Channeling

Abraham - Jak napravit současný vztah?

Včera v 8:42 | Esther Hicks

Host: To, co si chci manifestovat, mám to v představě…
Abraham: Povězte nám, co si chcete manifestovat.
Host: Chci si manifestovat lepší vztah se svým manželem. Můj problém… Nedovedu si ho představit tak, jak bych chtěla, aby byl.
Abraham: Proto chceme, abyste šla do vortexu.
Host: Dobře, takže… Mohu si představit, co chci, ale nedovedu si ho představit, že tím je. Asi se bojím jít do vortexu a představit si ten vztah, a že on už tam nebude.
Abraham: Chápeme to, ale vy takovou jeho verzi tam stejně nechcete mít. Ne, nechci. Právě jste nám řekla: Vytvořila jsem si vysněnou verzi vztahu, a když se dívám zpět na svou realitu, tyto verze spolu neladí. "Ale bojím, že když budu zaměřená na svoji vysněnou realitu, tak to zmizí." My na to: Ano, a to chcete.
Host: Nechci, aby on zmizel.
Abraham: O tom nemluvíme… Vidíte, jak lpíte na manifestaci? O tom přesně mluvíme. Současná manifestace je ve vaší vibraci aktivnější, než to, co máte ve vortexu. Bojím se, že můj manžel půjde pryč, pokud zůstanu ve vortexu s tím, co skutečně chci. Poslechněte si ten konflikt, který ve vás probíhá. Chci tohle, nechci tohle, ale bojím se… některé části toho chci. My na to: Pokud se zaměříte… spousta toho, co on nabízí, je ve vašem vortexu. Pokud se zaměříte na to, po čem toužíte, vesmír vám pak dodá to, po čem toužíte.
Něco vám názorně ukážeme. Bude se vám to líbit. Řekněme, že váš manžel má 10 převládajících vlastností, osobnostních rysů. Řekněme, že dvě z těch vlastností… jedna z nich je příjemná. A řekněme, že devět z nich je odporných. Nechtěných. Těch devět nepříjemných vlastností vás přimělo vložit jejich opačnou do svého vortexu. "Nechci tohle, chci místo toho tohle." ........................

Abraham Hicks – Vnímejte celkový obraz

10. ledna 2018 v 15:54 | Esther Hicks

Host: Být tím, kým jsme… říkáte, že jsme v přední linii a je nás menšina. Slyšela jsem, jak jste v některých nahrávkách mluvili o posunu, kterým na úrovni vědomí procházíme s naší planetou.

Abraham: V přední linii nikdy není plno, že?

Host: Ne.

Abraham: Proč si myslíte, že v přední linii nikdy není dav? Když je vám vesmír schopný dodat cokoliv, co si dokážete představit, není zábavné říct: Co mohu jedinečného si představit? Co mohu dělat, být, mít nebo cítit, co je ještě lepší, než kdokoliv jiný kdy zažil? Proto v přední linii není dav. Protože všichni vždy směřujeme ven. Jsme podporování vším, co nás předchází, a vše, co se děje nyní, dává zrodu nové touze, která nás táhne dopředu k novému. Je spousta lidí, kteří se dívají na to, co je, že je to nutí zůstat v současném stavu bytí déle.
Chtěli jsme to zmínit, protože jste kolem toho chodila a chceme říct, že jediné místo, kde budete uspokojeni, je v přední linii… nikdy nebudete šťastní v realitě, na které se všichni shodnou, a jen ji opakují. Nepřišli jste sem jako historici… přišli jste jako tvůrci nového. Tam se nachází veškeré naplnění a uspokojení. Zbytek je jen opakování.

Host: Abych se dostala k jádru utišení pocitu… chodím už asi tři a půl roku do Anonymních alkoholiků, a mám problém s tím, se ztotožnit s tím: "Jsem alkoholička". Samotný program o 12 krocích mi velmi pomohl vyrovnat svůj život…

Abraham: Než abyste se dívala na detaily… podívejte se na celkový příklad. a představte si všechny lidi, kteří vás v tom programu obklopují, kteří nabízí důkaz, který chcete žít. Žijí vylepšený život, udržují svou střízlivost, kterou všichni říkají, že chtějí… než abyste se zaměřovala na detaily, na kterých bychom my i vy mohli trochu hledat mouchy, zaměřte se na celek a utište se tím, že řeknete: "Cítím se lépe. Celkově se cítím lépe, že jsem se zde účastnila. Byla to berlička, kterou jsem potřebovala.
Bylo to pro mě tehdy vibračně přístupné. Je dokonalé, že to ke mně přišlo, a chválím se za to, že jsem si to umožnila přijmout." Mám strach, že když se nebudu držet lidí v programu a sponzorů… když tam chodím, vidím ty rozdíly a poslouchám, jak většina vypráví své staré příběhy, jak hodně pili, apod. Takže ten strach chcete trochu utišit. Začala jste říkat: Tehdy to pro mě bylo dokonalé a je to dokonalé pro spoustu těchto lidí. Vždy mi to bude k dispozici. Tak jako jsem se vzdala drogy a našla rovnováhu, nyní se mohu vzdát této drogy a najít vlastní rovnováhu, protože ve skutečnosti chci cítit vlastní sílu.

Jinými slovy, spousta věcí, které v tom programu říkají… i když vás pobízí, abyste přiznala své selhání tím, že řeknete: "Jsem alkoholička," nebo "Jsem zotavující se alkoholička," my bychom řekli: "Jsem zotavující se vysílatel odporu." "Učím se uvolňovat odpor. Jsem zotavující se umožňovatelka." Jen najděte jiná slova. Jak byli Esther a Jerry spolu teprve krátce, stáli vedle sebe a poslouchali, jak někdo zpívá národní hymnu, a Esther si nejprve myslela, že Jerry nezná slova písně, a pak si uvědomila, že si vymýšlí vlastní slova, protože některé části se mu nelíbily, tak si vymyslel vlastní slova. To já dělám při modlitbě. Jen si vymyslíte vlastní slova.
Nechcete dělat vlny a říkat: "Tento program je špatný," protože má velkou hodnotu a pro vás měl taky. Každopádně se můžete posouvat dál. Neřekla jste: "Stanu se alkoholičkou a pak se stanu trvalým členem Anonymních alkoholiků." To jste neřekla.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Evoluce lidské duše

10. ledna 2018 v 0:05 | Lee CarrollTento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Calgary, Kanadě, 23. května 2015


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Už jsem vám říkal o energii channelingu, že lidská bytost si ráda věci zjednodušuje, zvlášť když dojde na duchovní věci, které nejsou zrovna srozumitelné, jako je to, co bychom nazvali skupinou Ducha. V naší realitě jsme jedním a to nás přivádí do oblasti studia, kterou jsme vám předali už dřív a která je pro vás pravděpodobně nejobtížnější ze všech, abyste to dokázali přijmout a pochopit, protože to jde proti všemu, co je pro lidstvo intuitivní. Přistupujete ke všemu tak singulárně. Samotný systém života je jednoduchý - pro vás to znamená narození, smrt, je tu jedna duše, jedno tělo, jedna tvář, jedno jméno. A pokud byste chtěli věřit v systém reinkarnace, že byste se měli vracet a hodně udělat, zase byste vytvořili singularitu jednoho těla, jedné duše, jedné tváře, jednoho jména. Proto tento přístup, to, co vidíte v zrcadle, vztahujete i na Boha. Každý jednotlivý anděl se odlišuje od jiného, má jméno, jinou tvář, dokonce je chcete i počítat.

Chcete tedy přiřadit Bohu to, co máte vy a ne to, co má Bůh. Chápeme, že je to pro vás těžké, když vám to vykládáme způsobem, jakým to vnímáme my. Drazí, je pro vás těžké pochopit něco, co jste nikdy neviděli, abyste uznali elegantní systém, s jakým nemáte žádné zkušenosti. A tak jste určitým způsobem předpojatí nebo uvízlí v tom, co znáte, a to, co neznáte, si nedokážete představit ani v to uvěřit. Proto je pro vás Bůh jednou entitou, proto je Bůh oddělen od lidstva atd. atd. Co vám dnes chceme předat, je elegantní, komplexní a pokročilé. Jsem moc rád, že vám to mohu předat, protože tyto informace vám nemohly být předány ve staré energii. Ach, mohli jsme vám je předat, ale vy byste je nedokázali pochopit, chyběl by vám aha moment. Nedokázali byste rozpoznat eleganci a laskavost systému, jako to dokážete dnes.

Teď informace pro ty, kteří budou toto poselství poslouchat nebo číst později. Sedím před Kanaďany a to se promítne do tohoto poselství, jak za okamžik uvidíte. Vycházíme z předpokladu víry, že některé věci jsou určitým způsobem zvláštně duchovní a takové zůstanou navždy. Pokud tady existuje nějaký axiom Boha nebo pravidlo božské energie, je to pravidlo navždy. Stává se posvátným - kdo je Bůh, jakým způsobem pracuje Duch. Zvykněte si na to a berte to tak.

Uvedu teď ten rozdíl (proč vám mohu předat toto poselství až teď - pozn. překl.). Tento zvláštní rozdíl spočívá zcela a úplně v nové energii. Znovu zopakuji - a už jsem to říkal předtím, ale vy to potřebujete slyšet - že si to nijak neprotiřečí s tím, co bude následovat dál. Bůh je stejný, jaký byl včera, jaký je dnes a jaký bude navždy. Avšak vztah lidské bytosti se stále mění, proto se mění i vaše vnímání Boha. A nejen to, i systém Boha ve vás se mění. Všechno to souvisí s člověkem, ne s Duchem. Proto bych rád, abyste to pochopili dřív, než začneme...............

Kryon - Marshmallow Messages – Prosinec 2017

2. ledna 2018 v 8:25 | Lee CarrollKRYON MMM 26. 12. 2017 - NOVÁ ENERGIE
Fyzika Země je ohromující. Vaše realita se mění a vaše budoucnost je i nadále nepopsaným listem. Téměř každý měsíc je revidována na základě toho, co zde děláte. Zázraky fyzického těla a fyzické planety jsou příklady přeměny. Není to žádné kouzlo - způsobuje to duchovní moudrost a obyčejná fyzika. I nadále čerpáte z Kosmické mřížky a vytváříte NOVOU energii pro planetu - a to mění vaše budoucí potenciály.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Sedm - Dopisy z Domova

KRYON MMM18. 12. 2017 - MĚJTE TRPĚLIVOST
Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože ty atributy, které ji krmily, už nejsou životaschopné. Systémy, které měly rysy nedostatku integrity a chamtivosti, se začnou hroutit. Nejprve budou ovlivněny některé části planety a ostatní budou následovat. Nicméně se zhroutí, protože světlo vítězí. Jak si vedete osobně? Jaké to bude, až po tisících let temnoty vstoupíte do světla? Které ze zvyků, které vás udržují v temnotě, si nesete do této nové éry?
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu "Z temnoty do světla"

KRYON MMM 11. 12. 2017 - ŘEŠENÍ
Řešení často přichází, když se konečně uvolníte v daném problému.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonova živého channelingu "Velký únik"
KRYON MMM 04. 12. 2017 - SPONTÁNNÍ UZDRAVENÍ
Spontánní, automatické uzdravení od nemoci je skutečné a přichází z místa v biologii, které se nachází v úplně každém člověku. Lidská logika je často legrační. Někteří tvrdí: "Ach, to je placebo efekt! To je všechno." Dobrá, ale co je tedy placebo efekt? Je to lidské vědomí, které vyvolá uzdravení skrze očekávání. A jsme u toho!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk

( https://www.facebook.com/kryoncesky )

Solara - Fragment reportu na prosinec 2017 - Nalezení svého Bodu vstupu do roku 2018

1. ledna 2018 v 11:09 | Solara

Prosinec začíná tím, že do našich životů přichází mnoho prvků z nesčetných směrů. Je co dělat, až příliš, včetně toho, co bychom opravdu rádi dělali. Ovlivňuje nás také velké množství energií. Můžeme se cítit, jako bychom byli otočeni do mnoha směrů a nevěděli, co dělat dál. Víří kolem nás nejrůznější spodní proudy, všechny najednou, a spouštějí celé spektrum emocí.

Když procházíme přes prosincový most do roku 2018, začíná být jasné, že si s sebou nemůžeme vzít své staré sny a touhy, protože to, co se chystá odkrýt v tomto novém roce daleko přesahuje to, co si právě teď dokážeme představit. Už nepotřebujeme, aby nás omezovaly a určovaly naše staré touhy. Pokud jsme plně v Rozšířeném TADY a TEĎ, naše kroky budou opravdové a všechny věci, které k nám opravdu patří se přirozeně objeví ve svůj pravý čas.
Snažit se zhmotnit své pravé sny a přitom stále žít v dualitě, to se nikdy nepovede a nestane. Místo toho nás to oddělí od naší Pravé Cesty a drží nás to stranou od žití našeho Pravého Života. Pokud budeme dál prohledávat svůj dobře známý svět a snažit se v něm nalézt naplnění svých snů, nikdy ho tam nenajdeme. Pokud sami sebe omezujeme na to, co je v pravděpodobných realitách lineární krajiny duality, uvidíme jen pokračování toho, co už tu je. Pokud se díváme na své životy přes upatlané brýle duality, neuvidíme nic nového, jenom to staré. Neuvidíme nádherné možnosti, které jsou všude kolem nás.

Nejdůležitější věc je začít žít své životy, jako bychom už byli v Opravdových Životech. I když nemáme partnera a nějakého chceme, můžeme ztělesňovat lásku stále, s každým, koho potkáme. Můžeme žít Opravdový Život, kdekoli jsme. Můžeme obydlet Novou Realitu, i když žijeme uprostřed duality.
Deset měsíců jsme cestovali čínským rokem Ohnivého Kohouta / Fénixe, prošli jsme intenzivním Ohněm Přeměny. Až do čínského Nového Roku 16. února 2018 nám bude energie Ohnivého kohouta / Fénixe dál dávat cítit svou přítomnost stále silnějším Voláním po Probuzení lidstva......................

Abraham Hicks – Zásadní chyba při snaze si něco manifestovat

28. prosince 2017 v 12:26 | Esther Hicks


Možná nejste tak spojen s tím, jak se cítíte, tak jak si myslíte. Nebo… možná máte nějakou hlubší touhu, kterou jste ještě plně nezjistila. Možná vás čeká víc, co máte identifikovat jako svou touhu. Protože jste uvážlivý a vybíravý. To je dobrá věc. Jak si mohu zabránit chodit na "hon na čarodějnice", buď mám to, co mám,nebo to nemám… Pokud můžete chvíli nechat podmínky stranou, zejména když máte takový pocit, a zaměříte se na to, abyste se cítil dobře, a zaměřil se na věci, ze kterých se cítíte dobře…

Nejsnadněji to pochopíte takto… To, co hází klacky pod nohy lidem více než cokoliv jiného, je to, že se nechcete odpoutat od žádání. V žádání si jste vědomi, že se to ještě nestalo. Chci tuto věc, co nemám, chci tuto věc, co nemám. S tím přestaňte. Požádali jste a bylo to náležitě zaznamenáno, bylo to vytvořeno, bylo vám to dáno a vodítka vám chodí. Přestaňte si všímat, že to ještě není hotové. Zaměřte se na jiné věci.

Pokud hodně chcete něco, co vážně chcete, aby přišlo, požádejte o nějaké jiné věci, protože jak stáhnete pozornost z té velké věci, tak se stane. To je velmi dobrý trik. Jak poznáte, že to děláte? Budete se u toho cítit dobře. Negativní emoce máte jedině tehdy, když děláte to, co vaši vibraci snižuje. Není hezké to vědět?
Negativní emoce jsou vždy přítomné, když děláte to, co vaši vibraci snižuje Když cítíte negativní emoci, řekněte: Mám negativní emoci a dělám něco, co snižuje moji vibraci, což mi brání být ve stavu přijímání, tak nemohu sledovat vodítka k tomu, co chci. Oceňování je skvělý stav umožňování přirozené hybné síle toho, kým jste, aby proudila. Pomohlo to?

Host: Ano. Takže když se přestanu zaměřovat na nepřítomnost partnerského vztahu, tak se objeví.
Abraham: Protože je ve vašem vortexu a už se stal, a vaše pozornost na to, co se neděje, neumožní tomu, co se už stalo, aby se uskutečnilo, ..............

Pamela Kribbe - Vždy existuje volba

25. prosince 2017 v 7:58 | Pamela Kribbe

Země prostřednictvím Pamely
Drazí, drahé děti Země,
hovořím k vám z hloubky pod vašimi chodidly. Jsem hlas Země. Spočiňte ve mě a uvolněte se. Dovolte napětí odejít ze všech vašich svalů, které jsou tak těsné a napjaté. Zvláštní pozornost by měla být věnována svalům ve vašich ramenech a krku. Uvolněte je a přijměte, že chtějí být uvolněné a že k tomu potřebujete jen jít s přirozenou touhou těla být v klidu.
Vnímejte obličejové svaly kolem svých očí a úst a uvolněte napětí, které tu je. Pojďte se mnou a ponořte se hlouběji do svého těla. Vnímejte blahodárný proud klidu a jemnosti, který vychází z vašeho břicha. Nyní se ponořte ještě hlouběji do vaší kostrče, do vašich boků a stehen a uvědomte si svá kolena.

Zaměřte svou pozornost na kolena. Co tam cítíte? Často je v kolenech uloženo mnoho poznání. Vnímáte energetický proud ve svých kolenech? Možná je rozdíl mezi pravým a levým kolenem. Pohlédněte na ně se zájmem a respektem. Je snad jedno koleno chladnější než druhé? Potřebuje některé koleno více tepla? Předpokládejte, že toto koleno samo o sobě ví, co je pro něj dobré. Nemusíte vytvářet teplo, které potřebuje, ono již ve vašem těle existuje. Jednoduše mu dovolte proudit.

Vnímejte, co chlad ve vašich kolenech nebo jednom koleni představuje. Jaký druh energie tu je? Pokud je jedno koleno chladné, je tu jisté napětí, které brzdí přirozený proud tepla ve vašem těle, a to může mít dopad na vaše spodní nohy, na vaše chodidla, na vaše zakořenění obecně. Podívejte se na to, co vás tam eventuálně obtěžuje. Můžete tam vidět postavu, která představuje jistou emoci, a tak se podívejte blíž. Možná vidíte symbol toho, co vám tam překáží. Podívejte se na toto koleno klidným, neosobním způsobem....................

Abraham Hicks – Co nás učí veverky?

18. prosince 2017 v 1:17 | Esther Hicks

Jerry jel včera autobusem v Tampě a sledoval veverku, jak si radostně skáče z větve na větev. Šlo poznat, že si poskakuje radostně. A Jerry pak pozoroval, jak ta veverka sbírá oříšky. A Jerry nám… řekl: Jak to, že veverka ví, že má sbírat ořechy? Ví to od narození? Je k tomu předprogramovaná? A naší odpovědí bylo: Širší perspektiva veverky ví, jak veverka a ořechy zapadají do životního plánu. Širší perspektiva veverky si je vědoma, jak to vše funguje. A radostně si pro sebe představuje šťastný výsledek.

Veverka nepřemýšlí o oříškách. Veverka je napojena na svou radost. A tak jak následuje své štěstí, sladí se s vědomím, které podporuje sběr oříšků. Veverka se neptá proč. Veverka následuje své štěstí. A štěstí momentálně sbírá oříšky. Sledujte zvířata. Dělají různé věci v různý čas, ne protože si plánují svou budoucnost, ale protože jsou naladěni na svou radost a štěstí. A když jsou s tím slazeni, jejich širší perspektiva, která zná celkový obraz, je radostně inspiruje k akci, která vždy bude mít dokonalý výsledek. A vy se od veverek nelišíte.

Veverka říká vesmíru: "Chci jíst. Chci mít vždy dostatek potravy. Toužím po tom být zasycená." Veverka tedy vysílá touhy jako vy. Vy akorát vysíláte konkrétnější touhy, ale na konkrétnosti nesejde. Zdroj slyší každou vaši touhu a pak vás v každém vašim bdělém okamžiku radostně vede k myšlenkám, slovům a činům, které vám pomohou v dosáhnutí toho, co chcete.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Pamela Kribbe - Souhra Duše a Země

18. prosince 2017 v 0:06 | Pamela Kribbe

Země prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,
Já jsem Země. Vnímejte mě v zemi pod svými chodidly, ve vzduchu, který dýcháte. Dopřejte si chvilku, ponořte se do mě a uvolněte se. Napětí, které vyvstává z aktivity ve vaší hlavě se ukládá do tkání a svalů vašeho těla. Vězte, že vaše tělo vám pomůže toto napětí propustit, protože pro tělo není přirozené tolik napětí zadržovat: chce ho uvolnit. Nechejte svou mysl prázdnou a umožněte svému vědomí jít níž do vašeho těla. Uvědomte si svá chodidla, své kotníky, kolena a dovolte svému dechu, aby pomalu sestoupil do břicha.

Jedním z důvodů, proč se často necítíte ve svém životě chráněni a v bezpečí, je, že nejste dobře ukotveni ve svém těle. Často tu existuje základní napětí, které vás táhne nahoru a způsobuje, že zaměřujete svoje vědomí do hlavy - děláte to tak často! Jste pak přemoženi myšlenkami o druhých lidech, o tom, co ještě musíte udělat, o tom, co se pokazilo - všemi myšlenkami, které způsobují napětí a nepohodlí a dokonce ani nutně neodpovídají skutečnosti.

Odpočiňte si nyní od své zaneprázdněné hlavy. Vaše tělo vám s tím může pomoci. Přeje si, abyste se uvolnili a odpočinuli si. Nechejte toto napětí odejít a vaše myšlenky postupně zpomalit. Vnímejte své kořeny hluboko v Zemi. Vaše tělo této Zemi patří - je to její rozšíření, její vyjádření. Buňky ve vašem těle vědí, jak usilovat o rovnováhu prostřednictvím uzdravujícího procesu. Zeptejte se svého těla na tyto otázky: "Co potřebuješ, aby ses mohlo uvolnit? Co mi pomůže dostat se z hlavy? Co mi pomůže přijmout přirozený stav mého těla a jít s ním?" Tělo samo o sobě nese mnoho moudrosti a je bez ega. Chce s vámi spolupracovat a sloužit vám a je přirozeně zaměřené na harmonii.

Když pohlédnete na to, jaké emoce rozrušují tělo nejvíc, uvidíte, že tou hlavní je strach. Strach ovládá vaši energii a způsobuje, že ztrácíte své ukotvení, které pro změnu způsobuje to, že nedostatečně nasloucháte přirozenému proudu svého srdce, svého těla a duše. Když jste přemoženi strachem, uzavřete smlouvu se svým egem a stáhnete své světlo z těla. Toto světlo již nemůže vaším tělem přirozeně proudit a zářit ven. Důsledkem takového kontraktu se posléze unavíte a vyčerpáte a nepečujete o své tělo optimalní způsobem.................

AA Michael - DOSTAT SE KE KRYSTALŮM ATOMŮ PAMĚŤOVÉHO SEMÍNKA ZEMĚ

13. prosince 2017 v 8:06 | Ronna Herman

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2017
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní Mistři, ve svém oku mysli, přestože si to uvědomujete, představte si, že se díváte na Zemi z velké Světelné lodi a společně my, andělské Síly a obrovské množství vesmírných Bytostí Světla, které představují našeho Boha Otce/Matku, přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Božského schématu, jako přípravu na obydlení Země lidstvem. Během složitých, konečných a komplexních stádií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě zasazeny velké citlivé krystaly. Část každého ohromného krystalu se zdvihla nad povrch Země jako stráž, která vysílala do vesmíru energii a informace, a také fungovala jako přijímač Božského Světla, Moudrosti a Moci přicházející od našeho Boha Otce/Matky.

Za ty mnohé eony let, jak probíhaly změny na Zemi, kdy horská pohoří rostla do nebe, zemské masy klesly pod vody a kontinenty se přesunuly a změnily tvar, mnoho z těchto velkých krystalů bylo rozeseto a pohřbeno hluboko do Země a vod. Nicméně, mnohé zůstaly hluboko ve vodách nedotčeny, ve velkých jeskyních a mnohé další leží blízko povrchu země ukryté pod tenkou vrstvou země a vegetace, čekajíce na vás, abyste je objevili a vynesli na povrch jejich mocné dary a starodávné vzpomínky. Jsou to pozemští Uchovávatelé záznamů Atomu Semínka a vy držíte klič, který vám dá přístup k moudrosti a moci zhmotňování, která v nich dříme.

Každý z vás nese uvnitř v Esenci své Duše, ve své DNA a ve svém osobním Božím Já velmi divukrásné dary, ohromnou magickou energii a rozsáhlou paměťovou banku vesmírných informací a záznamů minulosti. Když si vezmete všechny ty příběhy, které jsou vám nyní vyprávěny, a starodávné vzpomínky, ke kterým se dá dostat, nezjišťujete, že jste tam byli? Možná jste to nebyli vždycky právě vy ve fyzické formě, ale občas to byl blízký člen vaší Rodiny Duše. Nemusíte osobně zažít všechno, co se na této velké cestě vesmírem a po Zemi stalo, být toho součástí nebo to mít ve své paměťové bance. Máte pupeční šňůru, spojení paměti Duše se svou okamžitou Rodinou Duše, která tvoří spojení, čímž oni získají data a moudrost z vašich zkušeností a jejich zkušenosti jsou zase zasety v úložišti vaší paměti........

Kryon - Kryon v Asheville (nedělní channeling)

13. prosince 2017 v 8:04 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci druhého dne přichází většinou osobní channeling, to znamená, že je víc nasměrován na lidi zde v místnosti a to proto, že je osobní a protože dnešní téma bylo také osobní. Slyšeli jste dnes o systému lidského těla - občas vám něco opakuji a občas předávám nové informace. Avšak v tomto procesu otázek a odpovědí existuje určité spojení či splynutí toho, co se nachází mezi lidmi. Je to skoro tak, jakoby se pole mezi lidmi začalo zvětšovat a vzájemně propojovat. A jednotlivá pole se zvětší natolik, že vyplní celou místnost. Začínáte cítit tak zvláštní soucit jeden pro druhého, že byste řekli, že je to mimo hranice toho, co považujete za normální. Vždyť se vzájemně neznáte, neznáte ani jména těch druhých a přesto je tu bublina soucitu, která se rozpíná mezi vámi.

Právě jsem teď popsal jiný druh pole. Dalo by se nazvat koherentní pole("souvislé či pole soudržnosti"), ale je v tom ještě mnohem víc. Můžete to cítit a vědomě vnímat, ale nikdy to nebudete moct změřit. Budete však vědět, že je to tady. Nazývejte to i nadále koherencí, pokud chcete. Co se děje, když je soucit natolik obrovský, že jej všichni zúčastnění mohou vnímat? Přitom vůbec nemusí jít jen o soucit vůči nějaké negativní události, vůbec ne. Představte si, že posloucháte nějaký příběh, nebo možná mezi vámi dojde k uzdravení, někdo najednou vstane ze svého kolečkového křesla a může zas chodit. Když k tomu dojde, dostane vás to na kolena a chcete to oslavit. Když poznáte, že tady působí něco většího a vy to cítíte, pak se soucit rozpíná a šíří se celou místností. Někteří z vás budou plakat radostí, že se někdo jiný uzdravil. Dochází tu k něčemu, co přesahuje koherenci (soudržnost). Řeknu vám, co to je, i když jsou to jen slova, ale já je teď poprvé použiji tímto způsobem. Je to něco, co se nově objevuje mezi skupinami lidí a nakonec to bude na určité úrovni vnímat celá Země. Nazývám to "splynutí duší". ............

Kryon - Návyková stará energie

6. prosince 2017 v 8:37 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu, Connecticut 12. srpna 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje jako vždy stranou, a já vám teď přináším poselství, kterého se nebojí. Způsob, jakým to funguje, moji drazí, je ten, že informace, které jsou předávány z druhé strany závoje, jsou informace, které možná neočekáváte, a jsou předávány způsobem, na jaký jste možná nepomysleli.
Dnes večer to je odhalení, které se více než kdy jindy zbývá rozdíly mezi starou a novou energií. Dnes se můj partner pokusil upravit pódium [při semináři] tak, abyste pochopili, že před rokem 2012 zde byla energie, kterou už nemáte. Je to energie, se kterou se už nesetkáte, nevrátí se zpátky. Na této planetě se začíná usídlovat nový druh energie, který je naplněn zcela novým paradigmatem reality.

Měnící se myšlenky vytváří u mnohých dysfunkci
V minulosti jsme vám řekli, že tato nová paradigmata budou často působit zmatek, protože věci nejsou takové, jaké byly. Často nastává zklamání a někteří řeknou: "No, věci se nedějí tak, jak jsem si to u obnovené energie představoval. Není to takové, jako to bývalo. Myslel jsem, že to jednoduše dopadne lépe." Ne, to není staré paradigma, které se jen vylepšuje. Je to naprosto nová energie, která začíná, když ta stará odchází.
Nová energie je naplněna zcela odlišnými pocity, reakcemi a očekáváními! V těchto věcech se skrývá pravda, a pravda je, že dochází k rozvoji u lidského ducha samotného v tom, jak měníte své představy o určitých věcech. Protože každému se nedějí tytéž věci, často vzniká jakási perioda posunu, změny a rekalibrace.

Lidstvo pomalu začíná cítit vice soucitu a stává se méně kritickým k ostatním a jejich kulturám. Dochází ke splynutí, ale v tomto procesu vyčnívají ti, kteří to necítí stejně. Někteří jsou tak rozzlobeni na novou energii, že se s ní vyrovnávají neuspokojivým a nevhodným způsobem. Někteří budují armády a někteří jdou do toho sami, ale všichni vykazují hluboké probuzení změn v rámci temnoty a světla. Nerovnováha a nelogické jednání jsou výsledkem, protože jsou zde tací, kteří zemřou, aby zabránili změnám. Ale moji drazí, tohle není to, o čem vám chci povědět, protože o tomto už jsme mluvili dříve. Tyto věci se změní pomalu v průběhu přijímání toho, kým se začínáte stávat a problémů, které se ukazují s posunem vědomí, které máte - bitvy temnoty a světla..........

Kryon - Marshmallow Messages – Listopad 2017

5. prosince 2017 v 8:24 | Lee Carroll


28. 11. 2017 - PŘEDLOHA
Hvězdici může dorůst rameno, ale vám ne. Jaký je to pocit - na vrcholu evolučního žebříčku? To všechno proto, že "předloha", která vytváří geny, nefunguje tak, jak byla navržena.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Dvanáct - Dvanáct vrstev DNA
¨
21. 11. 2017 - MĚJTE TRPĚLIVOST
Mějte trpělivost s láskou Boha a pochopte, že odhalení je často pomalý proces… Požehnaná je lidská bytost, která cítí, že je součástí této soucitné změny na planetě. Takový člověk má kontrolu nad budoucností a proto se v této místnosti koná večírek a přicházejí gratulace ze všech stran.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk

14. 11. 2017 - LASKAVÁ ZMĚNA
Vědci začínají rozumět soucitu, propojenosti a významu a smyslu srdce. Zjišťují, že propojenost vytváří léčení, velké posuny v myšlení a je zodpovědná za přinesení soucitu k těm, kteří si nemysleli, že by to bylo možné. Drazí, toto je počátek veliké laskavé změny, nikoli počátek zkázy. Chci, abyste si to pamatovali.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonova živého channelingu "Stav Země"
06. 11. 2017 - PRAVDA SE MŮŽE MĚNIT
Pokud jste pracovníci světla, je načase vstoupit do světla. Věci, o kterých jste si mysleli, že je dobře znáte, se mohly lehce posunout. To zahrnuje i to, o čem věříte, že je to "pravda". Když začnete rozsvěcet světlo v temné místnosti, vidíte nové věci. Možná byla vaše "pravda" založená na tom, že jste v přítmí viděli věci matně a odhadovali jste, co by to tak mohlo být. Ale když jsou stejné věci osvíceny a vy je vidíte jasně, pravda bude zcela odhalena! Pravda se může na základě odhalení měnit. Změní se, když rozsvítíte světlo.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova živého channelingu "Návyková stará energie"

Abraham Hicks – Jak komunikovat se svým vyšším Já

4. prosince 2017 v 8:31 | Esther Hicks

Host: Pár měsíců už medituji… Vlastně už medituji několik let, ale pár měsíců po poslechu vašich nahrávek a co jsem požádal o komunikaci se svým vyšším Já. Začal jsem cítit dost zajímavé pocity. Mráz po zádech. Husí kůže po celém těle. A spousta jiných pocitů. Jsem na správné stopě?

Abraham: Jak začnete cítit tyto pocity, vy víte, co znamenají. Při meditaci ztišíte mysl. A když přestanete myslet, tak uvolníte odpor. Doporučujeme lidem meditaci, protože je snažší být bez myšlenek, než myslet čistě pozitivně. Jakmile svou mysl ztišíte, odpor ustane. Jak odpor ustane, sladíte se s tím, kým jste. A jak se dostanete do toho stavu souladu, tak začnete přijímat signály od svého vyššího Já. Cukání, svědění a různé pocity ve vašem těle vám dávají najevo, že na nevědomé úrovni přijímate informace od svého vyššího Já.
Esther se vždy líbí, když jí začne cukat v oku nebo něco, co ví, že by sama nesvedla. Tak věděla, že to dělá někdo jiný. A tím někdo jsme my.
Host: Mají oni jméno?
Abraham: Pokud chcete, aby měli… Víme, že jste tak zvyklí všechno označovat a pojmenovávat. Na tom není nic špatného, máte tak bod zaměření. Dnešní seminář se odehrává více na vibrační úrovni než na jakékoliv jiné úrovni. Ale díky slovům se dorozumíváme podobně. A tak označení mohou být užitečná, ale nejsou důležitá. Jak k vám nyní mluvíme, Esther neslyší naše slova, která ona opakuje. Přijímá shluky myšlenek, které pak podvědomě tlumočí do obdoby vašich lidských slov.

To samé se časem stane u kohokoliv, kdo praktikuje meditaci. Povíme vám teď něco, co chceme, abyste si poslechl. Existují tři kroky ke stvoření čehokoliv včetně komunikace s energií Zdroje. Prvním krokem je požádat. To děláte neustále na základě kontrastu. Druhý krok je odpověď Zdroje. To není vaše práce. Prvnímu a druhému kroku nemusíte tedy věnovat přílišnou pozornost. Oba kroky děláte bez vědomého přičinění. Vaší prací je třetí krok. A tím je vibračně se sladit s tím, oč jste požádali.

Když meditujete se záměrem navázat komunikaci s vyšším Já, a stále jste u prvního kroku, pak svou meditace rušíte, a neumožňujete krok tři. Dává to smysl? Esther je nyní ve třetím kroku. Nachází se ve stavu umožňování. Prvním krokem jste vy, druhým jsme my, a Esther umožňuje krok tři. Je tedy komplikované přijmout odpověď, když zrovna pokládáte otázku. Musíte tedy mezi položení otázky a přijmutí odpovědi vložit nějaký časový rozestup. Doporučujeme vám si zapsat to, co chcete vědět, a pak nechat život, ať vám na to sám zodpoví.

Pak se připravte na meditaci a v duchu si řekněte, "Uvedu se do uvolněného stavu, ve kterém budu bez myšlenek, a budu se zaměřovat na ta cukání a svědění, která mi dávají najevo, že se nalaďuji na své vyšší Já. A pak jen budu naslouchat tomu, co mě napadne." Buďte bez nutkání měnit myšlenky. Buďte bez snahy mít dialog, obzvláště ze začátku. I pro Esther je to dnes těžké. Pokud si Esther chce s námi popovídat, nejprve si promluví s Jerrym a řekne mu to, co chce vědět. Pak se uvede do stavu přijímání a Jerry si s námi povídá. A pak si o tom spolu promluví. A Jerry se zeptá, "Pochopilas to"? "Je to příjemné a tak trochu jsem to pochopila, ale…"

Nebo si Esther sedne k počítači, požádá o to, co chce, uvede se do stavu přijímání, a pak přijme informace skrze psaní na počítači. A později si přečte, co napsala. Dobrý nápad si pořídit rekordér a nahrávat si, jaké myšlenky vás napadají. A především… a tohle je to nejdůležitější. Buďte bez snahy to uskutečnit. Nechte, ať se to stane. Musíte vědět, že jste rozšířením energie Zdroje. Že ty komunikační kanály jsou otevřené. Když někdo mluví o propojení… také jsme o tom v tomto kontextu takto mluvili.

Nemůžete nebýt napojeni na své vyšší Já, jste vždy napojeni, protože nemůžete přestat být vibrační bytostí, kterou jste. Můžete ale být s vyšším Já buď více nebo méně v souladu. Když se narodíte do fyzického těla… Před narozením jste v dokonalém souladu, a při narození dojde k rozdělení energie kvůli vašemu vibračnímu spojení s fyzickým světem. Tak jdete spát, jste zase v souladu, a při probuzení je tam ta malá mezera. Vyrostete a začnete si z různých věcí dělat starosti. Večer jdete spát a uzavřete mezeru. Po probuzení si děláte více starostí a mezeru rozšíříte. Pak jdete spát a uzavřete mezeru, po probuzení si stěžujete a rozšíříte mezeru, pak meditujete a tu mezeru uzavřete…
Při meditaci kladete otázky a rozšíříte mezeru. Zlobíte se, že neslyšíte odpověď a tak rozšiřujete mezeru. Frustruje vás to a tak znovu rozšiřujete mezeru. Myslíte si, že Bůh je zrovna na obědě, tak rozšiřujete mezeru… Chápete nás…
Host: Ano.
Abraham: Dobře.
Host: Děkuji. Ještě jednu otázku, prosím.
Abraham: Slyšíme, jak se připravuje dehet a peří.
Host: V buddhismu se mluví o prázdnotě a osvícení a zplnomocnění přijmuté od svatých bytostí.
Abraham: Mluví ve skutečnosti o nepřítomnosti odporu. Absenci odporu.
Host: Prázdnota.
Abraham: Absence odporu. Prázdnota je nesprávným překladem pro záměr té vibrace. Jde o absenci odporu. Pokud byste byl na počátku buddhismu, pak byste slovo "prázdný" nenašel.
Host: To je zajímavé. A co zplnomocnění od tzv. svatých bytostí?
Abraham: To znamená soulad. Jediný člověk v souladu má větši moc než milióny, kteří nejsou. Soulad. V buddhismu tomu říkají jinak, ale všichni mluvíme o tom samém.
Host: Moc vám děkuji.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Abraham Hicks – Nalaďte se na své vnitřní bytí

2. prosince 2017 v 20:45 | Esther Hicks

Kdykoliv necítíte jasnost, tak se jen zaměřujete na něco v jiném stavu přijímání. Chcete se tedy naladit na stav přijímání jasnosti, kterou držíme. Jasnost, se kterou vás vaše vnitřní bytí zná. Nechcete mluvit s ostatním, kteří o vás neví, ale naladit se na ty, kteří o vás vědí. Nejprve vás žádáme, abyste přijali, že existuje vaše nefyzická část, která se aktivně angažuje ve vašem životě. Věříte tomu? To je velmi důležité. Tady musíte začít.

Ano, věřím, že mé vnitřní bytí o mně ví a zajímá ho, abych se cítil skvěle. Mé vnitřní bytí zná vše, co chci. Dále… věříte, že máte schopnost naladit svou frekvenci, abyste se plně sladili se svým vnitřním bytím? Jak to provedu? Nebudete nabízet odporující vibraci. Naladíte ji. No… nevím přesně, jak ji naladit. Jen nenabízejte odporující vibraci a ona se sama naladí Vibrace vašeho vnitřního bytí je tak významná… vaše vnitřní bytí vás naladí, pokud do toho nevnášíte odpor, který to neumožní. Máte svobodnou vůli. Nejste loutky. Vaše vnitřní bytí vám nemůže odstranit veškerý odpor a změnit váš způsob myšlení.

Vše, o čem jsme přemýšleli, vyústilo v tuto přesnou vibrační realitu, kterou tvoří věci, po kterých toužíte. A vaše vnitřní bytí v podstatě říká: Víme, co sis vybral. Podporujeme to a nabízíme vibraci toho. Když neděláš opak, přirozeně se na tu frekvenci naladíš. Slyšeli jste to? Pokud neděláte opak, přirozeně se na tu frekvenci naladíte. I když děláte opak, jste v procesu ladění, ale je to boj, protože se držíte svých starých přesvědčení a tak je to pro vás těžší, ale když meditujete, je to pro vás snazší. Když ztišíte svou mysl, ihned se sladíte a začnete přijímat myšlenky.

Pak, jak podniknete inspirovanou akci, nejen akci v zájmu toho, abyste se necítili líní, ale inspirovanou akci, a pak získáte přínos z toho, že to byla dobrá inspirace, pak vaší prací bude jen zjišťovat, co chcete. Protože je to nevyhnutelné. Ať je to cokoliv, stane se to. Jakmile si to vyberete, vaše vnitřní bytí vás k tomu zavede. Je jisté, že se v průběhu toho budete bavit, Také je jisté, že pak bude další nová věc a další nová věc, že budete žít šťastně na cestě k těmto věcem. Všechny tyto věci jsou jisté věci. Je to něco, co je dobré přijmout.

Je tak těžké přijmout, že jste více, než co vidíte v tomto těle? Když se podíváte na svou planetu, která se točí na své oběžné dráze v dokonalé vzdálenosti k dalším planetám, necítíte, že je za tím něco velkého? Nevíte, že se děje něco velkého? A to, že neustále jste, a voda teče na vaší planetě… jen udělejte krok dozadu a připomeňte si, že se děje něco velkého. To velké, co se děje, se děje skrze vás. Jste přední linie. Jste noví žadatelé, jste noví rozhodovatelé toho, co chcete. Vše, co je, je připraveno, aby to zaplnilo.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Odhalení

29. listopadu 2017 v 4:49 | Lee Carroll


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je typické, že poselství na konci druhého dne je osobní. Vždy opakujeme, že je velmi často směrováno na lidi sedící zde v této místnosti, v tomto prostoru. A přesto lze tento prostor definovat jinak. Definoval bych jej jako prostor pro všechny, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou). Rád bych vám předal channeling o odhalení a bude to pro vás všechny velmi významná poselství. Rád bych, abyste na chvíli zapomněli všechno, o čem si myslíte, že víte. Nikomu neuškodí, když na chvíli odložíte stranou, co vás učili. Nijak vás to neomezí, protože si to všechno zas můžete převzít zpět a zpracovat. Nemusíte odtud ani odejít jiní, můžete si uchovat všechny své vlastnosti. Teď bych však chtěl, abyste, obrazně řečeno, jen na chvíli zbořili zdi své víry, všeho, co vám kdy bylo o něčem řečeno.

A tak tu teď sedíte - a já začnu. Rád bych, abyste něco objevili. Něco bych vám rád ukázal. Ale je to velmi obtížné. Možná to však budete schopni vidět svým duchovním zrakem.
Drazí, než jste sem vstoupili do tohoto života jako člověk, byli jste skutečně součástí Tvořivého Zdroje. Kdybych vám tak mohl ukázat, jaké to bylo. Jaká jsou omezení anděla bez těla, bez očí, bez uší? Neexistují žádná omezení, existujete v polévce Stvořitele, v polévce čisté lásky, a přesto máte určité jméno. Jste věčné duše, prastaré. Existovali jste před tímto vesmírem a ještě před tím předchozím vesmírem… dokonce před jakýmkoli vesmírem. A byli jste připraveni opětovně přicházet na tuto planetu. Už jste to dělali dřív, v jiných scénářích, na jiných planetách, v jiných galaxiích a jiných vesmírech. Je to něco, co děláte pořád dál. Proto jste tak staří, staré duše.

Možná se ptáte, jak je to možné být součástí Tvořivého Zdroje a kde byste pak byli. Podívejte, neexistuje žádné "kde". Když se ptáte "Kde je Bůh?", jaká je odpověď? "Ano," je odpověď. Nemůžete lokalizovat lásku nebo Stvořitele. Pokud tedy jste součástí této polévky Stvořitele, staré duše se jménem, pak jste s mnoha dalšími dušemi se jménem součástí polévky. Můžete všechno vidět, každou frekvenci světla, která existuje. Můžete slyšet každou frekvenci, která existuje, a je to mimo hranice jakéhokoli lidského slyšení. Můžete slyšet světlo. Barvy nejsou omezeny sítnicí, neexistují žádná omezení. Vaše galaxie je uchvacující, naplněná duhami, zvuky, krásou, duchem, životem - a to všechno dokážete vidět. Představte si to, jen si to představte. Jste staré duše se jménem, to je to, kým jste - a ne tím, koho vidíte v zrcadle. Jste nastaveni tak, abyste (na Zemi) byli tím, koho vidíte v zrcadle, ale já bych rád, abyste odhalili, kým skutečně jste. Měli byste z toho mít husí kůži. Copak necítíte, že to je pravda? Upřímně, máte pocit, že jste jen biologickou nádobou, která přijde a odejde? Že jste se někdy narodili do určité energie a pak ji zas opustíte? Jen záblesk v existenci jedné duše - to nedává smysl. Drazí, 80 % lidí na této planetě intuitivně věří na život po smrti. Co vám to říká? Je to očividné, jste něčím mnohem víc, než se zdá..............................

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA LISTOPAD 2017

22. listopadu 2017 v 11:50 | Solara

Sladění se a zarovnání s naším Pravým Směrem
Listopad je měsíc RESETU, nového začátku, a Znovuzrození, kdy mnoho z nás zažije Kvantové Skoky na mnohých úrovních. Ty nám umožní se osvobodit od ok, pastiček, duality tak, jako nikdy předtím. Někteří z nás jdou hluboko dovnitř svých ovládacích panelů, aby nakonec rozmontovali a rozebrali své mechanismy strachu. Je tak důležité, abychom si tyto staré strachy s sebou dál nenesli. Také budeme rozpouštět falešná omezení a druhy víry, které již jsou prošlé. Také znovu nastavujeme celý svůj vztah s penězi, abychom se naladili na větší hojnost.
Oba hlavní systémy reality se dožadují naší pozornosti. Zmatek duality je pozvolna nahrazován energiemi Pravé Jednoty. Energie Nové Reality AN se vylévají na planetu a sílí každým dnem. Je zde pocit obnovení, který překrývá zřetelný úpadek světa duality.

Zvláště je to patrné, když neupadneme do režimu reakce a nenecháme se polarizovat vším tím nespravedlivým, co se ve světě děje. Když místo toho dáváme pozor, abychom se drželi Paprsku Lásky a Opravdovosti a Pravdivosti, stáváme se součástí řešení tím, že zesilujeme rezonanci Pravdivosti, až jí začne cítit větší počet lidí.

Přesun do Nové Reality vyžaduje zaměřené úsilí. Musíme si vybrat, že vypneme televizi a zastavíme hledání rozptýlení, abychom se nemuseli dívat na to, o co jde. Místo toho, abychom se nechali vtáhnout do dramat duality, můžeme si vybrat, že budeme rozpínat, expandovat své bytosti, abychom viděli, co se OPRAVDU děje, v daleko větší škále.
Je čas, abychom začali žít, jako bychom už byli v naších Pravých Životech. Je čas, abychom ztělesnili Větší Lásku a Pravdivost, ať už tomu už plně rozumíme nebo ne. Nová Realita je tady, jak v těhotné prázdnotě, tak kolem nás. Když si zvolíme ji žít, učiníme ji realizovatelnější a reálnější.

Mnoho našich částí vyhořelo v Ohních Přeměny, Transformace. Nyní jsme vprostřed toho, kdy koukáme, co zbylo. Když váhavě setřásáme svá spálená pírka, můžeme zjistit, že se objevila nová pírka, viditelně delší a silnější, než ta stará. Mají nové barvy, které tu dříve nebyly. Také se zvětšilo naše rozpětí křídel. Může nám chvíli trvat, než si na to zvykneme a létání nám může připadat zprvu divné. Možná nevíme, jaké oblečení nosit nebo co jíst. Naše staré aktivity nás možná už nezajímají. Nyní začalo léčení. Všechny tyto zážitky nás tlačí pevně na naší Pravou Cestu.
Stále dostáváme spoustu příkladů, jak rozšířit své vědomí, abychom mohli plněji obydlit Novou Ralitu AN. Zjišťujeme, že věci, které původně vnímáme jako "zpoždění" nebo "chyby" jsou jednoduše příležitostmi ke změně cesty, abychom se dostali do stavu lepšího správného načasování a správné akce. Dějí se nám, aby nám pomohly, spíš než aby nás zastavily.

Cítíme potřebu přizpůsobit své životy přirozenějšímu rytmu, který nám dá čas naslouchat své intuici a sladit se hlouběji s přírodou. Tento Nový Rytmus je zapříčiněn naším posunem časových linií. Slaďuje nás blíže s Bezčasovými Pravými Světy, které jsou velmi důležitou součástí Nové Reality.
Dokud se nepřesuneme do Nového Rytmu, mnoho prvků našich životů nám může připadat prošlých a bez života. Jsou to prvky, které nejsou sladěné s Novým Rytmem. Můžeme zjistit, že už se nemůžeme vyrovnávat s takovým množstvím stresu. Části našich bytostí mnohou prostě odmítnout se honit. Když se tlačíme do toho, abychom postrčili věci k tomu, aby se staly, nemusí se objevit požadovaný výsledek. Když se snažíme jít rychle, může nás místo toho energie povalit a zpomalit.

Možná jsme si mysleli, že jsme již otevřeli všechny Zapečetěné Příkazy nebo Objednávky. Ale nečekaně se objevily nové a nyní se otvírají. Tyto Zapečetěné Příkazy obsahují dlouho očekávané informace o našem Pravém Směru.
Když se tyto Zapečetěné Příkazy otevřou, je zde nezpochybnitelná jistota toho, co nám je ukazováno. Cítíme informaci jako naprosto správnou, která rezonuje s Věděním našeho Srdce. Jakmile jednou dostaneme tyto nové informace o našem Pravém Směru, prostě jím musíme jít, se vším, co máme. Už není čas váhat, otálet nebo pochybovat.
Kdykoli se před námi otevřou dveře, musíme jimi hned projít. Obvykle je tam prvek správného načasování, který znamená, že nebudou otevřeny pořád. Listopad je plný Zelených Světel, ale nesvítí stále. Takže kdykoli se objeví Zelené Světlo, odhoďte všechno ostatní a projděte jím, tak rychle, jak je jen možné.

Když se naše Zapečetěné Příkazy rozletí (otevřou), aktivuje se naše naváděcí zařízení. Bude tam pocit zřetelnosti, hluboké útěchy a jasnosti, jak táhneme stále blíž k našemu Pravém Směru. Náhle jsme připraveni opustit svou starou práci, kterou jsme nenáviděli. Jsme připraveni žít se svou Pravou Rodinou. To spustí další kolo migrace, neboť mnozí se usadíme v našich Pravých Domovech, pokud tam již nejsme. A pokud již ve svém Pravém Domově jsme, budeme ho nyní rekalibrovat, abychom se hlouběji sladili s Novou Ralitou AN.

Listopad je měsíc, ve kterém se opět cítíme více vystředění. Je zde stoupající nadšení pro to, co má přijít. Začalo osévání Země Bezčasovými Pravými Světy. Všechno je nyní v pohybu; přeměna z duality do Jednoty se velmi zrychluje a rozpíná.
My, jako Pravdiví Jedinci, musíme nyní žít svou Pravdivost čestně a s integritou (celistvě). Pojďme vyzařovat Lásku a Soucit, kdykoli je třeba. Pojďme si být plně vědomi své zodpovědnosti ke každému na této planetě, včetně Země samotné, protože proto jsme tady. Jediná cesta, jak nebýt smeteni událostmi způsobenými rozpouštěním duality je být plně sladěni a ukotveni v naší Jedné Pravé Bytosti. Pojďme ztělesnit způsob, jakým chceme, aby v budoucnu každý byl.


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Abraham Hicks – Přestaňte se snažit promyslet se k řešení

21. listopadu 2017 v 11:43 | Esther Hicks


Když máte takový ten pocit: "Vím, že něco chci, jen nevím, co to je, a nevím, kde to najdu, a jak se tam dostanu…" Takový příběh můžete vyprávět navždy a navždy se tak cítit, nebo můžete říct: "Hele, začínám to chápat. Cítím svůj vortex plný věcí. Ty věci se mi představují. Odhalují se mi každý den. Z nějakého důvodu, protože se zaměřuji převážně na to, kde jsem, nepřijímám impulsy, ale mohl bych." Cítíte v tom rozdíl? Námaha je… snaha to napravit akcí. Snažit se to promyslet. Chceme vám říct nějaká slova.

Nepromyslíte to. Nepřijdete na to myšlenkově. Do řešení se nepromyslíte. Chvíli dávejte pozor, protože to zní trochu nepříjemné. Nyní chceme mluvit o rozdílu mezi myšlenkou, kterou myslíte, a kterou přijímáte. Jsou odlišné. Můžete být uprostřed nechtěných fyzických manifestací, a panečku… o těch máte myšlenek. "Ty se mi nelíbíš. Ty se mi nelíbíš. To bylo špatně. To bylo nesprávné. Tohle je nespravedlivé. Nemělo se to stát." Myslíte myšlenky, nepřijímáte je ze zdrojové energie, ale myslíte je.

Chcete se dostat do místa, kde můžete myšlenky přijímat. První manifestace jsou emoce, které možná ani nedokážete pojmenovat, Jako pocit úlevy. Pocit svobody. Pocit, že to bude v pořádku. Nemůžete přijít na to, jak… na to je příliš brzy, ale cítíte, že to bude v pořádku. Další den si zameditujete a stále cítíte, že to bude v pořádku, pak si zameditujete další den, a přijde vám jasná myšlenka o něčem, ze které máte dobrý pocit, když ji myslíte, a tehdy začnete říkat: "Vracím se zpět k životu. Můj život se mi vrací. Oživil jsem se."

Pokud tento trend dokážete chvíli udržet… mluvíme o dnech nebo pár týdnech, pak to pro vás bude jednodušší. Ale námaha může trvat navždy. Když se skrze věci snažíte promyslet… a to vy máte spoustu věcí na přemýšlení. Hodně lidí vám chce říkat, co si myslet, a myslí na to, na co myslíte vy. Pak se dohadujete, kdo má pravdu v tom, na co myslíte.

Host: Děkuji. Moje poslední otázka je: Je Abraham a andělé jedno a to stejné? Nebo jsou odlišné?
Abraham: Všichni, kteří kdy byli ve fyzické formě… když se znovu vynoříte do nefyzična, jste nefyzičtí.
Nazývejte to, jakkoliv chcete. Když se přesunete do nefyzična, zanecháte za sebou všechny pochyby a strachy, protože všechny odporující myšlenky zanecháte za sebou. Vaše vortexová verze je ta, která se znovu vynoří do nefyzična. Veškeré nefyzično… tohle vám moc rádi říkáme. Veškeré nefyzično se dychtivě zajímá o vás všechny. kteří jste tady v přední linii. Zamyslete se nad tím.

Pokud se myšlenky mění na věci, pokud to je pokrok stvoření, není pak logické, že tato stvořená energie, pro kterou máte různé výrazy… často jí říkáte Bůh… že tato energie směřuje vpřed v této přední linii se všemi z vás. Nefyzicá energie je zaměřená tady s vámi. Jak něco zkoumáte, ta nefyzická energie je u toho, a emoce, které v jakoukoliv a každou chvíli cítíte, vám ukazují, jak je vaše perspektiva v souladu s perspektivou zdroje na to, co nyní prožíváte, Ano, andělé… nefyzická energie… zdroj… bůh… vnitřní bytí… je jedno, jak tu perspektivu nazvete.
Esther si je vědoma, že její drahý zesnulý manžel Jerry, který se vynořil do nefyzična, se tak zajímá o to, co se děje v Estheřině životě. Esther zažívá tolik věcí, u kterých s jistotou ví, že přijímá myšlenku z vyšší perspektivy, kterou zajímají detaily toho, co ona dělá, o které se Jerry zajímal, když byl ve svém těle. Stále ho zajímají zahrady, řeky a Texas. Stále ho zajímá tato práce. Stále ho zajímá každá otázka. Lidé, co vidí energie, ho vidí tady na pódiu. Spatřil ho dnes někdo? Je přímo tady.

Nikdo nikdy neodchází. Máte tolik podpory. Ale převážně se odpojujete od té pomoci, od té intuice, od té podpory, toho nefyzického vědomí, kde se nacházíte ve vztahu ke všemu, co chcete, protože se tolik namáháte a snažíte a srovnáváte a poměřujete a opodstatňujete, atd. Co kdybyste se uvolnili? Dostaňte se více do stavu přijímání a pak si toho vše budete více vědomi. Je zábavné si umožnit, aby vámi proudila nefyzická energie. Přepadne vás pocit nepřekonatelnosti. Jen víte, že jste vždy na správném místě ve správný čas.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Kryon v Bogotě ( ze seriálu „Čtyři města v Kolumbii 2014“ )

15. listopadu 2017 v 8:14 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014

Úvodní mini channeling
Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. V této místnosti je velkolepost. Někteří se ptají, jestli je to skutečné. Říkám to pokaždé. Neexistuje žádný důkaz - pokud neotevřete své srdce, neproniknete skrze bariéru své víry. Je zde zvláštní druh lásky - je to láska Boha. Bůh zná vaše jméno, ne to lidské, to je snadné. Nese s sebou něco, co je někde napsané. On zná ale vaše duchovní jméno. To, které není v žádném pozemském jazyce. Je jedinečné, je ve světle. Představte si jméno a světlo s vibrací, kterou si ani představit nedokážete. Jste částí Stvořitele. To je základní Kryonovo poselství.

Já vím, kdo jste. Vím, kdo tady dnes je. Znám staré duše v této místnosti. Máme zde léčitele, máme tu ty, kteří dokážou cítit energie, máme tu channelery. Jsou zde i tací, kteří v sobě nosí knihy, které čekají, až budou napsány. Mluvím k někomu z vás, že? Opravdu pochybujete, zda tu nejste náhodou? Vy víte, ke komu mluvím. Toto je rodina. Chci, abyste to cítili. Rozbijte ty bariéry paradigmat, která možná máte. Paradigmata, která jste se možná naučili, říkají, že se to může stát jen určitým způsobem. V nové energii na této planetě se vše mění. To už jsme říkali. V této místnosti jsou staré duše, které se nad tou zprávou zaradují. Říkají - je na čase, aby světlo začalo vyhrávat bitvu.

Stará energie zná jen přežití, barbarství a válku. A vy se postavíte a budete slavit. Nemusíte vědět, co to znamená. Potom jsou ti druzí, a ti řeknou: "Ale já si právě zvykl na to jaké to je, prosím nic neměňte." Já vím, kdo jste. Lidská přirozenost nemá ráda změny. Předali jsme vám podobenství a bylo většinou pro anglicky mluvící. Byl to příběh, velmi krátký příběh. Jaká je nová energie pro staré duše?

Představte si, že opouštíte svůj dům, a když se vrátíte zpátky, všechen nábytek se sám přemístil. Co uděláte? Nejdříve ze všeho se budete ptát, jak se může nábytek sám od sebe přemístit. To je metafora, proto předstírejme, že může. První věcí, kterou uděláte je, že jej vrátíte zpátky. Pravděpodobně budete stát v pokoji a řeknete: "Už to nikdy více nedělej!" Odejdete na nákup, vrátíte se a on se přemístí zase jiným způsobem. Velice brzy si uvědomíte, že je to nějaké nové paradigma. Pokaždé, když jdete na místo, o kterém věříte, že je pořád stejné, je jiné. Drtí vás to? Nejspíš ano.............................

Abraham Hicks – Když věříte něčemu, ale děláte opak

11. listopadu 2017 v 13:31 | Esther Hicks

Host: Zdravím. Jedna z ingrediencí k záměrnému tvoření je pocit hodnoty. O tom jste dnes mluvili.
Abraham:Nebo se cítit šťastně. Cítit ocenění. Nebo cítit lásku. Nebo si libovat. Nebo cítit zájem o něco. Jinými slovy, cítit se hodnotně je jedno slovo, ale je dvojsmyslné.
Host: Dobře. Říkali jste něco v tom smyslu, že to nejhorší, co můžete udělat, je dělat něco, co jde proti tomu, čemu věříte, nebo co cítíte.
Abraham: Když věříte, že se z čokoládového koláče budete cítit špatně, nebo vás udělá ošklivou, a i tak ho sníte, nejde o to, co vám dělá ten čin snědení, ale jde o to, že ten čin způsobuje odpor uvnitř vás. Jinými slovy, většinu nemocí, které dnes existují, mají lidé, kteří jsou přesvědčeni o něčem a dělají pravý opak toho.
Host: To chápu. Pokud se někdo v minulosti choval tak, z čeho není nadšený…
Abraham: Pak se jim stala úžasná věc, protože v jasném vědění toho, co nechtějí, nyní jasněji ví, co chtějí. Ve chvíli, kdy svou pozornost nasměřují na to, co preferují, dosáhnou s tím vibračního souladu. Nejpromarněnější chvíle v životě spojená s emocí je chvíle strávená v lítosti. Protože se nemůžete vrátit a odčinit něco, co se stalo ve vaší minulosti. Ale můžete změnit to, jaký z toho máte pocit. Jak změníte to, jaký z toho máte pocit, pak se mění váš celý bod přitažlivosti. Lítost velmi zbavuje moci, protože říká: "Chci, aby to bylo jiné, než jaké je, ale nemůžu s tím nic udělat." Je to nejvyšší vibrace odporu.
Čím to pro vás bylo důležitější, nebo čím více toužíte, aby to bylo jiné, tím hůře se cítíte a tím větší daň si to vybere na vašem fyzickém těle.
Host: Přesně tak. Takže klíč je…
Abraham: Klíč je říct: Chci se cítit tak dobře, jak dokážu. Pokud je to něco, co se vynořuje tak často, že o tom hodně přemýšlíte, pak je lepší se postavit té věci čelem a začít v zoufalství, což je nejspíše místo, kde se nacházíte, a dostat se emočně do vzteku. Chvíli buďte ve vzteku a komukoliv, kdo se zeptá, řekněte: "Hleďte si svého a běžte pryč, pokud se vám nelíbí, co dělám, protože jsem se rozhodla být na chvíli naštvaná, a ráda to dělám, protože se v tom cítím lépe." Nezůstávejte v tom, pokuste se dostat do vyšší emoce a to frustrace.

Pokud jste odhodlaná, kousek po kousku se můžete dostat nahoru po emoční stupnici. Pokud to není něco, co se pravidelně vynořuje, pokud se to jen čas od času objeví, pak se jen od toho rozptylte. Začněte soustavně oceňovat, zaměřte se na věci, ze kterých se cítíte dobře, dokud se ta nechtěná věc nestane tak občasným faktorem ve vaší vibraci, že časem úplně zmizí. Nemusíte hluboko zkoumat ve své psychice a vyčistit vše, co jste kdy žila, co ve skutečnosti chcete, je způsob, jak tu věc tak často neaktivovat.

Nemůžete současně myslet na něco, z čeho se cítíte dobře, a z čeho se cítíte špatně. Děláte jedno nebo druhé. Závisí to na tom, jak se zaměřujete. Někteří poradci by řekli: Abrahame, vy učíte popírání. My na to: Ano, učíme. Učíme vás, jak ignorovat věci, které ve vás způsobují odpor, který brání ve vašem blahobytu, a zaměřit se na věci, které vyvolávají vibraci umožňující blahobyt. Můžete tomu říkát popírání, pokud chcete… my tomu říkáme záměrné tvoření. Říkáme tomu sladit se se zdrojem.
Říkáme tomu být tím, kým skutečně jste. Říkáme tomu žití života, který jste sem přišli žít. Říkáme tomu žití v přítomnosti. Říkáme tomu dělání toho nejlepšího vibračně v danou chvíli. Říkáme tomu čím je to lepší, tím je to lepší.
Host: Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Změny tří paradigmat

8. listopadu 2017 v 8:05 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Asheville, Severní Karolína 17. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Dnešní poselství je další kapitolou lidské evoluce. O některých věcech, o kterých vám dnes povím, už jsem sice dříve mluvil, avšak ne tímto způsobem, například jsem je neočísloval a také jsem o nich nemluvil tak otevřeně, jak to chci udělat dnes. Drazí, nebyl bych tady a nechanneloval bych skrz tohoto muže na židli, kdyby nedošlo k posunu. Jinými slovy: došlo k posunu a já jsem tady. Jsem tu, abych vás vedl a připomněl vám, kým jste, kým můžete být a co se na této planetě skutečně děje - abych vám poskytl jakýsi přehled, kam se to může rozvíjet. Dnes ráno jsem mluvil o jedné dysfunkci, která byla vždy součástí lidské přirozenosti - tato dysfunkce se týká vašich odhadů budoucnosti na základě minulosti, protože energie budoucnosti je naprosto odlišná. Rád bych to teď podrobněji rozvedl, spolu s dalšími dysfunkcemi, které se začnou lepšit.

Často mluvíme o změně paradigmatu. Paradigma je způsob, jakým se věci chovají a fungují - plán, jak věci fungují - nápady, představy a způsob, jak se šíří. Je to paradigma reality. Na této planetě existují tři paradigmata, která se mění. Jsou to tři velkolepá paradigmata, neboť každé z nich dramaticky změní planetu. Mluvil jsem o těchto třech už jednotlivě, ale ne najednou v jednom channelingu. Nebudu je blíž rozebírat, jen je prostě představím. Možná budu některé věci opakovat, avšak vy si je potřebujete znovu vyslechnout. Přejděme tedy k prvnímu paradigmatu.

Abraham Hicks – Jak si vytvořit skvělý den

4. listopadu 2017 v 19:40 | Esther Hicks

Těšíme se, jak se dostanete do pocitu blahobytu. Během dne si udělejte čas na to podniknout emoční cestu jen z toho důvodu, abyste se cítili lépe. Protože když si uděláte čas, abyste se cítili lépe, upravíte vše, na čem záleží. Pokud si k tomu čas neuděláte, jdete na to ztěžka. Dnes si s vámi rádi promluvíme o čemkoliv, co je pro vás důležité. Vnímáme svou výhodu, že vám můžeme připomenout, jak provést tu emoční cestu, jak utišit běsnící zvíře nespokojenosti, které se objevuje ve formě odporu.

Chceme vám ukázat, jak nejmenší snaha o to se cítit lépe, má obrovskou výhodu. Protože i když podniknete tu nejmenší emoční cestu, vše, co k vám proudí, se pozmění. Pokud jste naštvaní, přitáhnete si iritované řidiče, budete inspirovaní jet po cestách, které vás nebudou těšit, může to vést k fyzickému nepohodlí, k hádkám ve vaší rodině, k selhání vašeho počítače. Jinými slovy, když jste v té rozhněvané vibraci, jen žádáte o věci, které se s tím shodují.
Je to jako říkat vesmíru: Vesmíre, dnes jsem se rozhodla být naštvaná, tak mi prosím během dne přines různé věci, které se s tím shodují.

Což znamená, abys mi ukázal výmoly a pomoz mi do nich vjet. A zaveď mě na parkoviště, kde není volné místo na zaparkování. Slaď mě se semafory, které jsou vždy červené, když k nim přijedu. Slaď mě s nejnaštvanější kolegyní a pobídni ji, aby mi pověděla svůj nejnepříjemnější příběh. Zaveď mě do restaurace, kde kuchař toho dne zůstal doma a vaří tam někdo, kdo nikdy nevařil. Přiveď ke mně servírku, která si nic nepamatuje, zejména mou objednávku. A celou řadu iritujících věcí… to je to, o co dnes žádám. Vesmír na to odpoví: Tvé přání je mi rozkazem.

Nebo se můžete probudit, cítit se poměrně dobře, vyčistit si zuby, něco si dát k jídlu, ztišit si svou mysl, napsat si seznam pozitivních aspektů, hledat věci na ocenění, pustit si povznášející hudbu, sledovat program o cestování nebo něčem povznášejícím. Hlaďte svou kočku, milujte svého psa, dívejte se na své děti, zbožňujte svou manželku, najděte různé věci, ze kterých se cítíte dobře.

Pak se vydejte do svého dne… to je jako vesmíru říct: Vesmíre, přinášej mi během dne věci, které mě potěší. Ukaž mi, jak jsem požehnaná. Ukaž mi, jak jsem v souladu s blahobytem. Ukaž mi, jak moře se pro mě rozdělí. Pomoz mé mysli pracovat tak, aby mi ve správný čas přišel správný nápad. Pomoz mi během dne říkat lidem správné věci. Pomoz mi se potkat s jedním úsměvem za druhým, s blahobytem, pomoz mi být ve vibračním souladu s cestou, která mě nejen efektivně zavede tam, kde chci být, ale která mě bude těšit. Pomoz mi se sladit nálepkami na autech a poznávacími značkami a různými věcmi, které mě po přečtení rozesmějí. Pomoz mi vidět přátelského psa, který mi bude lízat obličej. Vesmíre, slaď mě s dobrými věcmi mého dne. A vesmír na to odpoví: Tvé přání je mi rozkazem.

Protože ať vibračně nabízíte cokoliv, je spousta toho, s čím se můžete potkat. A ať se ve vibrační shodě s čímkoliv, to je to, s čím se setkáte. Nemůžete říct: Vesmíre, byl jsem tak dobrý. Nikdy jsem svou ženu nepodvedl. Držel jsem se všech pravidel. Pracuji tvrdě, dělám to, co je dobré, jsem přetížen, jsem frustrovaný a ustaraný, ale jsem dobrý člověk… přines mi prosím dobré věci. Vesmír na to odpoví: Tvé přání je mi rozkazem.

Ale vaše přání je vyzařováno vaší vibrací, kterou poznáte podle toho, jak se cítíte. Nemůžete se cítit špatně a přitáhnout si něco dobrého. Musíte se cítit dobře, abyste si přitáhli dobré. Vy pak říkáte: V tom je ten háček. Cítím se špatně, protože nemám to dobré, a říkáte mi, že se musím cítit dobře, abych mohl získat dobré? My na to: Jo.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Marshmallow Messages – Říjen 2017

2. listopadu 2017 v 15:11 | Lee Carroll

KRYON MMM 30. 10. 2017 - VĚŘÍTE TOMU?
Jste šéfové svých buněk, vaše vědomí hovoří s vaší innate a tak s tím musíte být v naprostém souladu. Musíte to vlastnit. Věříte tomu? Opravdu věříte posunu, který se odehrává?
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu "Přechod z temnoty do světla?

KRYON MMM 23. 10. 2017 - KATALYZÁTOR
Je lidskou přirozeností, že ve skupině vyčkávajících pracovníků minimálně jeden vstane a začne práci dřív, než se k němu připojí ostatní. Jinak by všichni stále jen vyčkávali. Takže vy jste katalyzátorem pro změnu, kterou se snažíte vypozorovat. Nic se kolem vás nestane, pokud se vy nezměníte jako první.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Tři - Alchymie lidského ducha

KRYON MMM 16. 10. 2017 - GRATULUJEME
Pokud jste stará duše, cítíte to. Pokud to cítíte, jste stará duše. Gratulujeme vám všem k tomu, že jste, kým jste. Jste ti, kdo změní planetu.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Definice staré duše"

KRYON MMM 09. 10. 2017 - POMALU JSTE VYTVÁŘELI
Pomalu jste na své planetě vytvářeli, zasévali a pěstovali semena, která povedou k civilizaci Země bez války. ach, nikdy nebudete úplně za jedno, ale vaším řešením už nikdy nebude vzájemně se zabíjet ve válce. To je dysfunkční řešení, které vám přinášelo jen ještě více válek.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk

KRYON MMM 02. 10. 2017 - JAKO VAŠE
Má energie je jako ta vaše: je andělská, přesto je to částečně fyzika a částečně láska. A to, drahé lidské bytosti, je také energie v srdci a středu každého atomu ve vesmíru.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Deset - Nové uspořádání

Kryon - Varování týkající se mistrovství

1. listopadu 2017 v 7:24 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Mnichově, 20. 9. 2014
Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou - to je fráze, kterou jsme použili už mnohokrát. Popisuje muže, jehož vědomí a všechny jeho filtry budou na krátký čas odstraněny. Takto to praktikuje už 25 let - aby význam poselství byl co nejjasnější. A tak ustupuje stranou. Výsledkem je, že energie a informace, které přicházejí skrze jeho tělo, zvané channeling, budou nejčistší, jaké může projevit. Přesto s tím není hotov; a nikdy nebude. Neboť o to lidské bytosti usilují - snaží se získat mysl Boha. Všechna učení minulosti kulminují a vrcholí dneškem. A tím dneškem myslím současnost. Čas pro lidstvo, který je zajisté jiný. Použiji to znovu: toto není ezoterika vašich dědečků. Bez ohledu na to, jak říkáte ezoterické víře, opravdu se začíná měnit.

Už dlouho mluvíme o nové energii. Mohli byste říci, že to je NOVÁ nová energie. Dávali jsme vám lekci za lekcí - spoustu informací o tom, v čem se změny projevují, a co bude dál. Ve vašem jazyce toho moc nebylo - pravda, můžete si počkat na překlad; ale teď mám jeden pro vás - a tak tento čas v tomto jazyce patří vám. Nebude to dlouhý channeling.

Nazvu ho Varování týkající se mistrovství. Chci vám připomenout, co znamená nové vědomí. Je to elegantní, elegantní proces, který vezme lidskou myšlenku a pozvedne ji na vyšší úroveň. Lidstvo, kterému záleží na všech lidech, ne jen na "jejich" skupině; lidstvo, které spatřuje Boha v druhých, které už neodděluje, místo toho spojuje. Lidstvo, které vidí radost namísto utrpení jako základní podstatu Boha. To je to, co vidíme. Je pro to precedens; viděli jsme to na jiných planetách. Tato planeta prochází změnou, kterou už jsme viděli. Není to pro nás žádné tajemství. Ve své Akáše nesete skryté věci; a někteří z vás si dokonce nesou Akášu z jiných souhvězdí. Vaše duše už tím prošla. Někteří to budete vnímat jako čas probuzení; ne čas frustrace, ale probuzení - probuzení k energiím, které určitým způsobem očekáváte. Ale ještě ne všechno zapadlo na své místo, že? A co když vám řeknu, že ani nikdy nezapadne? Co kdybych vám řekl, že budete muset "jít s proudem"? Jsi na to vybavena, stará duše. Přesně to děláš. Uvnitř tebe je nedotčený kus vědomí, který čeká na odemčení; ta tvoje část, která nebyla nikdy dostupná, dokud jste byli jen v "režimu přežití". Začíná zjemňování - obzvlášť v srdcích a myslích starých duší. Nebude vás už tolik ovládat hněv, stanete se tolerantnějšími, a nejen to - musíme uvést některá fakta, která pro vás budou napomenutím a připomenou vám některé věci. To není ezoterika vašich otců, není to ani loňská ezoterika….....

Abraham Hicks – Není třeba nikomu nic vysvětlovat

27. října 2017 v 8:44 | Esther Hicks

Abraham: To, co vám chceme říct… a možná jste na to už přišla, a proto se držíte dál od těch schůzek. Kdykoliv, kdy odůvodňujete svou touhu, jste v odporu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat. Nejdůležitější na tom je tohle: Pokud dokážete… mluvíme k vám všem, celému lidstvu… pokud už nebudete potřebovat cíl svého obviňování kvůli něčemu, co vám nevychází, ke svému řešení se dostanete mnohem rychleji. Ale lidé jdou dlouhou a těžkou cestou, protože máte pocit, že musíte odůvodňovat, co chcete, než abyste ocenili problém, který ve vás probudil touhu po řešení, které vás dostane do lepšího místa. To je existence.
Měli bychom oceňovat vše, co jde špatně, protože díky tomu, co jde špatně, zde zůstanete na věky. Protože bez kontrastu by nebyla expanze a růst, a bez růstu bychom se už dávno vytratili.

Host: Cítím se dobře… myslím si, že když tohle začalo, byla jsem v tom stavu obviňování…

Abraham: Tohle je důležitá chvíle pro vás se stáhnout z fyzické stránky, protože čím více se zaměřujete na fyzično, tím víc vám vaše logika neumožní najít řešení, protože řešení ještě nebylo objeveno. Řešení ještě neexistuje. Řešení k tomu, jak to chcete, ještě neexistuje. Abyste mu umožnila, aby existovalo, musíte přestat žvýkat tu starou žvýkačku.

Host: Jasně… no, a to další, u čeho jsem si nebyla jistá… vím, že žádné chyby neexistují, ale když jsem přestala obviňovat a řekla si: Vím, že tohle se vyřeší, cítím to uvnitř. Ale pak jsem to jen nechala být a zaměřovala se na radostnější věci.

Abraham: To jste teda zaplatila příšernou cenu. Chcete nám říct, že když se zaměřujete na radostnější věci, máte pocit, že nejste moc produktivní?

Host: Ne, užívám si dělání víc věcí… dělám víc věcí v nemocnici a zpívám…

Abraham: Takže?

Host: A tvořím…

Abraham: Co tedy chcete říct?

Host: Nechala jsem to být a jen…

Abraham: Takže jsme o tom poslední půl hodiny mluvili, protože jste to nechala být?

Host: Ne, protože… Asi se snažím přijít na… vím, že bychom neměli časovat řešení, ale…

Abraham: To, co nám pomáháte vysvětlit…

Host: Jsem asi netrpělivá.

Abraham: Pomáháte nám vysvětlit, že… jste tady jako tvůrce, který má přístup k energii, která tvoří světy. Ale jak se rozhodnete, k čemu tu energii chcete směřovat? Život vám bude neustále dávat nápady. Život se na vás vrhne v reakci na vaši přitažlivosti, a vy neustále zjišťujete více věcí, ke kterým byste chtěla směřovat energii, která tvoří světy. V tom máte jasno. Máte k dispozici tuto energii, která tvoří světy, a není nic, čím nemůžete být, co nemůžete dělat nebo co nemůžete mít. Je to naprosto neomezené. To, co tvoříte, souvisí jen s nápady, které přichází z místa, kde se nacházíte.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz
 
 

Reklama