Channeling

Kryon v Madridu 2 - Tři návrhy pro změnu Vědomí

Čtvrtek v 8:28 | Lee Carroll

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017
Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Opět jsme dospěli k závěru dne (semináře). Věci, které dnes byly předneseny, byly předány v integritě a s láskou - hudba, informace… to vše se týká volby lidstva. Tématem dne je posun a v tomto krátkém závěru vám představím malou sérii návrhů. Jsou to věci, které jsme již říkali dříve, ale já chci, abyste je slyšeli ve vašem vlastním jazyce. Chci, abyste je slyšeli prostřednictvím mluveného slova a aby to nebylo pro nikoho jiného než pro vás. Mluvím především k těm, kteří jsou v této místnosti. Ano, později to budou poslouchat i jiní, ale tohle je pro vás. Jsem si vědom toho, kdo zde sedí. Vím o vašich záležitostech, o problémech, které si s sebou nesete. Vím o těch, kteří jsou zde a doufají, že se věci změní. Už jsem vám řekl dříve, že jsem si vědom léčitelů, kteří zde sedí a také těch, kdož jsou zapojeni do nádherné ezoterické práce. Já vím, kdo jste, drazí - ti, kteří pomáhají druhým lidem. Ti, kdo mají soucit pro lidstvo. To je stará duše. Mám nějaké návrhy a ty nejsou jednoduché, obzvláště ten první.

Chci, abyste se na moment vrátili ve svém životě. Kdy jste se poprvé učili o ezoterice Boha, o energii, o tom, jakých věci jste schopni? A od koho jste se to naučili? Mohlo to být od vašich rodičů, anebo možná od někoho jiného, od někoho, koho milujete a respektujete až dodnes. To oni vám to ukázali. Anebo jste se to možná naučili z nějaké knížky a tuto knížku si dokonce stále taháte s sebou, nebo alespoň víte, kde je. To proto, že vám pomohla začít dělat to, co děláte. Mohli byste to dokonce nazvat pravidly lásky. Meditace. To, jak postupovat soucitným způsobem… Tohle je těžké: Budete muset být ochotni a skutečně dokázat všechno toto pustit, protože tahle nová energie to všechno zcela přepíše. A je mnoho těch, kteří jednoduše nebudou schopni to udělat, pokud o tom opravdu, opravdu nebudou přemýšlet. Chtěli byste se naučit něco, co pro vás bude cenné? Něco, co se učíte každý den? Jestli se věci změní a vy budete potřebovat odhodit určité oblasti - znalosti, postupy a paradigmata - je to skoro jako byste zradili ty, kteří vás to všechno naučili. Někteří z těch, kteří vás učili, už jsou pryč. Odešli již před mnoha lety. A jestliže se změníte, bude to totéž, jako byste je zradili. A říkáte: "Nemohu to udělat, tohle mě naučila má matka! To mi řekl můj otec. To mě naučil můj učitel." A najednou je Země jiná............

Jeshua - Semínka celistvosti uvnitř Vás si přejí vyklíčit

8. března 2018 v 0:07 | Pamela Kribbe

Jeshua prostřednictvím Pamely (Egypt, prosinec 2017)

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu, abych s vámi dnes oslavoval. Ctím vaše duše a vidím ve vás všech velkolepost. Přišli jste sem do Egypta, abyste se znovu spojili s hlubší částí své duše. Je to vaše vyšší bytí, vaše vyšší vědomí, které hledáte, abyste ho vyjádřili a zprostředkovali Zemi. Není žádná náhoda, že jste zde právě v tomto čase, protože existuje touha, toužení ve vašem srdci spojit se s tím, kým skutečně jste. Často se cítíte zlomení či nekompletní. Jako byste neměli plný přístup ke svému vnitřnímu vědění a své tvořivé síle. Vzpomínáte si někde hluboko, jaké to bylo mít tuto tvořivou sílu a toto vnitřní vědění a proto ho stále hledáte.

V dnešním světě jste díky výchově a vzdělávání, které přijímáte, od svého vnitřního já odvráceni. Rozvinuli jste osobnost, která je zaměřená převážně na vnější svět a společnost. Vy jste však probuzené duše a nejste schopni plně zapomenout na to, kým ve skutečnosti jste. Proto se uvnitř cítíte rozpolcení a většina z vás to cítila již od dětství. Abyste plně vstoupili do skutečného já, potřebujete se osvobodit nebo se vzdálit od sebe sama, od mnoha představ, které jste se naučili. Potřebujete učinit krok zpět nebo se rozloučit se způsoby, ve kterých jste vyrůstali. Často se necítíte dobře s druhem vzdělání, které jste přijali nebo s pracemi, které vykonáváte. Část vaší duše, která vás volá vás vede pryč od běžných způsobů přemýšlení, od lidské společnosti. Tak se zdá, že volání vaší duše vás vede do prostoru osamělosti a separace. Chcete být vyživováni druhem energie a vibrace, která se zdá být v tomto světě nedostupná. Když vstoupíte do tohoto prostoru osamělosti, který je ve vašem životě časem nevyhnutelný, jste hluboce vyzýváni. Přesto je tento prostor samoty, pocitů odlišení od hlavního proudu vědomí branou do vědomí jiné úrovně.

Nyní vás žádám, abyste se spojili s částí vás samých, která se necítí dobře, která nesouzní s realitou, v které jste. Vnímejte, jak se cítíte nepochopení, jak jste během svého života postrádali uznání druhých lidí. Vnímejte svou vlastní samotu. Často jste se snažili s touto samotou bojovat a hledali odpovědi uvnitř světa. Nyní vás žádám, abyste byli plně přítomní a uvědomili si svoji osamělost v sobě. Běžte dovnitř svým vědomím a vnímejte své tělo zevnitř. Vnímejte smutek ve svém srdci z vašeho odpojení od jednoty, celku. Existuje část vás, kterou můžete nazvat svým vnitřním dítětem, které se cítí uvnitř této reality neuvěřitelně ztracené a zmatené. Je velmi důležité, abyste toto dítě znali a spojili se s ním. Spojte se tedy s ním a vnímejte uvnitř svého těla, kde se nachází.....................

Abraham - Řiďte se impulsy jako děti

7. března 2018 v 16:51 | Esther Hicks

Tuto interakci jsme si velmi užili. Cítíme, že vaše vibrační frekvence se posunula. Cítíme mnohem větší rezonanci mezi vámi a vaším vnitřním bytím. V důsledku toho se ve vašem životě určité věci změní. Ihned si toho všimnete. Jak si spojíte změnu své vibrace se změnou, která se odehraje ve vašem životě, pak budete žít novým způsobem. Přistupujte k tomu hravě. Není na tom nic těžkého. Chceme, abyste ke všemu přistupovali lehčeji. Toužíme, abyste z dnešní konverzace cítili jednoduchost vesmírných zákonů.

A jednoduchost vašeho systému vedení a to, jak je vám k dispozici. Něco jako novou hračku. Esther svému vnukovi koupila obří auto na dálkové ovládání. Byli v Utahu a on se nemohl dočkat, jak si s autem bude hrát ve sněhu, protože s ním chtěl jezdit ve sněhu, po kamenech a zažít s ním různé věci. Jednoho dne, asi v 10 hodin večer, Lukova máma se ptá: Viděla jsi Luka? Esther na to: Není tady. Je tam? Je nahoře?
Doma ho nemohli najít. Jeho boty byly také pryč, jeho rukavice taky, bunda taky a auto také. Ihned věděli, že je venku v 10 večer při teplotě -3 stupňů, a že si hraje s tím svým autem. Tak šli za ním ven, vánoční světla svítila na sníh, a on si velmi užíval hraní si se svou novou hračkou.

Učil se nové věci, učil se to auto kontrolovat… nikdy předtím si s ničím nehrál ve sněhu. Nepotřeboval, aby ho někdo pozoroval, aby někdo věděl, že tam je, od nikoho nic nepotřeboval… byl jen sám se svým autem a bavil se. S tímto jste přišli do tohoto života. Nepotřebovali jste, aby vám máma říkala: "Nechoď ven do zimy! Nepotřebovali jste, aby vám babička říkala: "Je už večer, počkej na ráno." Namísto toho se jen řídil svým blahem a to přejeme i vám. Když Esther a Tracy šli za ním ven do sněhu, objevili nejblaženější, nejmagičtější moment jejich života. Pro ně to bylo také něco nového. Kdo si hraje ve sněhu v noci a zimě?

Lidé, kteří se řídí svým blahem… Někdy to, co chcete, je na místech, která jste si z irelevantních důvodů zablokovali. Když se dostanete do souladu a harmonie, a jste ochotní se řídit impulsem jako nemoudré děti, kdy jste ochotní se řídit impulsem namísto logikou a rozumem, když jste ochotní se řídit impulsem s rizikem, že si způsobíte potíže u těch, kteří od vás chtějí opak, když budete ochotní se řídit svým blaženým impulsem, objevíte magii… ve sněhu nebo kdekoliv, kde budete. Vaše vnitřní bytí o vás všechno ví. Vše. Vaše vnitřní bytí ví, kde jsou věci, které budete mít nejvíce rádi, a jak blízko k vám jsou.
A neustále vás pobízí k dalšímu kousku a kroku, ne protože jedna věc je nezbytná, abyste se dostali k další, ale protože tento krok je příjemný. Jak najdete krok, který je příjemný, tak další vám bude snadněji k dispozici. To je to, co lidé mají nejvíce potíže od nás uslyšet, protože je to téměř opak toho, co jste se učili a snažili uplatňovat většinu svého života, Pokud z toho máte dobrý pocit, je to dobré.

Řiďte se dobrým pocitem a stabilizujte se v něm a sledujte řadu dobrých nápadů a dobrých výsledků a dobrých uvědomění a dobrých manifestací, ze kterých se budete cítit dobře, které se ve vašem životě odvinou. Pak buďte připraveni na ty, kteří moc nechápou, jak to funguje, že vás budou trochu kritizovat, protože vy budete žít kouzelný životě a oni nebudou chápat, proč jste neustále šťastní a věci vám vždy vychází. Kousek po kousku jim pomůžete pochopit, že takoví jste. Že na tohle jste přišli. Rozhodli jste se realizovat život, ze kterého máte dobrý pocit. Rozhodli jste se dovolit životu, který vás chce, aby vás měl. Rozhodli jste se dovolit dobře pociťujícímu životu, aby vás měl. Je zde pro vás spousta lásky.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Nové akášické vzpomínky

7. března 2018 v 16:46 | Lee Carroll


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 23. července 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Channelingy druhého dne obsahují vždy energii, která první den ještě není přítomna. A velmi často jsou i poselství jiná, jak tomu bude i v tomto případě. V této skupině jste spolu strávili hodně hodin a studovali něco neuvěřitelného: jak si ve svém vlastním životě a srdci vytvořit symbiotický vztah mezi částmi, z kterých vzniká soudržnost (koherence). A v tom teď budeme pokračovat. Tento channeling je pro vás v této místnosti, i když jej později uslyší i ostatní. Avšak toto je přítomnost a proto se můžete zaposlouchat do něčeho, co je určeno pro vás.
V oblasti ezoteriky s channelingy, jasnovidectvím, léčením, s tím vším, co jste, v co věříte a na čem pracujete, existují věci, které znějí pravdivě. A dnes večer bych chtěl k těmto pravdivým věcem přidat něco, abyste si zodpověděli otázku: "Kdo skutečně jsem?" Drazí, musíte ustoupit stranou. Je to cvičení koncentrace.

Rád bych, abyste na chvíli ustoupili stranou, od všech svých myšlenek o tom, kdo jste, co je skutečné a co bude následovat. To jediné, čím teď právě jste, je člověk sedící na židli.A všechno to ostatní - radosti, starosti, časové plány - prostě odložte stranou. Zakrátko si to zas můžete vzít zpátky. Rád bych, abyste se jen na chvíli vznášeli ve svém vědomí. Vím, kdo jste, a přál bych si, abych vám mohl předat to, co vidím a cítím. Možná to v tomto prostoru, který jste si pro sebe vytvořili, i uvidíte. Jako první, staré duše, bych vám chtěl sdělit něco, co možná trochu tušíte. Jste všichni vzájemně spojeni, spřízněni. Staré duše, které prožily tucty, stovky nebo dokonce i tisíce životů, potkávaly na své cestě také jiné staré duše. Není to tak těžké pochopit, možná jste už dřív nějakým způsobem žili spolu, přestože jste vstoupili do této místnosti a odejdete z ní, a už se třeba nikdy nepotkáte, nepoznáte bratra nebo sestru, nebo ty, kteří padli vedle vás ve válce, nebo ty, kteří vám pomáhali při porodu vašeho dítěte. Vidíte, přicházíte a odcházíte jako jedna rodina starých duší, a nádherný plán mezi vámi je takový, že až nastane čas, uvědomíte si to..........

Kryon - Marshmallow Messages – Únor 2018

6. března 2018 v 8:08 | Lee Carroll

KRYON MMM 07. 02. 2018 - STÁT SE MULTIDIMENZIONÁLNÍMI
Energie na Zemi se mění pro vás! Právě teď máte větší schopnost pokročit ve světle než kdykoli dřív. Nyní je vám dostupná schopnost (připraveni?) stát se multidimenzionálními.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova živého channelingu "Stát se multidimenzionálními"


KRYON MMM 19. 02. 2018 - JÁ JSEM
Pokud je Bůh skutečně Bůh, pak je Bůh živý coby Stvořitel, coby JÁ JSEM, nikoli JÁ BYL! JÁ JSEM znamená přítomného (současného) Boha, nikoli minulého. Představuje Boha se současnými, nádhernými a láskyplnými informacemi. Není to Bůh z knihy napsané před tisíci lety. Drazí, v knize je historie! Bůh je živý ve vás!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk


KRYON MMM 26. 02. 2018 - CO TO ZNAMENÁ?
Stále máte 24 párů [chromozomů], ale jeden z nich není viditelný, tak jako není viditelná ani gravitace nebo magnetické pole. Tento velmi zvláštní 24. pár je plně multidimenzionální a proto vaše DNA může skutečně ovlivnit pohyb elektronu v kvantovém poli.
Co to tedy pro vás znamená? Znamená to, že máte schopnost sami sebe dostat z lineárního myšlení, z toho, co vás vždy vedlo přímo do války a disfunkce! Chápete to? Nikdy jste nebyli dost moudří na to, abyste pochopili, kdo skutečně jste. To se nyní mění.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu

Zdroj: https://www.facebook.com/kryoncesky

Abraham - Kontrolování manifestací

4. března 2018 v 9:09 | Esther Hicks


Sedíte v místnosti s doktorem a on vám dává diagnózu, kterou nechcete slyšet. Víte, co si myslí. Je to dobrá chvíle, se zeptat: Co si myslíte? Příšerná chvíle… protože on vám chce říct, co si myslí. Ale to, co si myslí, nic neznamená… nemá to nic společného s vaším vortexem. Nemá to nic společného s tím, co tvoříte. Takže se ho zeptat, co si myslí… tím si sám způsobíte potíže. O čem tedy s doktorem budete mluvit? Máte děti? Slyšel jsem na zahradě štěkat psa, když jsem s vámi byl na telefonu… máte psa?
Můžu vidět fotku vašeho psa? Máte toho dnes hodně? Jinými slovy… držte se mimo téma. Pokud si jste jistý, že nedostanete odpověď, kterou chcete slyšet. Jak uděláte svou vortexovou práci, dobrovolně vám řekne, co chcete slyšet. Chápete, co tím chceme říct? Vše je takové.

Můžete kontrolovat každou manifestaci… můžete kontrolovat zpětnou vazbu od každé osoby, můžete kontrolovat zpětnou vazbu od vesmíru, od všeho. Vesmír vám dodává ne realitu… není žádná statistika nebo realita, která by pro vás něco znamenala. Vesmír vám dodává jedinou věc… to, co chcete, do té míry, do jaké to umožníte. Nejste rád, že to víte? Nezačínáte cítit sílu toho, kým jste.
Můžete kontrolovat vše… není nic, co by bylo mimo vaši schopnost kontrolovat Nemyslíme násilně kontrolovat, ale kontrolovat ve smyslu ladění své vibrace na frekvenci, na které můžete získat manifestační zpětnou vazbu toho, co chcete. Na co jste se ptal? Jak dlouho to potrvá? Chcete to říct jinak? Jelikož nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat, jelikož si jsem jistý, že se tam nakonec dostanu, moje otázka je: Souhlasíte se mnou, že se tam nakonec dostanu?

Host: Souhlasíte?

Abraham: Nejste jedinou výjimkou v celém vesmíru. Rozhodně.
O tom není pochyb. Když po nás moc chcete, abychom vám to řekli, protože to chcete slyšet, tak nehledě na to, co říkáme, vy to stále neslyšíte. Víte, že neexistuje na světě dostatek ujištění pro někoho, kdo nevěří? A neexistuje dostatek negativní zpětné vazby, která by vám zabránila získat cokoliv, čemu věříte. Je tak vzrušující sledovat, jak se lidem rozsvítí.. překvapuje je to. Vidět je, jak něčemu nevěří, a pak spatřit úsvit jejich víry. Obsype vás husí kůže, jak si uvědomíte, dostal mě… promítá vše, co si myslí, na všechny ostatní, co zná, ale on právě dostal mě v mém jedinečném souladu se Zdrojem a mé schopnosti být, dělat nebo mít cokoliv, co chci. Postupně uslyšíte mnohem více. Dobrá chvíle na přestávku.

( Zdroj: https://abraham-hicks.cz )

Abraham - Je to hotové! ( Téma: Vztah )

27. února 2018 v 22:23 | Esther Hicks


Téma: Vztah. Téma: Muž, kterého si přitahuji. Téma: Moje životní zkušenost s touto osobou a jak se dáme dohromady, budeme nadále růst. Téma: Je to hotové. Začněte tady a mluvte o tom. Když říkáte "Je to možné," ve skutečnosti říkáte: "Vím, že to může být, ale není to," to je vibrace, která za tím tvrzením stojí. Chceme, abyste se k tomu postavila s tím, že je to hotové. Je v pořádku říct, že je to hotové, i když se to ještě nematerializovalo, ale není v pořádku říct: "Je to hotové a nemůžu to najít." Když říkáte: "Chci si to přitáhnout," to zní, že je to někde jinde, než kde se nacházím.
Když říkáte: Moje vyšší já se už stalo tímto vztahem, a mně stačí se jen sladit s tou vibrací… cítíte, jak je to odlišné, než říct: Někde tam venku je partner a nemohu ho najít. Potřebuji ho někde najít. Jakou seznamku mám použít? Vím, že ten člověk je někde venku, ale nemohu… Když pochopíte, že je to už hotové… udělala jste veškerou práci. Je to tam, je to hotové, je to kompletní. Jak si to uvědomíte, tak to k vám přijde rychle, ale dokud to vnímáte jako ztracené nebo nekompletní, tak máte jiné očekávání a nedovolíte si to přijmout.

Pokud se zaměříte na přítomnost svého partnera namísto jeho absenci, zaměřte se na přítomnost peněz, o které jste požádala namísto na absenci peněz. Přijměte, že je to hotové, a pak dělejte, co můžete, abyste se s tím sladila. Vnímejte, jak je to mnohem snazší. Je to hotové. Práci jsem udělala. Žiji život, potkala jsem lidi, dala jsem vzniku touhám, zažila jsem dost věcí, abych věděla, co nechci, tak vím, co chci, více jsem se sladila s tím, kým jsem, vím, kdo jsem, jako bytost energie Zdroje. Jsem připravená být příjemcem této věci, kterou jsem si už vytvořila. Moji prací je dovolit si přijmout to, co je už hotové. Je to už hotové.

Přistupujte k tomu takto… je to hotové. Pokud je něco hotové, nemáte k tomu jiný přístup, než když to není hotové? Když to není hotové… "Kam mám jít? S kým mám mluvit? Co mám dělat? Jak se mám cítit? Co mám říkat?" Když je to hotové, je to hotové. Je to hotové, je to hotové… co to znamená? Když je to hotové, nemusíte se více snažit. Jen s očekáváním sledujete, jak se to ve vašem životě odvine. Je to hotové. Když se vy lidi setkáte, většina z vás je na jiném místě v odlišný čas, a tak většina vašich vztahů je o tom, co to je, ne o tom, čím je v tuto danou chvíli. Cítíte to? Je to hotové. Je to hotové. Jak se ti daří v tom vztahu? - Skvěle. Jaký je? Báječný. Jaký je to pocit? Zdraví. Humor. Naplnění. Uspokojení. Jakmile začnete rezonovat v tom, jaký je to pocit, mít skutečně dobrý vztah, ukáže se v plné manifestaci. Dokud to neuděláte, nemanifestuje se. Musíte si stabilně udržet vibraci toho, co chcete.

Neděláme si srandu… je to hotové. Shromáždili jste data, stanovili si záměr, a je to lahodné a báječné. Jen se s tím musíte vibračně sladit. Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte, jak jste v tom vztahu. Jaký je to pocit, v něm být? Když se ho snažíte vidět, a nevidíte ho, vibrujete na frekvenci nedostatku. Zaměřte se na to, co víte. Jaký z tohoto vztahu máte pocit? Co je v něm pro vás? Proč si chcete plně manifestovat tuto vibrační věc, kterou jste si už vytvořila? Proč chcete, aby rozkvetla do něčeho, co dokážete vnímat svými smysly?

Konverzace je báječná s někým, kdo je na stejné vlně. I když jsme žili odlišné životy, je to, jako bychom dospěli stejných závěrů. Cítím, jak vesmír zorganizoval naše setkání. Jsme pro sebe dokonalí. Je báječné, být v tomto vztahu s vědomím své síly, a jak vesmírné síly nás daly dohromady. Miluji to. Miluji tuto konverzaci… miluji být s tebou v místnosti. Miluji být s tebou v místnosti… miluji vědění, že později budeme spolu. Miluji vědění, že nesejde na tom, když nejsme… miluji pocit úplnosti. Musíte najít takovou rezonanci, že o tom budete myslet, že to budete předstírat, představovat si to, vyžívat si tu lahodnost toho, cítit hotovost toho, tím, že budete mluvit o dobré práci, kterou jste udělala. Dovolte si být příjemcem své dobré práce.

( Zdroj: https://abraham-hicks.cz )

Kryon - Lidská duše – 2. část

27. února 2018 v 22:14 | Lee Carroll


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, NSR 30. dubna 2016

Lidská duše 4 - Uvědomění duše

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci pohovořit o uvědomění duše. Po tom všem, co jsme říkali, vnímáte ji? Uvědomění duše směřuje od člověka k duši, protože ve vás je vědomí, které vám umožňuje uvědomovat si něco, vnímat. Je to něco, co ve vás říká, že toho musí být víc: "Vím to, je to něco krásného, mírumilovného, co doslova volá a je tady." Někteří si to uvědomují, ale mají pocit, že je to něco, kvůli čemu je třeba přepnout spínač, aby pro to nastal správný čas. Když jste (včera) opustili toto místo a jeli domů, zmizelo to. Mimochodem, je to něco, co vás učili. Je to předsudek, který vychází ze způsobu, jakým žijete: máte čas pro jídlo, čas pro uctívání a čas pro práci. A tak jste tady a přepnete spínač, protože je v pořádku takto vnímat duši. Někteří z vás si však uvědomují, že by to mohlo trvat pořád. Jaký to koncept, že by se tento pocit, který si teď uvědomujete, mohl pokračovat i v běžné konverzaci, na cestách, během jídla. Už to tak vnímáte?

Na této planetě je nová energie, která oslovuje mnoho lidí. Nikdy je nenajdete v místnosti, jako je tato, aby poslouchali channeling, ale možná mají svou duchovní zkušenost, kterou nikdo nevidí. Stávají se mírumilovnějšími, radostnějšími, uvolňují se, žijí déle. A nemají ani ponětí, proč - že se propojili s něčím, co je božské a krásné. Duši nebo vyšší já lze metaforicky přirovnat k vodovodnímu kohoutku uvnitř vás, který je třeba otočit, aktivovat, pevně stisknout se záměrem otevřít jej a když to uděláte, pod tlakem to do vás začne proudit a vy nemusíte už nic dalšího dělat, jen být vědomý se záměrem, že je to přesně to, co chcete. Tohle vám nebylo vštípeno. Pro mnohé je tento kohoutek zrezivělý. Pro některé tam žádný kohoutek nemůže existovat, ani tam nikdy nebyl. Je to záležitost svobodné volby, drazí, ale v nové energii to už začínají odhalovat zejména staré duše. Někteří trochu pootočí kohoutkem, aby zjistili, co to je, a uvědomí si, že je to dobré. Jakou představu o tom máte právě teď? Mohlo by to být něco mnohem většího? Nemůže vás to jen změnit, ale udělat vás lepšími. Už jsme vám dříve říkali, že lidská duše je ve vašem nitru. Je ve vaší DNA. A to znamená, že nemůžete oddělit své zdraví od radosti. Až začnete otáčet kohoutkem, začnete si víc uvědomovat, co tam je. Každá buňka vašeho těla bude vědět, co jste udělali. Začnou se dít věci, týkající se vašeho fyzického těla, které jste nepovažovali za možné: tolik problémů, které jste během života řešili, návyky, kterých jste se chtěli zbavit, nebo věci, které jste tolik let dělali určitým způsobem, a tvrdili jste, že není možné je změnit. Až si začnete uvědomovat, že máte multidimenzionální duši, ty návyky prostě zmizí. Je možné po tolika letech změnit biologii uvnitř vás? Odpověď zní: Ano. A nemusí to být zrovna zázračné.......................

Abraham - O zdraví a smrti

23. února 2018 v 7:29 | Esther Hicks

Host: Mám pocit, že jedna z oblastí, kde je těžší používat Abrahamovo učení, je zdraví a lidské tělo, jak říkala paní před půl hodinou. Jsem mimochodem lékař. Někdy je těžké používat…
Abraham: Věříte jako lékař ve schopnost těla, být zdravé, nebo v jeho sklon k nemoci? Co je vaše nejsilnější přesvědčení?
Host: To první.
Abraham: Protože když jste lékař, je těžké udržet svou víru ve zdraví, když za vámi chodí jen nemocní lidé. Ano, neustále ošetřuji nemocné lidi. Mohou ve vás vyvolat mylné přesvědčení. Ano. A nemáte čas, abyste zjistil, že se rozhodli mít tuto zkušenost, nebo že byli odpojení… na to nemáte čas, vy akorát vidíte manifestaci, a nemáte moc šanci jim pomoct změnit vibraci, že?
Host: Ne.
Abraham: Možná chcete být lékař, který chápe… nemusíte to nikomu říkat. Lékař, který chápe proudu energie, a necháte vše, co vychází z vás, aby bylo o vašem vědomí jejich zdraví, aby to byl vliv, který posilujete, když jsou s vámi.
Host: To bude mým cílem.
Abraham: Viděl jste dost nemocných lidí, abyste si vytvořil velkou kupu zdraví. V meditaci jste naladěn a v této chvíli víte o zdraví fyzična. Víte, že fyzično je rozšířením Zdroje a znáte inteligenci buněk, a znáte znalosti Zdroje a vnitřního bytí. Takže víte, co proudí, a jste na to naladěný, a pak přijde někdo nemocný a řeknete si: "Ach… ne vy! Nenuťte mě o tomto mluvit Nenuťte mě, abych věnoval pozornost něčemu jinému, než co vím." Nemusíte… můžete je potkávat a uvnitř sebe vědět, a můžete si začít všímat… do určité míry si už všímáte… moci svého vlivu. Moc vašeho vlivu, protože věříte ve zdraví.
Host: Ano, věřím.
Abraham: Lidé si tvoří nemoci, protože potřebují záminky, aby odešli z tohoto života.
Host: To byla moje další otázka… proč se manifestují nemoci? Akutní nebo chronické. Je to kvůli odporu? Je to kvůli tomu, že si to lidi vybrali?
Abraham: Může to mít spoustu důvodů… jedinci mají různé důvody, ale jeden faktor… téměř všichni věří, že smrt je něco nechtěného. Usoudili jste, že jelikož ji nechcete pro sebe a téměř nikoho jiného… kromě toho jednoho člověka, jednoho souseda… ale nechcete smrt. A protože ji nechcete, normální člověk totiž říká, že smrt je špatná. Když něco, co je nevyhnutelné, nazvete špatné nebo nesprávné, protože všichni víte, že jste přišli do tohoto života pro krátkou zkušenost měnění myšlenek do věcí, ale máte tuto věc, kterou všichni nazýváte špatnou, a tak ohledně ní máte smíšenou vibraci.
Čtěte také: Abraham Hicks - O reinkarnaci zvířat a životní energii

Když se přirozená zkušenost žití života a znovu vynoření do nefyzična a pak návrat do fyzického těla, a pak znovu vynoření do nefyzična… tento přirozený cyklus, který byste mohli vnímat velmi dobře, jako zvířata, která takto žijí… nedělají si ze smrti starosti. Jen žijí život. Pokud jste je neochočili a ony nebyly vámi ovlivněny. Vytváříte si logický způsob, jak ze života odejít. Je pro vás těžké říct svým blízkým: "Hele, byla to zábava… mějte se."

Musíte jim říct: "Nechci odejít. Protože se je snažíte uspokojit. "Nechci naplnit svůj přirozený proces života." To oni moc dobře nepřijímají. Tak musíte mít dobré záminky. "Ten kamion byl dost velký, když mě přejel." Nebo, nebo, nebo… Je to zbytečné… Můžete být šťastní, zdraví, šťastní, zdraví… mrtví. Šťastní, zdraví, šťastní, zdraví… mrtví. Mrtví! Ne "mrtví" :-(, ale "mrtví" 🙂
Žádná smrt není. Proto většina lidí není ohledně ní velmi záměrná. Abychom to radostně zakončili… všichni zemřete. Chceme, aby se vám to líbilo.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Solara - FRAGMENT REPORTU NA ÚNOR 2018 - Vynoření branou zatmění Slunce

22. února 2018 v 8:51 | Solara

Na začátku roku 2018 byl mocný příliv Nové Reality AN. Ten nás tlačil do úplně nového frekvenčního pásu, který obsahuje pravá spojení a nádherné nové příležitosti, o kterých jsme ani nevěděli, že existují. Náhle jsme vstoupili do naprosto nové Éry. Je to pravda, ať už to cítíme nebo ne.
Vynořuje se naše Nová Mapa a začíná být jasnější. Pro ty z nás, kteří už na Nové Mapě jsou, je to jako bychom se nečekaně vynořili z mnoha let obrovského úsilí a výzev. Je to jako opustit poušť a přijet do zelené oázy plné ovoce a květin nádherných a zářivých barev.
Rok 2018 je jako nádherný rok plný nadčasové magie a dá se čekat, že zrodí vzrušující možnosti. To nám může připadat trochu divné, protože, když se díváme na zrychlující se události ve vnějším světě duality, hodně věcí se zdá mnohem horších. Vidíme, jak se to děje, ale je to s pocitem oddělení, protože to není to, co cítíme. Cítíme stále sílící rezonanci Pravdivosti. Cítíme Lásku a víc Lásky. Cítíme prohlubující se soucit u více a více lidí. Cítíme jedinečně nádhernou energii AN, jak nás objímá. A víme, že VŠECHNO JE DOBŘE.
Únor je plodný měsíc monolitických změn a velkolepého hnutí na mnohačetných úrovních. Je to pokračování ohromných energetických posunů, které začaly na začátku roku. Je zde zvýšená frekvence mocné Čisté Pravé Lásky, která je stále silnější. Tato řeka Čisté Pravé Lásky tak zaplavila staré břehy, že není ani vidět, kde řeka lásky bývala............

Kryon - Lidská duše – 1. část

20. února 2018 v 22:41 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, Německo 30. dubna 2016

Lidská duše 1 - Esence duše
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Do vašich uší proudí příval frekvencí, které se v nich velmi strukturním způsobem shromažďují jako částice, odkud jsou vysílané do mozku. Synapse a neurony začínají pracovat a tím dochází ke vnímání hudby (channeling doprovází hudba R. Coxona - pozn. překl.) Navozuje náladu, emoce a možná může i změnit osobnost. Všichni vědí o síle hudby. Odkud pochází? Odkud se vzala v evoluci savců? Trvalo tisíce a tisíce let, než se objevili lidé, a vy mluvíte o různých stádiích, v jakých to probíhalo. Ve kterém okamžiku evoluce k tomu došlo? Hudba do vás proudí a může vás zklidnit. Rád bych vám sdělil jednu pravdu, kterou se dnes budeme zabývat. Přišli jste na tuto planetu s něčím, co je neobvyklé a zvláštní. Nemá to nic společného s evolucí lidského druhu. Je to jiný druh evoluce. Zahrnuje vědomí duše, vaše ocenění toho, co slyšíte, co nazýváte hudbou, co přichází z mé strany závoje.

Drazí, tohle je channeling. Pro některé z vás je to něco nového. Je skutečně možné, aby lidská bytost, sedící tady na židli, odsunula své plné vědomí stranou a s uznáním, dovolením a láskou umožnila skrz sebe promluvit hlasu z druhé strany závoje? Vždycky se ve skupině posluchačů najdou tací, kteří řeknou: "Ne." Takové rozhodnutí je produktem vašeho vnímání. Vaše vnímání vychází z reality, ve které žijete, a z toho, co vám kdysi řekli ti, které respektujete. Máte svobodnou volbu, abyste se sami rozhodli, zda chcete poznávat všechno to, co vám stále opakujeme. Nevycházejte z toho, co vám říkali, ale vycházejte z toho, co cítíte. Máte svou vlastní mysl a je to posvátná část Boha. Stejně jako se hudba dotýká neuronů ve vašem mozku, nechte energii tohoto channelingu dotýkat se vašich ezoterických multidimenzionálních částic, abyste mohli poznat, že je to reálné, že je to krásné.

Drazí, myslíte si, že jste publikum, které naslouchá muži sedícímu na židli, a nemáte ponětí o tom, že to jsou poselství pro vás osobně. Nejste tu vy a ten muž na pódiu, místo toho tu splýváte s vědomím tady a tam. Tohle se může dít jen u lidí, protože máte něco, co nikdo ze savců nemá. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu a ten obraz je soucit, láska, vyrovnanost, moudrost, porozumění a krása. Dnes vám chci předat tři channelingy, které se budou týkat duše. Chtěl bych ten první pojmenovat Esence duše, druhý Cestování duše a třetí Postoj duše. Nebudou to nijak dlouhé channelingy. Rád bych, abyste si vytvořili nějaký obraz, nějaké místo, abyste svým duchovním zrakem mohli vidět obraz toho, co vám budu říkat, abyste si utvořili osobní zkušenost......................

Abraham - Přichází první myšlenka nebo pocit?

20. února 2018 v 9:16 | Esther Hicks

Host: Mohu se zeptat na jednu malou otázku? Chci se zeptat, jestli pocity vždy následují za myšlenkami, nebo někdy myšlenky následují za pocity?
Abraham: Myšlenka je důvodem za vibrací. Pocit je reakcí na to obojí. Jinými slovy… pokud by vaše vnitřní bytí nemyslelo, jakákoliv vaše myšlenka by byla bez pocitu. Pocit vám ukazuje, do jaké míry jste sladěná nebo nesladěná s myšlenkami Zdroje.
Je to propojené. Pokud by Zdroj nemyslel, mohla byste myslet cokoliv bez pocitu. Ale protože vaše větší část myslí a vibruje, tak na vaší vibraci záleží, protože má vztah. Vibrace Zdroje a vaše vibrace , tzn. myšlenka Zdroj a vaše myšlenka jsou důvodem za emocí. Protože emoce souvisí se vztahem mezi těmi dvěma vibracemi. Pokud myslíte jako Zdroj, cítíte ocenění, lásku… cítíte se hravě a vášnivě.
Pokud milujete, jste v souladu se Zdrojem, pokud nenávidíte, tak nejste. Pokud sami sebe milujete, jste v souladu se Zdrojem, pokud se nenávidíte, nejste v souladu. Jinými slovy… Ano, emoce vždy následují… ale je těžké poznat, co přichází první, protože myšlenka, pocit, myšlenka, pocit… nedokážete přestat myslet a cítit, takže moc nesejde na tom, co přišlo první. Záleží na tom, že to, jak se cítíte, vám ukazuje, jestli jste v souladu, nebo ne.

Logicky řečeno, pokud budete cítit negativní emoci, logika vám říká: Necítím myšlenku jako Zdroj. Možná bych měla zkusit myslet na to jako Zdroj. My na to: To je dobrý nápad, jen ne vždy možný. protože myšlenka, kterou nabízí Zdroj, je velmi vysoce vibrační a čistá. Esther více než jednou byla na nás naštvaná, protože jsme nepřišli za ní dolů a nemysleli s ní… "Bylo by snazší, Abrahame, kdybyste ve svém myšlení nebyli tak čistí. Nechcete se jen trochu přidat ke mně k mým negativním myšlenkám?"

Nikdy to neděláme, protože někdo musí nastavit vibrační standard. A váš vnitřní Zdroj ho nastavuje. To jsme vám říkali předtím… zaměřte se obecně. Pokud budete myslet obecně, je snazší se odpoutat od intenzity toho, co vás drží odděleně od vašeho vnitřního Zdroje.
Jerry a Esther měli minulý večer večeři s přáteli, kteří říkali… Jerry a Esther o tom několikrát mluvili… mají něco, co si často navzájem říkají, co říká: "To je nepodstatné To pro mě není podstatné." Je to způsob, jak zjemnit, jak deaktivovat, jak udělat nedobře pociťující myšlenku méně aktivní. Esther běžně říká: "Nemusím na to nyní myslet." Nebo: "Zamyslím se nad tím později. Nemusím na to myslet nyní."

Cokoliv, čím by mohla uvolnit vibrační aktivitu. Jak se po přestávce vrátíme, začneme tím, že… když máte myšlenku, ta myšlenka vibruje, a když se nadále na ni zaměřujete, začne vibrovat silněji, dokud brzy nebudete mít jen aktivovanou myšlenku, ale myšlenku, která je dominantní. Když myslíte myšlenku dostatečně dlouho, že se stane dominantní, stane se přesvědčením, což znamená, že je snadné ji nadále myslet, jen protože se z ní stane vibrační návyk. Chceme vám navrhnout… vaše otázka to uvádí do dokonalého kontextu… že je snazší přestat úplně myslet, než vzít myšlenku, kterou jste mysleli dlouho, a změnit ji.

To jsme mysleli dříve, když jsme mluvili o všech možných myšlenkách, které byste mohli roztřídit a rozhodnout se, které chcete, což by vám dlouho mnohem déle, než jaký čas tady máte. Nebo si můžete poslechnout něco, co vás uvolní a pomůže vám se odpoutat od myšlenek, což umožní vaší vibraci se přirozeně posunout do nového místa, a pak nechte tu novou vibraci být důvodem pro myšlenky, které myslíte.
Nejste hrdá na otázku, kterou jste se zeptala? Byla to báječná otázka. Protože kdybyste si v té situaci nasadila sluchátka a poslechla si hudbu a dechem se dostala do souladu a do uvolnění odporu, a uvolňovala postupně myšlenky, a už nedělala to, co vás udržuje v odporu, vaše vibrace se zvýší, a jak se zvýší, váš bod přitažlivosti vám přinese myšlenky, které se s ní budou shodovat. Co je tedy správné? Co je správná odpověď?

Obě jsou pravdivé, ale která je správná? "No, Abrahame, myslím si, že chcete říct to, že bych měla myslet méně a více cítit, a nechat, aby mě můj vortex navyknul na frekvenci, která mi dodá smysluplné myšlenky. Dobrá chvíle na přestávku.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

AA Michael - OBJÍMAT VŠECHNY TVÁŘE BOŽÍHO VĚDOMÍ

15. února 2018 v 14:25 | Ronna Herman

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny únor 2018
RONNA/SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, mezi masami probíhá velké vřava/stržení- mezi těmi, kteří až doposud nebyli připraveni naslouchat vnitřnímu nutkání Ducha nebo se ponořit do mystérií tvoření. Frekvenční vzorce nového Božího Plánu začínají na proudu změny plynout do vaší vědomé pozornosti. Řekli jsme, že jste byli velmi stateční, když jste vystoupili ze své zóny pohodlí, z plynutí oblíbených druhů víry vědomí mas do nejistoty neprobádaného území. Byli jste ochotni čelit výzvám a nenechat se odradit těmi, kteří říkali, že nemáte pravdu, že jste zlí nebo vás nazývali "snílky". Dokazujete, že to, co jste přijali za svou pravdu opravdu funguje, a potvrzení je konkrétní a viditelné, aby všichni viděli, že nemůže být žádných pochyb. Strach je to, co nejvíce odrazuje od změny, ale vy jste si ochočili své strachy a víc a víc vás vstupujete do své síly

.Pokaždé, když navštívíte svou Pyramidu Moci/Světla Páté dimenze, stanete se více adeptem ve vstupování do darů Stvoření a jejich čerpání a užívání. Postupně přinášíte zpátky stále více vzácných, neprojevených Adamantinových částic Světla Stvořitele, abyste jimi byli naplněni, vstřebali je a začlenili, a sdíleli. Vizte tyto proudy Světla, jak po spirále sestupují dolů do fyzických říší vyjádření, jak jsou postupně zřejmější a pod vaším vedením přijímají formu prostřednictvím vašich vizí, snů a jasného záměru. Mnoho z vás se naučilo disciplíně nezbytné k tomu, aby své vize udržely bez vlnění, a učíte se, že zázraky zhmotňování probíhají každou jasnou myšlenkou, každým krokem nebo akcí a každým dnem. Neexistují žádné zkratky, milovaní; abyste zapřáhli moc Tvoření/Stvoření, musíte následovat Vesmírné Zákony Zhmotňování.

Nezáleží na tom, kde na Cestě o-Svíce/Světlo-ní se nacházíte. Pokud čtete vzkazy a děláte, co můžete, abyste potvrdili mistrovství Sebe, je pro vás místo v nových Legiích Světla, které se formují po celém světě. Jak jste zručnější v přistupování k moci a velkoleposti vyšších Dimenzí, začínáte letmo nahlížet, jak nádherné mohou hmotné úrovně bytí být, začíná vznikat nadšení. To se děje po celém světě. Je to velmi osobní zkušenost, protože přestože kolem vás může být velký zmatek, vřava a chaos, učíte se mít svůj střed v hologramu harmonického spolubytí a radosti. Jak jde čas, zjistíte, že váš střed klidu a míru se rozšiřuje dál a dál směrem ven. Jak vás více začíná vstupovat do věčné moci vyšších plání vědomí, rozšiřuje se toto rychleji a rychleji. Nikdy nepochybujte, milovaní, že nakonec obklopí svět, neboť je nedílnou součástí budoucnosti lidstva na Zemi...........

Abraham Hicks – Co je to, co ve skutečnosti chceme?

14. února 2018 v 21:40 | Ester Hicks

Host: Mohli byste mi vyjasnit… myslím si, že se zasekávám v pocitu, že mám vědět, co chci.
Abraham: A nevíte? Opatrně, tohle je záludná otázka. "Mám pocit, že bych měla vědět, co chci." Zde je další otázka. Mám pocit, že bych měla znát prostředky, skrze které dosáhnu toho, co chci. Co je to, co chci? Soulad… co chci? Štěstí? Co chci? Naplnění. Co chci? Co chci? Co chci? Co chci? Co chci? Co vždy chci? Co jsem vždy chtěla? Co vždy budu chtít? Chci být naživu a zaměřena v tuto chvíli s úplností toho, kým jsem. To je to, co chci. Je to vše, co jsem vždy chtěla a co kdy budu chtít. Chci, aby úplnost toho, kým jsem, bylo přítomno v tuto chvíli. Chci úplnost toho, kým jsem, aby bylo přítomno v tuto chvíli.

Přiveďme tedy úplnost toho, kým jste, do přítomnosti. Co to znamená? "Miluji se se svou láskou." A úplnost toho, kým jsem, je přítomno v této chvíli. Bude se vám to líbit? Podle nás se vám to bude líbit. Sedím u jídla, které bylo krásně připraveno a chci úplnost toho, kým jsem, bylo přítomno v tuto chvíli. Bude se vám to líbit? Podle nás se vám to bude líbit. Povídám si s někým, koho oceňuji.
Úplnost toho, kým jsem, je přítomno v tuto chvíli. Bude se vám ta konverzace líbit? Podle nás ano. Dívám se do světa a uvědomuji si, že ho lze vylepšit, a úplnost toho, kým jsem, je přítomno v tuto chvíli. Budu mít nápad? Podle mě ano. Bude se mi to líbit? Podle mě ano. Chápete? To je to, co jste vždy a jedině chtěla. Chci úplnost toho, kým jsem, aby bylo přítomno v tuto chvíli. Co tím ve skutečnosti říkáme?

Říkáme tím, že postupně jste třídila a prosévala a vytvořila jste si to, čemu říkáme vortex, a když vám záleží na svých emocích, abyste se dostala do souladu s tím vším, to vše se pak báječně odvine. Nejprve soulad, manifestace poté. Nejprve soulad, manifestace poté. Takže se musím cítit dobře, Chci se cítit dobře. Když říkáte, že se musíte cítit dobře, říkáte tím: "Mám postranní úmysl v tom, se cítit dobře." "Budu se cítit dobře, abych si manifestovala věci, které ve mně vyvolávají dobrý pocit, když je vidím." My na to: V tom je velké odpojení. "Chci se cítit dobře, protože se chci cítit dobře, a protože nic méně, než se cítit dobře, je to, kým jsem." "Chci se setkat se svou úplností." To je to, co chcete. No ne? Když jste zmatená, není to zvláštní? Když jste v rozpacích, není to zvláštní? Když jste naštvaná, není to zvláštní?
Čtěte také: Abraham Hicks - Jak vznikl zákon přitažlivosti?

Chceme, abyste cítila zvláštnost neumožňování úplnosti toho, kým jste. Je to zajímavé, protože přijdete na setkání… někteří z vás sleduje tohle učení a tohoto člověka, který ho předává, už dlouhou dobu. Docela dlouhou dobu. Je pro vás uspokojující, jak klábosím a vy posloucháte, a my klábosíme a vy posloucháte, dokud nenabízíme vibraci toho, kým jste, dostatečně dlouho, že s vaší ochotou poslouchat s tou vibrací začnete rezonovat, a pak získáte jasnost. Víte, co víme my. Každé naše slovo vám dává smysl.
Setkáte se s námi zde na přední linii. Spatříte někoho, kdo to dělá v danou chvíli, a konverzace s ním vám přijde jiná, než jakákoliv jiná konverzace… i když spousta lidí je naladěných… hráči basketbalu neustále, sportovci neustále… také spisovatelé, básníci, umělci… je spousta lidí, kteří se setkávají s úplností toho, kým jsou. a projevují život těmi krásnými způsoby. Ale když přijmete, že to je vše, o co kdokoliv kdy usiluje, a všimnete si, že obecně většina světa by tento zážitek nazvala zvláštní, jinými slovy… saháte po tím vším, co máte, a současně tomu odporujete.

Protože… z mnoha důvodů… snažíte se prokázat vlastní hodnotu, než abyste ji prostě přijali. Snažíte se odůvodnit svůj důvod existence, než abyste prostě byli. Jsou různé pohledy a perspektivy, kterými se tak nějak svazujete. Když ve skutečnosti chcete… a důvod, proč to chcete, je ten, že se cítíte dobře, když umožníte úplnost toho, kým jste, aby bylo přítomno v jakoukoliv chvíli. Strávíme společně skvělé odpoledne. Během oběda nemáte žádný domácí úkol. Tohle jsme si užili.

Host: Děkuji.

Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Cesta kolem Aljašky

14. února 2018 v 12:50 | Lee Carroll

Tyto živé channelingy byly přijaty Lee Carrollem během okružní cesty lodí kolem Aljašky, červenec/srpen 2017

1. živel OHEŇ
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Budeme diskutovat o metaforách čtyř živlů. Každý den pohovoříme o jednom živlu a pak k tomu bude následovat komentář, možná krátký channeling nebo další informace. Živly, které znáte a které tento týden zkoumáte, jsou oheň, vzduch, voda a země. Každý z živlů budeme také zkoumat jako metaforu.
Tím prvním živlem, který budeme zkoumat neobvyklým způsobem, je oheň. Dělali jste k tomu cvičení a zkoumali potenciály, jak můžete oheň využít pro čištění. Zabývali jste se také tím, co je oheň sám o sobě a to bych teď chtěl s vámi prodiskutovat, neboť tento živel se liší od těch ostatních. Budeme také oheň zkoumat jako metaforu v nitru člověka, to znamená, že mu přiřadíme energii.

Oheň se odlišuje od těch ostatních tří živlů tím, že je na Zemi jediným živlem, který se kolem ní jen tak prostě nerozkládá. Dalo by se říct, že vzniká různými způsoby. Je téměř pořád k dispozici, často se však zvláštním způsobem rozdmýchává. Blesk není oheň, blesk je elektřina a ta vytváří oheň. Magma planety není oheň, ale magma, láva však vytváří oheň. Oheň je aktivní, zatímco ty tři ostatní živly jsou pasivní. Můžete udělat malý ohníček nebo velký oheň, ale nemůžete udělat malý nebo velký vzduch, malou nebo velkou vodu, malou nebo velkou zemi. Ostatní živly jsou, co jsou, využívají se, jsou tady a mají energii a vy se jejím prostřednictvím o nich učíte. Avšak u ohně je to jinak, máte volbu s ním navázat kontakt nebo ne. Oheň pro vás existuje nejen proto, abyste jej zvedli a přenášeli, jak to můžete udělat s vodou nebo zemí. Není pořád k dispozici jako je vzduch. Ve starých dobách měli domorodci strážce ohně, který byl zodpovědný za to, aby udržoval řeřavé uhlíky, když cestovali a zvlášť když bylo deštivo. Pro ně oheň znamenal teplo, život, vaření pokrmu. Potřebovali jej, ale museli udělat něco pro to, aby jej získali. Museli jej živit, starat se o něj, přenášet jej nebo jej třením znovu rozdělat, když nebyl zrovna k dispozici. Vidíte tedy, že oheň je mezi čtyřmi živly odlišný..........................

Solara - Fragment reportu na leden 2018 - Bruslení na nepopsané desce

9. února 2018 v 22:28 | Solara


Leden začal silným úplňkem a končí dalším mocným úplňkem, který je také Modrým měsícem. Tyto úplňky slouží jako konec knížky celého měsíce a přinášejí mocnou energii změny. Tvoří energetické Portály na obou stranách měsíce, kterými musíme projít s otevřeností, poctivostí a opravdovostí. A na vzdálené straně portálů začíná Pravý Rok 2018..
.Leden je cítit úplně jinak od svého úplného začátku. Je zde pocit příjezdu k pobřeží nové země, s pocitem údivu, že jsme došli tak daleko. Na začátku Nového Roku máme vždycky nepopsanou desku, bílé plátno. Tehdy je vždycky lepší vnější věci procítit, než se hrnout do akce. Vnímáme, kde jsme nyní, zatímco jsme stále uprostřed neuspořádané směsi, která obsahuje zbytky našich starých, na dualitě založených způsobů bytí smíchaných s tím, Kým Opravdu Jsme - naším vynořujícím se Autentickým Já.

Probíhá hluboký posun v planetárních deskách. Je podobný pohybu ledových ker, které se odlomily ze svého starého umístění a plynou k novému místu. Zatímco probíhá tento proces, existuje mnoho věcí, které zatím nevidíme. Proto musíme čekat, až se více prvků dostane na své Pravé Místo. Jen tehdy budeme schopni vidět svou Novou Krajinu dostatečně jasně, abychom se do ní mohli přesunout hlouběji.
Tento leden je jako bruslení na nepopsané desce. Bruslíme si s ladností a důvěrou, a pak náhle narazíme na kus hrubého ledu a ztratíme rovnováhu. Nikdy nevíme, kdy uklouzneme nebo sklouzneme nebo tvrdě spadneme na zem. Rovnováha je důležitější než kdy jindy. Nebo můžeme nečekaně narazit na oblast velmi kluzkého ledu a letět dopředu, když to nejméně čekáme.

Pod ledem můžeme vnímat vzorce v nádherných barvách. Skoro je vidíme, ale i když nejsou zcela viditelné, víme, že tam jsou . Začnou se objevovat uprostřed ledna a to nám přinese nové vyjasnění toho, kam jdeme a co potřebujeme udělat dál. Jak se tyto nové barevné vzorce vynoří, začnou být nové části nás samých stále viditelnější.
Když cestujeme skrz dva lednové Úplňkové portály, byl by výborný čas k uvolnění našich vazeb na pocit, že potřebujeme neustálé léčení. Léčení může být překvapivě návykové. Je to jako neustálý požadavek více vzdělávacích stupňů, více oblečení, více peněz, více zkušeností a více seminářů. Právě nyní neustále hledáme více léčení, neboť cítíme, že ho nikdy nebylo dost. Potřebujeme více schůzí o lékařských rostlinách, více léčivých obřadů, více Reiki, více masáží, více Tantry, více šamanismu a více léčivých vlivů. Tehdy může"léčení" začít nestřídmě odvádět naší pozornost.

Kdy tvrdíme, že jsme vyléčeni? Když jsou tyto formy léčení tak účinné, proč stále potřebujeme víc? Proč už nejsme vyléčeni? Kdy náš proces léčení skončí a kdy zaměříme svou pozornost na něco mnohem širšího a důležitějšího?
Ano, všichni jsme zažili zlomená srdce, hluboké rány a zklamání. Všichni jsme byli otřeseni a zlomeni. Ale kdy zjistíme, že to všechno se stalo jen malému zlomku toho, Kým jsme Nyní? Když to zjistíme, možná zjistíme, že sloužit svým Mistrovstvím je přesně to, co nás vyléčí.
Nemluvím o PRAVÉM LÉČENÍ, kterého je v této době velmi potřeba. PRAVÉ LÉČENÍ je daleko jiné, než nekonečné hledání léčení sebe sama nejrůznějšími technikami. PRAVÉ LÉČENÍ probíhá, když žijeme Pravé Životy jako Pravý Jedinec. To přináší PRAVÉ LÉČENÍ celé planetě a to je tak velmi potřeba.

Energie kolem nás jsou právě teď jako obrovské vlny. Tyto ohromné vlny cestují do velkých vzdálenosti. Cestují za Čas a Prostor. Prostírají se kolem nás a objímají nás. A přinášejí k nám mnoho nových prvků, na které jsme dlouho čekali.
Během ledna se některé ztracené součásti našich bytostí vloží zpět do nás. Nemusíme je jít hledat, protože k nám přirozeně přijdou. Některé z těchto ztracených prvků přijdou od lidí a z míst, se kterými máme hluboké spojení, zatímco jiné vznikají v prostoru Za Závojem Závoje. Ohromné vlny k nám přinášejí také lidi z naší minulosti, stejně jako lidi z naší budoucnosti. V těchto vlnách jsou Nové informace, které nám umožní se hlouběji sladit s naším Pravým Směrem.
Leden je doba, kdy se máme zavázat všemi možnými způsoby Žít své Mistrovství v Nové Realitě. Svatá Přestávka nám dává prostor uvolnit a nechat odplynout své vnitřní bloky, nechat odejít pouta k omezeným druhům víry (k tomu, čemu věříme) a výmluvám a přestat se snažit přejít rozbouřený proud a mít při tom každou nohu v jiné lodi! Potřebujeme obě nohy zasadit do země, přijmout plnou odpovědnost, abychom změnili paradigma.
Připravme se na rok, který má momentum! (potřebnou rychlost!)
Solara


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-january-2018-surf-report-ice-skating-on-a-blank-canv/10155279814813008/

Kryon - Nová paradigmata

7. února 2018 v 8:25 | Lee Carroll


Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 22. července 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Už jsme mluvili o skutečnosti, že energie, která se právě teď objevuje, může být úplně odlišná od té, která tu byla před chvílí. Během prvních pár minut channelingu se vždy ukazují vaše postoje, čemu věříte. Dokážete tu změnu vnímat? Někteří řeknou: "Nejsem si úplně jistý, co bych měl vlastně vnímat?" Odpověď je různá. Drazí, pokud přijdete na nějaké místo jako je toto, pak to děláte s určitým postojem a nastavením. Není to špatný přístup, je to prostě přístup. Je to přístup k naslouchání, učení, možná k zapisování si poznámek, prostě váš postoj může být částečně intelektuální, částečně logický a částečně duchovní. A vy to potřebujete, abyste tady mohli být a poslouchat. Teď vás však prosím, abyste to všechno vypnuli. Rád bych, abyste to všechno, co vám náleží, co pochází ze zdravého lidského rozumu a vnitřního vědění kdo jste, rád bych, abyste to vzali a odložili stranou téměř jako šamani, jimiž vlastně jste. Drazí, každý z vás přichází s neuvěřitelným množstvím znalostí a zkušeností z tolika minulých životů na této planetě. Je tady obrovská knihovna (znalostí a zkušeností) všech těch, kteří teď naslouchají. Planeta by byla naplněna moudrostí a věděním, kdybyste si to mohli sebou přinést a vyučovat. Mohli byste tím naplnit knihovny, vidím to. Co kdybyste jen zůstali tiší a naslouchali?

Rád bych, abyste jako první vnímali skutečnost, že to, co ve vašem nitru začíná reagovat, je druhá strana závoje. Přicházíte sem s něčím, co tady s vámi zůstává. Není to na druhé straně závoje, ale berete si to sem s sebou, totiž soucit a lásku Boha, Stvořitele, ať už to nazvete, jak chcete. Je to nejlepší přítel, jakého jste kdy měli, protože od vás není nikdy oddělen. Je to největší pravda, kterou vám můžeme předat.

Promluvím trochu o budoucnosti, o potenciálech, které tu pro vás existují. Posun a rychlost rozvíjejícího se lidstva je naprosto variabilní a záleží jen na vás. Rovnováha temnoty a světla na planetě se začíná měnit a stává se jasnější. Jak rychle to bude trvat, než se temnota stane tak nepatrnou, že už nebude žádným problémem? Odpověď zní: Tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Každá civilizace, která tomu čelila, měla svůj vlastní scénář, který vycházel z její konkrétní minulosti. Možná to u vás bude podobné, měli byste však vědět, že se to stane, ale jak rychle nebo pomalu to bude trvat, bude záležet jen na vás....................

Abraham Hicks -Už se nemusíte bát

5. února 2018 v 1:19 | Esther Hicks

Tohle je zatím náš oblíbený den s vámi, protože jsme byli novým způsobem na přední linii. Je zajímavé, že můžeme mít stejné konverzace o vortexu, o kontrastu, o vysílání tužeb, a pak celá řada lidí zvedne ruku a přijde zdůraznit přesně to, co vám chceme sdělit o řízení vašeho vztahu s vortexem. Užíváme si tuto serenádu. Je na tom něco osvěžujícího. Je to jako připomenutí toho, co je… že je zde hojnost Dobra, v pozadí cinká něco nádherného, a chceme, abyste si uvědomili, že nehledě na to, kde se nacházíte ve vztahu k tomu, co chcete, tak to, co chcete, je od vás jen emoci vzdálené. Velmi blízkou emoci vzdálené.

Převládající vzkaz, na který se nás Jerry často ptá… "Abrahame, co chcete? Co je v tom pro vás? Co chcete?" A my různými způsoby říkáme, že my chceme, abyste si vědomě uvědomili to, co byste nazvali potenciál, a co bychom nazvali realitou. Chceme, aby vaše uvědomění toho, kým skutečně jste, vám každý moment přicházelo do života. S nadšením pozorujeme malé děti, které jsou plné života, které nejsou zastrašované davem nebo kontrolované partnerem s dobrými úmysly, nebo rodičem, které mají tak kompletní vědění o své dobrotě a své správnosti a svém nekonečném potenciálu pro radostnou expanzi, že neberou to, co děláte vy, moc vážně.

Zůstávají ve svém vědění Dobra. My chceme, abyste se postupně vrátili do toho místa vědění, kde se ničeho nebojíte, protože chápete, protože to můžete brát, jak to přichází, a že pokud se objeví něco nechtěného, tak existuje způsob, jak to snadno znovu navést do souladu. Protože dokud si to neukážete… Esther si pamatuje, když Tracy byla malá. Neustále se obávala, že Tracy si přiskřípne prst nebo se praští do hlavy, nebo se jí něco stane… Esther byla vyděšená, že na to nebude připravená.

Pak jednoho požehnaného dne, když si dvě holčičky spolu hrály, Tracy se rozutekla ke dveřím, a Celeste je před ní zavřela… a Tracy hlavou prorazila skleněné dveře. Na čele měla velkou ránu. Esther ji zvedla, zamotala do přikrývky, dala do auta a jela za doktorem, a doktor jí zašil ránu a Esther byla z toho strachu už navždy osvobozena. Byla vděčná… to je špatné slovo, protože při vděčnosti myslíte na nechtěné… ale v tehdejší době byla vděčná, že se to stalo, protože jí to osvobodilo od strachu, co by přišlo poté.

Tohle přejeme vám. Nechceme, aby vás život svým potenciálem děsil, ale aby vás volal svým potenciálem… chceme, abyste cítili plnost své připravenosti reagovat na to, co přijde vaší cestou. Protože svoboda, kterou hledáte, je svoboda od odporu. Je to jediná svoboda, která existuje, a když to konečně pochopíte, že můžete bez odporu za každých okolností, a jakmile se sladíte s energií toho, kým jste, tak vše se z hlediska manifestací spraví, tak nyní budete mít manifestace pod kontrolou. Je velmi zajímavé to pozorovat. Spoustu věcí nemůžete kontrolovat… takže snaha je kontrolovat vás akorát přivádí k šílenství.

A máte kvůli tomu pocit, že děláte něco špatně. Protože je nemůžete kontrolovat, tak je nemůžete zlepšit. Ale jak začnete chápat svůj vztah s tím, kým jste byli před tím, než jste zde přišli, a svůj vztah s tím, kým jste se nyní stali, jak začnete chápat vortex a svůj vztah s ním, a naučíte se řídit své emoce a dostávat se do souladu, pak časem… a velmi krátce… dosáhnete toho osvobozeného místa, kde si uvědomíte, že není nic, co by vás mělo děsit, nebo cokoliv, z čeho byste si měli dělat starosti, protože na to přijdete za chodu, a zde je část, kterou vám říkáme nejraději.
Jak to na to přijdete, budete zažívat větší nadšení a "jupí-já-jej", než za jakýchkoliv jiných okolností. Tuto interakci jsme si náramně užili. Je zde pro vás spousta lásky. Jako vždy zůstáváme blaženě ve vortexu, voláme vás do něj, voláme vás dovnitř… ale nikdy si neděláme starosti, jestli jste v něm, nebo ne. Je zde pro vás spousta lásky.

( Zdroj: https://abraham-hicks.cz )

Kryon - Marshmallow Messages – Leden 2018

3. února 2018 v 8:58 | Lee Carroll


KRYON MMM 29. 01. 2018 - FUNKČNOST DNA
Pokud chcete otestovat kteroukoli společnost kdekoli na planetě a chcete zjistit, na jak vysoké procento funguje jejich DNA [koeficient vědomí] coby společnosti, je to prosté: jak vnímají a jednají s ženami? Čím výše funguje DNA, tím více je uctíváno božské ženství. Toto je ten test!
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu "Rovnováha temnoty a světla"

KRYON MMM 22. 01. 2018 - JAK JSTE VYLADĚNÍ?
Dokážete vidět Boha v druhých lidech? Dokážete vidět Boha v sobě? Jak moc jste vyladění sami na sebe? Budu vám opakovat stále znovu, že mnozí, dokonce i staré duše, mají pocit, že jsou nehodní a méně než ostatní.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu "Pět vyladění"-

KRYON MMM 15. 01. 2018 - BIOLOGIE A VĚDOMÍ
Drazí, pravda je, že jste kombinací evoluce biologie z této planety a evoluce vědomí z hvězd. I když vaší mainstreamové vědě potrvá velmi dlouho, než to spatří, i nadále budou vědci vídat náznaky, které na to budou poukazovat - na chybějící články řetězu lidské evoluce.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ z Kryonova živého channelingu "Pět vyladění"

KRYON MMM 08. 01. 2018 - SEĎTE TIŠE
Seďte tiše a vězte, že jste kouskem Boha. Chtěl bych, abyste věděli, že vše, co vidíte kolem sebe, je součástí velmi zásadní úpravy rovnováhy mezi temnotou a světlem. Časem to uvidíte a ucítíte.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~ Z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk

KRYON MMM 02. 01. 2018 - ÚNIK OD PŘEDPOJATOSTI
Každý člověk je jiný. Co jste zažili a co jste se naučili, je pro vás jedinečné. Odkud pocházíte a proč jste zde, je jedinečné a jiné. Neexistuje jedno pravidlo, jedna pilulka, jedno řešení či jedna doktrína, která by fungovala pro celé lidstvo. Místo toho existuje miliarda pravd a všechny vedou k jednomu řešení - úniku od předpojatosti toho, kým jste byli v minulosti.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~ z Kryonova živého channelingu "Velký únik"

( Zdroj: Facebook - Kryon česky )

Kryon - Načasování

1. února 2018 v 8:53 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Stamfordu, Connecticut, 13. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Večer na konci workshopu je jiný než předešlý den, protože jste se vzájemně poznali a možná i diskutovali o svých problémech. Je tu teď víc soudržnosti (koherence). Toto slovo znamená spojení, ať už spojení mezi jednotlivými částmi vašeho těla nebo spojení mezi dvěma jedinci. Můžete ji vnímat a je snazší ji vnímat, než definovat. Soudržnost vzniká, když začínáte chápat, že je tady v místnosti energie - energie, která miluje každého z vás. Spojení je úplné, když si začnete vizualizovat stříbrnou šňůrku lásky, soucitu a tvoření, která existuje mezi vámi všemi a získáte tak úplný obraz skládanky.

Soudržnost
Jednoho dne začal můj partner channelovat a cvičil se v tom. Viděl jiné channelery a nevěděl, která metoda je správná nebo co má dělat. Seděl na židli, zavřel oči, jak to viděl u mnoha meditujících. To byl začátek. Nedělo se nic mimořádného, dokud nezačal channelovat před většími skupinami. Začala se rozvíjet energie, ne u mého partnera, ale ve skupině kolem něj, jak se společně začala vytvářet soudržnost. Soudržnost vznikla spojením mezi lidmi a Tvořivým zdrojem, zdrojem spojení. V tomto okamžiku se můj partner rozhodl otevřít oči a od té doby už to nikdy neudělal. Úplně ho to rozrušilo, vyvedlo z míry a přerušilo channelování a jeho spojení, protože nebyl připraven na to, co uvidí. Spatřil, jak se mezi lidmi pohybuje světlo, viděl barvy kolem lidí, viděl proces soudržnosti, soucitu, spojení, lásky, ať už to nazvete jakkoli. Bylo toho na něj moc, a přestože tvrdil, že není žádným jasnozřivcem a nedokáže vidět žádné energie, během onoho channelování je uviděl. Od té doby už nikdy oči neotevřel, aby tím nepřerušil channelování. Nedokázal pojmout to, co viděl, nenašel souvislosti, nedokázal to nikam přiřadit, a dokonce na pár okamžiků pocítil i strach. To, co tehdy uviděl, bylo božství v lidech.

Rád bych, abyste vnímali, co tehdy uviděl, a také se z toho trochu poučili - skutečný rozdíl mezi starším a novým vědomím, mezi dobou temnoty a dobou světla, mezi tím, co bylo před rokem 2012 a co je teď. Pro některé z vás je tento velký rozdíl zjevný. Část toho prožíváte teď v této místnosti. Propojení mezi jedinci je snazší, když zboříte bariéry a zkoušíte v každém kolem vás vnímat a vidět Boha. Dokážete sedět vedle někoho cizího a absolutně vědět, že jste propojeni? Jste propojeni, protože duše jsou tak velké a vzájemně se přesahují. Energie je něco kolektivního a vy se začínáte vzájemně vnímat, přestože se neznáte. Drazí, rozdíl mezi tím starým a tím novým je, že je mnohem víc soudržnosti mezi vámi a centrálním zdrojem. To znamená, že ve staré energii jste byli osamocení, museli jste si své skládanky zpracovávat sami a pokoušeli jste se zjistit, co máte udělat. Nová energie a Světlo vám začíná dávat smysl soudržnosti se vším kolem vás, se všemi skládankami a lidmi kolem vás, a dostáváte tak zpětnou vazbu. Ve staré energii jste si nikdy nebyli jisti, nevěděli jste to, měli jste pochyby, byli jste nejistí, zatímco v nové energii vám všechno dává různé náznaky. Dám vám příklad. Mluvíme s vámi. Mluvíme k vám v různých situacích různými způsoby. A ti, kteří jsou zvyklí na starou energii, jsou z toho stále ještě zmatení a nechápou, co říkáme..........................

Abraham Hicks – Vše je energie

29. ledna 2018 v 7:40 | Esther Hicks


Abraham: Dobré ráno. Máme velkou radost, že jste tady. Máme velkou radost, že my jsme tady. Je dobré se shromažďovat za účelem spolutvoření, souhlasíte?
Publikum: Ano.
Abraham: Víte, co chcete?
Publikum: Ano.
Abraham: Užíváte si vývoj svých osobních tužeb?
Publikum: Ano.
Abraham: Ano. Uvědomujete si, že jste převážně vibrační bytosti?
Publikum: Ano.
Abraham: A že vše ve vesmíru reaguje na váš bod přitažlivosti, protože vysíláte vibrační signál? Pokud to víte, jste divní. Pokud to víte, nejste normální člověk. Ale máte výhodu, kterou normální lidé nemají. Protože tak chápete, jak vám věci fungují. Jakmile to chápete, máte kontrolu. Jakmile chápete, že vyzařujete signál, na který vesmír reaguje, není pak těžké zjistit, co se vám děje, když si spojíte svůj signál a to, co se vám zrcadlí. Jak si to tedy spojíte? Jak přeložíte vibraci do něčeho smysluplného?
Děláte to mnohými způsoby, aniž byste si to uvědomovali. Překládáte vibrace, a proto vidíte. Většina lidí ale zrak nevnímá jako vibrační věc, ale je to tak. Je snazší si to představit u sluchu, že? Překlad vibrace. To, co cítíte, je překlad vibrace. Váš hmat je překlad vibrace. I váš jazyk překládá vibrace. Různá jídla mají odlišné vibrace, a proto odlišně chutnají. Vše je vibrační. Jak začnete přijímat, že tohle je vibrační vesmír, který překládáte, a že vaše smysly ho překládají, a pak si začnete být vědomi nejvýznamnějšího překladatele vibrace, který vlastníte, což je vaše emoční centrum, pak začnete chápat, jak věci do sebe zapadají.

Než pochopíte, jak věci do sebe zapadají, musíte pochopit ty věci, které do sebe zapadají. Jinými slovy… to, co tvoří vibraci, které říkáte emoce, je vztah mezi vibrací, kterou nabízíte ze své širší, nefyzické perspektivy, a vibrací, kterou nabízíte na základě svých současných myšlenek. Jste více, než vidíte v těchto fyzických tělech, a jste více než vibrace, kterou fyzicky překládáte. Jste bytost energie Zdroje.
Jak se doktoři na vás dívají, dokážou vidět energii v tom smyslu, že říkají: "Jste naživu," nebo vidí její absenci ve vašem těle, když říkají: "Jste mrtvý/nejste naživu," ale nechápou, že dochází k projekci a přijímání vibrace, dalo by se tomu říct vědomí, Zdroj… které neustále proudí k vám a skrze vás. Je to váš celek. Je to vaše věčná část. Je to vaše část, která vysílala ještě předtím, než jste se tady narodili. Je to vaše část, která věčně vysílá signál, což znamená, že myslí myšlenky, má vědomí, vědění, bytí. Jste bytost, co věčně vysílá. Jste tady ve svém fyzickém těle… část vás, která je v tomto těle, je jen malá část vašeho celku.

Jak jste ve svém těle, můžete myslet na svou práci, což děláte zřídka, ale někdy na ni myslíte… nebo možná myslíte na své milování nebo svou lásku, nebo možná myslíte na své auto, které řídíte. Ale nikdy to vše neděláte současně. Promítáte vědomí v souvislosti s různými tématy. To chápete, že?
Můžete být mistr tesař, ale když hrajete kuželky, tak na tesařinu obvykle nemyslíte. Pokud ano, tak nehrajete kuželky moc dobře. Hraje někdo kuželky? Chceme tím říct, že bod vědomí, což je to, kým jste, je obrovský ve vztahu k vědomí osobnosti, které znáte jako sebe. Mnohem větší část vás byla a je nefyzická. To vaše nefyzické já je neustále ve vztahu s vámi. Otázkou je, jestli si jste vědomi vztahu, který máte se svým větším já?
Jak jste vědomě napojeni na tuto svou část energie Zdroje? Pokud jde o emoce, když jste nadšení, když jste ve stavu oceňování, když se cítíte hluboce zamilovaní, když v něčem cítíte vášeň, to znamená, že vibrační frekvence ve vás vyvolaná zaměřenou myšlenkou v tu danou chvíli je tak v souladu s vibrační frekvencí toho, kým skutečně jste, že v tom není žádný odpor. Jen naprosté umožňování své úplnosti, aby se manifestovalo nebo bylo přítomno v tuto chvíli.


Překlad: David Dajw Formánek / http://abraham-hicks.cz

Kryon - Ztělesnění Boha, část 2

26. ledna 2018 v 9:02 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Fairfieldu, Iowa, 14. srpna 2016
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chtěl bych rozšířit poselství z předešlého večera (1. část tématu naleznete ZDE). Může působit odlišně, avšak je to pořád totéž téma. A ještě než vám začnu předávat jakékoliv informace, chtěl bych, abyste rozpoznali tuto formu komunikace. Opravdu to není (jen) informační kanál. Je zde doba, kdy vám jsou nabízeny tak nádherné věci, o kterých jste ani nevěděli. Jsou tak velkolepé, protože zrcadlí to, co mohou lidské bytosti vytvořit. Promlouváme o systémech, které možná ani neznáte, a o tom, co se vám teď zrovna děje, a možná to ani nevíte. Jindy chceme "jen" sedět u vašich nohou a hovořit s vámi všemi. Je zde nádherné vědomí těch, kteří poslouchají. Je zde ta multidimenzionální, bezčasová záležitost, o které stále hovoříme, a která říká: "Víme, kdo nás poslouchá (čte)". Kdybyste odložili linearitu času, věděli byste, že Duch zná potenciál těch, kteří poslouchají. A od té doby, kdy začaly být tyto rozpravy nahrávány, je zde možnost bytí na dvou místech ve stejnou dobu. Promlouvám k posluchačům (a čtenářům) a nezáleží na tom, kdy to poslouchají (čtou) - pro ně je to TEĎ. I pro vás je to TEĎ. A dovolte mi, abych se vás zeptal: Které teď je to správné? A odpověď je - vás všech. To jsou přesně ty věci, na které pohlížíme. Obzvláště pokud jde o energii. Dnes jste kladli mnoho otázek mému partnerovi. I mně, neboť já jsem se svým partnerem stále.

Začal vyprávět příběh, což nikdy ještě neudělal, o tom, co se mu stalo před pěti lety. Ve skutečnosti to nebylo pět let, ale více jak osm (Kryon se směje), kdy přestal "škatulkovat" Kryona. Lidské bytosti toto dělají, dívají se na svůj vztah s Duchem a rozdělují ho - máte konkrétní čas určený k uctívání, stanovený čas na modlitby, speciální oblečení, které nosíte při uctívání Boha, konkrétní den, kdy se modlíte. Přijdete a odejdete, plánujete si to. A už jsme o tom hovořili dříve. Můj partner dělal totéž. I někteří z vás to tak dělají...........

Abraham Hicks - Jak vyléčit své tělo?

22. ledna 2018 v 9:18 | Esther Hicks

Host: Z několika zdrojů jsem slyšel, že veškeré buňky v lidském se asi do roka nahradí. Znám jednoho člověka s cukrovkou a její slinivka už desetiletí nefungovala. Další osoba má nervové zranění, kvůli kterému jí nefunguje dlaň. Jak si můžeme vibračně vytvořit dokonalé buňky, abychom regenerovali část těla, která nefunguje správně?
Abraham: Podívejme se na fyzické tělo a veškeré jeho buňky… biliony buněk… těžko se je počítá… představte si velmi malou komunitu lidí. Sledujete je z zpovzdálí a všiml jste si, že mají dost destruktivní přesvědčení. Někdo moudrý vám poví: Nedělej si starosti kvůli této vesnici, protože časem všichni tito lidé, kteří nyní praktikují tato neprospěšná přesvědčení, budou mrtví, a budou nahrazeni novou vesnicí.

A vy na to: To mi dává nějakou naději. Pak povíte: Zemřou všichni ve stejnou chvíli? Budou všichni nahrazeni ve stejnou chvíli? Někdo moudrý vám na to řekne: Ne, někteří z nich odejdou a více z nich přijde, a někteří odejdou a více přijde. Vy pak povíte: Chvíli bude trvat, než se tato nežádoucí přesvědčení odfiltrují, protože ti, kteří tam stále jsou, kteří ta přesvědčení stále mají, je budou učit těm novým příchozím. Chápete tedy podstatu našeho příběhu… Něco takového se děje s vaším tělem a vaší buněčnou komunitou.

Jakmile buňky v určité oblasti ve vašem těle se začnou chovat tak, jak se chovají, mají stejnou sílu vlivu jako kdokoliv, na cokoliv blízkého. Rozdíl mezi analogií lidí ve městě, že by bylo dobré, kdyby všichni současně zemřeli… v zájmu tohoto příběhu… a buňkami v těle, je ten, že buňky ve vašem těle mají čistou, pozitivní energii. Aktivně, instinktivně pracují pro své vlastní přežití. Něco, co se snažíme vás přimět dělat… alespoň během té doby, co jsme tady spolu. Chceme, abyste ke svému životu přistupovali sobečtěji............

Kryon - Kryon v Madridu

18. ledna 2018 v 8:07 | Lee Carroll

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Děje se toho zde více, než si myslíte. Jsou tady tací, kteří ucítí tu energii posvátnosti, která se zde nyní nachází. A také tací, kteří ji neucítí. Protože máte něco krásného, co vám Bůh dal - mysl se svobodnou volbou tohle všechno vidět a věřit tomu, nebo ne. Zase sedíme tady ve Španělsku a toto je jediná konference, kterou vám dáváme. Drazí, víme, kdo je zde. S veškerou láskou říkám, že víme, kdo jste.

Na planetě se něco děje. Opravdová změna paradigmatu. A to je něco, co jste stvořili vy, staré duše. Není to něco, co by se stalo v každém případě. Je to něco, na čem staré duše pracovaly po eóny let. Nejdříve mi dovolte promluvit k těm, kteří jsou zde a vlastně nevěří, že se tohle děje. Byli požádáni, aby přišli na toto duchovní setkání.
Drazí, svobodná volba, kterou máte, vám umožňuje odložit všechny tyto věci stranou a odejít odtud bez jakékoli změny přístupu a my to nijak nesoudíme. Žádné souzení, protože Bůh ví, kdo jste a vroucně vás miluje. Už jsme vám říkali nesčetněkrát, že andělé, kteří při odchodu doprovází ty uzdravené, doprovází stejným způsobem i vás. Jestliže tyhle energie neposlouží vaší realitě, není v tom žádné souzení. Přesto tady pro vás máme pozvánku - co kdyby tohle bylo opravdové? (Smích.) Zůstanete dnes ve své krabici?

Řeknete: "Ne, děkuji, to není pro mě. Nechci věřit ničemu z toho." Jakou škodu by vám to způsobilo, kdybyste jen na moment zbořili zdi své krabice a zeptali se: "Mohlo by to tak být? Možná je toho trochu víc, než jsem si myslel?" A to je ta svobodná volba, která začíná vést k životním změnám. U těch z vás, kteří jsou spokojení ve své krabici, a nechtějí cítit nic z této nové energie, předpokládám, že v jejich životě jde všechno hladce. Nebo že by ne? Řeknu vám, co se nachází mimo vaši krabici. Není to další doktrína, je to osobní. Má to souvislost s tím, jakým způsobem vás ovlivňuje láska Boha. Proč byste se vůbec zavírali ve své krabici před všemi těmi dobrými věcmi? Věděli jste, že se uvnitř vás nachází část Stvořitele? A čeká jen na to, aby mohla začít vibrovat. Vibrovat v harmonii s vámi a se vším, co jste............

AA Michael - JSTE PŘIPRAVENI PŘIJMOUT ZÁVAZEK?

18. ledna 2018 v 8:03 | Ronna Herman

* Archanděl Michael prostřednictvím Ronny leden 2018 *
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ
Milovaní mistři, jste připraveni zavřít dveře k minulosti a vkročit na cestu, která povede do kouzelného světa všech možností? Cesta je připravena. Musíte pouze souhlasit, a proces vám bude po krocích odhalen. Usnadníme vám to, jak jen to bude možné, protože už jste trpěli dost a je čas na zjednodušení a milost (modlitbu). Vytváří se velká aliance - opětné sjednocení velkolepých rozměrů, neboť znovu upevňujeme proces vzájemného spojení ve společném záměru - jak nás z vyšších říší, tak vás, momentálních pozemských zástupců Stvoření. Čas rozdělení se rychle krátí a paradoxně se spojují i ti, kteří stále pobývají v iluzi říší Třetí a Čtvrté dimenze. Semkli se dohromady ještě pevněji ve svém boji za udržení oddělení prostřednictvím svého usilování o nadvládu a moc, krmenou nenávistí, strachem a chamtivostí.

Před mnoha eony let jsme každému z vás když jste šli svou oddělenou cestou, abyste naplnili svou roli ve vesmírném Andělském Plánu, něco slíbili. Slíbili jsme, že se zase spojíme ve velkém znovusjednocení, když se pokus na planetě Zemi bude blížit ke svému konci. Slíbili jsme, že i když zapomenete na své začátky, kdy jste se stali součástí pokusu, pomůžeme vám si v pravý čas vzpomenout. Bude aktivován Atom paměťového semínka ve vaší DNA, vaše Svaté Srdce a Svatá Mysl, a tím začne proces upamatování se na svůj původ, své začátky a vyvolání svého Andělského dědictví. Když se tyto události přefiltrují do vašeho vědomí sebe, Duší Hvězdných Semínek, pokud se budete držet pevně na Cestě, budete schopni vyvolat a pokračovat ve ztělesnění svého nového Andělského Plánu a pohneme se vpřed společně, bok po boku, srdce vedle srdce. TEN ČAS NASTAL, MILOVANÍ.

Statečná Srdce, nezaměřujte se na negativní události, které se ve světě kolem vás dějí. Nenechte se chytit do běsnění médií, jako jsou předpovědi zkázy, kataklyzmat, vřav válek a zoufalství pronikající vzdušné cesty a mysli mas. Teď není čas váhat nebo dovolit bombardování negativních energií proniknout vaším ochranným štítem Světla. Je čas odvážně vkročit do středu pozornosti a vyhlásit, že jste Bojovník Míru, který se zavázal Nést a předávat pročištěnou a zjemnělou Lásku/Světlo - nový Andělský Plán pro vynořující se galaktické vědomí lidstva a Země.................

 
 

Reklama