Channeling

Abraham - Vztah partnerů už není co býval

Včera v 14:12 | Esther Hicks

AH: Vaše myšlenka vytváří. Vaše myšlenka, či záměr je to co aktivuje vibraci, na kterou Zákon přitažlivosti odpovídá. Vaše emoce nevytváří. Vaše emoce jsou vašimi ukazateli toho co právě vytváříte. A tak, protože jste se rozhodli, že vaše emoce budou vašimi nejlepšími přáteli, začněte říkat: Dnes, nehledě na to co dělám, kam jdu a s kým, bude mým hlavním záměrem hledat věci, ze kterých budu mít dobrý pocit, až se objeví.
Když jste se rozhodli přijít sem do této fyzické zkušenosti, neřekli jste si: Půjdu tam a budu tam hledat problémy a zbavím se jich. Protože z tamtoho úhlu pohledu jste chápali, že toto je vesmír který je založen na přitažlivosti a je založen na inkluzi /zahrnování věcí/.

Neexistuje tady věc jako NE. V inkluzivně založeném vesmíru když uvidíte něco co chcete, a řeknete tomu ANO, zahrnete to do své vibrace. Je to jako říci: Pojď sem ke mně ty věci, kterou chci. A když vidíte něco co nechcete a křičíte na to: NE! Je to stejné, jako byste řekli: Pojď ke mně, ty věci kterou nechci. Máte válku proti drogám, válku proti AIDS a válku proti rakovině a válku proti chudobě a válku proti terorismu a vše se to zvětšuje.

Protože když se snažíte něčeho zbavit, tak to neodchází. Místo toho se stane, že to zaktivujete ve své vibraci a pak to použijete jako svůj důvod, proč nejdete s proudem toho, kým jste. Takže když se setkáte s něčím, co nechcete jako třeba rakovina nebo terorismus, způsobí to, že zažádáte o něco lepšího. Způsobí to, že požádáte o více světového míru nebo o svět, kde jsou lidé více oceňováni. Nebo o svět, kde je dovoleno více myšlenek. Nebo o svět, kde je v rozmanitosti je vaše síla a nikoliv vaše slabost................

AA Michael - Jste hvězda vesmírného svatého ohně

Úterý v 23:29 | Ronna Herman

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny červenec 2018* RONNA/SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, na úplném začátku byl každý z vás jedním ze Svatých Nevinných, zářivá jiskra Nejvyššího Stvořitele. Když byla řada na vás, abyste se projevili a probudili, náhle jste si byli vědomi svého božství, jako úlomku onoho VŠEHO CO JE. Pak přišla překvapivá vědomá pozornost vašeho vlastního vědomí.Přítomnost JÁ JSEM, jako individualizovaná Tvář/Stránka Stvořitele. Toto Probuzení Duší pokračovalo na každé úrovni, v každé Dimenzi Stvoření, a dnes pokračuje, neboť velké bytosti světla jsou brány vpřed, aby vytvořily nové galaxie, sluneční soustavy a světy bez konce.
V těchto výjimečných dobách se do takového či onakého stupně vyskytuje transformační proces v každé Duši na Zemi. Jednotlivě zažíváte projasňující a čistící proces, stejně jako pozměnění a rozkvět v různých oblastech vašich fyzických, mentálních, emocionálních a éterických těl. Změny, které jsou nezbytné, pokud máte vydržet a vstřebat stále se zvyšující vibrační frekvence, které v této době bombardují vaši Zemi.

Vám, probouzejícím se hvězdným Semínkům, je k dispozici stále větší počet energetických polí vědomí. Právě tak, jak se Světlo Stvořitele vylévá z vesmírné pokladnice Světla, aby je užívali Elohim a Stavitelé formy, je k dispozici těm z vás, kteří jsou naladěni alespoň na frekvenční vzorce vyšší Čtvrté - a nižší Páté Dimenze.
Každá hvězda v galaxii je uzlem vibračních frekvencí energie. Každý člověk funguje jako živá hvězda schopná přijímat a sdílet harmonické frekvenční vzorce podle své úrovně vědomí. Tyto frekvence se nazývají vaše Píseň Duše. Vesmír se skládá z jedné ohromné Nebeské Písně Duše.

Vašich sedm energetických čaker může být v nitru fyzické loďky napojeno na šest elektrických baterií nebo-li dynamických center síly. Vtahujete do těchto sedmi silových center zvláštní kvality, atributy, znaky, a ctnosti sedmi Paprsků Božího vědomí prostřednictvím vyZAŘování Sedmi velkých archandělů, kteří Osvětlují lidstvo. Způsob, kterým se kvalifikujete a používáte tyto energie určuje váš Energetický Podpis a vaši Píseň Duše. Vaše nadmíru citlivé probuzené spoluputující lidské Bytosti cítí vaši vibraci a jsou schopny rozeznat, jestli je shovívavá, dobrotivá nebo rozladěná. ..................

Kryon - Série odhalení 2017 - 4. část „Nesmírnost staré duše“

Úterý v 22:22 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 25. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou jako vždycky. A to, co zbývá z jeho nejlepších schopností, je povolení, kterým umožňuje, aby do něj vstupovaly informace, které jsou téměř čistou, nepřetržitou intuicí. To je channeling, dalo by se říct. Tohle je čtvrtý channeling série Odhalení a pojmenujeme jej Nesmírnost staré duše. Namaluji jeden obraz a předám seznam, proč je to tak, jak to říkáme. Je toho tady v této místnosti tolik, ve vás, kteří posloucháte, když vyslovujeme slovo "staré duše".

Protože historie je historií a protože lidská rasa sama vyvinula vědomí, které je poměrně nízké, staré duše opravdu nevědí, že jsou staré duše. Existuje intuice, která jim říká, že jsou, ale nemají pro to žádný důkaz. Nepamatují si to. Člověk přichází na planetu s vědomím, které není úplné. O tom už jsme mluvili dřív, že vyšší vědomí je něco, do čeho se teprve začínáte rozvíjet. A my jsme vám předali některé atributy tohoto vývoje, ale ten ještě nenastal, teprve začíná.

To krásné na posunu je to, že se teď probouzíte do světla - místa, které bude podporovat tento druh vývoje, rozvoj moudrosti, soucitu, lásky a vědění (poznání). Je to něco, co jsme už viděli dřív v jiných částech vaší galaxie. Viděli jsme to. Říkáme vám, že je to tady. Příležitost pro vás, lidi, je tu, a svobodná volba, kterou máte, určuje načasování. Je to skoro jako sněhová koule, kterou nelze zastavit, pokud nenarazí na strom. Říkáme vám, že to má sílu, jakou jsme už dřív viděli. A je to to, co jsme vás dosud učili. Avšak, drazí, přišli jste na tuto planetu s nízkou energií, která si to nepamatuje nic z toho. Možná jste už prožili tisíce životů. Možná jste měli veškeré vědění, moudrost, které vám poskytly tisíce životů, vy se teď probouzíte a nemůžete si na nic vzpomenout. Nepřinesli jste si to, protože to by bylo možné jen s vysokým vědomím a to je něco, co teprve začínáte rozvíjet......................

Abraham - Důvody holocaustu

Pondělí v 11:05 | Esther Hicks

Host: Ráda bych se vrátila k tématu smrti. Zajímá mně téma holocaustu. Zajímají mě důvody, proč ti lidé zemřeli.
AH: Oni všichni byli spolutvůrci v tom procesu. Jinýmy slovy: Každý, kdo byl zapojen v tom, o čem mluvíte nezemřel. Spousta z nich, kteří byli v dobrém spojení se svou vnitřní bytostí byli inspirováni, aby se smrti nějak vyhnuli. Spousta z nich opustila zemi. Víte o čem mluvíme? Oni všichni nezemřeli. A co třeba rakovina? Jak se ta liší od holocaustu? Jinými slovy, všechny tyto věci jsou přitahovány od jedince k jedinci. Jinými slovy: Tito lidé se zaměřovali na strach ohledně jisté věci. Mluvili o ztracené svobodě, mluvili o věcech, kterých se obávali. Shromažďovali se na schůzích a báli se a třásli se když šli spát a ani nespali.

Vibrovali v harmonii s těmi věcmi, které přitahovali. Cítili jak to přichází. Silněji a silněji. Čím to bylo blíž, tím více to cítili. Ale stejně s tím nic neudělali. Cítili se jako když s tím nemohou nic dělat. A tak s tím nic neudělali. A tím se stali spolutvůrci v tomto procesu. Neliší se to nijak od toho když třeba někdo dostane nemoc. Nebo když někoho převálcuje náklaďák. Toto se ale stalo více masově. Více lidí se nechalo strhnout masovým vědomím.
Pro vás lidi je tak lehké shromáždit se a ukázat na někoho prstem a říci: Toto se mi stalo kvůli tomuhle A my na to: Ale takhle to nikdy není. Všechny věci jsou přitahovány k vám skrze vás. A tak, pokud se scházíte s těmi, kteří mluví a jednají způsobem, který způsobuje vaše odpojení od vašeho vnitřního vedení, což to poznáte podle toho jak se cítíte, tak vám doporučujeme: Odejděte. Přestaňte chodit na ty smuteční party. Přestaňte jim žrát ty jejich negativní stanoviska. A pak zjistíte, že vy jste ten, jeden z mála, který je vždy ve správný čas na správném místě.

A jestli vás zajímá, jestli to co se stalo bylo fér, tak na to vám povíme: Všechno je fér. Ale souhlasíme s vámi. Byli bychom mnohem raději, kdyby se to nestalo. Mnohem raději bychom byli, kdybyste byli vždy zdraví. Opravdu bychom byli moc rádi, kdybyste už nikdy nezažili žádnou bolest jakéhokoliv druhu. Není pro nás nic více nepříjemného, než když si uvědomujeme vaši bolest. Je to pro nás tak nepříjemné, že si vaši bolest neuvědomujeme.
Když zažíváte bolest, není to součástí naší zkušenosti. Uvědomujeme si vaši radost, protože tam také vibrujeme. Ale nemůžeme si uvědomit vaši bolest, protože tam nevibrujeme. A tak, až se tohle naučíte o svém vnitřním bytí, a že vaším hlavním cílem je dostat se do perfektní vibrační harmonie, se svým vnitřním bytím, pak se stanete tím, kdo dává sílu druhým. Až k vám budou přicházet a budou si stěžovat jak jsou věci špatné, uslyšíte jejich slova, ale zaměříte se na řešení.
A než abyste se s nimi zaměřili na to, že budete posilovat nedostatek budete hledat řešení. Pomůžete jim hledat cesty jak z toho ven. Jen mluvením o tom se již budou cítit lépe. Tohle je způsob, kterým jste měli v úmyslu povznášet druhé na tomto místě. Ne hledat problémy, ne hledat v masách lidí další, kteří se připojí, aby s vámi souhlasili a společně jste ukazovali na to co je špatné, za účelem hledání nespravedlností světa, protože takhle to nefunguje. Takhle se jen ztratíte v gigantické nespravedlnosti a skončí to holocaustem.

My i vy nejsme takto založeni. Cítíme silný diskomfort vůči negativním věcem. A vždy si v takové situaci představujeme jak bychom to chtěli. A dáváme všechnu svou energii a pozornost povznesení věcí kolem nás. Dnes je spousta takových témat všude kolem, že ano? Jsou tu hladovějící děti, jsou zde ohrožená zvířata nebo vlády v zemích, které utiskují svůj lid.
A co tím myslíme je to, že tu existuje převládající názor většiny lidí, kteří dnes žijí na Zemi, který říká: Není zde dost místa pro názory všech. Jen pro ten můj. A tak, nebylo by pěkné kdyby každý přemýšlel, věřil a přál si to co chci já? Nebylo by to šťastné místo, na kterém každý chce jen to co chci já. A my na to: Ale přátelé, tohle by přece vedlo ke konci. To by znamenalo vzít myšlenku, která existuje a začít ji zmenšovat a vést jí cestou dolů, dolů a dolů až by zmizela. To by byl konec.

Ale vy jste tvůrci většího. Vy jste ti, kteří berou existující myšlenku a vedou ji dále, až za hranice toho kde kdy byla. A ještě více. Vy si ze své širší perspektivy uvědomujete, že vůbec nezáleží na tom, co ostatní žijí. Protože to nemá nic společného s vámi. Ale je vaše perspektiva toho, jak žijí druzí se rovná vaší vibraci. A tak když se díváte ven na svět, kde vidíte problémy, kvůli kterým trpíte, tak začnete vibrovat stejně, čímž se k těmto problémům vlastně přidáváte.
Kdybyste ale udělali to, že když uvidíte tato problémová místa, tak si řeknete: Zde je něco co nechci. A to to chci je radost a svoboda a růst. A nejen pro mě, ale i pro ostatní. A vím, že jednou si i oni najdou svou cestu, jednou ji najdou. Tak takovýmhle způsobem se dostanete zpátky do vibrace harmonie s tím, kdo doopravdy jste. A potom budete jako fyzicky zaměřené bytosti přidávat tuto zkušenost a tuto sílu sem na toto místo.

Chápete jak to funguje? Věci se nikdy nezlepší, když budete poukazovat na problémy. Nikdy. Věci se vždy zlepší, když je nasměrujete k řešení. A vy přesně víte co děláte tím, jak se cítíte. Když se cítíte skvěle, tak děláte to co je správné. Když se cítíte špatně tak ne. A negativní emoce, nebo nemoc nebo holocaust nejsou vaším trestem. Jsou jen výsledkem vašich negativních emocí. Je to jen výsledek vašeho vibrování na místech, která nejsou v harmonii s tím, kým jste.

Překlad: Crazy Woman 2018 / https://abraham-hicks.cz

Kryon - Série odhalení 2017 - 2. část Počátek jisker

4. července 2018 v 19:33 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 24. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Místnost začíná vibrovat výše. Mluvím teď opět k těm, kteří jsou usazeni na židlích přede mnou. Tohle je druhý channeling vícedenní akce, na kterou jste přišli. Můj partner je přemožen emocemi z toho, co se tady děje. Jsme spolu propojeni i během channelingu. Tak funguje channeling. Channeler může v určité formě ustoupit stranou, ale nemůže se odizolovat od toho, co je v srdci a co vnímá Duch. A je si přitom vědom, že musí nadále dělat to, co dělá. Právě teď tu převládá nesmírná úcta vůči vám, kdo tu sedíte na židlích. Je tu pocit úcty vůči těm, kteří sem přišli, aby se během těchto čtyř dnů vypravili na cestu. Ta cesta je pro každého jiná, avšak mnozí z vás dostanou odpověď. A budou následovat odhalení. Odhalení toho, co se teď na planetě děje, co jste možná nevěděli, odhalení nových paradigmat, která se začínají objevovat. Mluvím opět k vám, kteří sedíte na židlích, ale i k vám, kteří to posloucháte (a čtete) později. Rád bych promluvil o něčem, o čem jsem dosud takovým způsobem nemluvil. Řekl jsem vám: "Na planetě se děje něco zcela nového, do čeho se nejprve zapojí staré duše." Někteří to nazvali probuzení. Tak lze obecně popsat způsob, jak začínáte fungovat a probouzet se pro určité věci, které jste neznali. Ale je toho víc než jen to.

V této nové energii, kde světlo je větší než temnota, je ještě něco jiného. Začínají se objevovat věci, které se i v temnější energii měly vynořovat, ale nemohly. A jsou osobní. Každý jedinec se svobodnou volbou se může vydat jakoukoli cestou, jakou chce. Ale věřte mi, že když se Akáša staré duše začíná projevovat, začne vytvářet jiskry. A tak tento channeling nazvu Počátek jisker. Je to metafora pro intuici, která vás přivádí na cestu s vyhlídkami, jaké jste nikdy předtím neměli. Je to jiskra, protože může něco zapálit. Možná zažehne motor odhalení. Každý z vás, dokonce i ten, který tu nikdy dřív nebyl, je stará duše. A vznikají jiskry. Nedějí se každému najednou. Vás, kdo to posloucháte (a čtete) později, se to také týká. Někteří s tím dokážou začít, a někteří ještě ne, ještě ne. Vzpomenete si na tento channeling...................

Abraham - Jak zastavit proces stárnutí?

2. července 2018 v 7:49 | Esther Hicks

Host: Ahoj. Spravím to, už je to v pořádku. Takže…
AH: To bylo opravdu dobré.
Host: Díky. Rád bych poděkoval vám a youtuberům, mým nejoblíbenějším, co pracují na Clive7. Mám takovou otázku o procesu stárnutí. Má to dost společného s léčením a má otázka zní: Jak můžeme zastavit nebo zvrátit proces stárnutí?
AH: Další!
AH: No víte, jen samotný ten výraz "proces stárnutí" prezentuje presvědčení o nějakém úpadku. A protože má ten proces takovouhle nálepku a vy jí tak jasně vyjadřujete - Proces stárnutí, jak můžeme ten nevyhnutelný proces zastavit? Takhle to říkáte.
A naše odpověď je: Nemůžete za takových podmínek! Protože vaše přesvědčení vám to nedovolí. Jinými slovy: Je to přesvědčení o úpadku, které je důvodem vašeho stárnutí. Jinak. Kdybyste byl opravdu logický na to myslel spíš jako na pohyb časem a spojoval to spíš s pohybem časem, pak byste řekl: Nechci zastavit proces stárnutí. Také jste to nedělal když vám byly 2, 3 nebo 4 roky. Nebo 5. Lukovi je 9 a nikdy by se mu nelíbilo, kdyby se proces jeho stárnutí zastavil. Cože? Má mi být navždy 9 let? /smích/
Takže. Vy vlastně nechcete zastavit pohyb časem. Ale víme, že byste chtěli přestat vnímat to tak destruktivně. A ten úpadek, ani tomu nechceme říkat proces, protože abyste dosáhli jistější pozice, musíte se dostat k pramenu a načerpat z něj. A tak, je to o souladu. Je to o souladu a obnovování zdrojů ze Zdroje. Většina lidí…Ach můžeme vám to vysvětlit jednoduše. Tolik vás milujeme, ale většina z vás obzvláště skupiny jako jste vy, učitelé z jádra své bytosti, léčitelé, motivátoři. Tolik toužíte, abyste byli hodnotní pro druhé. A v této touze být hodnotní pro druhé se tak trošku nacházíte v postoji, že jim spíš sloužíte. A myslíme to tak, že se snažíte to vylepšit pro ně. Pro ně, pro ně. A v těchto pokusech dělat věci pro druhé, protože není váš byznys dělat věci pro druhé. ..........................
Každý má možnost spojit se se s

AA Michael - Slunovrat v červnu 2018 a Lví brána 8/8 2018

27. června 2018 v 19:24 | Celie Fenn

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn
Svatý rok 2017/18 se blíží ke konci a Vlna Světelných kódů a Energie, která byla uvolněna při Lví Bráně 2017 dosahuje svého vrcholu při červnovém Slunovratu 2018.Milovaní, byla to mocná cesta, neboť Vlny Kódů Světla a Vody aktivují více hlubších úrovní přeměny na vaší Planetě. Pokračující vlny přeměn, které cítíte zvláště od března tohoto roku, jsou všechny součástí jedné Vlny Světla, která byla uvolněna z Velkého Centrálního Slunce/Galaktického středu v době Lví brány 8/8 v srpnu 2017.

Nyní víte, že ve Kvantové fyzice je možné zažít světlo jako částici a jako vlnu. To znamená, že jednotnou "událost" je možné zažít jako "vlnu" zevnitř kontinua Času/Prostoru.
Tak jste během Svatého Roku zažívali vlny Kódů transformačního Světla a Vody. Tyto Kódy přeměňovaly a rozšiřovaly vaše Světelné Tělo a čistily a aktivovaly vaše Fyzické Tělo.Kódy Diamantového Světla obsahují informaci, která aktivuje Mřížky vašeho multidimenzionálního Světelného Těla, zatímco Kódy Diamantové Vody pročišťují "vody", ze kterých se skládáte a přinášejí jasnost a záření do vašeho Fyzického Těla,jako nezbytný předpoklad aktivace Šablony vašeho Diamantového Těla Nové Země.

Milovaní, v tomto minulém roce jste se ponořili hluboko do stále hlubších vrstev vědomí. Tam jste se setkali s velmi hlubokými vrstvami Božského ženství, těmi aspekty Duše a Ducha, které vedou vaše hmotné bytí inkarnací na Zemi.
Na své hluboké cestě jste se setkali s posvátným Ženstvím jako s "Jezerní Paní" a ona předala Posvátný Meč Exkalibr Božskému Mužství. Tím předává moc Božskému Mužství, aby vystoupilo a tvořilo, bez boje nebo agrese, ale jednoduše v Proudu Božské Lásky.

Víme, že mnoho z vás je unaveno bojem o přežití na Zemi. Říkáme, že to je teď pryč. Jakmile se spojíte se svým hlubokým Božským Ženstvím a dovolíte Mužství vzít Meč Pravdy, který odsekne veškerou iluzi, tak získáte moc tvořit svou cestu bez úsilí. Vaše Realita se bude jednoduše zhmotňovat kolem vás podle vašeho přání a potřeb, tak jak je specifikováno v Šabloně Diamantového těla Nové Země.
Starodávná historie Siria/Egypta o Isis a Osirisovi v mnoha ohledech učí stejnou pravdu. Je to Isis, Božské Ženství, které musí dát moc Osirisovi, Božskému Mužství, k aktu magického tvoření, aby mohlo být zrozeno Nové ve formě magického dítěte Hora. Je to Horus, kdo vypudí temnotu a vytvoří Věk Světla.

Milovaní, jste připravení, účastnit se tohoto hlubokého a zářivého spojení "Svatého Manželství". Ve vás se slaďují energie Dvojplamene Božského Mužství a Ženství do Harmonie a Získání moci! V tom okamžiku může být zrozeno Nové jako Svatý Zákon/testament Božské Lásky a Harmonie na Zemi.
Tak v každém z vás dává jednota vnitřního Dvojplamene povstat získání moci, magie a zkušeností nádherné Nové Země.......................

Solara - FRAGMENT REPORTU NA ČERVEN 2018 - Přeměna v zóně Přechodu

27. června 2018 v 19:22 | Solara

V květnu jsme zažívali mocný příliv Nové Reality AN, která významně ovlivnila naše celé bytosti. To spustilo nesmírný RESET 11*11*11, který budeme dál zažívat v červnu. RESETY 11*11*11jsou nanejvýš vzácné a vlnu za vlnou se šíří uvnitř i vně, dokud nic nezůstane nedotčeno. (Jediný další RESET 11*11*11, o kterém vím, byl 11. listopadu 2011).
Tento měsíc je naší výzvou, abychom dali stranou jakýkoli starý vzdor, resistenci, a dovolili vlnám změn volně plynout skrz naše bytosti. Pak je potřeba použít tento rozsáhlý RESET v každé stránce našich každodenních životů. Jak to budeme dělat, budeme uzemňovat svůj rozšířený úhel pohledu akcemi do fyzické manifestace.

Je to Čas Prolomení, kdy většina věcí je NA LINCE. Opravdu nyní musíme vykročit vpřed do svých Opravdových Životů. Když se budeme snažit zůstat ve svých starých životech a držet se omezených druhů víry, začneme vlastně jít dál spíš zpátky než dopředu. To způsobí, že osvobození se od duality později bude obtížnější.
Je mnoho věcí, o kterých víme, že je musíme uvolnit a propustit a mnoho kvalit, které potřebujeme rozvinout. Jsme si těchto věcí vědomí mnoho let. Ale nyní je už nemůžeme odložit. Prostě nám došel čas. Už nemůžeme zpožďovat změny, které potřebujeme udělat. Opravdu je musíme udělat nyní,. TEĎ nebo NIKDY! ...................

Kryon - Série odhalení 2017 - 1. část Kdo jsem

27. června 2018 v 19:18 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 24. srpna 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jsou tací, kteří budou poslouchat tento channeling až tehdy, čemu říkáte vaše budoucnost. Poselství pro ně je následující: Zkoumáte, co se tady děje. A tím mám na mysli, že tyto channelingy jsou určeny těm, kteří tu sedí přede mnou na čtyřdenní akci nazvané Série odhalení. Tohle je první channeling. Zaposlouchejte se tedy i vy, kteří se přidáte později k tomu, co se tady právě teď děje. Tyto channelingy se liší od jiných druhů channelingů, které jsou instrukcemi pro všechny. Tento je pro vás (kteří tu sedíte).

Budeme konkrétní. První bod je tento: Drazí, v této místnosti se rozvíjí energie, která předpokládá něco, co nazýváme vnímáním, uvědoměním. V této místnosti jsou zastoupeny všechny druhy cest a já je všechny znám. Když teď řeknu, že je znám, míním tím, že druhá strana závoje a Duch vědí, proč jste tady, nejen to, proč tady sedíte na židlích, ale i vaše jména. Nejsou to však ta jména na vašich jmenovkách. Jsou to krásnější jména, nevyslovitelná, protože jsou vyslovována ve Světle. Je to jméno toho, co nazýváte vaší duší. Je to to nejlepší jméno, jaké můžete mít. Je to něco nesmírně krásného, ne nějaká entita, ale něco, co je součástí celku, avšak je od celku odděleno, tady ve vaší realitě, kterou jste začali vnímat, v kvantové realitě, která je částí Boha a částí, která tu je provždy...................

Abraham - Až uslyšíte tohle, budete už navždy jiní

22. června 2018 v 8:18 | Esther Hicks

První co vám chceme říci, je že tato realita i když se vám zdá, jako že ji jen pozorujete tak že ji nepozorujete, ale vytváříte. Tahle realita, o které myslíte, že je o tom co dělají druzí a týká se vašich věcí není vůbec o tom co dělají druzí, ale že je jen o tom co děláte vy.

A tak se tu otevírá toto téma a důvod proč jste si nás přivolali, je ten, že to prostě není zábava být ve fyzickém těle a tvořit svou realitu omylem. To není zábava. Není zábavné pozorovat a pak už se jen vyrovnávat s výsledky svého pozorování. To opravdu není zábava. Ale co je zábava, je vyhodnocovat a docházet k novým závěrům. A nacházet cesty, jak se díky nim udržet v pevnější vibrační harmonii se svou touhou.

Prostě být odtahováni od toho co nechcete a přitahováni k tomu co chcete. A pak se stanete svědky zhmotnění svých vlastních přání. Protože vy se můžete stát vědomým tvůrcem své zkušenosti. A ta opravdu, opravdu, ale opravdu dobrá zpráva je: Není zapotřebí, aby tomu ostatní rozuměli. Nikdo zvenčí vám nemůže pokazit vaší realitu. Dá vám trošku práce, než tomu uvěříte. Protože…A tolik vás milujeme 🙂 Vy totiž strkáte nos do tolika věcí, do kterých vám vůbec nic není. Pozorujete své okolí, co všichni kolem dělají a jakou mají oni realitu. Tím pozorováním ale začnete kopírovat jejich vibrační realitu, která se pak projeví ve vaší realitě. A nakonec řeknete: Ale to je pravda.

Esther se s námi o tomhle dříve často hádala. V dobách, kdy jsme spolu začali komunikovat. Ale Abrahame, tohle je pravda. Vím, že by pro mně bylo lepší, kdybych se soustředila jen na věci, ze kterých mám dobrý pocit. Ale tohle je pravda. A nemá tedy nějakou hodnotu věnovat se jim, protože jsou pravdivé? Tak pokud chceš těch věcí víc, pokud jich chceš ještě víc a aby byly ještě blíž kolem tebe, tak ano. Jestliže chceš být zavalená uprostřed toho všeho, jen proto že je to pravda, tak prosím.

Začni si toho pořádně všímat. Zapoj se do nějakého kroužku nebo ho rovnou založ. Pojďme začít rozebírat tohle! Protože když o tom mluvíte, když to vpustíte do své vibrace, tak se stanete magnetickým bodem přitažlivosti, ke kterému začne proudit více důkazů o tom tématu. Ne protože by to bylo pravdivé, mezi všemi těmi věcmi, ale jako důkaz vašeho vibračního vzorce nebo vašich přesvědčení..............

Kryon v Argentině – Neděle-2

21. června 2018 v 8:21 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, v neděli, 29. 10. 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Channeling pokračuje. Dovolte mi říci to znovu, pro vás všechny - z tohoto pódia přichází stále jedna a tatáž zpráva (Kryon poukazuje na to, že se střídá s další bytostí, Alcazarem, ale poselství jejich channelingů je vždy jedno a to samé - pozn. překl.). Posloucháte ji zde ve více jazycích. Začalo to hloubkou meditace, zprávou o jednotě, zprávou o bytí jedním (celkem). Chtěl bych o těchto věcech chvíli mluvit.
Víkend se chýlí ke konci. Pro některé z vás to zde byla tři hluboká setkání. A já povím vám, kteří jste zde a také těm, kteří toto poslouchají (a čtou) o jednom velmi lineárním konceptu. A tím konceptem je rozloučení. Drazí, žádné rozloučení, žádné loučení není. Jak bych vám to mohl ukázat? Mezi těmi, jež jsou zde a také mezi těmi, kteří tohle poslouchají, jsou ti, kdo kráčeli (po Zemi) se svými předky. Dovolte mi se vás zeptat - kdy jste jim řekli sbohem? Kolikrát jste si mysleli, že už přišel konec? Protože vy se vždy vracíte. Duše vidí váš život jako tisíce let starý. Pamatujte, vaše duše má jedno jméno. Je to jméno, které zpíváme ve světle! Jeden život, to je vše, co vidíme. Toť vše, co vidíme.

Vy se na to díváte jako na mnoho životů, protože biologická schránka člověka moc dlouho nevydrží. Systém návratu vás drží při životě. Téhle skupině, právě nyní, tikají lineární hodiny. Následně se vaše těla opotřebují, unaví a pak se zase všichni navrátíte zpět. Inkarnujete se do karmických skupin a nepochybně se zároveň inkarnujete do rodiny, ve které jste nyní. Ne do vaší biologické rodiny, nýbrž do rodiny vaší kultury, vaší země, ať už jste odkudkoli. To proto, abyste mohli pokračovat v tom, s čím jste začali. Příště už budete mnohem vyspělejší, o tom už jsme hovořili. To protože evoluce začíná právě teď! Evoluce, která nebyla možná ve staré energii. Kráčíte se svými vlastními předky. Vy nemáte žádný začátek ani konec. Vy prostě pokračujete, a pokračujete, a pokračujete. Není zde žádné loučení. Mnoho z vás řeklo: "No, ale ty odcházíš. Kryone, ty odcházíš." Ach, jak je to od vás lineární! Nechápete to? Vy jste "zaháknutí" k tomu, co je Tvořivým zdrojem. Dokonce i ti, kteří tomu nevěří! Je to stále tady a čeká na odhalení. A v tom objevení se skrývá ještě něco jiného. Je tam jednota, to, že jste zároveň se všemi ostatními, protože jste součástí Boha. A to znamená, že jste jedním v kruhu, který jsme popsali dříve. Kryon je tu po celý váš život. Kryon tu bude, až se vrátíte. Drazí, já jsem posel, já tady budu vždy. Na určité úrovni jsem tady odjakživa! Na určité úrovni zde vždy byl i Alcazar! To protože s vámi máme uzavřené spojenectví. Známe vaše skutečné jméno. ...........

Abraham - Jak jsem vyhrála loterii bez tiketu

17. června 2018 v 11:44 | Esther Hicks


Host: Děkuji Abrahame, poslouchám vaše nahrávky už asi 4 roky. Tohle je poprvé, kdy jsem za vámi přišla. Chtěla bych tady říci, že za posledních 10 let jsem viděla jeden díl TV show Charlie Rose a zrovna tam dávali díl o té rybě… Všechno co říkáte… Přišla jsem sem se seznamem otázek, které mne trápily 2 roky. Teď jsou všechny pryč.
AH: Ale přijdou další.
Host: Ach ano. Co bych dnes tedy chtěla, je sdílet s vámi neuvěřitelnou věc, která se mi stala. Když jsem poprvé uslyšela vaše nahrávky, řekla jsem si: Ach tohle je pravda. Miluji to a čekala jsem na to dlouho. Takže, potřebovala jsem 30 tisíc dolarů. No, tak jsem řekla vesmíru: Chci 30 tisíc dolarů. A pak jsem řekla: Chci, aby ke mně peníze přišly cestou, která nikomu neublíží. Nechci aby kvůli tomu někdo zemřel. A ještě…
AH: Přes to se časem přenesete. /smích/
Host: No v té době to byla má podmínka. Není na tom nic správného ani špatného. Byl to prostě můj požadavek. A řekla jsem taky: Chci, aby ke mně peníze přišly cestou, která mě rozesměje. A chci, aby ke mě přišly tak divnou cestou, že si budu jistá že Zákon přitažlivosti prostě funguje...........

AA Michael -Jste vprostřed duchovní revoluce

13. června 2018 v 7:59 | Ronna Herman

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny červen 2018 / RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, na okamžik si představte, že jste si plně vědomi svých počátků a že můžete vstoupit do záznamůsvé osobní vesmírné minulosti kdykoli si přejete. Představte si, že máte schopnost komunikovat s těmi kolem sebe beze slov, mysl s myslí. Představte si, že máte přirozenou schopnost vidět aurické pole kohokoli, a tudíž můžete číst nebo chápat stav Bytínějaké osoby v jakémkoli okamžiku. Představte si, že si můžete jasně představit to, co si přejete zhmotnit, zabere to jen málo času a úsilí, aby se vaše vize zhmotnily. Představte si, že máte schopnost komunikovat a vstupovat do vzájemných interakcí s archanděly a rozsáhlými andělskými říšemi, či se vzestoupenými mistry a velkými Bytostmi Světla. Všechny tyto znaky a schopnosti jsou součástí vašeho přirozeného stavu Bytí ve vyšších říších, a vy jste teď v procesu, kdy znovu získáváte tyto bohem vám dané talenty, stejně jako schopnosti pomáhat v procesu vývoje lidstva na Zemi.

Mnohokrát jsme vysvětlovali, mnoha způsoby, jak jste oddělili své Andělské Já do mužské Jiskry Esence s vlastnostmi a kvalitami našeho boha Otce a do ženské jiskry Esence se ctnostmi a znaky naší Bohyně Matky. Od tohoto prvního oddělení se každá Stránka vašeho Já oddělila jako lomené světlo do nesčetných menších Jisker Andělskosti, vy jste skrz naskrz touto vesmírnou zkušeností přijali myriády forem a nesčetně poslání. Na cestě je další velký stupeň, velké jeviště rozkvětu vesmíru a vývoje všech vnímajících Bytostí a každý z vás má hrát svou neoddělitelnou roli jako Hvězdné Semínko nositel Božího Světla.

Proces vzestupu vyžaduje nechat odejít ty věci, které vás držely v dusivé omezující realitě Třetí a Čtvrté Dimenze. To s sebou nese návrat do rovnováhy a harmonie ve všech stránkách vašeho pozemského Bytí. Což vyústí v to, že vaše paměťová banka se vyjasní a vyčistí ode všech nesouladných energií/událostí vaší bohaté a různorodé minulosti. Vše, co zůstane, je údiv, radost a úspěšné snažení, kterého jste jako spolutvůrce hmotných říší dosáhli. Jak jdete stezkou vzestupu, znovu vyvoláváte svou moudrost uloženou ve Vaší Svaté Mysli, a vstoupili jste do rozsáhlého úložiště Světla Stvořitele nazývajícího se Adamantinové Částice. Začínáte demonstrovat a používat mnoho skrytých schopností, které byly držené v záloze, dokud nebudete připraveni je znovu vyvolat.....................

Kryon v Argentině – Sobota- 2

13. června 2018 v 7:56 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Rád bych navázal na emoce tohoto channelingu (Lee channeluje opět až po Prageetovi Harrisovi, opět se tedy jedná o duální channeling - pozn. překl.), na energii, kterou navodil Alcázar (bytost, jíž channeluje Prageet Harris - pozn. překl.) a na hluboké věci, které zde byly řečeny. Znova vám říkám: tohle je jeden channeling. Nejsou to dva channelující lidé. Jeden následuje po druhém jako dvě ruce, jež se propletou jedna do druhé. A důvod je ten, že energie těchto informací je vždy čistá. Posun je za dveřmi. Já vím, kde sedím. Já vím, kde jsem.
Chci vám dnes večer dát nějaké důvody pro to, co se momentálně odehrává s tmou a světlem. Prostřednictvím podobenství vám chci předat informace, kterým třeba budete rozumět. Starodávní s vámi mluvili o posunu, kterým právě teď procházíte. Viděli to ve hvězdách. Nebylo to však něco, co se mělo nutně odehrát.

Když se podíváte na to, kdy jsem já přišel na tuhle planetu (ve stejný rok jako Alcázar), dva roky předtím, než se odehrálo to, čemu se dnes říká Harmonická konvergence. Bylo to něco jako potvrzení, že dojde ke změně. Že se něco má odehrát. A také že se odehrálo. Vyhnuli jste se všem těm pochmurným proroctvím zkázy a zániku, které byly ještě aktuální, když jste se narodili.Poslyšte, drazí, stále je zde mnoho proroků. Jsou zde takoví, jež vám řeknou, že se stanou určité věci - tak, jako to říkali vždy. Následně uběhne nějaký čas a tyto věci se nestanou. (Kryon se směje) Všimli jste si toho? Drazí, nacházíte se v době bez jakýchkoliv proroctví!Uvědomujete si to? Není zde žádné staré písmo, které by vám řeklo, co se bude dít dál. Nejsou zde žádní velemoudří proroci, kteří by vám dávali informace o tom, co máte dělat, protože by to oni věděli lépe než vy sami. .......

Kryon - „Marshmallow Messages“ – květen 2018

7. června 2018 v 0:14 | Lee Carroll

07. 05. 2018 - CO VŽDY MÁTE

Lidstvo vždy bude mít dualitu, se kterou bude pracovat. Vždy zde bude existovat volba mezi temnotou a světlem, dramatem a láskou. Představa, že jednoho dne budete mít dokonalou planetu, kdy už nikdy nic nebude špatně, je zcela umělá a mnozí lidé ji mají kvůli svému lineárnímu myšlení - černá či bílá. Stejné je to s myšlenkou, že všichni budou smýšlet stejně nebo podobně a budou jako andělé. Vždy budete mít svobodnou volbu a vždy budete mít jedinečnou minulost a jedinečné akášické záznamy, které s vámi pracují pozitivními způsoby. To vytváří různorodé myšlenky a názory. Stále budete mít určitou formu politiky, ale bude vypadat velmi odlišně a bude mnohem elegantnější.
~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ - z Kryonova živého channelingu "Praktická stará duše"

14. 05. 2018 - ŘEŠENÍ EXISTUJÍ

Jakmile spatříte a uznáte fakt, že řešení již existují, ačkoli je ještě nevidíte, pak si ta řešení vizualizujte… Tohle je důležité. Nepředstavujte si to, co si MYSLÍTE, že potřebujete k vytvoření řešení. To je práce vašeho partnera (Ducha). Nechte na nás, abychom to udělali.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - Z Kryonova živého channelingu "Zlatý podnos"

21. 05. 2018 - DRAHÁ AKÁŠO

"Drahá Akášo, toto je má esence a ta představuje tisíce životů na této planetě. Pohlédni na mou dnešní energii, protože já to řídím. Drahá Akášo, jsi nádherná, protože jsi mnou a představuješ duši, kterou jsem byl/a po tisíce životů na této planetě. Nyní věz toto: probíhá změna a já ji budu určovat, protože to je mé pověření."
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ - z Kryonova živého channelingu "Instrukce pro Akášu"

28. 05. 2018 - SOUCIT

Je načase zastavit se, obrátit svůj pohled na vaše vyšší já a použít váš soucit na tisíce těch, kdo jsou bez domova. To pomůže planetě. Obraťte svůj pohled na ty, kteří před nedávnem ztratili své rodiny. To pomůže planetě.Strach ničemu nepomůže. Soucit vytváří kvantovou energii. Strach vytváří temnotu.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu "Shrnutí"

Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Solara - ZLOMEK REPORTU NA KVĚTEN 2018 - Body vstupu, vložení Nové Reality

30. května 2018 v 8:24 | Solara

Květen nám přináší velké zrychlení s mnoha Průlomy, hlavními Body Obratu, některé šokující události a nesčetné příležitosti ke kvantovým Skokům. To všechno má velký potenciál ohromně změnit náš směr a změnit naši cestu a poslat nás novou cestou do naší Pravé Pozice.
Během dubna mnoho z nás začalo zjišťovat, že máme Nadpřirozené schopnosti. V květnu je čas je využít, aby přinesly úplnou přeměnu. Tento měsíc nám přináší výživný příliv Nové Reality AN, jaký tu nikdy předtím nebyl. Toto naplnění není jen pro zahalení, ponoření, našeho vlastního já. Jakmile jsme jednou naplněni, musíme tuto výživnou látku rozšířit po celém světě a zahalit, ponořit celou planetu do resonance Nové Reality. Vše se naplňuje Čistou Pravou Láskou AN. Takto můžeme použít naše Nadpřirozené schopnosti k vytvoření nového Pravého Světa.
Jak se řítíme tímto měsícem, zažíváme sérii Bodů vstupu Nové Reality do TADY a TEĎ. Tyto Body Vstupu přicházejí z prostoru za Druhou Stranou a přinášejí čerstvé nové energie, které tu nikdy předtím nebyly. Kdykoli zažijeme Bod Vstupu, je naším úkolem ukotvit, uzemnit jej do hmoty - jak do našich fyzických těl, tak do fyzického těla Země. To hluboce posílí naše spojení s Novou Realitou AN.
Jelikož květen je měsíc ohromné přeměny, můžeme tento měsíc zažít Pokroucené Nesouladné pásy. Jakmile vstoupíme do Pokrouceného Pásu, zažijeme velké zveličení svých strachů a hluboce zakořeněný vzdor vůči změně. Jakákoli spojení, které stále máme vzhledem k zůstávání v dualitě budou silnější a lákavější. Naše unavené staré životy nám najednou budou připadat velmi přitažlivé. Často to vypadá, jako bychom všechno vnímali přes jedno z oněch pokroucených zrcadel v Zrcadlovém bludišti. Když je něco ve skutečnosti vysoké a tenké, vypadá to malé a tlusté. Mnoho prvků má najednou hrozivý podtón. Situace a lidé kolem nás nám mohou připadat děsivé, i když vlastně vůbec nejsou.......................

Kryon v Ženevě – 1

30. května 2018 v 8:22 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě - v CERNu, Švýcarsko, 15. května 2017
Úvodní channeling
Zdravím vás drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Někdy hovoříme o realitě a energii, kterou vidíte. Někdy mluvíme o channelingu samotném. A to teď uděláme. Před několika okamžiky tady zkolabovala jedna vzácná duše. Stalo se něco, čemu říkáte mimořádná událost (jedna žena omdlela a byla jí přivolána rychlá lékařská pomoc - pozn.překl.) a stalo se to v průběhu písní, ne během channelingu. Vynesli ji ven.
Vědci, přišli jste dnes kvůli vědě? Cítíte v místnosti energii namísto lítosti? Energii, která nepochází z přístroje, nýbrž z kolektivního vědomí. Vědci, myslíte na experimenty, které prokázaly, že kolektivní vědomí souvisí s fyzikou? Všichni jste stejní, drazí lidé. Ale v této chvíli, z důvodů, které jste vy v této místnosti viděli, se vaše kolektivní vědomí zaměřilo na tu, kterou odsud odnesli. A něco vám povím: synchronicita je skutečně králem, když přijde na plánování života a intuici. Ona měla v plánu sedět tady s vámi všemi, a zároveň na určité úrovni věděla o léčivé síle, kterou máte, a že co se může stát dál, závisí na tom, co je v této místnosti. Existuje důvod, proč ji nemohli odnést z místnosti dřív, než zažila tu hudbu - celou. Nicméně veškeré informace z probíhající lekce k ní nedolehly. Když ji ošetřovali záchranáři, její část oslavovala skutečnost, že si vybrala být ve správný čas na správném místě. Kolektivní vědomí, drazí, může právě teď vytvořit zásadní rozdíl!

Drazí, i vy jste přišli ve správný čas na správné místo. Ať už to pro vás znamená cokoli, ať už si myslíte cokoli o energii, co to znamená, nebo jestli je v částicovém urychlovači (CERN)nebo ve vás samých, i toto se vyvíjí. Požádám vás, abyste vytvořili explozi - explozi lásky, ne obav, explozi oslav, že jste všichni spolu ve správný čas - jedna lidská bytost vedle druhé. To je to, co děláte. Možná to je ten důvod pro setkání - dva roky plánování. Možná to je ono. To vás přivedlo dohromady - abyste jí mohli pomoci.................

Kryon - Praktická stará duše

29. května 2018 v 8:37 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl předán v Anchorage na Aljašce, 27. ledna 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Stojíte tváří v tvář nádherné, překrásné energii a přece si to možná neuvědomujete. Abyste se dostali z temnoty do světla, jsou zde výrazné přechody. Ze života na této planetě víte, že změna může být obtížná, zvláště když přecházíte z temnější energie k té světlejší. V temnotě jsou tací, kteří budou bojovat na život a na smrt, aby odvrátili změnu. Je to jejich způsob života a jejich způsob kontroly. Ale, moji drazí, tento přechod se na Zemi skutečně děje. Jeho rychlost bude pouze taková, jak se sami rozhodnete. Svobodná volba na této planetě určí načasování. Dnes jste v procesu změny, a právě ji začínáte vidět.
Přijde čas, kdy budete moci říci: "Slunce vyšlo; světlo zvítězilo." Nebude to znamenat, že se celá planeta stala osvícenou. Naopak, to, co budete mít, bude planeta, která myslí jinak. Bude zde jakési paradigma existence, která je více založena na základní pravdě toho, co by staré duše měly vědět jako opak tomu, co by měli znát začátečníci na planetě. Je to nové paradigma založené na konceptech měnící se lidské přirozenosti - dospívajícího a znovu se nastavujícího vědomí - a bude to vypadat trochu jinak.

Jak si myslíte, že bude vypadat každodenní praktický život staré duše? Jak se bude lišit od toho, jaké je to teď, aspoň jediný den? Chci vám dát malý příklad.
Jeden den v životě nového člověka
V podobenstvích a příbězích často používáme postavu Woa a uděláme to i teď. Wo není ani muž ani žena. V tomto příběhu může být Wo obojím, ačkoliv ho budeme oslovovat jako on, je to vlastně wo - man (man-muž, woman - žena, pozn. překl.). Bude to příběh jednoho dne v praktickém životě staré duše v budoucnosti, která ještě nenastala. Ukáže nové paradigma od okamžiku, kdy tento nový člověk vstane, až do doby, kdy půjde spát ...................

Abraham - Jak se vyrovnat s nevěrou partnera

27. května 2018 v 21:32 | Esther Hicks

Host:
Já jsem se opravdu tak cítila během těch posledních devíti měsíců. No a tu noc před tím než jsem vyrazila sem na plavbu s Abraham, na kterou jsem se strašně těšila, jsem zjistila, že mě manžel opravdu hodně dlouho podvádí.

AH: Souhlasíme, že vy všichni máte ve vztazích různé hodnoty které jste si sami určili. A když se ten druhý třeba chová nepříjemně nebo možná až násilně porušuje závazky které jste si vzájemně slíbili dodržet… Jinými slovy: existují v tom menší nebo větší trhliny.
Ale teď vám povíme jednu odvážnou věc. A to je, že každý s kým se dostanete do interakce vždycky poruší tento závazek, který chcete všichni dodržovat. A ten závazek, který chcete aby dodržel každý, s kým jste v těsném nebo osobním vztahu je: Chci abys mi slíbil, že dáš v našem vztahu na první místo mně, ať se děje co se děje. A to je závazek, který nikdo na světě nemůže dodržet! Protože vy nechcete být tak svázaní, nenarodili jste se takoví být.

Chtěli bychom, aby vaše svatební sliby nebo sliby vašich vztahů zněly takto: Drahý chci abys věděl, že přestože tě tak miluji, je zde stále někdo kdo má před tebou přednost. A tím je můj soulad se Zdrojem uvnitř mně. To je má vnitřní bytost, které jsem oddaná. s kterou musím být sladěná které musím plnit závazky. A můj slib tobě je tento: Dám ti tolik kolik jen mohu - mou úplnost, ne mou oddělenost. Udělám všechno proto, abych uspokojila svůj soulad a za to ti mohla dát dar žít s někým kdo je v souladu se sebou samým. A co to pro tebe znamená? Jaké výhody to pro tebe má? Je to, že já nebudu potřebovat nebo požadovat od tebe aby ses choval tak, aby mne potěšil. Mé štěstí bude záviset pouze a jedině na tom na co se zaměřím já sama. Jsou lidé, kteří se cítí zrazení, jen když jejich partneři pomyslí na někoho jiného.

Jsou lidé co se cítí zrazením když jejich partneři nevěnují svou plnou pozornost jenom jim. Jsou lidé, kteří žárlí když se jejich partner cítí štastný třeba i při myšlence nebo konverzaci s někým jiným. Zkrátka je spousta stupňů a druhů podvádění a nevěry. Ale pro většinu těch lidí, má nevěra nebo podvádění tento význam: Ty jsi přenesl svou pozornost pryč ze mně! A já byla závislá na tvé pozornosti, abych se mohla cítit dobře. A teď jsi mi tu pozornost vzal.
/AH mluví k hostu/ Promiňte, víme že to je pro vás moc silné…
Ale opravdu si přejeme, abyste vy všichni nebyli závislí na nikom jiném abyste dosáhli vnitřního souladu. To je prostě Epidemie hledání lásky na všech špatných místech. A když říkáte: On mně podváděl. My víme, víme že byly dohody které jste uzavřeli. Víme o čem mluvíte. Ale chtěli bychom abyste byli Nepodveditelní.
Jsem tak silná, že můj sebe respekt, a můj blahobyt není závislý na tom jak se chováš. Takže to co vy opravdu chcete dělat je rozmyslet si co chcete, stát se vibrační shodou k tomu co chcete a přitáhnete tím partnera, který je ve vibrační shodě s tím co chcete. Víte, takže my vám nenavrhujeme, abyste šla hledat jiného partnera. Jen vám navrhujeme abyste našla skutečný soulad s tím kdo opravdu jste, než se ho vydáte hledat.

Překlad: Crazy Woman 2018 / http://abraham-hicks.cz

AA Michael -Spirálovitá cesta vzestupu

17. května 2018 v 8:15 | Ronna Herman

ZPRÁVY OD ARCHANDĚLA MICHAELA * KVĚTEN 2018 - RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, ze všeho nejdříve bychom vám rádi objasnili, CO VZESTUP NENÍ. Ve vašem současném stavu vývoje, bude vzestup fyzického těla společně s vaším´Já-Duší možný jen pro velmi málo pokročilých avatarů, kteří otevřeli a otevírají cestu pro vzestup lidstva na další úroveň vyššího vědomí. Milovaný Ježíš, společně s mnoha velkými avatary andělských říší, připravili jeviště a zasadili vesmírná Semínka Světla Stvořitele jako přípravu na tento mimořádný proces.
Abyste v této době vzestoupili ve fyzické loďce, museli byste téměř dokončit transformaci svého fyzického těla na frekvence Andělského Světla a povznést harmonii své Písně Duše k těm, kteří jsou na nejvyšších rovinách Páté Dimenze a výše.Je zbožným přáním dosáhnout toho, že je možné přeměnit hustotu fyzického těla Třetí / Čtvrté dimenze na Světelnou loďku Páté dimenze během jednoho života.

Vy, předvoj, Hvězdná Semínka, dodáváte palivo, Adamantinové částice Světla, abyste aktivovali Semínka vzestupu, která byla na Zemi zasazena před 2000 lety. Lidstvo je ve stádiu čištění, přípravy na daleko větší rozkvět vědomí, který ovlivňuje více a více Duší, jak zametá Zemi a výsledkem toho se exponenciálně zrychluje.
V současném stádiu vývojové změny jsou fyzická těla aspirantů/ praktikujících na Cestě v procesu naplňování přeměňující silou Světla Stvořitele. Buňky vyššího vědomí se probouzejí a vybuchují s alchymickým receptem přeměny. Jste v procesu čištění Aurického pole hlavní části negativních/ pokřivených vibračních frekvenčních vzorců, které zatemnily Světlo vaší Aury a vyústily ve zhmotnění všech špatných výtvorů uvnitř fyzické loďky.

V buněčném těle jsou uzamčeny toxiny, které musejí být uvolněny, abyste do sebe mohli znovu začlenit a vstřebat harmonické frekvence, své mnohaúrovňové tělesné struktury. Buňky Světelného těla byly utlumeny (ztmaveny), hned jak Aurické pole začalo být zamlžené a neprůjezdné, ucpané, negativní energií. Boží buňky jsou ve vás stále a fungují; nicméně časem se zmenšily a zatemnily nedostatkem potravy. Je to jako byste byli stále živeni kontaminovaným jídlem, které za dlouhou dobu zničí tělesnou loďku. Tělo přání ega je prohnané a vytrvalé, a neustále vás bude ponoukat, abyste hledali více a více tělesných vjemů a vlastních požitků, často s katastrofálními výsledky. .........

Kryon - Reakce na neznámou budoucnost

17. května 2018 v 8:13 | Lee Carroll

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie,
19. listopadu 2017
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Už více než dvě desetiletí předstupuji před svého partnera. Jsou tací, kteří cítí, že o čem mluvím, je opravdové. A jsou tací, kteří to mohou zpochybňovat. To je právo svobodné volby. Dnes jste kladli otázky týkající se závoje, vašeho účelu, kým a proč jste. Skutečně existuje něco, co zahaluje vyšší pravdu. Něco, co znáte velmi dobře, pokud tu nejste (myšleno na planetě). Vy všichni znáte vyšší pravdu. Existuje něco krásného a mocného v tomto vesmíru, v této galaxii. A pokud tu právě nejste, jste toho součástí. Není to nic zlověstného. A když tu nejste, uslyšíte to, co nazýváme hudbou krásy Boha. Nemůžete ji slyšet svými smysly, protože nebudete mít uši a sluch. Zbaveni fyzického těla můžete slyšet, vidět a vnímat všechny jednotlivé frekvence, které existují. Jste součástí všeho, co existuje předtím, než se vrátíte na tuto planetu do velmi limitující reality. Proto vás tak milujeme. Tato planeta je zapojena do něčeho mnohem většího, než si myslíte, mnohem krásnějšího než si myslíte, co vyžaduje, abyste byli odtrženi od lásky tvořivého zdroje.

Závoj se ztenčuje v těchto nových energiích, moji drazí. Někteří to cítí. Nedojde k odhalení vyšší pravdy, ale k odhalení něčeho jiného. Toho, že je o vás postaráno, že jste milování a že můžete důvěřovat neznámému.A že kousek Boha, který je uvnitř vás a září a vibruje s druhou stranou závoje, začíná růst. Ten kousek začíná důvěřovat synchronicitě místo logiky. Začíná být trochu víc multidimenzionální, což znamená, že se stáváte v realitě většími. Pouštíte to, co je lineární a 3D a uvědomujete si, že můžete být na více místech ve stejný čas. Můžete být s Bohem a zároveň můžete být v kuchyni. Můžete řídit auto a být zároveň s Bohem. Můžete být na pochůzce a zároveň být s někým soucitným způsobem, cítit ho, vnímat ho. Toto je součástí nové energie a pro některé z vás to je něco jako skok do temnoty. Protože energii, která se nám ukazuje, jste ještě nikdy neviděli. A protože ji nemáte s čím porovnat a nikdy jste v ní ještě nebyli, může lidské bytosti vystrašit.....................

Pamela Kribbe - Nebe a Země patří k sobě

15. května 2018 v 22:14 | Pamela Kribbe

Drazí lidé, jsem hlas Země.

Všechny vás zdravím z místa spojení a jednoduchosti. Spojte se se mnou: se zemí pod vašimi chodidly, se stromy a trávou, s kameny a celou přírodou kolem vás. Je kolem vás jako energie, kterou přijímáte a která vyživuje vaše buňky. Je to místo, kde může původní zemská energie existovat, kde je pro ni místo.

V lidské společnosti existuje mnoho energií, které jdou proti původní energii Země. Ty, které jdou proti, vyvstávají z procesů myšlení a pokouší se na Zemi život krotit. Tyto mentální energie se staly pro všechny z vás tak všední, že se staly téměř vaší druhou přirozeností. Jen jako malé dítě jste měli přímé spojení s tím, co bylo nejpřirozenější.

Žádám vás, abyste si nyní připomněli toto přímé, přirozené spojení se svým tělem, nikoli se svojí hlavou. Sestupte svou pozorností hluboko do svého těla, ze své hlavy a běžte dolů ke svému srdci a břichu. Představte si svou pozornost jako lehké bílé pírko, které se pomalu dotýká všech částí vašeho těla: vašeho srdce, paží a rukou, vašeho břicha, nohou a chodidel. Uloženo ve vašem těle je připomínkou jednoduchosti a čistoty. Tělo si pamatuje, ukládá stará zranění a traumata do buněčné paměti, ukládá však také primární vzpomínky jednoty, spontaneity a přirozenosti.

Žádám vás, abyste se nyní spojili se svou primární pamětí. Vnímejte před sebou dítě, dítě, kterým jste kdysi byli, nebo jen vzhled dítěte, které je šťastné, bezstarostné a v harmonii s přírodou. Když se cítíte šťastní a bezstarostní, neuvažujete neustále o tom, zda máte něco udělat, zda to, co cítíte, je správné, jaké budou konečné důsledky, nebo co by se mohlo stát nebo pokazit. Mentální síla ve vás neustále zasahuje a omezuje spontaneitu, která je tam taktéž a chce vycházet z primárního zdroje k vaši ztělesněné duši.

V každém z vás existuje spontánní proud. Vaše tělo nese tento proud v každé své buňce a obsahuje mou energii - energii přírody. Energie vaší duše a energie přírody se spojují v buňkách vašeho těla. Jsou však zahaleny vrstvami naučených způsobů myšlení, jež jsou poháněné strachem ..............................

Solara - FRAGMENT REPORTU NA DUBEN 2018

11. května 2018 v 8:24 | Solara

Projasnit cestu do našeho Pravého Místa
Duben je měsíc, ve kterém se může stát cokoli. Je cítit, že energie jsou nyní nezastavitelné. Nastanou hlavní posuny a bude mnoho pohybu do nového směru. Mnozí z nás se na to cítí velmi připraveni. Víme, že pokud se chceme posunout dopředu, na naprosto jiný vibrační pás, musíme to udělat teď. Už není čas. Vlak odjíždí ze stanice.
Mocné Větry Změny v dubnu silně vanou, projasňují cestu k našemu Pravému Místu.Zviditelňují ji více než kdy předtím. Trosky našich starých myšlenek, nevyrovnaných toužení a obnošených očekávání, které měly ve zvyku zakrývat naši Pravou Cestu, odlétají! Toto projasnění naší Pravé Cesty je hlavním tématem dubna.

V dubnu jsme schopni jasně vidět, jaké úpravy a přizpůsobení musíme udělat v našich vnitřních bytostech, které nám dovolí uvolnit některé iluzorní druhy víry, které po nějakou dobu zakrývali naši mysl jako mraky - věci jako falešná vnímání toho, kdo jsme, nebo falešných omezení toho, co můžeme, (nebo nemůžeme), v tomto světě dělat.
V dubnu se potýkáme s jakýmikoli zdržujícími věcmi, aby se cesta vpřed vyjasnila.Nepřesuneme se ještě zcela do svého Pravého Místa, ale konečně jasně vidíme a nedá se to popřít. Naše pravé místo se stává nekonečně zřejmější, živější a reálnější. Vidíme mnoho prvků, které dříve nebyly vidět.

Vlny citů se šíří široce po planetě a vyvolávají celé spektrum nálad. Mnoho lidí je na pokraji toho, co můžou unést, bylo to tolik let úsilí a každý je unavený. Energie Beznaděje se aktivně snaží vtáhnout lidí zpátky do duality, ale musíme si pamatovat, že Naděje ji nezneutralizuje, neantidotuje. Musíme jít za Naději, celou cestu k našemu pravému Vědění Srdce. Také pomůže, že ne všechny emoce, které osobně cítíme, patří nám; mnoho jich přichází z kolektivního vědomí planety. Když jim dovolíme, aby námi prošly, také je pro všechny přetváříme.
Během prvních dvou dubnových týdnů je to hodně jako natáhnutí tětivy luku zpátky do našeho srdce. Vstřebáme do svého těla změny, které se objevily v březnu. Všechno se přelaďuje a slaďuje s pravým jádrem naší bytosti. Přitom budeme mít příležitost předělat vzorce minulosti a dát jim jasnější, opravdovější vzhled. Uprostřed měsíce, během Novoluní, jde Merkur přímo a tehdy pustíme tětivu, strunu luku a náš šíp vyletí vpřed! Vstupujeme na Rychlou Cestu, řítíme se od průlomu k průlomu zrychlující se rychlostí! ...................

Kryon v Argentině ( Pátek )

11. května 2018 v 8:21 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 27. 10. 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Mohlo by se zdát, že na této židli sedí dva channeleři (Lee začal channelovat až po dalším channelerovi Prageetovi Harrisovi, jedná se o duální channeling - pozn. překl.). Ale zpráva je pouze jedna. Alcázar (bytost, kterou channeluje Prageet Harris - pozn. překl.) vás vybízí, abyste dnes viděli ty rozdíly, které vám budou předneseny. Vyzývá vás, abyste šli na místa, na která jste ještě možná se svým vědomím nikdy nevkročili. A to je zpráva od Kryona. Energie této planety se posouvá. Tolik z vás, jež jsou zde, to může pociťovat a pak jsou zde další, kteří se kvůli tomu cítí frustrovaní. Nejen tahle zpráva, nýbrž všechny dnešní zprávy, jsou o tomhle. Snaží se vysvětlit, co se momentálně děje a zároveň vás žádá, abyste si během toho všeho udrželi vnitřní klid a mír. Drazí, nacházíte se v nové energii, v jaké jste dříve ještě nikdy nebyli. A o tom chci mluvit.

Rád bych mluvil o některých praktických věcech, které jsou zároveň velmi krásné, jakmile poznáte, jak fungují. Všichni channeleři žádají totéž: přijměte změnu a pochopte, že je to pro vás; pochopte, že je to možná důvod, proč jste tady. Ovšem během procesu, kdy se tyto změny postupně uskutečňují, existují věci, o kterých jsme vám říkali. A tyto věci souvisejí s návyky a závislostmi na energii.

Drazí, zastavme na moment tento channeling. Prostě ten proud informací na chvíli zadržme. Chci, abyste pochopili, kdo je zde. Někteří z vás možná nikdy předtím tímto způsobem channelingu nenaslouchali. Někteří z vás by mohli pocítit určité věci. V této místnosti je s vámi doprovod. Je to doprovod, který je za hranicí čehokoli, co by vás kdy mohlo doprovázet ve staré energii. Od roku 2012 se na všech místech (po celém světě) otevíraly dveře. Multidimenzionalita je zde, což znamená, že jsou zde umožněny určité procesy.Jestliže si myslíte, že tohle je stejné jako stará energie, tak jste nedávali doopravdy pozor. Doprovod, který je zde, není jen z druhé strany závoje. Myslím, že už jsem vám tyhle věci předával dříve. Právě nyní je zde energie těch, které jste milovali a následně ztratili. Jsou v této místnosti, protože od roku 2012 je zde svolení, které to umožňuje. Někteří z vás jsou si toho vědomi. Někteří z vás je mohou cítit. A to vše vám pomáhá vnímat, že nejsou v žádném případě pryč. Jsou zde coby vaše podpůrná skupina, zatímco se snažíte přijít na to, co se děje. Někteří z vás je mohou doopravdy cítit a tím pádem skutečně vědět, že jsou tady. Tohle je nové. Před rokem 2012 to nebylo možné. Máte dnes od Rodiny více pomoci a podpory, než jste měli kdy předtím. Ti, o nichž jste si mysleli, že odešli, jsou stále zde. Ano, jejich těla už možná na planetě nejsou, ale jejich vědomí zůstává s těmi, kteří je milují (Kryon dojatě). A tohle je nové. A je to tady jen z jediného důvodu. Aby vám to dodalo klid ohledně věcí, které se právě dějí...................

Abraham - Jak vyléčit jakoukoliv nemoc

9. května 2018 v 14:00 | Esther Hicks

Tady je jedna dobrá zpráva, kterou si většina lidí neuvědomuje, nebo na ní prostě není naladěna. A to je, že každou vteřinou, kdy zažíváte život, zažíváte také expanzi. A díky ní také větší část vás samých expanduje. Jinými slovy: Není možné, ani na chvíli, abyste cítili přítomnost něčeho nechtěného, bez toho, aniž byste netoužili po něčem lepším, co je v souladu s vaším vibračním vzorcem.

A jakmile tato touha z vás vyzařuje, tak v tu samou chvíli i větší část vás, která je vibrací, kompletní vibrací, dostává informaci o vaší žádosti a dává jí maximální pozornost. Té žádosti o prosperitu, o kterou jste požádal, nebo o touze po zlepšení vašeho zdraví o které jste požádal. Pojďme si to vysvětlit ještě jinak, abyste tomu lépe rozuměli.
Takhle to funguje u všech druhů vědomí a vaše tělo je stvořeno z trilionů buněk a každá z nich je vědomí. Takže, možná jste něco snědl, možná jste byla něčemu vystavena, možná jste se setkal s nějakou bakterií nebo cizopasníkem nebo to čemu říkáte bacil nebo něčím čemu říkáte nemoc nebo třeba návykovou látkou. Prostě s něčím co není pro vaše tělo příznivé. Možná jste něco špatného snědl, prostě něco co vám nevyhovovalo a už ani sám nevíte, co to bylo, protože krabičku od toho jídla jste si neschoval. Požil jste něco, na co prostě vaše tělo nebylo zvyklé a proto některé buňky vašeho těla se kvůli tomu okamžitě ocitly v nepříjemné situaci. Sám víte jaké to je, když se vám stane něco negativního…
 
 

Reklama