Užitečné Afirmace

Dnes si udělám úžasný den !

28. prosince 2017 v 12:36 | Lucie Ernestová / www-lucieernestova.com

Nemusíš mít pořád na všechno názor ...

9. února 2016 v 8:25 | FacebookNemusíš mít pořád na všechno názor, ke všemu se vyjadřovat, ke každému tématu mít nějaký postoj... Nemusíš mít všeobecný přehled, nemusíš vědět, kde se co zase událo, kdo koho s kým a proč... Nemusíš nesouhlasit, ani souhlasit, mít pravdu, ani se mýlit, vědět, ani ignorovat... Můžeš jen tak být a nechat šílený svět, ať si dál vesele šílí, zatímco ty si užíváš sluneční paprsky, šumění koruny stromů, vůni čerstvého čaje či příjemnou hudbu ve svých uších... Nemusíš být obětí své doby - můžeš být králem svojí hlavy!

Bezedná Studnice lásky ...

12. ledna 2016 v 9:23 | Louise L. Hay

HLUBOKO V CENTRU MÉHO BYTÍ je bezedná Studnice lásky. Nyní nechávám tuto lásku vystupovat k povrchu. Vyplňuje mé srdce, tělo, mysl, vědomí i celé mé bytí, vyzařuje ze mě všemi směry a mnohonásobně se ke mně zase navrací. Čím více lásky užívám a rozdávám, tím více ji rozdávat musím. Její Zásoby jsou nevyčerpatelné. Užívání lásky mně dělá DOBRE, je vyjádřením mé vnitřní radosti. Mám se rád, a proto se s láskou starám o své tělo. Láskyplně mu dodávám výživné pokrmy a nápoje, láskyplně je upravuji a oblékám, a mé tělo na to S láskou odpovídá svým kypícím zdravím a energií. Mám se rád, a proto si udržuji pohodlné obydlí, takové, které naplňuje všechny mé potřeby a ve kterém je radostí bydlet. Plním jeho místnosti vibracemi lásky, aby každý, kdo vstoupí, mě nevyjímaje, tuto lásku cítil a nechal se jí hýčkat.

Mám se rád, a proto mám takové Zaměstnání, které mě doopravdy baví, které využívá mých tvořivých schopností, pracuji s lidmi a pro lidi, které miluji a kteří milují mne, a dostávám dobrý plat. Mám se rád, a proto myslím a jednám se všemi lidmi laskavým způsobem, neboť vím, že všechno, co udělám, se mně mnohonásobně vrátí. Do svého světa přitahují jen laskavé lidi, protože jsou odrazem mého já. Mám se rád, a proto odpouštím a zcela se Zbavuji minulosti a minulých zážitků. Jsem svobodný. Mám se rád, a proto žiji výhradne v přítomnosti, každý okamžik považuji za dobrý a vím, že mě čeká jasna, radostná a bezpečná budoucnost, neboť jsem milovaným dítětem vesmíru a vesmír se o mě laskavě Stará a bude se starat navěky.

Tak to je.

( úryvek z knihy: Louise L. Hay - Uzdrav své Tělo )

Mantra měsíce května

5. května 2014 v 8:06 | Rev Irma Kaye Sawyer
Mantra měsíce května:
Zasel jsem na svou duchovní zahradu nejvyšší přání a sny,
zalévám je s láskou a požehnáním. Jsem otevřený a vnímavý k úspěchu
pro sebe i pro všechny bytosti.
Shanti.

Rev Irma Kaye Sawyer

Afirmace II

6. srpna 2010 v 15:38
afi 2

Afirmace

31. července 2010 v 11:40
Milky way

> Prosím a žádám mé milované Vyšší Já, abych byl každodenně a v zájmu svého nejvyššího blaha - propojen s vůlí vašeho Božího Já, a též, aby mně sloup zlatobílého Světla obklopoval trvale a v každém okamžiku, když vycházím ven do světa 3./4. dimenze

> Já nyní podřizuji své Ego vedení svého Vyššího Já a skrze naše spojené úsilí budeme od tohoto  okamžiku dále tvořit jen krásu, harmonii a rovnováhu uvnitř i okolo nás.

> Mé vědomí je ve stavu absolutně volného dávání i příjímání

> Ke každé bytosti přistupuji v úctě a lásce jako k rovnocennému partnerovi

> Zbavuji se všech starých názoru a přesvědčení, které mi již neslouží a neprospívají

> Zbavuji se potřeby kohokoliv nebo cokoliv posuzovat, odsuzovat, ovládat a kontrolovat


Kryonovy Engramy = paměťové stopy

Každý den, si vytvořte v mysli engramy.  Engramy jsou myšlenky, které zůstávají v paměti jako energie
Tyto engramy jsou více než jen prázdné vizualizace. Engramy jsou posvátné energetické myšlenkové-skupiny. Jak je vytvoříme? Použijte paměť ! Zlepšete, co jste viděli, nebo zažili. Takže vtiskněte tuto radost do sebe na základě modelu, který je skutečný, jak si to pamatujete. Všichni jste byli mladí.
Takže vtiskněte tuto vzpomínku vitality do vaší mysli !
Tyto engramy ve Vás nakonec vytvoří novou realitu, která Vás  pomalu vytáhne ze 4-D a posune o trochu výš.
 
 

Reklama