Citáty a Moudra

Nikdy nedovol...

5. února 2018 v 1:25 | https://cz.pinterest.com

Řemeslník a císař

23. ledna 2018 v 0:15 | Převzato z webu: http://stastnilide.cz


Jednoho dne požádal sám císař mistra řemeslníka, aby vyrobil skříň pro ložnici v jeho paláci.
Řemeslník byl zenový mnich a řekl císaři, že pět dní nebude moci pracovat.
Císař souhlasil, ale jeho zvědové viděli, že mnich celou dobu posedával a zdánlivě nic nedělal.
Když uplynulo 5 dní, mnich vstal a vyrobil tu nejúžasnější skříň jakou kdy císař viděl.
Císař byl velmi spokojený, ale také zvědavý, co těch 5 dní mnich dělal. ???
Mnich odpověděl:
  • Celý první den jsem strávil tím, že jsem se zbavoval každého pomyšlení na selhání, na strach, na potrestání… když se má práce nebude císaři líbit.
  • Druhý den jsem strávil tím, že jsem se zbavoval myšlenek na to, že skříň nebude podle císařových představ a že mi chybějí schopnosti, abych udělal skříň, která by se mu líbila.
  • Třetí den jsem se zbavoval vší naděje a touhy po slávě, lesku a odměně, když vyrobím skříň, která se mu líbit bude.
  • Čtvrtý den jsem se oprošťoval od pýchy, která by se mě mohla zmocnit, kdyby se mi práce podařila a císař mě pochválil.
  • A celý pátý den jsem strávil tím, že jsem se v duchu díval na představu té skříně s jistotou, že dokonce i císař si ji přeje takovou, jaká teď stojí před vámi.

O ŠATECH

8. ledna 2018 v 9:52 | Kahlil Gibran


A pak tkadlena řekla, Promluv k nám o šatech.
A on odpověděl těmito slovy:
Vaše šaty skrývají mnoho z vaší krásy, a přesto neskryjí to, co krásné není.
A přestože ve svém oblečení hledáte svobodu soukromí, můžete v něm namísto toho nalézt brnění a řetězy.
Vaše kůže by se měla více setkávat se sluncem a větrem a méně s látkou šatu,
neboť dech života je ve slunečním světle a ruka života je ve větru.
Někteří z vás říkají, "To severní vítr utkal šaty, které nosíme."
A já říkám, Ano, byl to severní vítr, ale stud byl jeho osnovou a ochablost svalů byla jeho nití.
A když svou práci dokonal, jeho smích se rozléhal lesem.
Nezapomínejte., že cudnost je štítem proti nečistému pohledu.
A jakmile už nebude nic nečistého, čím jiným bude cudnost než usazeninou a nánosem v mysli?
A nezapomínejte, že země je šťastna, když cítí vaše bosá chodidla, a vítr si touží pohrávat s vašimi vlasy.

( úryvek z knihy: Kahlil Gibran - Prorok )

TRANSFORMACE UTRPENÍ VE VĚDOMÍ

5. ledna 2018 v 9:39 | ECKHART TOLLE

Vědomá pozornost přerušuje spojení mezi vaším emočním tělem a vašimi myšlenkovými procesy a vede k transformaci bolesti ve vědomí. Jako by se bolest stala palivem pro plamen vašeho vědomí, které okamžitě začne hořet jasněji.
To je ezoterický smysl starobylého umění alchymie: transformace obecného kovu ve zlato, transformace utrpení ve vědomí. Rozpor ve vašem nitru je odstraněn a vy jste opět celiství. Vaším úkolem je nezpůsobovat další bolest.
SOUSTŘEĎTE SVOU POZORNOST NA POCITY VE SVÉM NITRU. Uvědomte si, že vaše pocity tvoří vaše emoční tělo. Přijměte je. Nepřemýšlejte o nich - nedovolte, aby se pocity změnily v myšlení. Neanalyzujte je. Neztotožňujte se s nimi. Zůstaňte objektivními pozorovateli všeho, co se děje ve vašem nitru.
Uvědomujte si nejen emoční bolest, ale také "mlčenlivého pozorovatele". V tom spočívá moc přítomného okamžiku, moc vaší vlastní vědomé přítomnosti.


( úryvek z knihy: ECKHART TOLLE MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU - PRACOVNÍ KNIHA )

Čas je ...

3. ledna 2018 v 16:22

Přítel

28. prosince 2017 v 8:43 | https://kazdydenscitatem.cz/

NEVĚDOMOST

20. prosince 2017 v 8:37 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST

Mladý žák byl tak geniální, že se učenci odevšad pídili po jeho radě a žasli nad jeho znalostmi.
Když panovník hledal rádce, přišel k Mistrovi a řekl: Řekni mi, je to pravda, že ten mladík toho ví tolik, jak se o něm říká? Po pravdě řečeno, pravil Mistr ironicky, ten chlapík tolik čte, že nechápu, jak by si dokázal najít čas na to, aby něco věděl.

Nesmrtelnost

14. prosince 2017 v 20:23 | Susan Ertz / https://kazdydenscitatem.cz/

Namyšlenost ega

20. listopadu 2017 v 16:00


Chyby vašeho bratra nejsou jeho, stejně jako vaše chyby nejsou vaše. Jestliže přijmete jeho chyby jako
skutečné, zaútočíte sami na sebe. Chcete-li tedy najít svou správnou cestu a udržet se na ní, vnímejte vedle
sebe pouze pravdu, protože kráčíte společně. Duch svatý odpouští vše ve vás i ve vašem bratru. Jeho chy-
by jsou mu odpuštěny společně s vašimi. Stejně jako láska není ani pokání odloučené a odloučené být ne-
může, jelikož vychází z lásky. Pokusíte-li se jakkoliv napravit bratra, znamená to, že věříte, že napravovat
můžete, což je ovšem pouze namyšlenost ega. Náprava patří Bohu, který namyšlenost nezná.

( úryvek z knihy: KURZ ZÁZRAKŮ 1 )

Přístup k samotné energii života

19. listopadu 2017 v 21:03 | Eckhart Tolle / Zdroj: https://citaty.net/autori/eckhart-tolle/

"Skrze přítomný okamžik získáváte přístup k samotné energii života, která se tradičně nazývá Bůh. V momentě, kdy se od ní odvrátíte, Bůh se z vašeho života vytratí a zůstane vám jen mentální konstrukce Boha, v níž jedni věří a jiní popírají. Ale i víra v Boha je chabou náhražkou Boha jako živé skutečnosti, která se projevuje v každém okamžiku života."

Eckhart Tolle

Montaigne

12. listopadu 2017 v 14:10

Zenový mistr a vlasy

17. října 2017 v 17:05 | Původní zenové příběhy


Němec Achim Seidl, který vydal zkrácené znění kóanové sbírky Pi-jen-lu, píše:
"Když jsem se poprvé odebral do kláštera Rinzai, stanovil mi zenový mistr podmínku,
že se zařadím do života kláštera jako každý jiný, jako prostý mnich.
Souhlasil jsem a s úklonou jsem řekl, že si hned nechám vystříhat a vyholit pleš,
jak je to zvykem. Mistr se na chvíli zamyslel a dal mi pak pokyn, že mohu nechat vlasy tak,
jak jsou.

Po několika týdnech přijel docent z Oxfordu a hodlal také strávit nějaký čas v klášteře.
Při přijímací ceremonii se mladý docent v zásadě sice chtěl zařadit,
jen vlasy si chtěl nechat, protože prý brzy bude přednášet v cizině.
Mistr se usmál a rozhodl: "Buď půjdou vaše vlasy okamžitě dolů, nebo vás nechám vyprovodit."
S dušeným hněvem Angličan poukázal na mou vlasatou hlavu.
Mistr jen mávl rukou a řekl jako mimochodem: "Tomu na vlasech nezáleželo."

Netrapte se tím, že nejste osvíceni.

16. října 2017 v 8:52 | Osho


Dógen je zcela jedinečný. Říká: "Svoje buddhovství si buď uvědomujete, nebo neuvědomujete. Netrapte se tím. Až přijde ten správný čas, to správné období, rozkvetete v buddhu." Prostě čekejte, čekejte moudře, čekejte bez touhy, užívejte si čekání, učiňte samo čekání blaženým tichem. A ať je vaše zrození jakékoli, musí vykvést. Nikdo nemůže bránit ptáku v letu, nikdo nemůže bránit kukačce kukat, nikdo nemůže bránit růži, aby vykvetla.

Kdo by mohl bránit vám stát se buddhou? Nikdo jiný za to není odpovědný než vy sami. A pokud se pták nebo ryba poté, co dokonale poznali oblohu či vodu, pokusí skrze ně proniknout, nenaleznou cestu, po které lze jít, ani místo, kterého lze dosáhnout. Pokud vejdete do svého vnitřního světa, vnitřního nebe, nenajdete žádnou cestu ani žádný konec.
Naleznete věčnou věčnost, pouť bez začátku a bez konce… nesmrtelnost, která vás změní okamžitě, bez úsilí, bez askeze, bez sebetrýzně. Už jste to, co chcete být, schází jen maličkost. Probudit se! V probuzení jste buddha.
Ve spánku buddhou sice zůstáváte, ale nejste si toho vědomi. Jakmile se člověk stane buddhou, ví, že i kdokoli jiný je buddha. Některý spí, jiný chrápe, a další běhá za ženami nebo dělá jiné pitomosti. Ale buddha je buddha. A když kouříte cigaretu, neznamená to, že jste ztratili svoji podstatu, ukazuje to jen to, že spíte, nic jiného.

( úryvek z knihy: OSHO - Zenový mistr Dógen )

Chci tvého koně za každou cenu

9. října 2017 v 8:26 | José Carlos Bermejo

Nikomu radši nepomáhám, nechci naletět

Chci tvého koně za každou cenu

Muž jménem Abdul vlastnil nejkrásnějšího koně ve městě Isfahánu. Kromě koně nic jiného neměl a miloval ho jako vlastní dítě. Staral se o něj od hříbátka, hrál si s ním, naučil ho cválat a hledat v poušti vodu. Bylo to tak nádherné zvíře, že po něm zatoužil Izák. Nabízel za něj stáda koz, několik krav, nejlepší koberce ze svého obchodu, a dokonce i drahokam. Abdul však pokaždé odmítl koně prodat.
"Copak nechápeš? Jako bys mě žádal, abych ti prodal vlastního bratra."

Musím poskytnout pomoc člověku v nouzi?

Když Izák viděl, že koně nezíská za peníze, vymyslel plán: oblékl se do hadrů a potřel se blátem a hnojem. Věděl, že Abdul každé ráno jezdí na koni několik mil ke studni pro vodu, a tak si lehl na okraj cesty, jako nějaký ubožák. Když uslyšel dusot Abdulova koně, rozkřičel se:
"Pomoc! Pomoc!"
Andul se zastavil a ihned sesedl z koně, aby chudákovi pomohl.
"Dobrý muži, co se ti stalo?"
Izák si skryl tvář a zanaříkal:
"Jsem nebohý poutník na cestě do Jeruzaléma. Přepadli mě lupiči a obrali mě o vše, co jsem měl. Pomoz mi!"
"Neměj strach, uklidnil ho Abdul. Vysadím tě na hřbet koně a dopravím tě do města. Tam tě vyléčí."
Když domluvil, vzal do náruče falešného poutníka a opatrně jej posadil na hřbet koně. Než Abdul stačil nasednout, Izák zatáhl za otěže a začal s koněm cválat.

Síla špatných zkušeností

"Počkej, Izáku, počkej chvíli!"
"Co chceš?" zeptal se podvodník. "Kůň je teď můj."
"Souhlasím, odveď si ho. Jenom tě prosím, abys každému, kdo se tě zeptá, jak jsi k němu přišel, na oplátku neprozradil, jak jsi mě podvedl."
"A proč? Bojíš se, že se ti vysmějí?"
"Ne," odpověděl Abdul. "Ale jestli jim řekneš, jakým způsobem jsi mi ho sebral, tak se může stát, že až potkají u cesty nějakého chudáka, neodváží se zastavit a pomoci mu."
Někdo říká, že když Izák uslyšel Abdulova slova, pustil otěže a posadil na hřbet krásného koně jeho skutečného majitele. Společně se pak na něm vrátili do Isfahánu.

Náměty k zamyšlení:
1. Když se z šíření špatných zpráv stane zvyk, může to způsobit více škody než užitku.
2. Smýšlet o druhém špatně může zničit solidaritu. Je možné, že se tak děje v nějaké oblasti mého života.
3. Je možné, že jsem na základě špatných zkušeností ztratil důvěru, kterou by bylo dobré obnovit.

( úryvek z knihy: José Carlos Bermejo - Příběhy pro uzdravení duše )
Převzato z webu: http://www.vira.cz/

Láska znamená ...

14. září 2017 v 3:50 | http://kazdydenscitatem.cz

Jen jedna věc je důležitá absolutně

11. září 2017 v 1:19 | Eckhart Tolle / převzato z http://eckhart-tolle-cz.blogspot.cz/


"Jen jedna věc je důležitá absolutně. A tou je vaše propojenost s bytím."

VÝZNAM

5. září 2017 v 8:32 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST


VÝZNAM
Turista řekl jednomu žákovi: Přicestoval jsem z veliké dálky, abych slyšel Mistra, ale jeho slova mi připadají úplně obyčejná.
Neposlouchej jeho slova. Poslouchej poselství.
Ale jak?
Zmocni se věty, kterou říká. Pořádně s ní třes, až všechna slova opadají. To, co zůstane, ti zapálí srdce.

Naslouchejte svým dětem

23. srpna 2017 v 7:37 | Stefano Biavaschi


"Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé, protože na jejich tvářích ještě můžete číst stopy úsměvu, který jim dali andělé.

Když je držíte za ruku, nespěchejte na ně, jděte jejich tempem, protože vás chtějí vyléčit ze spěchu.

Nedávejte jim dárky, ale darujte se jim vy sami.

Dárky jsou záminkou, abyste se jim nemuseli darovat.

Vydejte se jim do rukou, protože mají moudrost, kterou jste dávno ztratili…

"A naslouchejte vašim dětem, když dospívají. Velkou část zdi, kterou v těch dnech mezi vás stavějí, neskládají ze svých cihel, ale z vašich.

Nepožadujte od nich věci, které už sami neděláte.

Pokud jste moudří, bude vám stačit, že jste sami sebou.

A pokud nejste, neutiskujte je omezeními, aniž byste jim ukázali cíl. Raději jim odhalte, co je krásné, a získáte víc, než kdybyste poukazovali na nebezpečí možných pádů.

Netrapte se, jestli nebudou respektovat pravidla, podle kterých je vychováváte. Ve skutečnosti by se třásly strachy, kdyby taková pravidla neexistovala.

Přestoupením si ověřují jejich pravost.

Jindy tak chtějí naopak vyvolat vaši výčitku, aby se přesvědčily, že je milujete.

Jestliže vás zraní, je to proto, že jste jim odhalili svou zranitelnost. Nebo protože jste jim dávali, aniž byste je naučili dávat.

Někdy vás opustí s bouchnutím dveří, ale i když je uvidíte mizet v dáli, jejich lodě jsou plně naložené dary vašich dobrých slov, k nimž se při první bouři uchýlí.

Jste rozsévači, kteří na jejich pole sejí, ne ženci, kteří jejich úrodu sklízejí.

A vaše poslání spočívá v neustálém obdarovávání, i když vás bude ostří jejich svobody řezat do dlaní."

Vítr opět ztichl, třebaže nepřestával vát. Pokračoval až po chvíli:

"Svým dětem naslouchejte také, když dospějí. S údivem zjistíte, že vás překonaly, že jejich loď zdolala všechny první útesy a že před nimi zůstal ten nejnebezpečnější: vy.

Budou je totiž volat cesty, které neznáte, a slepě jim v nich budete bránit.

Ale rostlina je od toho, aby rodila, ne aby své plody schraňovala.

Považujete své plány za větší, než jsou plány Života?

Nebraňte jim tedy.

( úryvek z knihy: Stefano Biavaschi - Prorok větru )
Převzato z webu: http://www.vira.cz

BDĚLOST

14. srpna 2017 v 15:40 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST


Je něco co bych mohl udělat, abych by osvícen?
Můžeš pro to udělat stejně málo jako pro to, aby ráno začalo vycházet slunce.
K čemu tedy jsou duchovní cvičení, která nařizuješ?
Mají zajistit, abys nespal, až slunce začne vycházet.

Osho - Existují dva způsoby, jak být dobrý

8. srpna 2017 v 8:48 | Osho

Existují dva způsoby, jak být dobrý: prostě dobrý být - což je těžké pak je tady ještě jeden způsob, relativní: dokažte, že ten druhý je špatný. Nemusíte být dobří, stačí, když dokážete, že druhý je špatný. Budete z toho mít pocit, že jste dobří. Z toho důvodu všichni dokazujeme, že ten druhý je zloděj, že je vrah a že je zlý. Poté,
když dokážete, že jsou všichni špatní, budete mít najednou pocit, že jste dobří. Jde o relativní jev: není třeba změnit sebe, stačí prokázat, že druhý je špatný. A toto je velmi snadné-není nic snazšího. Můžete zveličovat špatnosti u ostatních, nikdo vám ve zveličování nebrání. A před zveličeným a zviditelněným zlem a špatností budete vy sami vypadat zkrátka jako neviňátka. Proto když někdo o někom řekne, že je špatný, nikdy proti tomu nic nenamítáte,
nikdy prostě to přijmete. Naopak raději potvrdíte: "Jasně, vždycky jsem si to myslel." Zato když někdo o někom řekne, že je dobrý, tak máte námitky a požaduje důkazy.

Už jste si všimli, že miliony lidí prohlásily: "V Boha uvěříme, ale nejdřív nám ho dokažte"? Avšak nikdo ještě nenapsal knihu, ve které by požadoval důkazy ďábla - nikdo! Nikdo nechce slyšet důkaz o exis-tenci ďábla, nikdo netvrdí: "V ďábla uvěřím, až mi ho dokážete." Kdepak, již víte, že ďábel je všude kolem. Jenom Bůh chybí, Bůh tady není.
Proč dobro potřebuje důkaz a zlo ne? Všímejte si této tendence a objevíte nádherný fenomén, jeden z tajů lidské mysli. Hluboko uvnitř se každý snaží být dobrý. Je to však těžké, tak jak na to? Dokažte, že ten druhý je špatný: "Jsi horší než já - takhle jsem aspoň trochu dobrý!"

( úryvek z knihy: OSHO - Hořčíčné semínko )

Převozník a učenec

4. srpna 2017 v 8:39 | José Carlos Bermejo

Řecký učenec zkoumal oblasti kolem řeky Nil. S pýchou a nadmíru spokojen se svou vědou a filozofií hledal v těch temných místech tajemství, která střeží příroda.
Při jedné příležitosti musel překročit řeku, a tak nastoupil na loď. Starý převozník rázně vesloval a nepřítomně se díval do vody. Najednou se ho učenec zeptal:

"Znáš astronomii?"
"Ne, pane."
"Tak to jsi ztratil čtvrtinu života.
Umíš filozofovat?"
"Ne, pane."
"Tak jsi ztratil další čtvrtinu svého života.
Víš něco z historie světa?"
"Ne, pane."
"Přišel jsi tedy o další čtvrtinu života."
Vtom loďkou zalomcoval poryv větru. Převrátila se a oba muži spadli do řeky. Převozník se začal mohutnými tempy blížit ke břehu. Učenec mizel bez milosti pod hladinou, křičel z plných plic a bojoval o život.

Převozník se jej snažil zachytit a při tom volal:
"Umíš plavat?"
"Ne!"
"Tak to přijdeš o celý svůj život!"

UČEDNICTVÍ

17. července 2017 v 7:57 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST

Návštěvníkovi, který žádal, aby se mohl stát Mistrovým žákem, Mistr pravil: Můžeš se mnou bydlet,
ale nebuď mým následovníkem. Koho tedy budu následovat?
Nikoho. V den, kdy někoho začneš následovat, přestaneš následovat Pravdu.

ŠTĚSTÍ

8. července 2017 v 7:34 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST


Zoufale potřebuji pomoc - nebo se zblázním. Žijeme se ženou, dětmi, tchánem a tchýní v jedné světnici. Máme tak podrážděné nervy, že na sebe jen ječíme a vřískáme. Ta místnost je hotové peklo.
Slíbíš mi, že uděláš, co ti řeknu, ať je to cokoli? Pravil vážně Mistr.
Přísahám, že udělám cokoli.
Výborně. Kolik máš zvířat?
Krávu, kozu a šest slepic.
Všechny je vezmi k sobě do světnice. A za týden zase přijď.
Žák byl zděšen. Ale slíbil, že poslechne! A tak vzal zvířata dovnitř. Po týdnu se s nářkem vrátil jako žalostná mátoha: Jsem úplně na dně! Toho svinstva! Ten puch! Ten kravál! Všichni jsme na pokraji šílenství!
Vrať se, řekl Mistr, a zvířata vyžeň.
Muž celou cestu domů běžel. Na druhý den přišel s očima zářícíma radostí.
Jak je ten život sladký! Zvířata jsou pryč. Ten dům je hotový ráj - to ticho, ta čistota, toho prostoru!

Revoluce

3. července 2017 v 8:42 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST

Klášter měl své předpisy, ale Mistr vždycky varoval před tyranií zákona.

Poslušnost předpisy zachovává, říkával. Láska ví, kdy je porušit.

ODHALENÍ II

20. června 2017 v 8:28 | ANTHONY DE MELLO / z knihy MINUTOVÁ MOUDROST

Jednou se Mistr otázal: Co je podle vás nejdůležitější náboženská otázka?
Dostalo se mu množství řešení:
Existuje Bůh?
Kudy vede cesta k Bohu?
Existuje život po smrti?
Ne, řekl Mistr. Nejdůležitější otázka je: Kdo jsem?
Mistrovu narážku začali žáci více chápat, když ho zaslechli, jak rozmlouvá s kazatelem:
Mistr: Takže podle tebe až umřeš, bude tvá duše v nebi.
Kazatel: Ano.
Mistr: A tělo bude v hrobě?
Kazatel: Ano.
Mistr: A kde, smím-li se ptát, budeš ty?
 
 

Reklama