Channeling

Kryon - Kryon v Bogotě ( ze seriálu „Čtyři města v Kolumbii 2014“ )

Středa v 8:14 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014

Úvodní mini channeling
Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. V této místnosti je velkolepost. Někteří se ptají, jestli je to skutečné. Říkám to pokaždé. Neexistuje žádný důkaz - pokud neotevřete své srdce, neproniknete skrze bariéru své víry. Je zde zvláštní druh lásky - je to láska Boha. Bůh zná vaše jméno, ne to lidské, to je snadné. Nese s sebou něco, co je někde napsané. On zná ale vaše duchovní jméno. To, které není v žádném pozemském jazyce. Je jedinečné, je ve světle. Představte si jméno a světlo s vibrací, kterou si ani představit nedokážete. Jste částí Stvořitele. To je základní Kryonovo poselství.

Já vím, kdo jste. Vím, kdo tady dnes je. Znám staré duše v této místnosti. Máme zde léčitele, máme tu ty, kteří dokážou cítit energie, máme tu channelery. Jsou zde i tací, kteří v sobě nosí knihy, které čekají, až budou napsány. Mluvím k někomu z vás, že? Opravdu pochybujete, zda tu nejste náhodou? Vy víte, ke komu mluvím. Toto je rodina. Chci, abyste to cítili. Rozbijte ty bariéry paradigmat, která možná máte. Paradigmata, která jste se možná naučili, říkají, že se to může stát jen určitým způsobem. V nové energii na této planetě se vše mění. To už jsme říkali. V této místnosti jsou staré duše, které se nad tou zprávou zaradují. Říkají - je na čase, aby světlo začalo vyhrávat bitvu.

Stará energie zná jen přežití, barbarství a válku. A vy se postavíte a budete slavit. Nemusíte vědět, co to znamená. Potom jsou ti druzí, a ti řeknou: "Ale já si právě zvykl na to jaké to je, prosím nic neměňte." Já vím, kdo jste. Lidská přirozenost nemá ráda změny. Předali jsme vám podobenství a bylo většinou pro anglicky mluvící. Byl to příběh, velmi krátký příběh. Jaká je nová energie pro staré duše?

Představte si, že opouštíte svůj dům, a když se vrátíte zpátky, všechen nábytek se sám přemístil. Co uděláte? Nejdříve ze všeho se budete ptát, jak se může nábytek sám od sebe přemístit. To je metafora, proto předstírejme, že může. První věcí, kterou uděláte je, že jej vrátíte zpátky. Pravděpodobně budete stát v pokoji a řeknete: "Už to nikdy více nedělej!" Odejdete na nákup, vrátíte se a on se přemístí zase jiným způsobem. Velice brzy si uvědomíte, že je to nějaké nové paradigma. Pokaždé, když jdete na místo, o kterém věříte, že je pořád stejné, je jiné. Drtí vás to? Nejspíš ano.............................

Abraham Hicks – Když věříte něčemu, ale děláte opak

Sobota v 13:31 | Esther Hicks

Host: Zdravím. Jedna z ingrediencí k záměrnému tvoření je pocit hodnoty. O tom jste dnes mluvili.
Abraham:Nebo se cítit šťastně. Cítit ocenění. Nebo cítit lásku. Nebo si libovat. Nebo cítit zájem o něco. Jinými slovy, cítit se hodnotně je jedno slovo, ale je dvojsmyslné.
Host: Dobře. Říkali jste něco v tom smyslu, že to nejhorší, co můžete udělat, je dělat něco, co jde proti tomu, čemu věříte, nebo co cítíte.
Abraham: Když věříte, že se z čokoládového koláče budete cítit špatně, nebo vás udělá ošklivou, a i tak ho sníte, nejde o to, co vám dělá ten čin snědení, ale jde o to, že ten čin způsobuje odpor uvnitř vás. Jinými slovy, většinu nemocí, které dnes existují, mají lidé, kteří jsou přesvědčeni o něčem a dělají pravý opak toho.
Host: To chápu. Pokud se někdo v minulosti choval tak, z čeho není nadšený…
Abraham: Pak se jim stala úžasná věc, protože v jasném vědění toho, co nechtějí, nyní jasněji ví, co chtějí. Ve chvíli, kdy svou pozornost nasměřují na to, co preferují, dosáhnou s tím vibračního souladu. Nejpromarněnější chvíle v životě spojená s emocí je chvíle strávená v lítosti. Protože se nemůžete vrátit a odčinit něco, co se stalo ve vaší minulosti. Ale můžete změnit to, jaký z toho máte pocit. Jak změníte to, jaký z toho máte pocit, pak se mění váš celý bod přitažlivosti. Lítost velmi zbavuje moci, protože říká: "Chci, aby to bylo jiné, než jaké je, ale nemůžu s tím nic udělat." Je to nejvyšší vibrace odporu.
Čím to pro vás bylo důležitější, nebo čím více toužíte, aby to bylo jiné, tím hůře se cítíte a tím větší daň si to vybere na vašem fyzickém těle.
Host: Přesně tak. Takže klíč je…
Abraham: Klíč je říct: Chci se cítit tak dobře, jak dokážu. Pokud je to něco, co se vynořuje tak často, že o tom hodně přemýšlíte, pak je lepší se postavit té věci čelem a začít v zoufalství, což je nejspíše místo, kde se nacházíte, a dostat se emočně do vzteku. Chvíli buďte ve vzteku a komukoliv, kdo se zeptá, řekněte: "Hleďte si svého a běžte pryč, pokud se vám nelíbí, co dělám, protože jsem se rozhodla být na chvíli naštvaná, a ráda to dělám, protože se v tom cítím lépe." Nezůstávejte v tom, pokuste se dostat do vyšší emoce a to frustrace.

Pokud jste odhodlaná, kousek po kousku se můžete dostat nahoru po emoční stupnici. Pokud to není něco, co se pravidelně vynořuje, pokud se to jen čas od času objeví, pak se jen od toho rozptylte. Začněte soustavně oceňovat, zaměřte se na věci, ze kterých se cítíte dobře, dokud se ta nechtěná věc nestane tak občasným faktorem ve vaší vibraci, že časem úplně zmizí. Nemusíte hluboko zkoumat ve své psychice a vyčistit vše, co jste kdy žila, co ve skutečnosti chcete, je způsob, jak tu věc tak často neaktivovat.

Nemůžete současně myslet na něco, z čeho se cítíte dobře, a z čeho se cítíte špatně. Děláte jedno nebo druhé. Závisí to na tom, jak se zaměřujete. Někteří poradci by řekli: Abrahame, vy učíte popírání. My na to: Ano, učíme. Učíme vás, jak ignorovat věci, které ve vás způsobují odpor, který brání ve vašem blahobytu, a zaměřit se na věci, které vyvolávají vibraci umožňující blahobyt. Můžete tomu říkát popírání, pokud chcete… my tomu říkáme záměrné tvoření. Říkáme tomu sladit se se zdrojem.
Říkáme tomu být tím, kým skutečně jste. Říkáme tomu žití života, který jste sem přišli žít. Říkáme tomu žití v přítomnosti. Říkáme tomu dělání toho nejlepšího vibračně v danou chvíli. Říkáme tomu čím je to lepší, tím je to lepší.
Host: Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Změny tří paradigmat

8. listopadu 2017 v 8:05 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Asheville, Severní Karolína 17. června 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Dnešní poselství je další kapitolou lidské evoluce. O některých věcech, o kterých vám dnes povím, už jsem sice dříve mluvil, avšak ne tímto způsobem, například jsem je neočísloval a také jsem o nich nemluvil tak otevřeně, jak to chci udělat dnes. Drazí, nebyl bych tady a nechanneloval bych skrz tohoto muže na židli, kdyby nedošlo k posunu. Jinými slovy: došlo k posunu a já jsem tady. Jsem tu, abych vás vedl a připomněl vám, kým jste, kým můžete být a co se na této planetě skutečně děje - abych vám poskytl jakýsi přehled, kam se to může rozvíjet. Dnes ráno jsem mluvil o jedné dysfunkci, která byla vždy součástí lidské přirozenosti - tato dysfunkce se týká vašich odhadů budoucnosti na základě minulosti, protože energie budoucnosti je naprosto odlišná. Rád bych to teď podrobněji rozvedl, spolu s dalšími dysfunkcemi, které se začnou lepšit.

Často mluvíme o změně paradigmatu. Paradigma je způsob, jakým se věci chovají a fungují - plán, jak věci fungují - nápady, představy a způsob, jak se šíří. Je to paradigma reality. Na této planetě existují tři paradigmata, která se mění. Jsou to tři velkolepá paradigmata, neboť každé z nich dramaticky změní planetu. Mluvil jsem o těchto třech už jednotlivě, ale ne najednou v jednom channelingu. Nebudu je blíž rozebírat, jen je prostě představím. Možná budu některé věci opakovat, avšak vy si je potřebujete znovu vyslechnout. Přejděme tedy k prvnímu paradigmatu.

Abraham Hicks – Jak si vytvořit skvělý den

4. listopadu 2017 v 19:40 | Esther Hicks

Těšíme se, jak se dostanete do pocitu blahobytu. Během dne si udělejte čas na to podniknout emoční cestu jen z toho důvodu, abyste se cítili lépe. Protože když si uděláte čas, abyste se cítili lépe, upravíte vše, na čem záleží. Pokud si k tomu čas neuděláte, jdete na to ztěžka. Dnes si s vámi rádi promluvíme o čemkoliv, co je pro vás důležité. Vnímáme svou výhodu, že vám můžeme připomenout, jak provést tu emoční cestu, jak utišit běsnící zvíře nespokojenosti, které se objevuje ve formě odporu.

Chceme vám ukázat, jak nejmenší snaha o to se cítit lépe, má obrovskou výhodu. Protože i když podniknete tu nejmenší emoční cestu, vše, co k vám proudí, se pozmění. Pokud jste naštvaní, přitáhnete si iritované řidiče, budete inspirovaní jet po cestách, které vás nebudou těšit, může to vést k fyzickému nepohodlí, k hádkám ve vaší rodině, k selhání vašeho počítače. Jinými slovy, když jste v té rozhněvané vibraci, jen žádáte o věci, které se s tím shodují.
Je to jako říkat vesmíru: Vesmíre, dnes jsem se rozhodla být naštvaná, tak mi prosím během dne přines různé věci, které se s tím shodují.

Což znamená, abys mi ukázal výmoly a pomoz mi do nich vjet. A zaveď mě na parkoviště, kde není volné místo na zaparkování. Slaď mě se semafory, které jsou vždy červené, když k nim přijedu. Slaď mě s nejnaštvanější kolegyní a pobídni ji, aby mi pověděla svůj nejnepříjemnější příběh. Zaveď mě do restaurace, kde kuchař toho dne zůstal doma a vaří tam někdo, kdo nikdy nevařil. Přiveď ke mně servírku, která si nic nepamatuje, zejména mou objednávku. A celou řadu iritujících věcí… to je to, o co dnes žádám. Vesmír na to odpoví: Tvé přání je mi rozkazem.

Nebo se můžete probudit, cítit se poměrně dobře, vyčistit si zuby, něco si dát k jídlu, ztišit si svou mysl, napsat si seznam pozitivních aspektů, hledat věci na ocenění, pustit si povznášející hudbu, sledovat program o cestování nebo něčem povznášejícím. Hlaďte svou kočku, milujte svého psa, dívejte se na své děti, zbožňujte svou manželku, najděte různé věci, ze kterých se cítíte dobře.

Pak se vydejte do svého dne… to je jako vesmíru říct: Vesmíre, přinášej mi během dne věci, které mě potěší. Ukaž mi, jak jsem požehnaná. Ukaž mi, jak jsem v souladu s blahobytem. Ukaž mi, jak moře se pro mě rozdělí. Pomoz mé mysli pracovat tak, aby mi ve správný čas přišel správný nápad. Pomoz mi během dne říkat lidem správné věci. Pomoz mi se potkat s jedním úsměvem za druhým, s blahobytem, pomoz mi být ve vibračním souladu s cestou, která mě nejen efektivně zavede tam, kde chci být, ale která mě bude těšit. Pomoz mi se sladit nálepkami na autech a poznávacími značkami a různými věcmi, které mě po přečtení rozesmějí. Pomoz mi vidět přátelského psa, který mi bude lízat obličej. Vesmíre, slaď mě s dobrými věcmi mého dne. A vesmír na to odpoví: Tvé přání je mi rozkazem.

Protože ať vibračně nabízíte cokoliv, je spousta toho, s čím se můžete potkat. A ať se ve vibrační shodě s čímkoliv, to je to, s čím se setkáte. Nemůžete říct: Vesmíre, byl jsem tak dobrý. Nikdy jsem svou ženu nepodvedl. Držel jsem se všech pravidel. Pracuji tvrdě, dělám to, co je dobré, jsem přetížen, jsem frustrovaný a ustaraný, ale jsem dobrý člověk… přines mi prosím dobré věci. Vesmír na to odpoví: Tvé přání je mi rozkazem.

Ale vaše přání je vyzařováno vaší vibrací, kterou poznáte podle toho, jak se cítíte. Nemůžete se cítit špatně a přitáhnout si něco dobrého. Musíte se cítit dobře, abyste si přitáhli dobré. Vy pak říkáte: V tom je ten háček. Cítím se špatně, protože nemám to dobré, a říkáte mi, že se musím cítit dobře, abych mohl získat dobré? My na to: Jo.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Marshmallow Messages – Říjen 2017

2. listopadu 2017 v 15:11 | Lee Carroll

KRYON MMM 30. 10. 2017 - VĚŘÍTE TOMU?
Jste šéfové svých buněk, vaše vědomí hovoří s vaší innate a tak s tím musíte být v naprostém souladu. Musíte to vlastnit. Věříte tomu? Opravdu věříte posunu, který se odehrává?
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu "Přechod z temnoty do světla?

KRYON MMM 23. 10. 2017 - KATALYZÁTOR
Je lidskou přirozeností, že ve skupině vyčkávajících pracovníků minimálně jeden vstane a začne práci dřív, než se k němu připojí ostatní. Jinak by všichni stále jen vyčkávali. Takže vy jste katalyzátorem pro změnu, kterou se snažíte vypozorovat. Nic se kolem vás nestane, pokud se vy nezměníte jako první.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonovy Knihy Tři - Alchymie lidského ducha

KRYON MMM 16. 10. 2017 - GRATULUJEME
Pokud jste stará duše, cítíte to. Pokud to cítíte, jste stará duše. Gratulujeme vám všem k tomu, že jste, kým jste. Jste ti, kdo změní planetu.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Definice staré duše"

KRYON MMM 09. 10. 2017 - POMALU JSTE VYTVÁŘELI
Pomalu jste na své planetě vytvářeli, zasévali a pěstovali semena, která povedou k civilizaci Země bez války. ach, nikdy nebudete úplně za jedno, ale vaším řešením už nikdy nebude vzájemně se zabíjet ve válce. To je dysfunkční řešení, které vám přinášelo jen ještě více válek.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk

KRYON MMM 02. 10. 2017 - JAKO VAŠE
Má energie je jako ta vaše: je andělská, přesto je to částečně fyzika a částečně láska. A to, drahé lidské bytosti, je také energie v srdci a středu každého atomu ve vesmíru.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Deset - Nové uspořádání

Kryon - Varování týkající se mistrovství

1. listopadu 2017 v 7:24 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Mnichově, 20. 9. 2014
Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou - to je fráze, kterou jsme použili už mnohokrát. Popisuje muže, jehož vědomí a všechny jeho filtry budou na krátký čas odstraněny. Takto to praktikuje už 25 let - aby význam poselství byl co nejjasnější. A tak ustupuje stranou. Výsledkem je, že energie a informace, které přicházejí skrze jeho tělo, zvané channeling, budou nejčistší, jaké může projevit. Přesto s tím není hotov; a nikdy nebude. Neboť o to lidské bytosti usilují - snaží se získat mysl Boha. Všechna učení minulosti kulminují a vrcholí dneškem. A tím dneškem myslím současnost. Čas pro lidstvo, který je zajisté jiný. Použiji to znovu: toto není ezoterika vašich dědečků. Bez ohledu na to, jak říkáte ezoterické víře, opravdu se začíná měnit.

Už dlouho mluvíme o nové energii. Mohli byste říci, že to je NOVÁ nová energie. Dávali jsme vám lekci za lekcí - spoustu informací o tom, v čem se změny projevují, a co bude dál. Ve vašem jazyce toho moc nebylo - pravda, můžete si počkat na překlad; ale teď mám jeden pro vás - a tak tento čas v tomto jazyce patří vám. Nebude to dlouhý channeling.

Nazvu ho Varování týkající se mistrovství. Chci vám připomenout, co znamená nové vědomí. Je to elegantní, elegantní proces, který vezme lidskou myšlenku a pozvedne ji na vyšší úroveň. Lidstvo, kterému záleží na všech lidech, ne jen na "jejich" skupině; lidstvo, které spatřuje Boha v druhých, které už neodděluje, místo toho spojuje. Lidstvo, které vidí radost namísto utrpení jako základní podstatu Boha. To je to, co vidíme. Je pro to precedens; viděli jsme to na jiných planetách. Tato planeta prochází změnou, kterou už jsme viděli. Není to pro nás žádné tajemství. Ve své Akáše nesete skryté věci; a někteří z vás si dokonce nesou Akášu z jiných souhvězdí. Vaše duše už tím prošla. Někteří to budete vnímat jako čas probuzení; ne čas frustrace, ale probuzení - probuzení k energiím, které určitým způsobem očekáváte. Ale ještě ne všechno zapadlo na své místo, že? A co když vám řeknu, že ani nikdy nezapadne? Co kdybych vám řekl, že budete muset "jít s proudem"? Jsi na to vybavena, stará duše. Přesně to děláš. Uvnitř tebe je nedotčený kus vědomí, který čeká na odemčení; ta tvoje část, která nebyla nikdy dostupná, dokud jste byli jen v "režimu přežití". Začíná zjemňování - obzvlášť v srdcích a myslích starých duší. Nebude vás už tolik ovládat hněv, stanete se tolerantnějšími, a nejen to - musíme uvést některá fakta, která pro vás budou napomenutím a připomenou vám některé věci. To není ezoterika vašich otců, není to ani loňská ezoterika….....

Abraham Hicks – Není třeba nikomu nic vysvětlovat

27. října 2017 v 8:44 | Esther Hicks

Abraham: To, co vám chceme říct… a možná jste na to už přišla, a proto se držíte dál od těch schůzek. Kdykoliv, kdy odůvodňujete svou touhu, jste v odporu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat. Nejdůležitější na tom je tohle: Pokud dokážete… mluvíme k vám všem, celému lidstvu… pokud už nebudete potřebovat cíl svého obviňování kvůli něčemu, co vám nevychází, ke svému řešení se dostanete mnohem rychleji. Ale lidé jdou dlouhou a těžkou cestou, protože máte pocit, že musíte odůvodňovat, co chcete, než abyste ocenili problém, který ve vás probudil touhu po řešení, které vás dostane do lepšího místa. To je existence.
Měli bychom oceňovat vše, co jde špatně, protože díky tomu, co jde špatně, zde zůstanete na věky. Protože bez kontrastu by nebyla expanze a růst, a bez růstu bychom se už dávno vytratili.

Host: Cítím se dobře… myslím si, že když tohle začalo, byla jsem v tom stavu obviňování…

Abraham: Tohle je důležitá chvíle pro vás se stáhnout z fyzické stránky, protože čím více se zaměřujete na fyzično, tím víc vám vaše logika neumožní najít řešení, protože řešení ještě nebylo objeveno. Řešení ještě neexistuje. Řešení k tomu, jak to chcete, ještě neexistuje. Abyste mu umožnila, aby existovalo, musíte přestat žvýkat tu starou žvýkačku.

Host: Jasně… no, a to další, u čeho jsem si nebyla jistá… vím, že žádné chyby neexistují, ale když jsem přestala obviňovat a řekla si: Vím, že tohle se vyřeší, cítím to uvnitř. Ale pak jsem to jen nechala být a zaměřovala se na radostnější věci.

Abraham: To jste teda zaplatila příšernou cenu. Chcete nám říct, že když se zaměřujete na radostnější věci, máte pocit, že nejste moc produktivní?

Host: Ne, užívám si dělání víc věcí… dělám víc věcí v nemocnici a zpívám…

Abraham: Takže?

Host: A tvořím…

Abraham: Co tedy chcete říct?

Host: Nechala jsem to být a jen…

Abraham: Takže jsme o tom poslední půl hodiny mluvili, protože jste to nechala být?

Host: Ne, protože… Asi se snažím přijít na… vím, že bychom neměli časovat řešení, ale…

Abraham: To, co nám pomáháte vysvětlit…

Host: Jsem asi netrpělivá.

Abraham: Pomáháte nám vysvětlit, že… jste tady jako tvůrce, který má přístup k energii, která tvoří světy. Ale jak se rozhodnete, k čemu tu energii chcete směřovat? Život vám bude neustále dávat nápady. Život se na vás vrhne v reakci na vaši přitažlivosti, a vy neustále zjišťujete více věcí, ke kterým byste chtěla směřovat energii, která tvoří světy. V tom máte jasno. Máte k dispozici tuto energii, která tvoří světy, a není nic, čím nemůžete být, co nemůžete dělat nebo co nemůžete mít. Je to naprosto neomezené. To, co tvoříte, souvisí jen s nápady, které přichází z místa, kde se nacházíte.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Pomoc a podpora po roce 2012

25. října 2017 v 15:02 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Grand Rapids, Michigan, 17. července 2016
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby., Den jste vyplnili otázkami, a zatímco některé odpovědi pro vás byly odhalením, jiným jste zatím moc neporozuměli. Tyto odpovědi jakoby spadly na zem, která zatím ještě není úrodná, avšak s rozvíjejícím se vědomím začnou jako semínka klíčit. Tento channeling je především pro vás tady v místnosti, ale možná i pro ty, kteří jej budou jednou poslouchat nebo číst. Můžete se jej také zúčastnit.
Někdy to tak děláme, abychom uctili ty, kteří sem přišli a strávili mnoho hodin otázkami, učením, bytím a děláním. Nemáte ani ponětí, jak vás Duch vidí. Myslíte, že jen přijdete na nějakou akci, avšak když přijmete toto učení a uvěříte poselství, které přichází z Tvořivého zdroje, pak vám říkám: Váš záměr být tady, pracovat na sobě, klást otázky a sdílet zkušenosti je jako jasná zář světla v divočině.

Místnost naplnil doprovod a někteří z vás jej dokáží vnímat. Víte, že pro ně platí pravidlo nezasahovat. Dokážete však přesto vnímat jejich potlesk, jásot a lásku? Máte svobodnou volbu a svobodná volba znamená, že nezasahujeme. Avšak, drazí, když řeknete, že byste chtěli udělat něco, při čem se zapojí vaše vyšší já a váš duchovní záměr, pak je nám dovoleno vstoupit (zasáhnout). To je svobodná volba a o té bych chtěl promluvit. Rád bych vám předal pár základních principů, o kterých jsme už mnohokrát diskutovali. Avšak měníme stále prostředí, abyste to mohli slyšet ještě jednou a tentokrát možná v jiné řeči a v jiné formě než posledně.

Na určité úrovni se musíte ptát sami sebe: Co se vlastně stalo během těchto dvou dnů (semináře - pozn. překl.)? Kdyby se vás někdo zeptal, co jste se dnes naučili, co byste odpověděli? Kdyby se někdo zeptal, jak se teď budete chovat podle toho, co jste se naučili, co byste odpověděli? Co říkáte sami sobě? A pak byste různě reagovali a probírali témata, která vám můj partner předal, a nakonec byste shrnuli všechno, co jste se tady naučili. A vy byste pak odsud odešli jiní, než jste sem přišli...........................

Abraham Hicks – Jak dosáhnout své vysněné váhy a těla?

18. října 2017 v 15:10


Host: Souvisí to s tím, co říkala ona. Pokud chcete být štíhlá a ptáte se "Proč" a zaměřujete se na štíhlost, ale pak se podíváte do zrcadla a…

Abraham: Chcete tedy více času věnovat zaměřování se na vizi než do zrcadla fyzické reality. Lidé říkají: Abrahame, musím čelit realitě! Tím myslí: "Musím vytáhnout hlavu z písku a uznat, co je." My na to: Pokud budete stále uznávat, co je, nic se nemůže změnit, než jaké to je. Říkáme: Uznejte, co je, abyste zjistili, co chcete, nechte kontrast toho, co je, vám pomoct zjistit, co chcete, a pak svou pozornost nasměrujte na to, co chcete. Pokud se vám nelíbí, co vidíte v zrcadle, nedívejte se do zrcadla. Neděláme si srandu.
Dívejte se do zrcadla jen od hlavy nahoru nebo od chodidel dolů.

Host: Skvělý nápad.

Abraham: Povíme vám něco o vašich fyzických tělech. Souvisí to s vaším tématem fyzického vzhledu a fyzického zdraví. Málo z vás jste se ve svém dětství naučili své tělo oceňovat. Protože jste byli ihned zaškatulkováni. Říkali vám: Nemá dost vlasů. Nemá dost zubů. Příliš velká, příliš malá. Ihned vás začali srovnávat s ostatními, jakoby jeden standard byl lepší než jiný, když nikdo stejný jako vy neexistuje. Jako malé dívky si říkáte: Nelíbí se mi můj vzhled. Kéž bych měla tvoje… tvoje nohy. Tvůj pas. Tvou pěknou pokožku.

Ale jak říkáte: "Kéž bych měla tvoje…", ve skutečnosti říkáte: "Nelíbí se mi moje." Mladí muži chtějí být silnější, rychlejší nebo větší… Jak se srovnáváte, vytváříte si vzorce nedostatku z toho, jaký máte ze sebe pocit. Pokud byste se dokázala začít dívat s oceněním ke svému skvělému fyzickému tělu, byla byste ohromena, jak moc byste se ve všech ohledech posunula dopředu. Když jíte jídlo, oceňte svou schopnost žvýkat. Oceňte trávicí systém. Oceňte metabolismus. Není metabolismus úžasný systém?

Že jste schopni jíst různé věci a vaše tělo je dokáže vstřebat a využít, co potřebuje, a přeměnit je do buněk masa, krve a kostí, a efektivně vyloučit to, co není potřebné nebo chtěné? Nejste ohromeni z úžasného fyzického těla, ve kterém proudí vaše nefyzická energie? Jak si začnete všímat zručnosti svých prstů… není skvělé, že jste schopní brát do rukou malé nebo velké věci? Nejste ohromeni z toho, jak jste schopni se zaměřovat a vidět? Můžete něco vidět zblízka nebo něco daleko........................

Kryon - Rozšířené dary

17. října 2017 v 22:12 | Lee Carroll


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kansas City, Missouri, 26. března 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na konci podobných shromáždění často přichází osobní channeling, určený spíš lidem zde v této místnosti než posluchačům. Avšak i posluchači a čtenáři mohou zakusit energii a získat nové informace. Drazí, vím, kdo je tady. Duch zná posluchače (čtenáře) bez ohledu na to, kdy toto poselství budou poslouchat (a číst). Už teď vám mohu říct o potenciálech posluchačů (čtenářů) během dalších pár let. Je to v budoucnosti, avšak potenciál tu je už teď a Duch ví, že čas existuje v nádherném kruhu. Přesto bych chtěl v tomto okamžiku promluvit k vám zde v místnosti. Jste všichni lidé, zatímco já jsem člověkem nikdy nebyl. Vím však, jak fungujete a co si myslíte. A proto jsem tady, abych zkusil uklidnit duše, které si vymýšlejí různé věci a možná by se chtěly zapojit i do nějakých dramat, která ani neexistují. Jsem tady, abych vám pomáhal v tomto nádherném časovém přechodu ze staré do nové energie.

Když se můj partner úplně otevřel, ptal se, zda po zbytek svého života bude channelovat. Ptal se mě: "Proč se mi to přihodilo teď, proč až v tomto věku?" Řekl jsem mu, že neexistuje žádný věk. A to byl začátek jeho výuky a studia o jeho vlastním těle - a o něčem, co se ukrývá v jeho nitru - to, co často není chápáno a co je tak často využíváno lidmi jako jste vy tady. Definovali jsme to tolika způsoby, rozebrali jsme to a zas znovu složili a dávali tomu mnoho jmen. Znáte to pod názvem "innate". Definovali jsme, kde se vyskytuje v systému devítky a kde v systému trojky. Innate je pro vás něco tak speciálního a je to něco, co reaguje na vědomí. Začněme od začátku.

Každý jednotlivý člověk má ezoterické tělo zvané "INNATE". Lze říct, že je biologické? Je s vaší biologií natolik spojeno, že jej také označujete jako "inteligentní tělo". Je innate spojena s Duchem? Ano, je spojena s vaším vyšším já a stejně tak i s biologickou částí vašeho vyššího já, kterou je šišinka. Je to součást vašeho srdce a rozumu? Absolutně. Řídí innate nějaké určité věci? Ne. Její prací je komunikace. Innate je tedy největším komunikátorem vašeho těla. Předává informace a může je také přijímat. Tělo samotné má svůj vlastní uzdravující mechanismus. Už jsme vám vyprávěli o předloze zdraví a genezi buněk a také jsme vám říkali, že tělo je připravené přijímat informace skrz innate. V důsledku toho komunikuje innate s buňkami a buňky vždy naslouchají. A vědomí má přehled o všem. Proč vám to znovu shrnuji? Protože bych vám rád popsal, co už někteří z vás dělají. Drazí, je to tak nádherné a je to rozšířený a vylepšený nástroj pro tuto dobu. Předám vám informace o rozšířených nástrojích, které skrz innate můžete využívat. Někteří z vás si prostě jen vyslechnete to, co už teď děláte. Ale ostatní to potřebují slyšet..........................

Abraham Hicks – Šťastný bez peněz?

13. října 2017 v 8:52 | Esther Hicks

Host: Zdravím Abrahame. Jen vám chci poděkovat. Užívám si jízdu tohle dnešní ráno. Jsem na úžasné cestě. A mnozí z nás podle mě také. Zažívám v životě něco, o čem bych chtěl něco vědět. Praktikuji vaše učení už asi 10 let. Jsem poradce. Lidé, kteří za mnou chodí… já jsem neustále šťastnější, a lidé, kteří za mnou chodí do poradny, se stávají šťastnější a bohatší. A já se stávám jen šťastnější.

Publikum: (Smích)

Host: Ta druhá věc, kterou chci znát…

Abraham: Věříte, že máte touhu po větší prosperitě?

Host: To se zdá jako přítěž.

Abraham: Tak vidíte. Udělal jste to pro nás velmi snadné… Chtěli jsme poukázat na to, že i když můžete mít touhu po větší prosperitě, pokud ta prosperita vám nechodí snadno, bezpochyby máte nějaké myšlenky, které té prosperitě odporují. Jako: "Není slušné mít prosperitu. Není duchovní. Je to příliš práce na udržování. Zahltila by mi život. Omezilo by mi to svobodu." Nebo to všechno dohromady.

Host: Máte pravdu.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

AA Michael - HLEDÁNÍ MÍRU ZEVNITŘ

12. října 2017 v 7:55 | Ronna Herman

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2017* RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, je čas udělat inventuru toho, co si myslíte, a inventuru emocionální energie, kterou na vaší planetě během těchto dní plných konfliktu, vřavy a stresu vysíláte. Ředíte nebo pokrucujete harmonickou auru, kterou jste kolem sebe vytvořili, tím že si dovolíte nechat se chytit do zmatku mylných výtvorů a destrukce, který na planetě Zemi v této době probíhá? Jste pohrouženi do scénářů, které jsou vám stále znovu a znovu prezentovány prostřednictvím televize, rádia a novin? Dovolili jste si být znovu vtaženi zpátky do hustoty iluzorního negativního prostředí? Jestli je vaší odpovědí na kteroukoli z těchto otázek ano, živíte zmatené vibrace světové situace svou energií, místo toho abyste přidávali svou Lásku/své Světlo/svou Moc k Lásce/Světlu /Moci ostatních misionářů míru na světě. Budete stát na straně těch, jejichž největší touhou je přinášet mírumilovné řešení pro největší prospěch všech nebo se bez záměru slaďujete s těmi, kteří si přejí znovu obnovit oddělenost, utrpení a nadvládu?

Nemyslíme tím, že byste neměli být informováni o tom, co se ve světě děje, ale že nyní, více než kdy předtím, se musíte povznést nad to, co se objevuje, a připojit se k nám, pozorovatelům dění z vyššího úhlu pohledu, z úhlu pohledu, kde není správné a špatné cesty, jen různých stínů pravdy a různých motivů, kde žádná rasa, země nebo náboženství nejsou naprosto v právu, spravedliví a bez viny, ani nejsou naprosto špatní. Pamatujte, každý a každá duše na Zemi v sobě nese Jiskru Andělského. Musíte zůstat vystředěni, ponechat střed své bytosti ve svém srdci, naladěni na své Vyšší Já s vědomím inspirovaným Duchem, aby vaše akce a rozhodnutí byly vždy v souladu s Božským plánem. Pak, milovaní, budete stát v řadách spravedlivých, jejichž největší touhou je vrátit Zemi a lidstvo do opravdového stavu míru a vzájemného bytí v prostředí, kde jako nejvyšší vládce vládne náš Bůh Otec/Matka.......................

Kryon - Z temnoty ke světlu

11. října 2017 v 8:53 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat v Buffalu, New York 24. června 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci, abyste rozprostřeli kolem tohoto místa jakousi bublinu, abyste zablokovali všechny ostatní zvuky a koncepty. Zde je pro vás energie, a pro některé z vás dnešní učení představuje jakousi energií "aha!". Je to energie, která není nová, protože je to připomenutí.
Moji drazí, pro mnohé z vás bude velkou část tvořit opakování, a to je to, co jste v této době očekávali. Začnete si vzpomínat na věci z minulosti, které dávaly smysl. Jsou to věci, které jste se učili a zažili coby šamanské bytosti ve své minulosti. Byli jste svými předky a je na co vzpomínat.

Vzpomenete si na různá proroctví, na kterých jste se i vy, jako předkové, účastnili - a na určité úrovni jste věděli, že jednoho dne budete skutečně v té budoucnosti - a nyní zde jste. Všechny tyto věci začaly dávat smysl v rámci pocitů, které teď začínáte mít. Tento konkrétní channeling vám klade otázku: "Jak budete žít teď, když vstupujete z temnoty do světla?" Když jste coby staré duše na planetě již tisíce let, od samotného příběhu stvoření, jste doslova prostoupeni poznáním světla a tmy. Na určité úrovni jste naživu civilizaci za civilizací. Byli jste zde i v civilizacích, které ještě historické knihy neznají.

Tak staří jste. Přesto pokaždé, když jste zde byli, vrátili jste se zpět do nízkého vědomí. Na stupnici od jedné do deseti, kdy jedna je startovní vědomí a 10 je nejmoudřejší vědomí, lidská civilizace je stále pouze na přibližné hodnotě tři a půl. Tak dalece se rozvinulo v rámci jakékoliv civilizace na této planetě. Uvědomte si, že někteří začínali s vyšší úrovní, ale spadli na tu, kterou máte nyní. Žili jste tisíce let ve staré energii, a zde jste v měnící se energii, kde světlo začíná ukazovat samo sebe a kde temnota začíná kopat kolem sebe ve své dysfunkci.
Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože atributy toho, co ji živilo, už nejsou životaschopné. Systémy, které vykázaly nedostatek integrity a nenasytnost, se začnou rozpadat. Různé části planety budou zasaženy jako první, a ostatní budou následovat. Ale rozpadnou se, protože světlo vítězí. Jak se daří vám osobně? Jaké to bude, kráčet do světla z tisíců let temnoty? Jaké zvyky si ponesete do této nové éry, které vás budou udržovat v temnotě? ........

Jeshua - Obrazy nehodnosti

8. října 2017 v 15:19 | Pamela Kribbe


Jeshua prostřednictvím Pamely
Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Přišel jsem, abych Vám připomněl, kdo jste, abych vám připomněl vaši sílu a velikost. Jste nevyčerpatelným zdrojem Světla, které se neustále obnovuje, roste a rozšiřuje. Jste hojný proud božské energie. Chci vás touto energií naplnit a žádám vás, abyste jí umožnili plně proudit do vaší mysli, vašeho těla, vašeho celého života tak, aby se mohla na Zemi vyjádřit sama energie duše.

Vyzývám vás, abyste propustili staré a falešné obrazy nehodnosti. Rád bych k vám dnes hovořil o sebeúctě a seberealizaci, o tom, odvážit se vystoupit a důvěřovat ohni, který nesete uvnitř. Tento oheň je vaším Světlem. Chce tady a teď jasně zářit. Každý z vás však přijal mnoho falešných informací o tom, kdo je, a o tom, kdo by měl být, a tak nastalo oslabení vaší spirituální síly, vaší originality, vaší jedinečnosti. V tomto čase se v rozvoji lidstva osvobozují nové spirituální síly, a to se může zcela a opravdově odehrát jen prostřednictvím lidí, kteří na Zemi nyní žijí. Prostřednictvím vás se rodí nová doba a energie, a to může nastat jedině hluboce zakořeněným způsobem, kdy zcela přijmete svou vlastní hodnotu.

Muži i ženy byli společností uvedeni v omyl prostřednictvím tradic a vzdělávacích procesů, takže obrazy hříchu, hanby a viny se nadále drží a žijí uvnitř vás všech. Život je znázorňován jako boj, abyste projevili sami sebe a bojovali o přežití. V této tradici je jen velmi omezená forma mužské energie považována v životě za nezbytnou a tato pozice leží v podstatě na kolísavých základech strachu a potřeby kontroly. Tato forma mužské energie taktéž po staletí dominuje spiritualitě. Křesťanskou spiritualitu začali prostřednictvím Církve ovládat muži, a proto ztratila spojení se svým původem. Jste tu, abyste obnovili Kristovskou energii s jejím původem. Obnovili její živoucí srdce uvnitř sebe, abyste ji zrodili a předali ostatním.........

Abraham Hicks – Moc mluvíte

5. října 2017 v 8:14 | Esther a Jerrry Hicks

Abraham: Zde je něco, o čem stojí za to mluvit. Chceme vám to říct jemně. Moc mluvíte. Mezi sebou. Komunikujete příliš. Neumožňujete si ani mít šanci slyšet své vnitřní bytí. Esther nedávno měla spoustu různých věcí. Navštívila ji rodina, která se chtěla každou chvíli bavit… a bavila. Když je Esther odvezla na letiště, a jak odjížděla, ruce ji začaly takto třepat… věděla, že je to Jerry, a ten říkal: "Konečně sama, konečně sama." Konečně příležitost se dostat k vlastním myšlenkám, kompletně se obnovit, být konečně vším, čím jste.

Ne aby to zrcadlil někdo jiný. Naladit se a pak za druhými jít. Nečekat na jejich odraz, abyste zjistili, kým jste. Esther sledovala děti a dospělé kolem stolu… všichni byli na mobilu. Byli na snapchatu, instagramu, psali zprávy… A nikdo neposlouchal své vnitřní bytí! Poslouchali se navzájem… mluvíme o světě, ne jen Estheřině rodině. Mluvíme obecně o světě, kde tak zoufale chcete mezi sebou komunikovat, že nemáte možnost uslyšet, co vám říká vaše vnitřní bytí o tom všem. Na vašem místě bychom se odpoutali… čas od času… většinu času… mobil bychom dali na letecký režim a kontrolovali bychom ho možná tak jednou za hodinu.

Ostatním bychom řekli, aby své zdroje nehledali u vás. Umístili bychom je do pozice, ve které by se mohli napojit na vlastní zdroj. Pro sebe bychom trvali na tom, že se napojíme na ty zdroje, a že si budeme svět užívat. Spousta lidí tak zoufale chce mezi sebou komunikovat, a to je skvělé, pokud to pochází z inspirace, ale pokud komunikujete k zaplnění prázdnoty, než abyste zaplnili prázdnotu souladem a pak komunikovali, bude to rozhozené. Cítíte to? Nezvoní vám mobil každou minutu až příliš? Chápete?

Host: Ano. Chápu to. Věci, které mě trápily, mě trápily, jak jsem byl odpojený, a jak jsem teď ve větším souladu, ani nechápu, proč mě trápily. Oceňuji to. Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ZÁŘÍ 2017

4. října 2017 v 8:10 | Solara


Srpnové extrémně mocné Úplné zatmění Slunce přineslo mocné zrychlení. Mnozí z nás zažili mohutný příliv Pravé Čisté Lásky a Jednoty a v tu samou dobu byly aktivovány kódy Nové Reality, které otevřely dveře rozsáhlému Novému Prostoru, o kterém jsme nikdy netušili, že existuje.
Jak se Slunce a Měsíc sladily, postavily do jedné linie, energie AN zesílila a my jsme byli rozšířeni a přenastaveni. Nýty, které nás dlouho držely připnuté k dualitě, jeden po druhém odpadly, dokud jsme nezažili nový pocit rozšířené celistvosti. S tímto uvolněním přišlo i hlubší probuzení.
Po srpnovém Zatmění jsme opravdu doufali, že září bude klidný měsíc s tolik potřebným vstřebáváním a začleňováním. Místo toho se mnozí z nás setkali v různých oblastech svého života se sérií silných Červených Světel. Tato Červená Světla nás přivedla do stavu naprosté a úplně nečekané nečinnosti.

Červená Světla, která zažíváme, nejsou brzdou. Umožňují nám úplně předělat své vzorce a cesty svých životů na tu Nejpravdivější možnou cestu. Když jsme zastaveni Červenými Světly můžeme cítit, že jsem někde v Meziprostoru, což není ani TADY ani TAM. To způsobuje, že se cítíme výrazně rozšíření a bez formy. Cítíme se jako ryba bez vody, nejsme si jistí, kde jsme nebo jak v tomto neobvyklém prostředí dýchat. Některé oblasti našich životů, o kterých víme, jak je dělat dobře, mohou najednou zmizet. Věci, na které se normálně můžeme spolehnout, najednou nefungují.
Někteří z nás jsou velmi zkoušeni a procházejí velkými výzvami. Jako mnoho hurikánů, potop, zemětřesení a požárů po celém světě, můžeme i my být uprostřed Mega DOKONALÉ BOUŘE. Červená Světla nenastávají proto, že děláme něco "špatně". Není to neštěstí. Často se může zdát, že procházíme nekonečným kurzem potíží, ale z nějakého důvodu to necítíme beznadějně. Je to jen součást masívního RESETU/NOVÉHO NASTAVENÍ, které zažíváme. Proto prostě potřebujeme tato Červená Světla přijmou jako to, co potřebujeme a neodporovat jim.........

Kryon - Věci, které v noci nahánějí strach

4. října 2017 v 8:07 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tucsonu, Arizoně, 25. února 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří se ptají, jaké to je, když Duch sestoupí a navštíví vás a zda se můžete setkávat se Stvořitelem, aniž byste se v tom procesu "rozpustili, zrušili". Jeden na jednoho, jen ty a Bůh, jaké by to bylo? A odpověď zní: "Bylo by to takové, jak vás to učíme - je to vaše právo a privilegium." Právě teď je na této planetě energie, kterou mnozí očekávali a skrz kterou můžete ve svém nitru přijímat větší část Boha než kdykoli předtím.A zatímco jej přijímáte, začíná se váš život měnit.

Drazí, vědomí, které pracuje na sobě, je nakažlivé. Když se vydáte na cestu, při které se začnete víc učit o tom, co máte ve svém nitru - jak můžete žít s radostí a bez strachu - když se na ni vydáte, pak je to jako trénování svalů. Máte z toho dobrý pocit a chcete pokračovat, protože se dostavují výsledky. Ti, kteří začínají ve svém nitru nacházet Boha a víc se o něm dozvídat, začínají hned získávat výsledky. Neboť to je důvod, proč jste tady. Nejde o "změnu boje", ale je to doslova to, kvůli čemu tady jste. Je to připraveno a čeká na to, abyste si to prozkoumali. Někteří řekli: "Kryone, mluvíš metafyzicky, ezotericky… jak to vypadá prakticky, co mám dělat?" Drazí, nemohu to nijak definovat, protože jste všichni tak jedineční. Proto nemohu říct, jak bude toto setkání "tebe se sebou samým" pro každého z vás vypadat a jak bude tento proces sebepoznávání probíhat. A chci vám také sdělit pravdu, že někteří z vás o tom nemají ani ponětí a nikdy to nedělali. Právě teď se učíte, že je to možné. A o tom bych rád mluvil.

Boj se obrací dovnitř (do nitra)
Probíhá boj a pokračuje dál. Boj mezi temnotou a světlem na této planetě vždy existoval. Nyní se však začíná měnit a posouvat ve prospěch světla. Proto se mohou objevovat divoké karty, proto se děje tolik matoucích a neočekávaných věcí. Je to boj mezi světlem a temnotou, ve kterém se nakonec pomalu projeví světlo. Avšak zatímco temnota na planetě prohrává, vidí přesto ještě jednu možnost: obrací se k vám. Drazí, jste staré duše, a jak jsme vám už říkali, trpíte pocitem, že máte nízkou hodnotu. Jste právě tak zralí na to, aby k vám temnota mohla přijít a říct: "Nejsi nic, jsi nula". A to takovým způsobem, jakému věříte. Tato bitva na planetě se začíná obracet dovnitř (do nitra.) Přestože temnota prohrává, není tak hloupá a ví, ževždycky pochybujete. Jednoho dne už stará duše taková nebude, ale teď je právě v této bitvě, která se časem vyřeší....................

Kryon - Marshmallow Messages – Září 2017

1. října 2017 v 9:17 | Lee Carroll

KRYON MMM 05. 09. 2017 - STÁLE OSVĚTLUJÍCÍ
Poslyšte, v procesu vaší každodenní existence coby pracovníka světla na této planetě existují vaše části s mnoha vrstvami, které nesou energii pro Zemi. Samotný fakt, že jste zde v osvíceném stavu, vytváří energii! Nezáleží na tom, co děláte. I když bude světlo procházející temnou místností předstírat, že není světlem, přesto bude i nadále osvětlovat tu místnost!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonovy Knihy Deset - Nové uspořádání

KRYON MMM 11. 09. 2017 - JSTE ZDE Z KONKRÉTNÍHO DŮVODU
Vše, co se teď děje, je o vás, drazí. Staré duše na planetě jsou zde z konkrétního důvodu a právě včas… Každý z vás má svou vlastní cestu a každý člověk má možnost unikátní volby, čemu bude věřit a čemu ne. Ale všichni zde máte svůj účel!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonova živého channelingu z června 2017

KRYON MMM 18. 09. 2017 - BUĎTE MAJÁKEM
Místoč abyste usilovali o něco, co je na vrcholu žebříku, usilujte o pochopení kruhu energie, která vytváří vaši novou realitu "teď". Když vidíte kruh "Já jsem to já jsem", chápete, že je to prohlášení o nelinearitě? Chápete, že je to prohlášení o vás a o rodině? Buďte andělem, majákem, každý okamžik svého života.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Stav Země"

KRYON MMM 26. 09. 2017 - VĚŘTE TOMU
Posouváte se od temnoty ke světlu, a i když jste prožili mnoho životů, paradigmata jsou nyní jiná. Budete se tomu muset přizpůsobit. A nejdřív ze všeho tomu musíte uvěřit.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova channelingu "Přechod od temnoty ke světlu"

Kryon - Stav Země

28. září 2017 v 11:50 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes vám chci vyprávět jeden příběh. Je to milostný příběh, a také náhodou zahrnuje historii planety, současnost a budoucnost. Toto jsou věci, které vám chci povědět a věci, které vám chci představit. Nazvěme to, "Stav Země v červnu 2017".

Je to milostný příběh kvůli tomu, kde začíná a jak začíná. Kdybyste se vrátili o 24 let zpátky, Kryonovy veřejné channelingy začaly v Kryonově Knize Jedna. Informace byly hlavně úvodem k posunu, o kterém jsme vám já i mnozí další začali vyprávět, že přichází. Nebyla to ode mě ezoterická informace, ale spíše něco, o čem věděli všichni předkové. Pozorovali hvězdy na obloze po tisíce let. Uvědomili si, že se hvězdy od dekády k dekádě lehce mění, a začali chápat mechanismy solárního systému a zemského oběhu kolem Slunce dlouho před moderními teleskopy.

Objevili, že Země obíhá kolem Slunce a že musí existovat lehké kolébání planety samotné, aby to donutilo oblohu měnit se tak, jak se to dělo. Dokonce spočítali tu nejnižší dobu kolébání a v průběhu času se kolem toho vytvořila proroctví. Avšak ta proroctví byla mezi těmito předky tak podobná, že ti, kteří je studují, dokonce i dnes žasnou. Jak si mohly být tyto příběhy tak podobné, když se ti předkové vzájemně neznali? Jak si mohly být ty informace tak podobné i přes velké vzdálenosti a propast několika staletí?

Kalendáře předků, které tak dobře znáte, začaly svůj dlouhý počet (vice než 5 000 let dlouhý) a začalo vyprávění o možnosti posunu vědomí. Konec kalendářů byl nastaven na rok 2012 - střed kolébání.

Můj partner za mne začal hovořit v roce 1989, dva roky po Harmonické konvergenci. Do roku 1993 můj partner obdržel a vydal Kryonovu Knihu Tři. Bylo to odhalení toho, co přicházelo:Teď, kdy se stalo mnoho věcí, aby eliminovaly možnost světové války, může posun nastat. Řekl jsem vám, proč je zde Kryonova skupina, co se děje, co by se mohlo stát a některá z proroctví týkajících se toho, co očekávat. Byla to mystická kniha - malá, protože můj partner se právě učil jak se totálně propojit s centrálním zdrojem (channeling). Channeling je zvýšená intuice a most k druhé straně závoje. Tato kniha odhalila pocit naprosté lásky a soucitu s celým lidstvem. ...................

Kryon - Pět vyladění

20. září 2017 v 13:26 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku, 17. května 2017
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Ženevě ve Švýcarsku.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přišel jsem do tohoto prostoru mnohokrát, proto jsou mnozí z vás na channeling zvyklí. Ostatní jej tolerují a další ohledně celé této myšlenky tápou. Moji drazí, toto je doba zrcadlení. Je to čas soucitu, pochopení a tolerance. Je to vlastně jakési vědecké setkání naplněné duchovností a ezoterikou. Vskutku, jdou ruku v ruce. Je zde něco pro každého, protože vědecké studium je studiem toho, jak tvořivý zdroj (Bůh) vytvořil všechny důležité systémy, které studujete. Chci vám dnes nabídnout předmět nazvaný Pět vyladění. S čím se vylaďujete právě teď, když sedíte na židli? Když uvážíte všechno, co jste viděli v posledních třech dnech, s jakými představami nebo energiemi jste se vylaďovali?

Pět vyladění
Vyladění jedna:Jaké je vaše vyladění na ostatní, se kterými se potkáváte? Je vůbec nějaké? Cítíte se nějak neobvykle, co je snad mimo toho, co je být "společenským"? Možná, že je to pro vás poprvé, kdy jste na takovém ezoterickém setkání? V posledních dnech se někteří z vás setkali s těmi, u kterých máte pocit, že jste je potkali už dříve. Někteří z vás cítí, že mají znaky toho, že jsou vaší rodinou! Někteří z vás nehledí mimo sebe, takže nevědí, o čem mluvím. Ale mnozí ano.
Rád bych vám sdělil, co se často děje, když se staré duše prolnou na setkáních a výpravách, jako je tato. Možná, že jste už slyšeli o poli? Jsme na dobrém místě, abychom si mohli promluvit o jeho fyzice, ale neučiním tak, protože to už bylo probíráno vědci. Poleumožňuje synchronicitě, harmonii a laskavé energii, aby se udály tak, jak byste to sami nikdy nemohli naplánovat. Je to skoro jako jakési pozvání - pozvání k setkání a procítění věcí, které byste nikdy nepocítili ani nespatřili na setkání, které by nebylo takové, jako je toto. Pole je zde vždy, ale jeho efekt a síla se od roku 2012 dramaticky zvýšily.

Abraham Hicks – Jak si nechat dorůst (nejen) nové zuby?

19. září 2017 v 10:05 | Jerry a Esther Hicks

Host: Děkuji. Tohle je velmi vzrušující. Jaký zázrak tu být a zázrak zde být s vámi. Děkuji. Tohle byl dokonalý úvod. To, kam chci jít, a kam směřuji, je… k záměrnému léčení a možná lépe - k umění umožňování stálé a spontánní regenerace nebo omlazení.
Abraham: Jen stěží bychom dokázali to téma rozvinout více, než jak jsme právě udělali. Jinými slovy, otevřelo se, cítil jste ho, je tam… nenamáhejme se. Chápete, na co narážíme? Nemá smysl dělat něco… Protože pak bychom se chovali, jakoby se zde dělo něco vážného, ale ono neděje. Stačí vám to?
Host: Ano.
Abraham: Jsme rádi.
Host: To, kam bych chtěl jít… vím, že je to možné, a mluvili jste o tom, že energie a inteligence, která stvořila vesmír, je nám dostupná. Nejen to… vím o taoistickém mistrovi, který žil 200 let a znovu mu dorostly dvě řady zubů. Rád bych vyvolal stav umožňování… abych si kompletně znovu nechal dorůst všechny své zuby.
Abraham: To je podle nás velmi dobrý nápad. Pokud tato realita má prostředky k tomu ve vás podnítit touhu, má prostředky k tomu, aby vám ji plně naplnila. Je tedy třeba touha a víra. Absolutní vědění. Jak o tom s lidmi mluvíme, všimli jsme si, že jen představa dorůstání zubů vaši pozornost zaměřuje na zuby, která nemáte. To je háček ve všem. To je háček v hledání partnera(ky), háček… najdeme něco, co je obecně více přijímané. To je výzva, kterou má většina lidí ohledně nalézání domu, ve kterém chtějí žít, nebo ohledně toho být si schopni dovolit koupit dům.

To, co jim stojí v cestě, je tolik uvědomění a pozornosti na tom, co je, že to, co je, převládá v jejich vibraci, a znovu vytváří to, co je. Vyžaduje to stáhnutí pozornosti z toho, co je. A zaměření pozornosti na touhu v její nejčistší formě. Proto vás pobízíme, aby to bylo o tvoření nálady namísto směřování myšlenek. Bude to tak snazší. Pokud zjistíte, co chcete, a proč to chcete, a zaměříte se na proč namísto na detaily, je větší pravděpodobnost, že deaktivujete nechtěnou vibraci a aktivujete chtěnou vibraci.

O slovu "deaktivace" jsme mluvili dlouho. Nat když je důležité, abyste něco deaktivovali, často se díváte přímo na to, co chcete deaktivovat, a tím to aktivujete. Je to o tom se zaměřovat tak kompletně na to, co chcete, že nepřítomnost toho, co chcete, už ve vaší vibraci nebude aktivní. Důvod, proč se věci pro většinu lidí tolik nemění ve vztahu k jejich tělu, je ten, že si svého těla jsou tolik vědomi. To můžete změnit.
Jak se začnete zaměřovat více na svou náladu namísto na vrásky pod očima, pokud své sebeuvědomění necháte být o své náladě namísto na množství peněz, které máte v bance, pokud budete vycházet z nálady namísto faktů, fakta se změní. Velmi dobré. To je vše, co k tomu chceme říct.
Host: Dobře. Děkuji.

http://abraham-hicks.cz/jak-si-nechat-dorust-nove-zuby/

AA Michael - VYTVÁŘENÍ „NOVÉHO MOCNÉHO VY"

13. září 2017 v 7:39 | Ronna Herman

*Archanděl Michael přostřednictvím Ronny, září 2017*
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní Mistři, Nejvyšší Stvořitel zvyšuje tok Elixíru Života Vševesmírem, a to ovlivňuje celé stvoření. Nemůžete se před tím skrýt. Nemůžete to odmítnout nebo popřít. Vaše spojení, šňůra života vedoucí k vašemu Zdroji stále sílí a je stále přesvědčivější. Sílí prvek magnetizace a vy si k sobě stále silněji magneticky přitahujete to, co jste vyvolali a potvrdili jako svou realitu.Pokud věříte, že musíte žít v chudobě a zmatku, budou tyto myšlenkové formy ve vašem životě znovu posíleny a zvětšeny.Pokud jste přijali pravdu, že jste určeni k životu plnému krásy, radosti a úspěchu, odkryje se tato realita před vámi (pokud ji budete následovat až do konce a podniknete patřičné kroky, jak jsme je uvedli v našich mnoha minulých sděleních).

Mnoho z vás je v přechodné fázi, kdy se cítíte odpojení a osamělí, jak se snažíte se přizpůsobit další úrovni vesmírných vibračních vzorců. Společně s tím, jak Zemi a její obyvatele na té čí oné úrovni pronikají rozpínavé, zrychlené frekvence vyšší Čtvrté Dimenze, tak se lidstvo postupně vynořuje z omezující iluze nižších astrálních rovin. Vězte, že váš sloup Božího Světla se rozšiřuje a sílí, aby se na vás mohlo vylévat více a více Andělského Elixíru života a protékat vámi, a aby až nasytí vaše tělo, vyzařoval dolů do Esence Duše Země. Tato vzácná energie je pro vaši hostitelskou planetu velmi důležitá, neboť tato Velká Bytost usiluje o to, aby se navrátila do rovnováhy a vnitřní harmonie, stejně jako o snížení kataklyzmat na svém povrchu. Vyšší frekvence vibračních vzorců jsou zvláště důležité v procesu pročišťování a navrácení aurického pole, které vaši planetu obklopuje, k jeho původnímu dokonalému Andělskému plánu, návrhu. Když pročišťujete své čtyři nižší tělesné systémy, abyste mohli soustavně zvyšovat množství Adamantinových částic Světla, které k sobě můžete magneticky přitáhnout a vyzářit ze sebe, je povinností a Andělským darem být schopen pomáhat se vyvíjet také své milované planetě.

Návrat k harmonii a rovnováze začíná v každém z vás jako "Andělská nespokojenost". Vaše Vyšší Já začíná zvyšovat množství Světla Stvořitele, které dostáváte, a zvyšovat jeho frekvence. Pokud věnujete pozornost "Volání", může ve vás, tady a teď začít jednotné vědomí. Nejprve je životně důležité, abyste uznali a vynesli na povrch do svého vědomí všechny nevyrovnané Zlomky, které jste vytvořili během zážitků mnoha svých životů - věci, které vás ovládají, věci, které kolem vás v aurickém poli vytvořily emocionální a mentální vězení. Pak si musíte být těchto Zlomků a toho, jak ovlivňují vaši realitu, vědomi.Následně svým vědomým záměrem musíte vytvořit žhavou touhu to změnit a naplnit tyto Zlomky přeměňující energií Lásky/Světla. Vždy jsme připraveni a ochotni vám ve vašich kladných snahách pomoci, ale vy nás musíte požádat a dát nám povolení, abychom mohli posílit vaše přesvědčení a odhodlání, dát vám nezbytné znalosti a poskytnout vám rychlý test a nejlepší způsob, jak dosáhnout přeměny jednoduše a ladně..........................

Kryon - Kryon v Holandsku - 2. část

13. září 2017 v 7:37 | Lee Carroll

Kryon v Holandsku - channeling 3
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří z vás se ptali na channelování: "Kde je ten muž během procesu channelingu?" A my vám odpovídáme: Ustupuje stranou a to je pravda. Duch nepřebírá jeho tělo. Léty cvičení se Lee naučil oddat se tomu a ustoupit stranou. A co pak skrz něj prochází, to je to, co teď slyšíte. Ale na začátku to tak vůbec nebylo, protože ještě neexistovala souhra syntaxe a angličtina byla velmi špatná. Duch mu ukazoval věci, na které se pak rozpomínal a v channelingu opakoval. Nebylo to tak jako dnes, kdy přebírá poselství z druhé strany závoje tak čistě, jak jen je to skrz člověka možné. Člověk (Lee) nad tím má plnou kontrolu a tehdy ji ještě neměl - a má toho ještě víc.

Drazí, tak je to i u vás. Chcete víc. Je jedno, jaké máte zkušenosti s Duchem, je tady ten pocit, že toho je ještě víc. A přichází to doslova od vás - je to jako podání ruky: čím víc se vaše vědomí zaměřuje na to ezoterické, na to, co nazýváte Bohem, o to víc vás miluje. Sedíte tady v budově, která byla původně vybudována jako kostel. A na malbách, obrazech a často i na sochách vidíte světlo kolem hlavy, které nazýváte "svatozář": Je to symbol pro člověka, který je v kontaktu, pro člověka, který chtěl víc nebo možná zakusil euforii Boha ve svém nitru. To se dělo u prastarých a děje se to i dnes - je to něco velmi podstatného, důležitého, zásadního pro lidi mající vztah s Bohem.

Rád bych promluvil o léčení. Tentokrát to bude obtížné a důvodem je vaše vnímání. Říkám vám teď, co vidíme my, ne, co vidíte vy. Předávám vám pravdu, kterou není snadné předat. Často je jako políček do tváře logiky vašeho světa. Avšak my vám ji musíme předat, protože vypráví o velkoleposti, o které byste měli vědět.

Lidské tělo funguje zhruba jen na 30 - 35 % toho, k čemu bylo vlastně navrženo. Slyšeli jste správně. Svobodná volba ve vědomí člověka snižovala vlastní potenciál po celé věky, protože vědomí řídí zdraví. Nízké vědomí připouští nemoci a mění to, co by vlastně vaše DNA měla dělat. Ale to se teď začíná posouvat. Už jsme vám mnohokrát vysvětlovali, oč při tomto posunu jde: Lidé se začínají posouvat a vyvíjet na vyšší úroveň. Evoluce je vývojem vědomí, DNA a buněčné struktury, aby se stala výkonnější. ........................

Abraham Hicks – Přestaňte si to dělat těžší

7. září 2017 v 8:27 | Esther a Jerrry Hicks

Vše, co chcete, se k vám nakonec dostane. Otázkou je: Jak dlouho potrvá, než se uvolníte a začnete očekávat dobré věci? Konverzace o tom, co trvá dlouho, způsobí, že více věcí bude dlouho trvat. Konverzace o snadných věcech způsobí, že více věcí bude snadných. Jste příjemcem z vesmíru, a to, jak se cítíte, určuje, jak vám to chodí. Pokud máte silnou touhu po blahobytu a věříte, že si ji zasloužíte… blahobytem myslíme fyzické zdraví, hojnost, jasnost, radost, lásku a vše, co pro vás znamená dobrý život.

Myslíme tím to vše. Jste zde a chcete to vše a všechny ty věci k vám proudí, a do určité míry jim umožňujete přijít… buď těžko nebo snadno. Každé vaše slovo, každá vaše konverzace s někým jiným, každá emoce, kterou cítíte, vám ukazuje, jestli si to pro sebe děláte těžší nebo snazší. Myslíme si, že protože ke svému životu přistupujete skrze akci… když stůl někam chcete přesunout, tak ho chytnete a přesunete ho, což vyžaduje určitou sílu, a myslíte si, že stejným způsobem se věci dějí. Skrze své zaměření a akci.

Chceme, abyste pochopili, že zatímco to přesune stůl z místa na místo, vesmír takto nefunguje. Vesmír funguje na základě energetických proudů. Jak se dostanete do toku těchto silných proudů, různé věci budou fungovat pro váš užitek. Jinak nebudou. Pokud bychom byli na vašem místě, před usnutím bychom si řekli, že zítra je nový den, a ráno bychom vstali a byli bychom odhodlaní se udržovat v co nejlépe pociťujícím místě. Jak bychom začali soustavně oceňovat, drželi bychom se toho............................

Kryon v Holandsku -1

6. září 2017 v 7:20 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Nacházíme se na nádherném místě a než začneme, chceme uctít to, co se tady během věků událo - všechny události, nejen ty, které považujete za spirituální. Uctíváme také tanec, hudbu, bohoslužby, které se tu odehrály. Drazí, to vše tu zůstává a pomáhá vytvářet soutok energií, které zas podporují ty, které přijdou později.

Obvykle při prvním channelingu mluvíme o tom, že mezi vámi jsou lidé, kteří pochybují, zda je toto skutečné. Vždy se najdou takoví posluchači. Avšak dnes od toho chceme upustit a sdělit vám: Toto je mimořádná doba. Mimořádnou ji dělá to, že energie se od začátku posunu stala osobní. Mnohé z vás učili, že Bůh zná vaše jména nebo ví, kolik vlasů máte na hlavě. A přesto jste zůstávali od Boha odděleni. Říkáte: "Ach, to je pěkné, že mě Bůh tak dobře zná," aniž byste pochopili skutečné poselství, že jste součástí Stvořitele. To je totiž důvodem, proč vás Bůh zná.

Drazí, tohle není 3D, žádné lineární myšlení, není to to, kým jste. Pokusíte-li se analyzovat tvář Boha, uvědomíte si, že žádná tvář není. Stvořitel vesmíru, který sám stvořil Lásku, nemůže mít lidskou tvář. Jakou podobu má Bůh? Nic takového nemá. Pokud milovník přírody obejme nějaký strom a strom jej obejme také, pak vnímá Gaiu, vnímá krásu planety, která jej objímá a naplňuje láskou. Jak si tedy můžete dělat představu o Duchu?

Dnes se chceme ve čtyřech poselstvích věnovat jednomu tématu: Jak se vámi Bůh zabývá ze svého pohledu? Abyste to skutečně pochopili, musíte vy lidé zcela jasně vědět, že máte svobodnou volbu. Máte svobodnou volbu nevěřit ničemu, co se odehrává na tomto pódiu. Máte svobodnou volbu nevnímat doprovod, který tu je a zná vás. Máte svobodnou volbu ignorovat nabídnutou ruku Tvořivého zdroje, která vás chce zbavit únavy, všech těch problémů, které jste si dnes s sebou přinesli. Jste svobodní, všechno tohle můžete vypnout, odpojit a ignorovat. To je svobodná volba. Jste však také svobodni, abyste se zamysleli a zeptali se: "Je možné, že je Duch větší než všechno, co mi bylo řečeno? Je možné, že jsem se narodil jako velkolepá bytost a celou dobu jsem o tom vůbec nevěděl?" .................
 
 

Reklama