Channeling

Abraham - Je možné, že žádám málo?

Čtvrtek v 22:13 | Esther Hicks


AH: Osvěžili jste se? Dobře. Co teď? Teď jste se všichni dostali do varu, ano! Ano.
Host: Má otázka mi přišla zrovna když jste dnes ráno přišli na pódium a zní… Zajímá mě - je tu možnost, že pokud nežádám dostatečně, tak se nemohu dostat k těm dalším krokům…bez toho žádání?
AH: No, věc se má tak - vy nemůžete přestat žádat. Život vám stále pomáhá žádat, ale když vy se stále zaměřujete na to, o co žádáte, tak se často udržujete, aniž jste to měli v úmyslu, v pocitu, že vám něco chybí, nebo že něco, co jste chtěli, ještě nepřišlo.

Takže - požádejte rychle a potom to očekávejte. Esther říkává lidem, že zjistila, že je jako ukazatel. Ona prostě jakoby ukazuje na to, co chce, a Vesmír potom jen tak nějak vymyslí, jak to zařídit. A když ona se příliš nezabývá tím, JAK se to stane, tak nevytváří scénář svých pochyb a obav a dokonce ani minulých zkušeností.
Host: Zajímá mě, jestli by to urychlilo … ne urychlilo, to není správně, já… /zalyká se/ … vše, co jste právě řekli, to znovu rozeznívá v rámci tohoto prostoru … je možné, že se nevyjadřuji dost jasně …
AH: Cítíte, jak dychtivý je váš pocit? Něco, co chcete, se neděje dost rychle. A tak, protože je ve vás takováto vibrace, bez ohledu na to, co děláte, nebo jaká slova říkáte, ten pocit je ukazatelem vibrace, která věci zpomaluje. Takže - rozptýlení je dobrá cesta, odvést pozornost jinam je dobrá cesta, myslet na něco jiného, myslet na věci, které vás uspokojují, je dobrá cesta.

Kdybyste prostě jen dokázala přijmout: "Požádala jsem a je to na cestě, teď jen čekám na inspiraci." Ale musíte se dostat na místo, kde můžete tu inspiraci přijmout. Teď vám položíme několik jednoduchých otázek, takže odpovědět na ně bude pro vás snadné: Myslíte si, že spíš obdržíte inspiraci, když znovu žádáte, nebo když meditujete?
Host: Cítím to tak, že když medituji.
AH: Myslíte, že se spíš dostanete do přijímacího režimu, v němž získáte podnět k tomu něco udělat, a tím by se to pohnulo dál - přeměňování myšlenek na věci zahrnuje i nějaký inspirovaný čin - takže myslíte si, že byste spíš přijímala takovéto podněty k té inspirované promluvě nebo činu, když se smějete a drbete se a dobře se bavíte, nebo když si děláte starosti a dumáte o něčem? ...............

Kryon v Torontu – 2. část Nevíte, co nevíte

14. listopadu 2018 v 8:55 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner opět ustupuje stranou a to, co bude následovat, ani on sám nečekal. Některým z vás možná nebudou tyto informace připadat nové, avšak nová bude prezentace "jak" a "proč". Dnes ráno jsme říkali, že toto poselství nazveme Nevíte, co nevíte. A už to samotné je kruh syntaxe. To, co se název pokouší vyjádřit, je, že za určitým vědomím poznání je prázdnota, prázdné místo. A věci, které nechápete, nerozpoznáváte nebo si je nedokážete představit, jsou nepoznatelné. Nemůžete je znát, protože to není možné. Drazí, je to kontroverzní. Lidský mozek, doplněný plejádským osetím, je jediný na planetě, který skutečně zkoumá svou vlastní existenci. Jiná vědomí to nedělají.

Dovolte mi, abych vám dal několik příkladů, než budeme pokračovat dál. Tolik lidí má krásné domácí mazlíčky, možná psa nebo koně, kteří by měli mít vyšší úroveň vědomí než ostatní savci. Nejen to, ale oba tyto druhy savců by mohli být zahrnuti do soutoku lásky s lidmi. A oni to vnímají. Ale pokud se podíváte na psa, dokonce i na toho nejinteligentnějšího, je šťastný jen proto, že je prostě takový. Nemá žádné pochybnosti ani zmatek kvůli tomu, že je pes. Pes se nezkoumá a jeho vědomí neříká: "Proč nemůžu být jako můj lidský pán?" On ani svého lidského pána nerozpoznává jako vyšší inteligenci, protože neví, co neví. Je spokojený a těší se z toho, kým je, že je psem, aniž by zpochybňoval svou existenci, protože to nedokáže. Dávám vám to jako příklad omezeného vědomí. Lze to pozorovat na inteligenci jiných savců, dokonce je to někdy i vědecky měřitelné. Jak chytré je toto zvíře? Budou to měřit různými testy. U koně je to podobné. Je spokojený s tím, že je kůň. Nepřemýšlí sám o sobě, protože to nedokáže. Neuvažuje o existenci galaxie, nedokáže to. Není pro něj žádným zklamáním, že není ničím víc než koněm. Neví, co neví. Existuje absolutní hranice pro to, co může pochopit, a pro paradigmata, která může pozorovat a chápat.

Člověk nedokáže psovi vysvětlit, jak funguje spalovací motor, protože pes nemá koncepční (pojmovou) část vědomí, aby se tyto věci mohl naučit. Existuje limit pro to, co může vědět. Kdybyste mohli proniknout do vědomí psa, nevědělo by o tom. Neví, že je omezené. Nevědělo by, že neumí počítat. Existuje omezení jeho vědomí, které mu brání ve vědění toho, co neví, natož aby se na to ptal. Předkládám vám tohle všechno, drazí, protože to je to, kým jste. Existuje limit pro to, co dokážete pochopit, co můžete vědět, nebo pro paradigmata, která existují ve vesmíru, která neznáte a ani nemůžete znát, protože limit vašeho vědomí vám brání v porozumění. Intelektuál může namítnout: "To není správná cesta, můžeme intelektualizovat všechno, můžeme zkoumat naši existenci, můžeme mluvit s Bohem, a proto jsme nejvyšší." Ne, nejste........................

Kryon v Torontu – 1. část

8. listopadu 2018 v 18:54 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Chci vám tímto channelingem předat učení, protože jste se ocitli na kraji skládanky. Dovolte mi, abych trochu odbočil. Tyto channelingy, které lidé poslouchají už léta, se zřídkakdy vztahují k nějaké konkrétní události té doby. Ale v tomto případě to tak musí být. Takže pokud to posloucháte později, drazí, musíte se v čase vrátit k tomu, co se stalo před několika dny.

Chtěl bych se s touto skupinou znovu k něčemu vrátit. Tato skupina, která mě nyní poslouchá a sedí přede mnou, je opravdu na něco připravená.
Je připravená na soucitné jednání. Vraťme se o pár dnů zpátky (k 14. únoru 2018, kdy došlo k tragickému útoku, střelbě na střední škole v Parklandu na Floridě, při které bylo přišlo o život 17 studentů a další desítky byli zranění - pozn. překl.). Někteří z vás už tuší, o čem budu mluvit. Říkal jsem vám, že posun je bojem, bojem mezi temnotou a světlem. Říkal jsem vám, že temnota se bude projevovat způsobem, jakým to dosud nedělala, a že to bude dělat častěji. Říkal jsem vám, že temnota bude vytvářet situace, které vás budou zkoušet tak, že budete úpěnlivě žádat Boha: "Podívej se na to. Tohle se nemůže zlepšit, jen se to zhoršuje. Podívej se na to, jen se na to podívej." A temnota se bude smát a řekne: "Ano, zhoršuje se to." Temnota kolem sebe divoce kope, dělá všechno možné, aby vše zůstalo při starém, aby vás držela ve tmě, aby vás nutila věřit, že tato planeta nebude lepší, než byla před desetiletími. Ve zprávách vám vše předává tak, aby se to bolestně dotýkalo vašich srdcí, a pokud jste rodiči, aby vás to zdrtilo. A to je přesně to, co se právě teď stalo.

Říkali jsme vám, že v této energii, mohou věci probíhat způsobem: dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Stále to opakujeme, říkáme vám, že tohle je bitva! Tohle je boj! Světlo na této planetě zvítězí, avšaktemnota neopustí pole bez boje........................

Abraham - Je ego náš nepřítel?

8. listopadu 2018 v 0:14 | Esther Hicks

AH: Používejte své ego, abyste našli uspokojení. Nazvěme ego pozorností - fokusem. Nedělejme z něj špatnou věc. Ego je vaše vědomá mysl. Pouze pokud ho nedokážete produktivně zaměřit, můžete ho označovat za negativní věc. Mé ego mě naprogramovalo. /smích/
Nebylo by dnes aktivní, pokud byste ho neobnovovali svými neustálými myšlenkami. Takže vaše přesvěčení s vámi nezůstávají sama od sebe, vy je držíte při životě tím, že jim věnujete pozornost. Takže, programování je celé svépomocné. A děláte ho svépomocí po maličkých kouscích každý den, celý den tím, že jste ochotni snášet i jiné, než pouze uspokojivé myšlenky.

A to je celé. Programování je o tom, že…Moc vás milujeme. /smích/ že jste prostě líní. Příliš líní na to, abyste hledali místo nespokojenosti spokojenost, protože je to snadné. Jenže, později už to snadné není. Později už tomu říkáte programování. Protože si říkáte: Neměl bych myslet na tyto myšlenky, není mi to příjemné. Neměl bych na ně myslet.
Jenže, vy jste to mohli zastavit v rané fázi. A dnes můžete zastavit pokračování toho programování a nebude to trvat déle než 30 nebo 40 dnů a to programování se zastaví. Protože nebudete neustále obnovovat. Dává vám to smysl? Ale lidé kolem vás ho budou chtít obnovovat. Půjdete na rodinnou sešlost a tam. Ach, všichni budou vzpomínat.

Ale vy nemusíte nic vysvětlovat. Protože ta dobrá zpráva je, že ať stojíte kdekoliv, již jste vytvořil více žádání, které vás volá. Zeptáme se vás na pár otázek. Nebo přesněji řečeno, vytvoříme pár prohlášení. A chceme po vás, abyste odpověděl na ty jednoduché otázky tak, zda je pro vás taková myšlenka uspokojivá nebo není. "Neměl jsem dávat výpověď tak brzy". Uspokojivé nebo ne?

Host: Neuspokojivé.
AH: Takže, proto nic co bychom měli podporovat. "Věci se vždy dějí v můj prospěch."
Host: Uspokojivé.
AH: "Některé věci mi vycházejí rychleji než jiné."
Host: Uspokojivé.
AH: "Nemusím být ve velkém časovém presu."
Host: Uspokojivé.
AH: "Cítím naléhavost."
Host: To není spokojivé.......................

Abraham - Změňte svůj život za pouhé 2 dny

2. listopadu 2018 v 8:37 | Esther Hicks

Host: Nemám vlastně žádnou konkrétní otázku. Rád bych si tu s vámi pohrál a možná zavedl tuto konverzaci až na místo, kde ještě nikdy nebyla. V životě to mám tak, že materiální věci a peníze ke mně přichází velmi snadno. Protože, vlastně po nich ani tak netoužím. Abych byl přesnější, můj odpor není nijak silný…
AH: A a a a , zastavte. Přicházejí ke mně, protože se o ně moc nezajímám?
Host: No, možná ano… Nebo jako kdyby pršely z nebe, ale samozřejmě tak to není. Ale když se někdo na můj život dívá, tak…

AH: Říkáte tedy, že se nebojíte o peníze. Prostě očekáváte, že k vám přijdou?
Host: Očekávání je pro mě… myslím na něj….
AH: Ne, nemyslíte. Očekávání znamená, že existuje touha a přesvědčení na jednom a tom samém místě. To je očekávání. Touha a přesvědčení na stejném místě. Nemluvíte neustále jenom o něm, ale zároveň nemluvíte ani proti němu.
Host: No, já jsem požádal od 10.000 dolarů a vy jste řekli: Zkuste dělat o 20, 30, 40 nebo 50% méně. Prostě jsem nevyvíjel snahu. Řekl jsem si, že si s tím pohraji a ony zaprší z nebe.
AH: Takže nevyvíjel jste snahu, protože jste chápal, že vám vesmírné zákony přinesou cokoliv co chcete? Říkáte nám tedy, že si již nezdůvodňujete své Dobro tak, že k vám přichází skrze snahu a těžkou práci? Již si to tak nezdůvodňujete? Prostě jen očekáváte že přijde?

Host: Ano, jde to lehce.
AH: To je klíč, jste tam! /potlesk/ Ale jak tedy očekáváte věc, která se dosud nezhmotnila? Když si říkáte: Peníze ke mně nepřicházejí lehce a chci být jako tento muž a prostě je očekávat Jak můžete očekávat něco co se neděje? Když si víte o tom, že se to neděje? Co je zřejmá odpověď na otázku?
Musíte si všímat trošku méně "toho co je" Musíte přestat s tím neustálým porovnáváním a hodnocením "toho co je". Musíte najít nějaký způsob jak umístit "to co je" na místo, kam patří. Musíte umístit "to co je" tam, kam patří. A to je do kategorie minulého času. Na "tom co je" už dále nezáleží. Protože "to co je" nemusí dále pokračovat a být vaší aktivní vibrací. "To co je" již nemusí být vaší aktivní vibrací. A "to co chcete" může být vaší aktivní vibrací.

Ale co za to musíte dát? Na co se musíte začít zaměřovat, abyste zůstávali zaměřeni ve své vibrační realitě, místo ve své zhmotněné realitě? Jak dostanete sami sebe do fokusu směrem vpřed místo do fokusu směrem vzad? Jak se můžete přestat dívat na "to co je"¨, když "to co je" je tak přesvědčivé? Jedině tak, když se to druhé stane stejně přesvědčivé. Pojďme si s tím teď trošku pohrát. A pak se vám budeme opět věnovat.
Host: Prosím. /smích/
AH: Užíváte si pocit Jasnosti? Ano? Máte rádi pocit, když máte tak jasnou mysl, že naprosto přesně víte, co děláte? Víte o čem mluvíme, znáte ty momenty, máte takovou Jasnost mysli, která je tak silná, že jí pociťujete jako že nemůžete nic zkazit, aspoň ne teď a že věci vám prostě jdou od ruky? Je to něco, na co stojí se zaměřovat? A je to podmínečné nebo je to bezpodmínečné?

Víme, že vám tato slova zní divně, ale chceme vás přemluvit, abyste už dále nečelili své realitě. Vaše realita je pouze základna, ze které se máte odrazit dále. A pokud jí dovolíte, aby vám vzala veškerou vaši pozornost, tak vám realita bude bránit od pohybu směrem vpřed. Takže musíte najít způsob, dát realitu na místo kam patří, což je minulý čas. Jsou to staré zprávy. Zhmotněné není tam kde je ten sladký moment. Není to místo, kde je akce. Není to místo, kde je energie.
Není to místo, kde je zábava. Není to místo, kde je přední linie. Není to místo, kde jsou všechny nápady. To je tam, kde se líhnou nové nápady, kde zažíváte nová setkání. Když měníte vibraci na myšlenku, když přijímáte myšlenku. Když si uvědomujete, že jste přijali myšlenku. Je to pocit vlastní hodnoty, že se ta myšlenka objevila. Je to pocit pozitivního očekávání, který se rovná sladkému momentu.

A každičká věc, kterou chcete bez ohledu na to co to je. Ať už je to materiální věc, milenec v posteli, balík peněz. Každou věc, kterou chcete, chcete proto, že věříte, že se budete cítit lépe až ji budete mít. Tak kdybychom vás mohli přemluvit, abyste 2 dny, jenom 2 dny ptali sami sebe: Jaký pocit hledám? Jaký pocit? Takže, o čem jste s námi přišel mluvit?

Překlad: Crazy Woman 2018 / https://abraham-hicks.cz

AA Michael - * Tři boží paprsky: Boží vůle * Boží láska * Boží inteligence *

31. října 2018 v 11:42 | Ronna Herman

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny říjen 2018 *
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, Země je zase znovu připravována na nový, vývojově vyšší druh lidstva. Vy všichni, jako Hvězdná semínka a Služebníci Světa máte zakódovány Atomy Paměťového semínka, které vám dávají horoucí touhu účastnit se projevení tohoto neuvěřitelného snu budoucnosti. Vaším osobním cílem je stát se entitou uprostřed chaosu a zmatku současné reality Třetí / Čtvrté dimenze dneška, řízenou svým Já a inspirovanou Duší.
Z Velkého Centrálního Slunce tohoto Podvesmíru je na Zemi a lidstvo vyzařován prostřednictvím mocných Paprsků božího vědomí Nový Boží/Andělský plán naplněný pokročilými tvůrčími myšlenkami, které přesahují nejdivočejší sny dokonce nejzářivějších, pokročilých myslí dneška. Pokročilá duše kráčející po úzké stezce Vzestupu se musí naučit absorbovat a začlenit tři hlavní Boží Paprsky nadcházejícího Věku, DUCHOVNÍ TROJICI, skládající se z: BOŽÍ/ANDĚLSKÉ VŮLE * LÁSKY / INTUICE * INTELIGENTNÍ, ÚČELOVÉ AKCE.

Proč se neposunout do středu spirály vzestupujícího vědomí, do oka duality a polarity, kde je všechno klidné a v míru - a být naplnění Látkou Čisté Vesmírné Životní Síly, Adamantinovými Částicemi, která jen čeká na to, až bude zformována do vašich vizí budoucnosti? Právě v tom okamžiku, kdy se přesunete do svého Centra Svatého Srdce, můžete zažít významnou lásku a soucit našeho Boha Otce / Matky a Nejvyššího Stvořitele. Přijměte, prosím, tuto nezamlčitelnou pravdu: vy jste drahocenný syn nebo dcera na důležité misi, s důležitým posláním a nic, co řeknete nebo uděláte nemůže zmenšit tuto lásku. Je čas otevřít pasáže/koridory mozku vaší mysli vyšším frekvenčním kódům vaší NadDuše/Vyššího Já.

Nikdy nezapomeňte, vaším nejbližším a nejdražším přítelem byste si měli být vy sami - vaše vlastní vědomí Duše. Ve svém Centru Svatého Srdce najdete moudrost, soucit, trpělivost a co je nejdůležitější, nekonečnou Svatou Lásku. Od začátku tvořivé zkušenosti příchodu do hustoty byly všechny formy lidského života podrobeny pokračující, neustálé sérii odhalení. Zvědavá, zvídavá, tázající se mysl byla vestavěnou skutečnou Tváří,/Stránkou, lidské povahy.
Příliš mnoho z vás stále nese velké náklady, velkou zátěž, z minulosti. Jsou to chyby, které jste udělali v tomto životě a také mnohá minulá podmínění a pohřbené vzpomínky na bolestné události nebo akce všech vašich minulých životů. To, že se těchto vzpomínek držíte nebo nesete břímě nerovnosti, už vám neslouží. Je čas, abyste nám dovolili, abychom vám pomohli vyléčit bolestné vzpomínky uložené ve vaší fyzické loďce a v aurickém poli. Právě tak, jak projasňujeme pokřivení vzorců víry kolektivního vědomí Třetí / Čtvrté dimenze, a tím přivádíme tyto Dimenze zpátky do jejich původně navrženého spektra duality. Strach je primitivní emoce typu bojuj nebo uteč, která vás bude brzdit v rozpuku vaší vědomé pozornosti. Je čas projasnit a přeprogramovat základ, instinktivní součásti vaší milující lidské povahy..................

Solara - Fragment reportu na říjen 2018 - Nové dveře se otvírají

31. října 2018 v 11:35 | Solara

Fragment Solařina reportu na říjen 2018
Od července se posouváme do rozsáhle nové Časové linie. Nyní se vše urychluje a konečné tři měsíce tohoto roku ohromě zrychlí tento proces. Ale neděje se to hezky, uhlazeně, lineárně. Je to spíš jako když jdeme z rovné cesty v černobílé krajině do dynamické pulzující spirály plné víření a zářivých barev.
Všechno je tu vnímáno jinak, než jak jsme to znali. Je to jako vstoupení do krajiny s růžovou oblohou, kde stromy jsou modré. Kde se mluví o krajině, o které jsme nikdy předtím neslyšeli - kromě míst v dříve neprobádaných jádrech našich srdcí. Jak se tu funguje, zvláště když mnoho z našich starých nástrojů a starých dovedností už nefunguje?
Probíhá zřetelná výměna stráží, jak mnoho lidí udělalo své volby, ke kterým budou dál cestovat svými vlaky po svých tratích. Velká vlna lidí odchází právě teď z našeho života a nová vlna lidí přichází. V odcházející vlně lidí jsou ti, kteří nás v minulosti opakovaně zraňovali. a ti, kteří nebyli plně ve své integritě, stejně jako další, jejichž cesta se prostě otočila jiným směrem.

Lidé, kteří přicházejí, jsou ti, kteří nám pomáhají jít hlouběji do Nové Reality, přestože mnozí z nich si Nové Reality nejsou ani vědomi. Pasažér v našem novém vlaku nám poskytuje inspiraci a praktickou pomoc, stejně jako pocit pravé laskavosti. Toto posouvání a třídění cestujících ve vlaku je jak silně smutné tak dokonalé.
Děláme posun do Nové časové linie po měřitelných skocích, které plynou jako spirála. Výzvou je, že ne všechny části našich bytostí se posunují do Nové časové linie ve stejném okamžiku. Některé naše součásti v Nové časové linii už jsou, některé jsou na cestě a některé se ještě nezačaly posouvat. Ty částí, které se ještě neposunuly nám mohou připadat, jakoby byly dočasně opuštěné.

Naše Stará časová linie a naše Nová časová linie se nemohou vzájemně sladit přímo. Stará časová linie musí být uvolněna předtím, než můžeme zcela vkročit do té nové. Právě teď to vypadá, jako kdyby naše vnitřní a vnější časové linie byly velmi rozhozené, nesynchronizované. To vytváří momentální pocit rozladění mezi našimi vnitřními a vnějšími světy. To přináší pocit nepohodlí a pocit, že věci nejsou snadné. To nás občas mate v tom, Kdo Jsme, Kde Jsme nebo Co Dělat Dál. Jediná věc, kterou víme, že už nemůžeme zůstat malí. Nemůžeme zůstat ve svých starých místech a pozicích, založených na dualitě, protože významné části nás samých se již posunuly za ně.................

Kryon - Předpovědi

31. října 2018 v 11:29 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 16. června 2018
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté ve Wilmingtonu.
Zdravím vás, moji milí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Práh, který můj partner právě překročil [Lee vstoupil do channelingu], můžete cítit. Je to stejný hlas, ale energie je pro ty, kteří to dokážou vnímat, naprosto odlišná. Překročením tohoto prahu otevíráte jakési dveře. Jsou to dveře k takzvanému "poli", kde neexistuje čas, prostor ani žádné konkrétní "místo". Pouze je. Je zde s úplně každým z vás a jsem tam i já

Někteří říkají: "Toto pole je druhou stranou závoje." Jiní říkají: "Toto pole je jakýmsi magickým místem, kam může na chvíli odejít naše duše a odpočívat, před tím, než se vrátí zpět." A podle jiných "To je Bůh". Všechny tyto popisy jsou správné, protože na této cestě hrdiny, kterou můj partner dnes popsal, má každý z vás v poli toto místo. Takže skrze tyto dveře, které byly otevřeny se záměrem, a skrze něco, co se děje v této místnosti, vzniká pospolitost, soutok energií. Je to něco, co se dá změřit - soudržnost mysli a srdce začíná splývat na místě, kde je to bezpečné. Po dobu několika minut to zde bude bezpečné. Toto poselství nebude trvat dlouho. Ale je to bezpečné místo k bytí.

Někteří z vás vybudovali kolem své víry krabici, která říká: "Spolehněte se na vědce. Pokračujte v tom!" [Lee je na vědecké konferenci]. Já vím, kdo jste, moji drazí, když netrpělivě sedíte během této duchovní části. Dále vám sděluji, že je zde pro vás stejně tolik lásky jako pro kteréhokoliv jiného člověka na této planetě. Je zde kolem vás tolik andělských, jestli je tak chcete nazývat, nádherných, duchovních energií. Nezáleží na tom, jak jste obdrželi toto poselství, nebo dokonce ani na tom, zda jste to chtěli. Duch odráží skutečnost, že máte svobodnou volbu prověřit tyto věci způsobem, jakým chcete. Někteří z vás řeknou: "Já ale opravdu nechci jít v této chvíli do úplné ezoteriky." Moji drazí, nemusíte. Ale dovolte mi, abych se vás zeptal: Co když to, co vám povím dále, začne vypadat pravdivě? Co když to bude naplněno logikou? Co vám to udělá, když jen na okamžik otevřete svou přihrádku s vírou a vyslechnete si to, zvážíte a posoudíte? Připravte se, protože to budete potřebovat, kvůli tomu, že se vám chystám sdělit něco, co jsem řekl také před 300 lidmi už dříve tento týden [na dřívějším skupinovém setkání]...................

Marie Magdaléna - Tabu proti individualitě

30. října 2018 v 8:21 | Pamela Kribbe

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás ze srdce zdravím. Jsem s Vámi. Chci, abyste věděli, že kolem vás je nepřetržitá pomoc a vedení. V dimenzi, která leží nad tou pozemskou, jsou spřízněné duše, duše, které vás milují hluboce osobní cestou a ne pouze abstraktním způsobem. Jsou to duše, které vás znají a se kterými jste byli spolu v jiných časech a na jiných místech.
Když se inkarnujete, je to skok důvěry, neboť tak činíte sami. Přesto zůstáváte spojeni s týmem přátel na druhé straně. Někteří jsou vyspělejší ve svém vývoji a dohlíží na vaši životní cestu širším pohledem, než máte vy. Jsou těmi, kterým říkáte průvodci. Jsou tu však také další, podobně naladěné bytosti, které jsou vám blízko, vaše rodina nebo přátelé. Vnímejte jejich přítomnost, i když nevíte, kdo jsou. Vězte však, že jste viděni a slyšeni. Ctí si vás za potřebný risk ponoření se do hlubiny.

Život na Zemi - každý jeden z vašich životů na Zemi - je důležitým a cenným přínosem vaší cestě duše, který zahrnuje také zkušenosti negativní. Bolest, kterou nyní v této době prožíváte, je jako kámen, který padá do vody a způsobuje na hladině mnoho vln. Efekt bolestivé nebo traumatické situace vytváří skrze čas vlny: znovu budete zakoušet tato zvlnění v jiných časech a na jiných místech. Výsledek toho je, že plně pochopíte minulé zkušenosti a oceníte je. Když tak činíte, posíláte léčení zpátky do onoho bodu bolesti ve své historii.

Všechny body v čase - všechny přítomné chvíle v životě a na cestě vaší duše - jsou společně propojené a mají jedna na druhou vliv. Když tedy cestujete časem do minulého života (jak jsme právě učinili), tato jiná místa v čase, tyto jiné chvíle, aktivujete. Vytváříte proud, který probíhá v obou směrech: z minulosti do současnosti a ze současnosti až do minulosti. Tím se obohacujete. Stále více si uvědomujete, že jste mnohem víc, než tato jedna osoba, muž nebo žena, mladý nebo starý, v konkrétním čase dějin, v této přítomné chvíli. Osoba, kterou jste nyní, je jen jednou bránou k vaší duši, existuje mnoho dalších možných bran.

Vnímejte, jak je vaše duše nesmírně bohatá a jaký nespočet zkušeností nahromadila. Tyto zkušenosti jsou všechny dílky puzzle, které jsou součástí ohromného Celku. Žádám vás, abyste ctili velikost toho, kdo jste: nedokážete to lidskou myslí ani obsáhnout. Řekněte "ano" své duši z hloubky svého srdce. Vnímejte, že tam ve vašem srdci je moudrost, kterou vaše lidská mysl nemůže zcela obsáhnout, která však nese a podporuje vše, co jste, a která dává smysl každému jednotlivého kousku puzzle.........................

Abraham - Jsou naše touhy autentické?

25. října 2018 v 8:31 | Esther Hicks
AH:Ještě něco?
Host:Jak mohu vědět, že moje žádost je autentická? Například v mysli mohu toužit po všem možném jako třeba po novém autě nebo po velikém domě… Jak mohu posoudit, že je to autentické - možná, že mé srdce touží po něčem jiném…?
AH:Tohle je opravdu dobrá otázka, že?
Vzhledem k tomu, že zažíváte a zažil jste mnoho životních zkušeností, požádal jste už o spoustu věcí a o některé jste požádal opakovaně… a v této vibrační realitě, v rámci tohoto vývoje a shromažďování spolupracujících složek - co vaše vnitřní bytost registruje, není ten důvod pro to, ale vaše vnitřní bytost registruje, že řada věcí, o které žádáte, se týkají téže věci.

Chcete nové auto … z mnoha důvodů. Kvůli rozveselení, kvůli pocitu pohody, kvůli … možná troše bezpečí a ochraně, kvůli … spolehlivosti, kvůli pohodlí, kvůli zklidnění, kvůli své přípravě na věci, na kterých skutečně záleží. Na to nové auto byste mohl pohlížet jako na ukojení své chamtivosti nebo byste ho mohl ocenit jako místo vaší stability, který je pravou podstatou vaší bytosti.
Více peněz - což je o svobodě, je to o možnosti objevovat své vášně. Je to o svobodě pohybovat se směrem k tomu, co vás volá. Nenapadají nás žádné důležitější vibrační důvody a váš Vortex je schopen to vše zkombinovat, protože už od té doby, kdy jste si jako chlapec hrál na hřišti, jste žádal o některé z těch věcí. Chtěl jste to, čemu říkáte spravedlnost a chtěl jste respekt a chtěl jste to dávat i dostávat.

Chtěl jste být sladěný, chtěl jste životní sílu, takže mnohé z toho tam už bylo, váš Vortex existoval dokonce ještě předtím, než jste přišel do svého těla. Víte o tom? Vaše vibrační realita existovala ještě předtím, než jste přišli do svého těla. A úplně první žádost, prostě jste je tam dávali.
Takže není možné, aby vaše vnitřní bytost držela a podporovala něco, co pro vás není dobré, nebo něco, co byste z pohledu vašich standardů nepovažovali za dobré. Je tolik způsobů, jak se s věcmi vypořádat. Esther včera rozjímala s kamarádkou o rodičovství - dva rodiče, kteří se baví o způsobech výchovy dětí a možná spolu nesouhlasí nebo se hádají. Nebo třeba sousedský výbor, kde lidé debatují a hádají se spolu o tom, jak by se v jejich čtvrti měly věci dělat...........

Abraham - Svatební příběh

12. října 2018 v 8:34 | Esther Hicks

Host: Ahoj Abrahame, mám příběh, který chci sdílet a mám i otázku, kterou chci položit. Cathy, má žena, kterou jsem si před 3mi týdny vzal, se zdá jako že je nevědomě schopná zaměřovat se vždy na věci, které chce. A dělá to bez toho, aniž by si uvědomila že se můžou objevit překážky.
Vždycky se chtěla mít svatbu jako v pohádce. A já chtěl raději uprchnout. Měl jsem finanční prostředky, lákal jsem jí na Tahiti - ne. Na Havai - ne. Nebo že pojedeme do Paříže. To je velmi romantické - ne. Když jí bylo 8 let, viděla obřad Richard Burtona a Liz Taylor v pevnosti Carmel Mission v Kalifornii. a měli svatební hostinu na pláži Pebble beach. A to prostě chtěla.

Tak jsem vzdal to své, protože jsem chtěl, aby naše svatba byla její nejkrásnější životní moment. No a všechno co chtěla, se zdálo být téměř nemožné, protože je těžké nechat se oddat v pevnosti Carmel pokud nemáte členství, což my neměli. A ona to dokázala zařídit. Je téměř nemožné zarezervovat si místo v podniku Harlot, aniž byste si je neobjednali 3-4 roky dopředu.
A ona dokázala sehnat místa, která někdo pustil. To vše za 6 měsíců. A ta poslední věc, kterou chtěla bylo podle image filmových hvězd mít na své svatbě někoho slavného. Tak jsem naplánoval, že bych chtěl George Michaela což je zpěvák. Že by tam zpíval a taky byl slavný. Tím by se o to postaral a já si to mohl dovolit. Jenže od to zrušil. Takže její perfektní svatba měla být perfektní kromě toho, že tam nebude nikdo slavný. Takže pak se to stalo.

Před třemi týdny se to stalo a všechno bylo tak perfektní jak chtěla, kromě toho že jsme neměli tu slavnou osobu. A potom na hostině, probíhala hostina a Phil jeden ze svatebčanů mi řekl: Bobe, je tady Oprah a chce tě vidět. /smích/ A já mu řekl: Nech toho! A on řekl: Ne, myslím to vážně. Je tu Oprah a chce tě vidět. A já řekl: Ne, není. A on řekl: Ale ano. Je tady s… S kým že to přijela? Přijela s Twenties house. No víte, zapomněl jsem ten název. A já řekl: Phile dost! A on: Ne! A popadl mě a zatáhnul za roh.

A tam stála Oprah a Clint Eastwood. To co se stalo, bylo proto, že se slavilo výročí Johna Steinbecka, Měl 150 let výročí a tak tam přivedli Oprah. a tak Clint býval kdysi starostou okresu Monterey a tak tam hráli golf. A když dokončili 18. jamku, chtěli se dostat k 19. jamce která byla na místě co jsme si pronajali a kde byla ta hostina.
A když se zeptali co s tím, tak jim řekli: Omlouváme se ale je tam svatba. A Oprah se svým otevřeným duchem se zeptala: Mohli bychom jít dovnitř a pogratulovat jim? /smích/ A protože díky tomuhle jsem absolutně a totálně přesvědčen, že Zákon přitažlivosti funguje, /smích/ jsem chtěl s vámi sdílet tenhle příběh.

AH: A je toho více, co bychom k tomu přidali. Protože si myslíme, že stojí za to poukázat na skutečnost, že vaše drahá partnerka byla schopna dosáhnout svého stavu vibračního očekávání, i když měla u sebe tak blízko někoho jako jste vy, kdo jí říkal: To není možné. To není možné. /smích/
Jinými slovy: Je to opravdu velmi silný příběh, díky kterému každý pochopí, že nezáleží co si myslí druzí lidé. Jinými slovy: Její tvoření je její tvoření a všichni ostatní si tu jen hrají. Ale všechno co chcete, dostanete když se s tím sladíte. A přemýšlejte o tomhle: Ona tohle vše dávala do pohybu už od svých osmi let. Jinými slovy: Vesmír je velmi ochotný a schopný sestavit kousek po kousku cokoliv co kdokoliv z vás chce.

A ani to nemusí trvat tolik let jako tady od osmi let. Chce to jenom brnkat víc na strunu toho, co chcete a méně na strunu toho co nechcete. Jinými slovy: Když něco chcete, to je to rozhodnutí, tohle je to stanovení cíle, tohle je říkat vesmíru…Tohle spadá do kategorie: Udělám rozhodnutí a udělám to správné rozhodnutí. Protože neexistuje nic, čeho nemůžete dosáhnout.
A vesmír má pro vše co chcete, pro všechno má vesmír tisíce cest nejmenšího odporu, aby vám pomohl dosáhnout toho. Jinými slovy: A nenutí vás to přidávat ke všemu ještě více dalších detailů, které vás potěší? Když si uvědomíte, že vesmír může udělat tohle a támhleto.

Líbí se nám vaše slova: Vesmír udělal tuhle nemožnou věc, vesmír udělal tuhle nemožnou věc a tuhle opravdu nemožnou věc, která opravdu vypadala jako že je naprosto nemožná se ukázala jako že vůbec není nemožná. Protože všechno je možné, pokud jste v Souladu.
Ano. Děkuji.
Myslíme že je obzvlášť zajímavé, že se tam objevila zrovna Oprah. Protože ona poslouchá naše nahrávky a rozumí Zákonu přitažlivosti.


Překlad: Crazy Woman 2018 / https://abraham-hicks.cz

Solara - Fragment reportu na září 2018 - Přesun do nového Řetězce Načasování

11. října 2018 v 8:28 | Solara

Letošní září je JEDENÁCTÝ měsíc* JEDENÁCTÉHO Roku, což z něj dělá měsíc 11:11. To z něj dělá plodný měsíc obratu a přeměny, abychom posunuli systém reality od Duality k Nové Realitě AN. Naše nová krajina je stále viditelnější. Děje se to nárůstem, který lze měřit a pomáhá to popohnat nás hlouběji na naše Pravé Místo.
Naše vlaky se naplňují cestujícími, ale uprostřed takového množství toho, oč běží, ještě nevidíme, kdo je v našem vlaku a kdo ne. Po celý měsíc si lidé budou vybírat vlaky a rozhodovat se, po které koleji pojedou. Někteří si mohou vybrat vlak, uvelebit se na svém místě a v poslední minutě zjistit, že jsou ve špatném vlaku a přeběhnout do toho svého správného.

Září je měsíc, který nás nejen volá do akce, ale do Správné Akce. Tento měsíc budeme mít hodně práce, jak se budeme snažit držet krok se vším, co se děje. Celý měsíc bude plný dní, které budou mít rychlý spád a budou probíhat spolu. Jelikož se soustředíme na TADY a TEĎ, každý den bude zapomenut okamžitě, jakmile přejde. Září je plné hlavních průlomů a nádherných příležitostí. Pomoc, kterou jsme dlouho potřebovali, najednou přijde k našim vchodovým dveřím. Noví, opravdoví přátelé vstoupí do našich životů. Zároveň bude ve světě Duality odhaleno více skrytých ďáblových advokátů.
Září nám přinese mnoho výběru a rozhodování. Nejen to, ale posune nás dál na cestě, kterou jsme si vybrali. Naše cesta se zrychlí v Pohybu Vpřed nebo v Pohybu Vzad. Je naprosto na nás, jakým směrem půjdeme. Je to měsíc návratu k našemu Pravému Já nebo měsíc, kdy Ztratíme Sami Sebe. Půjdeme hlouběji do Duality nebo se nakonec Osvobodíme? Klesneme hlouběji do iluze nebo se od ní osvobodíme? Pohneme se ke Správné Akci, která poslouží planetě nebo budeme hledat způsob, jak pro sebe získat více moci, více nadvlády a více bohatství? Posuneme svou Upřímnost a Integritu na novou úroveň nebo je odsuneme stranou? Uděláme osvobozující krok ze svého omezujícího chování, zastaralých druhů víry a starých způsobů bytí nebo se budeme dál topit v tom, v čem jsme.

Ošidné je, že když nebudeme velmi, velmi upřímní, jasní a Pravdiví, můžeme si myslet, že se posouváme vpřed a vlastně se budeme posouvat zpátky. Můžeme být oslněni mocnou silou motoru a zapomenout se dívat, kam opravdu jedeme. Nestačí udělat rozhodnutí jen proto, aby nás pobídlo k akci. Je potřeba, abychom dělali rozhodnutí založená na Opravdovosti a cokoli děláme musí být Správná Akce. Jakákoli akce, kterou děláme musí být v souladu s Nejvyšším Dobrem. Musí posílit energie Nové Reality. Pokud ne, jen nás to vrhne zpátky a bude nás to tlačit hlouběji k Achillově patě Duality..............................

Kryon v Ženevě – 4

11. října 2018 v 8:25 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě - v CERNu, Švýcarsko, 16. května 2017

Zdravím drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Tato místnost se skutečně rozehřála - během dnů plných channelingů, informací, odhalení… je naplněna vhodnou energií; a ta energie je jemná, zve k introspekci, uvědomění si a svolení… Je to něco, co vám dává svolení přemýšlet mimo bublinu či krabici reality, kterou tak dobře znáte. A krása spočívá v tom, že nic, co dnes objevíte, nic z toho vás nezmění nepatřičným způsobem. Všechno, co se naučíte, co je rozsáhlé, vytvoří více laskavosti ve vašem životě. Není tady naprosto nic, co by vám uškodilo nebo vás změnilo způsobem, který si nepřejete. Namísto toho je tu jen krása. Je tady vědomí projevené v této místnosti, které ve vás vyvolává údiv: "Skutečně jste větší? Je Bůh větší, než vám říkali? Je vaše historie větší, vaše lidská rodová linie větší? Skutečně máte Akášický záznam, který je daleko větší, než jste si kdy pomysleli? Je možné, že vaše Akáša sahá zpět 50 000 let? A pokud ano, co v ní je?" Něco, co možná dnes vystupuje do popředí, aby potvrdilo, čím jste. A to, kým opravdu jste, o to tady jde. Duše, která je velmi stará, spoustu toho zažila, ale až do této chvíle to všechno bylo skryto za závojem pochopení. A ten závoj začíná slábnout, ztenčuje se a dovoluje tak určitým věcem prostoupit skrze něj k vám, aby vás posílily.

Co vám říkali? Co vám říkali o tom, kdo jste? Drazí, chci, abyste přemýšleli o rozdílu mezi tím, co vám říkali a skutečností, jak to cítíte. Někdy máte pocit zrady, když objevíte něco velkolepého a přitom vám říkali něco úplně jiného. Znovu to zopakuji: Možná, že ti, kteří vám předali vaši současnou realitu, už zemřeli. Možná už nejsou na této Zemi, ale utvářeli váš život, formovali vaši duchovní část nebo vaši neduchovní část. Dávali vám ty nejlepší informace, které měli. Náhle však objevíte, že je toho víc; a je to skutečné, a tolik se to odlišuje od toho, co vám říkali. Chci vám právě teď říct, že nyní jsou na místě, kde vědí to, co víte vy. Kdybych mohl namalovat obraz, byla by na něm jejich ruka, jak se k vám natahují a říkají: "Najdi zbytek, najdi zbytek, najdi zbytek toho příběhu! Není žádná zr
ada v nalezení pravdy. Žádná zrada."
Někteří řeknou: "Mám tolik otázek, je to tak jiné, příliš mnoho informací… Co mám dělat, jak si to mám přetřídit? Co mám udělat nejdřív?" Někteří z vás jsou pyšní na své moderní a vysoké smýšlení, jak jsou inteligentní. Máte intelekt, který možná přesahuje ostatní, a ten intelekt vás přivedl na místo, kde uvažujete o pokročilých věcech, a děláte to dobře. A já vás požádám, ať aspoň na chvíli přestanete uvažovat a začnete cítit...............

Kryon - Scénáře budoucnosti

9. října 2018 v 22:25 | Lee Carroll

​Kryon v Berkeley Springs - 4. část

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 15. dubna 2018

Úvodní channeling Marilyn Harper - ADIRONNDA

Takže se říká: "Mějte dobrý den, hm?" To je tak pěkné, že vás vidíme, vaše světlo, váš jas. Objevuje se teď v mnoha různých barvách. Věříme, že ukazují schopnosti vaší innate. Hahaha (Adironnda se směje radostí nad vědomím našich schopností - které si lidstvo zatím ne příliš uvědomuje - pozn. překl.). Ano, nahlížíte do svého srdce. Prosím, udržujte tu energii vycházející z vašeho srdce, zatímco se rozšiřuje a přesahuje všechno, o čem jste si mysleli, že jste. Přesahuje všechno, o čem jste si mysleli, že je to možné. Uvědomte si a přijměte tuto energii, tuto lásku, tuto harmonii, toto spojení se všemi ostatními bytostmi na planetě. Jste světlo světa. Světlo už nemůžete skrývat pod košíkem. Nemůžete je skrývat, protože je tak jasné, že bude zářit skrz škvíry v pletivu košíku. Chci, abyste zhluboka dýchali a ukotvili energii, kterou tady tento víkend zažíváte, energii lásky, světla a spojení, do fyzické části vašeho těla. Pak stačí jen lehce zaťukat a znovu se k této energii můžete vrátit.

Všechno je energie, že? Záměr je vším. Stejně jako jsme mluvili o té nádherné bytosti, která má snubní prsten, a která se přesunula do jiné dimenze, vnímejte ji ve svém emočním těle a vězte, že emocionální tělo vrátí tuto energii zpátky k vám. Protože tím propojovacím článkem je vaše srdce. Vaše srdce stimuluje všechny ostatní aktivity ve vašem těle. Takže, když vdechujete toto srdce do svého urychlení, vězte, že v tento okamžik jste víc "vámi" (svým skutečným Já) než jste kdy mohli být. Jste "vámi" s vašimi dary, talenty, schopnostmi, radostí, svými úžasnými schopnostmi; to je to, co jste. Potřebujeme se ujistit, že to chápete.

Prošli jsme numerologii, zatímco jsme vytvářeli spojení. Naučili jsme se tolik věcí, nové aspekty, které ovlivňují srdce a které nyní věda podporuje. Věda potvrzuje skutečnost, že záměr vytváří všechny věci. Vdechněte to do sebe. Tak jaký je váš záměr? A pokud máte problém s tím vdechnout to do sebe, vraťte se do svého světa a prožijte, jak vás tento svět tlačí zpátky, což? Už jste to někdy zažili. To je protiklad (antiteze), jak řekl náš drahý Kryon, nebo Lee. Jeden z nich řekl, že když světlo začne tak jasně zářit, může se objevit protiklad tohoto světla a trochu jej stlačit. A přesto to způsobí, že vaše světlo se rozšiřuje. Využívejte teď silnou pozici světla. Udržujte tuto energii, protože jste novými lidskými bytostmi. Tuto energii nemůžete propást, promeškat. Nemůžete si myslet: "No, jsou tu noví lidé, ale já to opravdu nejsem." No, myslet si to můžete, je to vaše volba. Ale tohle byste si vybrali? Tomu nevěříme.

Vidíte, měli jste tento víkend mnoho, mnoho zážitků. Někteří z vás se několikrát dostali do své Akáši. Pokud zde sedíte v této místnosti, v jiné místnosti nebo ve své ložnici, ve svém hotelovém pokoji, možná ve svém domě, víte, že Akáša je nástrojem pro váš vlastní vývoj. Nejde jen o plánování her. Ach, byli jste už jednou kloboučníky. Ano, jak tuto dovednost teď využíváte? Jak teď otevíráte lidem korunní čakru, když jste dřív byli kloboučníky? Jak rozumíte tomu, že Akáša je nástroj vašeho evolučního bytí? Akáša jste vy. Je v každé buňce vašeho těla. Nemůžete do ní vniknout, i když je všude bílá, kdybyste do ní vstoupili. Vězte, že byste se jen mohli dívat na vánici. Vyndejte si sluneční brýle a nasaďte si je.

Víte, všechno souvisí se vším, všechno. Neexistují žádné náhody. Každý detail vašeho života je pro vás důležitý, abyste jej vzali na vědomí a zapamatovali si jej. Máte příležitost integrovat některé z těchto detailů tak, aby již neovlivňovaly vaše další rozhodování. To je to, co jsme právě udělali. Vdechněte tento záměr: "Jsem ochoten odpustit vše, především sobě. Já jsem to já jsem, jsem dar pro všechny, s nimiž se setkávám." Vdechněte to...........

Abraham - Fyzické pocity během meditace

9. října 2018 v 8:16 | Esther Hicks

Host 1: Jedna z věcí, které cítím … je brnění, mravenčení. Nejdřív jsem si to spojovala s meditativním stavem. Když se dostanu do meditace, začnu cítit brnění hlavně na obličeji. Někdy se to šíří dál.
AH:Ano.
H:Jsou jiné chvíle, kdy si myslím, že je to možná jen známka toho, že jsem ve Vortexu.
AH:No, je to známkou energie, která je v pohybu.Jinými slovy, když meditujete a cítíte to mravenčení, tak to je - když uvolníte svůj odpor tím, že ztišíte svou mysl, tak se vaše vibrace zvyšuje a vy skutečně cítíte ten fyzický pocit uvnitř těla, zvyšující se vibrace vaší bytosti.
A tak - to je totéž, je to zvyšující se energie. Vy se nikdy nedostanete na to místo, toto se nestane vaším prožitkem. Protože se nikdy nedostanete na to místo. Nikdo z nás. Nikdo z nás se nikdy nedostane na to místo, kde už není žádná vyšší, méně rezistentní energie k objevování.
Host 2:A tak - ten pocit energie v rukou - je to proto, že jsme koncentrovaní na své ruce, když to děláme?
AH:Ano, ale kdykoli, když cítíte energii - tohle je úžasný rozdíl, na který chceme poukázat… Kdykoli, když skutečně pociťujete energii, znamená to, že energie je v pohybu. Chceme jen, abyste pochopili, že čím víc se záměrně slaďujete pomocí procesu meditace a čím víc postupujete nahoru po emoční stupnici a pobýváte ve vibraci toho, kým skutečně jste, tak čím běžnější pro vás bude setrvávat ve vibraci souladu se zdrojovou energií, kterou začínáte shromažďovat a více zaměřovat a pak určitá část té energie bude pro vás méně šokující.

Chceme říci našim fyzickým přátelům, kteří někdy mají to chvění, takové to chvění, které se vámi pohybuje nahoru a dolů … To všechno znamená - je to přívalová vlna vašeho připojení ke Zdroji, nebo příval … ne tak docela příval, ale pocit toho, že jste náhle odpojeni od Zdroje. Jinými slovy - tyto pocity jsou energií, která buď přichází, nebo odchází. A to vždy znamená, že se něco změnilo ve vašem naladění. Slyšeli jste nás hodně mluvit o vibrační propasti a o tom, že čím lépe se cítíte, tím víc tuto propast uzavíráte.
Chceme vám říct, že než jste se narodili, byli jste jediným proudem energie. A když jste se narodili, tak se rozštěpil, jen trošičku, na základě toho, co jste pozorovali. Čím víc jste frustrovaní, tím širší ta propast je. Když meditujete, tak tím tu propast uzavíráte. Když se probudíte, propast je širší, když jdete spát, znovu se uzavírá. Když jste … frustrovaní, propast je širší, když se zlobíte, propast je širší, když jste v depresi, propast je ještě širší, když zaklepete bačkorama - propast se uzavře…..............

Abraham - Proč se mi nedaří v lásce?

7. října 2018 v 8:33 | Esther Hicks

AH:Tak o čem jste s námi přišel hovořit?
Host: Rád bych mluvil o přijímání v kroku pět. O přijímání kontrastu bezpodmínečnou láskou. Zdá se mi, jako že mi to jde lehce s materiálními věcmi. Ale když přijde na lidi, tak do toho prostě dávám moc snahy. A mám starost o druhé a snažím se. Rád bych si je udržel ve své blízkosti a pak se to nějak pokazí. Co se týká těch materiálních věcí, tak mi nevadí, že přicházejí a odcházejí. Nechávám je jít, ale u lidí mi to vadí.

AH:No. Lidé jsou nejzrádnější ze všech věcí. Protože mají své vlastní názory o tom, co by měli dělat ve svých životech. Je to opravdu otravné že vám nejsou ochotni sloužit, jak by měli. /smích/A občas je to proto, že chtějí jiné věci než vy a občas je to proto, že zatím nemají pod kontrolou své vibrace. Ale lidé jsou opravdu velmi zrádní.
To nejlepší co můžete udělat ve smyslu vztahu s druhými lidmi je prostě najít způsob, jak se cítit dobře z toho, co vysíláte vy směrem k nim. Protože pokud vyhodnocujete to co oni vysílají k vám, tak nad tím nemáte vůbec žádnou kontrolu. To je začarovaný kruh, ze kterého se nikdy nedostanete. Takže když říkáte: Přijměte kontrast.

Host: Vnímám to jako že mám oceňovat tu část, kdy jsem si vědom toho, že miluji podmínečně. Což znamená, že vím že mohu milovat bezpodmínečně, ale tak nějak se snažím zastavit rozjetý vlak, což se zdá, že mu přidává na hybné síle. Pak chci přijmout kontrast, ale jak? Mám nechat ten vlak nabourat?
AH:Rádi bychom tady přidali jednu malou myšlenku do této směsi, která tady je přítomná celou dobu, ale vy jí nepřijímáte.
Host: Ach, ano prosím.
AH:Takže vám jí tu odprezentujeme ve vaší hmatatelné podobě. Vložíme vám jí do uší, abyste o ní mohl rozjímat. Co když existuje něco co chcete, co leží ve vašem Vortexu. Něco jako Mistrovství tvorby.
Host: Aha.
AH:Co když je něco ve vašem Vortexu, co způsobuje, že k sobě přivoláváte jiné, kteří se špatně chovají?
Host: Ó. Aha, to chápu................

Abraham - Snaha je váš nepřítel

1. října 2018 v 13:19 | Esther Hicks

AH: Vy netvoříte za vaši ženu. Nejste přitahovatelem její zkušenosti. Jste… Je něco o čem chcete mluvit?
Host: Ne, osobně ne. Pro mou ženu.
AH: OK. Raději budeme mluvit s ní. Je to pro ní velmi důležité.
Host: Dobře.
AH: Ne, to je v pořádku. Všechno je v pořádku. Jen chceme… To co objevíte díky tomu, co se tu dnes událo. Že jak se věci odvíjí tady, tak přesně takhle to chodí v celém vesmíru. Úplně stejně. Je velmi důležité, abyste slyšela vše co vám říkáme. Protože tady není nic navíc. Vše co vám říkáme něco znamená. Je to v pořádku. Řekněte to ještě.
Host: Má žena to chce slyšet.
AH: OK. Taky tady je odpověď: V tomto světě přitažlivosti je… Ne, my na vás počkáme, protože my mluvíme k vám k vám oběma. Hlavně k vám. Ke každému, ale hlavně k vám. Tohle je ta nejdůležitější věc, kterou kdy vůbec uslyšíte. Vše je o přitažlivosti. Všechno. Vše je o přitažlivosti.
Neexistují výjimky v tomto vesmíru, který je založen na přitažlivosti. Protože, je lehké vidět jak akce produkuje výsledky. Pak je lehké orientovat se v tom jak se věci stávají. Jinými slovy: Vyložím tuto snahu, ale vynakládám snahu. Je to důležité, je to opravdu důležité. Pokládám otázky. Tohle je opravdu důležité.

Ale při všech těchto slovech z vás vyzařuje takováto vibrace: Nejsme tam kde chceme být. Chceme být jinde a tak se snažíme být jinde. Pryč z tohoto místa kde nechceme být. A vesmír slyší: Ne kde chci být. Ne kde chci být. Ne kde chci být. Ne kde chci být. Ne kde chci být. Takhle se tam nedostanete! Nemůžete se tam dostat odtud. Není tam dost slov, není tam dost akce. Prostě to tak nefunguje. Můžete to požadovat, můžete být silný, můžete být odvážný. Můžete být intenzivní. Snaha není váš přítel. Snaha není nikdy váš přítel. To je jako kdybyste ve svém autě chtěli pomáhat motoru, takže byste místo něj tahali pístem nebo otáčeli řemenem a…Samozřejmě to neděláte. Necháte motor dělat svou práci, zatímco vy budete dělat tu svou.
A vaše práce je ovládat vibrační atmosféru. Vaše práce je řídit vibrační atmosféru. Chceme, abyste věděli, že víme o každém kdo je v téhle místnosti. Víme kdo jste a co chcete. A víme kde jste ve vztahu k tomu co chcete a dáváme vám vibračně a Esther pro to hledá správná slova každičkou možnost, abyste se tam dostali.
Ať už sedíte v tomto křesle nebo jste venku ve světě, kdekoliv a díváte se na svůj život, nebo sedíte v publiku kvůli tomu abyste si něco vyjasnili. Nic nezůstane nevyslyšeno. Tohle je pravda o životě jako celku. Nikdy nic nezůstává nevyslyšeno. Nikdy nic nezůstane nevyslyšeno. Neposloucháte nás, protože to k vám nepřichází způsobem, jaký byste si přáli.
Neděje se to tak, jak byste chtěli. Neodvíjí se to tak jak jste si představili. Ale vše co chcete je na cestě k vám. Vše co chcete. Jen to musíte trošku zjemnit a otevřít tomu dveře. Ale vy tomu nepomáháte. Nepomáháte. Protože vy opravdu, opravdu, opravdu chcete tuhle věc, která nepřichází.
Takže ona nepřichází, nepřichází, nepřichází. Nepřichází, nepřichází. Tohle je vibrace, která je ve vás nejsilnější. Musíte prostě vzdát tu bitvu. Vzdát ji. Vzdát. A důvěřovat, že vše co chcete k vám proudí. Proudí, proudí, proudí. Ve skutečnosti to neděláte.
Host: Tak pak to můžu nějak zkazit?
AH: Ne, to nejde. Nejde to zkazit.
Host: Vesmír mi vždy nosil…
AH: Ano a stále bude. Nic se nezměnilo.
Host: A můžu to nějak přerušit?
AH: Ne, neudělala jste nic špatně, nemusíte nic opravovat. Nic není rozbité. Jen důvěřujte síle své touhy. Je tak silná. Síla vaší touhy je tak silná, ale vy se od ní odkláníte. Protože je pro vás tak velká. Je tak důležitá, že myslíte že to musíte řešit velkou snahou. Ale vaše snaha je nepřítel. Protože velká snaha znamená: Nedůvěřuji energii, nedůvěřuji Zdroji.
Host: Tomuhle rozumíme.
AH: Tohle jsme ještě nikdy takhle neřekli. Takhle silná je vaše přitažlivost. Ještě nikdy to takhle nebylo řečeno.


Překlad: Crazy Woman 2018 / https://abraham-hicks.cz

Horoskop na období 1. 10. - 7. 10. 2018

1. října 2018 v 13:07 | Petra Nel

Spěcháte někam?
Začal nám měsíc říjen a máme před sebou nové možnosti a příležitosti. To staré a nepotřebné již nemusíme vláčet s sebou. Dostáváme se do energie obratu, dle tarotu Kola štěstí, který ukazuje na uzavření karmické lekce tohoto roku.
Je potřeba myslet na karmické spojení Marse a Černé luny, které stále trvá a je popsáno již v minulém týdnu.
Jednejte opatrně, dávejte si pozor na své věci, mohou se objevit ztráty, krádeže a různí paraziti, kteří vás budou chtít obrat, ať už hmotně nebo o energii. Vypočítavost a chtivost je silně posílena a na lidech ji dobře uvidíte. Lidé, pro které je normální na někom se přiživit, tyto vlastnosti sami nestydatě ukáží, protože jejich vypočítavost je pro ně normální. Takoví lidé neumí být sami a potřebují vždy z někoho čerpat energii. Zároveň si dejte pozor na svou vlastní chtivost a sebe reflexujte své záměry. To, co vás k tomu vede. Vede vás láska nebo touha něco získat, protože potřebujete něco zaplnit? Vzít si tak něco, co vám chybí? Nebo dokážete dávat a obohacovat, protože máte co nabídnout? V této chvíli se projeví, jak jsme na tom v přijímání a dávání.

Merkur v kvadratuře s Plutem ukazuje na manipulaci přes slovo. Objevují se pesimistické myšlenky, negativní postoje a touha po moci. Mysl zesiluje projevením Marse v konjunkci s Černou lunou. Mysl není čistá a objektivní. Dějí se osudové záležitosti a důvěřujte, že prozřetelnost ví, jak věci mají být. I když vám někdo bude chtít škodit a jeho záměry nebudou čisté, sejdou se okolnosti tak, že se projeví a ten člověk bude okolnostmi z vašeho života "vypuzen".
Kvadratura mezi Marsem a Venuší stále ukazuje na problematické vztahy. Každý chce něco jiného. A Mars zahlcen Černou lunou není schopen zaujmout, nabídnout, chce jen brát. Podle Mistra Omraama mužský princip také obsahuje - v temné části této energie - vzít si, co chce, bez následků a zodpovědnosti za důsledky. Je to, jako když bojovníci vyplení vesnici a zůstane po nich spousta bolesti, zranění, mrtvých a spálená vesnice. Tato bezohlednost je zkáza lidstva a mužského principu, kde se muži učí tuto energii kultivovat........................

Abraham - Můj partner nemá dostatečné kvality

28. září 2018 v 10:38 | Esther Hicks


AH:To vedení, které vám připomínáme vám neřekne: Vdejte se nebo se nevdávejte. To vedení, které chceme abyste poslouchali, reaguje více na myšlenky, které myslíte, než na akce, které provádíte. Jinými slovy: Když se díváte na tohoto člověka, o kterém uvažujete, že si ho vezmete nebo ne a říkáte si věci jako: Máš nedostatky v tomhle, tomhle a tomhle.
Vaše vedení vám říká: Tato myšlenka pro tebe není dobrá. A vy řeknete: Dobře, ať už je pro mě dobrá nebo ne, mám si ho vzít? A my na to: Chceme abyste pokládali jiné otázky. Spíš než,: Co bych měl dělat? byste měli následovat myšlenku vašeho Zdroje. A myšlenka Zdroje uvnitř vás je hledat věci, které může ocenit.
Víme že, vnímáte pojem vedení jako: Mám jít tudy nebo tamtudy? Když pochopíte, že vedení je pouze o řízení vašich vlastních myšlenek a vy si začnete záměrně vybírat myšlenku, ze které budete mít lepší, lepší a lepší pocit, začne se dít toto: Začnete jít s proudem tak pěkně, že otázky "Co dělat?" si na sebe samy lehce odpoví. Protože bude naprosto zřejmé co dělat.

Jinými slovy: Když se dostanete mimo hlavní proud a pak začnete jít zase s proudem, proud vás bude unášet tak, že nám pak řeknete něco jako: Abrahame, já kašlu na to co si myslíte udělám prostě tohle. Zmatek odejde, pokud odejde Odpor. A tak, pochopili jste to? Je to velmi důležité. Když říkáte: Nezáleží na tom co udělám. Jak to udělám? Přemýšlejte o tomhle.
A pak si vyberte lepší myšlenku a budete to takto dělat postupně. Ohledně všech témat. Ale hlavně na toto téma vztahů. A jakmile to budete dělat více a více důsledně, stane se, že proud bude proudit tak jemně, a vy po budete tak pěkně plout, že všechen chaos a zmatek z vašeho života zmizí. A vy získáte Jasnost o tom co dělat. Dejte nám příklad některých vašich myšlenek, které vás napadají ve vztahu k tomuto partnerství..........................

Abraham - Vše má svůj důvod a řád

27. září 2018 v 9:12 | Esther Hicks

Host: Je zde pro vás spousta lásky. Teď rozumím jaké je prožívat svou vlastní hodnotu. /potlesk/
AH: Nemůžeme s vámi nesouhlasit a totéž jsme říkali vašemu přítelovi před tím, když tu oba seděli v našem křesle. Takhle toho dosahujete. Nejdřív něco chcete, pak se s tím sladíte, ono to přijde a řeknete: To se mi povedlo. Udělala jsem to. A když k vám přijde něco už ne tak dobrého, také řeknete: Udělala jsem to. Takže teď už chápete, že to není o hodnotě, je to o Souladu. O tom pustit to k sobě.
Host: Řekla jsem si, že pokud bych někdy měla možnost sedět před vámi…
AH: Ach, čas vypršel. /smích/
Host: že bych chtěla poděkovat nekonečné inteligenci za dar, kterým pro mě jsou zvířata. Pracuji v průmyslu se zvířaty a jsem velmi zapálená do práce s psi a kočkami a jejich záchranářství.
AH: A nekonečná inteligence by vám také ráda něco řekla, kdyby měla tu možnost. OK. Zeptejte se první nekonečné inteligence.
Host: Ne, vy první prosím.
AH: Vše funguje přesně podle plánu. A není tu nic, co se pokazilo. A tyhle příšerky přicházejí do svých fyzických zkušeností pro radost z té zkušenosti a pro radost z expanze a nekonečná inteligence nechce, abyste trpěla kvůli jedinému z nich, protože ani jeden z nich by to od vás nežádal. Mýlíte se, pokud díky nim trpíte. Oni si z toho teda nic moc nedělají, ale… /smích/
Host: Děkuji. Spíš jsem chtěla mluvit o radosti, kterou mi přinesli do života, ale když už mluvíte o utrpení…
AH: Ano, ano, ano. /smích/
Host: Ano. Ale zrovna minulou noc jsem myslela na utrpení.......................

Abaraham - Cvičení pro každý den – proud hojnosti

22. září 2018 v 10:07 | Esther Hicks


AH: Cítím, jak se ke mně blíží proud hojnosti. Protože věci, které se mi dříve nikdy neděly, se teď objevují. Takže vím, že má vibrace kolem peněz se zdokonaluje. A také neexistuje žádný konec tohoto zdokonalování. A bude pro mě legrace v příštích dnech, sledovat nejrůznější důkazy, které mi ukážou, že jsem opravdu vyčmuchal stopu hojnosti.
A akceptuji že 99% všeho mého tvoření je kompletní ještě před tím, než vidím jakékoliv fyzické důkazy. Takže je v pohodě, že je ještě nedržím v rukou přímo v tuhle chvíli. Můžu být trošku trpělivý. Naučil jsem se už nechat věci usadit a jsem s tím čekáním smířený. A vlastně cítím, že se má netrpělivost proměnila v trošku lehkosti. Bude vzrušující sledovat způsob, jak mi to vesmír ukáže, způsobem, který bude pro mne významný a kde díky němu dokážu vědomě rozeznat, že se má energie posunula.

A také cítím, že díky téhle konverzaci, kterou se sebou vedu se systematicky pohybuji směrem k proudu peněz, které chci. A nežádám ani, aby přišly všechny naráz Žádám jen, aby přišly cestou mého nejmenšího odporu, na čemž právě teď pracuji. A je vzrušující se podílet na tomto dobrodružství a překvapeních, a cestách, kterými ke mně bude proudit. Oceňuji již teď mé pochopení o mém vnitřním vedení a oceňuji mé pochopení Zákona přitažlivosti a oceňuji lidi, kteří mi ukazují demonstrativním způsobem, že hojnost proudí do jejich zkušeností.

A těším se na to, až mi lidé budou vyprávět své příběhy, jak byli zoufalí, a nebylo to ani tak dlouho, a pak k nim začaly peníze proudit. A nejvíc miluji tu část, kdy říkají: Nemohu uvěřit, že to zde vždy bylo. Nebo Chce se mi říci: Ach kde jste byly celý ten čas? Jinými slovy: Je to zajímavé být v jednu chvíli na jedné straně manifestace a v další chvíli na druhé straně manifestace. A moc se těším až tohle prolomím. Ale mezitím budu šťastný, že jsem na této straně manifestace, protože se cítím lépe a lépe a lépe....................

Kryon - Kryon v Ženevě – 3

19. září 2018 v 15:23 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě - v CERNu, Švýcarsko, 16. května 2017

Zdravím drazí; já jsem Kryon z magnetické služby., Drazí, toto JE posvátný čas. A musíme tady opět říct, že ta věc, která ho činí polévkou koherence (soudržnosti), je to, jak to vnímáte. Cítíte, že tyto zprávy pocházejí z druhé strany závoje? Nebo to cítíte jinak?

Můj partner to takto dělá už 28 let. A za tu dobu pokaždé, když mi dovolí napojit se skrze něho, poznávám lidi na židlích - věřící, nevěřící, na tom nezáleží; vidím je prostě jako duše, které znám. Svobodná vůle vytváří často nejednotnost. Někdy ti, kteří jsou raději "silně rozumově založení" nebo vědecky založení nejsou připraveni vzít v úvahu, že toto je skutečné, protože jim to narušuje strukturu, kterou téměř uctívají. A pak jsou tací, kteří mají schopnost vstoupit do čehosi mezi tím - uvědomují si, že za toto, i za vše ostatní je zodpovědný Mistr Fyzik (pozn. překl.: Bůh). Že můžete mít krásná pravidla fyziky a zároveň i krásnou lásku, soucit a víru, že existuje energie, kterou jste ještě nezačali využívat(doslova čepovat - pozn.překl.) - a tou je lidské vědomí. Začátky experimentů na této planetě, které vidí vědomí a fyziku zároveň, začínají dokazovat, že to, co si myslíte, drazí, dokáže věci vytvořit.

Je možné, že by lidské vědomí mohlo doslova změnit realitu planety, na které žijete, a přinést světu mír? A odpověď zní - ANO. Ale možná ne tak, jak si to představujete nebo tak, jak vám řekli ti, kdo jsou spirituálně zaměření - nemluvím o čase, kdy se všichni probudí ke spiritualitě. Ne to ne, ani zdaleka. Mluvím o čase, kdy se lidstvo probudí ke svému harmonickému potenciálu a uvidí, že TOTO je ta odpověď pro realitu. A zatímco někteří si to spojí se spiritualitou, jiní řeknou - je to prostě zdravý rozum. A na tom vůbec nezáleží. Jednoho dne bude taková celá Země - stále ještě s mnoha duchovními systémy, ale takovými, které spolu budou vycházet. S těmi, kteří řeknou "Takto nás naše historie učí uctívat Boha, a toto je prorok, který nám přináší to, co nás zajímá. Ale jsme monoteističtí a uvědomujeme si, že i vy máte zase svůj způsob lásky a uctívání. A i když to není náš způsob, nemůže to být špatně, neboť Bůh je Bůh a láska je láska." A, drazí, to je evoluce. Nebude to planeta, která se probouzí do něčeho podivně ezoterického nebo dokonce k jednomu systému. Je to něco lepšího. Jsou to lidé, kteří řeknou: "Je zcela zřejmé, že harmonie je to, co přežije". A že jako pojivo slouží pochopení a soucit, které mohou změnit všechno. Kdybyste mohli zanalyzovat skutečně, co to je, řekl bych vám: Lidstvo se začíná vzdalovat od původní lidské přirozenosti; lidská povaha je to, čemu lidé říkají běžný postoj. To, co dělají lidé s lidmi - je to historie, která se opakuje - to je lidská přirozenost.............................

Abraham - Pokročilé zvyšování vibrací

18. září 2018 v 7:52 | Esther Hicks


Host:Chci jen říct, v jakém báječném světě teď žiju. Vaše učení znám z knih, které napsala Esther už zhruba 3 roky a od té doby už jsem si užila tolik legrace. Tím jak si zvykám na pohodlí, které zažívám ve stavu vyšších vibrací všímám si, že mám nějakou nižší toleranci vůči negativním vibracím.
A jsou tu určité věci, na které stále reaguji… Chci se zkusit naučit reagovat tak, abych místo klasického reagování na ně reagovala více bezpodmínečně. A… jsem moc šťastná, že si v tom vedu dobře. Umím rozeznat když dělám věci, které nejsou z bezpodmínečné lásky.

AH: Pojďme si o tom trošku promluvit.
Host:OK.
AH: Protože pokud člověk praktikuje vyšší vibrace, což vy děláte, tak potom Zákon přitažlivosti reaguje na tyto vyšší frekvence. A potom více a více a více z vašeho světa reflektuje tento dobrý pocit. Ano?
Host:Ano.
AH: Takže. Vy říkáte že potom je pro vás kontrast víc ostrý? Jinými slovy. Takže říkáte, že z vyšších frekvencí těžíte více úžasných zážitků.
Host:Ano.
AH: Jenže když z nich vyklouznete tak tvrdě narazíte?
Host:Ne! Jen si jich více všímám. A věci, které mi dřív nevadily jako třeba křičet na lidi v dopravní zácpě pro mě pak vůbec příjemné nejsou. A všímám si toho na sobě. Psst! Polož ten telefon a řiď! A pak si uvědomím: Ach, tohle nepřišlo z místa bezpodmínečné lásky, že ano? A tak cítím víte, říkám si: Jo, umím to aspoň rozeznat.
AH: Ale otázka, kterou pro vás máme a toto mluví dost o tom, co říkáme o tom, když se dostáváte do stavů vysokých vibrací. Mohlo by se stát, že byste se setkala s podobnou zkušeností, která vás přiměje takto křičet na lidi? Kde jste byla vibračně když se to stalo? To je ta správná otázka.
Host:Ano, byla jsem, měla jsem si vibračně vydláždit cestu…

AH: Takže, není tohle hezké? Není hezké, pokud se stane situace, která vám dá vědět kde se nachází vaše frekvence? Ano? Jinými slovy. Nemáte rádi když…Už vám tam prostě svítila červená kontrolka a něc,o co vás otrávilo, by k vám bývalo nepřišlo pokud byste…
Možná jste nebyla otrávená z té konkrétní situace, ale byla tam už vibrace otravnosti, která byla někde uvnitř vás pravděpodobně jiní lidé, kteří nedělali to co by podle vás měli. Možná to ani nemuselo být v té dopravě. Prostě ve vás byla aktivní vibrace, která vás přiměla setkat se s tímhle. A potom došlo k téhle ostré reakci. Takže tady je velká otázka pro vás.

Říkáte nám že chcete zastavit hybnou sílu v takovém bodě? Jinými slovy. Pokračujte dál s námi protože my jistě víme, ještě před tím, než se začnete setkávat s věcmi, které nechcete vidět nebo vás rozčilují, jste s nimi rezonovali vibračně, jinak by nemohly nikdy přijít. Takže hybná síla již byla na cestě. A říkáte nám: Je to určitý manifestační bod, ve kterém chcete zastavit hybnou sílu? Tohle je dost dobré. Je to manifestační bod, na kterém si přeji zastavit hybnou sílu.................

Abraham - Vždy jste na správné cestě

13. září 2018 v 20:55 | Esther Hicks

AH: Osvěžili jste se? Teď co? Tak co teď?
Host: Tak, je mým největším potěšením tady být. Tak, no víte, byl jsem opravdu unavený, když jsme sem dorazili. Spali jsme jen pár hodin, Tak jsem tu seděl a nejdřív jsem pozoroval toho pána, co byl nahoře za vámi. A byl jsem z něj v úžasu. Jak je naladěný, je to úžasné. Ale já se tak vůbec necítím. Cítím se spíš tak, že bych šel rovnou do postele. Vždyť sotva udržím oči otevřené.

Ach. No, pane. Prostě… Tak jsem si řekl: Musíš jít ven a sehnat si drink, sehnat kávu. Musím si dát aspoň čaj. Šel jsem dolů, kde bylo našlapáno. Tak jsem šel ven a potkal tam ve frontě dvojici mladých dívek. A začali jsme se bavit. O tom jak jsme nespali a jak jsme unavení. /smích/ A já řekl: No tak mi pověz jak to mám udělat, abych nebyl unavený. A ona řekla: Rozhodni se že nebudeš. A že se cítíš líp. Což jsem udělal.

A pak jsme spolu začali mluvit o /smích/ o tom jak být v Souladu a o tom co chceme. A já řekl: Víte co? Mám otázku. Co kdyby? Teď mám práci a… /smích/ A pěkně mě vysává. /smích/ Ale mám vlastně štěstí že jí mám, protože mi dává peníze, které potřebuji. Ale… Mám skončit s tou prací? Protože to se mi zdá jako cesta nejmenšího odporu!
Bože, ona prostě, tedy už si přesně nepamatuji co řekla. Ale … Zeptala se: A co chceš opravdu dělat? A já jí odpověděl co bych chtěl. Což je skvělá a krásná věc, kterou chci dělat… A která se vlastně brzy stane, protože jsem jí řekl: Víš, proč to neuděláme my tři společně? A pokud mě zavolají do křesla, tak mi bude jasné, že mám skončit s tou prací. Tak…

AH: No, my vás jen dovedli do Starbucks. /smích/
Host: Takže, rád bych vyjádřil za za prvé své nadšení.
AH: Které následuje vaši cestu? A je to zvláštní, protože ta cesta se ze začátku zdála, jako že ani nechcete být vzhůru.
Host: Přesně tak!
Takže to nebylo tak, že by se odhalila najednou Prostě tam bylo něco, co vedlo k něčemu a něčemu, a dalšímu něčemu…něčemu a něčemu. A takhle to chodí vždy.
Host: Ano!
AH: Takže, teď v tuto chvíli… Je tam trošku odporu… Tak prostě běžte dál po cestě. Prostě ji trošku následujte ve své mysli. Tuhle myšlenku. Řekl jste: Mám práci co mě vysává.............

Kryon - Učení

12. září 2018 v 11:39 | Lee Caroll

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 21. ledna 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Místnost je naplněna těmi, které znám. Znám i ty, kteří to budou poslouchat (a číst) později, protože jste všichni součástí větší rodiny. Je to rodina, která je před vámi skrytá, když jste tady. Chtěl bych promluvit o tématu, které jsme už jednou otevřeli, ale ne takto. Je tu na planetě úplně nová energie a vy se nacházíte v přechodu vědomí minulosti do příslibu budoucnosti.

Kolikrát jsme vám řekli, že přesun z temnější oblasti do světlejší oblasti přináší sebou radost a očekávání,ale i starou energii.Protože rozdivočelý býk jen tak neuhne z cestya všechno pak bude v pořádku. Místo toho musíte pracovat na skládance. Předali jsme vám mnoho channelingů o tom, co se děje, když se přesouváte z prostoru nižších vibrací do vyšších vibrací. Mluvili jsme o některých vašich návycích, předsudcích nebo věcech, o kterých ani nevíte, že je děláte. Ale je tu něco, co je vám mnohým společné a je třeba to vyčistit - ne proto, že jsou s tím spojené staré záležitosti, ale kvůli tomu, kdo jste. Až uslyšíte, co to je, budete to vědět, protože jsme o tom mluvili už dřív.

Začněme od počátku, od věcí, které byste o sobě měli vědět - ale ne tím, co vám bylo řečeno, ale od spirituálních věcí, které jsou pravdivé a krásné a které jste možná zapomněli. Jsou to věci, které se ve vašich současných duchovních systémech nevyučují. Rád bych se vrátil na začátek a tím přešel k výuce o počátku. Drazí, máte po celé planetě příběh o stvoření. Různé kultury mají různé příběhy o stvoření a jeden z nich, který existuje ve vaší kultuře a ve kterém jste možná vyrostli, ten nejoblíbenější, je velmi podobný tomu, o kterém učíme jako o "osetí planety". Takže si znovu poslechněte o té úžasné události, která se s lidmi odehrála biologicky a ezotericky zhruba před 200 000 lety.

Došlo k velké změně, k velkému posunu, a pokud odložíte stranou všechno to fyzické od toho, co se skutečně událo, vidíte, že to bylo nádherné "přepnutí" - implantace schopnosti rozlišování mezi světlem a temnotou, prvním poznáním Stvořitele a svobodnou volbou to přijmout nebo ne. Intuice, krása, vnímání, schopnost rozlišování, všechno to bylo nové. Byl to evoluční skok před 200 000 lety, zamýšlený a plánovaný, žádná náhoda. Je to příběh o stvoření, je ve vašich posvátných písmech. Možná je jinak vyprávěn, ale je to stejný příběh: byli jste lidmi, savci jako ostatní savci na planetě, a pak se něco stalo - andělská síla sestoupila dolů. V příběhu stvoření jste slyšeli o Adamovi a Evě, rajské zahradě - všechny ty metafory o tom, co se dělo, o čem jsme vám vyprávěli, jak jste obdrželi nádherné poznání světla a tmy, schopnosti rozlišování a svobodné volby. Najdete to v příbězích po celé planetě........................

 
 

Reklama