Říjen 2018

AA Michael - * Tři boží paprsky: Boží vůle * Boží láska * Boží inteligence *

31. října 2018 v 11:42 | Ronna Herman |  Channeling

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny říjen 2018 *
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, Země je zase znovu připravována na nový, vývojově vyšší druh lidstva. Vy všichni, jako Hvězdná semínka a Služebníci Světa máte zakódovány Atomy Paměťového semínka, které vám dávají horoucí touhu účastnit se projevení tohoto neuvěřitelného snu budoucnosti. Vaším osobním cílem je stát se entitou uprostřed chaosu a zmatku současné reality Třetí / Čtvrté dimenze dneška, řízenou svým Já a inspirovanou Duší.
Z Velkého Centrálního Slunce tohoto Podvesmíru je na Zemi a lidstvo vyzařován prostřednictvím mocných Paprsků božího vědomí Nový Boží/Andělský plán naplněný pokročilými tvůrčími myšlenkami, které přesahují nejdivočejší sny dokonce nejzářivějších, pokročilých myslí dneška. Pokročilá duše kráčející po úzké stezce Vzestupu se musí naučit absorbovat a začlenit tři hlavní Boží Paprsky nadcházejícího Věku, DUCHOVNÍ TROJICI, skládající se z: BOŽÍ/ANDĚLSKÉ VŮLE * LÁSKY / INTUICE * INTELIGENTNÍ, ÚČELOVÉ AKCE.

Proč se neposunout do středu spirály vzestupujícího vědomí, do oka duality a polarity, kde je všechno klidné a v míru - a být naplnění Látkou Čisté Vesmírné Životní Síly, Adamantinovými Částicemi, která jen čeká na to, až bude zformována do vašich vizí budoucnosti? Právě v tom okamžiku, kdy se přesunete do svého Centra Svatého Srdce, můžete zažít významnou lásku a soucit našeho Boha Otce / Matky a Nejvyššího Stvořitele. Přijměte, prosím, tuto nezamlčitelnou pravdu: vy jste drahocenný syn nebo dcera na důležité misi, s důležitým posláním a nic, co řeknete nebo uděláte nemůže zmenšit tuto lásku. Je čas otevřít pasáže/koridory mozku vaší mysli vyšším frekvenčním kódům vaší NadDuše/Vyššího Já.

Nikdy nezapomeňte, vaším nejbližším a nejdražším přítelem byste si měli být vy sami - vaše vlastní vědomí Duše. Ve svém Centru Svatého Srdce najdete moudrost, soucit, trpělivost a co je nejdůležitější, nekonečnou Svatou Lásku. Od začátku tvořivé zkušenosti příchodu do hustoty byly všechny formy lidského života podrobeny pokračující, neustálé sérii odhalení. Zvědavá, zvídavá, tázající se mysl byla vestavěnou skutečnou Tváří,/Stránkou, lidské povahy.
Příliš mnoho z vás stále nese velké náklady, velkou zátěž, z minulosti. Jsou to chyby, které jste udělali v tomto životě a také mnohá minulá podmínění a pohřbené vzpomínky na bolestné události nebo akce všech vašich minulých životů. To, že se těchto vzpomínek držíte nebo nesete břímě nerovnosti, už vám neslouží. Je čas, abyste nám dovolili, abychom vám pomohli vyléčit bolestné vzpomínky uložené ve vaší fyzické loďce a v aurickém poli. Právě tak, jak projasňujeme pokřivení vzorců víry kolektivního vědomí Třetí / Čtvrté dimenze, a tím přivádíme tyto Dimenze zpátky do jejich původně navrženého spektra duality. Strach je primitivní emoce typu bojuj nebo uteč, která vás bude brzdit v rozpuku vaší vědomé pozornosti. Je čas projasnit a přeprogramovat základ, instinktivní součásti vaší milující lidské povahy..................

Solara - Fragment reportu na říjen 2018 - Nové dveře se otvírají

31. října 2018 v 11:35 | Solara |  Channeling

Fragment Solařina reportu na říjen 2018
Od července se posouváme do rozsáhle nové Časové linie. Nyní se vše urychluje a konečné tři měsíce tohoto roku ohromě zrychlí tento proces. Ale neděje se to hezky, uhlazeně, lineárně. Je to spíš jako když jdeme z rovné cesty v černobílé krajině do dynamické pulzující spirály plné víření a zářivých barev.
Všechno je tu vnímáno jinak, než jak jsme to znali. Je to jako vstoupení do krajiny s růžovou oblohou, kde stromy jsou modré. Kde se mluví o krajině, o které jsme nikdy předtím neslyšeli - kromě míst v dříve neprobádaných jádrech našich srdcí. Jak se tu funguje, zvláště když mnoho z našich starých nástrojů a starých dovedností už nefunguje?
Probíhá zřetelná výměna stráží, jak mnoho lidí udělalo své volby, ke kterým budou dál cestovat svými vlaky po svých tratích. Velká vlna lidí odchází právě teď z našeho života a nová vlna lidí přichází. V odcházející vlně lidí jsou ti, kteří nás v minulosti opakovaně zraňovali. a ti, kteří nebyli plně ve své integritě, stejně jako další, jejichž cesta se prostě otočila jiným směrem.

Lidé, kteří přicházejí, jsou ti, kteří nám pomáhají jít hlouběji do Nové Reality, přestože mnozí z nich si Nové Reality nejsou ani vědomi. Pasažér v našem novém vlaku nám poskytuje inspiraci a praktickou pomoc, stejně jako pocit pravé laskavosti. Toto posouvání a třídění cestujících ve vlaku je jak silně smutné tak dokonalé.
Děláme posun do Nové časové linie po měřitelných skocích, které plynou jako spirála. Výzvou je, že ne všechny části našich bytostí se posunují do Nové časové linie ve stejném okamžiku. Některé naše součásti v Nové časové linii už jsou, některé jsou na cestě a některé se ještě nezačaly posouvat. Ty částí, které se ještě neposunuly nám mohou připadat, jakoby byly dočasně opuštěné.

Naše Stará časová linie a naše Nová časová linie se nemohou vzájemně sladit přímo. Stará časová linie musí být uvolněna předtím, než můžeme zcela vkročit do té nové. Právě teď to vypadá, jako kdyby naše vnitřní a vnější časové linie byly velmi rozhozené, nesynchronizované. To vytváří momentální pocit rozladění mezi našimi vnitřními a vnějšími světy. To přináší pocit nepohodlí a pocit, že věci nejsou snadné. To nás občas mate v tom, Kdo Jsme, Kde Jsme nebo Co Dělat Dál. Jediná věc, kterou víme, že už nemůžeme zůstat malí. Nemůžeme zůstat ve svých starých místech a pozicích, založených na dualitě, protože významné části nás samých se již posunuly za ně.................

Kryon - Předpovědi

31. října 2018 v 11:29 | Lee Carroll |  Channeling

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 16. června 2018
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté ve Wilmingtonu.
Zdravím vás, moji milí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Práh, který můj partner právě překročil [Lee vstoupil do channelingu], můžete cítit. Je to stejný hlas, ale energie je pro ty, kteří to dokážou vnímat, naprosto odlišná. Překročením tohoto prahu otevíráte jakési dveře. Jsou to dveře k takzvanému "poli", kde neexistuje čas, prostor ani žádné konkrétní "místo". Pouze je. Je zde s úplně každým z vás a jsem tam i já

Někteří říkají: "Toto pole je druhou stranou závoje." Jiní říkají: "Toto pole je jakýmsi magickým místem, kam může na chvíli odejít naše duše a odpočívat, před tím, než se vrátí zpět." A podle jiných "To je Bůh". Všechny tyto popisy jsou správné, protože na této cestě hrdiny, kterou můj partner dnes popsal, má každý z vás v poli toto místo. Takže skrze tyto dveře, které byly otevřeny se záměrem, a skrze něco, co se děje v této místnosti, vzniká pospolitost, soutok energií. Je to něco, co se dá změřit - soudržnost mysli a srdce začíná splývat na místě, kde je to bezpečné. Po dobu několika minut to zde bude bezpečné. Toto poselství nebude trvat dlouho. Ale je to bezpečné místo k bytí.

Někteří z vás vybudovali kolem své víry krabici, která říká: "Spolehněte se na vědce. Pokračujte v tom!" [Lee je na vědecké konferenci]. Já vím, kdo jste, moji drazí, když netrpělivě sedíte během této duchovní části. Dále vám sděluji, že je zde pro vás stejně tolik lásky jako pro kteréhokoliv jiného člověka na této planetě. Je zde kolem vás tolik andělských, jestli je tak chcete nazývat, nádherných, duchovních energií. Nezáleží na tom, jak jste obdrželi toto poselství, nebo dokonce ani na tom, zda jste to chtěli. Duch odráží skutečnost, že máte svobodnou volbu prověřit tyto věci způsobem, jakým chcete. Někteří z vás řeknou: "Já ale opravdu nechci jít v této chvíli do úplné ezoteriky." Moji drazí, nemusíte. Ale dovolte mi, abych se vás zeptal: Co když to, co vám povím dále, začne vypadat pravdivě? Co když to bude naplněno logikou? Co vám to udělá, když jen na okamžik otevřete svou přihrádku s vírou a vyslechnete si to, zvážíte a posoudíte? Připravte se, protože to budete potřebovat, kvůli tomu, že se vám chystám sdělit něco, co jsem řekl také před 300 lidmi už dříve tento týden [na dřívějším skupinovém setkání]...................

Marie Magdaléna - Tabu proti individualitě

30. října 2018 v 8:21 | Pamela Kribbe |  Channeling

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás ze srdce zdravím. Jsem s Vámi. Chci, abyste věděli, že kolem vás je nepřetržitá pomoc a vedení. V dimenzi, která leží nad tou pozemskou, jsou spřízněné duše, duše, které vás milují hluboce osobní cestou a ne pouze abstraktním způsobem. Jsou to duše, které vás znají a se kterými jste byli spolu v jiných časech a na jiných místech.
Když se inkarnujete, je to skok důvěry, neboť tak činíte sami. Přesto zůstáváte spojeni s týmem přátel na druhé straně. Někteří jsou vyspělejší ve svém vývoji a dohlíží na vaši životní cestu širším pohledem, než máte vy. Jsou těmi, kterým říkáte průvodci. Jsou tu však také další, podobně naladěné bytosti, které jsou vám blízko, vaše rodina nebo přátelé. Vnímejte jejich přítomnost, i když nevíte, kdo jsou. Vězte však, že jste viděni a slyšeni. Ctí si vás za potřebný risk ponoření se do hlubiny.

Život na Zemi - každý jeden z vašich životů na Zemi - je důležitým a cenným přínosem vaší cestě duše, který zahrnuje také zkušenosti negativní. Bolest, kterou nyní v této době prožíváte, je jako kámen, který padá do vody a způsobuje na hladině mnoho vln. Efekt bolestivé nebo traumatické situace vytváří skrze čas vlny: znovu budete zakoušet tato zvlnění v jiných časech a na jiných místech. Výsledek toho je, že plně pochopíte minulé zkušenosti a oceníte je. Když tak činíte, posíláte léčení zpátky do onoho bodu bolesti ve své historii.

Všechny body v čase - všechny přítomné chvíle v životě a na cestě vaší duše - jsou společně propojené a mají jedna na druhou vliv. Když tedy cestujete časem do minulého života (jak jsme právě učinili), tato jiná místa v čase, tyto jiné chvíle, aktivujete. Vytváříte proud, který probíhá v obou směrech: z minulosti do současnosti a ze současnosti až do minulosti. Tím se obohacujete. Stále více si uvědomujete, že jste mnohem víc, než tato jedna osoba, muž nebo žena, mladý nebo starý, v konkrétním čase dějin, v této přítomné chvíli. Osoba, kterou jste nyní, je jen jednou bránou k vaší duši, existuje mnoho dalších možných bran.

Vnímejte, jak je vaše duše nesmírně bohatá a jaký nespočet zkušeností nahromadila. Tyto zkušenosti jsou všechny dílky puzzle, které jsou součástí ohromného Celku. Žádám vás, abyste ctili velikost toho, kdo jste: nedokážete to lidskou myslí ani obsáhnout. Řekněte "ano" své duši z hloubky svého srdce. Vnímejte, že tam ve vašem srdci je moudrost, kterou vaše lidská mysl nemůže zcela obsáhnout, která však nese a podporuje vše, co jste, a která dává smysl každému jednotlivého kousku puzzle.........................


Horoskop na období 29. 10. - 4. 11. 2018

28. října 2018 v 23:24 | Petra Nel |  Horoskop

Procítění
Slunce a Venuše si jdou každý svou cestou a jejich konjunkce se uvolňuje. Slunce ve Štíru podporuje proměnu a transformaci. V tomto týdnu jsou dušičky - památka zesnulých, a právě v té době nastává kvadratura Slunce a Černé luny ve Vodnáři, než se Slunce dostane do harmonie s Neptunem - s požehnáním. Retrográdní Venuše přejde 31. 10. do svého znamení, kterému vládne, do znamení Vah. Merkur je v konjunkci s Jupiterem, který je v přesném trigonu na Chirona. Takto bych mohla pokračovat dále ve výčtu všech aspektů, které nás tento týden čekají.

Čeká nás zásadní nebo alespoň intenzivní týden. Slunce v harmonii se Saturnem podporuje zralost a moudrost, přistupuje ke všemu s určitou střízlivostí, praktičností a zodpovědností. Jde vše pomalu, ale za to jistě a stabilně. Slunce ve Štíru vytvoří kvadraturu s Černou lunou ve Vodnáři 1. - 3. 11., kdy můžeme čekat zvýšené egoistické projevení. Jde o zkoušku přijetí sebe sama se svou pudovou složkou a arogancí. Také to ukazuje na to, že Slunce ozáří téma Černé luny ve Vodnáři - jak moc jsme odpojení od svého srdce, jak popíráme nebo přeceňujeme lásku - city a jak moc podléháme jen rozumu. Může se objevit pesimismus a nezdary, nic se nebude dařit, protože ve skutečnosti nevěříme, že to může dobře dopadnout. Odstřižení se od svého prožívání a vytvoření si obrany ve zdánlivém nezájmu, kdy do toho nechceme dát své srdce, nadšení, zájem. Pak člověk působí buď arogantně nebo je jako prázdná nádoba - prázdná a dutá.

Venuše, která vytváří přesnou opozici s Uranem - vládcem Vodnáře, ukazuje na možné odpojení se od svých citů. Najednou nic necítíme. Aspekty Urana jsou vždy velmi extrémní, jsou jak horská dráha. Strach a děs se mísí s extází a nadšením. Dochází k uvědomování si, osvobozování se v oblasti citů, lásky, a především jejich forem. V této době vám může dojít, že nějaký vztah vás již nenaplňuje. Dokonce se můžete dostat až k pocitu, že na druhého máte alergii. V tomto případě záleží, jak jste upřímní sami k sobě, protože pocit alergie či podrážděnost na druhého je nepravdivost k sobě. Někde si nechcete přiznat pravdu. Retrográdní Venuše vstupuje večer 31. 10. do znamení Vah. Mění se tak téma, které si potřebujeme v sobě vyřešit.

Venuše, která procházela Štírem, kde odsuzovala a nepřijímala sama, sebe se vrací zpátky do Vah. Zviditelní se, kdy člověk dává, aniž by druhý o to žádal. Slouží, i když to nikdo nepožaduje. Je tím nejposlušnějším člověkem, i když to nikdo nechce. Člověk je v domněnkách, co druzí potřebují, snaží se zalíbit, a přitom není pravdivý sám k sobě. Necítí sám sebe, své potřeby. Stává se čímkoliv, čím si myslí, že druhé uspokojí. Je si vědom svých psychologických her, které společně s druhými hraje. Přesvědčí sám sebe o tom, že někteří lidé bez něho nemohou žít. Ve skutečnosti se jedná o projekci vlastních potřeb. Dokáže být šťastným tím, že se naplňuje kýmkoli, kdo vyhovuje jeho podvědomým žádostem. Ve skutečnosti nenavazuje s druhými vztahy, ale pouze rozděluje sám sebe na dvě části podle toho, co mu druzí odzrcadlí. Buď reaguje - miluji tě, pokud se mu to líbí nebo - odmítám tě, když to nechce na sobě vidět a přijmout. Tady lásce, citům, hodnotám, nejde o druhého, ale jen o sebe. Ve skutečnosti se má dostat sám k sobě, přijmout zodpovědnost za své potřeby, city, hodnoty, přiznat se k nim a přestat je vydávat za potřeby druhých...................

Lorna Byrne - Láska má mnoho podob

27. října 2018 v 9:14 | LORNA BYRNE |  Pro pohlazení dušičky


Láska má mnoho podob - podobu lásky k dítěti, přátelům, přírodě. Lásku vnímám jako světlo, které proudí od jedné osoby nebo věci ke druhé, ale láska mezi mužem a ženou vypadá zcela jinak: je zářivější a pulzující. Každý, kdo miloval, to zná.
Lásku, jako romantický cit, hledá asi každý. Je to však nejsložitější forma lásky, zejména pro nerealistické očekávání. Andělé touží, abychom takovou lásku prožívali, a velmi snaží, abychom ji vpustili do srdce a drželi při životě.
Jednou jsem šla ulici, když mi Andělé pošeptali, abych se podívala před sebou. Na ulici se to hemžilo lidem i anděly. Některé andělé na mně kývali. Čtyři Andělé, kteří dělali společnost dvěma mužům a dvěma ženám, ve věku asi dvaceti let, mi řekli, abych zpomalila a pozorně je sledovala. Ptala jsem se jich v duchu, jestli něco není v pořádku, ale neodpověděli mi.
Když jsem se k nim přiblížila, jeden muž a žena odešli. Zůstal druhý pár a s nimi čtyři Andělé, kteří se všemožně snažili dostat oba mladé lidi blíže k sobě. Když anděl do muže šťouchl, ten pokročil blíže k ženě. Ve stejném okamžiku jiný anděl domlouval ženě, ale ta ho neposlouchala, protože udělala krok vzad. Byla jsem dostatečně blízko, abych slyšela, o čem hovoří. Vlastně většinou mluvila žena, měla neanglický přízvuk. Zdálo se mi, že oba pocházejí z východní Evropy, ale evidentně každý z jiné země, protože hovořili anglicky.

Žena byla vyšší. Anděl vedle muže mi řekl, že muž svou přítelkyni velmi miluje, ale bojí se, že ji ztratí. Anděl vedle ženy dodal, že když i ona ho má ráda, myslí si, že pro ni není dost dobrý, protože je nižší a nepřitažlivý.
Andělé mi dále prozradili, že tento pár si je souzený, proto jim pomáhají objevovat navzájem své dobré stránky a dodávají jim odvahu nevzdávat se.

Když jsem zleva prošla kolem ženy, naklonil se k ní překrásný anděl a otočil její hlavu. V jejích očích a tváří zářilo světlo, které v nich zapálil anděl , aby takto pomohl ženě otevřít srdce a mysl lásce k muži, který stál proti ní, a uvědomit si, že vzhled není nejdůležitější. Dojímalo mě, andělovo obrovské úsilí zabránit žene opustit svou lásku.

( úryvek z knihy: Lorna Byrne - Poselství naděje od andělů )

Primitivové

26. října 2018 v 8:41 | Miroslav Kemel

Abraham - Jsou naše touhy autentické?

25. října 2018 v 8:31 | Esther Hicks |  Channeling
AH:Ještě něco?
Host:Jak mohu vědět, že moje žádost je autentická? Například v mysli mohu toužit po všem možném jako třeba po novém autě nebo po velikém domě… Jak mohu posoudit, že je to autentické - možná, že mé srdce touží po něčem jiném…?
AH:Tohle je opravdu dobrá otázka, že?
Vzhledem k tomu, že zažíváte a zažil jste mnoho životních zkušeností, požádal jste už o spoustu věcí a o některé jste požádal opakovaně… a v této vibrační realitě, v rámci tohoto vývoje a shromažďování spolupracujících složek - co vaše vnitřní bytost registruje, není ten důvod pro to, ale vaše vnitřní bytost registruje, že řada věcí, o které žádáte, se týkají téže věci.

Chcete nové auto … z mnoha důvodů. Kvůli rozveselení, kvůli pocitu pohody, kvůli … možná troše bezpečí a ochraně, kvůli … spolehlivosti, kvůli pohodlí, kvůli zklidnění, kvůli své přípravě na věci, na kterých skutečně záleží. Na to nové auto byste mohl pohlížet jako na ukojení své chamtivosti nebo byste ho mohl ocenit jako místo vaší stability, který je pravou podstatou vaší bytosti.
Více peněz - což je o svobodě, je to o možnosti objevovat své vášně. Je to o svobodě pohybovat se směrem k tomu, co vás volá. Nenapadají nás žádné důležitější vibrační důvody a váš Vortex je schopen to vše zkombinovat, protože už od té doby, kdy jste si jako chlapec hrál na hřišti, jste žádal o některé z těch věcí. Chtěl jste to, čemu říkáte spravedlnost a chtěl jste respekt a chtěl jste to dávat i dostávat.

Chtěl jste být sladěný, chtěl jste životní sílu, takže mnohé z toho tam už bylo, váš Vortex existoval dokonce ještě předtím, než jste přišel do svého těla. Víte o tom? Vaše vibrační realita existovala ještě předtím, než jste přišli do svého těla. A úplně první žádost, prostě jste je tam dávali.
Takže není možné, aby vaše vnitřní bytost držela a podporovala něco, co pro vás není dobré, nebo něco, co byste z pohledu vašich standardů nepovažovali za dobré. Je tolik způsobů, jak se s věcmi vypořádat. Esther včera rozjímala s kamarádkou o rodičovství - dva rodiče, kteří se baví o způsobech výchovy dětí a možná spolu nesouhlasí nebo se hádají. Nebo třeba sousedský výbor, kde lidé debatují a hádají se spolu o tom, jak by se v jejich čtvrti měly věci dělat...........


Horoskop na období 22. 10. - 28. 10. 2018

23. října 2018 v 18:42 | Petra Nel |  Horoskop

Léčení zraněné sebe hodnoty
Slunce v opozici s Uranem 18. - 29. 10. přináší nové podněty. Můžete vnímat zvláštní energii. Příslib. Tato konstelace je o zrychlení událostí a častých změnách. Učíme se být bdělí a reagovat na přítomnost. Můžeme počítat pouze s přítomným okamžikem, protože jakékoliv plány a očekávání se mohou změnit. Člověk míní a Bůh mění. Připravte se na projevení vyšší prozřetelnosti a pokud vám budou zrušeny vaše plány, nebylo to ve vašem plánu vyššího zájmu. Objeví se nespavost, neklid a nesoustředěnost. Zesiluje intuice a poznání, pochopení nových souvislostí. Jsme vedeni k osvobození, které se děje přes pravdu. Uranská energie je přímá, nebude tolerovat nějaké hry a falešnosti. Rozbíjí všechny přetvářky a nedá pokoj, dokud nedosáhne svého. Vašeho probuzení! Co to je, probuzení? Přijmout sám sebe v dobrém a zlém, sebereflexe a přijmutí zodpovědnosti za svůj život. Uvědomit si své stíny a přiznat si ty nejnižší pudy, bez sebe odsouzení. To je probuzení do plnosti sebe sama, do lidské a božské přirozenosti, ze které se skládáme. Budete se proto dostávat do extrémů, které vás mají dostat na hranici své lidské a božské přirozenosti, světla a tmy. Uranská energie je jako elektrický proud, chodí v impulzech. Budeme jak na horské dráze.

Objeví se technické poruchy, problémy s mobilními sítěmi. Velmi opatrně na cestách, bude zvýšený výskyt nehod z nepozornosti a rychlé jízdy. Řidiči mohou být velmi nepředvídatelní a dělat absurdní chyby z nepozornosti.
Slunce 23. 10. ve 13: 23 hodin vstupuje do znamení Štíra a vytváří přesnou opozici s Uranem, k tomu se přidává Venuše a úplněk - Luna v Býku v konjunkci s Uranem, který nastává 24. 10. v 18:45 hodin. Můžeme říci, že 23. - 25. 10. jsou velmi silné dny, kdy může dojít k průlomu. Je to počátek, proto je potřeba brát vše s rezervou. Vše, co se děje v konstelacích s Uranem, je vždy "dočasné". Je to impulz k osvobození a projevení ryzích pravd.

Slunce jde naproti navracející se Venuši 21. 10. - 31. 10., která je retrográdní ve Štíru. "Venuše projde Sluncem a Slunce projde Venuší." Konjunkce ve Štíru vede do hlubokého prožívání. Slunce symbolizuje mužskou energii - krále, vědomí sám sebe, být ve svém středu a být Králem sebe sama. Venuše je láska, harmonie, hodnoty, naplnění. Slunce může rozzářit Venuši, Venuše se může otevřít a nechat Slunce projít svou láskou. Ženský princip - Venuše, když otevře srdce, kde leží napojení na měsíc a mléčnou dráhu, tak dá pocítit mužskému principu jiný svět. Mužský princip může prožít světelnou bránu a za ním jiný - nový svět. Když Slunce - vědomí sebe sama není připraveno - probuzeno, tak mužského principu, se toto otevření ženského principu, nedotkne. Neprozáří se a nezviditelní se láska ženského principu. Tento mužský princip není schopen prožitku, láska se ho nedotkne a nezmění. Venuše tak ztratí zájem, protože Slunce není vědomo samo sebe, tedy nezáří a tím Venuši nepřitahuje..................

Malé každodenní činnosti

23. října 2018 v 8:20 | LORNA BYRNE |  Pro pohlazení dušičky

Malé každodenní činnosti tvoří větší část našeho života. Pokud je ignorujeme nebo považujeme za nepodstatné, unikne nám důležitá součást života.
Někde jsem řekla, že nesnáším otázku "jaký je můj osud?", Neboť naznačuje, že v životě jde jen o jednu nebo několik velkých úloh a cílů. Od Boha a jeho andělů vím, že náš osud spočívá v žití naplno - to znamená uvědomovat si každý každou minutu, každý den a podle možností se těšit z toho, co děláme, kde a s kým jsme. Život plyne tady a teď, ne včera ani zítra. Teď. V tuto chvíli.
Život je vzácný dar od Boha a Bůh žádá, abychom ho trávili v co největší radostí. Dal nám strážného a dalších anděle, aby nám pomohli naplňovat si život, pokud je o to požádáme.
Uvědomuji si, že život není občas lehký a není možné se z něho těšit, i tehdy se však vyskytují chvíle, které i můžeme opravdu vychutnat.
Často poslouchám, jak mám těžký život, já to tak však nevnímám. Skutečně jsme někdy neměli na jídlo ani na účet za elektřinu, manžel zemřel mladý a předtím jsme většinu času bojovali s jeho chorabami, ale v žádném případě by jsem svůj život neměnila. I v těžkých chvílích jsem se těšil z drobností - každý den i kdyby jen chvíli.


( úryvek z knihy: Lorna Byrne - Poselství naděje od andělů )

Poslední vůle

20. října 2018 v 12:53 | http://zivotni-energie.cz |  Humor


Starší dáma se rozhodla připravit svoji poslední vůli a sdělila svému duchovnímu svá dvě poslední přání.
Jednak si přála být zpopelněna a za druhé si přála být rozptýlena v obchodním domě Tesco.
"V Tescu", užasl duchovní, "proč v Tescu?"
"Budu mít jistotu, že za mnou děti přijdou aspoň jednou za tejden".

Příběh malé Denisky aneb dítě a jeho duchovní svět

20. října 2018 v 9:07 | www.marcelcinacesta.wz.cz |  Duchovní růst

"Maminko, já si jdu pro něco do koupelny," špitla osmiletá Deniska, a než se maminka Jana stačila vzpamatovat, zmizela z kuchyně. Zabraná do pečení cukroví si po chvilce uvědomila, že by měla Denisku varovat, aby byla opatrná, až se bude natahovat po věcech v polici. Jenže... V tu chvíli uslyšela rachot kelímků, sprejů a dalších obalů, jež chránily její kosmetické přípravky, a na chvíli ztuhla. Čekala ránu. Ačkoli se nic nedělo, vyběhla i s těstem na rukách směrem ke koupelně, a když pootevřela dveře, užasla. Deniska seděla vedle vany a blaženě se usmívala. Ani známka toho, že by se zřítila z velké výšky.
"Mami, mě chytil do náruče můj andělíček, on za mnou někdy chodí," řekla radostně.
"Je tamhle, vidíš?" A ukázala nad zrcadlo.
Maminka si ale jejího vyjádření moc nevšímala a začala si svou dceru důkladně prohlížet. Opravdu byla naprosto v pořádku. Teprve pak zvedla oči směrem k zrcadlu a snažila se mít oči dokořán.
"A kde? Já nic nevidím," řekla maminka a silně zaostřila.

"Nesmíš se na něj dívat takhle," ukázala mamince vytřeštěné oči, "ale srdíčkem, víš," dodala Deniska zcela přesvědčivě.
"Andílci se neukazují očím, ale tomu teplu tady," řekla holčička a Jana v tu chvíli pochopila, že nemá doma jen dceru, ale také moudrou duši, která je mnohem dál, než ona.
"Dobře, miláčku, jsem ráda, že máš takového kamaráda," usmála se na Denisku maminka Jana a pomyslela si, že o andělově existenci neslyší opravdu poprvé.
"Pojď ochutnat cukroví, broučku, a zavoláme tatínkovi, ať si pospíší," řekla Jana a cítila zvláštní pošimrání. Jako by jí někdo pohladil po tváři.

Zkuste se i vy někdy ztišit a poslouchat. Možná se váš anděl zrovna snaží, aby vám něco důležitého sdělil. Pozvěte ho dál, do svého nitra, a věřte, že nikdy nejste sami. A zázraky? Když si připustíte jejich existenci, stanou se vaší běžnou realitou. Zázrak nemusí vždy splývat pouze s představou zjevení Panny Marie či jiné duchovní bytosti. Zázrakem je už to, že se den po dni posouváte dál a cítíte, že je to nekonečná cesta za radostí, naplněním a poznáním.

Čas ...

18. října 2018 v 14:16 | Michael Althsuler
Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot.

Michael Althsuler

Vyléčit svoje srdce ...

17. října 2018 v 0:38 | Deepak Copra / https://kazdydenscitatem.cz/

Horoskop na období 15. 10. - 21. 10. 2018

16. října 2018 v 22:18 | Petra Nel |  Horoskop

Láska hory přenáší
V tomto týdnu je nejaktuálnější téma Venuše v kvadratuře na Černou lunu.
Nebylo mi dovoleno psát dříve, než bylo vše potřebné odhaleno událostmi a okolnostmi v realitě. Ano, téma je láska. Hodnota lásky pro nás. Venuše je retrográdní ve Štíru a to ukazuje, že se vracíme někam velmi hluboko do svých pocitů. Někam, kde jsme možná zapomněli, vzdali či popřeli svou lásku. Proč? Možná jsme někoho milovali, ale okolnosti nepřály, aby se láska naplnila. Nebo byl někdo pro nás nedosažitelný, nedostupný. Anebo forma lásky nenaplňovala představu, jak měl vztah vypadat? V tomto případě nám tedy nešlo o druhého člověka, ale o formu a naplnění své představy. Tím vším jsme popřeli svou lásku. Vše, co v hloubce našeho nitra zůstalo, se nyní zviditelňuje skrze připomenutí staré lásky, formou snů a okolností, které vám tyto staré situace připomenou. Téma je láska a pravdivost svých citů. Jestli milujeme, milujeme člověka. Je podstatný člověk, ne forma vztahu. Dostáváme se do situací, kdy poslechneme svou lásku a projevíme ji, i přes riziko odmítnutí. Strach z odmítnutí a zjištění, že nás ten druhý nemiluje, je to, co nám brání být pravdiví v lásce. Když je vám upřímně projevena láska, ucítíte, jaké city k tomu druhému vy sami pociťujete. Když vy projevíte lásku, ten druhý si díky tomu může uvědomit své city k vám.

Dochází k nedorozumění a kde se necítíme být milovaní, tam se cítíme být právě odmítnutí. Tím si říkáme o více pozornosti a lásky, i když bohužel negativním způsobem. Někde vnitřně člověk strádá.
Když nám nejde o naplnění formy, ale druhého opravdu milujeme, dokážeme krizi a nepochopení překonat právě díky lásce. Cítíme, že s tím druhým chceme být a on s námi. To nám pomáhá nalézt řešení, rozpustit negativní pocity a pokračovat v lásce.
Saturn v harmonii s Venuší ukazuje na zrání v oblasti lásky. Proměny v prožívání a pochopení lásky jsou trvalé a hluboké. Povrchní vztahy skončí. City, které se vydávaly za lásku, se ukáží v pravdivosti. Ano, můžeme si i uvědomit, že toho druhého nemilujeme. Merkur se dostává do harmonického aspektu s Neptunem do 22. 10., což přináší jemnost, citlivost v komunikaci a schopnost sdělit ty nejcitlivější a nejhlubší myšlenky.

Člověk dostává inspiraci, zesiluje intuice a vedení vyššího Já, které člověka směřuje, aby byl naplněn vyšší záměr. Objeví se silné a živé sny, které pomohou k prožitku harmonizování a naplnění pochopení lásky. Opatrně na potřebu mít poslední slovo a druhého přesvědčit o své pravdě. Merkur se dostává do disharmonie s Marsem ve Vodnáři 14. - 24. 10., což je aspekt hádavosti. Jak skončí spojení mezi Merkurem a Neptunem, tak se tento disharmonický aspekt zvýrazní.

Jupiter v trigonu s Chironem ukazuje na léčení příběhu. Víra Tvá tě uzdraví, a to platí v každé situaci. Každá situace má řešení, když je tam víra, naděje a láska. Procházíme dobou, kdy dokončujeme důležitá pochopení a může dojít k procitnutí.
Slunce se dostává 18. - 29. 10. do opozice s Uranem. Připravte se, že především v lásce bude vše jinak. Zrychlí se události, zesílí intuice, tvoření, inspirace a nové možnosti. Nastane více uspěchanosti a chaosu. Je to velmi podnětný čas, kdy velká rychlost střídání událostí tak trochu rozvíří staré formy, které budeme muset opustit. Více budeme cestovat a rychle měnit místa. Bude se po nás chtít autentičnost, pravdivost a upřímnost. Schopnost se přizpůsobit a reagovat na nové příležitosti. Bude se tvořit nové.
To více rozepíši v horoskopu na další týden, než si vydám na cesty. Těším se na další objevování s vámi.
S láskou Nel


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.
Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová. Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Buď plný úžasných snů

16. října 2018 v 8:13 | Osho |  Duchovní růst

Před mnoha dny jsem řekl jednomu mladíkovi: "Stanov si životní cíl a dej svému srdci ambice. Buď plný úžasných snů. Bez cíle se nikdy nestaneš celistvým člověkem. Nebudeš v jednotě a tvoje energie bude rozptýlená." Pouze ti, kteří dokážou sjednotit různé energie a zaměřit je na určitý cíl, jsou zdraví jedinci.Všichniostatní jsou jako chaotický dav. Jejich vnitřní hlasy si protiřečí a v jejich životě nezní hudba.Člověk,jenž nezná krásnou vnitřní melodii, nikdy nedosáhne klidu a nepocítí sílu. Klid a síla jsou dva názvy jedné pravdy.

Ten mladík se mě zeptal, co pro to má udělat,a já jsem mu řekl: "Představ si semínko v půdě, které soustředí svou energii, aby mohlo vyklíčit ze země. Jeho silná touha mu pomáhá rozlomit obal a vznést se do výšin. Tohle udělej. Staň se semínkem. Prožívej velkou touhu po nekonečnu a pak sjednoť svou energii a stoupej vzhůru. Potom nastane okamžik, kdy dokážeš rozlomit vnější obal a nalezneš své pravé bytí."

Kdo má stále na pamětinejvyšší cíl svého života, své pravé "já" a pravdu, ten se nikdy nespokojí s ničím jiným. Jeho nespokojenost je požehnáním, protože jen díky ní se dostane do země nejvyšší spokojenosti. Uvědomte si, jak pomíjivé jsou takzvané radovánky života. Jakmile to pochopíte, osvobodíte se od nich. Kdosi mi vyprávěl tuto bajku:

Po obloze letěl pták. Přímo nad ním zářil velký bílý oblak. Pták si pomyslel: "Chtěl bych vzlétnout ještě výš a dotknout se toho krásného bílého oblaku!" Zaměřilse na oblak, sebral veškerou sílu a vydal se jeho směrem. Ale oblak náhle odplul na východa pak zase na západ. Potom se na chvíli zastavil a opisoval kruh. A pak se znenadání rozplynul, aniž by k němu pták stačil doletět. Když se ocitl na místě, kde býval původně oblak, nic tam nebylo, přestože pták vyvinulveškeré úsilí. Jakmilesi to uvědomil, řekl si: "Byl to omyl. Neměl jsem se zaměřovat na oblak, ale na hrdě se tyčící hory, které jsou věčné
a nekonečné."
Jak pravdivý je ten příběh! A kolik lidí padne za oběť tomuto omylu, protože si za cíl života stanoví pomíjivý oblak! Nicméně pohleďte! Nedaleko odtud jsou věčné a nekonečné hory - budou-li cílem vašeho života, naleznete naplnění a blaženost.

( úryvek z knihy: OSHO - Život je mýdlová bublina )

Akorát včas

14. října 2018 v 10:28 | Rob Rogers |  Humor

Lorna Byrne ... příhoda s labutěmi

14. října 2018 v 9:56 | Lorna Byrne |  Pro pohlazení dušičky

Voda v kanálu najednou jako by se změnila a stalo se z ní sklo. "Co se to děje?" ptala jsem se andělů kolem sebe. "Podívejte se na to světlo kolem labutí, přímo září a jsou čím dál bělejší." Jedna z labutí půvabně zamířila směrem ke mně. Pak jsem si uvědomila, že ty ostatní ji následují, plují jedna za druhou v prohnuté řadě. Podívala jsem se znovu a připadalo mi, že labutě tvoří písmeno S. Užasle jsem na to zírala. Když první labuť doplula ke břehu, vykolébala se na trávu a zamířila ke mně. Ostatní labutě za ní, jedna za druhou. Couvla jsem a zastavila jsem se uprostřed pěšiny. Labutě se shlukly kolem mne. Potom některé udělaly okolo mě kruh. Byly tak blízko, že se mě skoro dotýkaly. Kolem vnitřního kruhu udělaly další labutě druhý. Zbývající dvě labutě stály mimo oba kruhy - jedna přede mnou a druhá za mnou, jako by držely stráž. Labutě v obou kruzích se protáhly a krky zvedly k nebi, až byly vyšší než já. Roztáhly svá mohutná křídla a lehce jimi třepetaly. Pak začaly vydávat krásný melodický zvuk a pohybovaly křídly do rytmu své písně.

Ten zvuk byl vysoký, ale měkký. Zněl hypnoticky a konejšivě. Byla jsem okouzlená. Ačkoli jsem věděla, jakou mají labutě sílu, a přestože byly tak veliké, ani v nejmenším jsem nepociťovala strach. Stála jsem nehybně; labutě byly tak blízko mě, že jsem se bála sebemíň pohnout, abych některou nesrazila a neublížila jí. Nemám ponětí, jak dlouho jsem tam s labutěmi stála, ale pak se ta labuť, která byla přede mnou na stráži, otočila, zamířila ke břehu a do vody. Za ní následovaly labutě z vnějšího kruhu v půvabné formaci, jako když herci odcházejí z jeviště. Ptáci z vnitřního kruhu odešli jako poslední a bylo úchvatné pozorovat, jak se elegantně sklonili, aby se mě nedotkli, ucouvli a pak se vydali k vodě. Nakonec se všechny labutě octly ve vodě a půvabně pluly po kanále. Všechno se zase vrátilo k normálu. Děkovala jsem andělům. Byla to podívaná, na kterou si vzpomenu pokaždé, když jdu tou cestou kolem kanálu. Andělé mi tehdy ukázali, jak silné je spojení mezi Božími stvořeními a člověkem, a znovu mi připomněli zázraky tohoto světa.

(úryvek z knihy: Lorna Byrne - Schody do nebe )

Abraham - Svatební příběh

12. října 2018 v 8:34 | Esther Hicks |  Channeling

Host: Ahoj Abrahame, mám příběh, který chci sdílet a mám i otázku, kterou chci položit. Cathy, má žena, kterou jsem si před 3mi týdny vzal, se zdá jako že je nevědomě schopná zaměřovat se vždy na věci, které chce. A dělá to bez toho, aniž by si uvědomila že se můžou objevit překážky.
Vždycky se chtěla mít svatbu jako v pohádce. A já chtěl raději uprchnout. Měl jsem finanční prostředky, lákal jsem jí na Tahiti - ne. Na Havai - ne. Nebo že pojedeme do Paříže. To je velmi romantické - ne. Když jí bylo 8 let, viděla obřad Richard Burtona a Liz Taylor v pevnosti Carmel Mission v Kalifornii. a měli svatební hostinu na pláži Pebble beach. A to prostě chtěla.

Tak jsem vzdal to své, protože jsem chtěl, aby naše svatba byla její nejkrásnější životní moment. No a všechno co chtěla, se zdálo být téměř nemožné, protože je těžké nechat se oddat v pevnosti Carmel pokud nemáte členství, což my neměli. A ona to dokázala zařídit. Je téměř nemožné zarezervovat si místo v podniku Harlot, aniž byste si je neobjednali 3-4 roky dopředu.
A ona dokázala sehnat místa, která někdo pustil. To vše za 6 měsíců. A ta poslední věc, kterou chtěla bylo podle image filmových hvězd mít na své svatbě někoho slavného. Tak jsem naplánoval, že bych chtěl George Michaela což je zpěvák. Že by tam zpíval a taky byl slavný. Tím by se o to postaral a já si to mohl dovolit. Jenže od to zrušil. Takže její perfektní svatba měla být perfektní kromě toho, že tam nebude nikdo slavný. Takže pak se to stalo.

Před třemi týdny se to stalo a všechno bylo tak perfektní jak chtěla, kromě toho že jsme neměli tu slavnou osobu. A potom na hostině, probíhala hostina a Phil jeden ze svatebčanů mi řekl: Bobe, je tady Oprah a chce tě vidět. /smích/ A já mu řekl: Nech toho! A on řekl: Ne, myslím to vážně. Je tu Oprah a chce tě vidět. A já řekl: Ne, není. A on řekl: Ale ano. Je tady s… S kým že to přijela? Přijela s Twenties house. No víte, zapomněl jsem ten název. A já řekl: Phile dost! A on: Ne! A popadl mě a zatáhnul za roh.

A tam stála Oprah a Clint Eastwood. To co se stalo, bylo proto, že se slavilo výročí Johna Steinbecka, Měl 150 let výročí a tak tam přivedli Oprah. a tak Clint býval kdysi starostou okresu Monterey a tak tam hráli golf. A když dokončili 18. jamku, chtěli se dostat k 19. jamce která byla na místě co jsme si pronajali a kde byla ta hostina.
A když se zeptali co s tím, tak jim řekli: Omlouváme se ale je tam svatba. A Oprah se svým otevřeným duchem se zeptala: Mohli bychom jít dovnitř a pogratulovat jim? /smích/ A protože díky tomuhle jsem absolutně a totálně přesvědčen, že Zákon přitažlivosti funguje, /smích/ jsem chtěl s vámi sdílet tenhle příběh.

AH: A je toho více, co bychom k tomu přidali. Protože si myslíme, že stojí za to poukázat na skutečnost, že vaše drahá partnerka byla schopna dosáhnout svého stavu vibračního očekávání, i když měla u sebe tak blízko někoho jako jste vy, kdo jí říkal: To není možné. To není možné. /smích/
Jinými slovy: Je to opravdu velmi silný příběh, díky kterému každý pochopí, že nezáleží co si myslí druzí lidé. Jinými slovy: Její tvoření je její tvoření a všichni ostatní si tu jen hrají. Ale všechno co chcete, dostanete když se s tím sladíte. A přemýšlejte o tomhle: Ona tohle vše dávala do pohybu už od svých osmi let. Jinými slovy: Vesmír je velmi ochotný a schopný sestavit kousek po kousku cokoliv co kdokoliv z vás chce.

A ani to nemusí trvat tolik let jako tady od osmi let. Chce to jenom brnkat víc na strunu toho, co chcete a méně na strunu toho co nechcete. Jinými slovy: Když něco chcete, to je to rozhodnutí, tohle je to stanovení cíle, tohle je říkat vesmíru…Tohle spadá do kategorie: Udělám rozhodnutí a udělám to správné rozhodnutí. Protože neexistuje nic, čeho nemůžete dosáhnout.
A vesmír má pro vše co chcete, pro všechno má vesmír tisíce cest nejmenšího odporu, aby vám pomohl dosáhnout toho. Jinými slovy: A nenutí vás to přidávat ke všemu ještě více dalších detailů, které vás potěší? Když si uvědomíte, že vesmír může udělat tohle a támhleto.

Líbí se nám vaše slova: Vesmír udělal tuhle nemožnou věc, vesmír udělal tuhle nemožnou věc a tuhle opravdu nemožnou věc, která opravdu vypadala jako že je naprosto nemožná se ukázala jako že vůbec není nemožná. Protože všechno je možné, pokud jste v Souladu.
Ano. Děkuji.
Myslíme že je obzvlášť zajímavé, že se tam objevila zrovna Oprah. Protože ona poslouchá naše nahrávky a rozumí Zákonu přitažlivosti.


Překlad: Crazy Woman 2018 / https://abraham-hicks.cz

Solara - Fragment reportu na září 2018 - Přesun do nového Řetězce Načasování

11. října 2018 v 8:28 | Solara |  Channeling

Letošní září je JEDENÁCTÝ měsíc* JEDENÁCTÉHO Roku, což z něj dělá měsíc 11:11. To z něj dělá plodný měsíc obratu a přeměny, abychom posunuli systém reality od Duality k Nové Realitě AN. Naše nová krajina je stále viditelnější. Děje se to nárůstem, který lze měřit a pomáhá to popohnat nás hlouběji na naše Pravé Místo.
Naše vlaky se naplňují cestujícími, ale uprostřed takového množství toho, oč běží, ještě nevidíme, kdo je v našem vlaku a kdo ne. Po celý měsíc si lidé budou vybírat vlaky a rozhodovat se, po které koleji pojedou. Někteří si mohou vybrat vlak, uvelebit se na svém místě a v poslední minutě zjistit, že jsou ve špatném vlaku a přeběhnout do toho svého správného.

Září je měsíc, který nás nejen volá do akce, ale do Správné Akce. Tento měsíc budeme mít hodně práce, jak se budeme snažit držet krok se vším, co se děje. Celý měsíc bude plný dní, které budou mít rychlý spád a budou probíhat spolu. Jelikož se soustředíme na TADY a TEĎ, každý den bude zapomenut okamžitě, jakmile přejde. Září je plné hlavních průlomů a nádherných příležitostí. Pomoc, kterou jsme dlouho potřebovali, najednou přijde k našim vchodovým dveřím. Noví, opravdoví přátelé vstoupí do našich životů. Zároveň bude ve světě Duality odhaleno více skrytých ďáblových advokátů.
Září nám přinese mnoho výběru a rozhodování. Nejen to, ale posune nás dál na cestě, kterou jsme si vybrali. Naše cesta se zrychlí v Pohybu Vpřed nebo v Pohybu Vzad. Je naprosto na nás, jakým směrem půjdeme. Je to měsíc návratu k našemu Pravému Já nebo měsíc, kdy Ztratíme Sami Sebe. Půjdeme hlouběji do Duality nebo se nakonec Osvobodíme? Klesneme hlouběji do iluze nebo se od ní osvobodíme? Pohneme se ke Správné Akci, která poslouží planetě nebo budeme hledat způsob, jak pro sebe získat více moci, více nadvlády a více bohatství? Posuneme svou Upřímnost a Integritu na novou úroveň nebo je odsuneme stranou? Uděláme osvobozující krok ze svého omezujícího chování, zastaralých druhů víry a starých způsobů bytí nebo se budeme dál topit v tom, v čem jsme.

Ošidné je, že když nebudeme velmi, velmi upřímní, jasní a Pravdiví, můžeme si myslet, že se posouváme vpřed a vlastně se budeme posouvat zpátky. Můžeme být oslněni mocnou silou motoru a zapomenout se dívat, kam opravdu jedeme. Nestačí udělat rozhodnutí jen proto, aby nás pobídlo k akci. Je potřeba, abychom dělali rozhodnutí založená na Opravdovosti a cokoli děláme musí být Správná Akce. Jakákoli akce, kterou děláme musí být v souladu s Nejvyšším Dobrem. Musí posílit energie Nové Reality. Pokud ne, jen nás to vrhne zpátky a bude nás to tlačit hlouběji k Achillově patě Duality..............................