a překročit sám sebe, své vlastní hranice …. Objeví se proto i společensky nové zkušenosti, rozhodnutí, které budou celou společnost posouvat dále. Mars je Vodnáři (17. 5. - 13. 8. a 11. 9. - 15. 11.), bude se to proto týkat humanity, lidství, ideálů, bratrství, rovnosti. Projeví se nové hodnoty, které budou muži (mužský princip) prosazovat a stát si za nimi.

Měla jsem pocit, že toto postavení Marse je v něčem významné, důležité, zásadní. Začala jsem tedy pátrat a zjistila, že Mars ve Vodnáři je retrográdní po 47 letech. Naposledy byl v roce 1971. Mars obvykle projde celým zvěrokruhem za 2 roky. Je zajímavé, že když je retrográdní, zůstává v daném znamení déle i několik měsíců, tím se zvětšuje vliv a význam této energie. V protilehlém znamení Vodnáře, ve znamení Lva, byl Mars za tu dobu retrográdní několikrát. Co to znamená? Procházíme vývojově zásadním obdobím nalezení Vodnářské energie. Naše vůle, rozhodnost, čin, ego, zvládání hněvu, agresivity, sexuálního pudu, má nalézt energii, která je tady ještě nezhmotněná, neprojevená. Je stvořena na jemné, éterné oblasti, v myšlenkách a nyní se má snést do každodennosti. Budeme proto vyzýváni k novým reakcím, činům a způsobům.

Nalezení větší humanity, odvahy jít do neznáma a překročit to staré. Stáváme se průkopníky, vizionáři, kteří přinášejí nový svět. Máme rozvíjet rovnost, bratrství, respekt ke svobodě a individualitě. Je potřeba se vyvarovat extrémnosti. Je možno vnímat, že v mužském principu prochází revoluce a v prvním okamžiku nastává chaos. Ten má také svůj řád a je potřeba si uvědomit, že je to proces. Vnímám kolem sebe, hlavně u mužů, že si procházejí právě chaosem, zmatkem, nespokojeností se stávajícím a neví, jak jinak. Uvidíme, jak celý proces proběhne a co vše přinese.
Milí muži a mužský principe v ženách, s důvěrou překročte staré hranice a jděte za svou vizí a ideálem! Staňte se svobodným mužem. Ženy osvoboďte svého vnitřního muže.

Už od 24. 6. můžete vnímat sklon k pesimistickým myšlenkám. Je to jen krátkodobá záležitost do 28. 6., přesto je potřeba být v bdělosti. Budeme mít sklon věci vnímat více pesimisticky, než ve skutečnosti jsou, než jaká je realita. Pod tlakem povinností snadněji spadneme do paniky, strachu a v podstatě zbytečně. Dávejte si pozor na myšlenky, zachovejte čistotu svých myšlenek. Když se objeví negativní myšlenka, hned vedle ní vytvořte k danému tématu pozitivní. Zároveň pozor na svá slova. To, co vyslovíte, už nemůže vzít zpátky.

Slunce je v opozici se Saturnem. To vede k dokončování starých záležitostí, což je přirozené před dovolenými a nastavením prázdninového režimu. Zviditelní se, co vše člověk ještě musí udělat. Proto budeme mít pocit, že jsme samá povinnost a můžeme cítit tlak a omezení. Bude to, ale opět trvat pouze pár dní v týdnu, protože Slunce se dostává do harmonického aspektu s Jupiterem, planetou štěstí, spokojenosti a optimismu. Dovolená na obzoru a volnější režim během léta přinesou naději a pocit těšení. Dále Slunce vytvoří harmonický aspekt s Neptunem, vytvoří se Velký trigon Slunce, Jupitera, Neptuna ve vodních znamení 29. 6. - 13. 7., který bude vrcholit v dalším týdnu, kde jsou i volné dny na víc. Máme se na co těšit, můžeme tak nějaké starosti odložit nebo se mohou zázračně vyřešit samy.

Je velkým požehnáním že tento Velký trigon nejdříve prošla Venuše na přelomu května a června (26. 5. - 6. 6.), minulý týden vytvořil Merkur Velký trigon s Jupiterem a Neptunem a v této době se to děje skrze Slunce. Nejdříve bylo požehnáno skrze emoce, hodnoty, bylo prožito. Následně prošlo přes Merkura - mysl, bylo pochopeno a zaseto nové semínko. Nyní se děje skrze vědomí sama sebe, svůj střed a může být usazeno. Vycentrováno. Může dojít k projevení Milosti, požehnání. Velmi těžko se mi hledají slova, abych vám popsala, co se dělo na jemnohmotné rovině, která sestupovala do člověka a rozlévala skrze emoce do vědomí člověka, následně sestupovala do mysli a rozlévala se v mentálních programech a rozpouštěla již nepotřebné postoje, názory a mentální vzorce. Přinášela důležitá pochopení a uvědomění. A nyní se rozlévá do samotného Já, vědomí sama sebe. Slunce je střed sluneční soustavy, stejně tak v nás je Slunce střed bytosti. Symbolika

Slunce v astrologii je kruh a uprostřed tečka, zviditelňuje, o co jde - dostat se do svého středu a odtud pozorovat okolnosti, které se dějí. Když jste ve středu, jste v klidu, tichu a vnímáte děj okolo sebe právě z toho bodu, kde panuje klid. Tím se dostáváte k jinému pochopení, k projevení své podstaty. Když toto dokážete, umíte vládnout sami sobě a vše je v symbióze. Aspekty od Jupitera a Neptuna ukazují, že se vše děje ve velké jemnosti a pracuje to s nevědomou rovinou, s jemnohmotnými těly. Může se zdát, že se nic tak zásadního neděje. Opak je pravdou. Když prozřetelnost pracuje, je to vždy jemně a nenápadně, aby mysl či ego - lidská část v nás nezamezila práci. Přitom se dějí hluboké změny, které rozpouštějí, jak vědomé, tak i nevědomé zápisy. Dokonce určité nevědomé zápisy uvidíme, až když vyplavou na povrch, ale už jsou zcela nefunkční - zemřelé.

Projevuje se více ohleduplnosti, humanity, soucitu a laskavosti. Na povrch se roto dostávají různá "tajemství", která jen doposud nebyla vidět. Tajemství o živočišném průmyslu, farmacii, odpadech atd.
Úplněk nastává 28. 6. v 6:53 hodin. V době úplňku můžeme cítit tíhu a nechuť vykročit do nového dne. Pojmenujte si své strachy a tíhu bytí, kterou cítíte a pak do nového dne vykročte pravou nohou. "Vstupuji do své síly světla a lásky."
Přeji Vám krásné a požehnané dny.
S láskou, Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Ego versus Příroda

23. června 2018 v 15:07 | www.facebook.com |  Ostatní

Abraham - Až uslyšíte tohle, budete už navždy jiní

22. června 2018 v 8:18 | Esther Hicks |  Channeling

První co vám chceme říci, je že tato realita i když se vám zdá, jako že ji jen pozorujete tak že ji nepozorujete, ale vytváříte. Tahle realita, o které myslíte, že je o tom co dělají druzí a týká se vašich věcí není vůbec o tom co dělají druzí, ale že je jen o tom co děláte vy.

A tak se tu otevírá toto téma a důvod proč jste si nás přivolali, je ten, že to prostě není zábava být ve fyzickém těle a tvořit svou realitu omylem. To není zábava. Není zábavné pozorovat a pak už se jen vyrovnávat s výsledky svého pozorování. To opravdu není zábava. Ale co je zábava, je vyhodnocovat a docházet k novým závěrům. A nacházet cesty, jak se díky nim udržet v pevnější vibrační harmonii se svou touhou.

Prostě být odtahováni od toho co nechcete a přitahováni k tomu co chcete. A pak se stanete svědky zhmotnění svých vlastních přání. Protože vy se můžete stát vědomým tvůrcem své zkušenosti. A ta opravdu, opravdu, ale opravdu dobrá zpráva je: Není zapotřebí, aby tomu ostatní rozuměli. Nikdo zvenčí vám nemůže pokazit vaší realitu. Dá vám trošku práce, než tomu uvěříte. Protože…A tolik vás milujeme 🙂 Vy totiž strkáte nos do tolika věcí, do kterých vám vůbec nic není. Pozorujete své okolí, co všichni kolem dělají a jakou mají oni realitu. Tím pozorováním ale začnete kopírovat jejich vibrační realitu, která se pak projeví ve vaší realitě. A nakonec řeknete: Ale to je pravda.

Esther se s námi o tomhle dříve často hádala. V dobách, kdy jsme spolu začali komunikovat. Ale Abrahame, tohle je pravda. Vím, že by pro mně bylo lepší, kdybych se soustředila jen na věci, ze kterých mám dobrý pocit. Ale tohle je pravda. A nemá tedy nějakou hodnotu věnovat se jim, protože jsou pravdivé? Tak pokud chceš těch věcí víc, pokud jich chceš ještě víc a aby byly ještě blíž kolem tebe, tak ano. Jestliže chceš být zavalená uprostřed toho všeho, jen proto že je to pravda, tak prosím.

Začni si toho pořádně všímat. Zapoj se do nějakého kroužku nebo ho rovnou založ. Pojďme začít rozebírat tohle! Protože když o tom mluvíte, když to vpustíte do své vibrace, tak se stanete magnetickým bodem přitažlivosti, ke kterému začne proudit více důkazů o tom tématu. Ne protože by to bylo pravdivé, mezi všemi těmi věcmi, ale jako důkaz vašeho vibračního vzorce nebo vašich přesvědčení..............


Kryon v Argentině – Neděle-2

21. června 2018 v 8:21 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, v neděli, 29. 10. 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Channeling pokračuje. Dovolte mi říci to znovu, pro vás všechny - z tohoto pódia přichází stále jedna a tatáž zpráva (Kryon poukazuje na to, že se střídá s další bytostí, Alcazarem, ale poselství jejich channelingů je vždy jedno a to samé - pozn. překl.). Posloucháte ji zde ve více jazycích. Začalo to hloubkou meditace, zprávou o jednotě, zprávou o bytí jedním (celkem). Chtěl bych o těchto věcech chvíli mluvit.
Víkend se chýlí ke konci. Pro některé z vás to zde byla tři hluboká setkání. A já povím vám, kteří jste zde a také těm, kteří toto poslouchají (a čtou) o jednom velmi lineárním konceptu. A tím konceptem je rozloučení. Drazí, žádné rozloučení, žádné loučení není. Jak bych vám to mohl ukázat? Mezi těmi, jež jsou zde a také mezi těmi, kteří tohle poslouchají, jsou ti, kdo kráčeli (po Zemi) se svými předky. Dovolte mi se vás zeptat - kdy jste jim řekli sbohem? Kolikrát jste si mysleli, že už přišel konec? Protože vy se vždy vracíte. Duše vidí váš život jako tisíce let starý. Pamatujte, vaše duše má jedno jméno. Je to jméno, které zpíváme ve světle! Jeden život, to je vše, co vidíme. Toť vše, co vidíme.

Vy se na to díváte jako na mnoho životů, protože biologická schránka člověka moc dlouho nevydrží. Systém návratu vás drží při životě. Téhle skupině, právě nyní, tikají lineární hodiny. Následně se vaše těla opotřebují, unaví a pak se zase všichni navrátíte zpět. Inkarnujete se do karmických skupin a nepochybně se zároveň inkarnujete do rodiny, ve které jste nyní. Ne do vaší biologické rodiny, nýbrž do rodiny vaší kultury, vaší země, ať už jste odkudkoli. To proto, abyste mohli pokračovat v tom, s čím jste začali. Příště už budete mnohem vyspělejší, o tom už jsme hovořili. To protože evoluce začíná právě teď! Evoluce, která nebyla možná ve staré energii. Kráčíte se svými vlastními předky. Vy nemáte žádný začátek ani konec. Vy prostě pokračujete, a pokračujete, a pokračujete. Není zde žádné loučení. Mnoho z vás řeklo: "No, ale ty odcházíš. Kryone, ty odcházíš." Ach, jak je to od vás lineární! Nechápete to? Vy jste "zaháknutí" k tomu, co je Tvořivým zdrojem. Dokonce i ti, kteří tomu nevěří! Je to stále tady a čeká na odhalení. A v tom objevení se skrývá ještě něco jiného. Je tam jednota, to, že jste zároveň se všemi ostatními, protože jste součástí Boha. A to znamená, že jste jedním v kruhu, který jsme popsali dříve. Kryon je tu po celý váš život. Kryon tu bude, až se vrátíte. Drazí, já jsem posel, já tady budu vždy. Na určité úrovni jsem tady odjakživa! Na určité úrovni zde vždy byl i Alcazar! To protože s vámi máme uzavřené spojenectví. Známe vaše skutečné jméno. ...........


Vodu neoceníme ...

20. června 2018 v 7:45 | Benjamin Franklin |  Citáty a Moudra


Horoskop na období 18. 6. - 24. 6. 2018

19. června 2018 v 7:53 | Petra Nel |  Horoskop

Pohár naplněn
V tomto týdnu se objevují tři zásadní konstelace. Letní slunovrat, Velký trigon a Venuše na Dračí hlavě.
Začneme Venuší na Dračí hlavě. Zde vrcholí konstelace z minulého týdne, podrobně popsána v předešlém horoskopu, nyní jen doplním. Nalezení, naplnění a projevení lásky v sobě. Prožitím lásky se vyrovná, zharmonizuje napětí, které zviditelňuje opozice s Marsem na mínusovém uzlu. Mars - mužský princip si prochází proměnou, aby našel novou cestu, své nové zdravé sebevědomí, díky kterému staré - známé situace bude řešit novým způsobem. Ženský princip - žena má svou láskou podpořit a přijmout muže. Pokud ženský princip v sobě nenajde lásku ve svém srdci, objeví se mezi oběma principy rozpory a vyvolá to potřebu konat, rozhodnout. V partnerství se proto v tomto týdnu mohou objevit rozchody, pokud se vztah naplnil a došel ke konci. Nebo, kde je ještě potenciál, tak vztah se může oživit, dostat nový impulz.

Také mohou vzniknout nová partnerství, díky velké přitažlivosti, která vychází z rozdílnosti. Protiklady se přitahují. Vše je stvořeno ze dvou principů - mužského a ženského. Je to podstata stvoření, jsou i v nás. V hmotném projevení si je prožíváme jako partnerství - vztah muže a ženy. Žena má svého vnitřního muže a muž má v sobě svou vnitřní ženu. Žena má v sobě prožít lásku ke svému muži a muž v sobě přiznat, přijmout, projevit svou citlivost, schopnost milovat. Žena má projevit lásku k muži v přijetí toho, jaký je v této chvíli. Dát mu důvěru, že nalezne nový způsob, jak udělat věci jinak. Udělat mu místo, aby se mohl postavit vedle ženy. Muž si má prožít své sebevědomí v sobě, aby se mohl postavit vedle ženy bez potřeby dokazování.

Skrze ženský princip se zhmotňuje a rodí nové. Ženský princip "rozhoduje", co je života schopné a co ne. Cítí, kde je potenciál života - kde je láska. Potřebuje muže, impulz, aby mohla skrze sebe přivádět nové. Na počátku vždy musí být oba. Pak potřebuje žena prostor a pocit bezpečí, aby mohla přivést na svět plod tvoření mužského a ženské principu.
V rovině kosmické se objevuje vize - kosmická žena je těhotná. Muž má pár měsíců k nalezení svého nového sebevědomí, aby mohl být ženě po boku rovnocenně. Mars na Mínusovém uzlu bude působit do 13. 8. a následně od 11. 9. - 5. 10. 2018.
V životech žen se objevují muži z minulosti. Pro ženu je důležité, aby si uvědomila, že to je již "jiný" muž, než jak dříve ho znala. Objevují se situace, které jsme již odžili a nyní je máme prožít jinak. Muži se vrací k ženám, kde cítili bohatost ženského principu - Lásku.

Do 21. 6. Velký trigon Jupitera - Neptuna - Merkura ve vodních znameních je optimismem, nadějí, požehnáním. Dokážeme vnímat více emocí a číst mezi řádky. Mysl je ovlivněna prožitky, představivostí, moudrostí a oduševnělostí. Zesiluje intuice, meditace, sny, mimosmyslové vnímání a tušení. Jsme inspirováni, vedeni, obohacováni. Tvoření mezi mužským a ženským principem je plodem hojným, bohatým a požehnaným. Přeje nám v komunikaci, sdílení, skládání zkoušek, dobrým obchodům a novým smlouvám.
V mentální rovině se vytváří nové principy, plány a nápady. Buďte pozorní k novým inspiracím a ke snům i znamením. Sny mohou být inspirativní, vedoucí a léčivé. Snadná řešení při jednáních na úřadech, s právníky, dokážete vykomunikovat a vyřešit, co zůstalo v nedorozumění. Otevřená, a přitom soucitná komunikace.

Slunovrat nastává 21. 6. ve večerních hodinách - Slunce vstupuje do znamení Raka a vytváří harmonický aspekt na Urana. Události se zrychlují, ale vše do sebe zapadá. Šťastné náhody vám pomohou, že mnohé půjde samo od sebe vyřešit.
Slunce v opozici se Saturnem, 22. 6. - 30. 6., ukazuje na potřebu zklidnění, zpomalení, rozjímání, být u sebe, s rodinou. Pokud nezpomalíte a neobrátíte se k sobě, objeví se překážky a komplikace. Budete tak zastaveni a vedeni k sobě. Je důležité dodržovat řád a pravidla. V této době nám neprojde jakýkoliv malý přestupek.
Naše myšlenky jsou intenzivní, opatrně na manipulaci a překrucování informací, 21. 6. - 24. 6. je Merkur v opozici s Plutem. Hluboké pochopení.

Slunovrat je vrcholem největšího, nejvyššího světla, 21. 6. - 24. 6. a značí to možné osvětlení vlastního nevědomého, nepoznaného. Vzhledem ke všem aspektům, které jsou v této době zřejmé, můžete pochopit, prožít, poznat, co je potřeba k vašemu dalšímu vývoji. Bod zlomu. Pohár se naplnil. Může být pochopeno, změněno, člověk může být puštěn dál, Branou…
Požehnaný týden, s láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz


Abraham - Jak jsem vyhrála loterii bez tiketu

17. června 2018 v 11:44 | Esther Hicks |  Channeling


Host: Děkuji Abrahame, poslouchám vaše nahrávky už asi 4 roky. Tohle je poprvé, kdy jsem za vámi přišla. Chtěla bych tady říci, že za posledních 10 let jsem viděla jeden díl TV show Charlie Rose a zrovna tam dávali díl o té rybě… Všechno co říkáte… Přišla jsem sem se seznamem otázek, které mne trápily 2 roky. Teď jsou všechny pryč.
AH: Ale přijdou další.
Host: Ach ano. Co bych dnes tedy chtěla, je sdílet s vámi neuvěřitelnou věc, která se mi stala. Když jsem poprvé uslyšela vaše nahrávky, řekla jsem si: Ach tohle je pravda. Miluji to a čekala jsem na to dlouho. Takže, potřebovala jsem 30 tisíc dolarů. No, tak jsem řekla vesmíru: Chci 30 tisíc dolarů. A pak jsem řekla: Chci, aby ke mně peníze přišly cestou, která nikomu neublíží. Nechci aby kvůli tomu někdo zemřel. A ještě…
AH: Přes to se časem přenesete. /smích/
Host: No v té době to byla má podmínka. Není na tom nic správného ani špatného. Byl to prostě můj požadavek. A řekla jsem taky: Chci, aby ke mně peníze přišly cestou, která mě rozesměje. A chci, aby ke mě přišly tak divnou cestou, že si budu jistá že Zákon přitažlivosti prostě funguje...........

Karaimi Kateřina Motyčková, Dejme svoji sílu Zemi

15. června 2018 v 7:42 | Karaimi Kateřina Motyčková |  Video

AA Michael -Jste vprostřed duchovní revoluce

13. června 2018 v 7:59 | Ronna Herman |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny červen 2018 / RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, na okamžik si představte, že jste si plně vědomi svých počátků a že můžete vstoupit do záznamůsvé osobní vesmírné minulosti kdykoli si přejete. Představte si, že máte schopnost komunikovat s těmi kolem sebe beze slov, mysl s myslí. Představte si, že máte přirozenou schopnost vidět aurické pole kohokoli, a tudíž můžete číst nebo chápat stav Bytínějaké osoby v jakémkoli okamžiku. Představte si, že si můžete jasně představit to, co si přejete zhmotnit, zabere to jen málo času a úsilí, aby se vaše vize zhmotnily. Představte si, že máte schopnost komunikovat a vstupovat do vzájemných interakcí s archanděly a rozsáhlými andělskými říšemi, či se vzestoupenými mistry a velkými Bytostmi Světla. Všechny tyto znaky a schopnosti jsou součástí vašeho přirozeného stavu Bytí ve vyšších říších, a vy jste teď v procesu, kdy znovu získáváte tyto bohem vám dané talenty, stejně jako schopnosti pomáhat v procesu vývoje lidstva na Zemi.

Mnohokrát jsme vysvětlovali, mnoha způsoby, jak jste oddělili své Andělské Já do mužské Jiskry Esence s vlastnostmi a kvalitami našeho boha Otce a do ženské jiskry Esence se ctnostmi a znaky naší Bohyně Matky. Od tohoto prvního oddělení se každá Stránka vašeho Já oddělila jako lomené světlo do nesčetných menších Jisker Andělskosti, vy jste skrz naskrz touto vesmírnou zkušeností přijali myriády forem a nesčetně poslání. Na cestě je další velký stupeň, velké jeviště rozkvětu vesmíru a vývoje všech vnímajících Bytostí a každý z vás má hrát svou neoddělitelnou roli jako Hvězdné Semínko nositel Božího Světla.

Proces vzestupu vyžaduje nechat odejít ty věci, které vás držely v dusivé omezující realitě Třetí a Čtvrté Dimenze. To s sebou nese návrat do rovnováhy a harmonie ve všech stránkách vašeho pozemského Bytí. Což vyústí v to, že vaše paměťová banka se vyjasní a vyčistí ode všech nesouladných energií/událostí vaší bohaté a různorodé minulosti. Vše, co zůstane, je údiv, radost a úspěšné snažení, kterého jste jako spolutvůrce hmotných říší dosáhli. Jak jdete stezkou vzestupu, znovu vyvoláváte svou moudrost uloženou ve Vaší Svaté Mysli, a vstoupili jste do rozsáhlého úložiště Světla Stvořitele nazývajícího se Adamantinové Částice. Začínáte demonstrovat a používat mnoho skrytých schopností, které byly držené v záloze, dokud nebudete připraveni je znovu vyvolat.....................

Kryon v Argentině – Sobota- 2

13. června 2018 v 7:56 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Rád bych navázal na emoce tohoto channelingu (Lee channeluje opět až po Prageetovi Harrisovi, opět se tedy jedná o duální channeling - pozn. překl.), na energii, kterou navodil Alcázar (bytost, jíž channeluje Prageet Harris - pozn. překl.) a na hluboké věci, které zde byly řečeny. Znova vám říkám: tohle je jeden channeling. Nejsou to dva channelující lidé. Jeden následuje po druhém jako dvě ruce, jež se propletou jedna do druhé. A důvod je ten, že energie těchto informací je vždy čistá. Posun je za dveřmi. Já vím, kde sedím. Já vím, kde jsem.
Chci vám dnes večer dát nějaké důvody pro to, co se momentálně odehrává s tmou a světlem. Prostřednictvím podobenství vám chci předat informace, kterým třeba budete rozumět. Starodávní s vámi mluvili o posunu, kterým právě teď procházíte. Viděli to ve hvězdách. Nebylo to však něco, co se mělo nutně odehrát.

Když se podíváte na to, kdy jsem já přišel na tuhle planetu (ve stejný rok jako Alcázar), dva roky předtím, než se odehrálo to, čemu se dnes říká Harmonická konvergence. Bylo to něco jako potvrzení, že dojde ke změně. Že se něco má odehrát. A také že se odehrálo. Vyhnuli jste se všem těm pochmurným proroctvím zkázy a zániku, které byly ještě aktuální, když jste se narodili.Poslyšte, drazí, stále je zde mnoho proroků. Jsou zde takoví, jež vám řeknou, že se stanou určité věci - tak, jako to říkali vždy. Následně uběhne nějaký čas a tyto věci se nestanou. (Kryon se směje) Všimli jste si toho? Drazí, nacházíte se v době bez jakýchkoliv proroctví!Uvědomujete si to? Není zde žádné staré písmo, které by vám řeklo, co se bude dít dál. Nejsou zde žádní velemoudří proroci, kteří by vám dávali informace o tom, co máte dělat, protože by to oni věděli lépe než vy sami. .......

Horoskop na období 11. 6. - 17. 6. 2018

12. června 2018 v 0:23 | Petra Nel |  Horoskop

Být tvořitelem a zároveň pozorovatelem
Po neuchopitelném týdnu pomalu Slunce odchází z aspektu Neptuna, který symbolizoval nejasnosti, klam. Skutečnost se ujasní. Merkur vstupuje do znamení Raka večer 12. 6. a vytváří harmonický aspekt s Uranem, což přináší pravdu, rychlost, ulehčení a svobodu. Dostane se nám rychlejšího pochopení, bystřejší úsudek, snadnější rozhodování. Do 14. 6. se projeví zrychlení událostí a určitá hektičnost, ale vše bude do sebe zapadat. Je možno udělat rychle a snadno kroky vpřed, udělat rozhodnutí. Využijte tuto příznivou dobu. Mysl přijímá nové podněty, informace a zesiluje se intuice. Merkur a Uran je propojení nižší a vyšší mysli. Merkur se zároveň od 12. 6. začne dostávat do opozice se Saturnem, ale pozitivní aspekt od Urana pomáhá omezení a strach (Saturn) překonat. Po 14. 6. propojení Merkura a Urana zeslábne a tento aspekt začne mít silnější vliv. Snadněji se dostaneme do pochybností, strachu, což v realitě přinese překážky. Pokud máme pesimistickou mysl, hned to v každodennosti přitáhne komplikace. Nemusíte se obávat, další příznivé aspekty na Merkura - myšlení, které přinesou naději a optimismus, se projeví již o víkendu.

Mars na Minusovém uzlu (Dračím ocase) ukazuje na vnitřní napětí, nespokojenost a touhu po změně, především po osvobození. Potlačený vztek či lítost se projeví podrážděností a prchlivostí.
Mužský princip si prochází zvláštní dobou, jako by procházel cestou, kterou už šel. Opakuje se mu minulost v přítomnosti. Je držen minulostí. Touží po nalezení nové cesty, jak jinak, lépe a svobodněji. K tomu potřebuje cítit lásku - Venuše. Nespokojenost, podrážděnost se nejdříve projeví mezi mužským a ženským principem, v partnerství. Venuše vstoupí do znamení Lva a vytvoří kvadraturu s Uranem 12. - 18. 6. a v dalším týdnu 15. - 26. 6. opozici s Marsem. Rozpor, hádky a nedorozumění. Změna v citech. Venuše - ženský princip chce uznání, pozornost a chce jedinečnost. Velká tvůrčí energie, kreativita a spontánnost je v rozporu s Marsem ve Vodnáři, který chce svobodu, volnost a nezávislost. Muž a žena chtějí opačné věci a tím se dostanou do rozporu. Venuše se dostane na vzestupný uzel 18. - 21. 6. a ukazuje, co se máme v sobě naučit, prožít. Spontánnost, vášnivost, radost a hravost. Projevením lásky k mužskému principu, který je trochu vzdálený a možná i chladný. Mužský princip hledá nové cesty a možnosti. Přijetím základních instinktů, pudů, vůle, agrese a propojením s láskou, se srdcem, dochází k mystické svatbě těchto dvou principů. Objevuje se velká přitažlivost. Kde to možné není, tak se projeví pocit nenaplnění a rozporu. Ve vztahu to může vést k rozchodu.

Do toho všeho nás čeká novoluní, které nastává 13. 6. ve 21: 43 hodin na sabiánském symbolu:"Tři ptáčata v hnízdě, vysoko na stromě." Klíčová myšlenka: Růst duchovně tvůrčích procesů v alespoň relativně integrované mysli.
Osobní planety procházejí aspekty, které jsou někdy velmi rozporuplné. Proměňuje se vše tak rychle, že tím zřetelněji je vidět polarita, plus a mínus. Jsme chvilku nahoře, chvilku dole, šťastní - nešťastní. Jedinou cestou, jak projít touto dobou, je být pozorovatelem. Vyhnout se ztotožňováním s prožitky, že jsem tím, co se děje. Být si vědom své podstaty božské přirozenosti a být svědkem příběhu svého člověka. Schopnost svou pozornost věnovat pozorování. Jsem opravdu tou chvilkovou emocí, která skrze mne prochází? Kým tedy skutečně jsem? Uvědomovat si tvořivý aspekt života. Čím a co si tvořím a jak to prožívám? Učíme se zacházet, jak být tvořitelem, a přitom být pozorovatelem života.
Jsme jako děti na pískovišti, které si staví svůj svět. Zároveň buďte svými rodiči, kteří vás z lavičky pozorují a hlídají. Zakročí, když je potřeba. Buď sám sobě moudrým rodičem.
S láskou, Petra Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Indiánská cesta

10. června 2018 v 0:31 | Gary McLain

Matka Země

Když přišel měsíc, kdy sníh poletoval ve větru jako duchové, vyprávěl nám dědeček Iron příběh o tom, jak Naši lidé objevili týpí a jak jim tento objev změnil život. Naši lidé žili odjakživa v jeskyních nebo si svá obydlí stavěli z kůry stromů a větví. Až do jednoho dne. Tehdy sedělo venku několik starých mužů a sledovali, jak si děti hrají a staví si domečky z listí. Nejdříve postavily proti sobě několik klacíků jako základ stavby a ten pak obložily dokola topolovými lístky. Tak se staří muži naučili, jak postavit týpí. Od té doby si lidé při kočování za stády bizonů mohli brát s sebou i své domy. Staří lidé proto pořád říkají, že bychom měli dětem naslouchat a pozorovat je. Dědeček řekl, že kruh je základním tvarem nejen pro týpí, ale i pro ostatní přirozené věci ve světě. Kruh nám připomíná naši Matku Zemi, stromy a rostliny. Kulaté je Slunce, Luna a spousta jiných věcí ve Stvoření.

Kruh nám připomíná jednotlivé indiánské kmeny. Spojí-li se kruhy-kmeny navzájem, vznikne jeden dlouhý řetěz. Dědeček řekl, a se chytíme za ruce a uděláme kruh. A zatímco do místnosti létaly škvírami mezi
dřevěnými trámy sněhové vločky, tančili jsme na prošlapané podlaze a zpívali písně Našeho lidu. Dědeček a strýc Kail se přitom smáli a škádlili nás: "Výborně, skvěle. Zvedejte ty nohy trochu výš, ještě, ještě." Dědeček nás učil, že kruh symbolizuje vzájemnou propojenost všeho živého na Matce Zemi, a proto máme mít v úctě všechny živé bytosti. Měli bychom si uvědomit, že naše Matka Země je živá, a budeme-li ji respektovat, bude respektovat ona nás a bude se o nás starat.

Dědeček nám vysvětlil, že naše Matka Země nám poskytuje jídlo, oblečení, vodu a bydlení. O to vše máme odpovědně pečovat a učit odpovědnosti i druhé. To znamená brát si jen tolik, kolik potřebujeme ke svému životu, a zanechat místo v takovém stavu, v jakém bylo před naším příchodem. A zatímco babička vařila hlavní jídlo dne, my děti jsme běhaly bosy venku ve sněhu, dokud nám neprokřehly prsty. Pak jsme běželi zpátky domů ohřát se ke kamnům. Když jsme povečeřeli smažený chleba s jelením masem, nasoukala nás babička Ironová pod hromadu dek, které měla narovnané na železné posteli, a nám se zdálo o životě a o kulatých věcech. A Země byla stále mladá.

( úryvek z knihy: Gary McLain - Indiánská cesta )