Srpen 2018

KRYON - Akášický vývoj

31. srpna 2018 v 23:48 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 10. března 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté ve Wilmingtonu.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Už bylo zmíněno, že existují energie, které jsou neviditelné, ale které vědí, kdo jste. Jestliže jste návštěvník, který toto poslouchá (čte) později, zde znamená to samé i pro vás. Protože toto je posvátný prostor, ve kterém jste se rozhodli poslouchat v nitru, a jestliže budete poslouchat dále, všechny tyto energie, které jsou v této místnosti v tomto okamžiku, jsou stejně tak i vašimi energiemi.

Každý jste člověkem - respektovaným a oceňovaným, každý z vás. Je zde doprovod, který nenásleduje jen mne; spíše je to doprovod, který se vyvinul z různých duchovních energií v této místnosti. Je to doprovod, který přichází, aby sledoval, ocenil, zdánlivě se vám usadil na klíně a zaťukal vám na nos, jen aby vám sdělil: "My jsme tady, my jsme tady, my jsme tady."

Před lety jsem to řekl: "Nikdy nejste sami." Myslíme to vážně. Je nemožné být sám díky systému, který je milující a duchovní. Tolik z vás došlo k pochopení a uvědomění, že, zaprvé, jste součástí božského systému a, zadruhé, jste zde na přechodnou dobu. Toto putování duše, které provozujete, vytváří dočasnou cestu, až do příští cesty a příštího života. Je to pokaždé ta stejná duše. Takže, moji drazí, díváme se na ty starobylé mezi vámi, a je zde tolik úcty, že jste součástí Země po tak dlouhou dobu.

Přejeme si rozšířit učení z minulého týdne. Pokud byste neměli představu, čeho se týkalo, je to v pořádku. Začínáme vždy tak, jako byste to nevěděli, tak aby to byli kompletní. Minulý týden jsme vás uvedli do konceptu čištění toho, čemu říkáme vaše Akáša. Nyní mi dovolte, abych přesto definoval Akášu znovu. V průběhu zaujmeme k této diskusi velkou úctu a respekt s ohledem na to, co znamená pro každého z vás. Uvnitř vás, lidské bytosti, právě teď, existuje aktivní záznam všeho, co jste kdy udělali na této planetě. Je tam opravdu vše. Tento záznam má nakonec dopad na vaši DNA. Až se reinkarnujete, poslední život je potom zahrnut a vy přicházíte s touto energií, čerstvou. Avšak je tam všechno, co jste kdy zakusili, zatímco jste byli na planetě..................

Abraham - Vybíráme si své rodiče?

31. srpna 2018 v 7:38 | Esther Hicks |  Channeling


AH: Odpověděli jsme na vaši otázku?
Host: Ano, mám ještě jednu pokud je čas. Abrahame, vybíráme si své rodiče? Víte, četla jsem o tom knihu. Prý si vybíráme rodiče i místo narození. Co si o tom myslíte?
AH: Víme o tom toto: Ano vybíráte. Vybíráte si vše již od svého vstupu do své fyzické zkušenosti. Ale nevybíráte si tím způsobem, který si lidé myslí že vybírají. Protože vy lidé si myslíte, že vybíráte tím, že říkáte: Chci tohle a nechci tamto a chci tohle a nechci tamto. Lidé si myslí že volby jsou o ANO a NE. Ale Zdrojová energie vybírá tak že říká: ANO, ANO, ANO, ANO, ANO, ANO. Jinými slovy: Jakmile se dostanete do své fyzické zkušenosti, tak spousta z vás potom řekne: Jsem si jistý, že tyhle lidi bych si za rodiče nikdy nevybral. Jsem si jistý, že tyhle bych si nevybral /smích/ /smích/

Protože s nimi je to tu těžké. Ale my na to říkáme: Chtěli jste kontrast, protože kontrast vede k expanzi. Ze své nefyzické perspektivy jste si řekli: Co může být lepší, rané problémové zkušenosti, které mi umožní ranou expanzi. Ale když se sem dostanete tak se ptáte: Co se stalo špatně? Nikdo se zdravým rozumem by si takové rodiče nevybral. A pak říkáte: Jasně, tohle jsem si nevybral, protože tohle bych si nevybral.
Takže, lidé si vybírají rakovinu. Nezdá se vám to zajímavé? Lidé si vybírají rakovinu. Lidé si vybírají nemoci. Lidé si vybírají bankroty. Lidé si vybírají hrozné vztahy. A lidé nám na to říkají: Ale Abrahame, to nedává smysl. Nikdo by si nevybral tyto nechtěné věci. Neříkáme, že se na ně díváte a říkáte jim: Ano. Říkáme: Dívali jste se na ně. Protože když se na ně díváte a říkáte jim ANO nebo se díváte a říkáte: NE, tak si je stále vybíráte ................

Stínové stránky ...

30. srpna 2018 v 8:34 | Thich Nhat Hanh |  Citáty a Moudra

"V okamžiku, kdy obejmeš své vzorce chování, své stínové stránky láskyplně,
jako matka objímá své plačící dítě, v tom okamžiku se začínáš měnit."

Thich Nhat Hanh

Osho - Jsi člověk?

29. srpna 2018 v 8:06 | Osho |  Duchovní růst

Císař přikázal, ať po jeho smrti nechají vytesatna náhrobek tato slova: "Zde je pohřben nezměrný poklad.Vykopat ho může člověk, který je hodně nešťastný a bezmocný." Kolem procházely tisíce chudých lidí a žebráků, ale nikdo nebyl až tak chudý, aby kvůli majetku rozkopal hrob s mrtvolou. Poblíž hrobu žil mnoholet starý a ubohý žebrák,a kdykolišel kolem nějaký chudý člověk, pokaždé ukázal na nápis. Nakonec se přece jen objevil někdo, kdo nedokázal odolat a začal kopat do země. Kdo to byl? Císař, jenž právě dobyl zemi, v níž se hrob nacházel. A okamžitě se pustil do kopání. Nemarnil čas. Ale místo pokladu našel jen úlomek kamene, na kterémbylo napsáno: "Příteli,jsi člověk?" Jak by někdo,kdo má alespoň špetku lidskosti, mohl rušit mrtvého?

Ovšem tomu, kdo s potěšením zabíjí živé kvůli majetku, je to úplně jedno. Když císař zklamaný, zatrpklý a s pocitem ponížení odcházel od hrobu, lidé viděli, jak se starý žebrák, který žil poblíž, hlasitě rozesmál. A pak řekl: "Čekal jsem spoustu let a konečně jsem spatřil nejubožejšího a nejchudšího člověka na zemi!" Kdo nemá lásku ve svém srdci, je chudý, bezmocný a slabý. Láska je síla, láska je bohatství, láska je bůh. Kdo hledá jiné bohatství než lásku, jednoho dne zjistí, že se ho dokonce i jeho majetek ptá: "Jsi člověk?"


( úryvek z knihy: OSHO - Život je mýdlová bublina )

Abraham - Sex a jeho vliv na manifestace

28. srpna 2018 v 8:53 | Esther Hicks |  Channeling

AH: Něco dalšího?
Host: Myslím, že ano. No, jsem tady. Když dojde na sexuální styky a tyhle věci, tak já…
AH: Všichni doufali, že se k tomu dostanete.
Host: No, už se k tomu dostávám. Takže já si absolutně užívám sex a je tu něco, co - byl jsem vychován jako katolík - a tam se na to hledí s nelibostí a tak. Nechci to přehánět, myslím, nebo jakoby … vím, že chci, aby každá (žena) cítila potěšení, které jsem jí schopen poskytnout, ale jak to mám udělat, abych to moc nepřehnal, máte k tomu nějakou radu? Jsem pouze upřímný, Abrahame.
AH: Ta konverzace je o něčem jiném, než oni slyší, a vy se ptáte na tohle a tohle je to, co chceme, abyste slyšel: Jakmile jsem v přijímacím režimu a jste inspirováni k nějaké spolupracující složce, sexuální interakce - tahle část je snadná. O čem vy ve skutečnosti mluvíte, je, komunikace s tím druhým o tom, co to vše znamená.
Host: Přesně tak.
AH: A tak … vy chcete udělat jasno v tom, kde stojíte, co chcete, co hledáte… Jinými slovy, někdy - tohle bude znít jako, že to s tím nesouvisí, ale ano - někdy je ta konverzace o monogamii nebo o mnoha sexuálních partnerech a o tom, jestli je to všechno správné nebo špatné, A my říkáme - ve skutečnosti je to harmonie, kterou hledáte. Protože je mnoho těch, kdo chtějí monogamii, ale strachují se, že ji nemají, a tak si přitahují opak toho, co chtějí.
Takže je to otázka definování toho, co chcete. A teď - my tady nemluvíme o monogamii nebo mnoha partnerech, my s vámi mluvíme o tom, k čemu to potom vede, kam jste ochoten/připraven to přivést - a to je ta část, která se dostává do vibračního zmatku. Protože tam, kde stojíte, je spousta partnerů, kteří chtějí vás, a nechtějí vás jen pro teď, chtějí si vás odvléct s sebou domů…
Host: To ale já nechci.
AH: A tak, dokud máte jasno v tom, co chcete - ne tlačit proti tomu, co nechcete, ale mít jasno v tom, co chcete - tak když máte jasno v tom, co chcete, nejen že ti partneři, kteří jsou s tím v harmonii, k vám přijdou, ale i vaše schopnost zřetelně se vyjádřit takže nikoho nebudete mást - protože pouze tehdy je to nepříjemné. Protože vy jeden druhého vnímáte tak, jak si vy sami přejete.
A tak to, co si někdo myslí, když na vás hledí, a jeho záměry s vámi, nemusí být v harmonii s vašimi záměry. Ale když máte jasno ve svých záměrech, rozeznáte to i v druhých lidech. A tady je věc, kterou chceme, abyste slyšeli: řekněme, že je tu nějaký potenciální partner a zaměřuje se na vás a Zákon přitažlivosti vás nějak přivedl k sobě, a vy se teď díváte směrem na toho druhého, ale touha toho druhého se liší od vaší touhy … zdá se, že byste měli být schopni prostě se na tu osobu podívat a říct: No, chci jenom, abys věděl hned od začátku, že já stojím tadyhle - ale oni ta slova nemohou slyšet!
Nemohou to slyšet skrze svou vlastní mocnou touhu. A všichni si myslí, že vás mohou přimět změnit názor. Takže, k čemu se tady dostáváme, je tohle: Nespoléhejte na slova, abyste jim tu informaci doručili. Spoléhejte se na své jasné myšlení, aby vám přitáhlo toho pravého (partnera), se kterým začnete. Tím si přitáhnete ty, kteří jsou na tom stejně jako vy. Až dokud se váš názor nezmění a vy pak budete přitahovat tamty. Dává vám to smysl?
Host: Ano.
AH: Myslíme, že tohle je opravdu dobrý okamžik, abychom ukončili tento den. Nesmírně jsme si tuto interakci užili. Cítíme k vám obrovskou lásku a pro tuto chvíli zůstaneme ve vašem Vortexu. Tohle byl opravdu dobrý den. Na shledanou za pár dní!

Překlad: Verah72 / https://abraham-hicks.cz

Horoskop na období 27. 8. - 2. 9. 2018

27. srpna 2018 v 8:20 | Petra Nel |  Horoskop


Přítomnost vychází z minulosti
Po hektickém čase plném zvratů a nejistot nám Slunce přešlo do znamení Panny a vytvořilo krásný trigon se Saturnem v Kozorohu a Uranem v Býku. Slunce v Panně má v sobě schopnost vidět detaily, které jiné znamení nevidí. Umí dobře rozlišit, co se má uskladnit, co je potřeba okamžitě zpracovat a co vyhodit. Panna je často popisována jako neplodná, ale opak je pravdou. Panna je plodnost, hojnost a zralost v té největší kvalitě. Panna je královnou noci, která se objeví ve správný čas na správném místě, aby mohla sklidit plody ve všech rovinách mysli, emocí, hmoty a ducha.

V podstatě záměru znamení Panny je udělat pořádek. Přichází proto doba úklidu, rozlišování a naplnění. Jak přejdeme do 9. měsíce, který je symbolem celistvosti, naplnění, završení - konce a počátku nového, je naplněno. Během září zjistíme, kde jsme v celistvosti, moudrosti a pravdě. Okolnosti nás vedou, že již nemůžeme dělat kompromisy a popírat svou jasnost, pravdu a přesvědčení. Dáme proto i přednost samotě před společností, která již s námi není v souladu.

Trigon Slunce, Saturna a Urana dává sílu být otevřený k novým možnostem, přichází intuice, vize a nové směry. Saturn dává trpělivost a střízlivost, vše moudrým a zralým způsobem prozkoumat. Vytváří se v nás nové struktury, které vycházejí ze staré zkušenosti, z poznání skrze odžité situace, ze kterých se máme poučit. Máme opustit to, co nás brzdí, strach, že se zopakuje něco nepříjemného, co jsme v minulosti odžili. To je potřeba jen pochopit, ale nenechat se tím uvěznit v minulosti.

Stávající vychází vždy z předešlého.
Dřívější zkušenost ovlivní vždy rozhodnutí v přítomnosti a toto rozhodnutí určuje budoucnost. Pokud rozumíme své minulosti a dopadu zkušeností na sebe, které nás utvářejí, tak tím si utváříme vědomě svou přítomnost a budoucnost. Víme, z čeho vyházíme a je nám jasné, co bude následovat, pokud bychom jednali jen instinktivně. Mysl, emoce, ego mají jasné zákonitosti reakcí na příčinu. Člověk tak jedná automaticky, aniž by si to uvědomil. Pokud člověk uvidí tyto zákonitosti, může reagovat vědomě. Kdo je nevyrovnaný se svou minulostí, nemůže být ani šťastný v přítomnosti, nemůže měnit svoji přítomnost. Je stále v kruhu příčiny a následku, který nepochopil. S vyrovnáním a pochopením minulosti, může nalézt nové struktury ve svém životě. To se týká jak jedince, tak celé společnosti.

V tomto týdnu nám okolnosti jsou nápomocny, abychom pochopili a smířili se se svou minulostí, poučili jsme se z ní a tím udělali rozhodnutí, které nám změní naši budoucnost.
V úterý 28. 8. přestává být Mars v Kozorohu retrográdní (zdánlivý zpětný chod) a do 10. 9. prochází tímto znamením, které přináší vytrvalost, houževnatost, cílevědomost a systematičnost. Retrogradita nás právě vracela do minulosti a některé situace jsme si museli prožít znovu již s jiným poznáním. Přehodnocení a nové vidění situace, ke kterému jste došli, může být tou zásadní změnou. Mars je symbolem mužského principu a vůle. Již jsem psala v minulých horoskopech o důležitosti retrogradity ve Vodnáři a Kozorohu pro vývoj vědomí člověka a kolektivního vědomí. Mužský princip nalézá novou cestu v uchopení své vůle v propojenosti s vyšším záměrem. U mužského principu dochází k léčení a zasvěcení do 22. 9.
Čím víc se blížíme k září, tím také více zesiluje kvadratura Marse s Uranem. Tou jsme si již prošli v květnu, následně v retrograditě v několika měsíčním působení v červenci a v srpnu a nyní do třetice v září. Možná se budete až divit, jak některé situace jsou stejné, jen vy je vnímáte jinak a vaše reakce jsou odlišné.

Ano, přijde zrychlení, napětí, neklid, nespavost, podrážděnost, stres, změny. Toto vše nás vede k přítomnosti a odhazování zbytečností z minulosti. Vede nás to k odvaze a rychlosti se rozhodnout, protože člověk vidí podstatu věci. Člověk již nemá sílu hrát nějaké hry, naplňovat něčí očekávání a přizpůsobovat se, jen aby byl přijímán či milován. Jsem takový, jaký jsem a buď mě tak přijímáš nebo ne, ale není čas si něco dokazovat. Zviditelní se nám, pokud máme nevyřešenou minulost, že nevidíme skutečnou realitu, ale jen projekci. Pokud je na vás dělána nějaká projekce, tak vy ucítíte, že ten druhý vás nevidí, jací skutečně jste, ale řeší si jen svůj vlastní obraz v mysli, který je utvořen nevyřešenými zkušenostmi. Jedinou cestou je být pravdivý, i když můžete druhého ztratit. Pokud vás ten druhý ve skutečnosti nevidí, vnímá jen projekci, nejde tedy vůbec o vás. Tento aspekt bývá velmi radikální a někdy zbrklý. Tak pozor, abyste si nepodřízli větev, na které sedíte. Velký trigon Slunce, Saturna a Urana v zemských znamení by měl být velmi dobrou podpůrnou energií, abyste byli ve střízlivosti a moudrosti. Pamatujte, že každý extrém se musí vyrovnat druhým protilehlým extrémem. Proto méně je někdy více.

Venuše ve Vahách v kvadratuře s Plutem ukazuje na přehodnocení hodnot, ale také snadného spadnutí do žárlivosti, majetnictví a lpění. Strach o lásku. Nebezpečím je, že ztratím sebe, abych neztratil lásku druhého. Ve vztazích se vynesou potlačené emoce. Ženy budou projevovat svou nespokojenost. Je dobré, aby ženy mluvily o tom, jak se cítí, co jim chybí, aby mluvily o svých pocitech. Bez manipulace a obviňování partnera.
Ženský princip ucítí, co je života schopné a co již v ženském principu zemřelo.
Jupiter v harmonii s Neptunem ukazuje na stálé působení léčivých snů, otevřenost našeho jemnohmotného vědomí, podvědomí a schopnosti propojovat se se svou vyšší bytostí (božskou přirozeností) v sobě. Lidské vědomí má v této době větší schopnost propojit se s vysokými vibracemi a prožívat "mystické prožitky".

Jak jsem již psala, byla jsem v horách na posvátných místech, kde tekl horský léčivý pramen křišťálové vody. Nemohu vám dát ochutnat, ale krásné poselství, které je u tohoto pramene vám mohu předat.
"Matky a otcové,
služebníci a učitelé,
otevřete svá srdce dělat dobro,
buďte jako tento pramen."
Přeji vám krásný a požehnaný týden, s láskou Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.


Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Zázraky se začnou dít ..

26. srpna 2018 v 5:39 | https://kazdydenscitatem.cz/ |  Citáty a Moudra

Abraham - Do Vortexu krok za krokem

24. srpna 2018 v 15:46 | Esther Hicks |  Channeling


AH: Takže je tu pár věcí, které vám chceme pomoci si v sobě dnes znovu potvrdit. Zaprvé bylo by hezké, kdybyste dokázali přijmout existenci Vortexu tvoření. A bylo by ještě hezčí kdybyste ho mohli vidět tak, jak ho vidíme my jako přítomný okamžik vašeho tvoření. A tak,když vám váš přítel řekne: "Nevidím ve tvém životě žádné zlepšení," můžete pevně stát ve svém Vortexu tvoření a říct: "To je proto, že to nemohou vidět ti, kdo jsou mimo Vortex." A on řekne: "Byls poslední dobou u doktora?" A vy řeknete: "Ve Vortexu tvoření žádní doktoři nejsou."

Když si umožníte být ve Vortexu, když dovolíte, aby naladění vaší vibrační frekvence na to v še, čím jste, bylo vaší nejvyšší prioritou na oplátku získáte tolik života! Víte, kolik argumentů, kolik slov, kolik úsilí, kolik činnosti je třeba jen na to, abyste zůstali naživu a neupadli do zoufalství, když nejste ve Vortexu? Jinými slovy - představuje to velkou námahu žít tento život, když spoléháte na slova a na činnost a na své úsilí, aby se něco mohlo stát.

Je to zajímavé - stačí si popovídat s jedinou matkou, která to myslí velmi dobře se svým dítětem, které zbožňuje víc než život sám. A naslouchejte všem těm výkyvům, kterými si prochází, aby nějak porozuměla tomu, co se děje s jejím chlapečkem, a aby si na to udělala správný náhled když přitom vše, co potřebuje udělat, je odstoupit od toho, co ho trápí a od toho, co trápí ji, a zaměřit se na něco, co jí umožní přístup do Vortexu, a potom zevnitř Vortexu je všechno jasné!
Nemůžete něco vést ze zadní řady . A když nejste ve Vortexu, tak nemáte nic, co byste komukoli mohli dát. Někdy lidé říkají: "Abrahame, zdá se, že vy učíte sobectví." A my říkáme: "To tedy opravdu, opravdu, opravdu děláme!" Protože "sobectví" - definujme si ho: sobectví (sebestřednost) znamená být vibračně v souladu se sebou samým. A abyste to pochopili, musíte vědět, co Já (sebe-) doopravdy je. ........................

Osho - Život je mýdlová bublina

23. srpna 2018 v 8:23 | Osho |  Duchovní růst

Batole si hrálo na slunci a všimlo si vlastního stínu. Moc se mu líbil, protože sehýbal úplně stejnějako ono. Snažilo se chytit ho za hlavu,ale když se po něm natáhlo, stín byl zase o kousek dál. Ať dělalocokoli, nemohlo stín chytit, protože vzdálenost mezi nimi se nezmenšovala. Nakonec to batoletak unavilo, že se rozplakalo.
Po celou dobu ho od dveří pozoroval mnich, který si přišel vyžebrat almužnu. Přistoupil k dítěti a položil jeho ruku na svou hlavu.Batole přestalo plakata rozesmálo se. Bylo šťastné, že se mu podařilo chytit hlavu stínu. Když jsem včera vyprávěl tenhle příběh, dodal jsem, že je důležité, abyste položili svou ruku na své bytí. Kdo se snaží chytit stín, nikdy se mu to nepodaří. Tělo je stín. Pokud ho chcete chytit,budete jednou určitě plakat. Běžné touhy jsou neukojitelné. Ať se za nimi ženete jakkoliusilovně, stejně zůstanou nenaplněny. A osvobodíte se od nich, jen když se navrátíte k sobě a usídlíte se ve vlastním bytí.

Kdo není vytrvalý, brzy se vzdá. Ale člověk, který nosí štít vytrvalosti, zjistí, že neustálé životní bitvy ho jen posilují.
Slyšel jsem příběh…
Muž šel kolem kovárny. Slyšel, jak kladivo buší do kovadliny, a tak nahlédl dovnitř. A všiml si, že v koutě leží spousta kladiv poničených častým používáním. Zeptal se kováře: "Kolik kovadlin potřebujete, abyste zničil tolik kladiv?"
Kovář se zasmál a řekl: "Jen jednu, milý příteli. Na jedné jediné kovadlině se dají zničit stovky kladiv, protože kladivo buší, ale kovadlina vytrvá." Je pravda, že nakonec vyhrává ten, kdo trpělivě přijímá všechny rány života. I on slyší podobné zvuky, jako když kladivo buší na kovadlinu, ale ví, že nakonec se kladivo zničí, ale kovadlina zůstane neporušená.

( úryvek z knihy: OSHO - Život je mýdlová bublina )

Kryon - „Instruování Akáši“

22. srpna 2018 v 13:12 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat ve Phoenixu, Arizona, 4. března 2018
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté ve Phoenixu.

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby. Poslední den tohoto dvoudenního semináře se blíží k závěru. Pro některé to je čas, kdy si uvědomujete, že už se znovu neuvidíte, protože toto je možná jediná chvíle, kdy je tato skupina spolu. Docela často pak padne otázka: "No dobrá, jaké je závěrečné poselství?" Nelze to říci lépe, než jak už to prezentovali Adironnda a Jeshua (pozn.: v channelingu prostřednictvím Marilyn Harper), a to je toto: "Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života". Moji drazí, to je zvyk.
Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste.Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.................

Abraham - Manželovy problémy s alkoholem

21. srpna 2018 v 22:58 | Esther Hicks |  Channeling

AH: Osvěžili jste se? Dobře. Teď co?
Host: No, tohle bylo překvapení. Takže, Abrahamovo učení znám asi 3 roky. A vedu si velmi dobře. Potkala jsem životní lásku. Opravdu. Je velmi kreativní a skvělý člověk. A máme dům, máme peníze. Máme vše. A vždycky jsem milovala prasátka. Mám všechno s prasátky a nikdy jsem nevěděla proč. Nevyrostla jsem na farmě. A pak jsem si manifestovala muže, který je také prasátko, což je v Kalifornii dost obtížné. Takže mám všechny tyto věci kolem mě, co se dějí a je to úžasné!
AH:Takže, vesmír vám dává vše co máte ve vortexu. To se snažíte říct? Bez ohledu na to, jak nepravděpodobné se to zdá?
Host: Ano! Ano. Jenže, máme kuřátka, dělám si legraci. Ale najednou se věci, od kterých jsem utíkala především vztek a závislost na alkoholu dostaly zase zpět do mé zkušenosti. Skrz manžela. A zkouším dělat vše co doporučujete dělat. Píši si seznam pozitivních aspektů, myslím o něm pozitivně, a zdá se, že jde naprosto opačným směrem. Čím více poslouchám Abrahama, tím více pije a čím více se snažím být sama sebou, a být ve stavu přijímání, tím víc vzteku od něj odstávám.
Takže to vypadá, jako když v tomhle mém vtahu zažívám spoustu úzkosti a cítím, jako by mi bránil dělat všechny ty dobré věci. Ale zároveň se zdráhám odejít, protože znám své vyjeté koleje a jen by to vše zesílilo. Když můj minulý partner byl vzteklý, byl by další ještě vzteklejší. Takže, vím že lepší to nějak vyřešit. Ale vůbec nevím jak.
AH: Víte, tyhle věci jsou vždy pravda. Vyjmenujeme tu pár věcí, které jaksi stabilizují tuhle konverzaci. Cokoliv, čemu věnujete svou pozornost vždy poroste, což je logické. Je také logické, že něco co je tak blízko vás, vám zabere hodnou část vaší pozornosti. A tohle jsou ty nejsložitější situace, ve kterých se dají věci měnit. Protože pozorujete to co nechcete a tím toho dostáváte víc............

Vnitřní mír

21. srpna 2018 v 22:56 | https://www.facebook.com/Citatyamoudraprolidickysesrdickem/ |  Citáty a Moudra

Abraham - Prostě řekněte NE

20. srpna 2018 v 18:46 | Esther Hicks |  Channeling

AH: Občerstvili jste se? Dobře, tak co teď?
Host: Ahoj. Mám jít dolů? Takže, zrovna se nacházím v opravdu zvláštním bodě obratu ve svém životě. A cítím se tak skvěle ve své přítomnosti a také když myslím na budoucnost.
AH: Jsme rádi, že to takhle cítíte a že to vnímáte jako důležitý životní bod. Ale chceme vám říci: Všichni tam jste. Jen to ještě nevíte. Všichni jste ve skvělém bodě obratu ve své životní zkušenosti. Obrací vás to k dalším a ještě lepším věcem. Líbí se nám, že to víte.
Host: Díky, je tam spousta neznámých, protože zrovna procházím fází rozvodu.
AH: No, teď jste to pěkně zkazila. /smích/
Host: Je to teď dobré. Vím že je to dobré. Takže, potkávám lidi a našla si novou práci. Když potkávám nové lidi…
AH: Proč myslíte, že je tak příjemné zažít nové?
Host: Možnosti?
AH: Ano. Protože, to co trvá, na to jste tak nějak zvyklí. A proto je v novém jakási čerstvost. A chceme na to teď poukázat. Protože je vždy možné zažívat věci nově, i když okolnosti nové nejsou. Je možné najít si nové zájmy. Je možné najít si na věci nové pohledy. Je možné se nově napojit na Zdroj. Chceme jen v rychlosti říci, že není nutné, aby se změnily vnější podmínky, abyste vnímali to nové.
Host: Pravda.
AH: Protože to je nová perspektiva, je to nový soulad. A někdy to vypadá, že je snazší dosáhnout souladu, kdyby se změnily podmínky. Ach, opravdu by se mi ulevilo, kdyby se změnily podmínky říkáte. Ale my nechceme, abyste byli závislí na podmínkách, které se musí změnit, abyste ucítili tento nový a svěží pocit. Jinými slovy: Milujeme způsob kterým tohle prociťujete. Jen nechceme, abyste byla podmínečná.
Host: Aha. No já myslím, že mám trošku potíže nebo problém s tím, kdy lidé říkají: Tak, dostali jsme tě sem. Pověz nám: Kam jsi chodila do školy. Nebo vyprávěj nám o své minulosti.
AH: No tak řekněte prostě NE. /smích/ Ne, ne, ne.
Tohle jsem chtěla.
Ne, ne, ne. Tady jsem! Tadadaaaa. Nechtějte po mně, abych musela obhajovat tohle tamtím. Protože tam z toho nevzejde nic dobrého. Řekni mi o své minulosti.
Host: Ne. /smích/
AH: Řekni mi o své minulosti. Ne. Pojďme si říct jaký to má tón. Miluji tě, vím že se pleteš, vím že to myslíš dobře, ale ne. Řekni mi o své minulosti! Ne. Proč ne? Co když řeknou ne? Proč ne? Ne. Proč ne? Ne. Odpovíš mi někdy tuhle otázku? Ne. Nezajímá tě co si myslím? Ne. /smích/ Ty nechceš, abych tě měl víc rád? Ne. Nejsem pro tebe vůbec důležitý? Ne. Nechceš ospravedlnit svou existenci tím, že mi řekneš o své minulosti, abych si o tobě mohl myslet něco pozitivního? Ne./smích/ /smích/ Poslechněte si to.
Ne. /všichni dohromady/
Host: Takže nemáme se tedy dívat zpátky do minulosti a říkat: Ano! Všechny tyhle otravné věci mě dostaly na tohle skvělé místo? Neznamená to změnu toho příběhu?
AH: tohle obecně říci když chcete a bude to pro vás k dobru. Kontrast mě dovedl jsem a mě se tu líbí. Kontrast způsobuje mou neustálou expanzi. A bude v tom pokračovat. Jen se pořád neohlížejte zpátky.
Host: Nelitovat ničeho…
AH: Litování je skutečná ztráta času ve vašem nyní. Protože jste pak na špatném místě bez vašeho vnitřního bytí, které nelituje ničeho. Takže, pokud něčeho litujete, znamená to, že se zaměřujete opačně. Proti svému Zdroji.
Host: OK.
AH: Lidé nám někdy říkají: Lituji jen jedné věci. A my říkáme: To je moc. Je to moc. Protože na tu jednu se prostě zaměřujete. A obvykle kde je jedna, jsou i další. Příšery ve tmě.

Překlad: Crazy Woman 2018 / https://abraham-hicks.cz

Andělé pomáhají manželství

20. srpna 2018 v 8:33 | Diana Cooper |  Duchovní růst


Serena byla mladá a atraktivní vdaná žena s malými dětmi. Její vzhled byl ale v naprostém rozporu s jejím vnitřním zmatkem. Ke svému manželovi, který ji nedokázal podporovat ani finančně ani emocionálně, pociťovala takovou zlost, že se s ním po několik let odmítala milovat. Měla v úmyslu žít s ním v tomto celibátu až do doby, kdy budou děti starší, protože nemohla snést ani představu, že se jí dotýká.

Nějakou dobu jsem s ní hovořila a pomáhala jsem jí, aby si stále více uvědomovala své zvyky. Posléze souhlasila a pozvala anděly, aby jí pomohli. Jakmile se andělé přiblížili, přesunuli se k jejímu srdci a ukázali mi, že je velmi emocionálně poraněno. Dotýkali se jejího zra­něného srdce a vyhlazovali jej, dokud nebylo v pořádku.

Pak se přesunuli k jejímu solárnímu plexu. Vypadal jako zaprá­šený sklep plný starých vzpomínek. Pracovali z plných sil, aby vy­klidili všechno to harampádí a vynesli je na světlo, ve kterém se rozpustilo. Když její solární plexus vyklidili, vyčistili a požehnali, požádala jsem jí, aby si před sebou představila svého manžela.
"Ach, jsem obklopena černotou a on je celý černý a červený," řek­la. Černá a červená dohromady jsou barvy bezprostředně hrozícího výbuchu. Bylo jasné, že je na pokraji zhroucení.

Andělé věnovali spoustu času jemnému odstraňování temné energie zlosti, která je oba obklopovala a rozpustili provazy, které je omotávaly. Když s tím byli hotovi, řekla mi Serena: "Držíme se za ruce a jsme jeden pro druhého oporou." Značně mě to překvapilo. Nic­méně jsem jenom požádala anděly, jestli by mohli pokračovat v je­jich vzájemném sbližování.

Za dva týdny přišla na další sezení. Byla jsem potěšena tou září­cí ženou, plnou života, která vešla dovnitř. Řekla mi, že poté, co jí andělé pomohli, šla doma a cítila se zcela jinak. Strávili pak s manželem noc plnou vášně.
Další den pociťovala mírnou zlost a trochu se bála, ale přešlo to, a nyní jsou si opět blízcí a milují se. Řekla: "Jasně nyní vím, co mo­hu udělat já, aby všechno klapalo, a ne co musí dělat on. Mám jas­no jakým směrem se ubírám ve své práci, a uvědomila jsem si, že se z nás obou nyní mohou stát živitelé rodiny. Poprvé se v tomto ohle­du cítím naprosto v pohodě."

K tomu dodala, že přítelkyně, která u nich bydlí, a která u nich už bydlela před čtyřmi měsíci, je naprosto ohromena zrněnou, kte­rá se v jejich vztahu odehrála - jen stěží tomu může uvěřit.

Když jim to dovolíme, andělé udělají, co je v jejich silách, aby svedli dva partnery v manželství zase dohromady.


( úryvek z knihy: Diana Cooper - SVĚTLA ANDĚLŮ )

Uklidňující lež?

20. srpna 2018 v 8:13 | Pobavíme.cz |  Humor

Strach může žít jen v budoucnu

19. srpna 2018 v 9:33 | Steve Rother |  Duchovní růst

Mohlo by být užitečné také vědět, že strach žije pouze v budoucnu. V této chvíli se nebojíte, máte strach z toho, co se může stát příště. Není možné projektovat strach do přítomného okamžiku. Můžete být rozzlobení nebo rozrušení, ale nemůžete mít strach, pokud jste ukotveni v přítomném okamžiku. Ve skutečnosti je strach projekcí, která může žít pouze v budoucnu. Takže to mějte na paměti drazí.

Stejně tak se nebojíte vaší minulosti. Už se to stalo. Nemusíte mít rádi svou minulost, ale jediný způsob, jak se udržovat ve strachu je, že se obáváte, že se ona zkušenost bude v budoucnu opakovat. V přítomném okamžiku nemáte skutečný strach, protože právě teď jste v bezpečí. Bez ohledu na to, co zažíváte, dokonce i když máte bolesti, v tuto chvíli se cítíte bezpečně. Pokud se ocitnete v projekci strachu, znamená to, že jste vystoupili z přítomného okamžiku

Steve Rother

Abraham - Jak mluvit sám se sebou

17. srpna 2018 v 18:32 | Esther Hicks |  Channeling

Host:Má první otázka je tato: Během toho jak procházím v životě kontrastem, potřebuji najít cestu jak mluvit sám se sebou v těchto chvílích. Vzpomínám si, že jste jednou mluvili s mužem, kterému jste dávali příklad. Mluvili jste o dětech a dělení koláče. Nepamatuji si přesně kde jste to řekli. Řekli jste: Svět vám dává 2 volby. Buď budete tyran nebo rohožka. A já souhlasím, že ani jedno není optimální. Nechci lidi kolem srážet a bojovat s nimi. Ale také, když se mnou jednají tak, že se se mi to nelíbí, mám chuť jim říct: Hej, počkej chvíli. A jak toho mám docílit bez toho, aniž bych se naštval. A tak podobně.
AH:Zopakujte nám vaše slova z papíru, co jste si napsal.
Host:Jak k sobě mohu mluvit, aniž bych byl naštvaný a agresivní.
AH:Důvod, proč jsme po vás chtěli, abyste zopakoval svá slova je ten, že vám chceme říci toto: Vždy sami se sebou hovoříte vibračně. A celý vesmír odpovídá na tuto vibraci, ať už je jakákoliv. Takže my bychom se nesnažili mluvit slovy, kterým lidé možná nebudou rozumět nebo je špatně pochopí. Místo toho bychom pracovali na zlepšení svého vibračního tónu. A nechali bychom vesmírné síly, aby zařídily vše potřebné.

Máte neobyčejného přítele a manažera v tomto Zákoně přitažlivosti, který odpovídá na vaše vibrace. Pokaždé. A nikdo a nic nemůže jít proti tomuto proudu. Lidé mluví o "své síle vlivu" ať už v širším pojetí nebo v pojetí kdy dvě osoby si stojí tváří v tvář. A my vám na to říkáme: Volíte vždy vibračně. Ne fyzicky skrze svá slova. Takže je to o tom dostat se tak do souladu se svou touhou, že vám jí vesmír doručí, ať si kdokoliv cokoliv myslí nebo dělá. Je to o sladění se se svou touhou.
Protože, jak vidíte. Tím, že zažíváte zkušenosti a jste vystavování okolnostem, z čehož se rodí čisté touhy. A vy potom, místo toho abyste věnovali svou pozornost vibrační harmonii této své touhy, začnete vždy pozorovat to co je. A tím se dostáváte do vibrační shody s věcí, kterou jste vůbec nechtěli. A tím, že jste ve vibrační shodě s věcí, kterou nechcete, vesmír vám nemůže doručit tu, kterou chcete. Ach my víme, že je to legrace o tom povídat. Víme, že rádi vyjadřujete své pocity. Ale chtěli bychom pro vás stanovit jedno pravidlo: Budu vždy mluvit tolik, kolik jsem inspirován mluvit........

Abraham -Rozbitý vztah se ženou – co s tím?

17. srpna 2018 v 18:25 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Ahoj Abrahame, věděl jsem že mě dnes zavoláš. Já…
AH: Jsme hotoví. /smích/
Host: Potřebuji od vás radu a také vaše vedení. Jsem v tom nováček. Před 6ti týdny mě opustila žena. A pár týdnů potom mi kamarád představil film Tajemství a to bylo příhodné, protože jsem šel hlouběji do vašeho učení, vaší práce Estheřina a Jerryho. A mám tuto otázku: Miluji svou ženu a byl jsem velmi kritický a negativní a…
AH: Takže, stejně jako váš přítel před chvílí, kdy jsme mluvili o tom, že lidé někdy vyhledávají spánek, aby si ulevili, hledají tím Soulad. A někteří lidé hledají Soulad v oddělení. Protože občas je jednodušší dostat se pryč od toho, co považujete za zdroj vaší negativní emoce.
Host: Ano, a já jsem zjistil a objevil, že dostat se do Vortexu bude pro mě ta nejlepší cesta jak přestat být negativní a zkouším to takhle praktikovat. Ale má otázka je tato: Hledám nějakou naději občas když jsem ve Vortexu tak to úplně vidím, jenže to co je se pak ke mně dostane a… A jsem prostě… Žena odešla a neřekla ani slovo. Mně ani dcerám. Vůbec nic, prostě odešla. Prostě měsíc byla úplně mimo, nedala o sobě vědět.
AH: No, ale ona spíš hledala nějaký bod zlomu. Jinýmy slovy: Bez toho, aniž by to řekla slovy. Její touha cítit se dobře byla tak silná, že se jí to zdálo jako otázka přežití. Když člověk udělá něco takhle dramatického, je to opravdu věc spojená s bojem o přežití a hledáním Souladu. Takže když se dáte trochu do klidu a zkusíte jí dát prospěch z té pochybnosti, zjemníte tím odpor a tím jak ji obviňujete, což děláte právě tady a teď… Jinými slovy: hrabete se v tom a docela rozumíme proč. ..............................

AA Michael - Povznesení vaší osobní božské esence

17. srpna 2018 v 18:20 | Ronna Herman |  Channeling

Archanděl Michael prostřednictvím skrze Ronnu 08-2018 - RONNA / POSVÁTNÝ PÍSAŘ


Milovaní mistři, Stvořitelův dech je palivem existence, a vy jste plamenem, který živí. Je důležité, abyste pochopili, že rozvíjíte své individuální SLUNEČNÍ PAPRSKY, které jsou odrazem vaší vlastní Božské Esence. Lidský intelektuálně myšlenkový proces se musí rozvinout za hranice jazykového omezení. Je zde ohromné bohatství informací, které čekají lidstvo skrze inspiraci. Musíte rozvinout své intuitivní schopnosti, abyste obdrželi moudrost Božského Blueprintu pro Věk Vodnáře, který je teď PAPRSKOVĚ-vysílán (orig. RAY-diate z/podle radiate = vyzařován - pozm.př.) z našeho Otce/Matky Boha skrze Dvanáct Galaktických Paprsků kosmického vědomí. Nepřijde to odnikud z vnějšku, Vyvře to ve vaší vlastní Posvátné Mysli a Posvátném Srdci. Musíte se natáhnout a uchopit to, protože to nesestoupí dolů do výparů Pozemských plání a nebude vás to hledat.

Vyzrálá duchovnost není nějaká nevědomá zkušenost. Musíte rozvinout jakousi sebe-udržující se Božskost, jejíž pomocí neustále dýcháte bohatý Pránický Dech Života//Diamantové částice Stvořitelovy Esence, abyste mohli obdržet duchovní potravu z Řeky Života skrze Osmou Čakru, vaši Duchovní Hvězdu. Posilující Dech Věčnosti otevírá stezku vedoucí k multidimenzionálním úrovním Stvořitelova vědomí. Musíte rozšířit svou vnitřní perspektivu spolu s tím, jak postupně měníte svou cestu/mód myšlení a přijímání. Duch Stvořitele nemůže být izolovaný. Duch prostupuje všechno, co existuje na té nebo oné úrovni. Musíte rozšířit své vědomí, abyste obsáhli velikost Stvořitele.

Jste připraveni přijmout skutečnost, že Srdeční Centrum našeho Otce/Matky Boha je bodem soustředění a základem všech náboženství? Není to nějaké dogma, pověrčivost, pravidla a omezení, ale láska, síla a dokonalost, které mají za výsledek schopnost utvářet a radovat se ze světa krásy, rovnováhy a harmonie. Když se ve vás začnou manifestovat mysl a srdce Boha, stanete se Aspektem Kolektivního Mesiáše. To je tvořivé naplnění vašeho osudu.
Jste jiskrou Stvořitele - projevenou Božskou Fasetou vědomí - Klidným Bodem v rámci Stvoření. Buď obohacujete svět, ve kterém žijete nebo jej pomáháte znečistit. Jak jasný a teplý je váš Posvátný Oheň? Plápolá jasně a zahřívá srdce ostatních? Nebo je to nanicovatý plamínek, který není dost silný ani na to, aby zahřál vaše vlastní srdce? "Chladné srdce" není pojem spojovaný s pravým Nositelem Božského Světla. Můžete cestovat zeměmi stínů s těmi, kteří je pomáhali stvořit, nebo můžete kráčet s potěšením v záři Božského Světla...............

Kryon v Portu - 2

17. srpna 2018 v 18:18 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu, Portugalsko, 16. září 2017
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. A tak to je, že toto je poslední poselství pro Portugalsko, protože můj partner brzy toto místo opustí. Rád bych trochu pohovořil o této oblasti a kultuře. Za malý moment. Nejprve bych chtěl znovu-oživit energii, kterou jsme měli před několika okamžiky, abychom se naladili na způsob "porozumění", přijetí, dovolení si, tak, abyste si vyslechli tyto informace s laskavostí a srdcem. Jsou to "dobré" informace.
Drazí, v minulosti ve staré energii, nemělo lidské vědomí "fakta", která má dnes. Také zde byl atribut zapomnění v rámci Akáši. A tím myslím to, že dříve ještě nebyl takový vývoj vědomí, kdy by došlo k rozpomenutí se na to, čím si vědomí prošlo. A opravdu, to tajemství moudrosti je v zapamatování si zkušeností. Ale pokud máte celou kulturu nebo společnost, která si nepamatuje svoji zkušenost, je to téměř jako u dětí, jež začínají znovu a znovu a znovu. Můžete tak vidět, kam to může lidstvo vést, když se skutečněneučilo ze svých "instinktů". A tak to může pokračovat z generace na generaci a tak dále, a pokračovat v tom, že lidé opakují pořád dokola stále tytéž chyby.

Co vám tedy přináší nová energie? Bude představovat větší evoluci toho atributu. Jinými slovy, začnete si pomalu vzpomínat. Už jsme vám toto "učení" dříve předali a poprosil jsem mého partnera, aby jej vyučoval. Co to opravdu může znamenat, když budete konečně mít "Akášu" své kultury, která se začne rozpomínat, čím vším si prošla? Aby vytvořila stabilitu a eleganci moudrosti, jež lidstvo dosud nemělo. Když se podíváte do historie, je to válka za válkou. Až tak daleko, kam můžete dojít, se lidstvo rozhodlo válčit jeden proti druhému a to i přesto, že tím nikdy nic nevyřešilo. Ani jedinkrát. Jen to jednoduše nastartovalo další války. A drazí, to vše proto, že jste si nepamatovali svoji Akášu.
Je velmi zajímavé, co nyní věda začíná vidět, protože nyní postupně vědci objevují, že lidské vědomí doslova představuje fyziku. Začínají ji měřit. Ne tak na jednotlivých lidech, ale na hromadných událostech, kdy miliony lidí zažívají stejnou věc, přičemž bylo zaznamenáno, že dokonce dochází k posunu v magnetickém poli Země. Toto není ezoterika, ale věda......................